Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Mokesčių naujienos

Susipažinkite su mokesčių naujienomis patogiu ir laiką taupančiu formatu! Šioje
svetainės skiltyje pateikiamos aktualios mokesčių naujienos ir susiję teisės aktai.
Naudokitės funkcija "Susipažinau" ir tikrai nieko svarbaus nepraleisite.


Paskelbtos registravimosi OSS taisyklės

2021-10-11

VMI paskelbė registravimo OSS sistemoje, OSS, VOES ir IOSS naudotojų kodų ir tarpininko numerio suteikimo ir sandorių deklaravimo bei PVM mokėjimo taisykles.

SKAITYTI PLAČIAU


Darbuotojų maitinimas ir pavežėjimas ekstremaliosios situacijos metu

2021-10-07

Dėl įmonei nustatytų veiklos apribojimų ar specialaus režimo darbdavio organizuojamo darbuotojų maitinimo ir pavežėjimo į darbą išlaidos bus laikomos įprastomis įmonės sąnaudomis ir leidžiamais atskaitymais. Dėl tokių išlaidų ...

SKAITYTI PLAČIAU


Nukėlė deklaravimą: atskirai pajamos natūra dėl automobilių naudojimo bus deklaruojamos teikiant 2022 m. GPM312

2021-10-04

VMI pakeitė sprendimą ir gyventojų 2021 metų pajamos natūra dėl kitam asmeniui priklausančio automobilio naudojimo bus deklaruojamos kartu su kitomis pajamomis natūra. Tokias pajamas išskirti ir deklaruoti atskiroje eilutėje ...

SKAITYTI PLAČIAU


Kompensacija, kai darbuotojas užsidirbo mažiau nei 1 dieną atostogų

2021-09-30

Jeigu darbuotojas įmonėje dirba trumpai ir neuždirba nė vienos dienos kasmetinių atostogų, jam kompensacija už nepanaudotas atostogas nemokama.

SKAITYTI PLAČIAU


Papildomos atostogos už darbo stažą neįgaliems darbuotojams

2021-09-30

Darbuotojai, kuriems pagal Darbo kodekso 138 straipsnio 1 dalies nuostatas suteikiamos ilgesnės kasmetinės atostogos – 25 (30) darbo dienų ar penkių savaičių – išdirbę įmonėje 10 ar daugiau metų, turi teisę į papildomas 3 dar ...

SKAITYTI PLAČIAU


Mamadieniai skirtingą darbo laiką dirbantiems darbuotojams

2021-09-23

Mamadieniai gali būti skirtingos trukmės. Tai priklauso nuo darbuotojo darbo sutartyje nustatytos darbo laiko normos ir darbo laiko režimo. Dirbdamas 5 darbo dienas, arba 40 valandų per savaitę, vaikus auginantis darbuotojas ...

SKAITYTI PLAČIAU


Išbandymo terminas ir darbo sutarties nutraukimas

2021-09-23

Dėl išbandymo šalys susitaria ir nustato jo terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 3 mėnesiai. Išbandymo terminas negali būti pratęsiamas, bet jis savaime prasitęsia, jeigu darbuotojas serga, atostogauja ar dėl kitų svarbių ...

SKAITYTI PLAČIAU


Pakeistos mokestinio tyrimo atlikimo taisyklės

2021-09-16

Nuo 2021-12-01 įsigalios naujos redakcijos mokestinio tyrimo atlikimo taisykles. Nustatyti du mokestinio tyrimo būdai: mokesčių mokėtojo stebėsena, kuri vykdoma gana neformaliai, nesiunčiant jokių oficialių pranešimų, galbūt ...

SKAITYTI PLAČIAU


GPM neapmokestinamos „Sodros“ mokamos pašalpos ir kitos nepensinės išmokos

2021-09-13

Paskelbtas GPMĮ 17 str. 1 d. 2 punkto komentaro pakeitimas, kuriame VMI išvardijo „Sodros“ mokamas pašalpas ir nepensines išmokas, nuo kurių GPM neskaičiuojamas.

SKAITYTI PLAČIAU


Paramą ir labdarą gaunančių gyventojų GPM lengvata

2021-09-09

GPM yra neapmokestinama gyventojų gauta labdara, kai ją gauna Labdaros ir paramos įstatyme išvardytos gyventojų grupės (neįgalieji, ligoniai, našlaičiai, pensininkai, bedarbiai ir kiti asmenys). GPM neapmokestinamą paramą gal ...

