Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
Profilaktika Įžvalgos ir straipsniai, skirti rizikų valdymui ir darbų organizavimui
Profilaktika - nuolat atnaujinama rubrika, kurios pagalba galėsite lengvai pasitikrinti, ar Jūsų įmonės buhalterijoje darbas atliktas be klaidų ir papildomų rizikų. Konkretūs ir dalykiški atsakymai apskaitos mokesčių, finansų valdymo, korparatyvinės teisės, personalo vadybos, apskaitos organizavimo ir profilaktikos klausimais. Kiekvieną mėnesį šioje rubrikoje rasite naujas temas.
Profilaktika - rubrika, kurios pagalba galėsite pasitikrinti ar Jūsų įmonės buhalterijoje darbas atliktas be klaidų ir papildomų rizikų.

Visos profilaktikos publikacijos

2022-01-10 | PROFILAKTIKA
| 6 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios, veikdamos kai neatsiskleidę tarpininkai, įsigyja prekių iš vienos ES valstybės narės tiekėjo ir perparduoda šias prekes kitos ES valstybės narės PVM mokėtojams.
2022-01-03 | PROFILAKTIKA
| 6 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios iš nesusijusių asmenų įsigyja įvairių paslaugų aukštesnėmis kainomis, nei tokios paslaugos įprastai rinkoje kainuoja, o įsigytos paslaugos neturi aiškaus ryšio su LT įm ...
2021-12-27 | PROFILAKTIKA
| 10 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios priklauso įmonių grupei ir iš patronuojančio vieneto gauna sąskaitas už įvairias LT įmonei suteiktas paslaugas.
2021-12-20 | PROFILAKTIKA
| 4 min.
Kam aktualu? Patalpų nuomotojams, nuomininkams ir pastatų administratoriams.
2021-12-13 | PROFILAKTIKA
| 7 min.
Kam aktualu? Įmonėms, kurios svarsto tam tikrus kaštus, susijusius su tiekiamomis prekėmis (teikiamomis paslaugomis), neįtraukti į tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) apmokestinamąją vertę ir išsikomp ...
2021-12-06 | PROFILAKTIKA
| 9 min.
Kam aktualu? Lietuvos įmonėms, kurios planuoja 2021 metų pelną išmokėti akcininkams dividendais.
2021-11-29 | PROFILAKTIKA
| 7 min.
Kam aktualu? Lietuvos įmonėms, kurios dėl vykdomos veiklos specifikos (pavyzdžiui, kitoje valstybėje narėje vykdomo NT projekto) yra priverstos kitoje ES valstybėje narėje įregistruoti nuolatinę buvei ...
2021-11-15 | PROFILAKTIKA
| 7 min.
Kam aktualu? Lietuvos PVM mokėtojams, kurie pagrindę pirkėjų skolų beviltiškumą negauto iš pirkėjo atlygio suma ketina koreguoti (mažinti) PVM deklaracijoje mokėtiną į biudžetą PVM sumą.
2021-11-08 | PROFILAKTIKA
| 6 min.
Kam aktualu? Įstaigoms ir organizacijoms, kurios organizuoja neformalųjį vaikų šveitimą.
2021-10-25 | PROFILAKTIKA
| 8 min.
Kam aktualu? Įmonėms, kurių gautoms paskoloms iš akcininkų yra taikoma plonosios kapitalizacijos taisyklė.
2021-10-18 | PROFILAKTIKA
| 7 min.
Kam aktualu? Įmonėms, PVM mokėtojoms, kurios pandemijos laikotarpiu medicininėmis prekėmis ir kitu turtu, skirtu suvaldyti pandemijos pasekmes, parėmė (suteikė paramą) ligonines ir kitas sveikatos įst ...
2021-10-11 | PROFILAKTIKA
| 6 min.
Kam aktualu? Kolektyvinio investavimo subjektams – atvirojo tipo investiciniams fondams, uždarojo tipo investiciniams fondams, investicinėms bendrovėms.
2021-10-04 | PROFILAKTIKA
| 7 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, tiekiančioms muitinės sandėlyje esančias prekes.
2021-09-27 | PROFILAKTIKA
| 5 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, turinčioms pradelstų skolų, susidariusių dėl prekių (paslaugų) įsigijimo sandorių, kurios susitaria su prekių (paslaugų) tiekėju dėl pradelstos skolos sumokėjimo dalimis, tiek ...
2021-09-13 | PROFILAKTIKA
| 7 min.
Kam aktualu? Lietuvos apmokestinamiems asmenims (įmonėms, gyventojams), kurie teikia paslaugas užsienio pirkėjams.
