Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

  Prastovos karantino metu

Eksportas

Čia rasite konsultacijas ir įžvalgas, naujienas ir seminarų įrašus apie eksportuojamų prekių pardavimą, jo apmokestinimą, prekių tiekimą FOB ir FCA sąlygomis, 0 proc. PVM tarifo taikymą, PVM riziką taikant eksportuojamų prekių pardavimo schemas, eksportuojamų prekių tiekimą grandine, taip pat rasite pateiktus praktinius PVM taikymo aspektus, susijusius su eksportu.

LT įmonė Vokietijoje įsigytas prekes perparduoda kitai LT įmonei

2019-12-03

Kai LT įmonė A Vokietijoje įsigytas prekes perparduoda kitai LT įmonei B, o įsigytos prekės iš Vokietijos eksportuojamos į Kiniją, LT įmonė A gali tiekiamas prekes apmokestinti 0 proc. vokišku...

Išrašė sąskaitą už prekes, kurios po poros mėnesių bus išgabentos į Rusiją

2019-11-15

Nors PVM sąskaitos faktūros reikėjo, kad prekės būtų sertifikuotos (dėl biurokratinių ir tik biurokratams suprantamų priežasčių), prekių tiekimas pagal sutartį nebus įvykęs ir prekės tebegulės...

Prekes perka LT įmonės filialas Dubajuje

2019-10-08

Eksportuojamų prekių apmokestinimas 0 proc. PVM priklausys nuo to, kas prekes iš ES išgabens. Jeigu prekes gabens LT įmonė pardavėja, ji turės galimybę taikyti 0 proc. PVM.

BY pirkėjas grąžino prekes, o ES tiekėjas atlygino nuostolius

2019-08-30

Iš ES išgabentos ir BY parduotos prekės, net jeigu LT įmonė jas pardavė po to, kai pirkėjas, kuriam prekės buvo siųstos, jas grąžino, yra eksportuotos ir į ES teritoriją negrįžo, todėl...

Prekių pardavimas Norvegijos įmonei vežant jas į Estiją perdirbti

2019-08-29

0 proc. PVM tarifą įrodančių dokumentų sąrašas priklausys nuo to, ar LT įmonė įrodinės prekių eksportą iš ES, ar prekių tiekimą į ES.

Iš LT PVM kodą turinčio LV tiekėjo perka prekių

2019-08-01

Jeigu prekės tiekimo metu yra Lietuvoje, tai LT įmonė jas turėtų įsigyti su 21 proc. PVM. Jeigu pirko be PVM, tai nebus ir ką deklaruoti PVM deklaracijoje (FR0600). Į Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų...

Prekes parduoda LT filialas, bet išsiunčia ES pagrindinė įmonė

2019-07-11

Kai prekių gabenimas prasideda kitoje ES valstybėje, PVM apmokestinimo tikslais laikoma, kad ten įvyko prekių tiekimas, net jeigu pirkėjus rado ir prekes pardavė LT esantis ES įmonės filialas....

Parduoda gaminius iš užsienio atvykusiems svečiams ir taiko 0 proc. PVM

2019-06-10

Pažadas išvežti gaminius iš Lietuvos ar ES, net jeigu pirkėjai pasižadėjimą parašo raštu, jų asmens dokumentų kopijos, patvirtinančios, kad jie yra užsieniečiai, ar lėktuvo bilietų kopijos...

Eksportiniai pardavimai: MERITS pozicija

2019-04-24

„Taikant PVM įstatymo 56 straipsnio 1 dalies nuostatas tinkamu pirminiu ir pagrindiniu įrodymu, jog prekės buvo išgabentos iš Europos Sąjungos teritorijos ir yra kompetentingos eksporto muitinės patvirtinimas...

Eksportiniai pardavimai: VMI pozicija

2019-04-24

Ką įrodinėjame? 1) Disponavimo teisės prekėmis perdavimas pirkėjui; 2) Prekės išgabentos iš ES teritorijos ir prekes išgabeno tiekėjas arba Lietuvoje neįsikūręs pirkėjas (arba vežėjas,...

Parduoda prekes Kanarų įmonei, o išvežimą organizuoja kita LT įmonė

2019-03-22

Eksportuotoms prekėms gali būti taikomas 0 proc. PVM tarifas, jeigu jų išgabenimą iš ES organizavo prekių pirkėjas, kuris yra įsikūręs ne Lietuvoje, t. y. kai jam yra perduodamos prekės, jis...

