Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Kitos temos

Šioje „Ilgalaikio turto“ sąvado dalyje rasite konsultacijas ir naujienas įvariomis temomis susijusiomis su Ilgalaikiu turtu.

Išnuomoto turto nurašymas

2020-05-20
| 2 min.

Jeigu įmonė neketina turto nuosavybės teisių perduoti nuomininkui ir turtas atitinka įmonėje nustatytus ilgalaikio turto kriterijus, jis bus nudėvimas per įmonės nustatytą laikotarpį (pelno...

Atskirta įmonė registruoja gautą turtą

2020-04-30
| 2 min.

Atskirta įmonė apskaitoje registruoja turtą, įsipareigojimus ir nuosavą kapitalą. Turtas pagal skaidymo sąlygas gali būti registruojamas balansine arba tikrąja verte.

Kai įmonė pati gaminasi ilgalaikį turtą, to turto gamybos sąnaudos yra registruojamos ruošiamo naudoti ilgalaikio turto sąskaitoje. Kai turto gamyba vyksta kelis mokestinius laikotarpius, apmokestinamasis...

Kai investicinis turtas apskaitoje rodomas tikrąja verte, jį perkėlus į kitas turto grupes, jo įsigijimo savikaina yra paskutinė žinoma to turto tikroji vertė. Jeigu tikroji vertė buvo nustatyta...

Jeigu pagal paramos sutartį įmonė turtą turi naudoti ne trumpiau kaip dvejus metus, tą galima daryti ir neįrašius jo į ilgalaikio turto sąrašus. Yra kitų būdų, kaip parodyti, kad turtas egzistuoja...

Griauna tvorą ir seną dujotiekį

2020-01-15
| 1 min.

Kai seni statiniai – pastatas, tvora ir dujotiekis – griaunami tam, kad būtų pastatyti nauji, nugriautų statinių vertė gali būti įtraukiama į naujai statomo pastato savikainą.

Kas mėnesį mokama už programos palaikymą

2019-08-28
| 3 min.

Programos palaikymo išlaidos, net jeigu jų suma ir reikšminga, pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ir leidžiamais atskaitymais.

Pirko konsultavimo BRAD įgyvendinimo klausimais paslaugas

2019-07-05
| 3 min.

Tvarkų šablonai, tinklo apsaugos lygio vertinimas ar sistemų slaptažodžių patikrinimas nėra turtas, net jeigu už tokias paslaugas reikia daug sumokėti. Nustatyti, kada tokios išlaidos uždirba...

Sukūrė interneto svetainę

2019-05-28
| 3 min.

Kai sukuriama reklaminė interneto svetainė, kuri skirta informacijai apie įmonę skleisti (ne paslaugoms teikti ar prekėms pardavinėti), jos kūrimo išlaidų susieti su pajamų uždirbimu būsimaisiais...

Turi nereikalingą automobilį ir planuoja jį nuomoti

2019-05-24
| 1 min.

Automobilio nusidėvėjimo sąnaudos bus neleidžiami atskaitymai, jeigu jis nebus naudojamas (nebus važiuojama, nebus pilami degalai) arba jeigu jis nebus nuomojamas. Įmonė turi teisę nuomoti lengvuosius...

Kai VšĮ teikia paslaugas ir už tai ima atlygį, tai laikoma pajamomis iš ūkinės komercinės veiklos. Jos gali būti neapmokestinamos pelno mokesčiu, jeigu VšĮ iš tokios veiklos gautą pelną...

Norint pasinaudoti investicijų projekto lengvata, pagal PMĮ 1 priedėlį automobilį reikia priskirti turto grupei „Krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip...

Dvejus metus naudoja nebaigtą statyti pastatą

2019-01-30
| 3 min.

Jeigu statiniai, neužbaigus jų statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ar atnaujinimo, pažeidžiant Statybos įstatymo nuostatas faktiškai naudojami, tai už tokius statinius turi būti mokamas...

