Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

  Prastovos karantino metu

Kitos temos

Čia rasite konsultacijas ir įžvalgas, naujienas ir seminarų įrašus apie gamybą ir tarptautinę prekybą, pardavimus tiek į Europos Sąjungos, tiek ne į Europos Sąjungos šalis, PVM rizikas taikant importuojamų prekių schemas, antidempingo muitus ir daug kitų temų, aktualių gamyba ir tarptautine prekyba besiverčiančioms įmonėms.

Nukainojo produkciją iki grynosios galimo realizavimo vertės

2020-02-18

Prekių, žaliavų ar produkcijos nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės apskaičiuojant pelno mokestį nepripažįstamas. Vertės sumažėjimo sąnaudos – neleidžiami atskaitymai 2019...

Nemokamai importavo prekes bandymams atlikti

2019-11-28

Kai įmonė neįgyja nuosavybės teisės į prekes, balanse jos nerodomos. Kai nėra prekių įsigijimo vertės, balanse jų dažniausiai taip pat nebus. Tik todėl, kad įmonė gauna prekes nemokamai,...

Atlieka garantinio remonto darbus LT pirkėjams ir parduoda užsienio įmonei

2019-11-25

Paprastai garantiniai darbai yra remonto paslaugos, į kurių apmokestinamąją vertę įtraukiamos sunaudotos detalės ir medžiagos, todėl parduodant tokius darbus užsienio įmonei PVM neskaičiuojamas,...

Iš Amerikos pirko medieną

2019-11-06

Importuojamų prekių sąskaitų į PVM sąskaitų faktūrų registrus (i.SAF) įtraukti neprivaloma. Jeigu įtraukiame, taikome PVM48 klasifikatoriaus kodą.

LT įmonė importuoja prekes Prancūzijoje

2019-10-22

Jeigu LT įmonė, pažeisdama Prancūzijos PVMĮ, neįsiregistravusi kaip PVM mokėtoja vykdo ekonominę veiklą ir parduoda prekes, jai importo PVM per EPRIS sistemą gali būti negrąžinamas.

Pirko prekes iš Prancūzijos įmonės, kuri prekes į Lietuvą įvežė iš Rusijos

2019-09-26

Jeigu nebuvo prekių įsigijimo iš ES, kaip tai suprantama pagal PVMĮ, tai neturėjo būti nei pirkimo, nei pardavimo PVM, o importo PVM, kurį LT įmonė, pasikeitus tiekėjui, sumokėjo muitinei, galėtų...

Sumokėjo už vežėjui padarytus nuostolius

2019-09-24

Kai kraunant prekes sugadinamas vežėjo automobilis ar priekaba ir nuostolius įmonė atlygina ne tiesiogiai vežėjui, bet draudimo bendrovei, kurioje automobilis draustas, toks nuostolių atlyginimas...

Švedijos įmonė Lietuvoje sandėliuos prekes, kurias tieks LT pirkėjams

2019-09-20

Kadangi prekių tiekimas LT pirkėjams prasidės Lietuvoje, Švedijos įmonei nuo pirmo euro atsiras prievolė registruotis kaip PVM mokėtojai Lietuvoje ir PVM apmokestinti tiekiamas prekes. Neturint...

LT įmonė tiekia prekes LT ir Baltarusijos pasienyje

2019-08-27

Kai LT įmonė parduoda į LT neatgabentas prekes, o nusipirktas prekes importuoja kita LT įmonė, pirmosios tiekimas nelaikomas PVM objektu Lietuvoje.

Pasikeitė importuotų prekių kiekis ir vertė

2019-08-14

Kai pirkėjas su pardavėju susitaria, kad prekes gavęs pirkėjas jas turi patikrinti, nustatyti tikrąjį jų kiekį, įvertinti ir mokėti tik už tas prekes, kurias gavo, turėtų būti tikslinama...

LT įmonė pirko ir pardavė prekes Rusijoje

2019-08-12

Jeigu dėl LT įmonės sandorių prekės nebuvo atgabentos į Lietuvą, prekių tiekimas Rusijoje nebus laikomas PVM objektu Lietuvoje. Įsigijimas nei PVM deklaracijoje, nei i.SAF nedeklaruojamas. Pardavimas...

Iš tiekėjų kartu su prekėmis gauna padėklus

2019-08-08

Padėklai yra atsargos. Kaip juos registruoti apskaitoje, priklauso nuo sutarties, sudarytos su tiekėju, sąlygų. Jeigu įmonė juos nusiperka, bus registruojamas įmonės turtas ir skola tiekėjui....

Importavo brokuotas lentas ir tikslins importo PVM

2019-08-07

Prieš tikslinant PVM deklaraciją (FR0600), reikėtų kreiptis į muitinę dėl importo deklaracijos taisymo. Tik turint muitinės sprendimą dėl importo PVM tikslinimo, taisoma PVM deklaracija.

Baldus gaminanti įmonė pirks baldus iš gyventojo

2019-07-31

Nėra draudžiama pirkti gaminių iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo ir juos pardavinėti įmonės parduotuvėje. Tačiau gyventojui, kuris per metus parduos įmonėms baldų už didesnę kaip...

LT įmonė perka ir parduoda prekes Ukrainoje

2019-07-26

Nors prekių pirkėjas yra Latvijos įmonė, prekių pardavimas nebus laikomas prekių tiekimu į ES ir 0 proc. PVM tarifas nebus taikomas. Ukrainoje įsigytų prekių pardavimas – ne PVM objektas Lietuvoje...

Nemokamų prekių, kurios naudojamos vykdant garantinius įsipareigojimus, importo PVM atskaita

2019-06-14

Garantinis įsipareigojimas yra to paties PVM apmokestinamų prekių tiekimo sandorio dalis, todėl tokių prekių, kurios iš tiekėjo gaunamos nemokamai ir panaudojamos nekokybiškoms prekėms pakeisti,...

