Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

  Prastovos karantino metu

Gamyba

Čia rasite konsultacijas ir įžvalgas, naujienas ir seminarų įrašus apie gamybą, su ja susijusius sandorius, savikainos apskaičiavimą, kainodaros metodus.

Nemokamos prekių dalybos prekių platintojams, paramos teikimas ir garantinis keitimas

2020-02-25

Tai trys visiškai skirtingi prekių panaudojimo būdai ir reikalauja visiškai skirtingo pagrindimo, įrodymų ir dokumentų. Perduodant prekes platintojui, reikės įrodinėti, kur jos sunaudotos ir...

Po įrangos remonto atliko metrologinę patikrą

2019-10-11

Metrologinės patikros atlikimo išlaidos turėtų būti leidžiami atskaitymais, net jeigu dėl įrangos gedimo ir remonto patikrą šiais metais reikėjo atlikti du kartus.

Netiesioginių gamybos išlaidų neįtrauks į atsargų savikainą

2019-07-22

Kai įmonės nusprendžia, kokias išlaidas laiko gamybos išlaidomis, jos visos tiesiogiai arba netiesiogiai turėtų būti įtraukiamos į pagamintos produkcijos savikainą, nesvarbu, ar ta produkcija...

LT įmonė Danijos įmonei pasiuvo gaminius ir jie nebuvo išgabenti iš Lietuvos

2019-06-18

Siuvimo paslaugos nėra PVM objektas ir PVM Lietuvoje neskaičiuojamas, jeigu paslaugos pirkėjas yra užsienio apmokestinamasis asmuo. PVM neturėtų būti skaičiuojamas net tokiu atveju, jeigu LT įmonė...

Gavo nuolaidą 2016–2017 metais pirktoms žaliavoms

2019-05-31

Kreditinė sąskaita registruojama ir PVM atskaita tikslinama dabar, kai sąskaita gauta. Apskaičiuojant pelno mokestį, VMI nori, kad grįžtume į praėjusius laikotarpius, rastume tai, kas buvo pagaminta...

Garantinio remonto išlaidų perpardavimas

2019-05-27

Jeigu tai kilnojamųjų daiktų remonto išlaidos ir šalys susitarė dėl tokių išlaidų perpardavimo, PVM persikels į pirkėjo valstybę kiekvienoje tokių paslaugų perpardavimo grandyje. Kai LT...

Parduoda prekes patronuojamajai įmonei už savikainą ir rašo sąskaitą pelno sumai

2019-05-09

Kaip bus išrašytos sąskaitos, neturi ypatingos reikšmės, tačiau abi įmonės turi pripažinti vienodą šio sandorio kainą, atitinkančią „ištiestosios rankos“ principą. Pardavėjui tai būtų...

Utilizuoja šalutinius gyvūninius produktus

2019-03-21

Atliekų, kurie susidaro gamybos procese ir kurių vertė įtraukiama į pagamintos produkcijos savikainą, pirkimo PVM atskaita pagal PVMĮ netikslinama.

2018 metais gaminiams gaminti sunaudojo 2017 metais nuvertintas atsargas

2019-02-28

Pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais atsargų įsigijimo vertė nesikeičia ir ji visa gali būti leidžiami atskaitymai: gaminant gaminius sunaudotos atsargos tampa gaminiais ir atsargų įsigijimo...

Paslaugoms teikti įsigytas medžiagas nurašo ir balanse nerodo jų likučio

2019-02-27

Tai, kas nesunaudota, nėra sąnaudos. Jeigu tiksliai suskaičiuoti, kas liko metų pabaigoje, yra sudėtinga, galima sugalvoti įvairių būdų ir metodikų, kaip tą padaryti: skaičiuoti nepradėtas...

Užsakovas reikalauja pakeisti pakuotę, gamintojas nurašo netinkamas pakuotės medžiagas į nuostolius

2019-02-25

Kai užsakovo reikalavimu LT gamintojas nurašo netinkamas pakuotės medžiagas į nuostolius, o užsakovas kompensuoja LT gamintojui susidariusius nuostolius, LT gamintojas gauta kompensacija turėtų...

Pardavėjas rašo važtaraščius už pirkėją

2018-10-04

Važtaraščių duomenis VMI perduoti turi tas, kas išrašė važtaraštį. Todėl jeigu bus nustatyta, kad pardavėjo išrašytam važtaraščiui netaikoma išimtis, arba VMI nuspręs, kad toks važtaraštis...

