Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Kitos temos

Šioje leidinio skiltyje pateiktos įvairios situacijos, susijusios su PVM sąskaitų naudojimu, išrašymu, sąnaudų pripažinimu ir PVM atskaita: kokį dokumentą rašyti, kai PVM sąskaita faktūra neprivaloma; ar išankstinio mokėjimo dokumentas gali būti laikomas PVM sąskaita faktūra; ką daryti, jei įmonė negauna PVM sąskaitos faktūros, ir kt.


I.SAF taisyklės nurodo, kad įtraukti PVM sąskaitą faktūrą į Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, kuris teikiamas VMI, turi ta įmonė, kuri sąskaitoje nurodyta kaip pirkėja, neatsižvelgiant...

Skolų išieškojimo paslaugos pripažįstamos sąnaudomis ir leidžiamais atskaitymais pagal PVM sąskaitą faktūrą, kurią turėtų išrašyti skolą išieškojusi įmonė už savo suteiktas paslaugas.

Kai įmonės pasidalija išlaidas ir viena kitai kompensuoja paslaugų kainą, pagal PVMĮ paprastai įvyksta paslaugų teikimas. Rašomos sąskaitos ir deklaruojama PVM deklaracijoje. Įmonė gali nuspręsti...

Lėšas surenkanti įmonė gali veikti kaip finansinis tarpininkas, kuris surenka pinigus, bet nieko neparduoda. Todėl komunalinių paslaugų teikėjai patys turėtų galvoti, kaip pateikti sąskaitas...

PVM mokėtojo teikiamos teisinės paslaugos nuo PVM nėra atleistos, todėl rašant sąskaitą turi būti apskaičiuotas PVM. Kai Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba perveda atlyginimą...

Pirko knygyno dovanų kuponus

2020-02-03
| 1 min.

Knygynų, prekybos centrų ir kitų pardavėjų išleistų daugiatipių dovanų kuponų pardavimas nėra prekių tiekimas ar paslaugų teikimas, todėl PVM sąskaita faktūra nerašoma. Kuponai perduodami...

Palūkanos už gyventojo išsimokėtinai pirktą įrangą

2020-01-14
| 5 min.

FR0711 ataskaitos pildymo taisyklės nereikalauja deklaruoti pagal pirkimo–pardavimo sutartį mokamų palūkanų. Už palūkanas kas mėnesį rašoma PVM sąskaita faktūra, o jeigu gyventojas nėra...

Pirko pastatą iš varžytinių ir negavo sąskaitos

2020-01-09
| 2 min.

Pastato pardavėjas, net jeigu pastatas parduodamas iš varžytinių, turėtų išrašyti PVM sąskaitą faktūrą arba jo vardu tai gali padaryti varžytinių organizatorius.

Nenori įmonės balanse rodyti iš pirkėjo gauto avanso

2020-01-03
| 1 min.

Avansiniai mokėjimai už prekes yra realus įmonės įsipareigojimas ir jis turi būtų parodytas įmonės balanse kaip ir pinigai, kuriuos įmonė gavo. Net išrašius avanso PVM sąskaitą faktūrą,...

Kai asociacija vykdo PVM apmokestinamą komercinę veiklą, Lietuvoje registruotis kaip PVM mokėtoja ji privalo per paskutinius 12 mėn. pasiekusi 45 000 Eur ribą. Internetu bilietus perkantiems pirkėjams...

Įmonė padeda savivaldybei atgauti skolas

2019-11-28
| 3 min.

Kai įmonė pagal sutartį su savivaldybe iš jos skolininkų išreikalauja grąžinti skolas, paslaugą ji suteikia ne skolininkams, bet savivaldybei ir būtent jai reikėtų rašyti sąskaitą, net jeigu...

Du gyventojai įsigijo bendrą turtą iš ES lėšų

2019-11-28
| 2 min.

Kai yra sudaryta jungtinės veiklos sutartis, partneriai vienas kitam gali perparduoti dalį išlaidų ar įsigytos technikos, išrašydami PVM sąskaitas faktūras. Jeigu technika naudojama PVM apmokestinamai...

Sumokėjo užstatą už detalės remontą

2019-11-21
| 2 min.

Jeigu šalys susitarė, kad 200 Eur užstatas liks darbus atlikusiam meistrui, net jeigu detalės suremontuoti nepavys, ši suma bus laikoma atlygiu už suteiktas paslaugas (meistras darbą atliko, tik...

Nors PVM sąskaitos faktūros reikėjo, kad prekės būtų sertifikuotos (dėl biurokratinių ir tik biurokratams suprantamų priežasčių), prekių tiekimas pagal sutartį nebus įvykęs ir prekės tebegulės...

Už nuomą sąskaitas rašo mėnesio pradžioje

2019-11-05
| 4 min.

Prievolė išrašyti PVM sąskaitą faktūrą pagal PVMĮ atsiranda nedelsiant, kai paslauga suteikiama. Rašyti sąskaitas iki kito mėnesio 10 dienos galima, bet neprivaloma. Išrašyti PVM sąskaitą...

Prekyba internetu ir PVM SF rašymas

2019-10-21
| 2 min.

Net jei pirkėjai yra paprasti gyventojai, kiekvienam iš jų turėtų būti rašoma PVM sąskaita faktūra, jeigu jie atsiskaito pervedimu. Tokioje sąskaitoje nurodomos būtent to pirkėjo pirktos prekės....

Tęstinės reklamos paslaugos ir pajamų pripažinimas

2019-10-14
| 5 min.

Paslaugų pajamos turėtų būti pripažįstamos tada, kai paslaugos suteikiamos. Kiekvienas paslaugos teikimo atvejis turi būti nagrinėjamas atskirai, nėra bendros taisyklės. Jeigu nuomojate reklaminį...

i.SAF nori deklaruoti kasos aparato kvitus

2019-09-23
| 2 min.

i.SAF – tai posistemis, kuriame teikiami gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų duomenys. Kai įmonė naudoja kasos aparatą ir klientams PVM sąskaitų faktūrų nerašo, ji neturi sąskaitų...

Rašo dvi sąskaitas – vokiečių ir lietuvių kalba

2019-09-18
| 2 min.

Pirkėjas ir pardavėjas turėtų turėti vieną ir tą patį PVM sąskaitos faktūros variantą. Jie negali skirtis, kitaip tai nėra tas pats dokumentas, todėl pirkėjui nereikėtų rašyti vokiško...

