Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

  Prastovos karantino metu

Prekių tiekimas į ES

Čia rasite konsultacijas ir įžvalgas, naujienas ir seminarų įrašus apie prekių tiekimą į Europos Sąjungos šalis, tokių paslaugų apmokestinimą, pardavimus EXW, FOB, FCA, DAP sąlygomis, taip pat rasite pateiktus praktinius PVM aspektus, susijusius su tiekimais į ES nares.

LT įmonė gabena prekes į PL sandėliuoti ir iš ten tiekia ES pirkėjams

2020-02-20

Tokia prekybos schema nėra prekių tiekimo pagal „Call-off stock“ sistemą schema. Tai turėtų būti prekių pervežimas verslo tikslais. Jeigu LT įmonė turi PL PVM kodą, ji taikys 0 proc. PVM....

Į ES išgabentų prekių pirkėjo patvirtinimo rekvizitai

2020-02-19

Reglamentas reikalauja, kad pirkėjo patvirtinime būtų nurodyta prekių kiekis ir rūšis. Pavadinimų vardyti nereikalaujama. Tačiau norint, kad LT įmonei būtų taikomas 0 proc. PVM, prekės turėtų...

Iš Švedijos atsigabeno prekes ir jas pardavė Švedijos pirkėjui

2020-02-10

Jeigu iš Švedijos į LT atgabentos prekės buvo parduotos ir išgabentos atgal į Švediją šios šalies pirkėjui, PVM mokėtojui, tuomet LT įmonė tokį sandorį gali apmokestinti kaip prekių tiekimą...

Kaip dažnai privaloma tikrinti ES pirkėjo PVM kodą

2020-02-05

PVM įstatyme nėra reikalavimo tikrinti PVM kodą. Reikalaujama, kad pirkėjas būtų PVM mokėtojas, o LT įmonė tai galėtų įrodyti. Todėl prieš kiekvieną prekių pardavimą įmonė tikrina, ar...

„Call-off stock“ schema ir Intrastatas

2020-01-29

Intrastato išvežimo ataskaitose ir 2020 metais bus deklaruojamos iš LT į kitą ES valstybę narę išvežtos prekes, nors jų pardavimas įvyksta ir 0 proc. PVM tarifas taikomas vėliau. Tokiam sandoriui...

Prekių tiekimas pagal „call-off stock“ schemą ir pelno mokestis

2020-01-28

Kol į kitą ES valstybę narę išgabentos prekės nėra parduotos, sandoris neturi įtakos apskaičiuojant pelno mokestį. Ta kaina, kuri bus gauta už kitoje valstybėje parduotas prekes, bus laikoma...

Prekyba per „Amazon“ ir taikant „call-off stock“ schemą

2020-01-22

Norint taikyti „call-off stock“ schemą, su pirkėju dėl jos reikia susitarti iš anksto ir sudaryti sutartį. Pagal šią sutartį į kitą valstybę narę nugabentos prekės bus parduodamos tik...

Prekių tiekimas į ES 2020 metais, prieš tai jas perdirbant kitoje LT įmonėje

2020-01-20

0 proc. PVM tarifas tokiais atvejais buvo taikomas tik todėl, kad VMI taip leido – buvo paskelbtos VMI viršininko įsakymu patvirtintos rekomendacijos. Jeigu VMI tokias rekomendacijas įrašys į PVMĮ...

Panaikintos VMI rekomendacijos dėl 0 proc. PVM prekėms, kurios į užsienį išgabenamos po perdirbimo

2020-01-17

VMI panaikino taisykles, pagal kurias buvo galima parduoti ES pirkėjui žaliavas taikant 0 proc. PVM, bet prieš išgabenimą jas perduoti kitai LT įmonei, kur jos perdirbamos. Tik vėliau kaip pagaminta...

Prekių gabenimas į ES ir FR0564R forma

2020-01-16

Jeigu LT įmonė nėra sudariusi konsignacijos sutarties ir neveža prekių į kitą valstybę narę, kur jos sandėliuojamos, o vėliau pagal pirkėjo pareikalavimą parduodamos, tuomet Prekių tiekimo...

Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į ES ataskaitos (FR0564) pildymo pakeitimai

2020-01-03

Nuo 2020-01-01 prekių tiekimo ir paslaugų teikimo ataskaita (FR0564) papildyta dviem naujais priedais, kurie skirti prekybai pagal „call-off stock“ schemą. Į taisykles įrašytas naujas reikalavimas:...

Laikinai į ES išgabentų prekių registravimas nuo 2020-01-01

2019-12-31

Kai LT įmonė į ES valstybę narę laikinai išgabena prekes, kur jos remontuojamos, vertinamos, perdirbamos, demonstruojamos ar naudojamos paslaugoms teikti, toks išvežimas turi būti registruojamas...

Pagal „call-off stock“ schemą patiektų ir gautų prekių registravimo žurnalas

2019-12-31

Nuo 2020-01-01, Europos Sąjungoje vykdydamos prekybą pagal „call-of stock“ schemą, įmonės privalo registruoti išsiųstas arba gautas prekes specialiuose žurnaluose. Žurnalai yra laisvos formos,...

Patvirtinimas, kad prekės gautos, tiekėjo išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje

2019-12-31

Kai prekes į ES išsigabena pirkėjas, LT įmonės išrašyta sąskaita, net jeigu joje yra įrašytas specialus sakinys, prekių išgabenimo iš Lietuvos ir 0 proc. PVM tarifo taikymo fakto nepatvirtina....

Pagal „call-off stock“ schemą patiektų prekių deklaravimas

2019-12-30

Nuo 2020-01-01 įvedamas naujas PVM50 kodas, kuris bus naudojamas i.SAF, parduodant prekes, kurios prieš tai buvo išgabentos į kitą valstybę narę ES PVM mokėtojui pagal konsignacinę sutartį taikant...