Įsigijo prekes Vengrijoje ir ten pat jas perpardavė

2019-03-12

Kai LT įmonė Vengrijoje įsigyja prekę ir neišgabendama jos perparduoda RU pirkėjui, toks sandoris nelaikomas PVM objektu Lietuvoje.

Įrodymai taikant 0 proc. PVM tarifą prekių tiekimo sandoriuose

2019-03-07

VMI papildė PVMĮ 56 straipsnio komentarą dėl įrodymų, kuriuos įmonė turi surinkti norėdama prekių tiekimui į ES ir eksportui iš ES taikyti 0 proc. PVM tarifą. Taip pat paaiškino, kodėl eksporto...

Iš PL tiekėjo taikant lenkišką PVM įsigytos prekės išgabentos į Ukrainą

2019-02-07

Kai LT įmonė iš PL tiekėjo Lenkijoje įsigyja prekių su standartiniu lenkišku PVM ir šias prekes išgabena iš ES, LT įmonė turėtų įsitikinti, ar pagal Lenkijos mokesčių įstatymus tiekėjas...

Iš NL tiekėjo įsigytas prekes LT įmonė parduoda ir išgabena į Rusiją

2018-12-31

Kai NL tiekėjo tiekiamas prekes LT įmonė iš Olandijos išgabena į Rusiją, NL tiekėjas tokį tiekimą turėtų apmokestinti taikydamas 0 proc. PVM tarifą.

Tiekia prekes Baltarusijos įmonei, prekės į Baltarusiją gabenamos iš Vokietijos

2018-12-13

Kai pirkėjas organizuoja prekių, esančių Vokietijoje, išgabenimą iš ES, greičiausiai šis tiekimas bus apmokestinamas Vokietijoje taikant 0 proc. PVM tarifą, tačiau reikia pasitikrinti, ar kliūčių...

Perka prekes EE ir eksportuoja į Ukrainą

2018-10-16

Prekių pirkimas Estijoje ir jų pardavimas Ukrainos pirkėjui, kai prekes gabena LT įmonė, turėtų būti laikomi ne PVM objektu Lietuvoje, net jeigu LT įmonė eksporto procedūrą įformina Lietuvoje....

Eksportuoja prekių pavyzdžius

2018-10-01

Už ES ribų verslo partneriams siunčiamiems prekių pavyzdžiams įforminama muitinės eksporto procedūra, tačiau tai nėra prekių tiekimas, taip, kaip jis suprantamas pagal PVM įstatymą ir PVM...

Jungtinėje Karalystėje nupirktas prekes iš karto išsiunčia į Čilę

2018-09-27

Kai užsienyje įsigytos prekės negabenamos į Lietuvą, bet parduodamos ir išsiunčiamos į trečiąsias valstybes, nei pirkimo, nei pardavimo sandoris nebus PVM objektas Lietuvoje ir įmonei lietuviško...

Prekes parduoda JAV pirkėjui ir nugabena į Italiją, ten pirkėjas prekes apdirba ir išsigabena iš ES

2018-08-31

Prekių tiekimui taikant PVMĮ 41 str. 2 dalį, LT įmonei kyla pareiga turėti įrodymus, kad JAV pirkėjas šias prekes savo vardu išgabena iš ES, taip pat turėti Italijos muitinės išduotą IE599...

Pardavė prekes EE įmonei ir pristatė jas į Rusiją

2018-08-29

Kad nagrinėjama schema LT įmonei nekeltų PVM rizikų, įmonė turėtų turėti šiuos įrodymus: kad prekės išgabentos iš ES; kad prekes iš ES išgabeno LT įmonė arba EE įmonė; kad disponavimo...

Prekių pardavimas Norvegijos įmonei ir FR0564 forma

2018-08-17

Norvegijos įmonei parduotos ir iš ES eksportuotos prekės FR0564 ataskaitoje nedeklaruojamos, tačiau kai prekės išgabenamos į kitą ES valstybę, o Norvegijos įmonė turi tos valstybės PVM mokėtojo...

LT įmonė įsigyja prekių iš PL tiekėjo, išgabena jas iš ES ir patiekia BY pirkėjui

2018-07-09

Kai LT įmonė įsigyja prekių iš PL tiekėjo Lenkijos teritorijoje, šias prekes savo vardu ir sąskaita išgabena iš ES ir Baltarusijos teritorijoje perduoda teisę disponuoti prekėmis BY pirkėjui,...