2021-09-06 | PROFILAKTIKA
| 7 min.
Apmokestinamiems asmenims (ekonominę veiklą vykdantiems gyventojams arba įmonėms), kurie tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja keletą juridinių asmenų.
2021-08-30 | PROFILAKTIKA
| 6 min.
Kam aktualu? Investicinėms kintamojo kapitalo bendrovėms, uždaro tipo investicinėms bendrovėms, investiciniams fondams, pensijų fondams, visų rūšių fondų valdymo bendrovėms, tretiesiems asmenims, kuri ...
2021-08-23 | PROFILAKTIKA
| 4 min.
Kam aktualu? LT Įmonėms, kurios, siekdamos finansavimo sprendimų, sudaro atgalinio lizingo sandorius: turtą, kurio pirkimo PVM yra atskaitytas, parduoda finansų institucijai ir čia pats iš jos atperka ...
2021-08-16 | PROFILAKTIKA
| 5 min.
Kam aktualu? LT Įmonėms, kurios iš abejotinų tiekėjų įsigyja prekių ir šių prekių pirkimo PVM atskaito.
2021-08-09 | PROFILAKTIKA
| 2 min.
Kam aktualu? Verslo struktūroms, kuriose LT nuolatinis gyventojas pelną generuojančios LT įmonės akcijas valdo per tarpinį pasyvų užsienio holdingą.
2021-08-02 | PROFILAKTIKA
| 9 min.
Kam aktualu? Restoranams, kavinėms ir panašioms maitinimo įstaigoms.
2021-07-26 | PROFILAKTIKA
| 6 min.
Kam aktualu? Lietuvos gyventojams, sudariusiems darbo sutartis su užsienio valstybėse įsikūrusiais darbdaviais ir nusprendusiems dalį laiko užsienio įmonei dirbti iš Lietuvos nuotoliniu būdu.
2021-07-19 | PROFILAKTIKA
| 6 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurių darbuotojai įmonės sutikimu laikinai dirba nuotoliniu būdu iš užsienio valstybės.
2021-07-12 | PROFILAKTIKA
| 7 min.
Kam aktualu? LT elektroninėms parduotuvėms, kurios padeda kitiems tiekėjams parduoti prekes, skirtas ES gyventojams.
2021-07-05 | PROFILAKTIKA
| 11 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios vykdo nuotolinę prekybą ES gyventojams iš trečiųjų valstybių į ES importuojamomis prekėmis ir kurios yra pasirinkusios taikyti IOSS schemą. LT elektroninėms parduotuv ...
2021-06-28 | PROFILAKTIKA
| 6 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios skolinasi piniginių lėšų ir savo akcininkų.
2021-06-21 | PROFILAKTIKA
| 5 min.
Kam aktualu? Patronuojančiosioms LT įmonėms, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų užsienio vieneto akcijų. Nuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie tiesiogiai ar netiesiogi ...
2021-06-14 | PROFILAKTIKA
| 7 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios parduoda iš trečiųjų valstybių į Lietuvą atgabentas prekes, kurios nėra importuojamos į ES ir kurioms įforminama muitinės sandėliavimo procedūra (kodas 7100).
2021-06-07 | PROFILAKTIKA
| 12 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios parduoda prekes eksportui ir prekių tiekimus apmokestina 0% PVM tarifu pagal PVMĮ 41 str. nuostatas.
2021-05-31 | PROFILAKTIKA
| 5 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios, turėdamos Užsienio išmokų tarnybos (UIT) išduotus A1 pažymėjimus, komandiruoja darbuotojus į ES valstybe nares.
2021-05-24 | PROFILAKTIKA
| 5 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios planuoja didelės vertės sandorius, kurių apmokestinimas nėra aiškiai sureguliuotas teisės aktuose.
2021-05-17 | PROFILAKTIKA
| 7 min.
Kam skirta? LT įmonėms, sudarančioms tarptautinius sandorius, kuriuose egzistuoja mokestinės naudos požymių.
2021-05-10 | PROFILAKTIKA
| 4 min.
Kam aktualu? Ne PVM mokėtojams (gyventojams), kurie parduoda nekilnojamąjį turtą ir siekia įsivertinti iš tokio sandorio kylančias PVM prievoles.
2021-05-03 | PROFILAKTIKA
| 4 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios teritorijoje atlieka įvairius darbus ir gauna pajamas iš Švedijos užsakovo.
2021-04-26 | PROFILAKTIKA
| 3 min.
