Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

  Prastovos karantino metu

Trikampė prekyba

Čia rasite konsultacijas ir įžvalgas, naujienas ir seminarų įrašus apie trikampės prekybos atvejus: grandininį prekių tiekimą per kelias valstybes, pardavimus per tarpininkus. Taip pat rasite pateiktus praktinius PVM taikymo aspektus, susijusius su trikampe prekyba.

Tarpininko pagal trikampės prekybos schemą įsigytų ir patiektų prekių deklaravimas

2020-01-10

LT PVM mokėtojo kitoje ES valstybėje įsigytų prekių vertė deklaruojama specialioje PVM deklaracijos (FR0600) eilutėje atskirai nuo kitų pirkimų ES. Į trečią ES valstybę narę nugabentos ir...

LT įmonė perka prekes SE, parduoda PL įmonei, kuri jas išsigabena į PL

2019-12-09

Tiek 2019, tiek ir 2020 metais tokia prekybos schema nelaikoma trikampe prekyba, o SE įmonė neturi teisės taikyti 0 proc. PVM, nes prekes iš SE išsigabena pirkėjo pirkėjas.

Lietuvos įmonė Estijoje įsigyja prekių ir jas perparduoda Estijos PVM mokėtojui

2019-11-29

Kai LT įmonė iš PL įmonės įsigyja prekes, kurios prieš tai jau buvo atgabentos į Estiją, šių prekių perpardavimas Estijos PVM mokėtojui bus laikomas vietiniu prekių tiekimu Estijoje.

PVM įstatymo pakeitimai nuo 2020-01-01

2019-11-04

Keičiasi tarptautinės prekybos taisyklės: kada taikomas 0 proc. PVM tarifas prekių tiekimo į ES, trikampės prekybos schemos taikymo, konsignacinės prekybos ES teritorijoje, grandininių tiekimų...

Perka pusgaminius iš NL ir gabena į PL gamyklą

2019-10-25

Olandijos įmonė, kaip ir kiekvienas tiekėjas, parduodantis prekes į ES, reikalauja įrodymų, kad prekės buvo išgabentos iš NL ir jas gavo pirkėjas. Dėl įrodymų šalys turi susitarti. Paprastai...

Pirkėjas grąžina pagal trikampę schemą patiektas prekes, kurias LT įmonė parduoda naujam pirkėjui

2019-10-23

Į kitą ES valstybę narę nugabentų prekių tiekimas, kai pirmasis pirkėjas jas grąžino, bus laikomas vietiniu tiekimu, kuris turėtų vykti taikant tos valstybės, kurioje prekės yra, PVM. Jeigu...

Parduoda prekes BG įmonei, nugabena ir perduoda PL, kuri jas parduoda kitoms PL įmonėms

2019-07-25

Kai LT įmonė trikampės prekybos schemoje dalyvauja kaip tiekėja, pati nugabena ir perduoda prekes galutiniam trikampės prekybos schemos pirkėjui – PL įmonei, ir toks perdavimas pagal sutartį,...

Perka prekes iš Vokietijos gamintojo ir parduoda Danijos įmonei

2019-07-05

Jeigu prekės iš Vokietijos gamintojo nugabenamos į Daniją ir nedelsiant patiekiamos Danijos įmonei, o gabenimą organizuoja LT įmonė, tokia prekyba gali būti laikoma trikampe. Kai LT įmonė nupirktas...

Suomijos įmonė pati sau parduoda prekes pagal trikampės prekybos schemą

2019-07-03

Nors Suomijos įmonė turi filialą Lietuvoje, o šis turi lietuvišką PVM kodą, sandoris, kai Suomijos įmonė dalyvauja kaip du asmenys, neturėtų būti laikomas trikampės prekybos sandoriu. Kai...

Pirkėjas atsisako pagal trikampės prekybos schemą patiektų prekių

2019-06-17

Jeigu prekių atsisakęs galutinis pirkėjas prekių faktiškai negrąžins ir jos nebus išgabentos ir grąžintos tiekėjui, LT įmonei, kuri veikė kaip trikampės prekybos tarpininkė, gali būti pritaikyta...

LT įmonė perka prekių iš EE įmonės, o ši prekes nugabena LV įmonei

2019-05-13

Kai Estijos įmonė parduoda prekių LT įmonei, pati jas iš Estijos nugabena į Latviją ir iš karto perduoda Latvijos įmonei, tokia prekybos schema gali būti laiko trikampės prekybos schema, kurioje...

