Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Klientų aptarnavimas:
+370 678 20 470

Užsienietiškos PVM sąskaitos faktūros

Iš užsienio įmonių gautos sąskaitos gali vėluoti, jose gali būti nurodyti ne visi rekvizitai, jos gali būti išrašytos ne tą laikotarpį, kai prekės buvo patiektos. Visi šie klausimai, susiję su prekių ir paslaugų įsigijimu iš užsienio įmonių, aptariami nagrinėjant šią temą. Pateiktos konsultacijos, kaip nustatoma apmokestinamoji vertė, nuo kurios skaičiuojamas atvirkštinis PVM, taip pat prekių įsigijimo vertė.

Nebūtinai pats tiekėjas turi išrašyti PVM sąskaitą faktūrą. Jo vardu ją gali išrašyti kitas asmuo, jeigu jie taip susitarė. PVM išsirašyti gali net pats pirkėjas. Svarbu, kad sąskaitoje būtų nurodyta ...
2019-08-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Rašyti sąskaitas už paslaugų teikėją galima, kai su juo dėl PVM sąskaitų faktūrų išsirašymo yra susitarta. Tokia sąskaita turėtų būti rašoma taip, tarsi ją rašytų pats paslaugų teikėjas: taikomos toki ...
2018-10-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
PVM įstatyme yra specialios taisyklės, kai LT įmonė perka ilgalaikes paslaugas iš ES, o sąskaitos negauna arba gauna pavėluotai. Tuomet apmokestinimo momentu gali būti laikoma mokėjimo data arba gruod ...
2017-03-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Iš užsienio įsigytų paslaugų PVM sąskaitoms faktūroms nustatytas ne vienas PVM klasifikatoriaus kodas, todėl reikia tiksliai žinoti, iš kokios šalies ir kokios paslaugos buvo pirktos. Registruojant iš ...
2016-07-01 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Iš užsienio gauta PVM sąskaita faktūra gali būti neregistruojama PVM sąskaitų faktūrų registre, kai pagal šią sąskaitą nereikia Lietuvoje skaičiuoti PVM. Nuo nario mokesčio PVM paprastai neskaičiuojam ...
2016-06-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Iš užsienio gautų sąskaitų LT įmonės neprivalo versti į lietuvių kalbą. Jos gali būti verčiamos, jeigu to prireikia tvarkant apskaitą ar kitais tikslais. Sąskaitas privaloma išversti į lietuvių kalbą, ...
2016-04-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Iš užsienio gautų PVM SF, kuriose nurodytų paslaugų nereikia apmokestinti atvirkštiniu PVM (kai PVM SF išrašyta ne PVM objektui, kai Lietuvoje tokios paslaugos PVM neapmokestinamos arba apmokestinamos ...
2016-04-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Iš užsienio gautas PVM SF, pagal kurias reikia skaičiuoti atvirkštinį PVM, reikia įtraukti į gaunamų PVM SF registrą. Nors pagal tokias PVM SF LT įmonė turi skaičiuoti pardavimo PVM, šis PVM registre ...
2016-04-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Apskaitoje ir PVM apskaičiavimo tikslais iš ES įsigytų prekių vertė gali skirtis. Todėl nuo 2016-10-01, kai PVM SF registrų duomenys bus formuojami iš apskaitos programoje užregistruotų duomenų, skirs ...
2016-03-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Nutraukusi kavinių veiklą įmonė negalės šios veiklos nuostolių perkelti ir padengti pelnu, gautu iš prekybos maisto produktais, jeigu pagal EVRK tai yra skirtingoms grupėms priskiriamos veiklos.
2016-03-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Šiuo metu galiojančios taisyklės reikalauja, kad iš ES ar trečiųjų valstybių (Rusijos, Turkijos, Baltarusijos, JAV ir t. t.) gaunamos PVM sąskaitos faktūros būtų registruojamos PVM SF registre. Sąskai ...
2016-03-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Bet koks užsienio įmonės pateiktas dokumentas tinka, jeigu iš jo galima nustatyti, kas ir už kiek buvo pirkta. Užsienio įmonės atsiųstas elektroninis laiškas, užsakymo patvirtinimas, pranešimas apie p ...
2015-12-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Iš užsienio įmonių gautos PVM sąskaitos faktūros registruojamos Gautų PVM sąskaitų faktūrų registre. Tačiau atvirkštiniu būdu apskaičiuoto pardavimo PVM registruoti jame nereikia.
2015-10-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
VMI reikalauja, kad užsienio įmonių dokumentuose būtų nurodytas pirkėjas, tačiau PMĮ to tiesiogiai nenurodo. Jeigu įmonė turėtų įrodymus, kad paslaugos buvo suteiktos įmonei, kad jos būtinos įmonės pa ...
2015-08-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
2015-03-27 | RENGINIO ĮRAŠAS
2015-03-27 | RENGINIO ĮRAŠAS
2015-03-27 | RENGINIO ĮRAŠAS
Iš ES įsigytos prekės turėtų būti deklaruojamos tą mėnesį, kada buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra, net jeigu tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą atsiuntė pavėluotai.
2013-12-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Apskaitoje prekės registruojamos taikant tos dienos, kurią jų nuosavybė buvo perduota pirkėjui, dienos kursą. Pagal šį kursą pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais apskaičiuojama ir prekių savikaina. P ...
2013-11-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Net jeigu Kinijos įmonės išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje trūksta rekvizitų, LT įmonė mokesčius privalo skaičiuoti. Lietuvoje įsigytas prekes apmokestinti PVM turi LT įmonė.
2013-08-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Apgyvendinimo paslaugos apmokestinamos PVM visose ES valstybėse narėse, todėl reikia manyti, kad tiekėjas, išrašydamas sąskaitą, nurodė ne visus privalomus PVM sąskaitos faktūros rekvizitus. Tačiau LT ...
2013-08-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
PVM dėl prekių įsigijimo iš ES skaičiuojamas nuo prekių vertės, kuri apskaičiuojama pagal apmokestinimo momentu, t. y. PVM sąskaitos faktūros išrašymo dieną, buvusį valiutos kursą. Jeigu PVM sąskaitą ...
2013-07-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Tiekėjas PVM sąskaitas faktūras turėtų išrašyti kas mėnesį. Jis gali išrašyti vieną PVM sąskaitą faktūrą už visą per mėnesį patiektų prekių kiekį. Prekių tiekimo į ES sąskaitos gali būti išrašomos iki ...
2013-06-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
PVM atskaitai ir leidžiamiems atskaitymams pripažinti iš užsienio gautų PVM sąskaitų faktūrų versti į lietuvių kalbą nereikia, išskyrus atvejus, kai kyla abejonių dėl ūkinės operacijos turinio.
2012-09-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.