Teikia užsakomosios gamybos paslaugą

2018-08-23

Kai įmonė teikia gamybos paslaugą, ji neprivalo pati pirkti žaliavų. Jas nusipirkti ir atgabenti į gamyklą neperduodamas nuosavybės teisės gali užsakovas. Todėl žaliavos paprastai gaunamos...

Tvarkys atsargų apskaitą periodiškai

2018-08-17

Periodinis apskaitos būdas leidžia buhalteriui apskaitoje registruoti mažiau įrašų: didžiosios knygos sąskaitose registruojami tik pirkimai, o pagamintos ar parduotos produkcijos savikaina registruojama...

Atleis nuo delspinigių už papildomai apskaičiuotą aplinkos teršimo mokestį

2018-05-08

VMI paskelbė, kad nuo delspinigių už aplinkos teršimo mokestį, kurį RAAD apskaičiavo dėl nesutvarkytos metalo pakuotės, atleis visus: ir tuos, kurie delspinigių dar nesumokėjo, ir tuos, kurie...

Kalėdinių eglučių praradimai

2018-04-27

Kai įmonės užaugintos eglutės neturi prekinės išvaizdos ir neparduodamos, jų laikyti broku ar praradimais nereikėtų. Brokas pagal PMĮ yra neleidžiami atskaitymai, o prarastų prekių PVM gali...

Pakeistas 9 VAS „Atsargos“

2018-03-30

Nebetaikomas LIFO atsargų įkainojimo būdas, tik išimtiniais atvejais. Paslaugų teikėjai paslaugų savikainą turės priskirti atsargoms. Labai mažos įmonės, kurios pildo trumpą balansą ir trumpą...

Iš užsienio pirkėjo gavo dovaną – 15 000 €

2018-03-01

Suma, kurios nereikia grąžinti, gali būti įsipareigojimas pirkėjui – skola, kurią reikės gražinti kitaip – prekėmis ar paslaugomis. Jeigu dovana įteikiama be įsipareigojimo, ji iš karto...

Remontuoja Vokietijos įmonės atgabentą liejimo formą

2018-02-26

Kai LT įmonė remontuoja užsienio įmonei priklausantį kilnojamąjį daiktą, kuris remonto metu yra Lietuvoje ir po remonto liks Lietuvoje, PVM gali būti skaičiuojamas atvirkštiniu būdu. LT įmonei...

LV įmonei teikiamos siuvimo paslaugos

2017-09-27

Latvijos įmonei teikiama gaminių siuvimo paslauga apmokestinama PVM taikant PVMĮ 13 str. 2 dalyje nustatytas taisykles. Atsižvelgiant į tai, kad paslaugą įsigyja Latvijos įmonė, tokia paslauga...

Natūrali netektis restorane

2017-09-11

Gamyboje, net jeigu tai restoranas, natūralios netekties nuostolių nėra. Gamyboje nustatomos išeigų normos. Gali būti gamybinių atliekų, kurios įtraukiamos į gaminio savikainą, tačiau natūralios...

Iš JAV įmonės įsigytos staklės grąžinamos tiekėjui, jas išgabenant į Olandiją

2017-06-06

Jeigu staklių grąžinimas JAV tiekėjui įformintas kaip pirminio prekių tiekimo sandorio anuliavimas ir jeigu grąžinamos staklės išsiųstos į Olandiją, neišgabenant jų iš ES, tokia situacija...

LT įmonė pagamina ir DE įmonei patiekia pusgaminį, iš kurio Lietuvoje bus gaminamas galutinis gaminys

2017-05-25

Kai LT įmonė DE įmonės užsakymu pagamina ir patiekia pusgaminius, iš kurių Lietuvoje bus gaminamas galutinis gaminys, pusgaminių tiekimas gali būti apmokestintas 0 proc. PVM tik tuo atveju, jeigu...

Atlieka garantinę priežiūrą ir siunčia pirkėjui detales

2017-05-23

Garantinės priežiūros išlaidos turėtų būti laikomos susijusiomis su pajamų uždirbimu ir priskirtos leidžiamiems atskaitymams. Garantinei priežiūrai atlikti įsigytų detalių pirkimo PVM galėtų...

Klientas garantiniu laikotarpiu pats ištaiso prekės defektus

2017-05-15

Kai klientas garantiniu laikotarpiu pats ištaiso prekės defektus ir už šiuos darbus išrašo sąskaitą prekes pardavusiai LT įmonei, pastaroji, norėdama tokias sąnaudas laikyti leidžiamais atskaitymais,...