Stato pastatą ir montuoja oro kompresorių

2018-10-23
| 2 min.

Nors kompresoriaus montavimo darbai laikomi statybos darbais ir pagal PVMĮ apmokestinami PVM atvirkštiniu būdu, jis galėtų būti laikomas savarankišku turto vienetu, registruojamas apskaitoje ir...

Pasigamino reklamos klipą

2018-10-17
| 1 min.

Įmonės, jos produkcijos ar paslaugų reklamos vaizdo klipas paprastai naudojamas trumpą laiką, todėl ilgalaikiu turtu jo pripažinti nereikėtų. Reklamos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tada,...

Jeigu įmonė sąskaitos už telefoną negaus, ji, remdamasi sutartimi ir mokėjimo dokumentais, gali surašyti buhalterinę pažymą. Apskaitai to pakaks, tačiau apskaičiuojant pelno mokestį tokio...

Išnuomojo patalpas be PVM ir tikslina jų PVM atskaitą

2018-09-11
| 2 min.

Kai patalpos laikinai naudojamas PVM neapmokestinamoje veikloje, jų PVM atskaita tikslinama metinėje PVM deklaracijoje (FR0516), kuri pateikiama VMI iki kitų metų spalio 1 dienos. Metinėje deklaracijoje...

Pirko programėlę ir naudos neterminuotą laiką

2018-09-07
| 2 min.

Įsigijus teisę naudotis programine įranga neterminuotai, apskaitoje gali būti registruojamas nematerialusis turtas, tačiau kai įrangos vertė yra mažesnė už įmonės nustatytą minimalią vertę,...

Grąžinant automobilį lizingo bendrovei įmonės patirti nuostoliai leidžiamais atskaitymais nepripažįstami. Nuo neleidžiamų atskaitymų sumos apskaičiuotas PVM, kurio įmonė neatskaitė, taip...

Nenaudojamo sklypo šienavimo išlaidos

2018-08-09
| 4 min.

Žemės sklypo, kurį įmonė planuoja naudoti veikloje ir ten įrengti smėlio karjerą, šienavimo išlaidos, mūsų vertinimu, turėtų būti leidžiami atskaitymai, net jeigu žemės sklypas šiuo...

Nuomojamą pastatą priskirs investiciniam turtui

2018-08-07
| 3 min.

Investiciniam turtui priskirto pastato vertės padidėjimas ar sumažėjimas apskaičiuojant pelno mokestį nepripažįstamas. Turto vertės padidėjimo pajamos turėtų būti neapmokestinamos, o nuostoliai...

Grąžino brokuotą telefoną

2018-06-12
| 4 min.

Kai įmonė grąžina ryšių operatoriui telefoną, kuris buvo įmonės ilgalaikis turtas, neleidžiamų atskaitymų paprastai neatsiranda. Kol telefonas veikė, jo nusidėvėjimas buvo leidžiami atskaitymai,...

NT registre užregistravo statinį, kuri jau nudėvėjo

2018-05-11
| 2 min.

Jeigu įrenginiai ir jiems skirtas statinys apskaitoje buvo užregistruoti prieš penkiolika metų, nudėvėti ir įmonė daugiau su jais susijusių išlaidų nepatyrė, apskaitoje papildomai registruoti...

Nenaudojamas elektros generatorius

2018-03-26
| 2 min.

Įrengtas elektros generatorius naudojamas nuolatos, net jeigu negamina elektros. Jis reikalingas tam, kad užtikrintų nepertraukiamą elektros tiekimą, kai dingsta elektra – įvyksta avarijos, stichinės...

Registruoja prekės ženklą ir nustatys jo vertę

2018-03-21
| 3 min.

Įmonės susikurtas prekės ženklas paprastai nelaikomas nematerialiuoju turtu, todėl apskaitoje neregistruojamas nei įsigijimo savikaina, nei eksperto nustatyta verte. Pelno mokesčio apskaičiavimo...

