Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Dovanos ir prizai darbuotojams


Darbuotojams įteiks dovanų kuponus, kurių vertė – po 200 Eur

2024-06-07

Jeigu įmonė dovanų kuponų įteikimą darbuotojams įformins kaip dovanas (parašys įsakymą dėl dovanų kuponų įteikimo darbuotojams, nustatys dovanos sumą, sudarys dovanas gausiančių darbuotojų...

Alkoholinių gėrimų dovanojimas nuo 2024-06-01

2024-05-20

Alkoholio kontrolės įstatymas įteisino alkoholinių gėrimų dovanojimą reprezentaciniais tikslais ir kartu uždraudė tokius gėrimus dovanoti darbuotojams, įmonės akcininkams ir savininkams.

2023 metais pirko dovanų kuponus ir padovanojo juos 2024 m. sausio mėnesį

2024-03-07

2023 metais įsigyti, bet nepadovanoti dovanų kuponai įmonės apskaitoje turėtų būti registruojami ir balanse parodomi kaip atsargos, o kitais metais juos įteikus nurašomi į sąnaudas. Kuponus...

Deklaruoja darbuotojui įteiktą 100 Eur dovaną

2024-02-01

Kai darbuotojui įteikta dovana yra neapmokestinama GPM, ji mėnesinėje GPM313 deklaracijoje nedeklaruojama. Tačiau metinėje GPM312 deklaracijoje tokia dovana turi būti deklaruojama, nurodant 07 pajamų...

Įteikė darbuotojams užsieniečiams ne didesnės kaip 200 Eur vertės dovanas

2024-01-16

Darbuotojams, nenuolatiniams LT gyventojams, įteiktų dovanų apmokestinimui specialių taisyklių nėra. Kai bendra jų vertė su gautais prizais per metus nėra didesnė kaip 200 Eur, jos neapmokestinamos...

Valstybės tarnautojams nebus teikiamos vardinės dovanos ir nebus taikoma speciali GPM lengvata

2024-01-04

Nuo 2024-01-01 įsigaliojo naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymas ir jame neliko vardinių dovanų, atitinkamai VMI patikslino GPMĮ komentarą ir nurodė, kad speciali GPMĮ 17 str. 1 d. 37...

Iš darbo išeinančiam direktoriui dovanos automobilį

2023-12-21

Dovanos direktoriui labai brangiai kainuoja. Jos įvertinamos ne likutine verte, bet rinkos kaina. Skaičiuojamas GPM ir VSD įmokos. Pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais įmonė turi automobilio rinkos...

Sumoka 100 Eur ir gauna 110 Eur vertės dovanų kortelių

2023-12-20

Kai įmonė sumoka 100 Eur, bet gauna 110 Eur vertės dovanų korteles ir jas visas padovanoja darbuotojui, įmonės sąnaudos bus 100 Eur, o darbuotojo pajamos natūra (dovana) – 110 Eur vertės. Jeigu...

Neįtraukė GPM apmokestinamos dovanos vertės į GPM313 deklaraciją

2023-12-04

Neįtraukus GPM apmokestinamos dovanos sumos į GPM313 deklaraciją, nesutaps duomenys su GPM312 deklaracijos duomenimis ir toks nesutapimas patrauks VMI dėmesį: įmonė gaus mokesčių administratoriaus...

Kėglinė ir prizai darbuotojams bei jų šeimos nariams

2023-11-08

Jeigu kolektyvinėje sutartyje yra numatytos kėglinės ir vaišinimo išlaidos, šia nauda be diskriminacijos gali naudotis visi įmonės darbuotojai ir nėra galimybės nustatyti kiekvieno darbuotojo...

Dovana darbuotojui pinigais, GPM bei „Sodros“ įmokos įmonės lėšomis

2023-11-06

Kai dovanos gavėjas yra darbuotojas, 200 Eur viršijanti dovanos vertė apmokestinama GPM. „Sodros“ įmokos būtų skaičiuojamos nuo visos dovanos vertės, t. y. neatėmus 200 Eur sumos. Jeigu GPM...

Marškinėlius su logotipu dalins darbuotojams ir klientams

2023-10-10

Darbuotojams išdalyti marškinėliai bus laikomi jų pajamomis natūra ir gali būti priskirti dovanoms. Verslo partneriams įteikti marškinėliai gali būti laikomi reprezentacinėmis dovanomis, jeigu...

Darbuotojai įmonės sąskaita užsisako paslaugas iš www.stebby.eu

2023-09-29

Pajamos natūra turėtų būti pripažįstamos tada, kai jos gaunamos, o nagrinėjamu atveju – kai darbuotojas paslaugas užsisako, tačiau tokiu būdu nustatyti pajamų natūra gavimo momentą gali...

Dovanoja darbuotojams 50 Eur apsipirkti WOLT platformoje

2023-08-31

„Sodros“ įmokos nebūtų skaičiuojamos tik tuomet, jeigu 50 Eur suma būtų skiriama apsipirkti per WOLT platformą bendrai visiems darbuotojams ir tokių išlaidų nebūtų įmanoma priskirti konkretiems...

Sporto šventė įmonių grupės darbuotojams

2023-08-22

Neatsižvelgiant į tai, kaip įmonė pripažins darbuotojų laiką, praleistą sporto šventėje, – kaip darbą ar kaip pramogas, mokesčių administratorius kelionės į tokią šventę nepripažins...

MNPD, kai gaunama 200 Eur vertės dovana iš darbdavio

2023-07-10

Dovanos, gautos iš darbdavio, neviršijančios 200 Eur sumos, yra laikomos darbuotojo pajamomis, bet neapmokestinamos GPM. Kadangi į metines pajamas, nuo kurių priklauso metinis NPD, yra įtraukiamos...