Kam skirta? LT įmonių grupėms, kai viena grupės įmonė apdraudžia likusių grupės įmonių turtą ir draudimo kaštus perparduoda konkrečiai grupės įmonei.
2021-04-19 | PROFILAKTIKA
| 6 min.
Kam skirta? LT įmonėms, kurios įsigyja PVM apmokestiną nekilnojamąjį turtą.
2021-04-12 | PROFILAKTIKA
| 6 min.
Kam skirta? LT įmonėms, kurios komandiruočių formatu siunčia darbuotojus į Švediją.
2021-03-29 | PROFILAKTIKA
| 11 min.
Kam skirta? Įmonėms, sudarančioms sandorius su susijusiais asmenimis.
2021-03-22 | PROFILAKTIKA
| 8 min.
Kam skirta? LT įmonėms, kurios tiekia prekes į kitas ES valstybes nares.
2021-03-15 | PROFILAKTIKA
| 5 min.
Kam skirta? LT įmonėms, kurios įsigyja iš gyventojo (ne Lietuvos rezidento) Lietuvoje esantį nekilnojamąjį turtą.
2021-03-08 | PROFILAKTIKA
| 4 min.
Kam skirta? Akcininkams (gyventojams), kurie ketina įkurti įmonių grupę ir ketina į LT holdingo įmonę (patronuojančiąją įmonę) įkelti tiesiogiai valdomų įmonių akcijas.
2021-03-01 | PROFILAKTIKA
| 5 min.
Kam skirta? LT įmonėms, kurios iš savo darbuotojų nuomojasi lengvuosius automobilius ir darbuotojams išmoka nuomos pajamas.
2021-02-15 | PROFILAKTIKA
| 4 min.
Kam skirta? Užsakomosios gamybos paslaugas teikiančioms LT įmonėms. Prekių perpakavimo, rūšiavimo paslaugas teikiančioms įmonėms.
2021-02-08 | PROFILAKTIKA
| 6 min.
Kam skirta? NT vystytojams turintiems prisiimti įsipareigojimą pagerinti viešąją infrastruktūrą: praplatinti šalia statomo objekto esančią pagrindinę gatvę; pastatyti netoli statomo objekto viaduką a ...
2021-02-01 | PROFILAKTIKA
| 12 min.
Kam skirta? NT objektus statantiems rangovams ar subrangovams; statybos darbus įsigyjančioms įmonėms; NT vystytojams; asmenims, kurie perleidžia ar įsigyja NT; NT nuomotojams ir nuomininkams. Kaip ...
2021-01-25 | PROFILAKTIKA
| 8 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios kreipiasi į SODROS Užsienio išmokų tarnybą (UIT), prašydamos komandiruotiems darbuotojams išduoti A1 pažymėjimus.
2021-01-18 | PROFILAKTIKA
| 12 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios, taikydamos 0 proc. PVM tarifą, parduoda prekes kitų valstybių narių PVM mokėtojams.
2021-01-11 | PROFILAKTIKA
| 6 min.
LT įmonėms, kurios per savo nuosavas e-parduotuves arba per kitų asmenų e-parduotuves parduoda ES gyventojams iš trečiųjų valstybių į ES importuojamas prekes.
2021-01-04 | PROFILAKTIKA
| 7 min.
LT įmonėms, kurios per savo nuosavas e-parduotuves arba per kitų asmenų e-parduotuves parduoda ES teritorijoje esančias prekes ES gyventojams.
2020-12-21 | PROFILAKTIKA
| 5 min.
LT įmonėms, kurios su gyventojais sudaro taip vadinamas novacijos sutartis: prievolę grąžinti skolą nauju susitarimu skolininku pakeičia į paskolos prievolę.
2020-12-14 | PROFILAKTIKA
| 8 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios parduoda prekes į Jungtinę Karalystę arba įsigyja prekių iš Jungtinės Karalystės.
2020-12-07 | PROFILAKTIKA
| 5 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios dalyvauja grandiniuose prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares sandoriuose.
2020-11-30 | PROFILAKTIKA
| 8 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios susiduria su sutarčių nutraukimo scenarijais, kai sutartį nutraukianti šalis kitai sutarties šaliai moka baudą, nuostolių kompensavimą, žalos atlyginimą, netesybas ar n ...
2020-11-16 | PROFILAKTIKA
| 9 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios įsigyja prekių, paslaugų su lietuvišku pirkimo PVM iš tiekėjų, kurių gerai nepažįsta.
