Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Užsienietiškos PVM sąskaitos faktūros

Iš užsienio įmonių gautos sąskaitos gali vėluoti, jose gali būti nurodyti ne visi rekvizitai, jos gali būti išrašytos ne tą laikotarpį, kai prekės buvo patiektos. Visi šie klausimai, susiję su prekių ir paslaugų įsigijimu iš užsienio įmonių, aptariami nagrinėjant šią temą. Pateiktos konsultacijos, kaip nustatoma apmokestinamoji vertė, nuo kurios skaičiuojamas atvirkštinis PVM, taip pat prekių įsigijimo vertė.


Nebūtinai pats tiekėjas turi išrašyti PVM sąskaitą faktūrą. Jo vardu ją gali išrašyti kitas asmuo, jeigu jie taip susitarė. PVM išsirašyti gali net pats pirkėjas. Svarbu, kad sąskaitoje...

Išsirašys sąskaitą už ES pardavėją

2018-10-25
| 3 min.

Rašyti sąskaitas už paslaugų teikėją galima, kai su juo dėl PVM sąskaitų faktūrų išsirašymo yra susitarta. Tokia sąskaita turėtų būti rašoma taip, tarsi ją rašytų pats paslaugų teikėjas:...

Gavo sąskaitą iš ES už praėjusių metų paslaugas

2017-03-14
| 5 min.

PVM įstatyme yra specialios taisyklės, kai LT įmonė perka ilgalaikes paslaugas iš ES, o sąskaitos negauna arba gauna pavėluotai. Tuomet apmokestinimo momentu gali būti laikoma mokėjimo data arba...

Iš užsienio įsigytų paslaugų PVM sąskaitoms faktūroms nustatytas ne vienas PVM klasifikatoriaus kodas, todėl reikia tiksliai žinoti, iš kokios šalies ir kokios paslaugos buvo pirktos. Registruojant...

PVM SF už nario mokestį registravimas PVM SF registre

2016-06-23
| 3 min.

Iš užsienio gauta PVM sąskaita faktūra gali būti neregistruojama PVM sąskaitų faktūrų registre, kai pagal šią sąskaitą nereikia Lietuvoje skaičiuoti PVM. Nuo nario mokesčio PVM paprastai...

Iš užsienio gautų sąskaitų LT įmonės neprivalo versti į lietuvių kalbą. Jos gali būti verčiamos, jeigu to prireikia tvarkant apskaitą ar kitais tikslais. Sąskaitas privaloma išversti į...

Iš užsienio gautų PVM SF, kuriose nurodytų paslaugų nereikia apmokestinti atvirkštiniu PVM (kai PVM SF išrašyta ne PVM objektui, kai Lietuvoje tokios paslaugos PVM neapmokestinamos arba apmokestinamos...

Iš užsienio gautas PVM SF, pagal kurias reikia skaičiuoti atvirkštinį PVM, reikia įtraukti į gaunamų PVM SF registrą. Nors pagal tokias PVM SF LT įmonė turi skaičiuoti pardavimo PVM, šis PVM...

Apskaitoje ir PVM apskaičiavimo tikslais iš ES įsigytų prekių vertė gali skirtis. Todėl nuo 2016-10-01, kai PVM SF registrų duomenys bus formuojami iš apskaitos programoje užregistruotų duomenų,...

Nutraukusi kavinių veiklą įmonė negalės šios veiklos nuostolių perkelti ir padengti pelnu, gautu iš prekybos maisto produktais, jeigu pagal EVRK tai yra skirtingoms grupėms priskiriamos veiklos.

Užsienietiškų PVM SF registravimas PVM SF registre

2016-03-10
| 3 min.

Šiuo metu galiojančios taisyklės reikalauja, kad iš ES ar trečiųjų valstybių (Rusijos, Turkijos, Baltarusijos, JAV ir t. t.) gaunamos PVM sąskaitos faktūros būtų registruojamos PVM SF registre....

Pirko įrangą be dokumentų

2015-12-10
| 2 min.

Bet koks užsienio įmonės pateiktas dokumentas tinka, jeigu iš jo galima nustatyti, kas ir už kiek buvo pirkta. Užsienio įmonės atsiųstas elektroninis laiškas, užsakymo patvirtinimas, pranešimas...