Kai klientai įmonei parduoda nusidėvėjusią ar nebenaudojamą įrangą, vyksta prekių tiekimas ir rašoma PVM sąskaita faktūra. Jeigu įranga buvo naudojama PVM neapmokestinamoje veikloje, tuomet...

Viena PVM SF pagal kelis EKA kvitus

2019-08-07
| 2 min.

PVM įstatymas leidžia rašyti bendrą PVM sąskaitą faktūrą už visas per mėnesį pirkėjui patiektas prekes, neatsižvelgiant į tai, ar pirkėjui yra išduotas kasos aparato kvitas ir kiek jų...

PVM SF išrašymas, kai pirkėjas perka internetu

2019-08-06
| 3 min.

Jeigu prekės pristatomos Lietuvoje esančiam pirkėjui ir jas pristatyti įsipareigoja prekes internetu parduodanti įmonė, tai pardavimas pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais ir prekių tiekimas...

Kai vežėjai negauna jokios paslaugos, bet atlygina kito asmens – ekspeditoriaus ar užsakovo – išlaidas ir nuostolius, PVM objekto nėra, net jeigu pagal sutartį rašoma PVM sąskaita faktūra.

VšĮ viešas renginys ir PVM atskaita

2019-07-19
| 2 min.

Nors VšĮ yra PVM mokėtoja, atskaityti renginio organizavimo išlaidų PVM ji galės tik tuomet, jeigu renginys bus mokamas, o bilietai bus parduodami su PVM.

Įmonė neprivalo tenkinti visų pirkėjo prašymų, ypač to, kuris nesupranta, ką perka, kam perka ir kodėl. Tam tikrais atvejais mokėjimas iš vieno asmens sąskaitos ir prašymas išrašyti sąskaitą...

Gyventojai už automobilių saugojimą sumoka pervedimu

2019-07-08
| 7 min.

Kai gyventojai už automobilio stovėjimą sumoka pervedimu į banko sąskaitą, įmonė, mėnesiui pasibaigus, kiekvienam gyventojui turėtų išrašyti PVM sąskaitą faktūrą. Viena PVM sąskaita faktūra...

Gavo avansą už darbus, kuriuos pradės vykdyti po metų

2019-06-20
| 5 min.

Avanso nereikia apmokestinti PVM, jeigu darbai (ar dalis darbų pagal sutartį) bus baigti nepraėjus 12 mėnesių laikotarpiui nuo sutarties pasirašymo. Kai yra žinoma, kad darbai galbūt bus pradėti...

PVM sąskaitos faktūros studentams

2019-06-13
| 2 min.

Kai PVM mokėtojas teikia aukštojo mokslo švietimo paslaugą, jis, kaip ir visi ūkio subjektai, rašo PVM sąskaitas faktūras, net jeigu paslaugos PVM neapmokestinamos. Yra išimčių, kai sąskaitų...

Kai įmonė parduoda be PVM įsigytą ilgalaikį turtą, ji gali taikyti maržos schemą ir PVM skaičiuoti nuo maržos (kadangi marža tokiais atvejais būna neigiama, tai PVM neskaičiuojamas). Kai IMT...

PPK naudojimo taisyklės nuo 2019-05-01

2019-05-30
| 1 min.

1. Taisykles nustatė VMI 2. LRV Nr. 1283 nurodė nustatyti PPK formą ir rekvizitus (27 p.), VMI nustatė naudojimo ir apskaitos taisykles. 3. Forma nesikeitė 4. Rekvizitai nesikeitė Kas pasikeitė...

Šalys gali susitarti, kad PVM sąskaitas faktūras rašys ne LT įmonė paslaugų teikėja, bet užsakovas – Vokietijos įmonė. LT įmonė pagal tokias sąskaitas registruos pajamas, jas įtraukinės...

Už paslaugas PVM sąskaitas faktūras rašomos po to, kai paslaugos suteikiamos arba tada, kai gaunamas avansas. Paslaugų teikėjas laikomas pasirinkusiu gautą avansą apmokestinti PVM, kai jis avanso...

PVM deklaracijoje (FR0600) ir i.SAF gali būti neatitikimų ir nebūtinai deklaruota pardavimo PVM suma turi būti tiksliai 21 procentas nuo PVM deklaracijoje nurodytos patiektų prekių ir suteiktų paslaugų...

Ryšių operatoriai teikia tik ryšių paslaugas, o paramos pervedimas, mokėjimai už automobilio statymą ar lošimus – tai tik trečiųjų asmenų vardu sumokėtos sumos, jos nelaikomos paslaugų...

Jau seniai, nuo 2004 metų gegužės mėn., kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą ir išnyko specialieji blankai, niekas PVM sąskaitų faktūrų egzempliorių nenumeruoja (nebent savanoriškai). Nuo...

Sporto klubo abonementų pajamos ir sąskaitų rašymas

2018-11-14
| 11 min.

Abonementus parduodanti įmonė gali rinktis, kada rašyti PVM sąskaitas – apmokestinti avansą ar sąskaitas rašyti kas mėnesį. Taip bus mokamas ir PVM. Apskaitoje pajamos bus pripažintos kas mėnesį,...

Pirkėjai reikalauja perrašyti sąskaitas

2018-10-31
| 3 min.

Klientai, reikalaujantys perrašyti PVM sąskaitas faktūras ir nurodyti kitą pirkėją, pavyzdžiui, įmonę vietoje fizinio asmens, niekam nepatinka. Vienas kitas toks klientas – buhalterijos problema,...

PVM SF rašymas gyventojams, kurie nevykdo veiklos

2018-10-30
| 2 min.

Jeigu pardavimas buvo įformintas kasos aparatu ir gyventojui, kuris nevykdo individualiosios veiklos, buvo išduotas kasos aparato kvitas, PVM sąskaita nerašoma. Sąskaita faktūra nerašoma ir tuomet,...

Pastatą perka du pirkėjai

2018-10-29
| 3 min.

Pirkti pastatą ar kitokią prekę gali du ar daugiau pirkėjų. Tokiais atvejais kiekvienam iš jų išrašoma PVM sąskaita faktūra ir nurodoma jo pagal sutartį įsigyjama turto dalis. Jeigu įmonė...

