Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Remontai ir esminiai pagerinimai

Šioje sąvado dalyje rasite konsultacijas, seminarų įrašus, naujienas ir kitą naudingą informaciją susijusią su IT remontu, esminių pagerinimų registravimu apskaitoje bei mokestinėmis prievolėmis.

Išveža prekę remontuoti į Latviją

2020-01-27
| 4 min.

Į kitą valstybę narę remontuoti išgabenta prekė, kuri vėliau bus grąžinta į Lietuvą ir dėl to yra atleista nuo PVM, turi būti registruojama specialiame žurnale. Tokio žurnalo pildymo taisykles...

Durys, dušo kabina ir klozetas – tai remontui sunaudotos prekės ir jų įsigijimo išlaidos galėtų būti pripažįstamos remonto išlaidomis. Televizorius ir šaldytuvas, kuriuos nupirko įmonė,...

Sutaisė stogą ir taip padidino pastato vertę

2019-10-01
| 3 min.

Jeigu įmonė nusprendė padidinti pastato įsigijimo vertę, tuomet atliktą remontą reikėtų laikyti esminiu pagerinimu – darbais, kurie pagerino pastato naudingąsias savybes ar pailgino jo naudingo...

Belgijos VMI negrąžina automobilio remonto darbų PVM

2019-05-22
| 3 min.

PVM skaičiavimas Lietuvoje atvirkštiniu būdu priklauso nuo priežasčių, dėl kurių Belgijos VMI negrąžino PVM. Jas reikės išsiaiškinti. Gali būti, kad PVM negrąžinamas dėl to, kad jo neturėjo...

Remontavo išsinuomotą hidrodinaminę mašiną

2019-05-09
| 4 min.

Jeigu dėl atlikto remonto pagerėjo mašinos naudingosios savybės arba pailgėjo jos naudingo tarnavimo laikas ir remonto darbų suma įmonei yra reikšminga, remonto išlaidos turėtų būti registruojamos...

Nuomotojas atlygins dalį patalpų remonto išlaidų

2019-04-10
| 4 min.

Jeigu patalpų savininkas pažadėjo dalį remonto išlaidų atlyginti, jas reikėtų perparduoti išrašant PVM sąskaitą faktūrą. Jeigu nuomininkas nustatė, kad patalpų vertė padidėjo ar pailgėjo...

Išsinuomotų ar pagal panaudos sutartį valdomų patalpų, išskyrus gyvenamąsias, remonto, kuris pagerina jų naudingąsias savybes, išlaidos individualiosios veiklos leidžiamais atskaitymais gali...

Sveiki atvykę į seminarą Ilgalaikio turto remontas

2018-10-29
| 1 min.

[VIDEO] 2018 m. spalio 29 d. seminaro „Ilgalaikio turto remontas“ vaizdo įrašas

Turinys

2018-10-29
| 1 min.

[VIDEO] 2018 m. spalio 29 d. seminaro „Ilgalaikio turto remontas“ vaizdo įrašas

Atsakymai į klausimus

2018-10-29
| 1 min.

[VIDEO] 2018 m. spalio 29 d. seminaro „Ilgalaikio turto remontas“ vaizdo įrašas

Nenaudojamo (nepradėto naudoti) turto remontas

2018-10-29
| 2 min.

Nenaudojamo (nepradėto naudoti) turto remontas I. GPM deklaracijos FR0572 tikslinimas 6. Nenaudojamo (nepradėto naudoti) turto remontas remontas Sąnaudos? Didinti turto vertę? Esminis pagerinimas...

Iš gyventojo išsinuomoto turto remontai ir kita problematika I. GPM deklaracijos FR0572 tikslinimas 5. Iš gyventojo išsinuomoto turto remontai ir kita problematika Nuomos sutartis su gyventoju Problematika 1....

Svetimo turto remontas

2018-10-29
| 2 min.

Svetimo turto remontas I. GPM deklaracijos FR0572 tikslinimas 4. Svetimo turto remontas darbai 50 000 € PM ir PVM? Nuomininkui Nuomotojui Nuoma 5 I. GPM deklaracijos FR0572 tikslinimas 4. Svetimo turto...

Esminis pagerinimas ir PVM prievolės

2018-10-29
| 2 min.

Esminis pagerinimas ir PVM prievolės I. GPM deklaracijos FR0572 tikslinimas 3. Esminis pagerinimas ir PVM prievolės Esminis pagerinimas Pastatai Įranga Mašinos Transportas Kitas IMT ? I. GPM deklaracijos...

