Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų


Draudžia darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų pagal pareigybes ir negali nustatyti jų pajamų natūra

2023-04-13

Teigti, kad nėra galimybės nustatyti darbuotojų gautos naudos ir pajamų natūra vertės, nėra teisinga, kai yra žinoma draudimo įmokų suma, draustų darbuotojų pareigybės ir jų skaičius, dirbtos...

Įvykus nelaimingam atsitikimui, draudimo išmoką gavo ne įmonė, o darbuotojas

2022-07-25

Kai įmonė su draudimo bendrove sudaro nelaimingų atsitikimų draudimo sutartį, kurioje kaip naudos gavėja yra nurodyta įmonė, aplinkybė, kad draudimo išmoka yra išmokama ne įmonei, o tiesiogiai...

Gavo draudimo išmoką dėl nelaimingo atsitikimo ir planuoja visą sumą išmokėti darbuotojui

2021-09-02

Kai įmonė yra naudos gavėja ir draudimo išmoką dėl darbuotojui įvykusio nelaimingo atsitikimo gauna ji pati, laikoma, kad įmonė gavo neapmokestinamųjų pajamų. Bet kokios tolesnės išmokos...

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbuotojo naudai

2020-03-05

Lengvatos draudžiant darbuotoją nuo nelaimingų atsitikimų GPM įstatyme nustatyta nėra. GPM bei „Sodros“ įmokos skaičiuojami nuo draudimo įmokų kaip nuo darbo užmokesčio ir deklaruojami...

Ne gyvybės draudimo išmokos ir įmokos

2018-11-27

Išmokos, kurias darbuotojas gauna iš draudimo bendrovės, su kuria buvo sudaryta draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartis darbuotojo naudai, bus neapmokestinamos, nes GPMĮ yra speciali lengvata,...

Draudžia darbuotojus ir turtą

2018-10-22

Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų visuomet yra leidžiami atskaitymai, nesvarbu, kas yra naudos gavėjas ir kaip įmonė ketina šias įmokas apmokestinti GPM ir „Sodros“ įmokomis....

Darbuotojams dovanos nelaimingų atsitikimų draudimą

2018-08-14

GPM įstatyme nėra nurodyta, ką darbuotojams galima dovanoti. Tai galėtų būti ir nelaimingų atsitikimų darbe draudimas. Galbūt dovana kiek keista, tačiau teisingai įforminus – su visais įsakymais...

Įmonė gavo nelaimingų atsitikimų draudimo išmoką

2018-03-15

Kai įmonė draudžia darbuotojus nelaimingų atsitikimų draudimu savo naudai ir dėl darbuotojo traumos gauna draudimo išmoką, ji laikoma pelno mokesčiu neapmokestinamosiomis pajamomis.

Nelaimingų atsitikimų draudimas įmonės naudai

2018-03-01

[VIDEO] 2018 m. vasario 28 d. seminaro „Darbuotojų draudimas“ vaizdo įrašas.

Vienkartinė nelaimingų atsitikimų draudimo įmoka

2018-03-01

[VIDEO] 2018 m. vasario 28 d. seminaro „Darbuotojų draudimas“ vaizdo įrašas.

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų pagal sąrašą

2018-03-01

[VIDEO] 2018 m. vasario 28 d. seminaro „Darbuotojų draudimas“ vaizdo įrašas.

Įžanga

2018-03-01

[VIDEO] 2018 m. vasario 28 d. seminaro „Darbuotojų draudimas“ vaizdo įrašas. DARBUOTOJŲ DRAUDIMAS gyvybės draudimas įmokos į pensijų fondus papildomas...

Įmokų apmokestinimas „Sodros“ įmokomis

2018-03-01

[VIDEO] 2018 m. vasario 28 d. seminaro „Darbuotojų draudimas“ vaizdo įrašas. 2. Įmokų apmokestinimas „Sodros“ įmokomis 2018-03-01 3 „Sodra“...

Praktinės situacijos

2018-03-01

[VIDEO] 2018 m. vasario 28 d. seminaro „Darbuotojų draudimas“ vaizdo įrašas. 4. Praktinės situacijos Įmonė sudarė gyvybės draudimo sutartį, terminas 10 metų....

Sveikatos draudimas ir papildomos paslaugos

2018-03-01

[VIDEO] 2018 m. vasario 28 d. seminaro „Darbuotojų draudimas“ vaizdo įrašas.

