Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Nurašymai ir praradimai

Čia rasite konsultacijas bei kitą naudingą informaciją apie nurašyto turto apskaitą, nurašomas skolas bei jų sukeliamus praradimus.

Padovanotas ilgalaikis turtas turėtų būti nurašomas, o pagal išrašytą sąskaitą dėl prekių suvartojimo privatiems poreikiams tenkinti turėtų būti registruojamas tik pardavimo PVM ir PVM sąnaudos....

Nuostolingai grąžino netinkamą įrangą

2019-12-10
| 4 min.

Nuostoliai, kurie susidaro dėl to, kad tiekėjas sutinka priimti įrangą už mažesnę kainą, kaip nebūtinos pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti sąnaudos, gali būti neleidžiami atskaitymai,...

Griauna pastatą, kad įrengtų aikštelę

2019-11-29
| 1 min.

Nors vietoje pastato bus aikštelė, ji vis vien bus naujas ilgalaikis turtas – statinys, į kurio pasigaminimo kainą galima įtraukti nugriauto seno pastato įsigijimo vertę.

Griauna pastatą

2019-11-13
| 2 min.

Nugriauto pastato likutinė vertė ir griovimo išlaidos bus leidžiami atskaitymai, jeigu įmonė galės įrodyti, kad šios išlaidos buvo būtinos pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti.

Sudaužė mobilųjį telefoną

2019-09-11
| 2 min.

Jeigu sudaužytas telefonas yra įmonės ilgalaikis turtas, nurašyta likutinė vertė bus neleidžiami atskaitymai ir bus tikslinama ilgalaikio turto PVM atskaita. Kai įmonė praranda pusantrų metų...

Griauna vandens bokštą

2019-08-30
| 3 min.

Kai įmonė likviduoja veikloje naudotą ir nusidėvėjusį ilgalaikį turtą, to turto likvidavimo išlaidos turėtų būti leidžiami atskaitymai kaip įprastos ir būtinos sąnaudos. Pajamos, kurios...

Iš įmonė balanso dingęs krovininis automobilis turėtų sudominti mokesčių administratorių. Kur jis dingo, nustatyti nebus sunku, nes automobiliai registruojami specialiame registre, ten nurodomi...

Neleidžiamais atskaitymais reikės pripažinti ne mokestinę, bet apskaitoje turėtą likutinę vertę, nes būtent ji apskaitoje patenka į sąnaudas. PVM tikslinimo suma bus skaičiuojama neatsižvelgiant...

Nenaudojamo (išmetamo ar utilizuojamo) ilgalaikio turto likutinė vertė, kuri lygi likvidacinei vertei, gali būti leidžiami atskaitymai. Jeigu turtas prarastas dėl draudžiamojo įvykio, jo likutinė...

Turto praradimai

2018-10-01
| 2 min.

Pavogtas, sugadintas, pamestas ar kitaip prarastas turtas apskaičiuojant pelno mokestį yra neleidžiami atskaitymai. Išimčių pelno mokesčio įstatyme nėra, jų netaiko ir VMI. Norėdamos sumažinti...

Prieš metus pavogė kompiuterį

2018-08-24
| 3 min.

Nurašyti kompiuterį ir registruoti nuostolius ar gautiną sumą reikėtų tada, kai sužinoma, kad įmonė kompiuterio neatgaus, o tai galėjo būti žinoma dar ikiteisminio tyrimo metu. Po vagystės...

Kai nėra tiksliai žinoma, kas įvyko prieš kelerius metus, kas buvo registruota apskaitoje, kaip buvo deklaruotas eismo įvykis ir nuostolius padengusi draudimo išmoka, nurašyti skolos lizingo bendrovei...

Nurašo seną nenaudotą kasos aparatą

2017-02-13
| 3 min.

Ilgalaikiu turtu pripažinto ir nenaudoto kasos aparato, kurį įmonė dabar nurašo, PVM turėjo būti grąžintas valstybei. Jeigu įmonė to nedarė ir jau yra praėję 5 metai, formaliai tikslinti...