Daugiabutyje turi komercines patalpas ir dalį pastogės

2018-03-12
| 3 min.

Butų ir kitų patalpų savininkai turi ne tik sau nuosavybės teise priklausančio turto, bet ir bendro turto, kuris visiems savininkams priklauso iš dalies, – tai laiptinė, stogas, koridorius ir...

Pasikeitė mokestinė vertė

2018-02-09
| 2 min.

Nekilnojamojo turto mokestinė vertė gali keistis. Atlikus ar baigus statybos darbus, kurie įregistruojami NT registre, mokestinė vertė perskaičiuojama. Todėl jeigu NT registro duomenų bazėje randate...

Nuomojamose patalpose įrengė kondicionierių

2018-02-08
| 3 min.

Kai nėra žinoma, kaip bus nuomojamos patalpos – su PVM ar be PVM, kondicionieriaus pirkimo PVM paprastai atskaitomas pagal tais metais taikomą proporciją, o 5 metus tikslinamas pagal faktinius duomenis....

Investicinio projekto lengvata ir naudotas turtas

2017-12-04
| 1 min.

Kai įmonė nusiperka naudotą turtą, pasinaudoti investicinio projekto lengvata ji negali. Lengvatos nebus taikoma ir papildomoms išlaidoms (atvežimo, montavimo, derinimo ar konsultavimo), kurių įmonė...

Išsinuomotose patalpose montuos vartus

2017-11-29
| 2 min.

Įsigytas turtas, jeigu jis atitinka IMT kriterijus, laikomas ilgalaikiu turtu ir turėtų būti nudėvimas, neatsižvelgiant į tai, ar jis naudojamas įmonei nuosavybės teise priklausančiose patalpose...

Pamiršo į apskaitą įtraukti ilgalaikį turtą

2017-11-28
| 4 min.

Paaiškėjus, kad įmonės apskaitoje 2015 metais nebuvo užregistruotas tam tikras ilgalaikis turtas, šią klaidą reikėtų ištaisyti: 2017 m. apskaitoje reikės registruoti IMT įsigijimą ir, jeigu...

Į automobilį sumontavo tempimo kablį

2017-10-24
| 4 min.

Jei kablio įsigijimo vertė didesnė už minimalią ilgalaikio turto įsigijimo vertę, jo įsigijimo išlaidų iš karto nepavyks pripažinti sąnaudomis ir leidžiamais atskaitymais kaip automobilio...

Nori grįžti prie IMT apskaitos įsigijimo vertės būdu

2017-10-24
| 5 min.

Apskaitos būdo keitimas neturės įtakos mokesčiams. Mokesčių įstatymai įmonės turto perkainojimo nereglamentuoja, nevertina sprendimų dėl perkainotos vertės būdo taikymo ar grįžimo prie įsigijimo...

Padidėjo pastato rinkos vertė

2017-10-09
| 2 min.

Atlikus nepriklausomą nekilnojamojo turto vertinimą ir nustačius, kad NT vertė padidėjo, mokesčių mokėti daugiau nereikia. Nekilnojamojo turto mokestis mokamas nuo VĮ Registrų centro nustatytos...

Lengvųjų automobilių pirkimo PVM, kurio įmonė neatskaito, iš karto pripažįstamas sąnaudomis ir leidžiamais atskaitymai. Turto vertė, kurią reikės sumokėti lizingo bendrovei, registruojama...

Kai akcininkas su įmonė sudaro automobilio nuomos sutartį, o įmonė moka įmokas už akcininką, kuriam pagal lizingo (išperkamosios nuomos) sutartį pereis automobilio nuosavybės teisė, turėtų...

Įmonė kraustosi ir išmeta turtą

2017-09-08
| 4 min.

Įmonė gali atsikratyti bet kokiu senu ir nenaudojamu turtu, taip pat ir pasibaigusio saugojimo laiko dokumentais, tačiau išmesti daiktus reikia ten, kur galima. Jeigu negalima išmesti į bendrosios...

