Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

  Prastovos karantino metu

Prekių įsigijimas iš ES

Čia rasite konsultacijas ir įžvalgas, naujienas ir seminarų įrašus apie prekių įsigijimą iš Europos Sąjungos valstybių, tokių paslaugų apmokestinimą 0 proc. PVM. Taip pat pateikiama informacija apie Intrastato ribas, pirkimus EXW, FCA ir DAP sąlygomis.

Sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikalingų prekių pirkimas iš ES

2020-02-18

Nors įsigytos prekės bus naudojamos teikiant PVM neapmokestinamas sveikatos priežiūros paslaugas ir jų PVM bus neatskaitomas, įsigyjant prekes iš ES, skaičiuojamas įsigytų prekių atvirkštinis...

LT įmonė tarpininkauja ES įmonei tiekiant prekes ES pirkėjams

2020-02-17

LT įmonė gali pati nepirkti prekių ir jų nepardavinėti. Ji gali veikti kaip atsiskleidęs tarpininkas. Tokiu atveju ji rašytų sąskaitas tik už savo paslaugas. Iš klientų gauti pinigai, kurie...

„Call-off stock“ schema ir Intrastatas

2020-01-29

Intrastato išvežimo ataskaitose ir 2020 metais bus deklaruojamos iš LT į kitą ES valstybę narę išvežtos prekes, nors jų pardavimas įvyksta ir 0 proc. PVM tarifas taikomas vėliau. Tokiam sandoriui...

Perka žaliavas PL, nuveža į kitą įmonę perdirbti ir vėliau parsigabena į LT

2020-01-28

Jeigu Lenkijoje nėra nustatyta specialių išimčių ar taisyklių, tai LT įmonei dėl tokių sandorių turėtų kilti prievolė registruotis kaip PVM mokėtojai ir Lenkijoje įsigytas ir perdirbtas...

ES įsigijo žaliavų, iš jų pagamino prekes ir atsigabeno į LT

2020-01-17

Žaliavos buvo įsigytos ES, pateiktos ES gamintojui, šis jas perdirbo ir pagaminta produkcija buvo atgabenta į Lietuvą. Kadangi žaliavos nebuvo išgabentos iš Lietuvos, tokiais atvejais žurnalas,...

LT įmonė importuoja prekes, o tiekėjas deklaruoja prekių tiekimą į ES

2020-01-03

Nors pardavėjas ir pirkėjas yra ES valstybių įmonės, sandoris, kai prekės gabenamos iš Kinijos ir importuojamos Lietuvoje, nėra prekių tiekimas tarp valstybių narių.

Pagal „call-off stock“ schemą patiektų ir gautų prekių registravimo žurnalas

2019-12-31

Nuo 2020-01-01, Europos Sąjungoje vykdydamos prekybą pagal „call-of stock“ schemą, įmonės privalo registruoti išsiųstas arba gautas prekes specialiuose žurnaluose. Žurnalai yra laisvos formos,...

Iš LT tiekėjo pirko iš ES atgabentas prekes

2019-12-13

Kai disponavimo prekėmis teisę tiekėjas perduoda Lietuvoje, prekių pardavimas apmokestinamas lietuvišku 21 proc. PVM, kurį LT pirkėjas gali atskaityti.

Vokietijos tiekėjas pardavė prekę su vokišku PVM, o vėliau jį grąžino

2019-12-04

Vokietijos įmonės sugrąžintas vokiškas PVM mažins LT įmonės neatskaitomo PVM sąnaudas ar gautinas sumas ir neturės įtakos iš ES įsigytų prekių vertei bei nuo jų apskaičiuotai PVM sumai.

Pirko cisternas Vokietijoje ir išnuomojo LT įmonei

2019-11-11

Jeigu pirkėjas cisternas atsigabeno į LT, buvo laikoma, kad prekės įsigytos iš ES, ir dėl to buvo skaičiuojamas įsigytų prekių PVM, toks PVM gali būti atskaitomas, nes cisternų nuoma būtų...