Vieno akcininko valdomos įmonės iš Ukrainos tranzitu per Lietuvą, naudodamos lengvatinio apmokestinimo įmonę, parduoda prekes į Rusiją

2019-05-24

Kiek tokie priekių pardavimai pagal Ukrainos teisė aktus yra teisėti, vertinti negalime. Mokesčių rizikų, susijusių su tokiu sandoriu, gali kilti bet kurioje valstybėje, kuri tame sandoryje dalyvauja....

Pardavė kelyje esančias prekes

2019-05-08

Kai įmonė perka prekes EXW sąlygomis, ji tampa prekių šeimininke iš karto, kai prekės perduodamos tiekėjo sandėlyje, todėl įmonės apskaitoje iš karto registruojamos gautos prekės. Kol prekės...

Prekyba prekėmis per elektronines parduotuves. Kaip išvengti PVM klaidų

2019-04-24

Reguliavimas: VAT Directive 2006/112 art. 33; PVMĮ 12 str. 3d., 4d. ü Kas yra nuotolinės prekybos schema? Prekybos schema, kai LT įmonė nuotoliniu būdu (per elektroninės prekybos sistemą) parduoda...

LT įmonė neimportuotas prekes parduoda EE tarpininkui, prekės išgabenamos į Rusiją

2018-12-28

Jeigu yra tiekiamos muitinės sandėlyje laikinai saugomos prekės ir dėl tiekimo yra baigiama laikinojo saugojimo muitinės procedūra, mūsų manymu, tokiam tiekimui negali būti taikomas nei PVMĮ...

LT ekspedijavimo įmonė perima iš kliento sugadintą krovinį ir kompensuoja nuostolius

2018-12-07

Kai LT ekspedijavimo įmonė perima iš kliento sugadintą krovinį ir kompensuoja nuostolius, PVM apskaičiavimo tikslais turi būti laikoma, kad klientas tiekia prekes LT ekspedijavimo įmonei.

DE įmonė tiekia prekes iš Lietuvos muitinės sandėlio

2018-11-22

Kai DE įmonė prekiauja prekėmis, kurios buvo atgabentos iš trečiosios šalies į Lietuvos muitinės sandėlį, šiai įmonei kyla prievolė Lietuvoje registruotis kaip PVM mokėtojai.

Užsienio įmonė, įgyvendindama sandorius ne Lietuvoje, nurodo savo lietuvišką PVM kodą

2018-11-15

Kai prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės vieta yra ne Lietuva, lietuviškas pirkėjo PVM mokėtojo kodas neturėtų būti naudojamas. Tai kelia riziką, kad prekių įsigijimas bus apmokestintas...

Iš Turkijos gavo prekių pavyzdžius ir registruoja i.SAF

2018-10-24

Prekių gavimas iš trečiųjų valstybių laikomas importu. PVM sąskaitų faktūrų registre importuotų prekių sąskaitos neregistruojamos. Neregistruojamos ir importo PVM neapmokestinamų prekių...

Moka už grąžintų prekių administravimą

2018-10-23

Kai tiekėjas nuo grąžintų prekių vertės iš pirkėjo ima mokestį, šios išlaidos, kaip ir bet kokios kitos, leidžiamais atskaitymais pripažįstamos pagal PMĮ 17 straipsnio reikalavimus: aiškinamasi,...

Perka prekes iš DE įmonės, išgabena į sandėlius Ukrainoje ir iš ten parduoda GB įmonei

2018-09-20

Kai iš DE įmonės, kuri įformina eksporto procedūrą, įsigytos prekės nugabenamos į Ukrainą, ten sandėliuojamos ir parduodamos GB įmonei, PVM Lietuvoje ar ES paprastai neatsiranda. Tačiau Ukrainoje...

Gamintojas kompensuoja pirkėjo nuostolius dėl prekės defekto

2018-08-06

Kai dėl gaminio defekto pirkėjas turi jį taisyti, o gamintojas – kompensuoti nuostolius, tokia kompensacija paprastai nėra laikoma paslaugos teikimu ir pirkėjas gamintojui PVM sąskaitos faktūros...

Siunčia nemokamus pavyzdžius, reklaminę medžiagą ir keičia brokuotas prekes

2018-08-06

LT įmonės kaip tarpininko iš ES tiekėjo gautos nemokamos prekės ir reklama, skirta galutiniam užsakovui, jos apskaitoje registruojamos, tačiau tai nebūtinai turi būti registruojama buhalterinėse...

Iš JAE įsigytas prekes nugabena į Kazachstaną ir parduoda Kazachstano įmonei

2018-08-03

Jeigu prekės perkamos už ES ribų ir ten parduodamos, jos Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, PVM neapmokestinamos. Perkant tokių prekių vežimo paslaugą, PVM Lietuvoje taip pat neskaičiuojamas.

LT įmonė JK aukcione perka automobilius ir juos parduoda LT, ES ir ne ES įmonėms bei gyventojams

2018-06-25

Jeigu LT įmonė JK įsigytų automobilių į Lietuvą negabena, bet ten pat ir pardavinėja, bus laikoma, kad ji vykdo veiklą JK, o ne Lietuvoje. LT įmonė turėtų registruotis kaip PVM mokėtoja JK...

Iš ES gyventojų pirks švelniakailius gyvūnus

2018-06-15

Užsienio šalių gyventojams, kurie pagal GPMĮ nelaikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais, išmokėtos išmokos už prekes nėra lietuviško GPM objektas, tačiau jas reikės deklaruoti metinės A ir...

DE tiekėjas per klaidą išrašė sąskaitą ne LT, bet LV įmonei

2018-06-15

Tokia prekybos schema, kai vyksta du prekių tiekimo sandoriai (DE-->LV ir LV-->LT) ir vienas tų pačių prekių atgabenimas iš Vokietijos į Lietuvą, o prekių atgabenimą organizuoja LT įmonė, LV...