Nusidėvėjimas ar amortizacija

2017-09-04
| 1 min.

Abi šios sąvokos vartojamos apskaitoje ir Pelno mokesčio įstatyme. Nudėvimas yra ilgalaikis materialusis turtas, o nematerialusis turtas amortizuojamas. Ne specialistams skirtumo tarp nusidėvėjimo...

Nuomoja butus ir automobilius

2017-08-22
| 2 min.

Įmonė, kuri verčiasi butų ir automobilių nuoma, butus ir automobilius paprastai laiko ilgalaikiu turtu ir nudėvi. Toks nusidėvėjimas mažina apmokestinamąjį pelną, kai įmonė uždirba pelno...

Nurašyti dotacijos likutį, nenudėvint turto ir nesumažinus jo vertės, nepavyks. Kol turtas, kuris buvo įsigytas iš paramos lėšų, turės vertę balanse, tol balanse bus ir dotacija. Galima sumažinti...

Nenori atskaityti ilgalaikio turto pirkimo PVM

2017-07-25
| 2 min.

Neatskaitytas pirkimo PVM gali tapti neleidžiamais atskaitymais, jeigu jį buvo galima atskaityti, o parduodant turtą reikės skaičiuoti pardavimo PVM, neatsižvelgiant į tai, kad jo pirkimo PVM įmonė...

Nemokamai gavo žemę

2017-05-24
| 6 min.

Kai įmonė gauna turtą nemokamai, VMI nori, kad nuo apskaitoje pripažintos pajamų sumos būtų sumokėtas pelno mokestis. Ir nors įmonė sumokės pelno mokestį, turto vertės vis vien nebus, todėl...

Mažavertis inventorius: nurašyta ir pamiršta

2017-04-27
| 2 min.

[VIDEO] Vaizdo įrašas iš XVI SUPERBUHALTERIO, įvykusio 2017-04-26. 9. SITUACIJA Mažavertis inventorius: nurašyta ir pamiršta 6 Mažavertis inventorius: nurašyta...

IT pasigaminimo išlaidas priskyrė sąnaudoms

2017-03-24
| 6 min.

Apskaitoje klaidas galima taisyti neribotą laikotarpį, tačiau tikslinamos gali būti tik 5 praėjusių ir einamųjų metų mokesčių deklaracijos, todėl jeigu sumos nereikšmingos, reikėtų gerai...

Internetinė parduotuvė, nors ir gali būti laikoma nematerialiuoju turtu, nėra programinė įranga, todėl ji nebus laikoma investicinio projekto turtu ir jai nebus taikoma lengvata.

IĮ savininkas gavo tik dienpinigius

2017-03-03
| 2 min.

Jeigu individualioji įmonė savininkui per metus išmokėjo tik dienpinigius ir jokių kitų pajamų nemokėjo, savininkas savo metinėje deklaracijoje jokių iš įmonės gautų pajamų deklaruoti neturėtų,...

Mūsų manymu, VMI galėtų ginčyti PMĮ numatytos investicinio projekto lengvatos taikymą pasistatytam statiniui, jeigu jis neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

Veikloje naudoja neįregistruotą pastatą

2017-02-15
| 3 min.

Nors pastatas formaliai nėra baigtas (nėra užbaigimo dokumentų, jis neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre), pradėjus jį naudoti reikės skaičiuoti PVM ir mokėti nekilnojamojo turto mokestį,...

Pirko priekabą ir nori išardyti dalimis

2017-02-13
| 3 min.

Jeigu įsigytą turtą, kuris pirkimo dokumente nurodytas ir įkainotas kaip vienas vienetas, įmonė nori išskaidyti dalimis kaip IT ir atsargas, tai atskirų dalių savikainos apskaičiavimo metodą...