Šis specialus sąvadų rinkinys yra skirtas PVM sąskaitų faktūrų temai apžvelgti. Rinkinyje – konsultacijų, MERITS mokesčių konsultantų įžvalgų bei elektroninių seminarų sąvadai, kuriuose rasite pagal temas suskirstytus atsakymus apie PVM sąskaitų faktūrų rekvizitus, elektronines PVM sąskaitas faktūras, degalų kvitus, statybos darbų PVM sąskaitas faktūras, vėluojančias PVM sąskaitas faktūras, užsienietiškas PVM sąskaitas faktūras, debetines ir kreditines PVM sąskaitas faktūras, taip pat kitas temas, aktualias išrašant ir gaunant PVM sąskaitas faktūras. Į visus šiuos klausimus Jums atsako MERITS mokesčių patarėjų komanda. Pasirinkite Jus dominančią temą.

Mokesčių SUFLERIS – tai MERITS mokesčių patarėjų komandos sukurta žinių naujinimo paslauga buhalteriams bei finansų vadovams. Šios paslaugos abonentai turi pastovią prieigą prie daugiau nei 8000 mokesčių konsultacijų, seminarų transliacijų internetu, vaizdo įrašų, žinių testų ir kitos profesinės medžiagos. Mokesčių SUFLERIS – lengvas būdas sužinoti. Daugiau informacijos - www.sufleris.lt.