LT įmonė A parduoda prekes LT įmonei B su pristatymu į laisvosios zonos muitinės sandėlį

2018-06-13

Kai LT įmonė A parduoda Europos Sąjungos prekes LT įmonei B su pristatymu į laisvosios zonos muitinės sandėlį, toks tiekimas neatitinka PVMĮ 53 str. 1 d. 2 punkte nustatytos taisyklės ir jam...

LT vežėjas suteikė paslaugą LT užsakovui maršrutu Rusija–Belgija

2018-06-07

Jeigu prekių importuotojas į Lietuvoje importuojamų prekių apmokestinamąją vertę įtraukė prekių vežimo nuo Lietuvos iki Belgijos išlaidas, tuomet, mūsų manymu, LT vežėjas galėtų taikyti...

LT įmonė ES tiekėjui organizuoja seminarą, o šis rašo kreditinę sąskaitą

2018-06-04

Jeigu vietoje mokėjimo už LT įmonės paslaugas prekių tiekėjas mažina savo prekių kainas, reikėtų laikyti, kad įvyko du atskiri savarankiški sandoriai: LT įmonė išrašo sąskaitą už paslaugas,...

Užsakė pagaminti dėžutę ir į ją supakuoti užsakovo gaminį

2018-06-04

Toks sandoris, kai užsakovas užsako pagaminti dėžutę ir į ją supakuoti užsakovo gaminį, PVM apskaičiavimo tikslais gali būti laikomas arba pakavimo paslauga (į kurios vertę įskaičiuota pakuotės...

LT įmonė kitai LT įmonei tarpininkauja ieškant pirkėjų Rusijoje

2018-05-30

LT įmonės kitai LT įmonei teikiamos tarpininkavimo paslaugos yra Lietuvos PVM objektas ir paprastai apmokestinamas 21 proc. PVM. Kai tarpininkas gali įrodyti, kad tarpininkavo vykdant prekių tiekimo...

Pirkėjas moka eurais pagal Rusijos centrinio banko nustatytą kursą

2018-05-24

Kai skirtumų susidaro dėl to, kad mokėjimo sumą eurais klientas nustato pagal Rusijos centrinio banko skelbiamą kursą, jie nebus laikomi valiutos kurso svyravimais, kaip tai aptarta apskaitos standartuose....

„Call-off stock“ PVM schema parduodant prekes Suomijos platintojui

2018-05-24

LT tiekėjas „Call-off stock“ PVM schemą gali taikyti tik tuomet, jeigu prekių atgabenimo valstybės narės nacionaliniuose įstatymuose tokia schema taip pat įtvirtinta.

Įmonė iš Makedonijos perka į Olandiją importuojamų prekių pakavimo paslaugas

2018-05-18

Paprastai pakavimo paslaugos įtraukiamos į importuojamų prekių vertę, nuo kurios skaičiuojamas importo PVM, todėl įsigyjant jas iš trečiųjų šalių atskirai PVM apmokestinti nereikia. Kai perkamos...

Atleis nuo delspinigių už papildomai apskaičiuotą aplinkos teršimo mokestį

2018-05-08

VMI paskelbė, kad nuo delspinigių už aplinkos teršimo mokestį, kurį RAAD apskaičiavo dėl nesutvarkytos metalo pakuotės, atleis visus: ir tuos, kurie delspinigių dar nesumokėjo, ir tuos, kurie...

Muitinės tarpininkas įmonės vardu sumokėjo importo PVM

2018-05-07

Įmonė, turėdama įrodymus, kad tarpininkas importo PVM sumokėjo įmonės vardu (įmonės vardu įforminta importo deklaracija), šią importo PVM sumą gali atskaityti, jeigu importuotos prekės yra...

Rusijos įmonei parduoda prekes už JAV dolerius

2018-05-03

Kai LT pardavėjas su užsienio pirkėju susitaria, kad prekių kainos bus nustatomos JAV doleriais ir atsiskaitymai bus vykdomi JAV doleriais, pagrindinė valiuta yra JAV doleris. Rašyti sąskaitas eurais...

INCOTERMS sąlygos ir disponavimo teisės perdavimas

2018-04-06

Disponavimo teisės perdavimo sąvokos esmė nėra atskleista nei PVM įstatyme, nei PVM direktyvoje 2006/112/EB. Šią sąvoką reikėtų suprasti taip, kaip ji yra aiškinama ES Teisingumo Teismo praktikoje....

Iš Kinijos gautų prekių registravimas apskaitoje, i.SAF ir PVM deklaracijoje

2018-03-30

Apskaitoje prekės registruojamos tada, kai pagal INCOTERMS sąlygas įmonė jas gauna. Importo PVM deklaracijoje (FR0600) prekės deklaruojamas, kai įforminama importo deklaracija. i.SAF iš Kinijos...

Atsivežė prekių pavyzdžių ir nemokėjo importo PVM

2017-11-30

Kai įvežtų prekių vertė didesnė kaip 22 Eur, sumokėti importo PVM įmonė turėtų, net jeigu įmonės prekes gabena kurjerių tarnybos. Išimtis gali būti taikoma tik per Lietuvos paštą gabenamoms...

LT įmonė Kinijoje įsigytas prekes perparduoda DE įmonei

2017-11-23

Kai LT įmonė Kinijoje įsigytas prekes perparduoda DE įmonei, o ši prekes atsigabena į ES ir importuoja, LT įmonės tiekimas nelaikomas PVM objektu Lietuvoje.

LT įmonė tarpininkauja prekių tiekimo grandinėje DE-->LT-->UK-->PL -GJ

2017-11-21

Prekių tiekimo grandinė DE-->LT-->UK-->PL, kurioje prekes iš Vokietijos į Lenkiją išgabena LT įmonė, nelaikoma trikampės prekybos schema. LT įmonei Lietuvoje gali būti taikoma „rezervo“...