Eksporto deklaracijoje per klaidą nurodytas išankstinės sąskaitos numeris

2018-06-15

Jeigu LT įmonė sugebėtų įrodyti, kad įforminant eksporto deklaraciją joje įsivėlė klaida ir kad faktiškai prekių eksporto procedūra turėjo būti įforminta pagal LT įmonės išrašytą galutinę...

Prekių pardavimas pirkėjui, įsikūrusiam už ES ribų

2018-06-06

Naujausia administracinių teismų praktika teigia, kad pagal PVM įstatymo 56 str. 1 dalies nuostatas tinkamas pirminis ir pagrindinis įrodymas, jog prekės buvo išgabentos iš Europos Sąjungos teritorijos,...

Prekes į Norvegiją išgabena be eksporto deklaracijos

2018-05-15

Norint iš ES teritorijos išgabenamoms prekėms taikyti 0 proc. PVM tarifą, reikia turėti išgabenimą patvirtinančius dokumentus. Taip pat turėtų būti įformintas prekių eksportas. Jeigu eksportas...

Du vienas paskui kitą einantys prekių tiekimai „DAP Minskas“ sąlygomis

2018-04-13

Jeigu pirmasis prekių tiekimas vyksta „DAP Minskas“ sąlygomis, tokiu atveju pirkėjui (LT įmonei B) disponavimo prekėmis teisė ir prekių atsitiktinio žuvimo rizika perduodamos įmonei A nugabenus...

Prekių tiekimas susijusiai DK įmonei, kuri šias prekes išgabena į Rusiją

2018-04-04

Kai LT įmonės tiekiamas prekes iš ES teritorijos išgabena pirkėjas (DK įmonė), neįsikūręs Lietuvoje, tokiam tiekimui galima taikyti 0 proc. PVM tarifą. LT įmonė turėtų turėti šiuos įrodymus:...

Pirkėjas atsisakė į Norvegiją nugabentos prekės ir ją sunaikino

2018-03-15

Klientui atsisakius išgabentos prekės, PVM apskaičiavimo tikslais turi būti laikoma, kad prekės tiekimas neįvyko (nėra tenkinama viena iš būtinųjų tiekimo sąlygų – pirkėjui neperduota teisė...

LT įmonė parduoda prekes NO įmonei, prekes išgabena siuntų paslaugas teikianti įmonė

2018-02-22

Tam, kad LT įmonė tiekiamoms prekėms galėtų taikyti 0 proc. PVM tarifą, ji turėtų turėti prekių išgabenimo iš ES įrodymus, taip pat įrodymus, kad prekes iš ES išsigabeno pirkėjas (Norvegijos...

LT įmonė iš DE tiekėjo įsigytas prekes perpardavė Vokietoje RU pirkėjui

2018-02-19

Kai LT įmonė iš DE tiekėjo Vokietijoje įsigytas prekes perparduoda RU pirkėjui, kuris šias prekes išgabena iš ES, pirmasis tiekimas (DE-->LT) laikomas vietiniu tiekimu Vokietijoje, apmokestinamu...

Prekių tiekimo grandinėje LT->DK->RU prekes iš Lietuvos į Rusiją išgabena RU įmonė

2017-11-09

Kai prekes iš ES į Rusiją išgabena „pirkėjo pirkėjas“, LT įmonė tiekimą privalo apmokestinti taikydama standartinį PVM tarifą.

LT įmonė tiekia prekes NO pirkėjui, prekių eksporto procedūra įforminama Švedijoje

2017-09-25

Remiantis LVAT praktika, 0 proc. PVM tarifo, nurodyto PVMĮ 41 straipsnyje, taikymui nedaro įtakos tai, kurioje valstybėje narėje yra įforminama iš ES išgabenamų prekių eksporto procedūra. Ta...

LT įmonė tiekia prekes LV tarpininkui, kuris prekes išgabens į Kanarų salas

2017-06-14

Kanarų salos (Ispanijos Karalystė) priskiriamos trečiosioms teritorijoms, kurioms netaikomos PVM direktyvos 2006/112/EB nuostatos. Todėl prekių tiekimo sandoris nebus laikomas prekių tiekimu į...

Eksportuojamų prekių tiekimas BG įmonei EXW sąlygomis

2017-05-22

Kai LT įmonė tiekia eksportuojamas prekes BG įmonei EXW sąlygomis, o iš IE599 pranešimo matyti, kad BG įmonė prekes perparduoda CIF SOFIA sąlygomis, turi būti laikoma, kad BG įmonė neišgabena...