Programėlė ir prizai darbuotojams sveikatinimo prevencijos tikslais

2023-06-19

Teisės aktai nesuteikia teisės įmonėms pačioms nuspręsti ir pasirinkti apmokestinimą. Todėl net ir priskyrus išlaidas neleidžiamiems atskaitymams, išvengti GPM bei „Sodros“ įmokų nepavyks....

Šventė darbuotojams, kai įmonėje yra kolektyvinė sutartis

2023-06-02

Jeigu įmonėje yra kolektyvinė sutartis ir švenčių darbuotojams išlaidos joje numatytos, ta dalis išlaidų, kurių neįmanoma priskirti konkretiems darbuotojams, bus leidžiami atskaitymai pagal...

Darbuotojams gimtadienio proga įteikia savo dovanų kuponus su nuolaida

2023-03-03

Kupono įteikimo metu darbuotojui skaičiuojamos ir deklaruojamos pajamos natūra. Pajamų natūra vertė turėtų būti nustatoma įvertinus darbdavio suteiktas nuolaidas. Dovana, jeigu ji ne didesnė...

Dovanų ir prizų, skirtų susijusių įmonių darbuotojams, GPM

2023-03-03

Ne didesnės kaip 100 Eur vertės dovanos ir prizai kitų įmonių grupės įmonių darbuotojams pagal bendras GPMĮ 9 str. 1 d. 1 punkto taisykles, kaip gauti ne iš darbdavio, nėra laikomi gyventojų...

Dovanas darbuotojams įteikė antrasis darbdavys

2023-02-14

Kai darbuotojas dirba keliems darbdaviams, tokio darbuotojo darbo laiko apskaitą tvarko, darbo užmokestį už visiems darbdaviams dirbtą laiką skaičiuoja, ataskaitas teikia ir įmokas „Sodrai“...

NPD taikymas darbuotojų dovanoms

2022-09-12

Praktinė situacija

Taiko premijavimo sistemą ir dalį premijų įformina kaip dovanas

2022-08-23

Premijos nėra dovanos. Jas darbuotojai užsidirba, kai įvykdo darbdavio nustatytas sąlygas, o dovanos duodamos neatlygintinai ir už jas atidirbti nereikia. Kai dalį darbo užmokesčio ar premijos...

Ekskursijų ir vaišinimo išlaidos

2022-07-11

Praktinė situacija

Dovanas darbuotojams teiks savo prekėmis ir paslaugomis

2022-05-02

Teikiant dovanas darbuotojams įmonės prekėmis ar paslaugomis, didžiausias iššūkis - dviguba buhalterija. Apskaitoje prekės ir paslaugos, kurios yra įteiktos darbuotojams kaip dovanos, būtų nurašomos...

Dovanos išsinuomotam darbuotojui ir GPM

2022-03-24

Ne didesnės kaip 200 Eur vertės per metus dovanos darbuotojui, kurį įmonė yra išsinuomojusi pagal laikinojo darbo sutartį, gali būti neapmokestinamos GPM. Nors išsinuomotas darbuotojas su įmonė...

„Sodros“ įmokas nuo darbuotojo pajamų natūra sumokės savo lėšomis

2022-01-26

Nuo apmokestinamųjų dovanų vertės įmonė darbuotojo GPM ir „Sodros“ įmokas gali sumokėti savo lėšomis ir tai nebus laikoma gyventojo pajamomis natūra, tačiau turės būti priskiriama įmonės...

Kalakutai darbuotojų Kalėdoms

2022-01-06

Kalakutai – tai darbuotojams natūra įteikta dovana. Jeigu per metus darbuotojams įteiktų dovanų vertė yra ne didesnė kaip 200 Eur, nei darbuotojas, nei įmonė papildomų mokesčių nemoka. Įmonė...

Kitai UAB parduoda LIDL dovanų korteles

2021-12-17

Tikėtina, kad prekybos centro LIDL dovanų kuponai bus laikomi daugiatipiais dovanų kuponais, kuriuos parduodant PVM neskaičiuojamas, nes tai nėra PVM objektas. Tokių dovanų kuponų perpardavimas...

Liko nepanaudotų „Maximos“ dovanų kuponų, organizuoja vakarėlį

2021-12-16

Likę darbuotojams nepadovanoti dovanų kuponai – tai įmonės avansu sumokėtos sumos (gautinos sumos). Šios dovanų kortelės gali būti panaudotos atsiskaitant už darbuotojų vakarėliui perkamas...

Deklaruos darbuotojui įteiktą 250 Eur vertės dovaną

2021-12-15

GPM neapmokestinama įteiktų dovanų vertė, ne didesnė kaip 200 Eur per kalendorinius metus, deklaruojama GPM312 deklaracijoje nurodant 07 pajamų rūšies kodą. Viršijanti dalis – 50 Eur, kuri...

Šventė darbuotojams Žalgirio arenoje

2021-12-10

Bilietų kaina ir paslaugos (VIP ložės nuoma), kuriomis vienodai naudojosi visi darbuotojai, bus laikomos jų pajamomis natūra, ir jeigu įmonė priims sprendimą šventės išlaidas laikyti dovana...

Įmonė darbuotojų telefonuose įdiegs programėles

2021-11-30

Programėlių, skirtų skaičiuoti darbuotojų žingsnius, įdiegimas jų telefonuose bus laikomas nepinigine dovana. Kai tokia dovana gaunama iš įstaigos, su kuria gyventojas yra susijęs darbo santykiais,...

Ne darbuotojui įteiks 2 dovanas – 100 ir 30 Eur vertės

2021-11-22

Kai gyventojui įteikiamos dvi dovanos, nurodant skirtingas progas, bet akivaizdu, kad toks įtiekimo būdas pasirinktas vieninteliu tikslu - išvengti GPM, gali būti laikoma, kad įteikta viena dovana...