Perdaro iš ES tiekėjo gautas prekes

2019-11-07

Kai šalys susitaria, kad LT įmonė atliks tam tikrus darbus ir suteiks ES įmonei paslaugą, perdarydama gautas prekes, ši paslauga, kaip kilnojamųjų daiktų tvarkymo paslauga, Lietuvoje gali būti...

Paskelbtos 2020 metų Intrastato ataskaitos teikimo ribos

2019-10-31

Lyginant su 2019 metais, ribos nesikeičia: iš ES įvežtų prekių ataskaitos teikimo riba – 250 000 €, į ES išvežtų prekių – 150 000 €. Statistinių verčių ribos tokios: įvežimo –...

ES tiekėjas išrašė kompensavimo už sugadintas prekes sąskaitą LT įmonei

2019-10-28

Jeigu tokiu būdu ES tiekėjas mažina LT įmonės įsigytų prekių vertę, sąskaita turi būti laikoma kreditine. PVM deklaracijoje (FR0600 ) reikėtų deklaruoti iš ES įsigytų prekių vertės ir...

Perka pusgaminius iš NL ir gabena į PL gamyklą

2019-10-25

Olandijos įmonė, kaip ir kiekvienas tiekėjas, parduodantis prekes į ES, reikalauja įrodymų, kad prekės buvo išgabentos iš NL ir jas gavo pirkėjas. Dėl įrodymų šalys turi susitarti. Paprastai...

Iš Čekijos į Austriją vežė detales, kurios, įmontuotos į kitą gaminį, buvo atgabentos į Lietuvą

2019-09-30

Prekių vežimas iš Čekijos į Austriją, nurodant LT PVM kodą, reiškia, kad LT PVM mokėtojui gali būti taikoma „rezervo“ taisyklė. Prekių pergabenimas iš Čekijos į Austriją ir vėliau...

Ne PVM mokėtojas perka prekes iš LV ir nori, kad būtų pritaikytas 0 proc. PVM tarifas

2019-09-27

Nė vienas ES tiekėjas, žinodamas, kad kitos valstybės narės įmonė nėra PVM mokėtoja ir savo šalyje PVM neskaičiuos, nerizikuotų ir netaikytų 0 proc. PVM tarifo. Yra Europos Teisingumo Teismo...

Veiklą vykdanti gyventoja perka prekes iš JK pagal kvitus

2019-09-03

Kvitai, jeigu iš jų galima nustatyti, kada, ką ir už kiek gyventoja nusipirko, gali būti laikomi tinkamais dokumentais, kuriais galima pagrįsti individualiosios veiklos leidžiamus atskaitymus.

Rašo debetinę sąskaitą ES tiekėjui

2019-07-22

LT įmonė PVM sąskaitoje faktūroje turėtų rašyti nuorodą, kad prekės, kurioms buvo suteikta nuolaida, tiekėjo valstybėje buvo apmokestintos 0 proc. PVM. Reikalavimą įrašyti tokį rekvizitą...

Prekes iš ES gavo gruodžio, o sąskaitą – sausio mėnesį

2019-06-25

Iš ES įsigytų prekių PVM skaičiuojamas tada, kai yra išrašyta sąskaita, bet ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po to mėnesio, kai buvo gautos prekės, 15 dieną. Jeigu prekių tiekimas įvyko...

Ne PVM mokėtojas pirko prekių su latvišku PVM

2019-05-30

Jeigu LT įmonei dėl prekių įsigijimo nereikia registruotis kaip PVM mokėtojai (neviršijo 14 000 Eur per metus įsigytų prekių ribos) ir nuo įsigytų prekių vertės skaičiuoti lietuviško PVM,...

Pirko knygų iš Anglijos

2019-05-03

Knygos yra prekės ir jų atgabenimas iš kitos ES valstybės narės į Lietuvą laikomas prekių įsigijimu iš ES ir PVM objektu Lietuvoje. Popierinėms knygoms taikomas 9 proc. PVM tarifas, todėl apskaičiuoti...

