Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai

Čia rasite konsultacijas PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir privalomų PVM sąskaitų faktūrų rekvizitų naudojimo klausimais. PVM sąskaitos faktūros rekvizitai – tai duomenys, kuriuos dokumentą išrašęs PVM mokėtojas privalo nurodyti PVM sąskaitoje faktūroje. Šie duomenys leidžia nustatyti atliktą ūkinę operaciją ir suteikia teisę pirkėjams įsigytas prekes ir paslaugas pripažinti leidžiamais atskaitymais bei atskaityti jų pirkimo PVM.


Formaliai toks įrašas privalomas ir nurodyti, kokiame registre kaupiami įmonės duomenys, reikia. Beje, JAR yra vienintelis registras, kuriame kaupiami duomenys apie juridinius asmenis. Tačiau neįrašiusi...

Jeigu tiekėjas PVM sąskaitoje faktūroje neteisingai nurodo įmonės duomenis, kreiptis reikia į tiekėją. Tik jis gali ištaisyti klaidas. Mokesčių teisės aktai išimčių, leidžiančių pagal...

Sąskaita ir PPK be pirkėjo rekvizitų

2019-07-25
| 3 min.

Gyventojui išrašytuose dokumentuose turėtų būti įrašyti tie pirkėjo duomenys, kuriuos jis pageidauja nurodyti. Jeigu rašant PVM sąskaitą faktūrą jis vardo ir pavardės nenurodė, bet pageidauja,...

Kai advokatas teisines paslaugas teikia ES juridiniams apmokestinamiesiems asmenims arba trečiųjų valstybių pirkėjams (bet kokiems, gyventojams taip pat), lietuviškas PVM neskaičiuojamas, nes paslauga...

Sąskaitoje nenurodyta, kad tai PVM sąskaita faktūra

2019-07-23
| 2 min.

Pavadinimas „PVM sąskaita faktūra“ nėra privalomas. Dokumentą galima pavadinti kitaip, bet jis vis vien bus laikomas PVM sąskaita faktūra, jeigu turės visus privalomus rekvizitus. Tokį dokumentą...

Rašo debetinę sąskaitą ES tiekėjui

2019-07-22
| 2 min.

LT įmonė PVM sąskaitoje faktūroje turėtų rašyti nuorodą, kad prekės, kurioms buvo suteikta nuolaida, tiekėjo valstybėje buvo apmokestintos 0 proc. PVM. Reikalavimą įrašyti tokį rekvizitą...

PVM sąskaitoje, kurią LT įmonė rašo LV įmonei už vežimo paslaugas, netaikomas joks PVM tarifas, nes nėra PVM objekto Lietuvoje, o PVM bus skaičiuojamas (jeigu tai turės būti daroma) Latvijoje....

Prekių vežimo paslaugos, kai jos tiesiogiai susijusios su į ES importuojamomis ar iš ES eksportuojamomis prekėmis, apmokestinamos 0 proc. PVM pagal PVMĮ 45 straipsnį ar PVM direktyvos 2006/112/EB...

Parašai sąskaitose faktūrose

2018-10-15
| 4 min.

Parašų PVM sąskaitoje faktūroje ar sąskaitoje faktūroje teisės aktai nereikalauja. Formaliai nei pirkėjo, nei pardavėjo parašas valstybei nereikalingas. Jų reikia įmonei. Pirkėjo parašas...

PVM sąskaitoje nenurodė bendros sumos su PVM

2018-09-17
| 2 min.

Tokio rekvizito, kaip „suma su PVM“, teisės aktai nereikalauja. Jis į PVM sąskaitas faktūras įrašomas dėl to, kad abiem sandorio šalims būtų patogiau, tačiau tais atvejais, kai parduodami...

Akcijų pardavimo PVM sąskaita faktūra

2018-08-08
| 4 min.

Nors akcijų pardavimas pagal PVMĮ 28 str. 5 dalį PVM neapmokestinamas, formaliai pagal PVMĮ įforminamas PVM sąskaita faktūra. Šiai sąskaitai keliami nedideli reikalavimai: nereikia serijos ir...

Pirkėjas grąžina prieš 9 metus pirktas prekes

2017-11-22
| 3 min.

Mokesčių senatis taikoma mokesčiams, o ne prekių grąžinimui. Šiandien įvykusi ūkinė operacija mokestines pasekmes sukuria šiandien, o ne prieš 5 metus. Taigi šalys gali susitarti, kad šiandien...

Sąskaitos gyventojams beveik niekuo nesiskiria nuo sąskaitų, kurias įmonė rašo kitoms įmonėms, skiriasi tik pirkėjo duomenys. Kai perka gyventojas, rašomas jo vardas ir pavardė. Kai gyventojas...

Lenkijos įmonei ieško klientų

2017-10-04
| 3 min.