Draudžia darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų įmonės naudai

2017-06-12

Jeigu naudos gavėja pagal sutartį yra įmonė, tai įvykus nelaimei ji gauna draudimo išmoką ir tokios pajamos turėtų būti laikomos pelno mokesčiu neapmokestinamomis pajamomis. Jeigu VMI liepia...

Už apdraustą darbuotoją draudimo išmoką gavo įmonė

2017-03-29

Jeigu dėl nelaimingo atsitikimo išmoką gauna darbdavys ir po to ją išmoka darbuotojui, darbdavio iš draudimo bendrovės gauta išmoka bus neapmokestinamosios įmonės pajamos, o išmoka darbuotojui...

Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų įmonės naudai

2016-05-05

Kai įmonė draudžia darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų savo naudai, įvykus draudžiamajam įvykiui gauna išmoką, o vėliau ją išmoka darbuotojui, pastarajam išmokėta suma apmokestinama GPM...

Darbuotojų grupės draudimas

2016-04-05

Kai įmonė draudžia grupę darbuotojų gyvybės draudimu jų naudai, galioja bendrosios taisyklės. GPM ir „Sodros“ įmokos neskaičiuojami, jeigu sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų,...

Draudimo liudijimų registravimas PVM SF registre

2016-03-15

PVM sąskaitų faktūrų registruose iki 2016-10-01 turėtų būti registruojamos visos už draudimo paslaugas gautos PVM sąskaitos faktūros. Kai draudimo liudijimuose nurodyti visi PVM SF rekvizitai,...

Apdraudė darbuotojus metams

2016-03-09

Gyvybės draudimo įmokos darbuotojų naudai, jeigu draudimo sutartis sudaryta metams, turi būti apmokestinamos GPM ir „Sodros“ įmokomis.

Iš darbo išėjo apdraustas darbuotojas

2015-11-11

Atleidžiant nelaimingų atsitikimų draudimu apdraustą darbuotoją, jo pajamoms natūra priskirtos draudimo įmokos, jeigu draudimo sutartis nutraukiama, perskaičiuojamos. Jeigu draudimo apsauga pereina...

Draudžia darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų

2015-06-16

Pagal susiklosčiusią praktiką draudimo įmokos apmokestinamos GPM ir „Sodros“ įmokomis, jeigu kaip naudos gavėjas nurodytas darbuotojas. Mokesčiai neskaičiuojami, jeigu naudos gavėja yra įmonė.

Draudė darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų ir nenurodė naudos gavėjų

2015-03-24

Kai draudimo sutartyje naudos gavėjas nenurodytas, turėtų būti preziumuojama, kad jis yra pats apdraustasis, t. y. darbuotojas. Darbuotojų naudai sumokėtos nelaimingų atsitikimų draudimo įmokos...

Apdraudė pareigybes nuo nelaimingų atsitikimų

2014-11-12

Ar patirtos sąnaudos bus leidžiami atskaitymai, ar reikės skaičiuoti pajamas natūra

Kaip apmokestinti GPM metinę draudimo įmoką?

2014-08-18

Kai įmonės lėšomis draudžiami darbuotojai nuo nelaimingų atsitikimų pagal draudimo sutartį, kurioje naudos gavėjai – darbuotojai, draudimo įmokos laikomos pajamomis natūra.

Kurį laikotarpį pripažinti leidžiamus atskaitymus?

2014-08-18

Įmonei apdraudus darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbuotojų naudai, sumokėtoji draudimo įmoka (neatsižvelgiant į tai už kokį laikotarpį įmoka sumokėta) laikoma darbuotojo pajamomis natūra...

Kada atsiranda pajamų natūra?

2014-08-18

Jeigu įmonė moka draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmokas, o draudimo sutartyje naudos gavėjas - darbuotojas, sumokėtos draudimo įmokos laikomos darbuotojo pajamomis natūra ir apmokestinamos...

Kaip apmokestinama draudimo išmoka?

2014-08-18

Jeigu draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartyje naudos gavėjas – darbuotojas, tai jam išmokėtoji draudimo išmoka (ne gyvybės draudimo išmoka) priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms.