Parduoda prekes per AMAZON sistemą fiziniams asmenims

2017-01-17

Prekyba, kai LT įmonė nuotoliniu būdu (pavyzdžiui: per elektroninės prekybos sistemą, elektroninę parduotuvę) platina kitos ES valstybės narės pirkėjams – fiziniams asmenims prekes, kurios...

LT įmonė muitinės sandėlyje esančias prekes tiekia Škotijos įmonei ir išgabena į Ukrainą

2017-01-16

Kai tiekiamos muitinės sandėlyje esančios prekės, kurioms įforminta muitinės sandėliavimo procedūra, PVMĮ 53 straipsnyje nenumatyta tokiam prekių tiekimui taikyti 0 proc. PVM tarifą.

Iš NO tiekėjo įsigyta prekė perparduota BY įmonei ir nugabenta iš Norvegijos į Baltarusiją

2016-12-15

Jeigu LT įmonė turės įrodymų, kad prekę iš NO įmonės įsigijo „FCA Måløy“ INCOTERMS sąlygomis, ir įrodymų, kad įsigytą prekę LT įmonė perpardavė „CPT Minsk“ sąlygomis, tokiu...

Prekių tiekimas į Rusiją per DK tarpininką

2016-12-02

Kai LT įmonė EXW sąlygomis tiekia prekes DK tarpininkui, kuris tomis pačiomis sąlygomis prekes perparduoda RU įmonei, išgabenančiai jas iš ES, LT įmonės tiekimas laikomas vietiniu 21 proc. PVM...

LT įmonė EXW sąlygomis parduoda prekes NO įmonei

2016-11-24

Kai LT įmonė EXW sąlygomis parduoda prekes NO įmonei, o prekės nugabenamos iki Lietuvos logistikos sandėlio, LT įmonė, norėdama taikyti 0 proc. PVM tarifą, turi turėti įrodymus, kad prekes...

Prekių tiekimo grandinė: LT A--> UK B--> UK C--> Galutinis pirkėjas

2016-10-11

Kai JK įmonė C vykdo internetinę prekybą Lietuvoje sandėliuojamomis prekėmis, pirmieji du tiekimo sandoriai (LT A--> JK B ir JK B --> JK C) nelemia tiekiamų prekių išgabenimo iš Lietuvos (iš...

JK įmonė per atstovybę Lietuvoje įsigyja iš ES prekių ir jas eksportuoja

2016-10-10

Jeigu JK įmonė Lietuvoje turi atstovybę, kuri aktyviai dalyvauja prekių pardavimo sandoryje (ieško klientų, tariasi dėl pardavimo sąlygų ir t. t.), pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais gali...

LT įmonė įsigyja ir perparduoda prekes JAV

2016-08-10

Kai LT įmonė įsigyja prekes iš CZ įmonės „FCA Florida“ INCOTERMS sąlygomis ir tomis pačiomis sąlygomis jas perparduoda LV įmonei, toks sandoris nelaikomas PVM objektu Lietuvoje.

Skaidrės [PDF]

2016-07-13

2016 m. liepos mėnesį įvykusio Mokesčių SUFLERIO seminaro internetu „0% PVM tarifo įrodinėjimas. Ką ginčija VMI" skaidrės.

Skaidrės [PDF]

2016-07-13

2016 m. liepos mėnesį įvykusio Mokesčių SUFLERIO seminaro internetu „0% PVM tarifo įrodinėjimas. Ką ginčija VMI" skaidrės.

Skaidrės [PDF]

2016-07-13

2016 m. liepos mėnesį įvykusio Mokesčių SUFLERIO seminaro internetu „0% PVM tarifo įrodinėjimas. Ką ginčija VMI" skaidrės.

Prekių tiekimo sutartys su specialiomis PVM rizikas minimizuojančiomis sąlygomis

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

Tiekėjas negali pagrįsti savo apdairumo ir sąžiningumo

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

EXW, FCA prekybinėse schemose tiekėjas neįrodo disponavimo teisės prekėmis perdavimo pirkėjui fakto

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

Tiekėjas neįrodo, kad prekes iš Lietuvos (iš ES) išgabeno pirkėjas, kuriam buvo tiekiamos prekės

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

Prekės tiekiamos „probleminiams“ tarpininkams

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

Eksporto dokumentai nerodo prekių išgabenimo iš ES arba signalizuoja, kad prekės buvo perparduotos ES teritorijoje

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

Parduoda prekes valstybinei institucijai ir išgabena į užsienį

2016-05-23

Kai eksportui parduodamas prekes įsigyja LT valstybinė institucija, į trečiąsias šalis išgabentos prekės gali būti apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą tik tuo atveju, jeigu LT įmonė pati...

