Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Praktinės situacijos

Nors DK komandiruote laiko tik darbuotojo darbo pareigų atlikimą ne darbo vietoje ir apie kvalifikacijos kėlimą neužsimena, tačiau tais atvejais, kai kvalifikacijos kelti darbuotoją siunčia darbdavys, ...
2023-06-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai bendra įmonėje paskirtų dividendų suma akcininkams didesnė kaip 5 000 Eur, tai laikoma vienu sandoriu ir pagal tokį vieną sandorį mokėti grynaisiais negalima, taip pat negalima skaidyti mokėjimų d ...
2023-06-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Kai darbuotojui taikoma suminė darbo laiko apskaita, už nedirbą laiką mokama pusė darbo užmokesčio. Nedirbtas laikas apskaičiuojamas pagal įmonės nustatytą metodiką. Kai kurios įmonės tebetaiko 5 darb ...
2023-06-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Pasinaudoti investicinio projekto lengvata įmonė tą laikotarpį, kurį buvo gauta įsigyto ilgalaikio turto sąskaita. Saulės elektrinėms lengvata iš principo gali būti taikoma, tačiau vien tokio turto įs ...
2023-06-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Arbitravimo mokesčiai – tai mokesčiai už komercinio arbitražo teikiamas paslaugas įmonei ir jie pripažįstami leidžiamais atskaitymais pagal bendras taisykles. Paprastai ginčo, kurio metu yra ginami įm ...
2023-06-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Toks neatlygintinas prekės gavimas iš ES savo esme nebus laikomas prekės įsigijimu, kaip jis suprantamas PVM apskaičiavimo tikslais. Kai nėra prievolės skaičiuoti PVM, tokia iš ES tiekėjo gauta PVM są ...
2023-06-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Teisės aktai nenurodo, kaip turėtų būti įsitikinama, ar sandorio metu gyventojas vykdo individualiąją veiklą. Tačiau siekiant išvengti gyventojo pajamų klasifikavimo klaidų, rekomenduotume turėti gyve ...
2023-06-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
DE įsigytas ir parduotas automobilis nėra laikomas PVM objektu LT. Atlygis, gautas iš tokio tiekimo, nėra įskaičiuojama į 45 000 Eur sumą ir nėra vertinama įsigijimo riba – 14 000 Eur, nes automobilis ...
2023-06-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu įmonėje yra kolektyvinė sutartis ir švenčių darbuotojams išlaidos joje numatytos, ta dalis išlaidų, kurių neįmanoma priskirti konkretiems darbuotojams, bus leidžiami atskaitymai pagal PMĮ 26 str ...
2023-06-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Notarui mokami mokesčiai yra išlaidos, laikytinos tiesiogiai susijusiomis su NT įsigijimu, todėl turėtų būti įtraukiamos į NT savikainą ir priskiriamos leidžiamiems atskaitymams per to NT nusidėvėjimo ...
2023-06-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.