Tiekėjas pataisė PVM SF, bet neišsiuntė pirkėjui

2018-10-22
| 2 min.

Jeigu pirkėjas sutinka po metų priimti pataisytą sąskaitą, jam teks daryti taisymus. Kai didėja prekių kaina, reikia didinti atsargų vertę arba parduotų prekių savikainą. Jeigu tai buvo paslaugos,...

Nėra teisės akto, kuris pasakytų, ką tokiu atveju privalo daryti pardavėjas. Nėra ir tokio teisės akto, kuris leistų nerašyti sąskaitų. Tokiais atvejais bandoma suderinti pardavėjo ir pirkėjo...

Rašo palūkanų sąskaitą Latvijos įmonei

2018-09-14
| 2 min.

Šiuo atveju LT įmonė gali pasirinkti, kokį dokumentą išrašyti. Jeigu rašys PVM sąskaitą faktūrą, joje reikėtų įrašyti nuorodą į PVM direktyvos 2006/112/EB 44 straipsnį, i.SAF nurodyti...

Kai darbuotojas įmonei kompensuoja dalyvavimo konferencijoje išlaidas, apskaitoje ir pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais gali būti registruojama kompensacija, tačiau pagal PVMĮ tai bus paslaugų...

Kai yra suėjusi mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatis, apskaičiuoti mokestį, jį deklaruoti ir sumokėti įmonė nebeprivalo. Kilus mokestiniam ginčui, teismai senatį taiko ex officio...

Ūkininkas, PVM mokėtojas, prekiauja turguje

2018-08-24
| 4 min.

Lauko prekyvietėse kasos aparatų leidžiama nenaudoti. Taip pat nereikalaujama išduoti jokio dokumento, nebent pirkėjas pareikalauja. Tuomet gali būti išrašoma PVM sąskaita faktūra arba išduodamas...

Išrašomų PVM sąskaitų eiliškumas

2018-07-10
| 2 min.

PVM sąskaitos faktūros turi būti išrašomos didėjančia eilės tvarka. Numeris PVM sąskaitai faktūrai turėtų būti suteikiamas jos išrašymo metu. Todėl šiandien išrašytos sąskaitos numeris...

Kai tiekėjas PVM sąskaitoje faktūroje nurodo mažesnę kainą, o vėliau ją didina ir rašo kreditinę sąskaitą, tai daro nuolatos ir specialiai, susitaręs su pirkėju, gali būti laikoma, kad jis...

Bilietus į renginį parduoda per tarpininką

2018-06-05
| 3 min.

Norint užregistruoti bilietų pardavimo pajamas ir pardavimo PVM, PVM sąskaitų faktūrų nereikia, jeigu pagal teisės aktų reikalavimus jų nereikia rašyti. Bet kuriuo atveju jos nerašomos bilietų...

Kai tiekėjas persigalvoja dėl PVM, daromi taisymai apskaitoje, PVM ir pelno mokesčio deklaracijose, neatsižvelgiant į tai, ar tiekėjas laikosi PVMĮ ir rašo kreditinę sąskaitą, ar perrašo sąskaitą...

Jeigu įmonė paslaugų nepirko, ji neprivalo priimti jokių sąskaitų, juo labiau – išrašytų praėjusiais metais. Neegzistuojančios paslaugos neturi būti įtraukiamos nei į praėjusių, nei į...

VMI nori pasipelnyti

2018-05-11
| 6 min.

Manome, kad VMI specialistai neteisūs, neleisdami mažinti pardavimo PVM, kai prekių grąžinimas įforminamas kasos aparatu, liepdami tokį PVM sumokėti į biudžetą ir jį priskirti neleidžiamiems...

PVM sąskaitų faktūrų išrašymo tvarka nedraudžia rašyti sąskaitų šiandien už paslaugas, kurios buvo suteiktos prieš kelis mėnesius. Tam PVM įstatyme yra numatytas netgi specialus PVM sąskaitų...

Gavo PVM SF už kito mėnesio nuomą

2018-03-30
| 5 min.

Skola, kurios dar nėra, apskaitoje paprastai neregistruojama, jeigu nėra įsipareigojimo mokėti avansą. PVM sąskaita už paslaugas, kurios bus suteiktos kitą mėnesį, pagal PVM įstatymo nuostatas...

Jeigu jūsų įmonė iš sąskaitą išrašiusios įmonės jokių paslaugų neužsakė ir nepirko, tuomet rekomenduotume jums tiesiog ignoruoti išrašomas sąskaitas.

Perka iš ūkininko žemės ūkio produkciją

2018-03-16
| 2 min.

Kai ūkininkas yra įsiregistravęs kaip PVM mokėtojas, už jį išrašyti PVM sąskaitą faktūrą turi tik toks pirkėjas, kuris laikomas žemės ūkio produkcijos perdirbėju ar supirkėju. Kiti pirkėjai...

Pagal bendrąsias PVM įstatymo nuostatas, kai darbai baigiami vėliau nei per 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo, avansai turi būti apmokestinami PVM. Tačiau nuo avansų, mokamų už statybos darbus,...

Klaidingai pritaikė maržos schemą

2018-03-01
| 4 min.

Kai reikia ištaisyti klaidą ir nuspręsti, kaip skaičiuoti PVM, pirmiausia reikia tartis su pirkėju. Kaip šalys susitars, taip pardavėjas ir taisys padarytą klaidą: skaičiuos papildomą PVM arba...

Iš klientų gauna avansus

2018-02-12
| 4 min.

Avansus grynaisiais galima priimti į kasą, išrašyti pinigų priėmimo kvitą, galima registruoti ir kasos aparatu, tik reikia pasitarti su kasos aparatus prižiūrinčia įmone. Nesvarbu, kaip bus...

Pirkėjas užsienietis išsirašys sąskaitą pats

2017-12-07
| 2 min.

PVM sąskaitą už tiekėją gali išrašyti pirkėjas, jeigu jiedu taip susitarė. Tuomet viskas vyksta atvirkščiai nei įprasta: tiekėjas gauna sąskaitą iš pirkėjo, šią sąskaitą įtraukia...

Kompensuoja importo PVM

2017-12-04
| 2 min.

Kai pardavėjas už pirkėją sumoka importo mokesčius ir pirkėjas pardavėjui atlygina patirtas išlaidas, apskaičiuojant PVM tai laikoma kompensacija. Ji įforminama laisvos formos dokumentu arba...