Latvijoje įsigijo prekių, dalį eksportavo į Kiniją, kitas pardavė Latvijoje

2016-04-21

LT įmonei, tiekiančiai prekes Latvijoje, gali tekti registruotis toje šalyje kaip PVM mokėtojai nuo pirmojo euro. Tačiau Latvijos nacionaliniuose teisės aktuose gali būti specialių išminčių....

Eksportas FCA sąlygomis

2016-02-17

PVMĮ 41 str. 2 dalyje reikalaujama, kad tais atvejais, kai iš ES išgabenamos prekės yra tiekiamos INCOTERMS sąlygomis – FCA, jas iš ES turi išsigabenti Lietuvoje neįsikūręs prekių pirkėjas....

Prekių įsigijimas iš RU įmonės, įvežimas į Latviją ir tolesnis išgabenimas į Kiniją

2016-02-11

Kai LT įmonė importuoja prekes į ES Latvijoje ir nėra Latvijoje registruota kaip PVM mokėtoja, LT įmonei gali kilti prievolė latvišką importo PVM mokėti į Latvijos biudžetą.

Prekių pardavimas fiziniam asmeniui, kai šis prekes išgabena iš ES

2016-01-20

Kai prekės tiekiamos pirkėjui – fiziniam asmeniui, o šis jas išgabena iš ES, rekomenduotume gauti iš fizinio asmens įrodymą, kuris pagrįstų, kad jo nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvoje,...

Langų ir palangių montavimas Norvegijoje

2016-01-05

Jeigu iš individualių aplinkybių paaiškėtų, kad palangių montavimo paslauga yra savarankiška, nes palangių montavimas vyksta Norvegijoje, PVM apskaičiavimo tikslais bus laikoma, kad paslauga...

Keičia prekes gabenančias transporto priemones

2015-12-04

Vien tai, kad prekių išgabenimą iš Lietuvos (iš ES) organizuojantis vežėjas pakeičia prekes vežančias transporto priemones, savaime nėra kliūtis taikyti 0 proc. PVM tarifą. Tačiau kai pirkėjas,...

Eksportuojamų prekių pardavimas tarpininkui, kuris jas perparduoda FOB sąlygomis

2015-11-26

Kai LT įmonė prekes tiekia tarpininkui FCA Klaipėda sąlygomis, o tarpininkas tas pačias prekes perparduoda galutiniam pirkėjui FOB Klaipėda sąlygomis, pirmasis tiekimas turėtų būti apmokestinamas...

Grandininis prekių tiekimas „FOB Klaipėda“ sąlygomis

2015-10-14

Kai LT įmonė A „FOB Klaipėda“ sąlygomis tiekia prekes LT įmonei B, o ši tomis pačiomis sąlygomis perparduoda prekes DE įmonei, organizuojančiai prekių išgabenimą iš ES, pirmasis tiekimas...

Iš LT įmonės įsigytos Vokietijoje esančios prekės, kurias tiekėjas išgabena į Baltarusiją

2015-10-13

Kai LT tiekėjas tiekia Vokietijoje esančias prekes ir jas išgabena į Baltarusiją, toks tiekimas nelaikomas PVM objektu Lietuvoje.

PL pirkėjui tiekiamos prekės, kurioms taikoma mutinio sandėliavimo procedūra

2015-10-02

Mūsų žiniomis, mokesčių administratorius individualiuose rašytiniuose atsakymuose yra paaiškinęs, kad LT tiekėjas gali vadovautis pagal PVMĮ 41 str. 2 d. nuostatomis ir taikyti 0 proc. PVM tarifą....

„Eksportinių“ prekių pardavimo schemų PVM rizikos

2015-09-29

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš IX SUPERBUHALTERIO, įvykusio 2015-09-29.

0% PVM tarifo klaidos prekiaujant FOB sąlygomis

2015-09-29

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš IX SUPERBUHALTERIO, įvykusio 2015-09-29.

Prekių tiekimas LT tarpininkui

2015-09-25

Kai LT įmonė A tiekia Lietuvoje esančias prekes tarpininkei, LT įmonei B, ir neorganizuoja šių prekių išgabenimo iš ES, LT įmonė B jas perparduoda BY įmonei, o ši jas išsigabena iš ES, tiekimas...

LT įmonė parduoda prekes IT įmonei, o ši – BY įmonei

2015-09-16

Kai LT įmonė tiekia prekes FCA sąlygomis, o IT tarpininkas prekes perparduoda CPT sąlygomis, kyla rizika, kad bus laikoma, jog IT įmonė disponavimo prekėmis teisę perdavė BY įmonei taip pat Lietuvoje.