Nuosavo IMT remontas

2018-10-29
| 2 min.

Nuosavo IMT remontas I. GPM deklaracijos FR0572 tikslinimas 1. Nuosavo IMT remontas remontas 100 000 € Sąnaudos? Didinti turto vertę? I. GPM deklaracijos FR0572 tikslinimas 1. Nuosavo IMT remontas „1....

Nusipirko butą ir jį remontuoja

2018-10-24
| 3 min.

Iki naudojimo pradžios patirtos remonto išlaidos įtraukiamos į įsigyto turto vertę. Jos gali būti kaupiamos ilgalaikio turto savikainos sąskaitoje arba atskirai, o vėliau, baigus darbus, įtraukiamos...

Nusidėvėjimo normatyvo ilginimas dėl atlikto remonto

2018-09-12
| 2 min.

Nusprendus, kad dėl atlikto remonto pagerėjo IMT naudingosios savybės ir pailgėjo naudingo tarnavimo laikas, didinama turto vertė. Kiek laiko pratęsti nusidėvėjimo laikotarpį, spendžia pati įmonė,...

Nuomininkas sumoka už daugiabučio renovaciją

2018-07-23
| 4 min.

Įmonės nuomininkės už gyventoją apmokėtų daugiabučio modernizavimo išlaidų pripažinimas leidžiamais atskaitymais priklausys nuo to, kaip dėl jų buvo susitarta nuomos sutartyje. Jeigu nebuvo...

Suremontavo ir padalijo pastatą į dvi dalis

2018-06-27
| 3 min.

Dėl atlikto kapitalinio remonto turėtų būti didinama viso pastato vertė, o jeigu po to pastatas padalijamas į du savarankiškus NT objektus, pastato vertė turėtų būti padalijama nustatant kiekvieno...

Jei įmonė gavo sąskaitą už atliktus renovacijos darbus daugiabučiame name, kuriame yra jai nuosavybės teise priklausančios patalpos, ir pagal tokią sąskaitą mokėti nereikia, tai reiškia, kad...

VMI raštas skirtas žemės ūkio veikla besiverčiančioms įmonėms ir ūkininkams, kurie stato, rekonstruoja, remontuoja melioracijos statinius ir atlieka jų priežiūrą. Įmonėms tokie darbai gali...

VMI paskelbė išaiškinimą, kaip žemės ūkio veikla besiverčiančios įmonės ir ūkininkai gali pripažinti išlaidas, kurių patiria statydami, rekonstruodami ir remontuodami kelius, stovėjimo...

Sąskaitos už sudaužytų automobilių remontą paprastai rašomos tai įmonei, kuri užsako remontą, neatsižvelgiant į tai, kam automobilis priklauso nuosavybės teise. Kai lizingo (finansinės nuomos)...

Perklojo trinkeles

2017-08-30
| 2 min.

Šaligatviai, stovėjimo aikštelės ar keliai yra statiniai, kurie apskaitoje registruojami atskirai arba įtraukiami į pagrindinio pastato (statinio) įsigijimo kainą. Kai juos tenka remontuoti, išlaidos...

Nuomojamose patalpose įrengė signalizaciją

2017-05-16
| 2 min.

Signalizacijas įmonės paprastai priskiria ilgalaikiam turtui, įtraukia į pastato ar remonto darbų vertę. Svetimose patalpose įrengta signalizacija taip pat yra įmonės ilgalaikis turtas ir, jeigu...

Nors draudimo bendrovė sumoka už automobilio remontą tiesiogiai remontą atlikusiai įmonei, sąskaitą gavusi įmonė į i.SAF turi įtraukti visą paslaugų kainą ir PVM. Nors įmonė sumokėjo tik...

Renovuoja administracines patalpas daugiabučiame name

2017-03-29
| 3 min.

Renovacijos darbų, kurie pagerins patalpų naudingąsias savybes, išlaidos kaupiamos ilgalaikio turto sąskaitoje, o darbus baigus jos perkeliamos į pastatų įsigijimo savikainos sąskaitą ir nudėvimos....

Sutvarkė tvenkinio krantinę ir kelius

2017-03-23
| 2 min.

Jeigu sutvarkyti statiniai ateityje įmonei padės uždirbti pajamų, tvarkymo išlaidos turėtų būti pripažintos ilgalaikiu materialiuoju turtu ir nudėvėtos. Jeigu tvarkymo darbai tik atkūrė turto...

