Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Debetinės ir kreditinės PVM sąskaitos faktūros

Nagrinėjant šią temą aptariami debetinių ir kreditinių PVM sąskaitų faktūrų išrašymo atvejai, būdai bei klaidos. Dėl klaidų, prekių grąžinimo, suteiktų nuolaidų, nukainojimo ar dėl kitų priežasčių pasikeitus patiektų prekių ir suteiktų paslaugų vertei išrašomi patikslinamieji dokumentai – debetinės ir kreditinės sąskaitos. Jie leidžia padidinti ar sumažinti anksčiau parduotų ar pirktų prekių vertę bei PVM. Šių dokumentų išrašymo taisykles nustato PVM įstatymo 83 straipsnis.


Išrašė kreditinę sąskaitą Kanados pirkėjui

2020-05-19
| 2 min.

Sumažinus eksportuotų prekių kainą turi būti išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra, tačiau, kaip nurodo muitinės pareigūnai, dėl to eksportuotų prekių vertė, kuri buvo tuo metu, kai...

Diskontai pirkėjams be sąskaitų

2020-03-04
| 3 min.

Apskaitoje pirkėjui suteiktą mokėjimo nuolaidą – diskontą – galima registruoti iš anksto, kai prekės parduodamos, arba vėliau, kai pirkėjas įvykdo atsiskaitymo sąlygas. Apskaičiuojant mokesčius,...

Nors komunalinės paslaugos turėtų būti įtraukiamos į patalpų nuomos apmokestinamąją vertę ir PVM neturėtų būti skaičiuojamas, išrašyti kreditinės sąskaitos įmonė negalės, jeigu nuomininkas...

Patikslinamieji dokumentai rašomi tik tuomet, kai šalys susitaria, kad reikia keisti anksčiau išrašytos PVM sąskaitos faktūros sumą. Užsakovo išrašyta debetinė sąskaita, jeigu jos rangovas...

Kreditinės ar debetinės sąskaitos rašomos pirkėjo ir tiekėjo sutikimu. Jeigu kita šalis dokumento nepriima ir jo nepripažįsta, patikslinantį dokumentą išrašęs asmuo jį turėtų pripažinti...

Taisys komunalinių paslaugų pardavimo PVM

2019-09-19
| 5 min.

Jeigu įmonė su nuomininku, ne PVM mokėtoju, susitarė pataisyti 2019 metų komunalinių paslaugų PVM, nes jų vertė turi būti įtraukta į PVM neapmokestinamos nuomos vertę, tuomet bus rašomos...

Jeigu klaida pastebėta praėjus pusei metų nuo statybos darbų užbaigimo, ją ištaisyti reikės dabar. Užsakovas iš naujo apskaičiuos, kiek statybos darbų tenka gyventojams, kiek įmonėms, ir...

Rašo debetinę sąskaitą ES tiekėjui

2019-07-22
| 2 min.

LT įmonė PVM sąskaitoje faktūroje turėtų rašyti nuorodą, kad prekės, kurioms buvo suteikta nuolaida, tiekėjo valstybėje buvo apmokestintos 0 proc. PVM. Reikalavimą įrašyti tokį rekvizitą...

Nuolaida turėtų būti įforminta kreditine ar debetine sąskaita. PVM nuo maržos turėtų būti perskaičiuotas ir deklaruotas to mėnesio, kurį kreditinė sąskaita buvo gauta, PVM deklaracijoje (FR0600)....

Tokia sąskaita, kurioje nurodomos dvi prekių vertės ir dvi PVM sumos – su nuolaida ir be jos, o nuolaida suteikiama arba nesuteikiama vėliau, kai klientas sumoka, neatitinka šiuo metu galiojančių...

Gavo nuolaidą 2016–2017 metais pirktoms žaliavoms

2019-05-31
| 3 min.

Kreditinė sąskaita registruojama ir PVM atskaita tikslinama dabar, kai sąskaita gauta. Apskaičiuojant pelno mokestį, VMI nori, kad grįžtume į praėjusius laikotarpius, rastume tai, kas buvo pagaminta...

Didinant paslaugų kainą, kai to reikalauja ištiestosios rankos principas ir sudaryta kainodaros dokumentacija, didinamos pajamos ir apmokestinamasis pelnas. Rašoma kreditinė sąskaita ir apskaitoje...

Jeigu patalpų nuomos metinė kaina pakoreguota atsižvelgiant į rinkos kainas ir įmonės turi dokumentus, patvirtinančius šią aplinkybę, tai toks nuomos kainos padidinimas mokestinių pasekmių...