Prekes „FCA Vilnius“ sąlygomis įsigijusi RU įmonė samdo ekspeditorių prekėms iš ES išgabenti

2015-09-09

Iš šiandieninės mokesčių administravimo praktikos matyti, kad VMI, ieškodama įrodymų, ar prekes iš Lietuvos (iš ES) išgabeno pirkėjo samdytas vežėjas, peržiūri visus vežimo per ekspedijavimo...

LV įmonė parduoda Lietuvoje esančias prekes LT įmonei ir išgabena iš ES

2015-09-08

Jeigu LV įmonė tiekiamas prekes išgabena iš ES ir pirkėjui (LT įmonei) disponavimo prekėmis teisę perduoda Baltarusijoje, tokiu atveju PVM apskaičiavimo tikslais pirmasis tiekimas (LV --> LT)...

Įsigytos LV muitinės sandėlyje esančios prekės parduodamos KZ pirkėjui

2015-08-26

Jeigu LT įmonė Latvijos teritorijoje įsigyja čia atgabentas prekes ir šias prekes parduoda KZ pirkėjui bei išgabena iš ES, toks tiekimas bus laikomas latviško PVM objektu. Mūsų vertinimu, tokiam...

Lenkijoje įsigytos prekės išgabenamos į Norvegiją ir ten parduodamos

2015-08-20

Kaip elgtis, jeigu Lenkijos tiekėjas patiekus prekes ir išgabenus jas į Norvegiją nusprendžia padidinti parduotų prekių kainą?

Prekes perka Italijoje ir per Lenkiją išgabena Rusijos pirkėjui

2015-08-17

LT įmonei PVM rizikų nekils, jeigu pirmasis tiekimas (IT-->LT) bus įformintas kaip netiesioginis eksportas, o antrasis tiekimas (LT -->RU) vyks DAP, DDU sąlygomis ir prekės iš Italijos vienu nenutrūkstamu...

LT įmonė Vokietijoje įsigytas prekes perparduoda BY pirkėjui, o šis jas išgabena iš ES

2015-07-14

Jeigu prekių išgabenimą iš Vokietijos organizuoja Baltarusijos įmonė, LT įmonės prekių tiekimas bus laikomas įvykusius Vokietijoje. Dėl to LT įmonei reikėtų registruotis kaip PVM mokėtoja...

Eksportuojamų prekių tiekimas grandine

2015-07-13

Kokios PVM rizikos kyla taikant tokią tiekimo schemą, kai LT įmonė tiekia prekes DE įmonei A, pastaroji perparduoda jas DE įmonei B, ši perparduoda prekes DE įmonei C, o ši Lietuvoje įformina...

LT įmonė prekes tiekia Kanados įmonei, o ši jas perparduoda Ukrainos įmonei

2015-07-08

Ar gali LT įmonė taikyti 0 proc. PVM tarifą, jeigu CA įmonė įsigytas prekes perparduoda „CPT Kijevas“ sąlygomis ir išgabena iš ES?

Saudo Arabijos piliečiui parduodamas vilkikas

2015-07-07

Ar galima taip tiekiamą prekę apmokestinti taikant 0 proc. PVM tarifą, jeigu vilkiką iš ES išsigabens pirkėjas?

Prekės tiekiamos JAE įmonei ir išgabenamos iš ES

2015-06-17

Ar gali Lietuvos PVM mokėtojas taip tiekiamas prekes apmokestinti taikydamas 0 proc. PVM tarifą?

LT įmonė perka įrangą Italijoje ir gabena į Baltarusiją

2015-06-12

Italijoje įsigytos ir Baltarusijos įmonei perduotos prekės gali kelti PVM mokėjimo rizikų LT įmonei, jeigu tokių prekių LT įmonė faktiškai neišgabena iš ES.

Iš LV tiekėjo Lenkijoje įsigytos prekės

2015-04-21

Kokios PVM mokėjimo rizikos kyla LT įmonei, kuri iš LV tiekėjo įsigyja Lenkijoje esančias prekes, jas parduoda RU pirkėjui ir išgabena iš ES?

Kitose valstybėse narėse pradėtos eksporto procedūros

2015-04-07

VMI oficialiai pakeitė savo nuomonę dėl ne Lietuvoje pradėtų eksporto procedūrų ir patikslino PVM įstatymo 41 straipsnio komentarą. 0 % PVM tarifas iš ES išgabenamoms prekėms gali būti taikomas,...