Italijos gamintojas išrašė avanso PVM SF

2019-03-19

Kai LT įmonė perka prekes ar įrangą iš ES įmonės, ji turėtų pasidomėti, kokią dokumentų išrašymo praktiką tiekėjas taiko – kada rašo ir deklaruoja PVM sąskaitas faktūras. Gali būti,...

Prekių tiekimo grandinės galutinio pirkėjo PVM atskaita

2019-02-07

Prekių tiekimo grandinė DE->LT1->LT2. Prekes iš Vokietijos į Lietuvą atsigabena LT2. Ar gali LT2 atskaityti SF nurodytą lietuvišką pirkimo PVM? ü Kam aktualu? LT galutiniams pirkėjams, kurie...

Prekių iš kitos valstybės narės įsigijusi įmonė pametė važtaraštį

2018-12-06

Jeigu prekių iš kitos valstybės narės įsigijusi LT įmonė pametė važtaraštį, kuris patvirtina prekių atgabenimo iki Lietuvos faktą, rekomenduotina tokiai įmonei turėti kitų įrodymų, pagrindžiančių,...

Pirko, grąžino ir vėl pirko krautuvą iš ES įmonės

2018-11-21

Iš ES pirktą ir į Lietuvą atgabentą prekę PVM apmokestina LT įmonė. Kai LT įmonė šią prekę parduoda tiekėjui, iš kurio pirko, ir prekė iš LT neišgabenama, skaičiuojamas 21 proc. PVM....

Pirko automobilį iš vienos ES valstybės, o atsigabeno iš kitos

2018-10-17

Nors automobilio pirkimo dokumentai rodo, kad jis buvo pirktas Austrijoje ir iš ten gabenamas, o faktiškai jis atgabentas iš Lichtenšteino, ir pardavėjas turi tik austrišką PVM kodą, Lietuvoje...

Pirko brangią įrangą iš ES ir po to registravosi kaip PVM mokėtoja

2018-10-09

Kai įmonė, ne PVM mokėtoja, perka įrangą, kurios vertė viršija 14 000 Eur, jai atsiranda prievolė iš karto registruotis PVM mokėtoja. Jeigu ji to nepadaro iki įrangos įsigijimo, ji skaičiuoja...

LT įmonė tarpininkauja kitai LT įmonei perkant prekes iš ES

2018-09-06

Kai LT įmonė kaip neatsiskleidęs tarpininkas perka prekes ES ir atgabena jas į Lietuvą, ji savo vardu deklaruoja prekių įsigijimą iš ES, o vėliau perduoda prekes tikrajam prekių pirkėjui ir...

Užsienio įmonė pardavė prekes ir rašo kreditines sąskaitas konferencijos ir transporto išlaidoms kompensuoti

2018-08-29

Norint sandorį teisingai įforminti dokumentais ir deklaruoti, reikėtų žinoti, kas vyksta ir koks yra tikrasis susitarimas su užsienio partneriu. Jeigu užsienietis suteikia nuolaidų savo parduotoms...

Iš Kinijos įmonės įsigytos prekės gabenamos iš Vokietijos

2018-08-02

Iš Vokietijos į Lietuvą atgabentos prekės nėra importuotos, todėl muitas ir importo PVM neturėtų būti skaičiuojamas. Tai prekių įsigijimas iš ES ir LT įmonė turėtų skaičiuoti PVM atvirkštiniu...

Perka automobilį iš bulgarų pagal maržos schemą ir parsigabena iš Italijos

2018-07-11

Lietuvos įmonei iš ES įmonės pagal maržos schemą įsigijus ir į Lietuvą atsigabenus automobilį, skaičiuoti PVM dėl įsigijimo nereikia. Tačiau kai paaiškėja, kad maržos schema buvo pritaikyta...