Pramoginė darbuotojų kelionė į užsienį mokant dienpinigius

2021-10-12

Visos išlaidos, patirtos darbuotojų naudai, bus laikomos jų pajamomis ir apmokestinamos kaip darbo užmokestis. Iki 200 Eur vertės išlaidų dalis, jeigu darbdavys įformintų kelionę kaip dovaną,...

Kompensuos degalų, kuriuos darbuotojai sunaudotos orientacinėse varžybose, išlaidas

2021-09-29

Išmokos pinigais, kai įmonė pinigus mokės konkretiems darbuotojams už degalus, kuriuos šie sunaudos darbuotojų šventėje, dalyvaudami automobilių orientacinėse varžybose, gali būti apmokestinamos...

Darbuotojų vakarienė, kai neįmanoma nustatyti darbuotojo gautos naudos

2021-09-28

Kai nėra įmanoma nustatyti kiekvieno darbuotojo gautos naudos, tokios išlaidos nėra laikomos darbuotojų pajamomis natūra ir netampa GPM objektu bei leidžiamais atskaitymais. Tokios įmonės išlaidos,...

Įmonė sporto renginyje dalys marškinėlius ir skaras

2021-08-27

Kai įmonė dalyvauja viešame renginyje ir dalyviams dalija įmonės logotipu pažymėtą atributiką, ji dažniausiai siekia viešinti savo vardą, todėl įmonės patirtos išlaidos galėtų būti laikomos...

Dovanos pasiskiepijusiems nuo COVID-19 darbuotojams

2021-08-02

Kai sprendime išmokėti tam tikrą išmoką įmonės vadovas tiksliai nurodo, kad tai yra dovana darbuotojui už tai, kad jis pasiskiepijo, tuomet tokia išmoka pinigais ar natūra neįtraukiama apskaičiuojant...

Dovana darbuotojui – darbdavio dovanų kuponas

2021-07-29

Kai darbuotojas prekes gauna nemokamai, skaičiuojamas PVM nuo perduotos prekės įsigijimo vertės, rašoma sąskaita dėl prekių suvartojimo privatiems poreikiams tenkinti. Jei darbuotojas išsirenka...

Užsienio patronuojančioji įmonė kompensuos dovanų darbuotojams išlaidas

2021-06-04

Nuo mokesčių yra atleidžiamos gyventojų ir darbdavių gautos dovanos. Tai mokesčių lengvata, ji negali būti išplėsta ir taikoma tais atvejais, kai dovanas darbuotojams dovanoja užsienio patronuojančioji...

Nuomojamiems darbuotojams atlikti Covid-19 testai ir įteiktos dovanos

2021-01-22

Kai įmonė karantino laikotarpiu, siekdama užtikrinti efektyvų darbo organizavimą, veiklos tęstinumą ir sklandumą, sumoka ne tik už savo darbuotojų, bet ir pagal nuomos sutartį dirbančių darbuotojų...

Atnaujintas VMI leidinys apie dovanų, laimėjimų ir prizų apmokestinimą GPM

2021-01-20

Leidinys atnaujintas dėl 2021 metais pasikeitusio šalies VDU dydžio (1 352,70 Eur) ir ribos, kurią viršijus keičiasi GPM tarifas. Gyventojų apmokestinamosios dovanos įtraukiamos į 60 VDU sumą,...

Dovana nepriklausomam valdybos nariui

2020-12-29

Iki 100 Eur vertės su PVM dovana natūra gyventojui, kuris su įmone neturi darbo santykių, nebus laikoma gyventojo pajamomis ir neapmokestinama GPM. Dovanos PVM nebus atskaitomas ir visa dovanos vertė...

Vienas dovanų kuponas penkiems darbuotojams

2020-12-01

Jeigu dovanų kuponu faktiškai pasinaudos penki darbuotojai, kupono vertė gali būti dalijama į penkias dalis. Tokia dalis būtų įtraukiama į 200 Eur vertės neapmokestinamųjų dovanų per metus...

Dėl epidemijos darbuotojai neišvyko į darbdavio padovanotą kelionę

2020-04-01

Dovanojant keliones darbuotojams pajamos natūra paprastai pripažįstamos tuomet, kai darbdavys apmoka kelionės išlaidas (prieš kelionę). Pajamos natūra skaičiuojamos net tuomet, kai darbuotojai...

Padovanojo darbuotojams išvyką į Druskininkus su nakvyne

2020-02-28

Kai darbuotojai gauna dovanų ir kiekvieno iš jų gautą naudą įmanoma nustatyti (apskaičiuoti jiems tenkančią sumą), pripažįstamos darbuotojų pajamos. Iki 200 Eur suma gali būti GPM ir „Sodros“...

Dovanas darbuotojams deklaruoja rinkos kainomis, o registruoja įsigijimo savikaina

2020-02-06

Kai dovanos rinkos kaina yra didesnė nei įmonės išlaidos, sumos metinėje GPM312 deklaracijoje ir apskaitoje skiriasi. Darbuotojo pajamos natūra – dovanos rinkos kaina, o apskaitoje registruojama...

Šventė darbuotojams ir išlaidų pripažinimas pagal vidaus tvarkos taisykles

2020-01-22

Išlaidos darbuotojų naudai, kai neįmanoma nustatyti kiekvieno gautos individualios naudos, gali būti leidžiami atskaitymai, kai tokios išlaidos yra numatytos kolektyvinėje sutartyje. Įmonės vidaus...