Jeigu sumos yra reikšmingos ir įmonė nori teisingai užregistruoti įrašus apskaitoje, 2016 metais teks sumažinti automobilio vertę, o kitais metais, kai jį suremontuos, vėl padidinti.

Rekonstruoto pastato NTM

2016-11-09
| 3 min.

Po rekonstrukcijos nustatyta naujoji vertė naudojama apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį nuo kitų metų. Iki tol įmonė turėtų taikyti šiemet galiojančią vertę.

Naudoja dalį rekonstruojamo pastato

2016-10-19
| 3 min.

Įmonė gali skaičiuoti nusidėvėjimą, jeigu dalį pastato naudoja veiklai vykdyti. PVM paprastai skaičiuojamas, kai baigiami rekonstrukcijos darbai. NTM mokėti reikia už naudojamą rekonstruojamo...

Suremontavo nudėvėtą įrenginį

2016-06-20
| 3 min.

Didinti turto vertę ar naujo variklio vertę nurašyti į sąnaudas – sprendžia pati įmonė. Jeigu įmonė nuspręstų didinti nudėvėto IT vertę, jai reikės nustatyti papildomą nusidėvėjimo...

Vilkikuose sumontavo kelių mokesčio aparatus

2016-06-10
| 1 min.

Naujuose vilkikuose sumontuota papildoma įranga įtraukiama į vilkikų įsigijimo savikainą, jeigu ji tampa neatsiejama vilkiko dalimi arba naudojama tik kartu su vilkiku.

Remonto išlaidos didesnės už pastato mokestinę vertę

2016-06-03
| 2 min.

Jeigu įmonė atlieka pastato kapitalinį remontą, kuris pagerino jo naudingąsias savybes ar pailgino naudingo tarnavimo laiką, vertė turi būti didinama, neatsižvelgiant į Nekilnojamojo turto registre...

Įsigyja pastatą ir jį užbaigia

2016-05-02
| 3 min.

Kai pirkėjas iš tiekėjo įsigyja ne statybos rangos paslaugas, bet neužbaigtą nekilnojamąjį turtą, ir apskaitoje pirkinį užregistruoja kaip ilgalaikį materialųjį turtą, o vėliau savo lėšomis...

Valstybės institucija pirko remonto darbus

2016-04-22
| 2 min.

Valstybės institucija bus laikoma apmokestinamuoju asmeniu, jeigu vykdo bet kokią ekonominę veiklą, todėl atlikus statybos darbus tokia įstaiga, išrašydama PVM sąskaitą faktūrą, turėtų taikyti...

Draudimo bendrovė sumokėjo už automobilio remontą

2016-04-13
| 2 min.

Kai draudimo bendrovė už automobilio remontą sumoka tiesiogiai automobilių servisui, o įmonei belieka sumokėti PVM ir franšizę, apskaitoje turi būti registruojama ne tik PVM ir franšizės suma,...

Montuoja šildytuvą ir įrengia gręžinį

2016-04-11
| 2 min.

IMT pasigaminimu laikomas naujo turto vieneto sukūrimas vykstant gamybos ir perdirbimo procesui. Kai įmonė montuoja šildytuvą, ir sumontavus jis išlieka šildytuvu. Jeigu įmonė įrengia naują...

Įrangos esminis pagerinimas

2016-03-31
| 2 min.

Pardavimo PVM skaičiuojamas dėl ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo ar pastatų esminio pagerinimo. Kai įmonė pagerina įrangą, pardavimo PVM skaičiuoti nereikia.

Išsinuomojo iš gyventojo pastatą ir jį rekonstravo

2016-03-07
| 4 min.

Iš gyventojo išsinuomoto pastato rekonstrukcijos darbai turėtų būti pripažįstami sąnaudomis per nuomos laikotarpį. Pardavimo PVM skaičiuojamas, kai darbai bus baigti, o GPM – kai pastatas bus...

Nusipirko įrenginio dalį

2016-03-03
| 4 min.

Kai turtas remontuojamas, taikomos PMĮ nustatytos taisyklės – sprendžiama, ar pailgėjo naudingo tarnavimo laikas, ar pagerėjo turto naudingosios savybės. Kai įmonė įsigyja papildomą IMT dalį,...

Nusipirko patalpas nebaigtame pastate

2016-02-15
| 2 min.

Nekilnojamojo turto mokesčio mokėti nereikia, kol pastatas nėra baigtas ir kol jame nevykdoma ekonominė veikla. Kai naujose patalpose bus pradėta vykdyti veikla, NTM mokėti reikės, net jeigu pastato...

Keičia automobilio paskirtį

2016-02-08
| 2 min.

