Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Mokesčių naujienos

Susipažinkite su mokesčių naujienomis patogiu ir laiką taupančiu formatu! Šioje
svetainės skiltyje pateikiamos aktualios mokesčių naujienos ir susiję teisės aktai.
Naudokitės funkcija "Susipažinau" ir tikrai nieko svarbaus nepraleisite.


PM ir GPM neapmokestinama kompensacija už žemės ar kito turto paėmimą visuomenės poreikiams

2022-05-20

Nuo 2023-01-01 pelno mokesčiu ir GPM bus neapmokestinamos valstybės mokamos kompensacijos už žemę pagal LR žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymą, taip pat kito turto ...

SKAITYTI PLAČIAU


Rusijos karo su Ukraina įtaka finansinėms ataskaitoms

2022-05-19

AVNT paskelbė išaiškinimus dėl Rusijos karo su Ukraina įtakos apskaitos duomenų vertinimui ir informacijos pateikimui finansinėse ataskaitose pagal verslo apskaitos standartus (VAS).

SKAITYTI PLAČIAU


Elektroninės sąskaitos viešojo sektoriaus subjektams nuo 2022-05-01

2022-05-19

Vyriausybė paskelbė elektroninių sąskaitų teikimo viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, taisykles, pagal kurias elektroninės sąskaitos bus perduodamos į „E.sąskaitos“ sist ...

SKAITYTI PLAČIAU


0 proc. PVM paramos prekėms Ukrainai

2022-05-10

0 proc. PVM taikomas prekėms, kai jos skirtos nelaimių aukoms, taip pat su šiomis prekėmis susijusioms paslaugoms, o įsigyjant prekes iš ES, jos bus PVM neapmokestinamos. Lengvata taikoma tuomet, kai prekės tiekiamos paramos ...

SKAITYTI PLAČIAU


AVNT rekomendacijos dėl apskaitą tvarkančių asmenų

2022-05-09

Rekomendacijų tikslas – padėti vadovui išsirinkti kompetentingą finansinę apskaitą tvarkantį asmenį. Apskaitą galėtų tvarkyti įmonės darbuotojas ar padalinys, samdoma apskaitos įmonė ar fizinis asmuo arba pats įmonės vadovas. ...

SKAITYTI PLAČIAU


Paskelbti kasos aparatų, kurių duomenys bus teikiami į i.EKA, techniniai reikalavimai

2022-05-05

Jau nuo 2023-01-01 dalis mokesčių mokėtojų privalės į išmaniosios VMI posistemį nuolat perdavinėti kasos aparatais užfiksuotus prekybos duomenis. VMI paskelbė reikalavimus, kuriuos turi atitikti duomenis fiksuojantys ir perdu ...

SKAITYTI PLAČIAU


Paskelbtos AVNT rekomendacijos dėl vidaus kontrolės organizavimo įmonėje

2022-05-04

Pateiktos rekomendacijos įmonės finansinės apskaitos kontrolės sistemai sukurti, kad būtų užtikrintas dokumentų parengimas, įrašų registravimas apskaitoje, apsaugotos prieigos prie apskaitos sistemų ir registrų, išsaugoti aps ...

SKAITYTI PLAČIAU


Nuo 2022-05-01 pakeistos registravimo PVM mokėtojų registre taisyklės

2022-05-03

Prašymai įregistruoti į registrą ar išregistruoti iš registro teikiami tik per „Mano VMI“ sistemą, išskyrus naujai įregistruotas įmones – jos tokį pageidavimą gali išreikšti registruodamosi JAR. Gauti trūkstamus ar patikslint ...

SKAITYTI PLAČIAU


PVM SF keliamų reikalavimų pakeitimai nuo 2022-05-01

2022-04-28

LRV nutarimo Nr. 780, kuris nustato PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir naudojimo taisykles, pakeitimus iš dalies lėmė nuo 2022-05-01 įsigaliojantis Finansinės apskaitos įstatymas. Nuo 2022-05-01 rašant PVM sąskaitas faktūras ir ...

SKAITYTI PLAČIAU


Sąskaitos faktūros nuo 2022-05-01

2022-04-28

LRV nutarimas Nr. 780 nuo 2022-05-01 nustato, kad sąskaitos faktūros, kurias išrašo ne PVM mokėtojai, gali būti ir elektroninės, o popierinių sąskaitų egzemplioriai nebeskirstomi į pirmąjį ir antrąjį. Paprasto gyventojo duome ...