Apskaitoje registruoja į kitą šalį pervežtas prekes

2019-12-04

Kol prekės gabenamos, jos gali būti perkeltos į prekių kelyje buhalterinę sąskaitą, o vėliau grįžta į prekių sąskaitą ir sandėlį. Tik sandėlis šiuo atveju yra ne Lietuvoje, o užsienyje,...

Dalyvaus parodoje užsienyje ir pardavinės prekes

2019-11-08

Jeigu prekiauti parodos metu organizatoriai leidžia, prekės turėtų būti parduodamos pagal tos valstybės teisės aktų reikalavimus ir surašant tuos dokumentus, kurių reikalaujama toje užsienio...

PVM įstatymo pakeitimai nuo 2020-01-01

2019-11-04

Keičiasi tarptautinės prekybos taisyklės: kada taikomas 0 proc. PVM tarifas prekių tiekimo į ES, trikampės prekybos schemos taikymo, konsignacinės prekybos ES teritorijoje, grandininių tiekimų...

Paskelbtos 2020 metų Intrastato ataskaitos teikimo ribos

2019-10-31

Lyginant su 2019 metais, ribos nesikeičia: iš ES įvežtų prekių ataskaitos teikimo riba – 250 000 €, į ES išvežtų prekių – 150 000 €. Statistinių verčių ribos tokios: įvežimo –...

Pardavė prekes PL ūkininkui, ne PVM mokėtojui

2019-10-31

Lenkišką NIP kodą turi visi, bet ne visi yra PVM mokėtojai. Ar asmuo yra PVM mokėtojas ir LT įmonė gali taikyti 0 proc. PVM tarifą, tikrinti reikia VIES sistemoje. Jeigu įmonė nepatikrino ir...

Trijų ES valstybių PVM kodus turinti įmonė siunčia prekes į DE

2019-10-23

Jeigu prekių gabenimas prasideda Lietuvoje, tuomet toks tiekimas yra Lietuvos PVM objektas ir tiekdama prekes įmonė turėtų naudoti LT PVM kodą. Ar toks tiekimas bus apmokestinamas PVM, priklauso...

Gamina ir kloja parketą Prancūzijoje per LT tarpininką

2019-10-16

Kai LT gamintojas į Prancūziją nugabena parketlentes, rašoma lietuviška PVM sąskaita faktūra ir skaičiuojamas 21 proc. lietuviškas PVM, todėl jokių nuorodų PVM sąskaitoje rašyti nereikia....

LT įmonė DE sandėliuoja pagamintas prekes ir iš DE siunčia jas pirkėjams

2019-10-10

LT įmonės prekių tiekimas laikomas įvykusiu Vokietijoje, nes prekių gabenimas į kitas ES valstybes ir trečiąsias šalis prasideda Vokietijoje. Dėl tokių sandorių paprastai reikia registruotis...

Parduoda DK įmonei tuščius buteliukus, o vėliau tai, ką į juos pripila

2019-10-03

Kai LT įmonė Danijos įmonei parduoda buteliukus ir jų pardavimo momentu neišgabena iš Lietuvos, prekių tiekimas į ES nevyksta. Šis tiekimas laikomas vietiniu tiekimu ir turėtų būti skaičiuojamas...

Gamintojas trūkstamas gaminio detales pirko ir pirkėjui perdavė Didžiojoje Britanijoje

2019-09-27

Jeigu šios detalės, kurias LT įmonė pirko Didžioje Britanijoje, yra įtrauktos į pagrindinio gaminio, kuris buvo atgabentas iš LT, kainą, tai detalių pirkimo išlaidos apskaitoje ir pelno mokesčio...

Prekių pardavimas Norvegijos įmonei vežant jas į Estiją perdirbti

2019-08-29

0 proc. PVM tarifą įrodančių dokumentų sąrašas priklausys nuo to, ar LT įmonė įrodinės prekių eksportą iš ES, ar prekių tiekimą į ES.

ES pirkėjo PVM mokėtojo kodą tikrina apskaitos programa

2019-08-05

Įrodymai, kad pirkėjo PVM kodas galiojo, bus ne įrašas pirkėjo kortelėje, patvirtinantis, kad atliktas patikrinimas, ar iš įmonės apskaitos sistemos atspausdintas dokumentas – reikės elektroninių...

Atsiims parduotas prekes iš bankrutuojančios DE įmonės ir jas parduos kitam DE pirkėjui

2019-08-02

Jeigu LT įmonei prekės būtų grąžintos ir ji jų neparsivežtų į Lietuvą, bet suradusi pirkėją Vokietijoje jam parduotų, toks prekių pardavimas būtų laikomas vietiniu vokišku PVM objektu....

Perka prekes iš Vokietijos gamintojo ir parduoda Danijos įmonei

2019-07-05

Jeigu prekės iš Vokietijos gamintojo nugabenamos į Daniją ir nedelsiant patiekiamos Danijos įmonei, o gabenimą organizuoja LT įmonė, tokia prekyba gali būti laikoma trikampe. Kai LT įmonė nupirktas...

Pardavė baldus ES įsikūrusiam diplomatui ir šis prašo grąžinti PVM

2019-06-14

Kai ES valstybėje įsikūręs ir ten dirbantis diplomatas pateikia tos valstybės išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo įsigyjamoms prekėms gali būti taikoma speciali diplomatinių atstovybių...

Parduoda gaminius iš užsienio atvykusiems svečiams ir taiko 0 proc. PVM

2019-06-10

Pažadas išvežti gaminius iš Lietuvos ar ES, net jeigu pirkėjai pasižadėjimą parašo raštu, jų asmens dokumentų kopijos, patvirtinančios, kad jie yra užsieniečiai, ar lėktuvo bilietų kopijos...