Savo jubiliejaus proga įmonė darbuotojams įteikė atminimo dovanas – garbės ženklelius

2020-01-17

Nesvarbu, kad teikiami atminimo ženkleliai, ir nesvarbu, kokia proga, anot VMI, jie vis vien bus laikomi darbuotojų su darbo santykiais susijusiomis pajamomis – dovanomis natūra. Iki 200 Eur per metus...

Perka dovanų korteles

2020-01-02

Dovanų kortelės, kurios gali būti panaudotos perkant prekybos centre bet kokias prekes ar paslaugas, turėtų būti laikomos daugiatipiais kuponais. Tokių kuponų pardavimas nėra prekių tiekimas...

Skaičiuoja, kokio dydžio dovaną darbuotojams įteikti Kalėdų proga

2019-12-04

Bet kokio dydžio dovanos darbuotojams yra jų pajamos – pinigais ar natūra. Daug svarbiau, kiek tokių pajamų darbuotojai gauna per metus. Metų pabaigoje reikia apskaičiuoti visas, kiekvienam darbuotojui...

Bendra poilsinė kelionė, kai neįmanoma nustatyti keliautojų

2019-11-27

Kai įmonė organizuoja kelionę, ji dažniausiai žino, kas į ją važiuoja. Tik todėl, kad PVM sąskaitose faktūrose nėra darbuotojų pavardžių, nėra pagrindo teigti, kad neįmanoma nustatyti...

Darbuotojui dovanoja automobilį

2019-11-18

Dovana darbuotojui apmokestinama GPM ir VSD įmokomis. Šie mokesčiai skaičiuojami ne nuo automobilio likutinės vertės, kuri apskaičiuota apskaitoje, bet nuo rinkos vertės, kurią reikės nustatyti...

Išvyka į SEL koncertą ir „Žalgirio“ arenos mokesčiai

2019-11-13

Darbuotojų pajamomis natūra turėtų būti laikomi bilietai į koncertą, taip pat sumokėti arenos mokesčiai, kurie mokami už lankytojams teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, naudojimąsi vieta, kurioje...

Padovanojo 225 Eur dovaną darbuotojui

2019-11-12

Darbuotojo dovanos pirkimo PVM neatskaitomas, tačiau visa suma gali būti leidžiami atskaitymai, net jeigu dalį dovanos vertės reikia apmokestinti GPM.

Dovana darbuotojo sutuoktuvių proga

2019-10-28

Nors dovana įteikta abiem sutuoktiniams, ji per pusę nedalijama. Darbuotojo sutuoktinės dalis bus laikoma darbuotojo pajamomis natūra. Tuomet 200 Eur dovanų vertė (darbuotojo gauta per metus) būtų...

Kalėdinė dovana vaiką auginančiai darbuotojai

2019-10-21

Iki 200 Eur vertės dovana natūra, pavyzdžiui, prekybos centro dovanų kuponas, bus neapmokestinama GPM ir „Sodros“ įmokomis, o apskaičiuojant pelno mokestį bus leidžiami atskaitymai. Deklaruoti...

Įmonė laimėjo kelionių dovanų kuponą

2019-10-14

Apskaičiuojant pelno mokestį, laimėto (nemokamai gauto) turto vertė paprastai yra lygi 0 Eur. Kai įmonė tokį kuponą įteikia darbuotojui, sąnaudos taip pat yra 0 Eur. Apskaičiuoti reikia tik...

Padovanojo darbuotojams kelionę ir skaičiuoja bruto pajamas

2019-10-11

Pajamos natūra nebūna neto ar bruto. Jų vertė nustatoma pagal teisės aktų nuostatas, todėl kai darbuotojas gauna paslaugas, už kurias moka įmonė, pajamų natūra suma yra pinigų suma, kurią...

Šventė trijų valstybių įmonių darbuotojams

2019-09-26

Kitų valstybių įmonėms perparduota išlaidų dalis būtų leidžiami atskaitymai, nes uždirbtų pelno mokesčiu apmokestinamų pajamų. Lietuvos įmonei likusi darbuotojų šventės išlaidų dalis...

Pirko „Amazon“ kuponą darbuotojui dovanų

2019-09-11

Kupono apmokestinimas PVM priklauso nuo to, ar jis yra daugiatipis ar vienatipis. Kai įmonė sumoka už „Amazon“ dovanų čekį, kuris leidžia interneto parduotuvėje įsigyti įvairių prekių ar...

Darbuotojas neišvyko į kelionę, kurią padovanojo darbdavys

2019-07-08

Pajamų natūra gavimo momentas – tai dovanos įteikimo momentas, kuris nustatomas pagal individualias aplinkybes. Šiuo atveju tai gali būti momentas, kai darbuotojams buvo paskelbta, kad jie vyks...

Gėlių puokštė darbuotojui jubiliejaus proga

2019-06-26

Šiuo metu mokesčių administratorius gėlių puokštės nelaiko darbuotojo pajamomis ir į neapmokestinamų dovanų vertę neįtraukia. Puokštė apskritai nėra darbuotojo pajamos, nes naudos, kurią...

Padalinių vadovai vyksta į komandos formavimo renginį, kurį įmonė organizuoja užsienyje

2019-05-09

Paprastai įmonės darbuotojų kelionės į užsienį (dalyvauti mokymuose, kelti kvalifikacijos ar formuoti komandos) laikomos pramoginėmis kelionėmis ir darbuotojams tenkančios išlaidos, įskaitant...

Darbuotojams dovanoja po kubinį metrą durpių

2019-04-19

Kadangi durpės – tai įmonės gaminama produkcija, o įmonės veikla PVM apmokestinama ir įmonė atskaito gamybos išlaidų pirkimo PVM, dėl dovanų darbuotojams reikės skaičiuoti pardavimo PVM....