Prekių pagaminimas ir tiekimas ES įmonei, naudojant ruošinius bei liejinius. PVM rizikos.

2017-04-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš XVI SUPERBUHALTERIO, įvykusio 2017-04-26. (7) Prekių pagaminimas ir tiekimas ES įmonei, naudojant ruošinius bei liejinius. PVM rizikos. 5 Situacija...

Parduoda gaminio pavyzdį Šveicarijos įmonei ir neišgabena iš Lietuvos

2017-02-21

Jeigu įforminus tiekimą už ES ribų įsikūrusiam pirkėjui prekė neišgabenama, taikyti 0 proc. PVM tarifą nėra galimybės. Tiekimas turėtų būti apmokestintas standartiniu 21 proc. PVM. PVMĮ...

LT įmonė taiko „Chep“ padėklų nuomos sistemą

2017-02-14

Kai LT įmonė išsinuomotus padėklus pernuomoja ES tiekėjui ir kartu su tiekiamomis prekėmis juos išgabena į kitą ES valstybę narę, yra rizika, kad toks išgabenimas bus laikomas prekių pervežimu...

Perduotas išbandyti įrenginys nesusigrąžinimas

2017-01-03

Kai neatlygintinai išbandyti perduoto įrenginio neplanuojama susigrąžinti, kyla rizika, kad įrenginio savikaina gali būti laikoma neleidžiamais atskaitymais, o PVM apskaičiavimo tikslais įrenginio...

Į Lenkiją perdirbti išgabentos žaliavos po perdirbimo parduodamos Lenkijoje

2016-10-07

Kai dalis į Lenkiją perdirbti išgabenamų žaliavų po perdirbimo nesugrįžta atgal į Lietuvą, tokia situacija bus vertinama kaip prekių pervežimas į kitą valstybę narę verslo tikslais. Jeigu...

Norvegijos įmonė nuomuojasi gamyklos patalpas Lietuvoje ir gamina prekes

2016-09-28

Jeigu Norvegijos įmonė Lietuvoje nuomojasi gamyklą, gamina ir tiekia prekes, jai kils prievolė Lietuvoje registruoti nuolatinę buveinę ir registruotis kaip PVM mokėtojai.

LT platintojas parduoda prietaisą ir pratęstos garantijos paslaugą

2016-07-20

Pratęstos garantijos paslauga PVM apskaičiavimo tikslais turėtų būti laikoma savarankiška paslauga, apmokestinama atskirai nuo tiekiamos prekės. Remiantis ETT praktika, ši paslauga turėtų būti...

Perka degtinę įrenginių priežiūrai

2016-07-04

Nėra draudžiama gamyboje ar teikiant paslaugas naudoti alkoholį. Jo įsigijimo išlaidos gali būti leidžiami atskaitymai, jeigu įmonė turės įrodymų, kam jis reikalingas ir kaip jis sunaudojamas.

Vienkartinės pakuotės užstatas gamintojo apskaitoje

2016-06-27

Išleidęs į rinką vienkartinę pakuotę gamintojas iš pirkėjo ima papildomą 0,1 Eur sumą, kurią turi sumokėti užstato administratoriui. Prekių pardavimo metu užstatas registruojamas įsipareigojimų...

ES pirkėjui tiekiamas sukirptas audinys kitoje LT įmonėje susiuvamas ir po to išgabenamas iš Lietuvos

2016-06-07

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinami Lietuvos PVM mokėtojų Lietuvoje kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui pagal su juo sudarytą dvišalę, trišalę ar kitokią sutartį patiekti kilnojamieji...

Užsakovui pasiuvo gaminio pavyzdį

2016-05-31

Jeigu LT įmonė iš savo medžiagų ar žaliavų pasiuva gaminio pavyzdį ir jį parduoda užsakovui, mūsų vertinimu, toks sandoris PVM apskaičiavimo tikslais turi būti laikomas prekės tiekimu. Jeigu...

Sunaudojo 0,8 tonos pakuotės per metus

2016-05-19

Nuo mokesčio už aplinkos teršimą atleidžiama, kai į rinką per metus išleidžiama ne daugiau nei 0,5 tonos pakuočių ir tvarkoma speciali pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita. Mokestis taip...

Sudužo sandėlyje saugomi stiklo paketai

2016-04-18

Jei sudūžta sandėlyje laikomi stiklo paketai, natūralios netekties nuostoliams jie paprastai nepriskiriami, bet gali būti parduoti kaip antrinės žaliavos.