LT įmonei apskaičiuotas importo PVM už į ES iš Baltarusijos įvežtus perdirbtus gaminius, kurių savininku yra UK įmonė

2017-11-20

Kai į ES grąžinami pasiūti gaminiai nėra LT įmonės nuosavybė, manome, kad LT įmonė neturi teisės apskaičiuoto šių gaminių importo PVM atskaityti.

LT įmonė iš LV tiekėjo Latvijoje įsigyja prekių, nugabena į Latviją pakuotę ir į šią pakuotę supakuotas prekes parduoda Saudo Arabijos pirkėjui

2017-10-18

Kai LT įmonė iš Lietuvos į Latviją išgabena pakuotę, kuri panaudojama iš Latvijos tiekėjo įsigytoms prekėms supakuoti, toks pakuotės pergabenimas gali būti laikomas prekės pervežimu verslo...

Latvijoje įsigytos prekės perparduodamos NO įmonei

2017-09-20

Jeigu LT įmonė Latvijoje įsigytas prekes parduoda NO įmonei, toks tiekimas laikomas Latvijos PVM objektu. LT įmonei gali tekti Latvijoje registruotis kaip PVM mokėtojai.

DK įmonė atgabena prekes į Lietuvą ir EXW sąlygomis jas patiekia RU įmonei

2017-09-19

Prekių atgabenimas iš kitos valstybės narės į Lietuvą laikomas PVM objektu Lietuvoje. Viršijus 14 000 Eur iš kitos valstybės narės įsigyjamų prekių vertės ribą, toks prekių atsigabenimas...

Iš DE tiekėjo įsigytos ir į Šveicariją nugabentos prekės perparduodamos Šveicarijos įmonei

2017-09-14

Kai DE įmonė tiekia prekes tokiomis sąlygomis, pagal kurias disponavimo prekėmis teisė pereina pirkėjui, LT įmonei, nugabenus prekes į Šveicariją, toks sandoris nelaikomas PVM objektu Lietuvoje.

Neimportuotų prekių tiekimo grandinė

2017-09-13

Tiekiant prekes, kurios muitų tikslais nėra importuotos ir kurioms taikoma muitinio sandėliavimo procedūra, gali tekti skaičiuoti 21 proc. pardavimo PVM.

Iš ES įsigytas prekes parduoda lengvatinio apmokestinimo įmonei ir įformina prekių eksporto procedūrą

2017-09-12

LT įmonė, EXW sąlygomis parduodama prekes lengvatinio apmokestinimo įmonei, 0 proc. PVM tarifą gali taikyti tik tuo atveju, jeigu turi įrodymų, kad prekės išgabentos iš ES ir kad jas savo vardu...

LT įmonė A tiekia prekes LT įmonei C Rusijos Federacijoje

2017-09-07

Kai LT įmonė A Rusijos Federacijoje įsigytas prekes patiekia LT įmonei C ir pastaroji šias prekes atsigabena į Lietuvą, LT įmonė A tokio tiekimo neturi laikyti PVM objektu Lietuvoje.

Ketinama prekiauti su DK pirkėju taikant „call-off stock“ schemą

2017-09-06

Mūsų žiniomis, Danijos nacionaliniuose teisės aktuose nenumatyta taikyti šią schemą, todėl LT įmonė gali prekiauti su DK pirkėju konsignacijos pagrindais tik įsiregistravusi kaip PVM mokėtoja...

Iš Kinijos įsigytos prekės parduodamos JAV gyventojui

2017-08-30

Atsižvelgiant į tai, kad JAV gyventojui tiekiamų prekių gabenimas neprasidėjo ir nepasibaigė Lietuvoje, toks prekių tiekimas nelaikomas PVM objektu Lietuvoje.

Parduoda baldus su sumontavimo paslauga

2017-08-24

Jeigu LT įmonė A į trečiąją valstybę nugabentus baldus sumontuoja ir perleidžia disponavimo preke (baldais) teisę pirkėjui, LT įmonei B, tik tada, kai yra baigti montavimo darbai, tokiu atveju...

Sumontuojamos įrangos tiekimas už ES ribų

2017-08-22

Kai LT įmonė tiekia įrangą, kuri bus sumontuota JAV, toks tiekimas nelaikomas PVM objektu Lietuvoje. LT įmonės iš AT paslaugų teikėjo įsigyta įrangos sumontavimo paslauga Lietuvoje apmokestinama...

LT įmonė įsigytas prekes importuoja į Slovėniją ir parduoda Kroatijoje

2017-08-18

Kai LT įmonė iš trečiųjų valstybių įsigytas prekes importuoja į Slovėniją ir paskui DDP sąlygomis parduoda Kroatijos PVM mokėtojui, išgabendama šias prekes iš Slovėnijos į Kroatiją,...

Pirkėjas pašalino brokuotų prekių defektus

2017-08-16

Kai prekių pirkėjas, pašalinęs brokuotų prekių defektus, už juos išrašo sąskaitą faktūrą prekių tiekėjui, pastarasis tokias sąnaudas galėtų laikyti leidžiamais atskaitymais.

Iš trečiosios valstybės įsigytas prekes parduoda ES fiziniams asmenims

2017-08-14

Kai LT įmonė iš trečiųjų valstybių įsigytas prekes parduoda kitų (ne Lietuvos) ES valstybių narių fiziniams asmenims ir tokios prekės tiesiogiai iš trečiosios valstybės pristatomos galutiniam...

Tiekiamos ant padėklų sukrautos prekės

2017-06-12

Kai PVM sąskaita faktūra išrašoma tik už tiekiamas prekes, o padėklų, ant kurių sukrautos prekės, kiekis ir kaina nėra nurodomi sąskaitoje, įmonei tiekėjai nėra prievolės tikslinti kartu...

Gamintojas suteikiama nuolaida kompensuoja dalį galutinio pirkėjo platintojo sumokėtos prekių kainos

2017-06-07

Kai prekių gamintoja, įmonė C, suteikiama nuolaida kompensuoja galutinio pirkėjo, įmonės A, platintojui sumokėtos įsigytų prekių kainos dalį, įmonė A gauta kompensacija turėtų mažinti...

