Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Mokesčių naujienos

Susipažinkite su mokesčių naujienomis patogiu ir laiką taupančiu formatu! Šioje
svetainės skiltyje pateikiamos aktualios mokesčių naujienos ir susiję teisės aktai.
Naudokitės funkcija "Susipažinau" ir tikrai nieko svarbaus nepraleisite.


Nuolatinio LT gyventojo iš užsienio gautų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas

2023-12-11

Nuo 2023-01-01 pajamoms, gautoms perleidus Jungtinėje Karalystėje esantį NT, nebetaikomos GPMĮ lengvatos. Tačiau jeigu tokios pajamos yra pagrįstai apmokestintos Jungtinėje Karalystėje, Lietuvoje jos atleidžiamos nuo GPM Liet ...

SKAITYTI PLAČIAU


Pataisytas NTMĮ komentaras dėl NTM skaičiavimo gyventojams

2023-12-11

Gyventojams NTM nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį NT buvo perleistas ar perduotas juridiniam asmeniui. Nuo kito mėnesio NT nebeskaičiuojamas ir tuo atveju, jeigu perleidus NT gyventojo turimo turto ...

SKAITYTI PLAČIAU


Uždaryti Mokesčių naujienų testas

Mokesčių naujienų testas

Ar žengiate koja kojon su mokesčių naujienomis? Pasitikrinkite čia >

Iki 2028 m. pabaigos pratęsta investicinio projekto ir kino filmų lengvata

2023-12-08

Seimas priėmė Pelno mokesčio įstatymo pataisas, pagal kurias dar ketveriems metams iki 2028 m. pabaigos buvo pratęstos dvi lengvatos: investiciniams projektams ir kino filmų finansavimui.

SKAITYTI PLAČIAU


Už neteisingų finansinių ataskaitų pateikimą baus ir VMI

2023-12-07

Papildytas Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnis, suteikiantis VMI teisę įmonių vadovus bausti už neteisingų finansinių ataskaitų pateikimą Juridinių asmenų registrui. Tiesa, VMI galės skirti administracinę baudą ...

SKAITYTI PLAČIAU


Pereinamojo laikotarpio mokestinių nuostolių perdavimas

2023-12-04  Mokestinių nuostolių perkėlimas

VMI papildė PMĮ 56 str. 1 dalies komentarą ir leido perduoti kitai įmonių grupės įmonei pereinamojo laikotarpio, kuris susidaro pakeitus mokestinį laikotarpį, mokestinius nuostolius kitai įmonių grupės įmonei, jeigu jų perein ...

SKAITYTI PLAČIAU


„Sodros“ „lubos“ 2024 metais

2023-12-04

Nuo 2024-01-01 šalies VDU didėja nuo 1 684,90 iki 1 902,70 Eur. 60 VDU metinė riba – „lubos“, kai darbuotojų „Sodros“ įmokos nebeskaičiuojamos, didėja nuo 101 094 Eur iki 114 162 Eur. Savarankiškai dirbančių asmenų „lubos“ di ...

SKAITYTI PLAČIAU


Darbuotojų „Sodros“ įmokos nuo 2024-01-01

2023-12-01

Nuo 2024 metų 0,08 proc. mažėja II grupei priskiriamų darbdavių įmokos. Kitos įmokos ir jų tarifai nesikeičia. Iki 1 902,70 Eur padidintas šalies VDU, todėl „Sodros“ „lubos“ didėja 13 068 Eur iki 114 162 Eur. Nuo 2024-01-01 d ...

SKAITYTI PLAČIAU


Kito asmens už gyventoją sumokėtas GPM ir „Sodros“ įmokos – pajamos natūra

2023-11-30

VMI atnaujino GPMĮ 9 str. 1 d. 5 punkto komentarą dėl kito asmens už gyventoją sumokėto GPM, VSD ir PSD įmokų pripažinimo. Iš komentaro išbrauktas pavyzdys, kuriame leidžiama sumokėti GPM už IĮ savininką. Įmonės už individual ...

SKAITYTI PLAČIAU


PVMĮ komentaras dėl 45 000 Eur ribos taikymo to paties asmens kontroliuojamiems vienetams

2023-11-23

VMI paskelbė nuo 2023-01-01 taikomos PVMĮ 71 str. 7 dalies komentarą. Joje nustatyta išimtis, leidžianti bendrai neskaičiuoti 45 000 Eur ribos, jeigu verslas nėra dirbtinai išskaidytas: verslus valdo skirtingi asmenys, veiklo ...

SKAITYTI PLAČIAU


VMI paaiškino kai kurias baudų skyrimo taisykles

2023-11-23

Už to paties mokesčio įstatymo pažeidimą per penkerius metus skiriama dvigubo dydžio bauda. Penkerių metų terminas skaičiuojamas nuo vieno sprendimo skirti baudą iki kito panašaus sprendimo įsiteisėjimo dienos. Pažeidimo data ...