Trikampės prekybos schema, kai tarpininkas įsisteigęs ir registruotas PVM mokėtoju prekių išgabenimo VN-ėje

2019-02-07

Ar taikoma trikampės prekybos schema, jeigu tarpininkas įsisteigęs ir registruotas PVM mokėtoju prekių išgabenimo VN-ėje? ü Kam aktualu? LT įmonėms, kurios, veikdamos kaip neatsiskleidę tarpininkai,...

LT įmonė perka prekes Švedijoje ir perparduoda jas LV įmonei, prekės nėra išgabenamos iš Švedijo

2019-01-21

Tokiu atveju, kai Lietuvos įmonės Latvijos įmonei tiekiamos prekės yra gabenamos tik Švedijos teritorijoje ir nėra išgabenamos iš Švedijos į kitą valstybę narę, Lietuvos įmonės vykdomas...

Iš SE tiekėjo įsigytas reklamines prekes nugabena į Estiją ir nemokamai atiduoda EE įmonei

2018-07-23

Tokia schema, kai LT įmonė iš SE tiekėjo įsigyja reklamines prekes, šias prekes tiesiai iš Švedijos nugabena į Estiją ir nemokamai perduoda EE PVM mokėtojui, LT įmonei Lietuvoje kelia „rezervo“...

Iš NL įmonės įsigytos prekės perparduotos LV įmonei

2018-07-20

Prekių tiekimo grandinėje BE-->NL-->LT-->LV Lietuvos tarpininkas, organizuojantis prekių išgabenimą iš Belgijos į Latviją, galėtų taikyti trikampės prekybos schemą, jeigu LV įmonė Latvijoje...

Prekių tiekimo grandinė NL-->LT-->LV, kai prekes iš Olandijos į Latviją išgabena LV pirkėjas

2018-07-18

Prekių tiekimo grandinė NL-->LT-->LV, kai prekes iš Olandijos į Latviją išgabena LV pirkėjas, nėra laikoma LT įmonės trikampės prekybos schema.

Galutinio pirkėjo trikampės prekybos schemoje gautos sąskaitos registravimas

2017-12-11

Galutinis pirkėjas trikampės prekybos schemoje perka jau į Lietuvą atgabentas prekes. Jis skaičiuoja PVM, nes perka prekes iš Lietuvoje neįsiregistravusio asmens. Sąskaitą jis registruoja i.SAF...

Prekių tiekimo schema DE-->LT-->FI, prekės gabenamos iš Vokietijos į Suomiją

2017-11-29

Prekių tiekimo schema DE-->LT-->FI, kai prekes iš Vokietijos į Suomiją išgabena DE tiekėjas, LT įmonei gali būti trikampės prekybos schema.

LV tarpininkas tiekia prekes, kurios pristatomos iš Italijos į Lietuvą

2017-11-17

Kai LV įmonė veikia kaip tarpininkas, kuris perka prekes iš IT tiekėjo ir parduoda jas LT pirkėjui, o prekės turi būti pristatytos iš Italijos į Lietuvą, LV įmonei aktualu taikyti trikampės...

DE įmonei tiekiamos prekės išgabenamos į Iraną

2017-08-23

Prekių tiekimas DE įmonei, kai tiekiamas prekes LT įmonė išgabena į Iraną, apmokestinamas 0 proc. PVM, taikant PVMĮ 41 str. 1 dalies nuostatas.

Įsigyja prekių iš LV tiekėjo ir į DE nugabentas prekes perparduoda šios šalies pirkėjui

2017-07-21

Kai LT įmonė Latvijoje (LV) įsigyja prekių iš šios šalies tiekėjo, įsigytas prekes nugabena į Vokietiją (DE) ir perparduoda šios šalies pirkėjui, Vokietijoje registruotam PVM mokėtojui,...

LT tarpininkas „CIF Estijos uostas“ sąlygomis įsigytas prekes perparduoda EE įmonei

2017-06-09

Tam, kad LT tarpininkas nagrinėjamu prekybos atveju galėtų taikyti trikampės prekybos schemą, jis privalo į Estiją atgabentas prekes iš karto patiekti EE PVM mokėtojui (žr. PVMĮ 12(2) str. 3...

LT įmonė A tiekia prekes LT įmonei B, kuri registruota ir Lietuvoje, ir Švedijoje kaip PVM mokėtoja

2017-05-30

Kai LT įmonė A tiekia prekes LT įmonei B ir išrašomoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodo įmonės B švedišką PVM kodą, turi būti laikoma, kad prekė tiekiama Švedijos PVM mokėtojui.