Suteiktos importuojamų prekių iškrovimo ir saugojimo paslaugos

2017-06-05

Jeigu suteiktos paslaugos susijusios su importuojamomis prekėmis ir jeigu prekių importuotojui yra pareiga pagal PVMĮ 15 str. 15 dalies nuostatas įtraukti šių paslaugų vertę į importuojamų prekių...

Prekių įsigijimas iš rizikingų LT tiekėjų ir pirkimo PVM atskaitos rizikos

2017-04-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš XVI SUPERBUHALTERIO, įvykusio 2017-04-26. (2) Prekių įsigijimas iš rizikingų LT tiekėjų ir pirkimo PVM atskaitos rizikos Situacija  LT įmonė...

Iš ES išgabenamų prekių tiekimas NO įmonei be eksporto deklaracijos

2017-04-26

Praktika rodo, kad taikant eksportines pardavimo schemas VMI, atlikdama kontrolės procedūras, visada testuoja, koks ūkio subjektas eksporto deklaracijose nurodytas kaip eksportuotojas. Tuo atveju, jeigu...

Iš Kinijos įsigytos ir į Klaipėdą atgabentos prekės parduodamos į Rusiją jų neimportuojant

2017-04-25

Jeigu prekių tiekimo metu joms galioja laikinojo saugojimo muitinės procedūra, LT įmonė gali tokį tiekimą apmokestinti taikydama 0 proc. PVM tarifą pagal PVMĮ 53 str. 1 dalį.

Prekių pardavimas iš Kinijos į Rusiją

2017-04-21

Kai tiekiamų prekių gabenimas prasidėjo Kinijoje ir baigėsi Rusijoje, toks prekių tiekimas nelaikomas PVM objektu Lietuvoje.

Importuotų prekių savikaina ir importo PVM

2017-04-03

Muitinės tarpininko paslaugos gali būti įtrauktos į prekių vertę, jeigu tokia tvarka įmonėje nustatyta arba jeigu tokios sumos yra reikšmingos. Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI,...

Pakeliui iš Rusijos sudegė draustos prekės

2017-03-10

Už sudegusias prekes gautos draudimo išmokos pelno mokesčiu neapmokestinamos. Prarastų prekių įsigijimo vertė turėtų būti pripažinta neleidžiamais atskaitymais kaip neapmokestinamosioms pajamoms...

LT įmonė tarpininkauja prekių tiekimo sandoryje

2017-01-20

Kai LT įmonė įsigyja iš Estijos tiekėjo prekių ir šias prekes perparduoda ne ES pirkėjui, o prekės iš Norvegijos (aplenkiant Lietuvą) yra gabenamos į Baltarusiją, toks prekių įsigijimas...

LT įmonė Belgijoje įsigytą prekę parduoda DE pirkėjui

2017-01-19

Prekių įsigijimo iš  BE tiekėjo sandoris, kai įsigytos prekės nėra atgabenamos į Lietuvą, nelaikomas PVM objektu Lietuvoje. Belgijoje esančių prekių tiekimo DE pirkėjui sandoris taip pat...

Perka iš užsieniečių tarpininkavimo vykdant prekybos sandorius paslaugas

2017-01-17

Jeigu įmonė dėl prekių pardavimo į užsienį perka užsieniečio, atsiskleidusio tarpininko, paslaugas, tai tokių paslaugų įsigijimo apmokestinimas PVM ir prievolė sąskaitas registruoti Gaunamų...

Prekes importuoja patronuojančioji įmonė, o muitinės tarpininko sąskaita išrašyta dukterinei įmonei

2016-11-22

Kai muitinės tarpininko sąskaita už suteiktas prekių importo dokumentų įforminimo paslaugas išrašyta ne prekes importavusiai įmonei, pastaroji, norėdama atskaityti šių paslaugų pirkimo PVM,...

Skolų eurais ir svarais įskaitymas

2016-11-07

Užsienio valiuta sudaryti sandoriai apskaitoje registruojami eurais pagal sandorio dieną taikomą kursą. Susitarimas dėl skolos įskaitymo – taip pat sandoris, todėl skola svarais užsienio įmonei...

Perka prekes Baltarusijoje, nugabena į Lenkiją ir ten parduoda

2016-10-17

Tiekdama už Lietuvos ribų prekes, kurios Lietuvoje apmokestinamos PVM, LT įmonė turi teisė į PVM atskaitą Lietuvoje ir PVM sąskaitų faktūrų registre tokiam tiekimui turėtų priskirti PVM15...

LT įmonė perpardavė ES įmonei prekių gabenimo į kitą valstybę narę paslaugą

2016-08-02

Kadangi paslaugos pirkėjas neįsikūręs Lietuvoje, perparduota paslauga nelaikoma PVM objektu Lietuvoje.

LT įmonė perka prekes Estijoje ir ten pat jas parduota kitai LT įmonei

2016-06-08

Jeigu prekės nebuvo išgabentos iš Estijos, PVM skaičiuoti Lietuvoje nereikės. FR0600 deklaracijoje reikės deklaruoti tik tiekimą, kuris nelaikomas PVM objektu Lietuvoje, tačiau įmonei gali tekti...

NO įmonė tiekia prekes Lietuvoje

2016-05-16

Kai Norvegijos įmonė įsigyja prekių iš Italijos tiekėjo, jas atgabena į Lietuvą ir parduoda, šiai įmonei atsiranda prievolė registruotis Lietuvoje kaip PVM mokėtojai dėl dviejų priežasčių:...

Į ES įvežė prekę testuoti

2016-04-26

Jeigu LT įmonė iš trečiosios šalies įvežė prekę į ES testavimui atlikti, LT įmonei prievolė apmokestinti tokį įvežimą importo PVM atsiras tik tuomet, jeigu buvo įforminta įvežtų prekių...