Kai LT įmonė veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas ir už savo paslaugas Lenkijos įmonei išrašo PVM sąskaitą faktūrą, paslaugoms turėtų būti taikoma bendroji taisyklė – PVM skaičiuojamas...

Gauna sąskaitas su filialo kodu

2017-01-05
| 4 min.

Filialas nėra atskiras jurinis asmuo ir mokesčių mokėtojas, todėl nėra reikalavimo rašyti specialias sąskaitas filialui. Įmonės pirkėjos gautose sąskaitose turėtų būti nurodyti įmonės...

Įmonėms, kurios prekiauja alkoholiu didmeninėje ar mažmeninėje prekyboje, kiek mums žinoma, nėra privaloma išrašomose PVM sąskaitose faktūrose nurodyti alkoholinių gėrimų banderolių seriją...

Sąskaitos veiklą vykdantiems gyventojams

2016-05-30
| 2 min.

Individualiąją veiklą vykdantis gyventojas leidžiamus atskaitymus gali pripažinti pagal jo vardu išrašytas sąskaitas, jeigu jose yra nurodytas jo vardas ir pavardė, PVM kodas arba asmens kodas,...

Du viename – PVM SF ir važtaraštis

2015-11-26
| 5 min.

Įmonių taikomos praktikos – viename dokumente nurodyti ir PVM SF, ir važtaraščio rekvizitus – šiuo metu nereglamentuoja jokie teisės aktai, bet ji nėra ir draudžiama. Ar ji išliks po 2016-10-01,...

PVM SF rekvizitų sąrašas

2015-11-06
| 5 min.

PVM sąskaitoje faktūroje – popierinėje ir elektroninėje – reikia nurodyti daug rekvizitų, tačiau parašas mokesčių apskaičiavimo tikslais nėra reikalingas. Toliau rasite išsamų PVM SF rekvizitų...

PVM SF fiziniams asmenims

2015-10-27
| 4 min.

Kai prekes ar paslaugas perka gyventojai, teisės aktai nereikalauja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti jų vardų ir pavardžių. PVM sąskaitoje nereikia rašyti jokių pirkėjo duomenų, jeigu jis...

Parduoda prekes per Beta.lt

2015-09-28
| 3 min.

PVM sąskaitas faktūras už prekes įmonė turi išrašyti ne Beta.lt, bet pirkėjams. PVM sąskaitas pardavėjo vardu gali išrašyti ir Beta.lt, jeigu šalys taip susitars. Gyventojams išrašytose...

Etiketės už papildomą mokestį

2015-09-16
| 2 min.

Prie gaminių prisiūtų etikečių vertė turėtų būti įtraukta į gaminių kainą. Jeigu pirkėjas sutiko už jas sumokėti papildomai, turėtų didėti tiekiamų prekių vertė. Kai įmonė teikia...

PVM sąskaita faktūra nurodant nuolaidą

2015-09-11
| 2 min.

Pardavimo metu suteikta nuolaida neregistruojama apskaitoje. Apskaičiuojant PVM, ji neįtraukiama į apmokestinamąją vertę. Tačiau niekas nedraudžia jos nurodyti PVM sąskaitoje faktūroje. Nuolaidai...

Supaprastintos PVM sąskaitos faktūros

2015-09-01
| 2 min.

Supaprastinta PVM sąskaita faktūra – tai PVM sąskaita, kurioje yra mažiau rekvizitų ir kurią galima išrašyti, kai pardavimo suma ne didesnė kaip 100 Eur (345 Lt) su PVM. Tačiau kai pirkėjas...

Palūkanų PVM sąskaita faktūra

2015-08-19
| 6 min.

Palūkanos už įmonių juridiniams asmenims suteiktas paskolas įforminamos PVM sąskaitomis faktūromis, kurios gali turėti mažiau rekvizitų nei įprastos PVM sąskaitos faktūros. Gyventojams, kurie...

Parduoda senas patalpas

2015-08-03
| 1 min.

Parduodant be PVM senas patalpas, PVM sąskaitoje faktūroje gali būti įrašoma nuoroda į PVM direktyvą arba PVM įstatymą arba bet kokia frazė, iš kurios pirkėjas žinotų, kodėl nebuvo skaičiuotas...

Vidinis dokumentas su PVM sąskaitos faktūros rekvizitais

2015-07-31
| 3 min.

Visus PVM sąskaitos faktūros rekvizitus turintis dokumentas laikomas PVM sąskaita faktūra. Tokį dokumentą privaloma išrašyti, registruoti ir saugoti pagal PVM įstatymo reikalavimus. Kai įmonė...

Eurai ir užsienio valiuta PVM sąskaitose faktūrose

2015-07-22
| 3 min.

Buhalterinės apskaitos įstatymas nenustato išimčių PVM sąskaitai faktūrai ir visais atvejais reikalauja joje nurodyti eurus, o užsienio valiuta gali būti įrašoma papildomai. Be to, ir užsienio...