Prekių tiekimai užsienio tarpininkams ir 0 proc. PVM tarifo rizikos

2017-04-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš XVI SUPERBUHALTERIO, įvykusio 2017-04-26. (4) Prekių tiekimai užsienio tarpininkams ir 0 proc. PVM tarifo rizikos Prekių pristatymo UAB vieta Latvijoje...

LT įmonė iš EE tarpininko įsigijo Vokietijoje esančių prekių ir atgabeno į Latviją

2017-03-06

Ta aplinkybė, kad LT įmonė įsigijo prekių taikydama lietuvišką PVM kodą, o prekės buvo atgabentos iš Vokietijos į Latviją, reiškia, kad LT įmonei Lietuvoje gali būti pritaikyta „rezervo“...

Prekių tiekimo grandinė EE->LT->LV->PL, kai prekes gabena LT įmonė

2017-01-11

Tokia prekių tiekimo grandinė EE->LT->LV->PL, kai LT įmonė tiekiamas prekes iš Estijos pristato į Lenkiją galutiniam pirkėjui, LT tarpininkui nėra trikampės prekybos schema. LT įmonei Lietuvoje...

LT įmonė įsigyja prekių iš NL įmonės, nugabena į Latviją ir parduoda Honkongo įmonei

2016-12-08

Kai LT įmonė iš NL tiekėjo įsigyja prekių, kurias perparduoda Latvijos uoste HK įmonei, o prekės tiesiai gabenamos iš Olandijos į Latviją, tokios prekybos schemos LT tarpininkas neturi laikyti...

Įsigyja iš PL įmonės įrangą, nugabena ją į Latviją, sumontuoja ir patiekia LV pirkėjui

2016-11-22

Tokia prekybos schema, kai LT įmonė iš PL tiekėjo įsigyja įrangą, ją nugabena tiesiai į Latviją, sumontuoja ir patiekia Latvijos pirkėjui, PVM mokėtojui, nėra laikoma trikampės prekybos schema.

LT įmonė perparduoda PL pirkėjui iš DE įsigytas prekes ir PL pirkėjas jas išsigabena

2016-10-20

Tokia prekybos schema, kai LT tarpininkas perka prekes iš DE tiekėjo ir perparduoda jas PL PVM mokėtojui, o prekių išgabenimą iš Vokietijos į Lenkiją organizuoja PL įmonė, nėra laikoma trikampės...

LT įmonė, turinti LV PVM kodą, Austrijoje įsigytas prekes tiekia LV įmonei

2016-10-07

Latvijos teisės aktai gali nustatyti taisyklę, pagal kurią atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas, kai prekes tiekia užsienio tarpininkas, kuris yra įsisteigęs Latvijoje. Dėl to...

Prekių įsigijimas iš LT įmonės Lenkijoje ir perpardavimas Vengrijos įmonei

2016-08-08

Kai LT įmonė įsigyja prekių Lenkijoje iš kitos LT įmonės, Lenkijoje registruotos kaip PVM mokėtoja, tas prekes perparduoda Vengrijos įmonei ir išgabena į Vengriją, gali būti taikoma trikampės...

LT įmonė įsigyja prekes iš IT įmonės ir parduoda FR įmonei

2016-07-20

Kai LT įmonė įsigyja prekių iš IT PVM mokėtojo, parduoda šias prekes FR PVM mokėtojui, o IT įmonė prekes nugabena iš Italijos į Prancūziją FR pirkėjui, LT įmonė (jeigu ji neįsikūrusi...

LT įmonė įsigyja prekių iš PL tiekėjo ir parduoda jas LV pirkėjui

2016-03-23

LT įmonė pirkėjai, LV įmonei C, išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje turi pateikti nuorodą į PVM įstatymo 12-2 straipsnio 3 dalį (tarpininko patiektos prekės taikant trikampės prekybos schemą)...

Prekių įsigijimas iš Italijos tiekėjo ir pardavimas iš Olandijos sandėlių

2016-02-18

Kai LT įmonė iš IT tiekėjo įsigytas prekes atgabena iki Olandijos sandėlių ir Olandijoje esančias prekes parduoda Honkongo įmonei ir išgabena iš ES, tokia tiekimų schema kelia riziką, kad...