LT įmonė tiekia konstrukcijas ir montuoja Latvijoje samdydama LV montuotoją

2019-04-23

Kai LT įmonė ES atlieka darbus, susijusius su nekilnojamaisiais daiktais – gamina, veža ir montuoja konstrukcijas kitoje ES valstybėje ir neturi kitos ES valstybės PVM mokėtojo kodo, konstrukcijų...

LT įmonė parduoda prekes kitos ES valstybės narės įmonei, kuri neregistruota kaip PVM mokėtoja

2019-04-08

ESTT praktika leidžia taikyti 0 proc. PVM tarifą ir tuomet, kai prekių pirkėjas nėra registruotas kaip PVM mokėtojas, bet yra apmokestinamasis asmuo. Tačiau praktikoje toks scenarijus gali reikšti...

Iš JK tiekėjo įsigytos prekės atgabenamos į Latvijos sandėlį

2019-04-03

Kaip LT įmonė, neįsiregistravusi Latvijoje kaip PVM mokėtoja, įsigyja prekių iš JK tiekėjo, o prekės yra atgabenamos iki Latvijos sandėlio, tokia prekybos schema kelia LT įmonei PVM rizikų...

Įrodymai taikant 0 proc. PVM tarifą prekių tiekimo sandoriuose

2019-03-07

VMI papildė PVMĮ 56 straipsnio komentarą dėl įrodymų, kuriuos įmonė turi surinkti norėdama prekių tiekimui į ES ir eksportui iš ES taikyti 0 proc. PVM tarifą. Taip pat paaiškino, kodėl eksporto...

VMI pakeitė PVMĮ komentarą dėl prekių tiekimo į ES ir 0 proc. PVM taikymo

2019-03-03

Komentaras papildytas pavyzdžiais, kaip tiekti prekes į ES EWX sąlygomis ir kokių dokumentų iš tiesų reikia, kad būtų galima taikyti 0 proc. PVM tarifą. Paaiškinti prekių perpardavimai ir LT...

Užsakovas reikalauja pakeisti pakuotę, gamintojas nurašo netinkamas pakuotės medžiagas į nuostolius

2019-02-25

Kai užsakovo reikalavimu LT gamintojas nurašo netinkamas pakuotės medžiagas į nuostolius, o užsakovas kompensuoja LT gamintojui susidariusius nuostolius, LT gamintojas gauta kompensacija turėtų...

Tiekia prekes į ES ir teikia transportavimo paslaugą

2019-02-22

Kai prekių tiekėjas – LT įmonė – tiekia prekes į ES ir užsako transportą, vežimo paslaugų vertė įtraukiama į prekių apmokestinamąją vertė, todėl i.SAF, PVM deklaracijoje (FR0600) ir...

LT įmonė parduoda Lenkijoje esančias prekes

2019-02-21

Kai LT įmonė tiekia prekes, kurių gabenimas prasideda Lenkijoje, toks prekių tiekimas laikomas Lenkijos PVM objektu. Dėl to LT įmonei kyla pareiga registruotis kaip PVM mokėtojai Lenkijoje.

Prekių tiekimo grandinės galutinio pirkėjo PVM atskaita

2019-02-07

Prekių tiekimo grandinė DE->LT1->LT2. Prekes iš Vokietijos į Lietuvą atsigabena LT2. Ar gali LT2 atskaityti SF nurodytą lietuvišką pirkimo PVM? ü Kam aktualu? LT galutiniams pirkėjams, kurie...

Atsisakė Vokietijoje pirktų prekių

2019-01-23

Jeigu prekės iš Vokietijos nebuvo niekur išgabentos, Lietuvoje skaičiuoti PVM dėl iš ES įsigytų prekių nereikia. Nuostolių suma, kurią LT įmonė turi sumokėti Vokietijos įmonei, apskaičiuojant...

ES pirkėjo grąžintų prekių deklaravimas PVM deklaracijoje ir prekių tiekimo ataskaitoje

2019-01-16

PVM deklaracijoje (FR0600) ir Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitoje (FR0564) ES tiekėjo grąžintos prekės deklaruojamos tą laikotarpį, kai šios aplinkybės...

Tiekia prekes Norvegijos įmonei, bet prekės gabenamos į kitą ES valstybę narę

2018-12-05

Vadovaujantis PVM įstatymo nuostatomis, tiekiant prekes ne ES įmonei, neturinčiai ES PVM mokėtojo kodo, kai prekės yra gabenamos į kitą ES valstybę narę, turėtų būti taikomas standartinis 21...

Nori tiekti prekes pagal „call-off stock“ schemą

2018-12-04

Lietuvos tiekėjas „call-off stock“ PVM schemą gali taikyti tik tuomet, jeigu prekių atgabenimo valstybės narės nacionaliniuose teisės aktuose tokia schema taip pat yra įtvirtinta ir jos nuostatos...

Prekyba per „Amazon“ platformą naudojant Vokietijos ir Anglijos sandėlius

2018-07-30

Tokia prekybos schema, kai LT įmonė nusigabena prekes į Anglijos ir Vokietijos sandėlius ir paskui jas parduoda per „Amazon“ elektroninės prekybos platformą ES gyventojams, neturėtų būti laikoma...

Rumunijos pirkėjas atsisakė jam atgabentų prekių

2018-07-16

Jeigu LT įmonė tiekiamas prekes nugabena RO pirkėjui, o šis atsisako atgabentų prekių, tokios prekės turėtų būti sugrąžintos atgal į Lietuvą. Jeigu LT įmonė prekių nesusigrąžins ir patieks...

Ketina pardavinėti prekes, nugabentas į kitą ES valstybę narę

2018-06-19

Prekių, kurios yra išgabentos į kitą ES valstybę narę, pardavimas turėtų būti apmokestinamas pagal tos ES valstybės narės nacionalinius teisės aktus, o pats prekių nugabenimas iš Lietuvos...