2020-11-09 | PROFILAKTIKA
| 6 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, registruotoms PVM mokėtojomis Lietuvoje, kurios taip vadinamoje dropshiping schemoje teikia tiesioginio prekių pristatymo paslaugą gyventojams ir įmonėms.
2020-11-02 | PROFILAKTIKA
| 5 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios įsigyja įvairų paslaugų, susijusių su sudaromu akcijų (finansinio turto) perleidimo sandoriu, ir turi lūkestį tokių paslaugų pirkimo PVM atskaityti.
2020-10-26 | PROFILAKTIKA
| 5 min.
Kam aktualu? Įmonių akcijų paketų įsigijimo sandorius įgyvendinančioms įmonėms.
2020-10-19 | PROFILAKTIKA
| 4 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, tiekiančioms prekes į kitą ES valstybę narę, kai gabenamos prekės pirkėjo valstybėje narėje LT tiekėjo užsakymu yra modifikuojamos (apdirbamos, perdirbamos, perpakuojamos, suk ...
2020-10-12 | PROFILAKTIKA
| 4 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios veiklos nuomos sutarčių pagrindu nuomoja automobilius savo klientams. LT įmonėms, kurios pagal veiklos nuomos sutartis išsinuomoja automobilius savo veiklai.
2020-10-05 | PROFILAKTIKA
| 4 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios praėjusiais mokestiniai laikotarpiais yra deklaravusios mokestinį nuostolį iš įprastinės veiklos ir ketina šį nuostolį atsikelti į einamojo mokestinio laikotarpio pelno ...
2020-09-28 | PROFILAKTIKA
| 12 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios priklauso įmonių grupėms ir kurios moka dividendus, palūkanas, honorarus patronuojančiai (holdingo) įmonei; taip pat LT patronuojančiai (holdingo) įmonei.
2020-09-21 | PROFILAKTIKA
| 7 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, gaunančioms paskolas iš tiesiogiai arba netiesiogiai jas kontroliuojančio akcininko; taip pat LT įmonėms, gaunančioms paskolas iš įmonių grupės įmonių.
2020-09-14 | PROFILAKTIKA
| 1 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, tiekiančioms 0 proc. PVM tarifu apmokestinamas prekes į kitas valstybes nares, kai prekių išgabenimą kelių transportu į kitą valstybę narę organizuoja tiekėjas.
2020-09-07 | PROFILAKTIKA
| 1 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, tiekiančioms prekes į kitas valstybes nares, kai prekių išgabenimą į kitą valstybę narę organizuoja pirkėjas. LT įmonėms, įsigyjančioms prekes iš kitos valstybės narės, kai pr ...
2020-08-31 | PROFILAKTIKA
| 5 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios iš ES tiekėjų įsigyja prekių ir, neatgabenę jų iki Lietuvos, šias prekes perparduoda savo pirkėjams.
2020-08-24 | PROFILAKTIKA
| 16 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, vykdančioms prekybą prekėmis, kurios yra sandėliuojamos Lietuvos muitinės sandėlyje ir kurioms įforminta muitinės sandėliavimo procedūra (kodas 7100).
2020-08-17 | PROFILAKTIKA
| 29 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, konsignaciniais pagrindais tiekiančioms prekes kitų valstybių narių pirkėjams; taip pat LT įmonėms, kurios pagal su kitos ES valstybės narės tiekėju sudarytą konsigancinę suta ...
2020-08-04 | PROFILAKTIKA
| 4 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, įsigyjančioms degalus su kitų ūkio subjektų vardu išduotomis degalų kortelėmis; taip pat LT įmonėms, kurios perduoda savo degalų kortelę naudotis (pilti degalus) kitiems ūkio ...
2020-07-02 | PROFILAKTIKA
| 1 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, tiekiančioms 0 proc. PVM tarifu apmokestinamas prekes į kitas valstybes nares, kai prekių išgabenimą kelių transportu į kitą valstybę narę organizuoja pirkėjas.
2020-06-22 | PROFILAKTIKA
| 5 min.
Kam aktualu? LT įmonėms, kurios praėjusiais mokestiniai laikotarpiais yra deklaravusios mokestinį nuostolį iš įprastinės veiklos ir ketina šį nuostolį atsikelti į einamojo mokestinio laikotarpio peln ...
2020-06-22 | PROFILAKTIKA
| 7 min.
Kam aktualu? Įmonėms, vykdančioms arba ketinančioms vykdyti veiklą užsienio valstybėse, kai tokiai veiklai naudojama užsienio valstybėje esanti statybos aikštelė, nuolatinė veiklavietė arba kai tokia ...