Gavo sąskaitą už baldus, kuriuos pirko darbuotojas

2017-11-20
| 3 min.

Jeigu darbuotojas pirko baldus sau, o sąskaita buvo išrašyta įmonei, ji tuos baldus savo darbuotojui gali perparduoti - išrašyti PVM sąskaitą faktūrą. Taip deklaruotų baldų pirkimą ir pardavimą,...

Negauna sąskaitos iš portugalų įmonės

2017-10-27
| 4 min.

LT įmonė turėtų paieškoti PVM sąskaitos faktūros. Galbūt dokumentas, pagal kurį buvo sumokėtas avansas, ar atliktų darbų aktas, gal kitas dokumentas, kuriame yra reikalingi rekvizitai, bus...

Pirkėjas atsisako atgabentų prekių

2017-10-17
| 7 min.

Pirkėjas, kuris nepriima atvežtų prekių, neprivalo priimti ir sąskaitos. PVM sąskaita faktūra – tai apskaitos dokumentas, kuris turi patvirtinti įvykusią ūkinę operaciją (turto, skolų ar...

Apsikeitė žemės sklypais

2017-10-09
| 2 min.

Kai susitariama, kad vienas žemės sklypas bus išmainytas į kitą, PVM apskaičiavimo tikslais laikoma, kad abi šalys vykdo tiekimus. Abi šalys pardavė sklypus ir įmonė turi išrašyti PVM sąskaitą...

Kai įmonė už viršytus telefoninių pokalbių limitus išskaito sumas iš darbuotojų darbo užmokesčio, PVM apskaičiavimo tikslais turėtų būti laikoma, kad įmonė darbuotojams perpardavė ryšio...

Kaupiamosios lėšos, kurias įmonė moka nuomodama patalpas iš gyventojų ar įmonių, turėtų būti laikomos sąnaudomis. Tai už patalpų savininkus sumokėtos sumos ir leidžiamais atskaitymais jos...

Sąskaita, kurios neturėjo būti

2017-08-04
| 7 min.

Pirkėjas su tiekėju turėtų išsiaiškinti, kas įvyko ir kaip šalys supranta situaciją. Tai, kad prekės nebuvo patiektos ar paslaugos nebuvo suteiktos, nereiškia, kad negalėjo būti išrašyta...

Kasos aparato kvitas ir sąnaudos

2017-07-26
| 2 min.

Parduotuvės kasos aparato kvitas tinka leidžiamiems atskaitymams pripažinti, jeigu jo bendra suma su PVM ne didesnė kaip 100 Eur. PVM pagal tokius kvitus neatskaitomas, bet gali būti leidžiami atskaitymai,...

Tiekėjo vardu PVM sąskaitas faktūras rašys pirkėjas

2017-07-18
| 4 min.

PVM įstatymas leidžia pirkėjui išrašyti PVM sąskaitą faktūrą tiekėjo vardu, kai yra išankstinis šalių susitarimas. Tokioje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti visi privalomi rekvizitai bei...

Nori atskaityti už nuomą sumokėto avanso PVM

2017-06-13
| 4 min.

Nuomininkas gali atskaityti pirkimo PVM nuo avanso, jeigu gauna PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodyta, kad apmokestintas buvo avansas. Pats nuspręsti atskaityti pirkimo PVM nuo sumokėtos sumos ir...

PVM sąskaita už savivaldybės rinkliavas

2017-05-29
| 4 min.

Savivaldybės rinkliavos už įvairių leidimų išdavimą paprastai nėra PVM objektas ir PVM sąskaitos faktūros nerašomos. Tam gali būti naudojami laisvos formos dokumentai. Įmonėms, kurios gauna...

Kai prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM pereina pirkėjui, PVM sąskaitoje faktūroje turi būti įrašoma nuoroda „Atvirkštinis apmokestinimas“. Išrašant sąskaitą užsienio pirkėjui, PVM...

Naikina senas PVM sąskaitas faktūras

2017-05-08
| 4 min.

Naikinti PVM sąskaitas faktūras įmonės gali įvairiais būdais: sudeginti, suplėšyti, susmulkinti, sumalti ir visais kitais įmanomais būdais. Svarbu prieš tai priimti sprendimą atrinkti pasibaigusio...

Kai šalys susitaria dėl padarytos žalos atlyginimo, kreditinės sąskaitos nerašomos, o žalą atlyginusi įmonė pripažįsta neleidžiamus atskaitymus. Kai susitariama dėl kainos sumažinimo, bet...

Gyventojas po trijų mėnesių paprašė sąskaitos

2017-04-12
| 5 min.

Kai išduodamas kasos aparato kvitas, sąskaitos gyventojams apskritai nerašomos, bet jeigu įmonė taip susitarė, PVM sąskaita faktūra gali būti išrašyta. Ir nesvarbu, kad paslaugos buvo suteiktos...

Teikia vežimo paslaugas danams ir nerašo sąskaitų

2017-03-29
| 4 min.

Jeigu Danijos įmonė pati išrašo dokumentą ir pagal jį sumoka už vežimo paslaugas, gali būti, kad tas dokumentas yra PVM sąskaita faktūra, kurią už paslaugų teikėją išrašo paslaugų pirkėjas....

Išmainė žemės sklypą į pirkėjo skolą

2017-03-23
| 2 min.

Kai už žemę sumokama ne pinigais, bet kitu turtu, žemės perdavimas vis vien laikomas pardavimu ir sklypą perleidusi įmonė turi rašyti PVM sąskaitą faktūrą.

Parduoda prekes, kurių dar nenusipirko

2017-03-15
| 8 min.

Kai tarp šalių yra sudaryta konsignacijos sutartis, pagal kurią tiekėjas PVM sąskaitą išrašo tik tada, kai prekes parduoda tarpininkas, tarpininko apskaitoje prekės neregistruojamos, nebent nebalansinėse...

Jei prekių gabenimas prasidėjo 2016 metais, o baigėsi 2017 metais, paslauga bus laikoma suteikta 2017 metais ir pajamos bei sąnaudos bus pripažįstamos 2017 metais. Taip pat 2017 metais turėtų būti...

Jeigu įmonė sutiko ir rugpjūčio mėn. sąskaitą perrašė nurodydama gruodžio mėn. datą, nes pirkėjas sąskaitos laiku negavo, tai tikslinti rugpjūčio mėnesio PVM deklaracijos ar rašyti kreditinės...