LT įmonės pirkėja, DE įmonė, paprašė perrašyti sąskaitą faktūrą kitai grupės įmonei

2018-06-11

Tuo atveju, kai nugabenus prekes į kitą valstybę narę pirkėja, DE įmonė, paprašo LT įmonės perrašyti sąskaitą kitai grupės įmonei, kuri neturi ES PVM kodo, Lietuvos VMI gali ginčyti LT...

FI įmonė atgabentas prekes pasideda LT įmonės sandėlyje ir vėliau patiekia LT įmonei

2018-04-30

Kai FI įmonė iš Suomijos į Lietuvą atsigabentas prekes pasideda į LT įmonės sandėlį ir vėliau jas patiekia LT įmonei, prekių pergabenimas iš Suomijos į Lietuvą FI įmonei laikomas prekių...

Prekių tiekimas į Ispaniją DAP sąlygomis, transporto išlaidas apmoka pirkėjas

2018-04-12

Kai LT įmonė tiekia prekes „DAP Ispanija“ sąlygomis pirkėjui, kuris apmoka prekių transportavimo išlaidas, PVM apskaičiavimo tikslais gali būti padaryta išvada, kad LT tiekėjas neorganizavo...

LT įmonė DE užsakovui parduoda namo konstrukcijas ir namo surinkimo paslaugą

2018-04-11

Toks sandoris, kai LT įmonė DE užsakovui parduoda namo konstrukcijas ir namo surinkimo paslaugą, PVM apskaičiavimo tikslais gali būti laikomas vienu kompleksiniu statybos paslaugų teikimo sandoriu,...

Prekyba arbata per internetinę parduotuvę

2018-03-29

Jeigu LT įmonė per internetinės prekybos platformą parduoda prekes ES fiziniams asmenims, ne PVM mokėtojams, o užsakytos prekės iš Lietuvos pristatomos į ES pirkėjo – fizinio asmens – valstybę...

LT įmonė patyrė prekių perpakavimo sąnaudų

2017-11-14

Kaip LT įmonė gauna iš savo kliento, kuriam pardavė produkciją, sąskaitą už prekių perpakavimo paslaugas, VMI gali laikyti, kad tokiu būdu LT įmonė atlygino žalą už netinkamai įvykdytus...

Perka prekes iš LT tiekėjo ir tiekia į ES

2017-11-14

Kai viena LT įmonė perka prekes iš kitos LT įmonės, 0 proc. PVM netaikomas, net jeigu paskui pirkėjas prekes parduoda į ES. Tai vietinis lietuviškas pardavimas, kuriam taikomas 21 proc. PVM. 0...

Prekių pergabenimas į Čekiją apdirbti

2017-11-07

Prekių pergabenimas į Čekiją apdirbimo paslaugai suteikti LT įmonei nekels PVM rizikų, jeigu LT įmonė turės įrodymus, kad suteikus paslaugą visos prekės sugrįžo atgal į Lietuvą.

Naudoto automobilio pardavimas EE įmonei EXW sąlygomis

2017-09-05

Tam, kad prekės tiekimą į kitą ES valstybę narę būtų galima apmokestinti 0 proc. PVM, LT įmonei būtina turėti šiuos įrodymus: įrodymą, kad pirkėjas kitoje valstybėje narėje registruotas...

LT įmonė iš Estijos rangovo įsigijo reklaminės iškabos pagaminimo ir sumontavimo darbus

2017-08-25

Jeigu reklaminę iškabą EE rangovas pagamino iš savo (rangovo) medžiagų, toks sandoris PVM apskaičiavimo tikslais laikomas prekės tiekimo sandoriu. EE įmonė, patiekdama prekę LT įmonei Estijoje,...

VMI vietoje 0 proc. liepė skaičiuoti 21 proc. PVM

2017-08-23

Kai įmonė netenka teisės taikyti 0 proc. PVM tarifo ir reikia skaičiuoti 21 proc. PVM, šis mokestis skaičiuojamas nuo sąskaitoje nurodytos prekių vertės, t. y. papildomai. Ši papildoma suma yra...

Prekių pagaminimas ir tiekimas ES įmonei, naudojant ruošinius bei liejinius. PVM rizikos.

2017-04-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš XVI SUPERBUHALTERIO, įvykusio 2017-04-26. (7) Prekių pagaminimas ir tiekimas ES įmonei, naudojant ruošinius bei liejinius. PVM rizikos. 5 Situacija...

Prekių tiekimai užsienio tarpininkams ir 0 proc. PVM tarifo rizikos

2017-04-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš XVI SUPERBUHALTERIO, įvykusio 2017-04-26. (4) Prekių tiekimai užsienio tarpininkams ir 0 proc. PVM tarifo rizikos Prekių pristatymo UAB vieta Latvijoje...

Estijos pirkėjas prekes išsiveža pats

2017-04-27

Kai LT įmonė parduoda prekes ES PVM mokėtojui, kuris prekes išsiveža pats, tai 0 proc. PVM tarifo taikymui pagrįsti reikia turėti įrodymus, kad užsienio pirkėjas įregistruotas kaip PVM mokėtojas,...

Parduoda prekes per AMAZON sistemą fiziniams asmenims

2017-01-17

Prekyba, kai LT įmonė nuotoliniu būdu (pavyzdžiui: per elektroninės prekybos sistemą, elektroninę parduotuvę) platina kitos ES valstybės narės pirkėjams – fiziniams asmenims prekes, kurios...

LT įmonė EXW sąlygomis tiekia prekes lietuviui, Prancūzijos PVM mokėtojui

2017-01-12

LT įmonė, norėdama prekių tiekimą apmokestinti 0 proc. PVM, turi turėti įrodymus, kad tiekimo momentu pirkėjas registruotas Prancūzijoje PVM mokėtojas, kad disponavimo prekėmis teisę perdavė...

