Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Mokesčių naujienos

Susipažinkite su mokesčių naujienomis patogiu ir laiką taupančiu formatu! Šioje
svetainės skiltyje pateikiamos aktualios mokesčių naujienos ir susiję teisės aktai.
Naudokitės funkcija "Susipažinau" ir tikrai nieko svarbaus nepraleisite.


Pakeista pranešimų apie prastovas teikimo VDI tvarka

2021-05-10

Darbdaviai, teikdami naujus pranešimus, turės nurodyti priežastį, kodėl darbuotojams buvo paskelbta prastova. Kaip priežastį nurodyti karantiną ar ekstremaliąją situaciją nepakaks. Atšaukus prastovą, pasikeitus prastovos laik ...

SKAITYTI PLAČIAU


VMI paskelbė, ko reikalaus vertindama, ar įmonė nukentėjo nuo COVID-19

2021-05-06

VMI griežtina taisykles, pagal kurias mokesčių mokėtojai – fiziniai ir juridiniai asmenys – pripažįstami nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kai jiems gali būti taikomos mokestinės pagalbos priemonės ( ...

SKAITYTI PLAČIAU


Mokesčių permokos VMI, muitinei ir „Sodrai“ įskaitymas ir grąžinimas nuo 2021 m.

2021-05-06

Pakeistas Mokesčių administravimo įstatymo dėl permokų ir nepriemokų VMI, muitinei ir „Sodrai“ įskaitymo nuostatų, kurios įsigaliojo nuo 2021-01-01, komentaras ir patvirtintos naujos redakcijos Mokesčių mokėtojo permokos (ski ...

SKAITYTI PLAČIAU


PLN204 deklaracijos pildymo pakeitimai deklaruojant 2021 metų akcijų perleidimo nuostolius

2021-05-05  Mokestinių nuostolių perkėlimas

Nuo 2021 metų įsigaliojo Pelno mokesčio įstatymo pataisos, pagal kurias akcijų, išlaikytų ilgiau nei dvejus metus (reorganizavimo atveju – trejus metus), perleidimo nuostoliai, kai akcijas pardavęs asmuo valdė daugiau kaip 10 ...

SKAITYTI PLAČIAU


Naujos subsidijos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonės

2021-04-30

Įmonės, kurių pardavimai krito ne mažiau kaip 50 proc. ir kurios vykdo karantino metu ribojamą ar netiesiogiai ribojamą veiklą, gali kreiptis dėl papildomos subsidijos. Subsidija gali būti skirta įmonės likvidumui palaikyti ( ...

SKAITYTI PLAČIAU


VMI pagalba verslui pratęsta iki 2021-08-31

2021-04-28

Pratęstas terminas, kurį bus taikomos VMI mokestinės pagalbos priemonės: neskaičiuojami delspinigiai dėl nesumokėtų mokesčių ir nevykdomas išieškojimas. Mokestinės pagalbos priemonės taikomos nukentėjusiems nuo COVID-19 ir į ...

SKAITYTI PLAČIAU


PMĮ komentaro pakeitimai dėl mokestinių nuostolių perkėlimo

2021-04-27  Mokestinių nuostolių perkėlimas

PMĮ 30 straipsnio komentaras papildytas dėl nuo 2021-01-01 įsigaliojusio draudimo perkėlinėti ir mažinti apmokestinamąjį pelną nuostoliais dėl vertybinių popierių perleidimo, jeigu įmonė valdė daugiau kaip 10 proc. kitos įmon ...

SKAITYTI PLAČIAU


Atnaujintas GPMĮ komentaras dėl pensijų anuitetų neapmokestinimo GPM

2021-04-27

GPM neapmokestinami pensijų anuitetai (iki gyvos galvos mokamos periodinės pensinės išmokos), mokami draudimo bendrovės pagal gyventojo, jo darbdavio ar kito asmens sudarytą pensijų kaupimo sutartį, taip pat „Sodros“ pagal Pa ...

SKAITYTI PLAČIAU


Paskelbti mokestinės tvarkos neatitikimų pavyzdžiai ir jų naikinimo taisyklės

2021-04-22

Finansų ministerija parengė mokestinės tvarkos neatitikimų pavyzdžius ir tokių neatitikimų naikinimo taisykles. Tai nėra baigtinis atvejų, dėl kurių LT pelno mokesčio mokėtojams gali atsirasti prievolė apskaičiuoti papildomą ...

SKAITYTI PLAČIAU


Gyventojams, kurių individualioji veikla nukentėjo nuo COVID-19, skiriama valstybės parama

2021-04-15

Gyventojams, kurie vykdo veiklą įsigiję verslo liudijimus ar įregistravę individualiąją veiklą pagal pažymą, valstybė pradėjo mokėti subsidijas. Tai negrąžinamos subsidijos veiklos likvidumui išsaugoti. Subsidijos suma gali s ...