LT įmonė perparduoda prekes Latvijoje

2018-03-19

Kai LT įmonė iš LV1 įmonės įsigytas prekes perparduoda LV2 įmonei, o prekės nėra išgabenamos iš Latvijos, tiek prekių įsigijimo iš LV1 įmonės sandoris, tiek prekių perpardavimo LV2 įmonei...

Vokietijos įmonė pardavė automobilį su vokišku PVM ir pažadėjo jį grąžinti

2018-03-02

PVM, kurio neturėjo būti, gali grąžinti tik tiekėjas – Vokietijos įmonė. Per EPRIS sistemą toks PVM negrąžinamas. Todėl LT įmonei teks pateikti vokiečiams reikalaujamus įrodymus, kad prekės...

Nori susigrąžinti Lenkijoje pirktų prekių PVM

2017-10-10

Lietuvos įmonė, ne PVM mokėtoja, iš Lenkijos susigrąžinti PVM negali. Jeigu LT įmonė yra įsiregistravusi Lietuvoje kaip PVM mokėtoja, lenkiško PVM neturėjo būti, todėl Lenkijos VMI jo negrąžins....

Iš Olandijos įsigytos žaliavos nugabentos apdirbti į Vokietiją ir galutinis gaminys atgabentas į Lietuvą

2017-08-10

Dėl to, kad iš NL tiekėjo įsigytos žaliavos nebuvo atgabentos tiesiogiai į Lietuvą, o buvo nugabentos į Vokietiją, siekiant iš DE subjekto įsigyti žaliavų apdirbimo paslaugą, LT įmonei...

Iš EE tiekėjo įsigytos prekės pakeliui į Lietuvą sandėliuojamos LV sandėlyje

2017-07-10

Kai iš Estijos tiekėjo įsigytos prekės pakeliui į Lietuvą sandėliuojamos Latvijos sandėliuose, LT įmonei gali kilti „rezervo“ taisyklės rizika: dėl to, kad įsigytos prekės iš karto nebuvo...

Du tų pačių prekių tiekimai Vokietijoje ir vienas prekių gabenimas iš Vokietijos į Lietuvą

2017-07-07

Kai prekių tiekimo grandinėje DE-->LT A -->LT C prekes iš Vokietijos į Lietuvą išgabena LT C, tik antrasis prekių tiekimo sandoris (LT A -->LT C) laikomas prekių tiekimu į kitą valstybę narę....

„Call off stock“ schema

2017-07-04

PVMĮ 4(1) 6 dalyje įtvirtinta „call off stock“ shema leidžia LT pirkėjui dirbti su ES tiekėjais pagal konsignacinės prekybos modelį. Tam, kad ši schema nekeltų PVM rizikų, būtina, kad prekių...

Atsiskaito Italijoje grynaisiais ir negauna jokio dokumento

2017-06-12

Pinigų gavimas ar sumokėjimas paprastai įforminamas pagal tos valstybės, kurioje vyksta atsiskaitymas, taisykles ir LT įmonės atstovai tokių dokumentų turėtų paprašyti iš Italijos įmonių....

PL įmonė tiekiamas prekes apmokestino lietuvišku PVM

2017-05-29

Jeigu PL įmonė tiekia prekes, kurių gabenimas prasideda Lenkijoje ir baigiasi Lietuvoje, toks prekių tiekimas laikomas Lenkijos PVM objektu. PL įmonė prekių tiekimą turi apmokestinti 0 proc. lenkišku...

Iš Šveicarijos įmonės įsigijo iš ES atgabentų prekių

2017-05-17

Jeigu CH įmonė, nebūdama registruota kitose ES valstybėse narėse kaip PVM mokėtoja, LT įmonei patiekė prekes, o tiekiamos prekės į Lietuvą buvo atgabentos iš kitos ES valstybės narės, laikoma,...