Nuo 2017 metų į ES išvežamų prekių Intrastato ribos mažėja

2017-01-05

2017 metams nustatytos Intrastato ataskaitos teikimo ribos dėl prekių įvežimo iš ES nesikeičia. Mažėja tik prekių išvežimo į ES ribos.

Parduoda automobilį į Ispaniją ne PVM mokėtojui

2016-12-09

Jeigu ne PVM mokėtojui į ES valstybę narę yra parduodamas naudotas automobilis, kurio pirkimo PVM buvo atskaitytas, toks tiekimas turėtų būti apmokestinamas standartiniu 21 proc. PVM.

0 proc. PVM tarifo taikymą pagrindžiantys įrodymai parduodant prekes į ES

2016-09-21

VMI leidinio „0 proc. PVM tarifo taikymą pagrindžiantys įrodymai naftos produktų ir suskystintų dujų tiekimo į kitą ES valstybę narę sandoriuose“ nuostatomis rekomenduojama vadovauti ir kitų...

Parduos veršelius ES valstybės įmonei

2016-09-01

Veršelių pardavimas ES valstybės įmonei, kaip ir kitų prekių tiekimas į ES, gali būti neapmokestinamas PVM, tačiau LT įmonė turi turėti tam tikrus įrodymus. Jeigu įmonė veršelius parduos...

LT įmonė tiekia iš trečiosios valstybės atgabenamas prekes

2016-08-09

Kai LT įmonė tiekia prekes, kurių gabenimas prasidėjo trečiojoje valstybėje, ir kai tiekėjas nėra prekių importuotojas, toks tiekimas nelaikomas PVM objektu.

LT įmonė tiekia prekes PL tarpininkui, prekės vežamos į Čekiją

2016-07-29

Jeigu LT įmonė turi įrodymų, kad PL pirkėjas Lenkijoje registruotas kaip PVM mokėtojas, kad tiekiamas prekes į Čekiją išgabeno LT arba PL įmonė, kad disponavimo prekėmis teisė perduota PL...

Prekių, kurioms taikoma muitinės sandėliavimo procedūra, tiekimas

2016-07-22

Kai tiekiamos prekės, kurioms taikoma muitinės sandėliavimo procedūra, kurios pirkėjo nėra importuojamos ir išgabenamos iš ES, toks prekių tiekimas apmokestinamas taikant standartinį PVM tarifą.

Skaidrės [PDF]

2016-07-13

2016 m. liepos mėnesį įvykusio Mokesčių SUFLERIO seminaro internetu „0% PVM tarifo įrodinėjimas. Ką ginčija VMI" skaidrės.

Skaidrės [PDF]

2016-07-13

2016 m. liepos mėnesį įvykusio Mokesčių SUFLERIO seminaro internetu „0% PVM tarifo įrodinėjimas. Ką ginčija VMI" skaidrės.

Skaidrės [PDF]

2016-07-13

2016 m. liepos mėnesį įvykusio Mokesčių SUFLERIO seminaro internetu „0% PVM tarifo įrodinėjimas. Ką ginčija VMI" skaidrės.

Greita ir profesionali reakcija į VMI pretenzijas

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

Prekybinių schemų standartizavimas

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

Proaktyvus PVM rizikų vertinimas nestandartiniuose sandoriuose

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

Tinkamai sutvarkyti procesai tarp skirtingų įmonės grandžių

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

Komercijos personalo kompetencija PVM rizikų valdymo tarptautinės prekybos sandoriuose klausimas

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

Būsimo pirkėjo „rentgeno nuotrauka“

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

Prekių tiekimo sutartys su specialiomis PVM rizikas minimizuojančiomis sąlygomis

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

Tarp prekių tiekimo ir prekių išgabenimo (iš Lietuvos arba iš ES) nėra teisinio ryšio

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

VMI nustato, kad ES pirkėjas atsisakė nugabentų prekių, o LT tiekėjas jų nesusigrąžino į Lietuvą

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

Tiekėjas negali pagrįsti savo apdairumo ir sąžiningumo

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

VMI nustato, kad prekės nebuvo išgabentos iš Lietuvos

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

DAP, DAT, DDU prekybinėse schemose tiekėjas neįrodo disponavimo teisės prekėmis perdavimo pirkėjui fakto

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

Tiekėjas neįrodo, kad prekes iš Lietuvos (iš ES) išgabeno pirkėjas, kuriam buvo tiekiamos prekės

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

EXW, FCA prekybinėse schemose tiekėjas neįrodo disponavimo teisės prekėmis perdavimo pirkėjui fakto

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

Prekės tiekiamos „probleminiams“ tarpininkams

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

Prekių tiekimo schema stokoja ekonominės logikos

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

Prekių tiekėjas neprašo sugrąžinti PVM skirtumo

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

Prekių tiekėjas paprašo sugrąžinti PVM skirtumą

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

Prekių atgabenimo valstybėje narėje „dingo“ PVM

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

Neteisingas prekių tiekimų į ES (įsigijimų iš ES) deklaravimas

2016-07-13

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro „0% PVM tarifas. Ką ginčija VMI?“, įvykusio 2016-07-11.

ES pirkėjui tiekiamas sukirptas audinys kitoje LT įmonėje susiuvamas ir po to išgabenamas iš Lietuvos

2016-06-07

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinami Lietuvos PVM mokėtojų Lietuvoje kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui pagal su juo sudarytą dvišalę, trišalę ar kitokią sutartį patiekti kilnojamieji...

ES ir ne ES fiziniams asmenims per elektroninės prekybos sistemą parduodamos prekės

2016-05-02

Kai ne ES pirkėjui, fiziniam asmeniu, tiekiamos prekės yra išgabenamos iš ES, galima taikyti 0 proc. PVM tarifą. Kai per elektroninės prekybos sistemą prekės tiekiamos ES fiziniams asmenims, ne...