Biudžetinės įstaigos metų pabaigoje užsako prekes

2016-01-26

Kai įmonė metų pabaigoje iš biudžetinių įstaigų gauną avansą už prekes, kurias patieks tik kitais metais, PVM sąskaita gali būti išrašoma, tačiau ja turėtų būti įformintas avansas,...

Užstato sistema, taikoma vienkartinei pakuotei

2016-01-22

VMI paskelbė PVM įstatymo komentaro projektą dėl vienkartinių ir daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato sistema, apmokestinimo PVM.

Nuostolingai į metalo laužą parduotos išbrokuotos detalės

2015-12-29

Nuostolingai pardavus išbrokuotas detales, susidaręs nuostolis mažina pelno mokestį. Kadangi išbrokuotos detalės parduotos su PVM, šių detalių PVM atskaita netikslinama.

LT įmonė importuoja prekę, kurios savininkė yra LV įmonė

2015-12-16

Jeigu LT įmonė importuoja prekę, kurios savininkė yra LV įmonė, LT įmonei, kaip importuotojai, apskaičiuotas importo PVM neturėtų būti atskaitomas. Kadangi LT įmonė nėra prekės savininkė,...

Stiklainiai sudužo 2014 metais, nuostolius vežėjas atlygino 2015 metais

2015-11-03

Nuostolius apskaitoje įmonė turėjo registruoti tais metais, kai jie buvo nustatyti, o nuostolių atlyginimą tada, kai dėl jo buvo susitarta, arba tada, kai vežėjas juos faktiškai atlygino. Nuostoliai...

Periodinė atsargų apskaita

2015-10-22

Įmonė negali tų pačių atsargų apskaitos tvarkyti ir nuolat, ir periodiškai, tačiau gali pasirinkti jų dokumentavimo ir apskaitos tvarką vietose: sandėliuose, gamybos ar prekybos vietose. Jos...

Įmonė planuoja kurti įrangą, kuri pakeis darbuotojus

2015-09-16

Išlaidos, kurias įmonė patirs tobulindama gamybos procesą, gali būti leidžiami atskaitymai. Jeigu bus sukurtas įrenginys, kurį įmonė naudos gamyboje, jo kūrimo išlaidos galės būti įtrauktos...

Nekokybiška įranga, kurios pirkėjas nesutiko priimti, o tiekėjas nesusigrąžino

2015-09-02

Kai nekokybišką įrangą patiekęs tiekėjas likviduojamas ir įmonė patiria nuostolių dėl negrąžinto avanso ir nekokybiškos įrangos, šie nuostoliai apskaičiuojant pelno mokestį turėtų būti...

Suteikta siuvimo paslauga SE užsakovui, atgabenusiam į Lietuvą sukirptas medžiagas

2015-08-25

Kai kitoje valstybėje įsikūręs užsakovas atgabena LT įmonei sukirptas medžiagas, o ši teikia užsakovui siuvimo paslaugą, tokia paslauga nelaikoma PVM objektu Lietuvoje.

Jei gamyboje naudojamos šaldytos žaliavos, jas atšildant patiriama svorio nuostolių

2015-08-25

Pagal PMĮ 23 straipsnį natūralios netekties nuostoliais nelaikomi gamybos metu patiriami netekimai. Jeigu įmanoma būtų pagrįsti, kad šaldytų žaliavų atšildymas jau yra gamybos proceso sudedamoji...

Remontuoja gamybinį pastatą, skaičiuoja nusidėvėjimą ir moka už elektrą ir kitas komunalines paslaugas

2015-08-04

Ne gaminių gamybos išlaidos į gamybos savikainą paprastai neįskaitomos. Jeigu pastatą remontuojant gaminiai negaminami, pastato ir įrenginių nusidėvėjimas bei elektros, vandens ir kitos išlaidos...

Parduotas nekokybiškas gaminys

2015-07-10

Jeigu pirkėjo netenkina prekių kokybė, šalys gali susitarti dėl prekių kainos sumažinimo. Pardavėjui neturi atsirasti neleidžiamų atskaitymų, net jeigu kaina tampa mažesnė už parduotų prekių...

Utilizuotos netinkamos naudoti etiketės

2015-07-07

Ar galima laikyti, kad prekės (etiketės) prarastos dėl kitų, nuo PVM mokėtojo nepriklausančių priežasčių? Ar galima netikslinti utilizuotų etikečių PVM atskaitos?