Iš Ukrainos vežėjo įsigyta į ES importuojamų prekių gabenimo paslauga

2016-04-15

Kadangi įsigytai prekių gabenimo paslaugai taikomas 0 proc. PVM tarifas, paslaugą įsigijusiai LT įmonei nereikia šios paslaugos atvirkštiniu principu apmokestinti PVM.

2015 metais importavo prekes, muito mokestį sumokėjo 2016 metais

2016-02-12

Apskaitoje prekių gavimas registruojamas tada, kai prekės laikomos perduotomis pirkėjui. Tam reikia žinoti Incoterms sąlygas. Jeigu prekės laikomos perduotomis, bet jos į įmonės sandėlius dar...

Lenkijos įmonė nenori taikyti 0 proc. PVM

2016-02-04

Jeigu LT įmonė nepateikia prekių išgabenimo iš Lenkijos įrodymų ir Lenkijos įmonė atsisako taikyti 0 proc. PVM tarifą, LT įmonė PVM sumokės du kartus. Lenkiškas PVM bus sąnaudos ir neleidžiami...

Prekių įsigijimas iš Amerikos ir pardavimas į Šri Lanką

2015-11-13

Kai už ES ribų įsigytos prekės neatgabenamos į ES ir perparduodamos trečiosios valstybės pirkėjui, toks perpardavimas (tiekimas) nelaikomas PVM objektu Lietuvoje.

Prekių, kurioms taikoma muitinio sandėliavimo procedūra, tiekimas

2015-10-29

Kai LT tiekėjas parduoda prekes LT pirkėjui, o prekėms tiekimo momentu taikoma muitinio sandėliavimo procedūra, toks tiekimas turėtų būti apmokestintas taikant 21 proc. PVM tarifą, jeigu pirkėjas...

Iš DE tiekėjo įsigyta važiuoklė nugabenta į Latviją įrangai sumontuoti

2015-10-26

Praktikoje iš mūsų klientų sudaromų panašių sandorių matyti, kad VMI tokio prekių įsigijimo nelaiko problema ir bent jau šiuo metu LT įmonei netaiko „rezervo“ taisyklės. Tačiau teoriškai...

Grandininio prekių tiekimo schema, kai tiekiamos prekės iš Ukrainos atgabentos į Švediją

2015-10-21

Grandininio prekių tiekimo schemoje UA-->PL-->LT-->SE, kai tiekiamas prekes pirmasis tiekėjas atgabena į Švediją, antrasis ir trečiasis tiekimai gali būti laikomi PVM objektu Švedijoje.

Muitinė patikrinimo metu papildomai apskaičiavo importo PVM

2015-10-13

Jeigu prekės, dėl kurių importo muitinė patikrinimo metu apskaičiavo papildomą importo PVM sumą, bus naudojamos PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, ši papildoma importo PVM suma gali būti atskaitoma.

PVM rizikos susijusios su į ES importuojamų prekių schemomis

2015-09-29

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš IX SUPERBUHALTERIO, įvykusio 2015-09-29.

Prekių pardavimas į ES ir ne ES šalis

2015-09-29

Jeigu prekių pardavimas kitos ES valstybės narės asmenims atitinka nuotolinės prekybos schemą, LT įmonei ES valstybėje narėje, į kurią atgabenamos prekės, viršijus tam tikrą pardavimų apimtį...

Importuotos prekės apmokestintos antidempingo muitais

2015-09-18

Antidempingo muitas turėtų būti laikomas importuotos prekės įsigijimo savikainos sudedamąja dalimi (didinti importuotų prekių įsigijimo savikainą). Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną antidempingo...

Etiketės už papildomą mokestį

2015-09-16

Prie gaminių prisiūtų etikečių vertė turėtų būti įtraukta į gaminių kainą. Jeigu pirkėjas sutiko už jas sumokėti papildomai, turėtų didėti tiekiamų prekių vertė. Kai įmonė teikia...

LV pirkėjui parduodamos prekės, kurioms taikoma muitinės tranzito procedūra

2015-08-31

Kai tiekiamoms prekėms taikoma tranzito procedūra, visais atvejais taikomas 0 proc. PVM tarifas, nesvarbu kas (prekių pirkėjas ar prekių perpirkėjas) tokias prekes išgabena iš ES.

LT muitinės sandėlyje keletą kartų perparduotos prekės

2015-08-24

Jeigu LT muitinės sandėlyje tiekiamoms prekėms taikoma muitinės sandėliavimo procedūra ir prekių tiekimas nelemia prekių išgabenimo iš ES, tokiam tiekimui negali būti taikomas 0 proc. PVM tarifas,...

Po prekių importavimo tiekėjas suteikia importuotoms prekėms nuolaidą

2015-08-18

Kokios mokestinės rizikos, jeigu importuotojas netikslins importo deklaracijos dėl sumažėjusios importuotų prekių kainos?

Pirko automobilvežį iš Norvegijos įmonės

2015-08-06

Norvegijos įmonė PVM sąskaitą faktūrą galėjo išrašyti be PVM todėl, kad automobilvežis eksportuojamas į ES, arba todėl, kad tiekimas vyksta Lietuvoje arba ES teritorijoje ir už sumokėjimą...

Grąžino prekes LV tiekėjui, bet neturi CMR

2015-08-05

Prekės gali būti gabenamos tik su važtaraščiu. Jeigu jo nėra, gali būti laikoma, kad prekės LV įmonei nebuvo grąžintos arba kad jos nebuvo išgabentos. Ir vienu, ir kitu atveju gali tekti sumokėti...

Eurai ir užsienio valiuta PVM sąskaitose faktūrose

2015-07-22

Buhalterinės apskaitos įstatymas nenustato išimčių PVM sąskaitai faktūrai ir visais atvejais reikalauja joje nurodyti eurus, o užsienio valiuta gali būti įrašoma papildomai. Be to, ir užsienio...