Į Vokietiją importuotos prekės tiekiamos IT pirkėjui ir išgabenamos į Italiją

2016-04-06

Kai LT įmonė iš trečiųjų valstybių įsigytas prekes importuoja į Vokietiją, patiekia IT pirkėjui ir iš Vokietijos išgabena į Italiją, įžvelgiame riziką, kad tokiam sandoriui Vokietijoje...

Prekių tiekimas LT įmonės filialui Latvijoje

2016-03-31

Kai tiekiamos prekės tiekėjo arba pirkėjo išgabenamos į prekes įsigyjančios Lietuvos įmonės filialą Latvijoje, kuris yra registruotas kaip PVM mokėtojas Latvijoje, ir kai tiekėjas turi CMR...

Iš trečiųjų šalių įsigytos ir į Vokietiją importuotos prekės gabenamos į Italiją

2016-03-22

Kai LT įmonė įsigytas ir Vokietijoje esančias prekes parduoda Italijos pirkėjui ir dėl šio sandorio prekės iš Vokietijos gabenamos į Italiją, LT įmonei, mūsų vertinimu, gali kilti prievolė...

Prekių pardavimas ES fiziniams asmenims, pristatant per „Amazon“ sandėlius

2016-02-23

Dėl prekių pervežimo verslo tikslais į kitą ES valstybę narę išrašyta PVM sąskaita faktūra nedaro įtakos pajamų pripažinimui finansinėje apskaitoje ir pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais....

Prekių tiekimas LT įmonei, kai į prekių kainą įskaičiuotas pristatymas iki Vokietijos

2016-02-19

Kai LT įmonė A tiekia prekes LT įmonei C ir į kainą įskaičiuotas pristatymas iki Vokietijos, dėl to, kad pirkėjas nėra registruotas Vokietijoje kaip PVM mokėtojas, toks tiekimas bus laikomas...

Grandininė prekių tiekimo schema: LV->LT->PL->NL

2016-02-12

Kai taikant grandininę prekių tiekimo schemą LV->LT->PL->NL prekes iš Latvijos į Olandiją išsigabena šios šalies atstovas, LT įmonei kyla rizika Latvijoje registruotis kaip PVM mokėtojai ir...

LT vežėjas gabena LT užsakovo, registruoto kaip PVM mokėtojas Lenkijoje, prekes

2016-01-06

Jeigu paslaugos užsakovė – LT įmonė – PVM apskaičiavimo tikslais Lenkijoje bus laikoma turinčia nuolatinį padalinį, kuris faktiškai įsigyja vežimo paslaugą ir ja pasinaudoja, LT vežėjas...

LT įmonė A parduoda prekes LT įmonei B, prekės nuvežamos į Čekiją, nudažomos ir perduodamos pirkėjui

2015-12-21

Jeigu pagal sutartį LT įmonė B perka iš LT įmonės A nudažytas prekes, apskaičiuojant PVM prekės tiekimas turėtų būti laikomas įvykusiu tuo momentu, kai prekė tenkina pirkėjo keliamus reikalavimus...

LT rangovas Latvijoje remontuoja vamzdynus

2015-12-17

Jeigu remontuoti daiktai (vamzdynai) yra stacionarios konstrukcijos, tiesiogiai susijusios su nekilnojamuoju daiktu, tokia remonto paslauga PVM apskaičiavimo tikslais bus laikoma su nekilnojamaisiais...

Keičia prekes gabenančias transporto priemones

2015-12-04

Vien tai, kad prekių išgabenimą iš Lietuvos (iš ES) organizuojantis vežėjas pakeičia prekes vežančias transporto priemones, savaime nėra kliūtis taikyti 0 proc. PVM tarifą. Tačiau kai pirkėjas,...

LT įmonė parduoda serverius su instaliavimo paslauga Danijos pirkėjui

2015-12-01

Jeigu tiekiama prekė yra laikoma surenkama ir instaliuojama preke, o pirkėjas yra Danijos PVM mokėtojas, tokios prekės nugabenimas į Daniją nelaikomas prekės pervežimu verslo tikslais. Danijoje...

Pardavimas EXW sąlygomis Švedijos tarpininkui

2015-11-12

Kai LT įmonė tiekia prekes EXW sąlygomis SE tarpininkui B, o šis tas prekes tomis pačiomis sąlygomis perparduoda SE įmonei C, laikoma, kad prekių išgabenimą organizuoja pirkėjo pirkėjas (SE...

0% PVM tarifas ir tiekėjo „protingo rūpestingo“ pareiga

2015-09-29

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš IX SUPERBUHALTERIO, įvykusio 2015-09-29.

PVM klaidos įsigyjant prekes iš vienos valstybės narės ir parduodant jas į kitą valstybę narę

2015-09-29

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš IX SUPERBUHALTERIO, įvykusio 2015-09-29.

0% PVM tarifo klaidos prekiaujant FOB sąlygomis

2015-09-29

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš IX SUPERBUHALTERIO, įvykusio 2015-09-29.

Prekės tiekiamos LV PVM mokėtojui, tačiau pristatomos kitu adresu, nei įsikūręs pirkėjas

2015-09-07

LT įmonė, norėdama įrodyti disponavimo prekėmis teisės perdavimo pirkėjui faktą, sutartyje su LV pirkėju turėtų aptarti, kokiu būdu pirkėjas informuos tiekėją, kam ir kokiu adresu būtina...

LT įmonė turi PL PVM kodą ir perka paslaugas iš PL tiekėjų

2015-08-18

LT įmonė, jeigu ji paslaugas perka ir suvartoja kaip PL nuolatinis padalinys, turėtų nurodyti PL PVM kodą ir gauti sąskaitas su lenkišku PVM. Jeigu LT įmonė neturi PL padalinio ir paslaugos skirtos...