Norint sandorį teisingai įforminti dokumentais ir deklaruoti, reikėtų žinoti, kas vyksta ir koks yra tikrasis susitarimas su užsienio partneriu. Jeigu užsienietis suteikia nuolaidų savo parduotoms...

Jeigu darbus atlikusi įmonė buvo išrašiusi per didelės sumos sąskaitą, ji turėtų rašyti kreditinę ir mažinti atliktų darbų vertę. Pirkėjas į apskaitą šiemet turėtų įtraukti abi sąskaitas...

Kreditinė statybos darbų PVM sąskaita faktūra

2017-11-10
| 3 min.

Kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje, kuria yra mažinama atliktų statybos darbų vertė, turėtų būti nuoroda „atvirkštinis apmokestinimas“. Tokia nuoroda yra privaloma visoms sąskaitoms,...

Prekės grąžinimas už atlygį

2017-04-19
| 3 min.

Jeigu įmonė iš pirkėjo priėmė grąžinamą prekę už tam tikrą atlygį arba grąžino pirkėjui ne visą prekės kainą, reikėtų laikyti, kad įmonė suteikė paslaugą. Įmonė galėtų išrašyti...

Debetinė sąskaita diskontui

2017-04-06
| 5 min.

Kai pirkėjas rašo debetinę sąskaita ir nėra galimybės išvardyti visų prekių ar paslaugų, kurioms buvo suteikta nuolaida, galėtų būti nurodyta tik nuolaidos suma ir nuo jos apskaičiuotas PVM.

Išrašė sąskaitas nurodydami neteisingą PVM tarifą

2017-03-03
| 5 min.

Kai reikia taisyti PVM tarifą ir PVM sumą, nereikėtų rašyti dviejų sąskaitų: kreditinės, kad būtų kredituotos visos parduotos prekės, ir naujos – toms prekėms, parduodamoms taikant naują...

Jeigu dingo prekės ir vežėjas sutiko atlyginti nuostolius, kreditinės sąskaitos vežimo paslaugoms jis neturėtų rašyti, o jeigu išrašytų, tai prekes praradusi įmonė mažintų ne nuostolius,...

Pirkėjai grąžina prekes naujajam tiekėjui

2017-02-08
| 3 min.

Kai senojo tiekėjo įsipareigojimus perima naujasis ir pirkėjai jam grąžina prekes, toks grąžinimas turi būti įforminamas paprasta kreditine sąskaita. Kaip visos kreditinės sąskaitos, deklaracijoje...

Užsakovas nepriėmė sąskaitos už darbus

2016-11-21
| 3 min.

Jeigu užsakovas nepriėmė darbų, PVM sąskaita faktūra neturėjo būti rašoma. Taisyti klaidos išrašydama kreditinę sąskaitą įmonė negalės, jeigu užsakovas šios kreditinės sąskaitos nepriims....

Parduoda prekes be PVM, grąžina – su PVM

2016-07-28
| 3 min.

Prekių grąžinimas, kai prekes tiekia kaip PVM mokėtojas neįsiregistravęs asmuo, gali būti įforminamas tik kreditiniu dokumentu. Pirkėjas negali rašyti debetinių PVM sąskaitų faktūrų ir grąžinti...

Kreditinė sąskaita ir valiutų kurso svyravimai

2016-06-29
| 5 min.

Užsienio valiuta išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje sumos į eurus turėtų būti perskaičiuojamos pagal kreditinės sąskaitos išrašymo dienos kursą, nesvarbu, koks kursas buvo...

Debetinių sąskaitų registravimas PVM SF registruose

2016-06-01
| 4 min.

Apskaitoje pirkimų žurnale užregistruotos tiekėjams išrašytos debetinės PVM sąskaitos faktūros turės būti įtraukiamos į Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą kartu su pardavimo sąskaitomis....

Pasikeitė tiekėjas

2016-03-07
| 3 min.

Kai tiekėją sutartyje keičia trečioji šalis ir ji perima visas tiekėjo teises ir pareigas, prekių grąžinimas, nukainojimas, garantijos ir žalos atlyginimas tampa naujojo tiekėjo reikalu, jeigu...

Jeigu įmonė paslaugų nesuteikė, galėtų išrašyti kreditinę sąskaitą ir mažinti pradavimo PVM. Tačiau kai pirkėjas likviduotas dėl bankroto ir bankroto administratorius nereikalavo nutraukti...

Grąžino bankrutavusio tiekėjo prekes

2016-02-12
| 2 min.

Kai veikianti įmonė perima bankrutavusio tiekėjo teises ir pareigas, prekių grąžinimą įmonė turi įforminti savo vardu. Pagal kreditinę sąskaitą prekių grąžinimas apskaitoje turėtų būti...