Iš grupės įmonės nemokamai gavo nudėvėtą turtą

2016-08-30
| 3 min.

Nemokamai gauto turto vertė yra lygi 0 Eur. Tačiau kai įmonė sumoka už jo atvežimą, sumontavimą ir apmoka kitas išlaidas, įsigijimo kaina yra šių išlaidų bendra suma. Kai ši suma mažesnė...

Nurašyto turto apskaita

2016-07-05
| 2 min.

Turtas, kuris nelaikomas ilgalaikiu, pradėtas naudoti nelaikomas ir atsargomis. Jis nurašomas ir pripažįstamas leidžiamais atskaitymais iš karto. Jeigu įmonė vėliau jį parduoda, tai registruoja...

Prokuratūra konfiskavo įsigytas puspriekabes

2016-06-07
| 5 min.

Mokesčių administratorius savo praktikoje nuosekliai laikosi taisyklės, kad turto praradimo nuostoliai priskiriami prie neleidžiamų atskaitymų. Todėl, mūsų manymu, dėl konfiskuoto turto susidarę...

Keičia IMT minimalią vertę ir nenori nurašyti turto

2016-05-26
| 3 min.

Apskaitos standartai neleidžia nenurašyti turto, kuris pagal naują nustatytą minimalią vertę neatitinka ilgalaikio turto pripažinimo kriterijų. Tik neaudituojamos įmonės gali sau leisti nepaisyti...

Nurašo nusidėvėjusį kompiuterį

2015-06-29
| 3 min.

Norint nurašyti kompiuterį reikia parengti nurašymo aktą (ar kitą panašų dokumentą) ir juo remiantis iš apskaitos pašalinti įrašus, susijusius su šiuo kompiuteriu. Trejus metus naudoto kompiuterio...

Nurašė stendą

2015-05-27
| 3 min.

Stendo, kurį būtų galima priskirti ant žemės įtvirtintai konstrukcijai, kurios negalima lengvai išmontuoti arba perkelti į kitą vietą, ir kuris laikytinas nekilnojamuoju turtu, PVM atskaita turėtų...

Nurašo nenudėvėtą krovininį automobilį

2015-03-25
| 2 min.

Nurašymo nuostoliai laikomi neleidžiamais atskaitymais. Nuo jų patikslinta pirkimo PVM suma taip pat bus neleidžiami atskaitymai.

Įmonė nurašė gyventojo skolą

2014-05-14
| 2 min.

Jeigu įmonė apskaitoje nurašo pirkėjo skolą ir nesiima aktyvių veiksmų ją išsiieškoti, tokia situacija mokesčių tikslais gali būti interpretuojama kaip aplinkybės, rodančios, kad įmonė...

Nurašytas nenudėvėtas ilgalaikis turtas [+]

2013-05-15
| 2 min.

Nenudėvėto ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos pripažįstamos neleidžiamais atskaitymais, kaip nebūtinos pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti sąnaudos. Tikslinamo atskaityto pirkimo PVM,...Šis specialus sąvadų rinkinys yra skirtas Ilgalaikio turto klausimams. Rinkinyje – MERITS mokesčių konsultantų įžvalgos, elektroniniai seminarai, konsultacijos. Į visus šiuos klausimus Jums atsako MERITS mokesčių patarėjų komanda. Pasirinkite Jus dominančią temą.

Mokesčių SUFLERIS – tai MERITS mokesčių patarėjų komandos sukurta žinių naujinimo paslauga buhalteriams bei finansų vadovams. Šios paslaugos abonentai turi pastovią prieigą prie daugiau nei 8000 mokesčių konsultacijų, seminarų transliacijų internetu, vaizdo įrašų, žinių testų ir kitos profesinės medžiagos. Mokesčių SUFLERIS – lengvas būdas sužinoti. Daugiau informacijos - www.sufleris.lt.