Perka naudotus automobilius Belgijoje ir parduoda Vokietijoje

2016-02-08

Jeigu naudotiems automobiliams pardavėjas ar tarpininkas taikė maržos schemą, trikampės prekybos schema nebus taikoma. Trikampės prekybos nebus ir tuomet, jeigu LT tarpininkas Vokietijoje neparduotus...

Prekių įsigijimas iš NL tiekėjo ir pardavimas DE pirkėjui

2016-01-11

Jeigu LT tarpininkas iš NL tiekėjo įsigytas prekes parduoda DE pirkėjui, kuris Vokietijoje registruotas kaip PVM mokėtojas, ir LT tarpininkas organizuoja prekių pristatymą iš Olandijos į Vokietiją,...

LT tarpininkas perka prekes iš DE tiekėjo, parduoda PL pirkėjui, prekės gabenamos iš BE į PL

2015-12-15

Kai LT tarpininkas įsigyja prekes iš DE tiekėjo, taikančio vokišką PVM kodą, o prekių gabenimas prasideda Belgijoje, tai gali reikšti, kad pagal tokią prekybos grandinę vyksta trys prekių tiekimai...

Iš Rumunijos įsigytos prekės nugabenamos į Angliją ir parduodamos Anglijos pirkėjui

2015-12-09

Tam, kad tokiu atveju LT tarpininkas galėtų taikyti trikampės prekybos schemą, jis turi įsitikinti, ar ši schema atitinka visas 6 būtinąsias trikampės prekybos sąlygas.

Grandininis prekių tiekimas BE-->SE-->LT-->DE, kai prekės iš Belgijos vežamos į Vokietiją

2015-12-09

Tokia prekių tiekimo grandinė, pagal kurią vyksta trys prekių tiekimai (BE-->SE-->LT-->DE) ir vienas tų pačių prekių išgabenimas į kitą valstybė narę, nebus laikoma trikampe prekyba.

Iš HU tiekėjo įsigytas prekes LT įmonė perpardavė kitai LT įmonei, o ši jas išgabeno į Čekiją

2015-09-22

Kai pagal prekybos schemą vyksta trys prekių tiekimai (HU-->LT(A)-->LT(C)-->CZ ) ir vienas tų pačių prekių gabenimas iš Vengrijos į Čekiją, tokia prekybos schema nelaikoma trikampe prekyba, nes...

Iš Prancūzijos įsigytos prekės nuvežtos į Italiją, laikytos sandėlyje ir parduotos DE pirkėjui

2015-09-03

Tokia schema, kai LT įmonė iš FR tiekėjo įsigytas prekes nugabena į Italijoje esančius sandėlius, kuriuose prekės yra laikomos pusantro mėnesio, ir tik po to jas parduoda DE pirkėjui, kuris...

Iš Švedijos įmonės Belgijoje įsigytas vilkikas parduodamas Vokietijos pirkėjui

2015-09-02

Jeigu LT įmonė neturėtų įrodymų, kad vilkikas atvežtas į Lietuvą, LT įmonei Lietuvoje galėtų būti taikoma „rezervo“ taisyklė - apskaičiuotas pardavimo PVM už įsigytą vilkiką, neleidžiant...

NL įmonė tiekia įrangą su montavimo paslauga

2015-08-28

Jeigu tiekiamos, surenkamos ir instaliuojamos prekės, kurioms taikoma PVMĮ 12 str. 2 dalyje nurodyta taisyklė, tuomet LT įmonė turėtų perimti iš tiekėjo prievolę apskaičiuoti pardavimo PVM (PVMĮ...

„Rezervo“ taisyklė

2015-08-19

„Rezervo“ taisyklė dažniausia taikoma dėl netaisyklingos trikampės prekybos schemos. Tačiau PVM pagal „rezervo“ taisyklę gali būti skaičiuojamas ir kitais prekių įsigijimo iš ES atvejais:...

Du vienas po kito einantys prekių tiekimai CIP sąlygomis

2015-06-25

Ar gali LT įmonė, tiekianti prekes „CIP Ispanija“ sąlygomis, SK įmonei taikyti 0 proc. PVM tarifą, kai SK įmonė taip pat šias prekes perparduoda „CIP Ispanija“ sąlygomis LV įmonei?

Tiekimas: Lietuva–Danija–Latvija–Lietuva, kai prekės neišgabenamos iš Lietuvos

2015-04-08

Lietuvos įmonė, tiekdama prekes Danijos įmonei, bet neišveždama jų iš Lietuvos, vykdo vietinį tiekimą Lietuvoje. Tuomet taikyti 0 proc. PVM tarifo negalima, nes privaloma taikyti lietuvišką...