Perka prekes iš ES ir Lietuvoje esančias prekes iš ES tiekėjų

2017-04-05

Nors Lietuvos įmonė visais atvejais turi skaičiuoti PVM ir gali jį atskaityti, sandoriai deklaruojami skirtingai. To reikalauja FR0600 deklaracijos pildymo taisyklės ir jų reikia laikytis. Neteisingai...

EE tiekėjas pagal konsignacinę sutartį tiekia prekes LT įmonei

2017-02-27

Kai EE tiekėjas atgabena prekes į Lietuvą LT įmonei, kuri ieško atgabentų prekių galutinio pirkėjo Lietuvoje, ir prekių tiekimas LT įmonei įvyksta vėliau, EE tiekėjas Estijoje turi būti laikomas...

Vežėjas atlygino nuostolius ir išrašė kreditinę sąskaitą

2017-02-23

Jeigu dingo prekės ir vežėjas sutiko atlyginti nuostolius, kreditinės sąskaitos vežimo paslaugoms jis neturėtų rašyti, o jeigu išrašytų, tai prekes praradusi įmonė mažintų ne nuostolius,...

Prekių tiekimo schema PL -->LT A-->LT B -->LT C

2017-02-07

Prekių tiekimo grandinėje PL -->LT A-->LT B -->LT C, kai prekes iš Lenkijos į Lietuvą atgabena PL įmonė, pirmasis tiekimas (PL --> LT A) turėtų būti laikomas prekių tiekimu į kitą valstybę...

LT įmonė įsigyja prekes Italijoje, atgabena ir parduoda LT ūkininkui

2016-11-23

Kai įmonė EXW sąlygomis įsigyja prekes Italijoje, jas parduoda LT ūkininkui, PVM mokėtojui, ir iš Italijos pristato į Lietuvą, įmonės tiekimas laikomas vietiniu tiekimu Lietuvoje, kuris apmokestinamas...

Prekių įsigijimo iš ES PVM klasifikatoriaus kodas

2016-10-20

PVM sąskaitų faktūrų registre iš ES įsigytų prekių sąskaita, kai LT įmonė turi skaičiuoti PVM Lietuvoje, registruojama nurodant PVM16 klasifikatoriaus kodą.

Iš Lietuvoje kaip PVM mokėtoja neregistruotos LV įmonės įsigytas konteineris

2016-08-02

Kai LV įmonė, neregistruota Lietuvoje kaip PVM mokėtoja, tiekia prekę, kuri tiekimo momentu yra Lietuvoje, prekės pirkėjas (LT įmonė, PVM mokėtoja Lietuvoje) privalo už įsigyjamą prekę atvirkštiniu...

Prekių įsigijimas iš ES pagal kvitą

2016-07-18

Kai LT įmonė ES valstybėje įsigyja prekių, skirtų perparduoti, ir gauna kvitą, kuriame nėra pirkėjo rekvizitų, leidžiamus atskaitymus galima pripažinti, o toks įsigijimas laikomas įsigijimu...

VšĮ pirko spaudos darbus iš Lenkijos įmonės

2016-06-02

Kai VšĮ, ne PVM mokėtoja, perka prekes (leidinius), jai nereikia skaičiuoti PVM, jeigu neviršijama 14 000 Eur riba. Kai VšĮ perka spaudos paslaugas, gali tekti skaičiuoti 21 proc. PVM, jeigu ji...

SE įmonė atgabentas ir Lietuvos sandėliuose laikomas prekes tiekia LT įmonei

2016-05-27

SE įmonė turėtų registruotis Lietuvoje kaip PVM mokėtoja, įsigyti prekes iš DE ir IT tiekėjo, iš karto taikydama lietuvišką PVM kodą, lietuviškoje PVM deklaracijoje FR0600 deklaruoti prekių...

Iš Estijos tiekėjo įsigytos prekės perparduotos Estijoje

2016-05-06

Kai LT įmonė iš Estijos tiekėjo įsigyja prekes, jas perparduoda ir prekės nėra išgabenamos iš Estijos, kyla rizika, kad LT įmonei gali tekti registruotis Estijoje kaip PVM mokėtojai, išrašyti...