Išrašė sąskaitą, bet neatidavė prekių

2016-02-04
| 3 min.

Apmokestinti PVM galima patiektas prekes arba gautą avansą ir išrašyti už juos PVM sąskaitas faktūras. Be priežasties PVM sąskaitos faktūros neturėtų būti rašomos. Jeigu tokia sąskaita buvo...

Teikėjas nepripažįsta debetinių sąskaitų

2016-01-13
| 3 min.

Jeigu tiekėjas nesutinka priimti debetinių PVM sąskaitų faktūrų ir išrašo kreditinę, pirkėjas savo išrašytas debetines sąskaitas turėtų anuliuoti, o į apskaitą įtraukti iš tiekėjo gautą...

Apyvartos nuolaidą galėtų įforminti prekių pirkėjas, PVM mokėtojas, jeigu šalys taip susitarė. Tai turi būti padaryta išrašant debetinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodoma dėl suteiktos...

LV įmonei suteikė apyvartos nuolaidą

2015-12-15
| 2 min.

Suteiktai nuolaidai įforminti LT įmonė turėtų išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, o PVM deklaracijoje ir Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitoje deklaruoti...

Pernai padarė žalą, šiemet gavo sąskaitą

2015-11-05
| 1 min.

Jeigu šalys susitarė dėl žalos atlyginimo tik šiemet, nuostolius reikia registruoti šių metų apskaitoje ir šių metų pelno mokesčio deklaracijoje deklaruoti kaip neleidžiamus atskaitymus.

Likviduojama įmonė apskaitoje pagal gautą kreditinę PVM sąskaitą faktūrą registruoja pelno padidėjimą. Pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, kai įmonė ataskaitinį laikotarpį neturi sąnaudų,...

Gavo kreditinę sąskaitą už 2013 metų pirkimus

2014-03-03
| 2 min.

Iš tiekėjo gauta kreditinė sąskaita pajamų nemažins, dėl jos keisis pirktų arba parduotų prekių savikaina. Į PVM deklaraciją kreditinė sąskaita įtraukiama pagal datą, o registravimas apskaitoje...

Šis elektroninis seminaras yra apie naują kreditinių ir debetinių sąskaitų išrašymo tvarką nuo 2013 m. 

Debetinių sąskaitų rašymas

2013-08-26
| 2 min.

Mokesčių administratorius rekomenduoja nuo 2013 metų debetinėse PVM sąskaitose faktūrose įrašyti pliuso (+) ir minuso ženklus (-), nes pirkėjas nuo 2013 metų debetines sąskaitas gali išrašyti...

Kreditinių sąskaitų numeravimas

2013-04-02
| 2 min.

Kreditinėms PVM sąskaitoms faktūroms išrašyti įmonė gali naudoti PVM sąskaitų faktūrų serijas ir numerius arba suteikti atskirą seriją ir numeruoti atskirai.

Ne PVM mokėtojas išrašė debetinį dokumentą

2012-12-18
| 1 min.

Ne PVM mokėtojas neturi teisės išrašyti debetinių dokumentų. Prekių grąžinimą turėtų įforminti tiekėjas išrašydamas kreditinį dokumentą.Šis specialus sąvadų rinkinys yra skirtas PVM sąskaitų faktūrų temai apžvelgti. Rinkinyje – konsultacijų, MERITS mokesčių konsultantų įžvalgų bei elektroninių seminarų sąvadai, kuriuose rasite pagal temas suskirstytus atsakymus apie PVM sąskaitų faktūrų rekvizitus, elektronines PVM sąskaitas faktūras, degalų kvitus, statybos darbų PVM sąskaitas faktūras, vėluojančias PVM sąskaitas faktūras, užsienietiškas PVM sąskaitas faktūras, debetines ir kreditines PVM sąskaitas faktūras, taip pat kitas temas, aktualias išrašant ir gaunant PVM sąskaitas faktūras. Į visus šiuos klausimus Jums atsako MERITS mokesčių patarėjų komanda. Pasirinkite Jus dominančią temą.

Mokesčių SUFLERIS – tai MERITS mokesčių patarėjų komandos sukurta žinių naujinimo paslauga buhalteriams bei finansų vadovams. Šios paslaugos abonentai turi pastovią prieigą prie daugiau nei 8000 mokesčių konsultacijų, seminarų transliacijų internetu, vaizdo įrašų, žinių testų ir kitos profesinės medžiagos. Mokesčių SUFLERIS – lengvas būdas sužinoti. Daugiau informacijos - www.sufleris.lt.