Darbuotojams dovanojo su nuolaida įsigytas dovanų korteles

2019-04-05

Paprastai darbuotojų dovanos natūra įvertinamos darbdavio patirtomis išlaidomis, todėl gali būti, kad pajamų natūra vertė bus įmonės faktiškai už kortelę sumokėta pinigų suma. Jeigu paaiškėtų,...

Dovana darbuotojams – pirkinių išlaidų kompensavimas

2019-04-03

Jeigu įmonė kompensuos darbuotojams jų pirkinių išlaidas pagal jų pateiktus banko išrašus ar jų vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, tai bus dovana pinigais: įmonė į darbuotojų sąskaitas...

Piniginė dovana vadovui

2019-03-08

Įmonės vadovas yra toks pat darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kaip ir kiti darbuotojai. Todėl gauti piniginę dovaną jis gali lygiai taip pat, kaip ir kiti įmonės darbuotojai. Ne didesnė...

Darbuotojams įteikė bilietus, pirktus su PVM

2019-02-22

Nors bilietai buvo pirkti su PVM, suvartojimo privatiems poreikiams tenkinti pagal PVM įstatymą nebus, jeigu įmonė šių bilietų pirkimo PVM neįtrauks į PVM atskaitą.

Dovanos pinigais darbuotojams

2019-02-18

Pinigais įteiktoms dovanoms VSD įstatyme lengvatų nustatyta nėra, todėl reikėtų nustatyti, kokį mėnesį dovanos buvo įteiktos, ir tikslinti to mėnesio SAM pranešimą – skaičiuoti darbuotojo...

Atleistam darbuotojui pavėlavo įteikti dovaną

2019-02-01

Dovanų pajamos pripažįstamos tada, kai dovanos įteikiamos, ir taikomos tuo metu galiojančios apmokestinimo GPM taisyklės. Jeigu dovaną gyventojas gavo jau būdamas ne darbuotojas, natūra gauta...

Darbuotojams dovanoja iš ES atvežtas prekes

2019-01-22

Atsigabenus prekes skaičiuojamas pardavimo PVM, kurį įmonė gali įtraukti į PVM atskaitą, jeigu vykdo PVM apmokestinamąją veiklą. Kai įmonė prekes kaip dovanas išdalija savo darbuotojams, tai...

Mokėjo papildomas sveikatos draudimo įmokas ir įteikė dovanų čekį

2019-01-21

Šios abiejų rūšių darbuotojo pajamos yra GPM objektas ir gautos natūra. Kiekvienai jų taikoma atskira lengvata: sveikatos draudimo įmokos turi būti ne didesnės kaip 25 proc. darbuotojo metinio...

Kalėdines dovanas įteiks kitais metais

2018-12-27

Kitais metais įteiktos dovanos bus kitų metų sąnaudos ir kitų metų darbuotojų pajamos. Šioms darbuotojų pajamoms bus taikoma kitų metų lengvata, o 2018 metų dovanų lengvata – 200 Eur –...

Kalėdų dovanos darbuotojams ir jų vaikams

2018-12-21

Saldainių rinkiniai darbuotojų vaikams pagal GPMĮ 9 str. 7 dalį laikomi darbuotojų pajamomis natūra. Saldainių vertę reikės pridėti prie darbuotojams įteiktų dovanų vertės ir bendrą jų...

Darbuotojams dovanos po butelį vyno

2018-12-19

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus dovanoti alkoholio Lietuvoje negalima. Už tai gali būti skiriamos didelės baudos. Iki 200 Eur GPM ir „Sodros“ įmokų lengvata tokioms darbuotojų dovanoms...

Naujųjų metų šventė ir dovanos darbuotojams

2018-12-10

Įmonė gali bendrą vakarėlio išlaidų suma padalyti darbuotojams, pridėti prie dovanų vertės ir 2018 metais iki 200 Eur vertės sumos neapmokestinti, tačiau jei įmonė 2018 metais gali nustatyti...

Darbuotojams dovanos „Maximos“ dovanų korteles

2018-12-06

Įforminus dovanų kortelių išdalijimą darbuotojams kaip dovanas, būtų galima pasinaudoti GPM lengvata ir iki 200 Eur vertės per metus dovanų neapmokestinti GPM. Dovanų kortelės turėtų būti...

Dovanos iš kelių darbdavių

2018-10-29

Apmokestinant iš to paties darbdavio gautas dovanas ir prizus, taikoma iki 200 Eur lengvata. Jeigu darbuotojas turi kelis darbdavius, kiekvieno darbdavio dovanoms taikoma 200 Eur suma. Sudėti iš darbdavių...

Organizuos darbuotojams komandos formavimo renginius

2018-10-26

Darbuotojų renginių išlaidos bus leidžiami atskaitymai, jeigu jos bus numatytos kolektyvinėje sutartyje, neviršys 5 proc. metinio darbuotojų darbo užmokesčio, renginiuose galės dalyvauti visi...

Draudžia darbuotojus ir turtą

2018-10-22

Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų visuomet yra leidžiami atskaitymai, nesvarbu, kas yra naudos gavėjas ir kaip įmonė ketina šias įmokas apmokestinti GPM ir „Sodros“ įmokomis....

Kelionė į užsienį įmonės jubiliejaus proga su šeimos nariais

2018-07-03

Jeigu šeimos nariai važiuos už dyka ar neapmokės visų kelionės išlaidų, bus laikoma, kad pajamų natūra gavo darbuotojai. Viršijus 200 Eur dovanų sumą, teks skaičiuoti GPM ir „Sodros“...

Darbuotojui įteikė 300 Eur vertės kelialapį

2018-06-26

Nuo 200 Eur dovanos skaičiuoti mokesčių nereikia ir šią sumą reikės deklaruoti metinėje GPM312 deklaracijoje atskirai nuo kitų darbuotojo pajamų. 100 Eur reikės pridėti prie to mėnesio, kai...