Iš užsienio įmonių gautos PVM sąskaitos faktūros registruojamos Gautų PVM sąskaitų faktūrų registre. Tačiau atvirkštiniu būdu apskaičiuoto pardavimo PVM registruoti jame nereikia.

VMI reikalauja, kad užsienio įmonių dokumentuose būtų nurodytas pirkėjas, tačiau PMĮ to tiesiogiai nenurodo. Jeigu įmonė turėtų įrodymus, kad paslaugos buvo suteiktos įmonei, kad jos būtinos...

Pirkimas DAP sąlygomis

2015-03-27
| 1 min.

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Pirkimas FCA sąlygomis

2015-03-27
| 1 min.

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Pirkimas EXW sąlygomis

2015-03-27
| 1 min.

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš seminaro "Gamybos ir tarptautinės prekybos srities mokesčiai", įvykusio 2015-03-27.

Pavėluotai iš ES gauta sąskaita

2013-12-05
| 1 min.

Iš ES įsigytos prekės turėtų būti deklaruojamos tą mėnesį, kada buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra, net jeigu tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą atsiuntė pavėluotai.

Nesutampa prekių pardavimo ir sąskaitų datos

2013-11-28
| 1 min.

Apskaitoje prekės registruojamos taikant tos dienos, kurią jų nuosavybė buvo perduota pirkėjui, dienos kursą. Pagal šį kursą pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais apskaičiuojama ir prekių...

Kinijos įmonė sąskaitoje nenurodė visų rekvizitų

2013-08-23
| 2 min.

Net jeigu Kinijos įmonės išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje trūksta rekvizitų, LT įmonė mokesčius privalo skaičiuoti. Lietuvoje įsigytas prekes apmokestinti PVM turi LT įmonė.

Tiekėjas sąskaitoje neišskyrė PVM

2013-08-02
| 3 min.

Apgyvendinimo paslaugos apmokestinamos PVM visose ES valstybėse narėse, todėl reikia manyti, kad tiekėjas, išrašydamas sąskaitą, nurodė ne visus privalomus PVM sąskaitos faktūros rekvizitus....

PVM dėl prekių įsigijimo iš ES skaičiuojamas nuo prekių vertės, kuri apskaičiuojama pagal apmokestinimo momentu, t. y. PVM sąskaitos faktūros išrašymo dieną, buvusį valiutos kursą. Jeigu...

Tiekėjas PVM sąskaitas faktūras turėtų išrašyti kas mėnesį. Jis gali išrašyti vieną PVM sąskaitą faktūrą už visą per mėnesį patiektų prekių kiekį. Prekių tiekimo į ES sąskaitos...

PVM atskaitai ir leidžiamiems atskaitymams pripažinti iš užsienio gautų PVM sąskaitų faktūrų versti į lietuvių kalbą nereikia, išskyrus atvejus, kai kyla abejonių dėl ūkinės operacijos...Šis specialus sąvadų rinkinys yra skirtas PVM sąskaitų faktūrų temai apžvelgti. Rinkinyje – konsultacijų, MERITS mokesčių konsultantų įžvalgų bei elektroninių seminarų sąvadai, kuriuose rasite pagal temas suskirstytus atsakymus apie PVM sąskaitų faktūrų rekvizitus, elektronines PVM sąskaitas faktūras, degalų kvitus, statybos darbų PVM sąskaitas faktūras, vėluojančias PVM sąskaitas faktūras, užsienietiškas PVM sąskaitas faktūras, debetines ir kreditines PVM sąskaitas faktūras, taip pat kitas temas, aktualias išrašant ir gaunant PVM sąskaitas faktūras. Į visus šiuos klausimus Jums atsako MERITS mokesčių patarėjų komanda. Pasirinkite Jus dominančią temą.

Mokesčių SUFLERIS – tai MERITS mokesčių patarėjų komandos sukurta žinių naujinimo paslauga buhalteriams bei finansų vadovams. Šios paslaugos abonentai turi pastovią prieigą prie daugiau nei 8000 mokesčių konsultacijų, seminarų transliacijų internetu, vaizdo įrašų, žinių testų ir kitos profesinės medžiagos. Mokesčių SUFLERIS – lengvas būdas sužinoti. Daugiau informacijos - www.sufleris.lt.