Parduoda netinkamas pakavimo medžiagas

2015-06-29

Jeigu medžiagos parduodamos kaip antrinės žaliavos, laikoma, kad įvyko įprastas PVM apmokestinamas prekių tiekimas, kuris paprastai nesukelia kokių nors mokestinių pasekmių.

Brokuotos produkcijos taisymo sąnaudos

2015-06-19

Apskaičiuojant pelno mokestį brokuotos neparduotos produkcijos defektų šalinimo sąnaudos yra priskiriamos prie neleidžiamų atskaitymų. Jeigu produkcijos trūkumai paaiškėja ją pardavus, reikia...

Nurašė pakavimo medžiagas

2015-06-15

PVM atskaita gali būti netikslinama, jeigu įmonė įrodys, kad medžiagos prarastos dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių ir faktiškai sunaikintos.

DE pirkėjui parduoti buteliai nugabenami LT įmonei, kuri pripildo juos ir išgabena į Vokietiją

2015-06-03

Tiekiant butelius į Vokietiją per kitą įmonę, kuri butelius pripildo skysčio, galima taikyti 0 proc. PVM tarifą, jeigu yra žinoma ir turima nedvipasmiškų įrodymų, kad pripildytus butelius įmonė...

Italijos gamintojas pardavė įrenginius, bet iš šios šalies neišgabeno

2015-05-22

Jeigu Lietuvos įmonės įsigyja įrenginius iš Italijos, iš karto jų neatsigabena ir perduoda kitai Italijos įmonei, kad būtų atlikti suderinimo ir pritaikymo darbai, įrenginių pardavimas bus...

Iš ES gamintojo įsigijo formas, bet neatsigabeno į Lietuvą

2015-05-19

Kokį PVM turi skaičiuoti gamintojas ir kaip apmokestinti vėliau į LT ar kitą valstybę narę pergabentas formas?

LT įmonė samdo tarpininką, kuris Vokietijoje LT įmonei ieško klientų

2015-04-24

Ar tarpininkas, kuris Vokietijoje ieško klientų, gali būti laikomas priklausomu agentu ir ar kyla rizika LT įmonei registruoti Vokietijoje nuolatinę buveinę?

Suteikė ilgesnį garantinį laikotarpį nei gamintojas

2015-04-17

Įrenginių remonto išlaidos gali būti leidžiami atskaitymai, jeigu įmonė parduotai prekei buvo nustačiusi garantinį laikotarpį ir įskaičiavusi galimas papildomas garantinės priežiūros išlaidas...

LT įmonės perdirbtos iš Švedijos įmonės gautos žaliavos išgabenamos į Latviją

2015-04-02

Jeigu Lietuvos įmonė teikia užsakomosios gamybos paslaugą ir naudoja užsakovo žaliavas, tai suteiktos paslaugos Švedijos įmonei nebus PVM objektas Lietuvoje, o išrašant PVM sąskaitą faktūrą...

Susiję sandoriai

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Savikainos apskaičiavimas

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Verslo strategija

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Kainodaros metodai gamyboje

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Gamintojas pagal užsakymą

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Kontraktinis gamintojas

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Savarankiškas gamintojas

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Pagal pirkėjo užsakymą pagamintas, parduotas, bet pirkėjui neperduotas gamybinis spaudas

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Mtep lengvata

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Taikant tiekimo grandinę: LT gamintojas --> ES platintojas --> ES pirkėjas, prekes iš Lietuvos išgabena ES pirkėjas

2015-03-20

LT gamintojas, tiekiantis prekes ES platintojui, kuris neorganizuoja prekių išgabenimo iš Lietuvos, neturi teisės tiekiamoms prekėms taikyti 0 proc. PVM tarifo.

Gamina baldus, parduoda ir montuoja UK

2015-03-16

Kokios gali kilti mokestinės pasekmės, jeigu LT įmonė savo darbuotojus siunčia į UK montuoti baldų?

LT gamintojas PL pirkėjo pageidavimu tiekiamą standartinę prekę pagerina Lenkijoje – primontuoja papildomą įrangą

2015-03-13

Kai LT gamintojas pirkėjo pageidavimu standartinę prekę pagerina kitoje valstybėje narėje (pvz., Lenkijoje įsigyja ir sumontuoja pirkėjo pageidaujamą papildomą įrangą), kyla rizika, kad apskaičiuojant...