Pirkėjas pamiršo paprašyti sąskaitos

2017-03-01
| 4 min.

Kai pirkėjui išduodamas kasos aparato kvitas, pardavėjas privalo išrašyti sąskaitą, jeigu pirkėjas jos pareikalauja. Teisės aktai nenustato termino, per kurį pirkėjas turi kreiptis dėl sąskaitos,...

Susitarė dėl avanso už paslaugas

2017-02-27
| 3 min.

Avansą būtina apmokestinti PVM ir išrašyti PVM sąskaita faktūrą, jeigu nuo sutarties sudarymo iki paslaugų suteikimo praeis daugiau kaip 12 mėnesių. Kitais atvejais įmonė renkasi pati – apmokestinti...

Jeigu įmonė išrašė PVM sąskaitą faktūrą, kurios neturėjo išrašyti, ir sumokėjo pardavimo PVM, o pirkėjas šios sąskaitos negavo, tai klaida gali būti ištaisyta anuliuojant sąskaitą ir...

Per anksti rašo sąskaitas

2017-01-27
| 3 min.

Kol prekės neparduotos ir paslaugos nesuteiktos ir kol nėra gautas avansas, PVM sąskaitų rašyti nereikėtų. Pardavėjui tokios sąskaitos paprastai nesukelia jokių mokestinių pasekmių, galbūt...

Nežino pirkėjo

2017-01-24
| 3 min.

Jeigu pirkėjas nėra žinomas, rašyti sąskaitos nurodant, kad tai yra Petras Petraitis, nereikėtų. Sąskaita nerašoma, kai perka fizinis asmuo ir naudojamas kasos aparatas. Pajamas ir prekių nurašymą...

Perparduoda „Omnitel“ paslaugas ir skambučius paramai

2017-01-20
| 2 min.

Kai įmonė gyventojams perparduoda ryšių paslaugas, jos apmokestinamos PVM. Jeigu „Omnitel“ sąskaitoje yra nurodyti mokėjimai tretiesiems asmenims už loterijos bilietus, automobilių statymą...

Parduoda prekes lizingo būdu

2016-12-02
| 3 min.

Įmonė, kuri gyventojams parduoda prekes išperkamosios nuomos būdu, PVM sąskaitas faktūras už prekes paprastai išrašo lizingo bendrovei, o ši – gyventojams. Įmonė pardavėja lizingo bendrovei...

Parduodant automobilius gyventojams, PVM sąskaitos faktūros gali būti nerašomos ir neperduodamos VMI tik nustatytais atvejais: kai gyventojui išduodamas kasos aparato kvitas arba kasos pajamų orderis;...

Platina dovanų kuponus per tarpininką

2016-11-16
| 4 min.

Dovanų kuponus pardavinėjanti įmonė PVM apskaičiavimo tikslais dažniausiai veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas, t. y. suteikia paslaugos pardavėjui vadinamąją kliento suradimo paslaugą ir...

Perparduoda avarijų likvidavimo išlaidas

2016-11-15
| 3 min.

Jeigu kiti pastatų savininkai taip pat naudojasi lietaus nuotekomis, vandentiekiu ar kanalizacija, kuri priklauso įmonei, pagal susitarimą su šiais savininkais galima remonto išlaidas pasidalyti....

Išrašo metinę sąskaitą už nuomą

2016-10-31
| 2 min.

Kai įmonė išrašo PVM sąskaitą faktūrą už metų nuomą metams pasibaigus, yra pažeidžiami PVM įstatymo reikalavimai dėl PVM sąskaitų išrašymo ir galima netgi sulaukti baudų ir delspinigių...

PVM sąskaita už neišgabentas iš ES prekes

2016-10-28
| 3 min.

Eksportas PVM deklaracijoje deklaruojamas, kai prekės išgabenamos iš ES, neatsižvelgiant į tai, kada yra išrašyta PVM sąskaita faktūra. Jeigu sąskaita rašoma tik tam, kad pirkėjas sumokėtų...

Nenori rašyti atliktų darbų aktų

2016-10-17
| 2 min.

Mokesčių teisės aktai nereikalauja rašyti atliktų darbų aktų, tačiau remiantis jais nustatoma, kada įmonė uždirbo pajamų arba kada turi mokėti PVM į biudžetą. Taigi apskaitai ir mokesčiams...

Gavo PVM sąskaitą su dviem numeriais

2016-10-14
| 3 min.

Kai tiekėjas išrašo vieną PVM sąskaitą faktūrą, ji turi turėti vieną numerį, nesvarbu, iš kiek lapų ji susidėtų. Kai įmonė gauna sąskaitą su dviem numeriais, ji turėtų išsirinkti...

Apskaitos paslaugos kas ketvirtį

2016-09-20
| 2 min.

Kai apskaitos įmonė sudaro ilgalaikę paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią paslaugos turėtų būti teikiamos nuolatos, PVM sąskaitos už paslaugas turėtų būti išrašomos kas mėnesį, net jeigu...

Teikia gyventojams nuotekų išvežimo paslaugas

2016-09-19
| 3 min.

Kai paslaugos teikiamos gyventojų gyvenamojoje vietoje ir gyventojas atsiskaito grynaisiais pinigais, kasos aparato naudoti nereikia. Nereikia rašyti ir PVM sąskaitos faktūros. Išrašomas pinigų...

Privatūs ir savi poreikiai bei PVM sąskaitos faktūros

2016-09-14
| 4 min.

PVM sąskaitos faktūros rašomos, kai įmonė atskaito prekių ir paslaugų pirkimo PVM, o paskui jas nemokamai dalija ar teikia kitiems. Tokias sąskaitas reikia registruoti PVM sąskaitų faktūrų...

Teikia vairavimo mokymo paslaugas

2016-09-13
| 5 min.

PVM sąskaitos faktūros už paslaugas rašomos tada, kai paslaugos suteikiamos. Už kai kurias paslaugas sąskaitos gali būti rašomos kas mėnesį, pavyzdžiui, už nuomą, kitos paslaugos gali būti...

Tiekėjas parduoda žaliavas už 0 Eur

2016-09-12
| 3 min.

PVM sąskaita rašoma, kai prekės parduodamos. Kai jos dovanojamos, rašomas perdavimo aktas. Jeigu nemokamos prekės yra nuolaida pagal tiekimo sutartį, tai šioje sutartyje ir turėtų būti susitarta...