Perka krovininį automobilį iš Norvegijos

2015-07-20

Norint atskaityti importo PVM, reiki vykdyti PVM apmokestinamą veiklą ir turėti importo deklaraciją.

UK įmonei tiekiami baldai, į baldų kainą įskaičiuotas sumontavimas

2015-06-16

Baldų tiekimas ir montavimo paslaugos teikimas, kai baldai montuojami ne Lietuvoje, apskaičiuojant PVM gali būti laikomas prekės pervežimu į kitą valstybę narę verslo tikslais. Išimtis galėtų...

Prekių gavėjas pasirašo CMR važtaraštį, bet nenurodo vardo ir pavardės

2015-06-15

Kodėl LT įmonei nepakanka vien tik prekes priėmusio asmens parašo CMR važtaraštyje? Kodėl asmens, priėmusio prekes, vardą ir pavardę būtina įrašyti į CMR važtaraščio 24 laukelį?

Norvegijoje sukomplektuota prekė įvežama į Estiją ir parduodama Estijos įmonei

2015-06-10

Kokios PVM mokėjimo rizikos kyla LT įmonei, kuri Vokietijoje įsigytą prekę nugabena į Norvegiją, kad ten ji būtų sukomplektuota, o paskui šią prekę įveža į Estiją ir parduoda Estijos įmonei?

CIF Klaipėda sąlygomis pirktos prekės pristatytos į Rygą, už pristatymą sumokėjo LT įmonė

2015-06-02

Visi sandoriai turėtų būti įvertinami taikant prekių perdavimo (paslaugų suteikimo) dienos valiutos kursą, tačiau kad ir kokios dienos orientacinį valiutos kursą įmonė pasirinktų, bendram...

Iš Čekijos įmonės įsigytos prekės išgabentos iš ES

2015-05-27

Jeigu Lietuvos įmonė įsigyja prekes iš Čekijos, jos iš ten pergabenamos tiesiai į Juodkalniją ir lietuviškoje PVM deklaracijoje nedeklaruojamos, apskaičiuojant PVM tai nebus laikoma prekių įsigijimu...

Prekių pirkimas–pardavimas ir USD kursas

2015-04-24

Pirkus prekes JAV doleriais ir tą pačią dieną jas pardavus ta pačia valiuta, bus taikomas euro ir JAV dolerio kursas, kuris buvo paskelbtas Europos Centrinio Banko iš anksto, t. y. vakar.

Darbuotojų maitinimas

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Tarpininko nuolaida

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Nuolaida darbuotojams

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Klientų paieška Latvijoje: LV klientus suranda dukterinė SIA, prekes jiems parduoda UAB

2015-03-27

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Prekių pakuotės keitimo paslauga, suteikta laisvojoje ekonominėje zonoje

2015-02-26

Paslaugos, tiesiogiai susijusios su gabenamomis prekėmis, turėtų būti laikomos papildomomis vežimo paslaugomis. Kai papildomos vežimo paslaugos (pakuotės keitimo paslaugos) teikiamos prekėms, kurioms...

Vokietijoje įsigytos ir perparduotos prekės

2015-02-03

Jeigu prekės buvo įsigytos Vokietijoje iš Švedijos tiekėjo ir perparduotos Vokietijoje, lietuviškoje PVM deklaracijoje reikės deklaruoti Vokietijos pirkėjams pristatytų prekių apmokestinamąją...

Įsigyta įranga veikloje nenaudojama

2015-01-29

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas apskaitoje skaičiuojamas net ir tuo atveju, jeigu turtas nėra naudojamas ekonominėje veikloje,tačiau nusidėvėjimas neskaičiuojamas, jei turtas nebuvo pradėtas naudoti....

Kinijos tiekėjas atsiuntė mažiau prekių

2015-01-26

Inventorizacijos metu nustatyta, kad faktiškai gautas prekių kiekis yra mažesnis, nei nurodyta sąskaitoje. Ar šis faktas nesukels mokestinių rizikų?

EE tiekėjui grąžinama dalis prekių

2015-01-16

Jeigu Lietuvos įmonei tenka grąžinti prekes ES tiekėjui, įmonė, norėdama įrodyti 0 proc. PVM tarifo taikymo pagrįstumą, turi turėti įrodymus, kurie patvirtintų prekių grąžinimo faktą.

Dingo tiekėjas

2015-01-15

Jeigu apskaitoje yra registruota skola, kuri buvo pervesta tiekėjui, o po to sugrįžo atgal, negalima jos nurašyti. Jeigu įmonė likviduota, turėtų būti asmuo, kuriam perėjo įmonės teisės ir...

Importavo prekes DAP sąlygomis

2015-01-15

Ne iš ES šalių importuotas prekes reikia įtraukti į apskaitą tada, kai prekė perduota pirkėjui ir visa rizika bei nauda pereina pirkėjui.

Tiekėjas suteikė nuolaidą

2014-12-19

Suteikus nuolaidų, jeigu prekės parduotos, apskaitoje koreguojama parduotų prekių savikaina, mažinant ją nuolaidų ir nukainojimo suma. Jeigu prekės dar neparduotos, koreguojama jų įsigijimo savikaina,...

Latvijoje įsigytos ir Ukrainos įmonei perparduotos prekės

2014-12-17

LT įmonė, FCA sąlygomis įsigijusi prekių Latvijoje ir tomis pačiomis sąlygomis jas perleidusi Ukrainos įmonei Latvijos teritorijoje, vykdė vietinį tiekimą Latvijoje, todėl tokios prekės turėjo...

Kainų eurais apvalinimas, kai teikiamos nuolaidos

2014-12-10

Ar suteikus nuolaidą prekės kaina gali būti su keturiais skaitmenimis po kablelio PVM sąskaitoje faktūroje, o galutinėje kainoje - su dviem skaitmenimis po kablelio?

Kompensacija už darbą lauko sąlygomis

2014-12-09

Ar nereikės skaičiuoti VSD įmokų ir GPM? Ar reikia lyginti su dienpinigiais, jeigu darbuotojai dirba įmonės teritorijoje?