Prekių pardavimas eksportui, konsoliduojant prekes kitos valstybės narės logistikos sandėlyje

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Eksportinis prekių pardavimas, PVM sąskaitą faktūrą išrašant ofšorinei įmonei

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Prekių tiekimas eksportui EWX (FCA) sąlygomis: PVM SF išrašoma ofšorinei įmonei, prekės išgabenamos į Rusiją

2015-03-23

LT prekybininkas, EXW (FCA) sąlygomis parduodantis prekes eksportui ir PVM sąskaitą faktūrą išrašantis ofšorinei įmonei, rizikuoja prarasti teisę taikyti 0 proc. PVM tarifą net ir tuomet, kai...

Prekių tiekimas Airijos įmonei, kai ši prekes išgabena į Ukrainą

2015-03-16

Airijos įmonei tiekiamas prekes galima apmokestinti 0 proc. PVM, jeigu ji neturi Lietuvoje padalinio. Taip pat patartina turėti įrodymų, kad disponavimo prekėmis teisės perduotos Airijos įmonei...

Prekių įsigijimas Lenkijoje ir pardavimas į Norvegiją

2015-02-27

Jeigu Lietuvos įmonė, įsigijusi prekių Lenkijoje, iš karto jas parduoda Norvegijos įmonei net neatsivežusi jų į savo šalies teritoriją, jai nekils PVM rizikų nei Lietuvoje, nei Lenkijoje, nes...

LT įmonė įsigyja prekes Lietuvoje ir parduoda Norvegijos įmonei

2015-02-02

Jeigu įmonė tiekia prekes Lietuvoje, jai neturi kilti problemų registruotis kaip PVM mokėtojai Lietuvoje. Kai pardavimai susiję su tiekiamų prekių išgabenimu ir eksportu į Norvegiją, 0 proc....

Prekę įsigijo lietuvaitis ir išsigabeno į Norvegiją

2014-12-16

Ar prekes patiekusi įmonė, siekdama pagrįsti 0 proc. PVM tarifą, turi turėti įrodymus, kad pirkėjas įsikūręs už šalies ribų

LT įmonė parduoda prekes IT įmonei, prekės bus gabenamos į Alžyrą

2014-11-12

Kai prekes iš ES išgabena tiekėjas arba pirkėjas, nesvarbu, kas įformins tiekiamų prekių eksporto procedūrą. 0 proc. PVM tarifo taikymui neturi įtakos tolimesnis prekių panaudojimas.

Vokietijoje įsigytos prekės perparduodamos Škotijos įmonei

2014-10-23

Kokios PVM rizikos kyla LT įmonei, jeigu prekes įsigijusi Škotijos įmonė samdo LT įmonę išgabenti prekes iš ES?

Lenkijoje įsigytos prekės parduodamos BY įmonei ir išgabenamos į Baltarusiją

2014-10-22

Jei Lietuvos įmonė iš Lenkijos pirktas prekes parduoda Baltarusijos įmonei, ji bus laikoma tiekiančia prekes Lenkijoje, todėl jai kils rizika Lenkijoje registruotis kaip PVM mokėtojai.

EE įmonė įsigyja prekes iš Danijos ir eksportuoja per Lietuvą

2014-04-07

Ar reikia EE įmonei registruotis PVM mokėtoja Lietuvoje?

„Praktiniai PVM aspektai: EKSPORTAS“ [2 DALIS]

2014-02-19

[VIDEO] Vaizdinė medžiaga iš e-seminaro „Praktiniai PVM aspektai: EKSPORTAS“, įvykusio 2014-02-19.

„Praktiniai PVM aspektai: EKSPORTAS“ [1 DALIS]

2014-02-19

[VIDEO] Vaizdinė medžiaga iš e-seminaro „Praktiniai PVM aspektai: EKSPORTAS“, įvykusio 2014-02-19.

Prekių pardavimas LT įmonei eksportui į Gvinėją

2013-10-31

Turint įrodymų, kad tiekėjas organizavo prekių išgabenimą iš ES, ir elektroninį pranešimą IE529, patvirtinantį, bei kad prekės buvo išgabentos iš ES, galima taikyti 0 proc. PVM tarifą.

Prekių eksportas į Rusiją DDP sąlygomis

2013-09-11

Eksportuojant prekes į Rusiją DDP sąlygomis, gali būti taikomas 0 proc. PVM tarifas, jeigu LT įmonė tiekia prekes, kurias pats tiekėjas DDP sąlygomis išgabena iš ES teritorijos.