SKAITYTI PLAČIAU


Naudojant kasos aparatą sąskaitos faktūros gali būti nerašomos

2022-04-25

Įsigalioja LRV nutarimo Nr. 780 pakeitimas, kuris nustato išimtį, leidžiančią nerašyti sąskaitų faktūrų. Iki šiol tokia išimtis buvo taikoma tik PVM sąskaitoms faktūroms. Nuo 2022-05-01 sąskaitos gali būti nerašomos, kai ekon ...

SKAITYTI PLAČIAU


Pakeista pelno mokesčio prie pajamų šaltinio deklaracijos forma FR0313

2022-04-22

Naujoje FR0313 formoje sumažėjo laukelių skaičius. Nereikia nurodyti deklaraciją teikiančio asmens rekvizitų – adreso ir telefono numerio, el. pašto ir kt., taip pat pildymo datos. Esminės deklaracijos pildymo taisyklės nesik ...

SKAITYTI PLAČIAU


Įrodymai, kad parama buvo suteikta Ukrainai

2022-04-21

VMI paskelbė sąrašą įrodymų, kuriuos įmonės turės pateikti kartu su paramos teikimo metine ataskaita FR0477, jeigu teikė paramą tiesiogiai Ukrainos pelno nesiekiantiems asmenims ar Ukrainos valstybinėms institucijoms. Nereika ...

SKAITYTI PLAČIAU


Pranešimai apie pasirinkimą skaičiuoti PVM pateikiami per „Mano VMI“ sistemą

2022-04-13

Pranešimai VMI apie PVM mokėtojo pasirinkimą skaičiuoti PVM nuo palūkanų, nekilnojamojo turto perleidimo ir nuomos ar investicinio aukso vertės gali būti teikiami tik per „Mano VMI“ sistemą. Šioje sistemoje bus pateikiamas VM ...

SKAITYTI PLAČIAU


Šildymo PVM kompensavimo tvarka ir grąžinimo forma FR0766

2022-04-12

Patvirtintos šildymo PVM kompensavimo taisyklės ir forma, kurią reikia pateikti VMI, norint susigrąžinti PVM. Šilumą gyventojams tiekiančios įmonės gali pildyti FR0766 formą ir kreiptis dėl PVM susigrąžinimo už gyventojams ti ...

SKAITYTI PLAČIAU


ABĮ pakeitimai dėl perkainojimo rezervo nuo 2022-05-01

2022-04-11

Nuo 2022-05-01 perkainojimo rezervo bus negalima skirstyti nei tiesiogiai, nei netiesiogiai. Jį bus galima naudoti tik įstatiniam kapitalui didinti. Perkainojimo rezervas bus sudaromas perkainojus ilgalaikį materialųjį, nemat ...

SKAITYTI PLAČIAU


Likviduojamų įmonių metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas ir pateikimas JAR

2022-04-11

Nuo 2022-05-01 keičiasi likviduojamų įmonių, kurios likviduojamos teismo, kreditorių susirinkimo ar Juridinių asmenų registro tvarkytojo sprendimu, metinių finansinių ataskaitų tvirtinimo ir pateikimo JAR tvarka. Ne įmonės sa ...

SKAITYTI PLAČIAU


Nuo 2022-05-01 papildomas apribojimas skirstant pelną

2022-04-11

Plėtros darbus vykdančios AB ir UAB, skirstydamos pelną, turės atsižvelgti į papildomą apribojimą – jos negalės paskirstyti viso pelno. Po paskirstymo turės likti suma, ne mažesnė kaip nematerialiajam turtui priskirtų plėtros ...

SKAITYTI PLAČIAU


Dienpinigių mažinimas nuo 2022-07-01

2022-04-06

Nuo 2022-07-01 įmonė galės mokėti sumažintus komandiruočių dienpinigius, bet ne mažesnius kaip 50 proc. normos, jeigu dėl konkretaus dienpinigių dydžio bus susitarta kolektyvinėje sutartyje. Jeigu jos nėra, tokie dydžiai bus ...

SKAITYTI PLAČIAU


NP-SD2 pranešimo pildymo taisyklių pakeitimai nuo 2022-04-01

2022-04-06

Nuo 2022-04-01 nedarbingumo išmoka už dvi pirmąsias dienas iš darbdavio lėšų mokama neatsižvelgiant į darbuotojo socialinio draudimo stažą, todėl buvo pataisytos NP-SD2 pildymo taisyklės, o 01 priežasties kodas, kuris nurodo, ...

SKAITYTI PLAČIAU


1 2 3 ... 57