Parašai PVM sąskaitose faktūrose

2015-07-01
| 1 min.

PVM sąskaitose faktūroje neprivaloma nurodyti dokumentą išrašiusio asmens vardo, pavardės ir pareigų. Dokumentą išrašęs asmuo neprivalo jo pasirašyti.

Kai prekės gabenamos tarp valstybių narių, o paslaugą perka LT įmonė, PVM sąskaita faktūra išrašoma taikant 21 proc. PVM, todėl papildomos nuorodos į PVM sąskaitą faktūrą neturi būti rašomos.

Parduoda nurašytą trumpalaikį turtą

2015-06-09
| 2 min.

Ūkinės operacijos turinys sąskaitoje faktūroje turėtų būti nurodomas taip, kaip susitarė šalys sudarydamos sutartį. Jeigu buvo įkainotas kiekvienas daiktas, tai PVM sąskaitoje faktūroje reikėtų...

Pirko bilietą internetu ir pamiršo sąskaitą

2015-03-10
| 2 min.

Jeigu atspausdintame biliete yra visi privalomi transporto bilieto rekvizitai, sąnaudos gali būti pripažintos leidžiamais atskaitymais ir be sąskaitos.

Koks dokumentas laikomas PVM sąskaita faktūra

2014-08-18
| 1 min.

PVM įstatymas nereikalauja, kad dokumentas būtų pavadintas PVM sąskaita faktūra. Pakanka, kad jame būtų PVM įstatyme PVM sąskaitai faktūrai nustatyti rekvizitai.

PVM sąskaita užsienio kalba

2013-12-02
| 2 min.

Užsieniečiams išrašoma PVM sąskaita faktūra pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą turėtų būti rašoma lietuvių kalba. PVM įstatymas apie kalbos vartojimą nesako nieko. Praktikoje įmonės...

Supaprastinta sąskaita parduodant gyventojams

2013-10-11
| 2 min.

Jeigu įmonė nenaudoja kasos aparato ir neišrašo pinigų priėmimo kvitų, ji gali išrašyti supaprastintas PVM sąskaitas faktūras. Šiuose dokumentuose nereikia detaliai išvardyti visų prekių.

Tiekėjas PVM sąskaitoje klaidingai nurodė adresą

2013-07-02
| 4 min.

Kreditinės sąskaitos rašomos, kai dėl kokių nors priežasčių keičiasi mokėtinas atlygis. Taisyti dokumentą galima tik jo surašymo metu. Taigi vienintelis būdas ištaisyti klaidą – dokumentą...

Banko išrašas - PVM sąskaita faktūra

2013-03-05
| 2 min.

Jeigu banko išraše yra visi PVM sąskaitoje faktūroje privalomi nurodyti rekvizitai, toks dokumentas turėtų būti prilyginamas PVM sąskaitai faktūrai.

Neprivalomi PVM sąskaitos faktūros rekvizitai

2012-07-16
| 1 min.

PVMĮ neliepia PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti suremontuoto automobilio markės ir valstybinio numerio. Šiuos rekvizitus įmonė gali įrašyti savo nuožiūra.

Darbuotojui suteiktos paskolos palūkanų įforminimas

2012-03-23
| 2 min.

Palūkanoms už paskolą PVM sąskaita faktūra gali būti neišrašoma, jeigu finansinės paslaugos teikiamos fiziniam asmeniui, kuris nelaikomas apmokestinamuoju asmeniu. Tačiau įmonė turėtų išrašyti...Šis specialus sąvadų rinkinys yra skirtas PVM sąskaitų faktūrų temai apžvelgti. Rinkinyje – konsultacijų, MERITS mokesčių konsultantų įžvalgų bei elektroninių seminarų sąvadai, kuriuose rasite pagal temas suskirstytus atsakymus apie PVM sąskaitų faktūrų rekvizitus, elektronines PVM sąskaitas faktūras, degalų kvitus, statybos darbų PVM sąskaitas faktūras, vėluojančias PVM sąskaitas faktūras, užsienietiškas PVM sąskaitas faktūras, debetines ir kreditines PVM sąskaitas faktūras, taip pat kitas temas, aktualias išrašant ir gaunant PVM sąskaitas faktūras. Į visus šiuos klausimus Jums atsako MERITS mokesčių patarėjų komanda. Pasirinkite Jus dominančią temą.

Mokesčių SUFLERIS – tai MERITS mokesčių patarėjų komandos sukurta žinių naujinimo paslauga buhalteriams bei finansų vadovams. Šios paslaugos abonentai turi pastovią prieigą prie daugiau nei 8000 mokesčių konsultacijų, seminarų transliacijų internetu, vaizdo įrašų, žinių testų ir kitos profesinės medžiagos. Mokesčių SUFLERIS – lengvas būdas sužinoti. Daugiau informacijos - www.sufleris.lt.