LT įmonė tarpininkauja prekių tiekimo grandinėje

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

LT įmonė, veikianti kaip prekybos tarpininkas, Estijoje nuperka prekių, jas nugabena į Lenkiją ir parduoda Latvijos įmonei, neregistruotai Lenkijoje PVM mokėtoja

2015-03-25

Kai prekių tiekimo grandinė neatitinka trikampės prekybos schemai keliamų reikalavimų, LT tarpininkui kyla rizika nuo įsigyjamų prekių vertės mokėti PVM Lietuvoje, o nuo perparduodamų prekių...

LT įmonė tarpininkauja prekių tiekimo grandinėje: DE tiekėjas --> NL tarpininkas --> LT tarpininkas --> PL pirkėjas

2015-03-16

Kai LT tarpininkas dalyvauja tiekimo grandinėje, kurią taikant vyksta trys prekių tiekimai ir vienas tų pačių prekių išgabenimas į kitą valstybę narę, LT tarpininkui kyla rizika mokėti PVM...

LV įmonė parduoda prekes, kurios atgabentos iš Suomijos

2014-12-12

Ar teisingai elgiasi LV įmonė, parduotoms prekėms, kurios atgabentos iš Suomijos, netaikydama trikampės prekybos schemos?

LT įmonė įsigyja prekes iš Šveicarijos įmonės, turinčios UK VAT numerį

2014-10-28

Kaip deklaruoti įsigytų prekių PVM, kai prekės perkamos iš Šveicarijos įmonės, turinčios UK VAT numerį, o atgabenamos iš Čekijos?

Keturi prekių tiekimai ir tik vienas gabenimas iš FR į EE

2014-06-30

Kokios PVM rizikos kyla LT tarpininkui?

EE įmonė įsigyja prekes iš Danijos ir eksportuoja per Lietuvą

2014-04-07

Ar reikia EE įmonei registruotis PVM mokėtoja Lietuvoje?

Grandininė prekių tiekimo schema

2014-04-04

Kokios PVM rizikos kyla tokioje prekių tiekimo grandinėje NL-->LT1-->LT2-->Bankas, kai prekes iš Olandijos į Daniją nugabena arba LT1 arba LT2?

"Septynios sąlygos trikampei prekybai be rūpesčių"

2014-03-31

Elektroninis seminaras apie būtinas PVM sąlygas trikampei prekybai.

„Praktiniai PVM aspektai: TRIKAMPĖ PREKYBA“ [2 DALIS]

2014-02-19

[VIDEO] Vaizdinė medžiaga iš e-seminaro „Praktiniai PVM aspektai: EKSPORTAS“, įvykusio 2014-02-19.

„Praktiniai PVM aspektai: TRIKAMPĖ PREKYBA“ [1 DALIS]

2014-02-19

[VIDEO] Vaizdinė medžiaga iš e-seminaro „Praktiniai PVM aspektai: EKSPORTAS“, įvykusio 2014-02-19.

Bloga trikampės prekybos schema [+]

2013-12-27

Ar gali LT tarpininkas taikyti trikampės prekybos schemą, kai prekės įsigyjamos iš DE įmonės, nugabenamos į Kiprą ir parduodamos LT įmonei, neregistruotai Kipre PVM mokėtoja?

Gauta nuolaida prekėmis

2013-03-07

Jeigu tiekėjas suteikė nuolaidą prekėmis, jos, kaip ir visos kitos įmonės gautos prekės, turėtų būti pajamuojamos. Visų gautų prekių įsigijimo savikaina turėtų būti nustatoma padalijant...

Prekių pardavimas eksportui iš Vokietijos per Lenkiją

2013-02-21

Jeigu LT tarpininkas įsigytas prekes iš Vokietijos persigabena į Lenkiją, ir galutiniam pirkėjui parduoda jau Lenkijos teritorijoje, mūsų vertinimu, didelė rizika, kad Lietuvoje LT įmonei gali...

Iš Estijos įsigytos prekės perparduotos Latvijoje estui

2013-02-20

Kai iš Estijos įsigytos prekės nuvežamos ir parduodamos Latvijoje pirkėjui, kuris Estijoje registruotas PVM mokėtoju, prekes perparduodančiam Lietuvos tarpininkui Lietuvoje gali būti pritaikyta...