Įmonė nuomojasi anksčiau jai priklausiusį turtą

2017-02-10
| 4 min.

Kai įmonė įsigyja IMT, jį naudoja, nudėvi, parduoda, o paskui vėl susigrąžina, laikoma, kad ji turi tą patį turtą ir jos leidžiami atskaitymai yra nusidėvėjimas nuo senosios turto vertės....

Sąskaita, dėl kurio buvo kilęs ginčas, į užsakovo apskaitą galėtų būti įtraukta, kai ginčas buvo išspręstas. Jeigu darbų kaina, kurią užsakovas turi sumokėti statybos bendrovei, sumažėjo,...

Sumokėjo už kertamus medžius

2017-01-20
| 2 min.

Jeigu pastato statybos projekte numatyta, kad reikia iškirsti žemės sklype augančius medžius, o tam yra būtina sumokėti kompensaciją į Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos...

Pardavėjai nupirko švarkelį

2016-10-21
| 3 min.

Darbo drabužiai, kaip ir bet koks kitas turtas, gali būti ilgalaikis arba trumpalaikis. Jeigu švarkelio vertė neviršija minimalios ilgalaikio turto įsigijimo vertės ir manoma, kad jis tarnaus ne...

Asfaltuoja iš valstybės išsinuomotą žemę

2016-10-21
| 2 min.

Paprastai asfaltuojami keliai ar stovėjimo aikštelės ir sukuriamas naujas arba remontuojamas anksčiau sukurtas ilgalaikis turtas. Tai, kad žemė priklauso įmonei ne nuosavybės teise, bet yra išsinuomota...

Registruoja pasiruošimo statyboms išlaidas

2016-06-06
| 1 min.

Nuo 2016 metų pagal pavyzdinį sąskaitų planą apskaitoje turėtų būti naudojama ilgalaikio materialiojo turto sąskaita „Vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai“.

Paskolos grąžinimas ilgalaikiu turtu

2016-05-18
| 2 min.

Paskolos grąžinimas ilgalaikiu turtu mokesčių apskaičiavimo tikslais bus laikomas turto perleidimu ir atsiradusių priešpriešinių reikalavimo teisių (mokėtinos paskolos ir gautinos sumos už...

Akcininkas įmonei padovanojo baldus

2016-02-18
| 3 min.

Nemokamai gauto turto vertė paprastai lygi 0 Eur. Tik tuomet, jeigu galima nustatyti jo tikrąją vertę, IMT apskaitoje registruojamas pagal tikrąją vertę, tačiau apskaičiuojant pelno mokestį jo...

Topografinė nuotrauka

2016-01-20
| 1 min.

Topografinė nuotrauka reikalinga projektuojant statinius, todėl jos, kaip ir projektavimo darbų, vertė turėtų būti įtraukiama į statinių įsigijimo vertę.

Prižiūri nenaudojamą pastatą

2015-12-18
| 2 min.

Išlaidos nenaudojamam turtui prižiūrėti, jeigu įmonė nesugeba pademonstruoti pastangų jį panaudoti ekonominėje veikloje, paprastai laikomos neleidžiamais atskaitymais. Pirkimo PVM neatskaitomas...

Jeigu telefonas buvo priskirtas ilgalaikiam turtui ir buvo skaičiuotas jo nusidėvėjimas, grąžinus turtą už tą pačią kainą, už kurią telefonas buvo pirktas, apskaitoje turėtų būti registruojamos...

Pirkėjai išbando automobilius

2015-08-10
| 5 min.

Jeigu prieš perkant automobilį jį išbandyti yra įprasta praktika, bandomiesiems važiavimams sunaudotų degalų, automobilio draudimo ir panašios išlaidos turėtų būti priskiriamos leidžiamiems...

Produkto kūrimo išlaidos taps naujo produkto savikaina, kitos išlaidos, nesusijusios su produkto kūrimu, bus pripažintos veiklos sąnaudomis. Tačiau jeigu įmonė nesukurs produkto ir nepradės uždirbti...