LT gamybinė įmonė tiekia prekes LT tarpininkui, kuris šias prekes perparduoda Švedijos įmonei

2015-03-12

Net jeigu gamybinė įmonė žino, kad prekės bus išgabentos į Švediją ar net pati samdo transporto paslaugas teikiančią įmonę, Lietuvos tarpininkui parduotos prekės turi būti apmokestinamos...

20 litrų degalų kelionei į darbą

2015-03-04

Darbuotojo kelionės į darbą ir iš jo išlaidos nelaikomos darbuotojo pajamomis natūra, tačiau darbdavio padovanoti 20 litrų degalų bus laikomi dovana ir apmokestinami kaip darbo užmokestis.

Gamybos srities mokesčių problematika: Konsignacinė prekyba į ES

2014-12-22

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Atskirų verslo sričių mokesčių problematika", įvykusio 2014-12-22.

Gamybos srities mokesčių problematika: Pelnas, kuriam pritaikyta investicinio projekto lengvata, skiriamas dividendams

2014-12-22

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Atskirų verslo sričių mokesčių problematika", įvykusio 2014-12-22.

Gamybos srities mokesčių problematika: Į kitą valstybę narę išvežtos apdirbti prekės nesugrįžo į Lietuvą

2014-12-22

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Atskirų verslo sričių mokesčių problematika", įvykusio 2014-12-22.

Gamybos srities mokesčių problematika: Gamyboje nesunaudoti užsakovo medžiagų likučiai

2014-12-22

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Atskirų verslo sričių mokesčių problematika", įvykusio 2014-12-22.

Gamybos srities mokesčių problematika: Gamintojo nuolaida galutiniam pirkėjui

2014-12-22

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Atskirų verslo sričių mokesčių problematika", įvykusio 2014-12-22.

Gamybos srities mokesčių problematika: Apimties nuolaidos už praėjusius laikotarpius

2014-12-22

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Atskirų verslo sričių mokesčių problematika", įvykusio 2014-12-22.

Gamybos srities mokesčių problematika: Pirko nekokybiškas prekes

2014-12-22

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Atskirų verslo sričių mokesčių problematika", įvykusio 2014-12-22.

Gamybos srities mokesčių problematika: Gamintojo garantija ir sąskaitų už gaminių taisymą apmokėjimas

2014-12-22

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Atskirų verslo sričių mokesčių problematika", įvykusio 2014-12-22.

Gamybos srities mokesčių problematika: Prekybinių stendų ir kitos įrangos perdavimas klientams

2014-12-22

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Atskirų verslo sričių mokesčių problematika", įvykusio 2014-12-22.

Gamybos srities mokesčių problematika: Produkcijos pavyzdžiai pirkėjams

2014-12-22

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Atskirų verslo sričių mokesčių problematika", įvykusio 2014-12-22.

Gamybos srities mokesčių problematika: Pirkėjas atsisakė priimti nugabentą prekę

2014-12-22

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Atskirų verslo sričių mokesčių problematika", įvykusio 2014-12-22.

Sertifikavo gaminį

2014-12-09

Plieno konstrukcijų (produkcijos) sertifikavimo išlaidos nelaikomos nematerialioju turtu, todėl turėtų būti laikomos sąnaudomis ir gali būti priskiriamos prie leidžiamųjų atskaitymų.Šis specialus sąvadų rinkinys yra skirtas gamybai ir tarptautinei prekybai apžvelgti. Rinkinyje – konsultacijų, MERITS mokesčių konsultantų įžvalgų bei elektroninių seminarų sąvadai, kuriuose rasite pagal temas suskirstytus atsakymus apie prekių tiekimą į ES, eksportą, trikampę prekybą, prekių įsigijimą iš ES, gamybą, taip pat kitas temas, aktualias teikiant su gamyba ir tarptautine prekyba susijusias paslaugas. Į visus šiuos klausimus Jums atsako MERITS mokesčių patarėjų komanda. Pasirinkite Jus dominančią temą.

Mokesčių SUFLERIS – tai MERITS mokesčių patarėjų komandos sukurta žinių naujinimo paslauga buhalteriams bei finansų vadovams. Šios paslaugos abonentai turi pastovią prieigą prie daugiau nei 7000 mokesčių konsultacijų, seminarų transliacijų internetu, vaizdo įrašų, žinių testų ir kitos profesinės medžiagos. Mokesčių SUFLERIS – lengvas būdas sužinoti. Daugiau informacijos - www.sufleris.lt.