Konsultavimo paslaugos ir PVM SF išrašymas

2016-08-23
| 4 min.

PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir PVM skaičiavimo momentas priklauso nuo to, ar paslaugos teikiamos ilgą laiką – tęstinį laikotarpį. Jeigu paslaugos ilgalaikės, PVM gali būti skaičiuojamas...

ES įmonė reikalauja papildomų sąskaitų ir rekvizitų

2016-08-19
| 3 min.

Kai pirkėjas reikalauja kokių nors keistų dokumentų ar papildomų įrašų PVM sąskaitose faktūrose, gali būti, kad jis mano, jos visi dokumentai, kuriuos pateikė LT įmonė, – ir išankstinė...

Stabdo veiklą ir atiduoda turtą akcininkui

2016-08-17
| 2 min.

Turto perdavimas akcininkui bus laikomas pardavimu. Reikės rašyti sąskaitą ir registruoti perleidimo pelną ar nuostolius, o jeigu turtas bus parduotas už mažesnę nei rinkos kainą, – ir papildomas...

PVM SF darbuotojams už viršytus limitus

2016-08-04
| 2 min.

Darbuotojui išrašytos PVM sąskaitos faktūros už telefoninius pokalbius ar viršytą degalų limitą gali būti registruojamos mažinant sąnaudas apskaitoje, įtraukiamos į PVM sąskaitų faktūrų...

Ne PVM mokėtojų PVM SF registrai

2016-07-05
| 1 min.

Kaip PVM mokėtoja neįsiregistravusi įmonė turi tvarkyti Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, bet teikti duomenų VMI ji neprivalės.

LT įmonė turi rašyti PVM sąskaitas faktūras net ir tuomet, kai PVM skaičiuoti nereikia, nes paslaugos teikiamos užsieniečiams. Šios sąskaitos taip pat turi būti įtraukiamos į PVM sąskaitų...

PVM SF avansams, jų registravimas apskaitoje ir registruose

2016-06-30
| 11 min.

LT įmonė iš kitos LT įmonės gautam avansui apmokestinti išrašo PVM sąskaitą faktūrą, paskui išrašoma dar viena sąskaita prekėms. Jos abi turėtų būti registruojamos apskaitoje ir Išrašomų...

PVM sąskaitos faktūros darbuotojams

2016-06-28
| 3 min.

Už telefoninius pokalbius, degalus, vežiojimą į namus sąskaitos turėtų būti rašomos kiekvienam darbuotojui atskirai. Įmonė tokiose sąskaitose pirkėjo gali nenurodyti, o jeigu pildys supaprastintą...

Autobuso bilieto registravimas PVM SF registre

2016-06-16
| 2 min.

Jeigu įmonė negauna PVM sąskaitos faktūros ir turi tik bilietą (kvitą), į Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą nieko įtraukti nereikia, nes bilietas nėra PVM sąskaita faktūra.

Kai LT įmonė teikia paslaugas ES įmonei, PVM sąskaitą faktūrą galima išrašyti iki kito mėnesio 15 dienos. Paslaugų pardavimas PVM deklaracijoje taip pat bus deklaruojamas kitą mėnesį, nesvarbu,...

Teisės į išperkamosios nuomos būdu perkamą automobilį perleidimas yra laikomas prekių - automobilio tiekimu. Teisę perleidžianti įmonė turėtų išrašyti PVM sąskaitą faktūrą nurodydama...

PVM sąskaitas faktūras galima rašyti pardavimo metu ir tik konkrečiam pirkėjui. Kai įmonė gyventojams išduoda kasos aparato kvitus ir mėnesio pabaigoje apskaičiuoja per mėnesį uždirbtą sumą,...

Kai įmonė perka kelių naudotojo mokesčio vinjetes ar pašto paslaugos ir gauna PVM sąskaitas faktūras, jos turėtų būti įtraukiamos į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą (FR0671 forma)....

Jeigu ES tiekėjo išrašyta išankstinė sąskaita gali būti laikoma PVM sąskaita faktūra, kurią pateikdamas tiekėjas pasirinko avanso sumą apmokestinti PVM, mūsų manymu, pagal tokią sąskaitą...

Užsienio įmonė filialui perparduoda paslaugas

2016-04-28
| 2 min.

Kai užsienio įmonė viešbučio išlaidas paskirsto ir dalį jų priskiria savo nuolatinei buveinei Lietuvoje, PVM sąskaita faktūra neturėtų būti rašoma, o jeigu būtų išrašyta, Lietuvoje įsteigtas...

Gyvybės draudimo sutartis 5 metams

2016-04-26
| 3 min.

Jeigu įmonė moka gyvybės draudimo įmokas darbuotojų naudai ir iki senatvės pensijos amžiaus jiems yra likę ne daugiau kaip 5 metai, tuomet tokios pajamos natūra GPM ir VSD įmokomis neapmokestinamos,...

Grąžina vienkartinę pakuotę

2016-04-18
| 2 min.

Kai įmonė grąžina vienkartinę pakuotę per taromatą ir prekybos centre atgauna už ją sumokėtą užstatą, PVM sąskaitos faktūros neturėtų būti rašomos. Pinigai su prekybos centro išduotu...

Jeigu įmonės norėtų per pusę pasidalyti darbuotojų nakvynės išlaidas, pirmoji įmonė turėtų išrašyti PVM sąskaitą faktūrą ir taikydama maržos schemą perparduoti apgyvendinimo paslaugą,...

Gavo skenuotą pasirašytą PVM SF

2016-04-13
| 4 min.

Elektroniniu paštu gauta skenuota pasirašyta PVM sąskaita faktūra – tai originalus elektroninis dokumentas ir papildomai gauti popierinės PVM sąskaitos faktūros nereikia. Pardavėjo parašas nėra...

Nemokamai teikia mokymo paslaugas

2016-04-12
| 2 min.

Nemokamai teikiant PVM neapmokestinamas paslaugas, suvartojimo privatiems poreikiams tenkinti neturėtų būti, išrašyti PVM sąskaitų faktūrų ir registruoti PVM sąskaitų faktūrų registre taip...

Kai pirkėjas pameta PVM sąskaitą faktūrą, jos negauna ar gauna pavėluotai, jis neturi teisės reikalauti perrašyti sąskaitą nurodant jam patogią datą. PVM įstatymas pirkėjui tokios teisės...