Iš individualiąją veiklą vykdančio asmens įmonė pirko abonementą į jogos treniruotes

2018-06-13

Trenerių veikla pagal GPMĮ nelaikoma sporto veikla, todėl tokią individualiąją veiklą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos bus laikomos B klasės pajamomis ir GPM sumokėti turės pats gyventojas,...

Darbuotojus plukdys baidarėmis

2018-05-29

Kai žinoma, kokie darbuotojai dalyvauja pasiplaukiojimo baidarėmis renginyje ir kiek kainavo baidarių nuoma, galima apskaičiuoti kiekvieno darbuotojo gautą naudą – pajamas natūra. Tokią naudą...

Kolektyvinėje sutartyje numatytos išmokos, dovanos ir kompensacijos

2018-05-09

Kolektyvinė sutartis neatleidžia nuo mokesčių ir negarantuoja jokių lengvatų. Pernai tokios išmokos buvo apmokestinamos kaip darbo užmokestis – GPM ir „Sodros“ įmokomis. Nuo 2018 metų jas...

Metinis renginys darbuotojams

2018-04-25

Metinis susitikimas gali turėtų daug elementų. Tai būna ir metinis susirinkimas, kuriame pateikiama metinė įmonės veiklos ataskaita ir svarstomi darbo klausimai, taip pat gali būti renginio dalis,...

Tortas ir saldumynai darbuotojui

2018-04-18

Jeigu įmonė kaip dovaną įteikia darbuotojui tortą ir saldumynų, tuomet jis gauna pajamų. Iki 200 Eur vertės dovana gali būti neapmokestinama GPM ir „Sodros“ įmokomis, o apskaičiuojant pelno...

Pakeistas VMI leidinys apie dovanas, prizus ir laimėjimus

2018-03-28

Nuo 2018 metų GPM neapmokestinami ne tik prizai darbuotojams, bet ir dovanos, kai bendra jų vertės suma per metus ne didesnė kaip 200 Eur. Į 200 Eur sumą gali būti įtraukiamos bet kokios dovanos,...

Dovanų kuponas su perdavimo aktu ir aptarnavimo mokesčiu

2018-02-19

Perdavimo aktas patvirtina, kad įmonė dovanų kuponą gavo, tačiau jis nebūtinai įtraukiamas į apskaitą kaip apskaitos dokumentas. Įrašai apskaitoje gali būti daromi ir pagal banko išrašą,...

Brangesnė nei 200 Eur dovana pinigais

2018-02-13

Kai dovanų darbuotojui per metus vertė yra didesnė kaip 200 Eur, nuo viršytos dalies skaičiuojamas GPM, tačiau visa dovanų vertė – ir apmokestinta GPM, ir neapmokestinta – bus leidžiami atskaitymai,...

Dovanos ir prizai darbuotojams

2018-02-01

[VIDEO] 2018 m. sausio 29 d. seminaro SUPERBUHALTERIS XIX vaizdo įrašas III. Dovanos ir prizai darbuotojams Kaip buvo? Kaip bus? Būkite atidūs! Dovanos – 15 proc. GPM ir „Sodra“....

Neapmokestinamos darbuotojų dovanos

2018-01-12

Nuo 2018-01-01 nereikės apmokestinti GPM darbuotojams įteiktų dovanų ir prizų, jeigu jų vertė per kalendorinius metus bus ne didesnė kaip 200 Eur. GPMĮ nenurodo, kokios dovanos turi būti teikiamos...

Kalėdų proga darbuotojams dovanoja savo prekes

2017-12-22

Darbuotojų pajamos natūra dėl įteiktų dovanų apskaičiuojamos rinkos kainomis. Ne savikaina ar didmenine kaina, bet ta kaina, kurią darbuotojas mokėtų pats, jeigu tą prekę pirktų iš nepriklausomo...

Dovanos darbuotojams ir jų šeimos nariams

2017-12-08

[VIDEO] 2017 m. gruodžio 7 d. seminaro „Kalėdų šventės, dovanos ir mokesčiai“ vaizdo įrašas 1. Dovanos darbuotojams ir jų šeimos nariams 1....

Darbuotojus nuvežė į koncertą

2017-12-06

Bilietai į koncertą ir kelionė šiemet yra apmokestinami GPM ir „Sodros“ įmokomis kaip darbuotojų su darbo santykiais susijusios pajamos. Nuo kitų metų, jeigu bus priimtas šiuo metu svarstomas...

Kalėdinės dovanos darbuotojams ir vakarėlis visiems

2017-12-01

Kalėdinės, jubiliejinės ar kitos dovanos darbuotojams visuomet laikomos jų pajamomis natūra ir apmokestinamos kaip darbo užmokestis GPM ir VSD įmokomis. Net ir tuo atveju, jeigu dovanojamas daiktas...

Darbuotojams nupirko bilietus į „Žalgirio“ rungtynes

2017-10-12

Įteikus bilietus į rungtynes darbuotojams, bus laikoma, kad jie gavo pajamų natūra. Pajamos turėtų būti pripažįstamos tada, kai bilietai darbuotojams įteikiami, neatsižvelgiant į tai, kada...

Išėjimo iš darbo proga darbuotojui dovanoja laikrodį

2017-06-21

VMI leidžia neapmokestinti darbuotojams įteiktų dovanų, kai nėra siekio duoti darbuotojui naudos ir todėl neatsiranda pajamų, pavyzdžiui, kai įteikiama gėlių puokštė ar garbės raštas. Tokia...

Darbuotojams skirtos dovanos su įmonės logotipu

2017-03-31

Įmonės logotipas ant dovanos nekeičia PVM atskaitos ir neatleidžia nuo GPM ir „Sodros“ įmokų. Nuo visos dovanos vertės su PVM reikės skaičiuoti mokesčius kaip nuo darbo užmokesčio ir visa...