Prekių, kurioms taikoma muitinės sandėliavimo procedūra, pardavimas

2014-11-28

0 proc. PVM tarifas prekėms, kurioms taikoma muitinės sandėliavimo procedūra, gali būti taikomas, jeigu prekių pirkėjas per protingą laiko tarpą įsigytas prekes importuoja.

Kinijoje įsigytos prekės importuojamos į Vokietiją, nugabenamos į UK ir parduodamos UK įmonei

2014-11-27

Jeigu LT įmonė perka prekes iš Kinijos, iš ten jos plukdomos į Vokietiją, o iš jos – į UK, kur parduodamos, LT įmonei gali tekti registruotis kaip PVM mokėtojai arba Vokietijoje, arba UK, priklausomai...

FCA sąlygomis Vokietijoje įsigytos ir tomis pačiomis sąlygomis Vokietijoje perparduotos prekės

2014-11-24

Kokios PVM mokestinės rizikos kyla? Ar LT įmonė privalės registruoti PVM mokėtoja Vokietijoje? Kokių reikia įrodymų 0 proc. PVM taikymui?

Neužpildytas CMR važtaraštis ir dingęs UK pirkėjas

2014-11-18

Jeigu LT įmonė pardavė prekes UK įmonei, bet ši nepasirašė ant CMR važtaraščio ir nebėra galimybės susisiekti su pirkėju dėl važtaraščio patikslinimo, o LT įmonė pritaikė 0 proc. PVM,...

LT įmonė tiekia prekes LV įmonei taikydama 0 proc. PVM tarifą ir turi padalinį Latvijoje

2014-11-13

Jeigu LT įmonė turi padalinį ir Lietuvoje, ir Latvijoje, o prekes parduoda Latvijos įmonei, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais pajamas reikės pripažinti atsižvelgus į tai, kas surado Latvijos...

Nusipirko prekes Estijoje ir pardavė Olandijos įmonei

2014-11-11

Kokią nuorodą įrašyti PVM sąskaitoje faktūroje, jeigu prekes iš Estijos išsigabeno Olandijos įmonė?

ES pirkėjas grąžino prekes

2014-10-31

Kaip deklaruoti pirkėjų grąžinamas prekes, jeigu buvo išrašytos dvi kreditinės sąskaitos skirtingais mėnesiais?

Gavo kreditinę sąskaitą, išrašytą 2012–2013 m. pirktai produkcijai

2014-10-29

Nuolaida pirktoms prekėms apskaitoje registruojama tą laikotarpį, kada tiekėjas išrašo kreditinę sąskaitą. Taisyti ankstesnių laikotarpių parduotų prekių savikainos nereikėtų, nes tais metais,...

Velenas pervežtas restauruoti į Lietuvą, po to – į Čekiją

2014-10-24

LV įmonė atvežė veleną į Lietuvą, o LT įmonė pervežė jį į Čekiją restauravimo darbams atlikti. Kokios PVM mokėjimo rizikos kyla įmonėms?

Švenčių diena pagal grafiką

2014-10-24

Kaip mokėti už darbą švenčių dieną? Ar trumpinti darbo laiką švenčių išvakarėse, jeigu taikoma suminė darbo laiko apskaita?

Atsargų likučių perskaičiavimas į eurus 2015-01-01

2014-10-23

Kuo skiriasi likučių perskaičiavimas, jeigu atsargos apskaitoje įvertinamos FIFO ir vidutinių kainų metodu?

Iš Baltarusijos įsigijo stakles

2014-10-17

Apskaitoje įsigytas turtas turėtų būti registruojamas įsigijimo savikaina. Į ją reikėtų įtraukti pirkimo kainą, atsigabenimo išlaidas, muitą ir kitas iki naudojimo pradžios įmonės patirtas...

Olandijoje įsigytos prekės perparduodamos RU įmonei ir eksportuojamos

2014-10-16

Kokios PVM mokėjimo rizikos kyla LT įmonei kai iš NL įsigytos prekės parduodamos RU? Kokius reikia parengti dokumentus?

Naikins prekes, neatitinkančias ES standartų

2014-10-14

Ar reikia tikslinti PVM atskaitą? Ar prekių savikaina gali būti priskiriama leidžiamiems atskaitymams?

Nenaudotos staklės atiduotos į metalo laužą

2014-10-09

Jeigu importo PVM buvo atskaitytas, o paskui staklės parduodamos į metalo laužą, PVM atskaitos tikslinti nereikia, nes bus skaičiuojamas pardavimo PVM.

"0% PVM rizikų valdymo procesas"

2013-09-22

[VIDEO] Vaizdinė medžiaga iš e-seminaro "0% PVM rizikų valdymo procesas", įvykusio 2013-09-22.Šis specialus sąvadų rinkinys yra skirtas gamybai ir tarptautinei prekybai apžvelgti. Rinkinyje – konsultacijų, MERITS mokesčių konsultantų įžvalgų bei elektroninių seminarų sąvadai, kuriuose rasite pagal temas suskirstytus atsakymus apie prekių tiekimą į ES, eksportą, trikampę prekybą, prekių įsigijimą iš ES, gamybą, taip pat kitas temas, aktualias teikiant su gamyba ir tarptautine prekyba susijusias paslaugas. Į visus šiuos klausimus Jums atsako MERITS mokesčių patarėjų komanda. Pasirinkite Jus dominančią temą.

Mokesčių SUFLERIS – tai MERITS mokesčių patarėjų komandos sukurta žinių naujinimo paslauga buhalteriams bei finansų vadovams. Šios paslaugos abonentai turi pastovią prieigą prie daugiau nei 7000 mokesčių konsultacijų, seminarų transliacijų internetu, vaizdo įrašų, žinių testų ir kitos profesinės medžiagos. Mokesčių SUFLERIS – lengvas būdas sužinoti. Daugiau informacijos - www.sufleris.lt.