LT įmonė paslaugoms teikti kitoje valstybėje narėje samdo subrangovus ir jiems tiekia medžiagas

2015-07-16

Kai LT įmonės samdomi EE ir LV subrangovai veikia LT įmonė vardu ir dalyvauja esminiuose paslaugos teikimo procesuose, yra rizika, kad LT įmonė PVM apskaičiavimo tikslais gali būti laikoma turinčia...

Du vienas po kito einantys prekių tiekimai CIP sąlygomis

2015-06-25

Ar gali LT įmonė, tiekianti prekes „CIP Ispanija“ sąlygomis, SK įmonei taikyti 0 proc. PVM tarifą, kai SK įmonė taip pat šias prekes perparduoda „CIP Ispanija“ sąlygomis LV įmonei?

Pasigamino maišelius su logotipu ir sąskaitą išrašė LV įmonei

2015-06-23

Kokį PVM tarifą taikyti, jeigu maišeliai nebus išgabenti iš Lietuvos ir bus naudojami Lietuvoje?

Iškrovė prekes už Lietuvos sienos

2015-06-18

Ar LT įmonė gali taikyti 0 proc. PVM tarifą, jeigu prekės buvo iškrautos už Lietuvos sienos, o pirkėjas – LT įmonė, turinti kitos ES valstybės PVM mokėtojo kodą?

DE pirkėjui parduoti buteliai nugabenami LT įmonei, kuri pripildo juos ir išgabena į Vokietiją

2015-06-03

Tiekiant butelius į Vokietiją per kitą įmonę, kuri butelius pripildo skysčio, galima taikyti 0 proc. PVM tarifą, jeigu yra žinoma ir turima nedvipasmiškų įrodymų, kad pripildytus butelius įmonė...

Prekių tiekimas Latvijos įmonei, prekių pirkėjas ir gavėjas – skirtingos LV įmonės

2015-04-23

0 proc. PVM tarifo taikymui pagrįsti įmonė turi turėti įrodymų, tačiau ir jų gali nepakakti, jeigu tolesnėse prekių tiekimo grandyse vyktų PVM sukčiavimas, o LT įmonė nesugebėtų įrodyti,...

Tiekimas: Lietuva–Danija–Latvija–Lietuva, kai prekės neišgabenamos iš Lietuvos

2015-04-08

Lietuvos įmonė, tiekdama prekes Danijos įmonei, bet neišveždama jų iš Lietuvos, vykdo vietinį tiekimą Lietuvoje. Tuomet taikyti 0 proc. PVM tarifo negalima, nes privaloma taikyti lietuvišką...

Prekių įsigijimas iš nesąžiningo tiekėjo

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Prekių tiekimas į kitą valstybę narę: "EXW", "FCA" pardavimas, prekių pirkėjas - EE įmonė, prekių gavėjas

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Prekių tiekimas į kitą valstybę narę: "DAP" pardavimas, prekių pirkėjas ir gavėjas nesutampa

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

UAB per elektroninę parduotuvę parduoda prekes Lenkijos pirkėjams - fiziniams asmenims

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

LT įmonė A parduoda padangas LV PVM mokėtojui ir jas nugabena LT įmonei B, kuri LV pirkėjui parduoda traktorių (be padangų). Traktorius su sumontuotomis padangomis išgabenamas į Latviją.

2015-03-24

Prekių tiekimu į kitą ES valstybę narę gali būti laikomas ir toks tiekimas, kai tiekiamos prekės išgabenimo valstybėje narėje yra sukomplektuojamos ir prekių komplektas kartu su kitomis tam...

Pirkėjas atsisakė prekių

2015-03-23

Kaip pripažinti nuostolius, jeigu į kitą ES valstybę narę nugabentų prekių LT įmonė nesusigrąžino?

Taikant tiekimo grandinę: LT gamintojas --> ES platintojas --> ES pirkėjas, prekes iš Lietuvos išgabena ES pirkėjas

2015-03-20

LT gamintojas, tiekiantis prekes ES platintojui, kuris neorganizuoja prekių išgabenimo iš Lietuvos, neturi teisės tiekiamoms prekėms taikyti 0 proc. PVM tarifo.

Gamina baldus, parduoda ir montuoja UK

2015-03-16

Kokios gali kilti mokestinės pasekmės, jeigu LT įmonė savo darbuotojus siunčia į UK montuoti baldų?

LT gamintojas PL pirkėjo pageidavimu tiekiamą standartinę prekę pagerina Lenkijoje – primontuoja papildomą įrangą

2015-03-13

Kai LT gamintojas pirkėjo pageidavimu standartinę prekę pagerina kitoje valstybėje narėje (pvz., Lenkijoje įsigyja ir sumontuoja pirkėjo pageidaujamą papildomą įrangą), kyla rizika, kad apskaičiuojant...

LT gamybinė įmonė tiekia prekes LT tarpininkui, kuris šias prekes perparduoda Švedijos įmonei

2015-03-12

Net jeigu gamybinė įmonė žino, kad prekės bus išgabentos į Švediją ar net pati samdo transporto paslaugas teikiančią įmonę, Lietuvos tarpininkui parduotos prekės turi būti apmokestinamos...

Prekių pardavimas į kitą valstybę narę, kai bendraujama per tarpininką

2015-03-05

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš VII SUPERBUHALTERIO, įvykusio 2015-03-05.

Į Vokietiją nugabentas ir ten parduotas įrenginys

2015-01-26

Įmonė, jeigu ji nėra PVM mokėtoja Vokietijoje, nugabenusi prekę į Vokietiją ir ten pardavusi, tokią prekę turi apmokestinti 21 proc. PVM. Taip pat tikėtina, kad įmonė privalės registruotis...

Prekių tiekimas į kitą valstybę narę, pristatant prekes gavėjui, kuris nėra pirkėjas

2015-01-07

Kokių įrodymų ir kokius pagrindžiančius dokumentus reikia turėti LT įmonei, kad pagrįstų 0 proc. PVM tarifo taikymą?