Įmonė turi draudimo liudijimo kopijas

2016-04-06
| 2 min.

Leidžiami atskaitymai pagal draudimo liudijimus pripažįstami tik todėl, kad jie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis. Šios PVM SF, taip pat, kaip ir visos kitos, turi būti originalios. Buhalterijoje...

Iš komandiruočių parvežtų PVM SF registravimas

2016-04-01
| 4 min.

Kol kas iš komandiruočių parvežtas PVM SF reikėtų registruoti PVM SF registre. Nuo 2016-10-01 reikės registruoti tik tas PVM SF, dėl kurių atsiranda prievolė skaičiuoti PVM.

Anuliuotų PVM SF registravimas registruose

2016-03-29
| 5 min.

Anuliuotos PVM sąskaitos faktūros, kaip ir bet kokios kitos išrašytos sąskaitos, turėtų būti registruojamos PVM SF registre. Kai įmonė blogai išrašytos sąskaitos neanuliuoja, išrašo kreditinę,...

Pardavimų be PVM SF deklaravimas

2016-03-24
| 3 min.

Kasos aparatu ar kasos pajamų orderiu įforminti pardavimai įtraukiami į PVM deklaraciją, tačiau jų nereikia įtraukti į PVM SF registrą. Jeigu įmonė gyventojui išrašys PVM sąskaitą faktūrą,...

DAP sąlygų nurodymas gali būti kliūtis Vokietijos įmonei susigrąžinti PVM iš Lietuvos biudžeto. VMI gali laikyti, kad 21 proc. PVM tarifas buvo pritaikytas nepagrįstai.

PVM sąskaitos faktūros dėl prekių suvartojimo privatiems poreikiams tenkinti rašomos tuomet, kai prekės išdalijamos ir reikia skaičiuoti pardavimo PVM – kai įvyksta menamas tiekimas. Kai įmonė...

PVM įstatymas nedaro išimčių notarinėms sutartims ir neleidžia nerašyti PVM sąskaitų faktūrų. PVM SF gyventojui galėtų būti neišrašoma, jeigu gyventojas sumokėtų grynaisiais arba kortele...

Išrašė PVM SF už palūkanas

2016-03-16
| 2 min.

PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamos gautos palūkanos, neįtraukiama į PVM SF registrą, tačiau palūkanų suma turi būti deklaruojama PVM deklaracijoje.

Draudimo liudijimų registravimas PVM SF registre

2016-03-15
| 3 min.

PVM sąskaitų faktūrų registruose iki 2016-10-01 turėtų būti registruojamos visos už draudimo paslaugas gautos PVM sąskaitos faktūros. Kai draudimo liudijimuose nurodyti visi PVM SF rekvizitai,...

Užsienietiškų PVM SF registravimas PVM SF registre

2016-03-10
| 3 min.

Šiuo metu galiojančios taisyklės reikalauja, kad iš ES ar trečiųjų valstybių (Rusijos, Turkijos, Baltarusijos, JAV ir t. t.) gaunamos PVM sąskaitos faktūros būtų registruojamos PVM SF registre....

Darbus atlieka vieną mėnesį, PVM SF išrašo – kitą

2016-03-10
| 3 min.

Rangos darbai laikomi atliktais tada, kai juos priima užsakovas. Jeigu darbų patikrinimo ir perdavimo laikotarpis yra protingas, mokesčių administratorius neturi teisės reikalauti išrašyti PVM sąskaitą...

Vykdo mišrią veiklą ir neatskaito PVM

2016-03-08
| 4 min.

Kai įmonė neatskaito pirkimo PVM dėl to, kad ji vykdo PVM neapmokestinamą ar neekonominę veiklą, pardavimo PVM sąskaitų faktūrų dėl suvartojimo privatiems poreikiams tenkinti rašyti nereikia....

Jeigu darbai nebuvo baigti, buvo galima išrašyti tik avanso PVM sąskaitą faktūrą ir tik tuomet, jeigu užsakovas jį sumokėjo. Įmonė negali 2016 metais atliktų darbų išlaidų priskirti 2015...

Mainais į nario mokestį suteikė paslaugas

2016-02-29
| 2 min.

Kai nario mokestis yra mokamas mainais į nariui teikiamas paslaugas, PVM apskaičiavimo tikslais gali būti laikoma, kad nario mokestis yra atlygis, kurį narys sumokėjo už jam suteiktas paslaugas ar...

Neturi praėjusių metų sąskaitos

2016-02-01
| 2 min.

Jeigu įmonė žino, kokio tiekėjo ir kokios sąskaitos trūksta, ji gali gauti sąskaitos kopiją. Šiemet gautą sąskaitą bus galima registruoti praėjusių metų apskaitoje gruodžio 31 dienos duomenimis....

Kai įmonė su banku sudaro susitarimą, pagal kurį už pirkėją, atsiskaitantį banko kortele, dalį prekės kainos sumoka bankas, tokia schema PVM apskaičiavimo tikslais gali būti vertinama trejopai:...

Prekyba be kasos aparato

2015-12-09
| 2 min.

Jeigu grynuosius pinigus iš pirkėjų įmonė priima į kasą ir išrašo kasos pajamų orderį, kasos aparato ji naudoti neprivalo. Kai pirkėjai – fiziniai neapmokestinamieji asmenys, įmonė neprivalo...

PVM sąskaitos faktūros gali būti nerašomos tik LRV nutarime nustatytais atvejais. Įmonė, parduodama nekilnojamąjį turtą gyventojui, turėtų išrašyti PVM sąskaitą faktūrą.

Mokesčių administravimo įstatymo, PVM įstatymo ir Transporto kelių kodekso pakeitimai įsigalios 2016-10-01.

Toks sandoris mokesčių apskaičiavimo tikslais yra laikomas mainų sandoriu, todėl prekės atidavimas turėtų būti įformintas PVM sąskaita faktūra, o gyventojo pajamos už paslaugą apmokestintos...

Gavo 130 Eur kvitą už pietus

2015-10-19
| 4 min.

Pagal tokį kasos aparato kvitą įmonė negali atskaityti pirkimo PVM, net jeigu tai reprezentacinės sąnaudos, ir negali pripažinti leidžiamų atskaitymų. Nuo 2015-06-01 kasos aparato kvito suma...