SKAITYTI PLAČIAU


Kompensacijos viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams

2021-09-09

VMI atnaujino GPMĮ 17 straipsnio komentarą dėl pelno nesiekiančių asmenų įvairių viešųjų renginių dalyviams išmokamų kompensacijų, taip pat kompensacijų, kurias pelno nesiekiantys asmenys moka sportininkams ir treneriams, kai ...

SKAITYTI PLAČIAU


VDI išaiškinimai transporto įmonėms: darbo ir poilsio laikas, dienpinigiai ir išskaitos iš atlyginimo

2021-09-01

Valstybinė darbo inspekcija paskelbė keletą išaiškinimų, skirtų transporto (vežimo) paslaugas teikiančioms įmonės dėl vairuotojams taikomo darbo ir poilsio režimo, dienpinigių mažinimo, išskaitų iš vairuotojų atlyginimo: koki ...

SKAITYTI PLAČIAU


LRV nutarimo pakeitimai dėl sutrumpinto darbo laiko ir pailgintų atostogų

2021-08-19

Nuo 2021-09-01 nustatytas sutrumpintas darbo laikas psichologams, dirbantiems mokyklose, pedagoginėse psichologinėse tarnybose ir švietimo pagalbos tarnybose; judesio korekcijos specialistams, dirbantiems mokyklose; patikslin ...

SKAITYTI PLAČIAU


Nuo 2022-01-01 nustatoma prievolė turėti statybininko ID

2021-08-12

Lietuvoje nuo 2022-01-01 statybose dirbantys gyventojai turės turėti statybininko ID. Tai bus taikoma rangovams fiziniams asmenims, pagal darbo sutartį dirbantiems darbuotojams ir individualiąją veiklą vykdantiems gyventojams ...

SKAITYTI PLAČIAU


Fiskalinio agento nepaskyrusios JK įmonės neteks LT PVM kodo

2021-08-05

LT VMI paskelbė, kad iki 2021-11-03 JK įmonės, kurios iki šiol turėjo lietuvišką PVM kodą, bet neturi nuolatinio padalinio Lietuvoje, turės paskirti fiskalinį agentą ir visas PVM prievoles (apskaičiavimas, deklaravimas, mokėj ...

SKAITYTI PLAČIAU


Nuo šiol įmonės VMI teiks tikslią informaciją apie gyventojų gautas pajamas natūra dėl automobilių naudojimo asmeniniais tikslais

2021-08-02

Metinėje GPM312 deklaracijoje 2021 ir vėlesniais metais reikės išskirti ir atskiroje eilutėje deklaruoti gyventojo gautas pajamas natūra dėl automobilio naudojimo asmeniniais tikslais.

SKAITYTI PLAČIAU


Informavimo ir konsultavimo procedūros restruktūrizuojant darbdavį

2021-07-29

Papildytas Darbo kodekso 208 straipsnis, kuris nustato prievolę darbdaviui informuoti darbo tarybą ir su ja konsultuotis. Tai turės būti daroma ne tik reorganizavimo ir perleidimo, bet ir įmonės restruktūrizavimo atvejais: in ...

SKAITYTI PLAČIAU


DK pakeitimai dėl iš užsienio į LT komandiruojamų darbuotojų

2021-07-28

Keičiasi reikalavimai užsienio darbdaviams, kurie komandiruoja savo darbuotojus į LT. Atsisakoma reikalavimo teikti informaciją apie darbo laiką, atostogas, atlyginimą ir kitą DK 108 str. 2 dalyje nurodytą informaciją VDI, ka ...

SKAITYTI PLAČIAU


Statybose dirbantys darbuotojai atlyginimus galės išsireikalauti ne tik iš darbdavio, bet ir iš pagrindinio rangovo

2021-07-27

Statybos darbus atliekantys darbuotojai nuo 2021-11-01 turės galimybę atgauti neišmokėtus atlyginimus iš pagrindinio rangovo, jeigu jų darbdavys subrangovas neatsiskaitys. Subsidiari rangovo atsakomybė dėl neišmokėtų atlygini ...

SKAITYTI PLAČIAU


Atnaujintas GPMĮ 20 straipsnio apie NPD taikymą komentaras

2021-07-22

Komentaras atnaujintas atsižvelgiant į GPMĮ pakeitimus, padarytus nuo 2018 metų, t. y. į NPD formules, individualius NPD, GPM tarifus, gyventojo metinių pajamų apskaičiavimo pasikeitimus. Pakeisti pavyzdžiai, iš komentaro išb ...

SKAITYTI PLAČIAU


1 2 3 ... 53