Naudos gavėja - įmonė, bet draudimo išmoką gavo darbuotojas

2014-08-18

Tarkime, pagal draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutarties sąlygas draudėjas - įmonė; apdraustieji - darbuotojai; draudimo objektas - įmonės turtiniai interesai, susiję su nelaimingais atsitikimais;...

Ar galima darbuotojus drausti įmonės naudai?

2014-08-18

Sudarant draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartis įmonės naudai reikėtų atsižvelgti į teismų formuojamą praktiką.

Draudimas darbuotojų naudai pagal pareigybes

2014-08-18

Įmonės mokamos draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmokos už darbuotojus, kai draudimo sutartyje naudos gavėju nurodomas darbuotojas, laikomos jų pajamomis natūra (GPMĮ 2 str. 15 d. ir 9 str.)....

Ar draudimo įmokos - leidžiami atskaitymai?

2014-08-18

Pagal PMĮ 17 str. 1 d. komentarą „draudimo įmokos pagal draudimo sutartis nuo nelaimingų atsitikimų leidžiamiems atskaitymams pripažįstamos vadovaujantis šiais principais: (1) jos yra vieneto...

Savaitės klausimas: Įmonė draudimo išmoką išmokėjo darbuotojui

2013-03-29

Kokias mokesčiais turėtų būti apmokestinama iš draudimo bendrovės gauta ir darbuotojui išmokėta nelaimingų atsitikimų draudimo išmoka?

"Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų"

2013-03-20

Dalomoji auditorinio seminaro "SUPER BUHALTERIS" [2012 m. balandis] medžiaga

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sąnaudos

2013-01-11

Darbuotojų naudai sumokėtos draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmokos leidžiamais atskaitymais turėtų būti pripažįstamos tą mokestinį laikotarpį, kai jos sumokėtos ir pripažintos darbuotojų...

Nelaimingų atsitikimų draudimo išmoka įmonei ir darbuotojui

2012-10-03

Tokia draudimo schema, kai sudarant sutartį naudos gavėju nurodoma įmonė, tačiau faktiškai draudimo išmoka išmokama darbuotojui, kelia riziką, kad įmonė siekė mokestinės naudos.

Darbuotojų draudimas visą parą pagal pareigybių sąrašus

2012-04-19

Kai vieneto darbuotojai apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų draudžiant pareigybes, VMI laikosi nuomonės, kad įmokų sumos priskyrimas leidžiamiems atskaitymams bei pajamų natūra atsiradimas priklauso...

VMI: darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų - ne visada pajamos natūra

2012-04-10

Jeigu naudos gavėju draudimo sutartyje nurodoma įmonė, o darbuotojas sutinka, kad įvykus draudiminiam įvykiui išmoka būtų išmokama draudėjui, sumokėtos įmokos gali būti nelaikomos darbuotojų...

Darbuotojas draužiamas nuo nelaimingų atsitikimų ir kelionės draudimu

2012-02-29

Kai vieneto darbuotojai apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų draudžiant pareigybes, o sutartyje naudos gavėju nurodytas vienetas, ir yra darbuotojo sutikimas, kad įvykus nelaimingam atsitikimui iššmoką...

Darbuotojai apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų

2011-12-23

Įmonės apmokamos draudimo įmokos už darbuotojus laikomos darbuotojų pajamomis natūra

Apdraudė darbuotoją garantuotų palūkanų gyvybės draudimu

2011-12-12

Už darbuotoją sumokėtos gyvybės draudimo įmokos neapmokestinamos GPM, jeigu draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų; metinė įmokų suma neviršija 25% per mokestinį laikotarpį...

Darbuotojui išmokėtas nelaimingų atsitikimų draudimas

2011-12-02

Iš draudimo bendrovės įmonės naudai gautas ir darbuotojui išmokėtas nelaimingų atsitikimų draudimas apmokestinamas GPM ir VSD įmokomis, kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

Nelaimingų atsitikimų darbe draudimo sąnaudos, kai draudžiamos “profesijos”

2011-10-17

Išlaidos darbuotojų nelaimingų atsitikimų draudimui laikomos įmonės leidžiamais atskaitymais, jeigu šios išlaidos priskiriamos GPM objektui.

Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas

2011-10-10

Po LAT nutarties nėra aišku, kaip VMI traktuos iki 2009 12 31 sudarytas nelaimingų atsitikimų draudimo sutartis, kuriose naudos gavėju buvo numatyta įmonė.