Ilgalaikio turto kriterijų neatitinkantis turtas apskaitoje nurašomas, o pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais – nudėvimas. Tačiau minimalios vertės apvalinimas iki sveikų eurų, mūsų vertinimu,...

Per klaidą mažos vertės turtą priskyrė ilgalaikiam

2015-05-29
| 2 min.

Norint ištaisyti klaidą, turto, kuris neatitinka ilgalaikio turto kriterijų, likutinė vertė apskaitoje galėtų būti nurašyta tą laikotarpį, kurį klaida buvo pastebėta. Taip pat reikia patikslinti...

Gavo draudimo išmoką ir neremontavo automobilio

2015-03-02
| 1 min.

Draudimo išmoka, net jeigu įmonė automobilio neremontuoja, laikoma neapmokestinamosiomis pajamos. Vėliau, kai įmonė automobilį remontuos, remonto išlaidos ar jų dalis bus neleidžiami atskaitymai.

Likutinė vertė eurais

2015-02-03
| 3 min.

Likutinės vertės dydis nustatomas tik apskaičiuojant (iš turto vertės atimama sukaupta nusidėvėjimo suma). Vertės turėtų būti perskaičiuotos į eurus taikant perskaičiavimo kursą – 3,4528...

Nebaigė statyti pastato, bet dalį patalpų išnuomojo

2014-09-26
| 2 min.

PVM dėl pastato pasigaminimo turėtų būti skaičiuojamas, kai pastatas pradedamas naudoti. Pasigaminto IMT naudojimo pradžia nėra siejama su naujo pastato įteisinimu ir įregistravimu Nekilnojamojo...

Svečius apgyvendins ne viešbutyje, bet naujame name

2014-09-03
| 3 min.

Kai įmonė be PVM parduoda pastatą, kuris buvo naudotas kaip ilgalaikis materialusis turtas, tikslinamas iki atskaitos tikslinimo laikotarpio (10 metų) pabaigos likęs pirkimo PVM. Tačiau reikia įsitikinti,...

Automobilio veiklos nuoma ir pajamos natūra

2014-08-27
| 3 min.

Jeigu sandoris sudaromas su gyventoju, kuris laikomas su įmone susijusiu asmeniu, už kainą, kuri yra mažesnė nei rinkos kaina, mokesčių administratorius gali pareikalauti, kad įmonė kainos skirtumą...

Įsiteisėjo teismo nutartis dėl bankroto

2014-08-22
| 1 min.

Įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl bankroto yra priežastis netaikyti veiklos tęstinumo principo ir visą ilgalaikį turtą ir ilgalaikius įsipareigojimus laikyti trumpalaikiais. Todėl jau įmonės...

Įmonė planuoja naują įrangos nuomos veiklą

2014-06-25
| 2 min.

Pradėjus naują veiklą Registrų centro informuoti paprastai nereikia. Jeigu IĮ nuostatai neturi kokių nors ypatybių, susijusių su veiklos sritimis, jų keisti taip pat nereikia. Jeigu naujasis verslas...

Neapsisprendžia dėl nuomos

2014-06-23
| 4 min.

Jeigu patalpas nuomotų įmonė, nuomos pajamos būtų apmokestinamos pelno mokesčiu, 15 % ar 5 % tarifu. Nuoma PVM būtų neapmokestinama, nebent IĮ pasirinktų skaičiuoti PVM, o nuomininku būtų...

Ne PVM mokėtojas nori atskaityti PVM

2014-06-23
| 1 min.

Jeigu įsigyta įranga naudojama Lietuvoje, o nuo uždirbtų pajamų nereikia skaičiuoti PVM, ne PVM mokėtojas tokios įrangos pirkimo PVM atskaityti negali. Tačiau vėliau, jeigu įmonei tektų įsiregistruoti...