Turi PVM sąskaitą, bet pametė kvitą

2015-10-13
| 6 min.

PVM atskaityti kvitas nereikalingas. Reikia turėti tik tinkamai įformintą PVM sąskaitą faktūrą. Leidžiami atskaitymai pagal PMĮ ir Vyriausybės nutarimą taip pat turėtų būti pripažįstami...

Darbuotojui perparduota užsienio kalbos mokymo paslauga

2015-09-16
| 3 min.

Kai mokėti užsienio kalbą būtina norint atlikti darbuotojo darbo funkcijas, užsienio kalbos kursai gali būti laikomi tęstinio profesinio mokymo paslauga. Todėl perparduodant tokią paslaugą darbuotojui...

Vietinė rinkliava už automobilių statymą miesto gatvėse nėra laikoma PVM objektu ir joks PVM tarifas netaikomas. Todėl jokio PVM tarifo neturėtų taikyti nei rinkliavą administruojanti įmonė,...

Už tiekėją PVM sąskaitas faktūras gali rašyti pirkėjai. Tereikia jiems susitarti. Pirkėjas gali išrašyti sąskaitą už gautas prekes ir išsiųsti tiekėjui, tačiau tokią sąskaitą tiekėjas...

Kvitas už automobilio statymą

2015-08-10
| 2 min.

Rinkliavą už stovėjimą patvirtinantis kvitas laikomas tinkamu dokumentu sąnaudoms pripažinti. Jeigu stovėjimo išlaidos dar atitinka ir leidžiamų atskaitymų kriterijus, už automobilio stovėjimą...

Teikiant elektronines paslaugas ES gyventojams ir kitiems neapmokestinamiesiems asmenims, PVM sąskaitos faktūros turėtų būti rašomos taikant tų ES valstybių PVM ir pagal jų reikalavimus. Lietuviškas...

Įmonių grupės skolos

2015-04-03
| 3 min.

Mokėtinos ir gautinos grupės įmonių skolos registruojamos atskirose – įsipareigojimų ir turto – sąskaitose. Palūkanų už paskolas PVM sąskaitas faktūras gali išsirašyti ne tik kreditoriai,...

Prekiavo Kaziuko mugėje

2015-03-18
| 2 min.

Mugėje įmonė neprivalo naudoti kasos aparatų ir išrašyti PVM sąskaitų faktūrų gyventojams, tačiau apskaičiuoti pajamas, registruoti apskaitoje, sumokėti PVM ir pelno mokestį ji privalo.

Pirko bilietą internetu ir pamiršo sąskaitą

2015-03-10
| 2 min.

Jeigu atspausdintame biliete yra visi privalomi transporto bilieto rekvizitai, sąnaudos gali būti pripažintos leidžiamais atskaitymais ir be sąskaitos.

Keli tiekimai į ES ir viena sąskaita

2014-12-16
| 3 min.

Įmonė gali išrašyti vieną PVM sąskaitą faktūrą visoms per mėnesį į ES patiektoms prekėms. Tokia sąskaita turi būti išrašoma ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

Ne PVM mokėtojas išrašė PVM sąskaitą faktūrą

2014-10-15
| 3 min.

Ne PVM mokėtojas neturi PVM kodo, todėl jo išrašytas dokumentas negali būti laikomas PVM sąskaita faktūra (trūksta rekvizitų). Tačiau PVM atskaityti galima ir pagal ne PVM mokėtojo išrašytą...

Nauji dydžiai eurais apskaičiuojant PVM nuo 2015 m.

2014-10-10
| 2 min.

​​​​​​​Litais išreikštus dydžius Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme pakeitė eurai.

PVM išankstinio mokėjimo sąskaitoje

2013-09-10
| 1 min.

Išankstinio apmokėjimo sąskaitoje neturi būti visų PVM sąskaitos faktūros rekvizitų, nes ji nėra PVM sąskaita faktūra. PVM suma gali būti nurodoma tik informaciniais tikslais.

Sąskaitą išrašė bankrutuojanti įmonė

2013-05-13
| 1 min.

Kai bankrutuojanti įmonė PVM sąskaitoje faktūroje nurodo, kad pagal PVMĮ 96 str. 1 dalį taikomas atvirkštinis PVM, pirkėjas savo PVM deklaracijoje turi deklaruoti ir pardavimo, ir pirkimo PVM.

Pardavimų mugėse įforminimas

2012-10-02
| 1 min.

Kai neprivaloma išduoti kasos aparato kvito ir išrašyti PVM sąskaitą faktūros, įmonė pati sprendžia, kaip tvarkyti pardavimų ir pardavimo PVM apskaitą.

Ne PVM mokėtojas perparduoda elektros energiją

2012-10-01
| 2 min.

Jeigu nuomotojas nėra PVM mokėtojas, iš LESTO nupirktą elektros energiją jis parduos be PVM. Nuomininkas negalės atskaityti PVM, kol nesudarys sutarties su LESTO tiesiogiai.Šis specialus sąvadų rinkinys yra skirtas PVM sąskaitų faktūrų temai apžvelgti. Rinkinyje – konsultacijų, MERITS mokesčių konsultantų įžvalgų bei elektroninių seminarų sąvadai, kuriuose rasite pagal temas suskirstytus atsakymus apie PVM sąskaitų faktūrų rekvizitus, elektronines PVM sąskaitas faktūras, degalų kvitus, statybos darbų PVM sąskaitas faktūras, vėluojančias PVM sąskaitas faktūras, užsienietiškas PVM sąskaitas faktūras, debetines ir kreditines PVM sąskaitas faktūras, taip pat kitas temas, aktualias išrašant ir gaunant PVM sąskaitas faktūras. Į visus šiuos klausimus Jums atsako MERITS mokesčių patarėjų komanda. Pasirinkite Jus dominančią temą.

Mokesčių SUFLERIS – tai MERITS mokesčių patarėjų komandos sukurta žinių naujinimo paslauga buhalteriams bei finansų vadovams. Šios paslaugos abonentai turi pastovią prieigą prie daugiau nei 8000 mokesčių konsultacijų, seminarų transliacijų internetu, vaizdo įrašų, žinių testų ir kitos profesinės medžiagos. Mokesčių SUFLERIS – lengvas būdas sužinoti. Daugiau informacijos - www.sufleris.lt.