LT įmonė, registruota kaip PVM mokėtoja ir Lietuvoje, ir Lenkijoje, Lenkijoje įsigyja prekių

2016-04-11

Kai LT įmonė, registruota Lenkijoje kaip PVM mokėtoja, iš Lenkijos tiekėjo įsigyja prekių, kurios atgabenamos į Lietuvą, ji gali tokias prekes įsigyti pagal LT PVM kodą taikydama 0 proc. lenkišką...

Pagal veiklos nuomos sutartį įsigytas turtas

2016-03-22

Pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais pagal finansinės nuomos sutartį, kurioje nėra numatytas nuosavybės teisės perėjimas, naudojamas turtas nėra laikomas vieneto turtu. Todėl toks turtas apskaičiuojant...

Užsienio valiuta iš ES įsigytų prekių deklaravimas PVM deklaracijoje ir PVM SF registre

2016-03-18

Apskaitoje ir PVM apskaičiavimo tikslais iš ES įsigytų prekių vertė gali skirtis. Todėl nuo 2016-10-01, kai PVM SF registrų duomenys bus formuojami iš apskaitos programoje užregistruotų duomenų,...

Iš FR tiekėjo įsigyta važiuoklė nugabenta į PL ir ant jos sumontuota įranga

2015-11-17

Kadangi prekės įsigijimas iš FR tiekėjo nelemia šios prekės atgabenimo į Lietuvą (kitaip tariant, tarp prekės įsigijimo ir jos atgabenimo į Lietuvą nėra teisinio ryšio), dėl to prekių įsigijimui...

Iš FR tiekėjo įsigyjamas šampūnas, iš PL tiekėjo – buteliukai, Lenkijoje šampūnas supilstomas

2015-09-14

Kai LT įmonė iš FR tiekėjo įsigytas prekes (šampūną) atgabena ne į Lietuvą, bet į Lenkiją, šampūną išpilsčius į buteliukus, iš Lenkijos į Lietuvą bus atgabenta jau kita prekė. Todėl...

NL įmonė tiekia įrangą su montavimo paslauga

2015-08-28

Jeigu tiekiamos, surenkamos ir instaliuojamos prekės, kurioms taikoma PVMĮ 12 str. 2 dalyje nurodyta taisyklė, tuomet LT įmonė turėtų perimti iš tiekėjo prievolę apskaičiuoti pardavimo PVM (PVMĮ...

Planuoja pirkti įrangą iš Lenkijos

2015-08-03

Prekių įsigijimas iš ES visuomet apmokestinamas atvirkštiniu PVM, jeigu prekes iš kitoje valstybėje narėje įsikūrusio PVM mokėtojo perka Lietuvos PVM mokėtojas ir tos prekės atgabenamos į...

LT įmonė, ne PVM mokėtoja, įsigyja prekių iš UK įmonės pritaikius 0 proc. PVM tarifą

2015-07-21

Dėl to, kad UK įmonė pardavė prekes LT įmonei taikydama 0 proc. PVM, LT įmonė papildomų mokesčių nemokės, jeigu turi prekių atsigabenimo iš kitos valstybės narės dokumentus. Jeigu tokių...

Italijos gamintojas pardavė įrenginius, bet iš šios šalies neišgabeno

2015-05-22

Jeigu Lietuvos įmonės įsigyja įrenginius iš Italijos, iš karto jų neatsigabena ir perduoda kitai Italijos įmonei, kad būtų atlikti suderinimo ir pritaikymo darbai, įrenginių pardavimas bus...

Pirko prekių iš Rusijos įmonės, o atgabeno iš Austrijos

2015-04-13

Prekių pergabenimas iš Austrijos į Lietuvą turėtų būti laikomas prekių įsigijimu iš kitos valstybės narės. Kadangi prekių tiekėja yra Rusijos įmonė, LT įmonei kyla prievolė atvirkštiniu...