Dingo nepilotuojamas lėktuvas

2014-03-04
| 4 min.

Įmonė, jeigu nėra praleistas 10 dienų terminas, galėtų kreiptis į VMI ir vėją laikyti force majeure aplinkybe. Surinkusi reikalingus force majeure įrodymus bei turto praradimo faktą patvirtinančius...

Padovanojo senus baldus politinei partijai

2014-02-10
| 2 min.

Dovanų perdavimas kitiems juridiniams asmenims paprastai įforminamas sutartimi ir priėmimo-perdavimo aktu. Tačiau, atsižvelgiant į šiuo metu galiojančias Politinių partijų įstatymo 19 str. nuostatas,...

ŽŪ veikloje nenaudojamo NT apmokestinimas NTM

2014-02-05
| 3 min.

Nekilnojamasis turtas, kuris naudojamas ne žemės ūkio veikloje arba nenaudojamas, nuo 2014 metų turėtų būti apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu. Todėl nuo turto, jeigu jis nenaudojamas...

Reklaminė iškaba

2014-02-03
| 1 min.

Jeigu iškaba faktiškai bus naudojama veikloje ilgiau nei vienerius metus ir jos vertė viršija įmonės nustatytą minimalią ilgalaikio turto įsigijimo vertę, ji turėtų būti pripažinta ilgalaikiu...

Rinkliava už išorinę reklamą

2013-10-24
| 3 min.

Vietinės rinkliavos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos pagal rinkliavų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus - mokėjimo nurodymą (banko išrašą) ar kvitą.

Mūsų vertinimu, nagrinėjamoje situacijoje mokesčių administratorius neturėjo teisinio pagrindo mokesčio mokėtojui nurodyti sandoryje tarp susijusių asmenų PVM tikslais koreguoti prekių apmokestinamosios...

Dalį pastato nuomoja be PVM

2013-10-09
| 2 min.

Metinė ilgalaikio turto pirkimo PVM dalis gali būti netikslinama, jeigu pagal faktinius rodiklius tiems kalendoriniams metams tenkanti pirkimo PVM dalis skiriasi nuo tiems kalendoriniams metams tenkančios...

MB nario įnašas ilgalaikiu turtu

2013-10-04
| 1 min.

Tiek apskaitoje, tiek pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, ilgalaikio turto naudojimo pradžia turėtų būti įforminta įmonės vadovo (nario) arba jo įgalioto asmens patvirtintu turto perdavimo...

Nuoma mainais už katilą

2013-09-18
| 2 min.

Nuomos pajamos turėtų būti pripažįstamos kas mėnesį registruojama pirkėjo skola. Įmonei perduotas katilas, galėtų būti pripažįstamas ilgalaikiu turtu ir registruojama skola nuomininkui. Pagal...

Naujai įmonei perduoda veiklą ir prekių likučius

2013-08-19
| 3 min.

Jeigu prekės parduodamos taikant paprastą pirkimo-pardavimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros turėtų būti išrašomos nedelsiant po prekių perdavimo arba galėtų būti išrašoma bendra PVM sąskaita...Šis specialus sąvadų rinkinys yra skirtas Ilgalaikio turto klausimams. Rinkinyje – MERITS mokesčių konsultantų įžvalgos, elektroniniai seminarai, konsultacijos. Į visus šiuos klausimus Jums atsako MERITS mokesčių patarėjų komanda. Pasirinkite Jus dominančią temą.

Mokesčių SUFLERIS – tai MERITS mokesčių patarėjų komandos sukurta žinių naujinimo paslauga buhalteriams bei finansų vadovams. Šios paslaugos abonentai turi pastovią prieigą prie daugiau nei 8000 mokesčių konsultacijų, seminarų transliacijų internetu, vaizdo įrašų, žinių testų ir kitos profesinės medžiagos. Mokesčių SUFLERIS – lengvas būdas sužinoti. Daugiau informacijos - www.sufleris.lt.