Turi PVM kodą DE ir perka iš DE

2012-12-04

Kai LT tarpininkas, turėdamas vokišką PVM kodą, tarpininkauja trikampėje prekyboje ir įsigyja prekes iš Vokietijos PVM mokėtojo, trikampės prekybos schema neveikia.

Trikampė prekyba, kai gabena tiekėjas

2012-12-04

Tam, kad LT tarpininkui veiktų trikampė prekyba, prekes galutiniam pirkėjui turi nugabenti arba LT tarpininkas, arba pirmasis prekių tiekėjas.

Iš Vokietijos nugabeno į Latviją ir patiekė LT įmonei

2012-11-15

Kai iš Vokietijos įsigytas prekes LT įmonė A tiesiai nugabena į Latviją ir ten parduoda LT įmonei C, LT įmonei A Lietuvoje gali būti pritaikyta rezervo taisyklė, o Latvijoje ji gali būti priversta...

Trikampės prekybos schemos įrodinėjimas

2012-09-20

Tinkamai užpildyti CMR-ai - pagrindinis įrodymas, pagrindžiantis prekių išgabenimą į kitą valstybę narę.

Klaidinga trikampė prekyba, kai prekes išsigabena galutinis pirkėjas

2012-06-28

Trikampės prekybos schema „neveikia“, kai tarpininko (LT įmonės) nupirktas ir perparduodamas prekes iš pirmosios valstybės narės (LV) išsigabena galutinis pirkėjas (PL įmonė).

Tarpininkavimas: pirkta iš NL ir BE, nugabenta ir parduota į EE

2012-05-21

Kai iš skirtingų ES valstybių įsigytos prekės nugabenamos į Estiją ir parduodamos EE įmonei išrašant vieną sąskaitą faktūrą, ši aplinkybė nėra kliūtis taikyti trikampės prekybos schemą,...

MERITS: netinkamas pardavėjo atskyrimas nuo pirkėjo trikampėje prekyboje

2012-05-08

Kai pagal trikampės prekybos schemą tiekiant prekes pardavėjas nuo galutinio pirkėjo atskiriamas surašant CMR-us taip, tarytum prekės buvo atvežtos į Lietuvą, tarpininkui gali būti pritaikyta...

Trikampė prekyba, kai tiekėjo valstybė ir išgabenimo valstybė nesutampa

2012-03-23

Vien ta aplinkybė, kad prekės pajudėjo ne iš tiekėjo įsikūrimo valstybės, nepaneigia teisės į trikampės prekybos supaprastinimą. Šiuo atveju rizika kyla tiekėjui, kuris turi prievolę registruotis...

Trys prekių tiekimai ir vienas pergabenimas į kitą valstybę narę

2012-02-28

Trikampės prekybos schemos supaprastinimas netaikomas tokiai tiekimų grandinei, kai yra trys prekių tiekimai ir vienas prekių pergabenimas į kitą valstybę narę.

Trys prekių tiekimai ir tik vienas pergabenimas į kitą valstybę narę

2012-02-15

Kai yra trys prekių tiekimai ir tik vienas pergabenimas į kitą valstybę narę, tokia tiekimo schema nelaikoma trikampe prekyba, t. y. antrai ir trečiai sąskaitai (tiekimui) negali būti taikomas...Šis specialus sąvadų rinkinys yra skirtas gamybai ir tarptautinei prekybai apžvelgti. Rinkinyje – konsultacijų, MERITS mokesčių konsultantų įžvalgų bei elektroninių seminarų sąvadai, kuriuose rasite pagal temas suskirstytus atsakymus apie prekių tiekimą į ES, eksportą, trikampę prekybą, prekių įsigijimą iš ES, gamybą, taip pat kitas temas, aktualias teikiant su gamyba ir tarptautine prekyba susijusias paslaugas. Į visus šiuos klausimus Jums atsako MERITS mokesčių patarėjų komanda. Pasirinkite Jus dominančią temą.

Mokesčių SUFLERIS – tai MERITS mokesčių patarėjų komandos sukurta žinių naujinimo paslauga buhalteriams bei finansų vadovams. Šios paslaugos abonentai turi pastovią prieigą prie daugiau nei 7000 mokesčių konsultacijų, seminarų transliacijų internetu, vaizdo įrašų, žinių testų ir kitos profesinės medžiagos. Mokesčių SUFLERIS – lengvas būdas sužinoti. Daugiau informacijos - www.sufleris.lt.