Iš ES tiekėjų įsigytos ir kurjerių į Lietuvą pristatytos prekės

2015-04-07

Ar kyla PVM mokėjimo rizikų prekes įsigijusiai LT įmonei, jeigu ji neturi CMR važtaraščių?

Pirkimas DAP sąlygomis

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Pirkimas FCA sąlygomis

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Pirkimas EXW sąlygomis

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Prekių įsigijimas iš LT tarpininko ir atsigabenimas iš kitos valstybės narės į Lietuvą

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Prekybininkas iš LT platintojo įsigyja prekes, esančias kitoje valstybėje narėje, ir atsigabena į Lietuvą

2015-03-19

Prekybininkas, perkantis prekes iš LT platintojo ir jas atsigabenantis iš kitos valstybės narės į Lietuvą, neturi teisės atskaityti LT platintojo išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyto...

Pirko įrangą Vokietijoje, nugabeno į Bulgariją ir išnuomojo

2015-03-18

Įrenginių įsigijimas iš Vokietijos įmonės ir jų išgabenimas iš Vokietijos į Bulgariją, kur jie bus nuomojami, Lietuvoje turėtų būti laikomas prekių įsigijimu iš ES, jeigu LT įmonė, įsigydama...

Atgabeno ne tas prekes

2014-12-04

Kaip įtraukti į apskaitą, jeigu gauni ne tas prekes, kurios buvo užsakytos? Ką daryti, jeigu prekių daugiau, nei jų turėtų būti?

Žaliavų įsigijimas iš ES pagal konsignacijos sutartį

2014-11-14

Kada skaičiuoti PVM: kai žaliavos atgabenamos ar kai žaliavos sunaudojamos?

Intrastato ribos nuo 2015-01-01

2014-11-05

Keičiasi sumos, nuo kurių priklauso prievolė teikti intrastato ataskaitas. Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014-10-31 įsakymu Nr. DĮ-262 „Dėl 2015 m. intrastato ribų nustatymo“...

LT įmonė iš PL įsigytas prekes atgabena į būsimo pirkėjo sandėlį

2014-10-27

Ar nekyla PVM rizikų LT įmonei, kai iš PL įsigytos prekės atgabenamos į LT įmonės sandėlį ir tik po tam tikro laiko patiekiamos šiai įmonei?

Nesavarankiškos prekių vežimo paslaugos

2014-05-19

VMI papildė PVMĮ 15 straipsnio „Apmokestinamoji vertė“ 5 dalies 2 punkto komentarą dėl į ES tiekiamų prekių apmokestinamosios vertės apskaičiavimo, kai tiekėjas kartu teikia ir prekių vežimo...Šis specialus sąvadų rinkinys yra skirtas gamybai ir tarptautinei prekybai apžvelgti. Rinkinyje – konsultacijų, MERITS mokesčių konsultantų įžvalgų bei elektroninių seminarų sąvadai, kuriuose rasite pagal temas suskirstytus atsakymus apie prekių tiekimą į ES, eksportą, trikampę prekybą, prekių įsigijimą iš ES, gamybą, taip pat kitas temas, aktualias teikiant su gamyba ir tarptautine prekyba susijusias paslaugas. Į visus šiuos klausimus Jums atsako MERITS mokesčių patarėjų komanda. Pasirinkite Jus dominančią temą.

Mokesčių SUFLERIS – tai MERITS mokesčių patarėjų komandos sukurta žinių naujinimo paslauga buhalteriams bei finansų vadovams. Šios paslaugos abonentai turi pastovią prieigą prie daugiau nei 7000 mokesčių konsultacijų, seminarų transliacijų internetu, vaizdo įrašų, žinių testų ir kitos profesinės medžiagos. Mokesčių SUFLERIS – lengvas būdas sužinoti. Daugiau informacijos - www.sufleris.lt.