SKAITYTI PLAČIAU


5 proc. lengvatinio PM tarifo taikymas 2021 metais

2021-04-15

Paskelbtas atnaujintas PMĮ 5 str. 3 dalies komentaras dėl 5 proc. pelno mokesčio tarifo taikymo susijusioms įmonėms. VMI atnaujino pavyzdžius atsižvelgdama į PMĮ pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2021-01-01.

SKAITYTI PLAČIAU


Gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas

2021-04-08

Paskelbtas naujas GPMĮ 16 straipsnio, kuris nustato gyventojo metinių pajamų apskaičiavimo taisykles, komentaras. Jis atnaujintas atsižvelgiant į pastarųjų kelerių metų GPM įstatymo pakeitimus, dėl progresinių mokesčių tarifų ...

SKAITYTI PLAČIAU


Sugriežtinti reikalavimai teikiant VMI pagalbos priemones

2021-04-01

Dividendus išmokėjusios įmonės gali būti neįtraukiamos į nukentėjusiųjų nuo COVID-19 sąrašus ir su jomis nesudaromos mokestinės paskolos sutartys. Nebus įtraukiamos ir tos įmonės, kurios naudojosi kitomis valstybės pagalbos p ...

SKAITYTI PLAČIAU


Kasos aparatų duomenų teikimas VMI nukeltas iki 2023-05-01

2021-04-01

Į išmaniosios VMI kasos aparatų posistemį – i.EKA duomenys bus perduodami nuo 2023-05-01. Pradžia nukelta pusantrų metų laikotarpiui. Kaip ir anksčiau buvo numatyta, duomenų teikimas į i.EKA vyks etapais. Kas pusmetį prisijun ...

SKAITYTI PLAČIAU


GPM lengvatos dėl darbuotojams suteiktų akcijų pagal pasirinkimo sandorius taikymas

2021-03-26

VMI paskelbė GPMĮ straipsnio komentarą dėl lengvatos, kuri GPMĮ 17 str. 1 dalyje atsirado nuo 2020-02-01 ir gali būti taikoma po trejų metų nuo įstatymo pakeitimo, t. y. nuo 2023-02-02. Tai nemokamai ar lengvatine kaina darbu ...

SKAITYTI PLAČIAU


Prekių grąžinimas nuo 2021-05-01

2021-03-25  Mažmeninė prekyba

Pakeistos mažmeninės prekybos taisyklės. Pardavėjas, priimdamas iš pirkėjo grąžinamą prekę, nuo 2021-05-01 neprivalo reikalauti rašytinio prašymo. Pirkėjai, kaip ir anksčiau, turi pateikti prekių įsigijimą patvirtinančius dok ...

SKAITYTI PLAČIAU


VMI galės reikalauti įkeitimo ar laidavimo dėl bet kokios MPS sumos

2021-03-25

Pakeistas VMI viršininko įsakymas, kuriuo nustatomos mokestinės pagalbos priemonės nukentėjusiems nuo COVID-19. Panaikinta akivaizdi galimybė VMI iš mokesčių mokėtojų reikalauti užtikrinimo priemonių: hipotekos, įkeitimo laid ...

SKAITYTI PLAČIAU


Įmonės turėtų paskubėti ir lengvatines MPS sudaryti iki 2021-06-30 arba kol jų VMI neišbraukė iš sąrašų

2021-03-25

Nustatytas galutinis terminas, iki kurio nukentėjusios nuo COVID-19 įmonės ir gyventojai turi sudaryti mokestinės paskolos sutartis (MPS) su VMI, kad būtų galima pasinaudoti lengvatomis – nemokėti palūkanų ir neteikti finansi ...

SKAITYTI PLAČIAU


Mažųjų bendrijų ir MB narių PVM prievolės

2021-03-18

VMI papildė mažosioms bendrijoms skirtą leidinį, įtraukdama klausimus apie PVM ir atsakymus. Kai MB narys kontroliuoja bent dvi įmones ir vadovauja savo mažajai bendrijai, tai pajamų riba (45 000 €) per paskutinius 12 mėn. sk ...

SKAITYTI PLAČIAU


VMI ragina iki 2021-03-31 teikti prašymus susigrąžinti PVM iš JK

2021-03-15

Prašymus per EPRIS sistemą LT PVM mokėtojai turi pateikti iki 2021-03-31. Tai galutinis terminas, iki kurio galima kreiptis dėl PVM, sumokėto 2020 metais Jungtinėje Karalystėje, susigrąžinimo. Minimali susigrąžinamo PVM suma ...

SKAITYTI PLAČIAU


1 2 3 ... 52