Piniginiai prizai darbuotojams ir mokesčiai 2017 metais

2017-03-09

Jeigu įmonė 2017 metais įteiks darbuotojams prizus pinigais, tai, kaip ir 2016 metais, nuo tokių prizų vertės reikės skaičiuoti „Sodros“ įmokas ir įmokas į Garantinį fondą. GPM skaičiuojamas...

Paskelbtas pasenęs VMI leidinys apie dovanų ir prekių apmokestinimą PVM

2017-03-08

Nors VMI skelbia, kad leidinys atnaujintas pagal šiuo metu galiojančias teisės aktų nuostatas, tačiau kai kurie VMI pateikti pavyzdžiai yra pasenę ir mokesčių mokėtojai jais neturėtų vadovautis,...

Padovanojo bilietus darbuotojams, tačiau į koncertą ėjo kiti asmenys

2017-01-18

Jeigu įmonė darbuotojams padovanojo bilietus į koncertą, o šie juos perleido kitiems asmenims, tai nepaisant to, kad darbuotojas nedalyvaus koncerte, įmonė vis tiek privalo bilietų vertę pridėti...

Dovanų, prizų ir laimėjimų apmokestinimas GPM

2017-01-03

VMI paskelbė leidinį apie dovanų, prizų ir laimėjimų apmokestinimą GPM ir jų deklaravimą. Leidinys parengtas atsižvelgiant į naujausius deklaracijų taisyklių, kurios taikomos deklaruojant...

Gintarinis papuošalas kontroliuojančiosios įmonės darbuotojui

2016-10-14

Asmeninė dovana kontroliuojančiosios įmonės darbuotojui jo jubiliejaus proga nebus laikoma reprezentacinėmis sąnaudomis, todėl reikės pripažinti neleidžiamus atskaitymus ir nebus galima atskaityti...

Dovanų čekiai apsaugos paslaugas teikiančios įmonės darbuotojams

2016-06-06

Kitos įmonės darbuotojams už jų gerai atliekamą darbą įteiktos dovanos gali būti laikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis. Jeigu tarp įmonių yra specialus susitarimas, GPM ir „Sodros“...

Apmoka potencialaus darbuotojo kelionės iš Ukrainos išlaidas

2016-05-11

Įmonės išlaidos dėl potencialaus darbuotojo atvykimo į darbo pokalbį neturėtų būti laikomos pajamomis natūra, jeigu yra ne didesnės kaip 100 eurų. Tokios išmokos neturi būti deklaruojamos....

Gėlių puokštė darbuotojui

2016-04-13

Gėlių puokštės įsigijimo išlaidos, mūsų vertinimu, turėtų būti leidžiami atskaitymai, nes pagal PMĮ 31 straipsnį dovanos darbuotojams nepriskiriamos prie neleidžiamų atskaitymų. Pirkimo...

Pramogos darbuotojams

2016-01-21

Pietūs, dovanos, dalyvavimo maratone mokesčiai ir kitos išlaidos, kurios gali būti susietos su konkrečiais darbuotojais, laikomos jų pajamomis natūra. Iki šiol įmonė jų neapmokestino GPM ir...

Loterijos prizai darbuotojams

2016-01-11

Paprastai darbuotojams organizuotų loterijų prizai – tai atsitiktine tvarka įteiktos dovanos, todėl ir turėtų būti apmokestinamos kaip dovanos. Jeigu įmonė organizuoja varžybas ar konkursus,...

Įmonėje 10 metų dirbantys darbuotojai gauna ženkliukus su įmonės logotipu

2016-01-08

Ilgai įmonėje dirbantiems darbuotojams įteikti atminimo ženklai neturėtų būti laikomi jų pajamomis natūra. Nors darbuotojams įteiktų dovanų vertė nelaikoma GPM objektu, jų įsigijimo išlaidos...

Šventė darbuotojams ir jų šeimos nariams

2015-12-18

Bendros išlaidos, kurių neįmanoma priskirti konkretiems darbuotojams ar jų šeimos nariams, gali būti leidžiami atskaitymai, jeigu įmonėje yra kolektyvinė sutartis. Dovanų darbuotojams, jų sutuoktiniams...

Piniginis prizas darbuotojui

2015-04-13

Kai darbuotojui įteiktas apdovanojimas atitinka prizo sąvoką, o įteikto prizų tikroji rinkos vertė neviršija 200 Eur (2014 metais - 700 Lt) per kalendorinius metus, darbuotojo gautos pajamos priskiriamos...

„Žalgirio“ arenos abonementas

2015-01-13

Kaip įtraukti į apskaitą ir apmokestinti

Dovanos darbuotojams švenčių proga

2014-12-22

Kaip teisingai apmokestinti

Suvenyrai darbuotojams

2014-11-20

Ar darbuotojui už ilgametį darbą įmonėje įteiktas įmonės simbolika pažymėtas suvenyras laikomas darbuotojo pajamomis natūra ir leidžiamais atskaitymais

Renginys darbuotojams ir svečiams

2014-10-06

Ar inventoriaus nuoma, prizai komandoms ir kitos renginio išlaidos yra svečių ir darbuotojų pajamos natūra

Ar galima atskaityti dovanos, skirtos darbuotojui, pirkimo PVM

2014-07-25

Jeigu įsigyjant prekes yra žinoma, kad įsigyta prekė bus įteikta darbuotojui kaip dovana, laikoma, kad ši prekė nėra skirta naudoti PVM atskaitą suteikiančioje veikloje.