Keli tiekimai į ES ir viena sąskaita

2014-12-16

Įmonė gali išrašyti vieną PVM sąskaitą faktūrą visoms per mėnesį į ES patiektoms prekėms. Tokia sąskaita turi būti išrašoma ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

Intrastato ribos nuo 2015-01-01

2014-11-05

Keičiasi sumos, nuo kurių priklauso prievolė teikti intrastato ataskaitas. Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014-10-31 įsakymu Nr. DĮ-262 „Dėl 2015 m. intrastato ribų nustatymo“...

Parduoda prekes Šveicarijos įmonei ir gabena į Prancūziją

2014-10-31

Jeigu Šveicarijos įmonė bet kurioje ES valstybėje narėje yra registruota kaip PVM mokėtoja ir sudarydama sąndorį nurodo europinį PVM mokėtojo kodą, o Lietuvos įmonė turi visus įrodymus, prekių...

Prekės patiektos EE įmonei ir pritaikytas 21 proc. PVM

2014-10-27

Ar tai, kad EE įmonė registruota PVM mokėtoja Estijoje, leidžia tiekiant prekes taikyti 0 proc. PVM tarifą?

Nesavarankiškos prekių vežimo paslaugos

2014-05-19

VMI papildė PVMĮ 15 straipsnio „Apmokestinamoji vertė“ 5 dalies 2 punkto komentarą dėl į ES tiekiamų prekių apmokestinamosios vertės apskaičiavimo, kai tiekėjas kartu teikia ir prekių vežimo...

„Praktiniai PVM aspektai: TIEKIMAI Į ES“ [4 DALIS]

2014-02-19

[VIDEO] Vaizdinė medžiaga iš e-seminaro „Praktiniai PVM aspektai: EKSPORTAS“, įvykusio 2014-02-19.

„Praktiniai PVM aspektai: TIEKIMAI Į ES“ [3 DALIS]

2014-02-19

[VIDEO] Vaizdinė medžiaga iš e-seminaro „Praktiniai PVM aspektai: EKSPORTAS“, įvykusio 2014-02-19 .

„Praktiniai PVM aspektai: TIEKIMAI Į ES“ [2 DALIS]

2014-02-19

[VIDEO] Vaizdinė medžiaga iš e-seminaro „Praktiniai PVM aspektai: EKSPORTAS“, įvykusio 2014-02-19.

„Praktiniai PVM aspektai: TIEKIMAI Į ES“ [1 DALIS]

2014-02-19

[VIDEO] Vaizdinė medžiaga iš e-seminaro „Praktiniai PVM aspektai: EKSPORTAS“, įvykusio 2014-02-19.

Pirkėjui iš ES nepatinka faktūros išrašymo data

2013-05-29

Kada turėtų būti išrašoma PVM sąskaita faktūrą kitos ES valstybės narės pirkėjui, jeigu prekės pristatomos DAP ar DDP sąlygomis?

Prekė "pati" išvažiavo iš LT

2013-02-18

Net ir tuo atveju, kai į kitą valstybę narę tiekiama prekė yra transporto priemonė ir jai išgabenti nereikia samdyti papildomo transporto (prekė "pati išvažiuoja" iš Lietuvos), tokios prekės...

Prekių tiekimas ne PVM mokėtojui

2013-01-29

Prekių tiekimas į kitą valstybę narę, kai prekių pirkėjas nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju, apmokestinamas Lietuvoje taikant 21 proc. PVM tarifą, nebent galite įrodyti, kad jis yra apmokestinamasis...

100 proc. nuolaida į ES nugabentoms prekėms

2012-11-23

Kai pergabentoms į kitą valstybę narę prekėms, kurios gabenimo metu buvo apgadintos, išrašoma kreditinė SF ir pritaikoma 100 proc. nuolaida, toks pergabenimas į kitą valstybę narę gali būti...

MERITS: ETT nuomone, tiekimui į ES PVM kodas nėra būtinas

2012-10-15

EET išaiškino, kad 0 proc. PVM tarifas prekių tiekimui į kitą valstybę narę teisėtas ir tuomet, kai tiekėjas neturi įrodymo, kad pirkėjas kitoje valstybėje narėje registruotas PVM mokėtoju,...

Kontroliuojamojo sandorio įrodinėjimas jį išskaidant

2011-10-05

Jei kontroliuojamojo sandorio pagrindimas yra pernelyg sudėtingas, jį galima išskaidyti į atskiras dalis ir kiekvieną jų įrodinėti savarankiškai.

Darbuotojų maitinimas

2011-10-05

Darbuotojų maitinimas nelaikomas reprezentacija, o pajamos natūra apskaičiuojamos tik tuomet, kai galima nustatyti darbuotojo individualią naudą.Šis specialus sąvadų rinkinys yra skirtas gamybai ir tarptautinei prekybai apžvelgti. Rinkinyje – konsultacijų, MERITS mokesčių konsultantų įžvalgų bei elektroninių seminarų sąvadai, kuriuose rasite pagal temas suskirstytus atsakymus apie prekių tiekimą į ES, eksportą, trikampę prekybą, prekių įsigijimą iš ES, gamybą, taip pat kitas temas, aktualias teikiant su gamyba ir tarptautine prekyba susijusias paslaugas. Į visus šiuos klausimus Jums atsako MERITS mokesčių patarėjų komanda. Pasirinkite Jus dominančią temą.

Mokesčių SUFLERIS – tai MERITS mokesčių patarėjų komandos sukurta žinių naujinimo paslauga buhalteriams bei finansų vadovams. Šios paslaugos abonentai turi pastovią prieigą prie daugiau nei 7000 mokesčių konsultacijų, seminarų transliacijų internetu, vaizdo įrašų, žinių testų ir kitos profesinės medžiagos. Mokesčių SUFLERIS – lengvas būdas sužinoti. Daugiau informacijos - www.sufleris.lt.