SKAITYTI PLAČIAU


Lengvatos gyventojų įmokoms pagal gyvybės draudimo sutartis ir įmokoms į pensijų fondus

2023-11-22

VMI atnaujino du leidinius apie gyventojų pajamų deklaravimą už 2023 metus ir lengvatos taikymą, mokant įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis ir įmokas į pensijų fondus.

SKAITYTI PLAČIAU


Pakeistos nenuolatinių LT gyventojų GPM deklaracijų (GPM314 ir FR0531) pildymo taisyklės

2023-11-22

Metinės nenuolatinių LT gyventojų pajamų deklaracijos (GPM314) pildymo taisyklės keitėsi dėl 2023 metais taikomų NPD formulių, mėnesio ir metų NPD dydžių, šalies VDU dydžio. Į GPM314 deklaracijos pildymo taisyklių priedą dėl ...

SKAITYTI PLAČIAU


Atostogų pratęsimas ir perkėlimas

2023-11-16

Kasmetinės atostogos pagal Darbo kodekso nuostatas pratęsiamos tik tais atvejais, kai aplinkybės, dėl kurių darbuotojas negali atostogauti (liga ar įvykiai, dėl kurių suteikiamos tikslinės ar nemokamos atostogos), paaiškėja i ...

SKAITYTI PLAČIAU


Paslaugos iš užsienio ir į užsienį ir avanso apmokestinimas PVM

2023-11-15

VMI papildė leidinį „Avanso apmokestinimas PVM“ ir pateikė avanso, sumokėto užsienio įmonei, apmokestinimo pavyzdžių: LT įmonė turi skaičiuoti PVM atvirkštiniu būdu, jeigu užsienio įmonė išrašo avanso PVM sąskaitą faktūrą. Pa ...

SKAITYTI PLAČIAU


Avansai, kai LT įmonė įsigyja prekes iš ES arba tiekia prekes į ES

2023-11-15

Kai prekės tiekiamos į ES ar įsigyjamos iš ES, gauti ir sumokėti avansai, neapmokestinami PVM, nedeklaruojami ir jų PVM sąskaitos faktūros nerašomos (jeigu reikia, išrašomi laisvos formos dokumentai). PVM neskaičiuojamas ir n ...

SKAITYTI PLAČIAU


Avanso apmokestinimas PVM

2023-11-14

Apmokestinant gautą avansą, pardavimo PVM suma išskaičiuojama iš gauto avanso. Kai mokami avansai, nuo kurių yra skaičiuojamas PVM, visais atvejais išrašomos PVM sąskaitos faktūros. Taip pat turi būti rašoma galutinė PVM sąsk ...

SKAITYTI PLAČIAU


Atvirkštinis PVM mokant avansą už statybos darbus

2023-11-14

Statybos darbų avansas yra apmokestinamas atvirkštiniu PVM, jeigu statybos paslaugų teikėjas ir pirkėjas yra PVM mokėtojai. Prievolė apskaičiuoti PVM nuo avanso atsiranda tuomet, kai nuo sandorio sudarymo iki darbų atlikimo p ...

SKAITYTI PLAČIAU


2024 m. Intrastato ataskaitos teikimo ribos

2023-11-10

Šiek tiek didėja įvežimo iš ES ir išvežimo į ES Intrastato ataskaitos teikimo ribos. Prekių įvežimo iš ES Intrastoto ataskaitos teikimo riba 2024 metais – 550 000 Eur (buvo 500 000 Eur). Išvežimo riba 2024 m. – 400 000 Eur ( ...

SKAITYTI PLAČIAU


Nuo 2023-11-01 VMI netvirtins užsienio mokesčių administratorių parengtų pažymų

2023-11-09

VMI paskelbė, kad netvirtins užsienio valstybių išduotų pažymų dėl jose nurodomų perteklinių duomenų apie fizinius asmenis, pavyzdžiui, Vokietijos ir Nyderlandų mokesčių administratoriaus parengtų kai kurių pažymų. Tačiau gyv ...

SKAITYTI PLAČIAU


Draudimo techniniai atidėjiniai ir PMĮ

2023-11-03

Paskelbtas naujas PMĮ 27 str. 3 dalies, kuri reglamentuoja draudimo techninių atidėjinių pripažinimą leidžiamais atskaitymais, komentaras. VMI paskelbė, kaip apskaičiuojant pelno mokestį bus vertinami koregavimai, atlikti pir ...

SKAITYTI PLAČIAU


1 2 3 ... 68
Uždaryti Mokesčių naujienų testas

Ar žengiate koja kojon su mokesčių naujienomis? Pasitikrinkite čia >