Įteiktas prizas ar dovana

2014-07-25

Įteikus darbuotojui dovaną arba prizą, taikomos skirtingos apmokestinimo GPM taisyklės. Todėl svarbu atskirti, kas buvo įteikta, – prizas ar dovana.

Kaip nustatyti nepiniginio prizo ar dovanos vertę

2014-07-25

Natūra gautų prizų ir dovanų vertė nustatoma pagal prizo, dovanos davėjo patirtas išlaidas – tai yra sumokėtoji tikroji rinkos kaina kartu su PVM.

Pajamos natūra - dažniausiai daromos klaidos (2014-06-26)

2014-07-06

Vaizdo įrašas iš 2014-06-26 vykusio seminaro „Išmokos gyventojams bei išlaidos darbuotojų naudai“.  

Dovana darbuotojui

2014-06-30

Kokia gali būti lengvata, jeigu darbuotojas dirba pusę darbo dienos ir yra iš dalies nedarbingas?

Neskubėkime mokėti GPM dėl dovanos darbuotojui

2014-06-26

Dovana – tai su darbo santykiais susijusių pajamų dalis. Padovanoti darbuotojui galima daiktą, paslaugą ar dovanų kuponą.

Ne tiesiogiai iš darbdavio gauta dovana

2014-06-26

Kai darbuotojas gauna dovaną ne tiesiogiai iš darbdavio, bet iš kitos įmonės, kuri su darbdaviu yra susijusi (pavyzdžiui, dukterinės įmonės darbuotojas gavo dovanų iš patronuojančiosios įmonės),...

Šventės darbuotojams pagal kolektyvinę sutartį

2014-01-14

Ar šventės organizavimo ir dovanų išlaidos yra leidžiami atskaitymai? Kaip su PVM?

Įmonės lėšomis sumokėtas GPM

2013-12-17

Kaip užpildyti FR0573 deklaraciją, jei išskaičiuoto ir sumokėto GPM sumos nesutampa?

Kalėdinės žąsys darbuotojams

2013-11-15

Kaip įforminti ir apmokestinti dovanas darbuotojams?

Dovana vaiką prižiūrinčiai darbuotojai

2013-10-24

Kaip amokestinti dovaną, įteiktą darbuotojai, kuri yra vaiko priežiūros atostogose?

Simbolinės vertės dovanos darbuotojams

2013-09-19

Ar tokių dovanų galima nepripažinti darbuotojų pajamomis? Ar tai leidžiami atskaitymai? Ar pirkimo PVM atskaitomas?

Dovanų darbuotojams pirkimo PVM atskaita

2013-08-20

Ar galima atskaityti dovanų pirkimo PVM?

Gėlės klientams ir darbuotojams [+]

2013-08-14

Ar tai pajamos natūra?

Automobilinė kėdutė vaiko gimimo proga

2013-05-02

Ar įteikta dovana pripažįstamas pajamomis natūra? Ar galima automobilio kėdutės padovanojimą laikyti bendražmogiško bendravimo atveju?

Darbuotojų pajamos ir nauda

2013-02-10

Auditorinio seminaro "GPM ir socialinio draudimo įmokų problematika" [2012 m. gruodžio mėn.] dalomoji medžiaga.

Kalėdinis vakarėlis su išvyka ir dovanomis

2012-12-27

Išlaidos, kurios tenka konkretiems darbuotojams, laikomos darbuotojų pajamomis natūra ir priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

Striukės darbuotojams

2012-12-18

Jeigu darbuotojai su striukėmis atlieka darbo funkcijas, striukės nebus laikomos jų pajamomis natūra.

Atleido gyventoją nuo dalies skolos grąžinimo

2012-11-15

Nurašant fizinio asmens skolą, nurašyta skola leidžiamiems atskaitymams nepriskiriama. Padovanota skola turėtų būti laikoma fizinio asmens pajamomis natūra, nuo kurių GPM turėtų sumokėti įmonė.

Organizuojama šventė ir dalijamos dovanos

2012-09-26

Dovanų dalijimas įforminamas laisvos formos dokumentu. Kai dalinat dovanas atsiranda mokestinių prievolių, turi būti surašomi ir kiti dokumentai: sunaudojimui privatiems poreikiams - PVM sąskaita...

Nuo dovanos darbuotojui mokesčiai sumokėti įmonės lėšomis

2012-08-27

Už darbuotoją sumokėti mokesčiai nelaikomi jo pajamomis ir įmonės leidžiamais atskaitymais.

Už įmonės lėšas darbuotojas įsigijo loterijos bilietą

2012-07-27

Už įmonės lėšas įsigytas loterijos bilietas laikoma darbuotojo pajamomis natūra.

Įmonė darbuotojui parduoda automobilį su draudimu

2012-07-05

Jeigu įmonė automobilio draudimo neperparduotų ar nenutrauktų draudimo sutarties, įmonės patirtos išlaidos būtų laikomos darbuotojo pajamomis natūra.

Kalėdų dovanos dabuotojams iki 150 Lt

2011-12-06

Dovanos darbuotojams priskiriamos pajamoms natūra, susijusioms su darbo santykiais. Apskaičiuojant pelno mokestį dovanos laikomos leidžiamais atskaitymais, nes šios išlaidos yra GPM objektas.

Prizai darbuotojams

2011-11-29

Prizai darbuotojams PVM tikslais laikomi suvartojimu privatiems poreikiams tenkinti, jeigu šių prizų pirkimo PVM buvo įtraukas į atskaitą.

Prizas darbuotojui

2011-11-28

Darbuotojui įteiktas prizas laikomas GPM neapmokestinamosiomis pajamomis, jeigu bendra per metus iš darbdavio gautų prizų vertė neviršija 700 Lt. Nuo darbuotojo pajamų natūra, nuo kurių neskaičiuojamas...