Prekių pardavimas Norvegijos įmonei ir eksportas per Latviją

2013-08-06

Norint taikyti 0 proc. PVM tarifą, labai svarbu, kad LT įmonė Lietuvoje esančias prekes tiektų tokiomis INCOTERMS sąlygomis, pagal kurias transportavimo iki paskirties taško, esančio už ES ribų,...

Prekių tiekimas lengvatinės prekybos įmonei ir eksportas per Estiją

2013-07-23

Taikyti 0 proc. PVM tarifą galima, kai tiekiamas prekes išgabena tiekėjas arba kai prekes išgabena pirkėjas, įsikūręs už Lietuvos teritorijos ribų. Jeigu LT įmonė, parduodanti prekes lengvatinės...

Norvegijoje įsigytos ir iš Norvegijos eksportuotos prekės

2013-05-20

Ar reikia apmokestinti PVM prekių tiekimą, kai prekės įsigytos Norvegijoje ir iš Norvegijos eksportuotos į Ukrainą?

Pardavimai eksportui, prekes išgabena pirkėjas

2013-02-01

Kai prekės parduodamos eksportui ir jas išsigabena pirkėjas-užsienietis, LT įmonė turi pasirūpinti įrodymais, kad transportą, kuriuo prekės išgabenamos iš ES, samdė pirkėjas.

Akcizinio sandėlio paslaugos eksportuojamoms prekėms

2012-12-17

Akciziniame sandėlyje suteikus prekių sandėliavimo, banderolių klijavimo, muitinės procedūrų įforminimo bei pakrovimo į transporto priemones paslaugas, tokios paslaugos taikomas 0 proc. PVM tarifas,...

Eksporto procedūra įforminta ne Lietuvoje

2012-10-18

0 proc. PVM tarifas yra teisėtas, kai prekės eksportuojamos iš bet kurios ES valstybės narės.

Vien eksporto deklaracijos nepakanka

2012-05-16

Vien eksporto deklaracijos 0 proc. PVM tarifo taikymui nepakanka. LT įmonė norėdama taikyti 0 proc. PVM tarifą, turi turėti įrodymus, kad ji (kaip prekių tiekėja) arba LT įmonės pirkėjas, užsienietis,...

LVAT: 0% galimas net jei eksportas "atidarytas" ne Lietuvoje

2012-04-18

LVAT sprendimas keičia nusistovėjusią VMI praktiką, pagal kurią 0% PVM tarifas eksportiniams pardavimams buvo galimas, jeigu eksporto procedūra "atidaryta" Lietuvoje. LVAT išaiškino, kad 0% PVM...

PVM atskaita eksportavus įmonėje naudotą automobilį

2012-04-04

Pagal mums žinomą VMI praktiką, naudoto lengvojo automobilio, kurio pirkimo PVM nebuvo atskaitytas, tiekimas išgabenant iš ES apmokestinamas 0 proc. PVM. Dėl to pardavėjas įgyja teisę atskaityti...

Pirkėjas grąžino eksportuotas prekes

2012-02-07

Jeigu po prekių tiekimo prekės (ar jų dalis) yra grąžinamos, prekių (ar jų dalies) atsisakoma, prekių tiekėjas tokį aplinkybių pasikeitimą privalo įforminti kreditine PVM sąskaita faktūra.Šis specialus sąvadų rinkinys yra skirtas gamybai ir tarptautinei prekybai apžvelgti. Rinkinyje – konsultacijų, MERITS mokesčių konsultantų įžvalgų bei elektroninių seminarų sąvadai, kuriuose rasite pagal temas suskirstytus atsakymus apie prekių tiekimą į ES, eksportą, trikampę prekybą, prekių įsigijimą iš ES, gamybą, taip pat kitas temas, aktualias teikiant su gamyba ir tarptautine prekyba susijusias paslaugas. Į visus šiuos klausimus Jums atsako MERITS mokesčių patarėjų komanda. Pasirinkite Jus dominančią temą.

Mokesčių SUFLERIS – tai MERITS mokesčių patarėjų komandos sukurta žinių naujinimo paslauga buhalteriams bei finansų vadovams. Šios paslaugos abonentai turi pastovią prieigą prie daugiau nei 7000 mokesčių konsultacijų, seminarų transliacijų internetu, vaizdo įrašų, žinių testų ir kitos profesinės medžiagos. Mokesčių SUFLERIS – lengvas būdas sužinoti. Daugiau informacijos - www.sufleris.lt.