Jeigu automobilio naudojimo laikas pailgės ar jis taps naudingesnis įmonei, remonto išlaidomis galima didinti turto vertę. PVM skaičiuoti nereikės. PVM skaičiuojamas tik tuomet, jeigu pasigaminamas...

Įrengia patalpas nuomininkui

2016-02-05
| 4 min.

Kai įmonė pagal vieną sutartį atlieka skirtingus darbus ir teikia skirtingas paslaugas, gali būti, kad teikiamos atskiros paslaugos, jeigu jos turi savarankišką tikslą pirkėjui. Tuomet statybos...

Rekonstravo tvorą

2015-12-30
| 2 min.

Ar registruoti apskaitoje du turto vienetus, ar didinti anksčiau pastatytos tvoros vertę, sprendžia pati įmonė, tačiau nudėvėti visą tvorą reikės per tą patį nusidėvėjimo laikotarpį. Taip...

Pakeitė duris išsinuomotose patalpose

2015-12-28
| 2 min.

Durų keitimas turėtų būti laikomas patalpų remonto darbais, kurie turėtų būti pripažįstami pagal Pelno mokesčio ir PVM įstatymuose nustatytas taisykles.

LT rangovas Latvijoje remontuoja vamzdynus

2015-12-17
| 2 min.

Jeigu remontuoti daiktai (vamzdynai) yra stacionarios konstrukcijos, tiesiogiai susijusios su nekilnojamuoju daiktu, tokia remonto paslauga PVM apskaičiavimo tikslais bus laikoma su nekilnojamaisiais...

Planuoja remontuoti iš gyventojo išsinuomotas patalpas

2015-12-14
| 4 min.

Remonto išlaidų pripažinimas sąnaudomis priklausys nuo to, koks remontas bus atliktas – paprastas, kapitalinis ar rekonstrukcija. Jeigu bus atliktas kapitalinis remontas ar rekonstrukcija, sąnaudos...

Sprendimą dėl atlikto remonto įforminimo priima pati įmonė. Gali būti surašomas aktas, įsakymas ar kitas dokumentas, bet jame turi būti pakankamai duomenų, kad buhalterija galėtų atlikti skaičiavimus...

Įsigyta kondicionierių priežiūros ir remonto paslauga

2015-11-05
| 5 min.

Apmokestinant kondicionierių remonto darbus reikėtų vadovautis VMI paskelbtu statybos darbų sąrašu. Remiantis juo, kai kurie darbai laikomi statybos darbais, kiti – ne. Jeigu sąraše tam tikri...

Kompresorių remontas ir priežiūros darbai

2015-10-29
| 2 min.

Oro kompresorių tiekimas su montavimo paslauga, kai jie tampa pastato ar statinio dalimi, turėtų būti laikomas statybos darbais, bet pačios įrangos remontas ir priežiūra, pasak Aplinkos ministerijos...

Kai dvi įmonės sudaro jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią viena įmonė leidžia kitai pasinaudoti savo autoserviso infrastruktūra, o kita įmonė, naudodamasi šia infrastruktūra, teikia automobilių...

Suremontavo antrąjį aukštą

2015-10-14
| 3 min.

Ar didinti pastato vertę, ar nurašyti remonto išlaidas, priklausys nuo pastato būklės vertinimo. Remonto darbų vertė yra tik papildomas kriterijus vertinant, ar atliktas remontas galėjo pailginti...

Įsigyti ir perparduoti kelio remonto darbai

2015-10-08
| 1 min.

Tiek įsigyjant, tiek perparduodant kelio remonto darbus turi būti taikoma PVM įstatymo 96 straipsnyje įtvirtinta atvirkštinio PVM apskaičiavimo taisyklė.

Kaupia lėšas namo atnaujinimui

2015-10-06
| 2 min.

Kai įmonė turi nuosavas patalpas daugiabučiame name ir moka tam tikras sumas, skirtas namo atnaujinimo darbams atlikti, šios sumos turėtų būti laikomos išankstiniu mokėjimu. Vėliau, kai bus atlikti...

Atvirkštiniu PVM apmokestinama ne tik nauja statyba ar senų pastatų griovimas, bet ir kiti Statybos įstatyme reglamentuojami statybos darbai. Jeigu pastatą administruojanti bendrovė pastate ar prie...

Remontuos miesto gatvę

2015-09-15
| 2 min.

Savivaldybei priklausančios gatvės remonto išlaidos galėtų būti leidžiami atskaitymai, jeigu įmonei pavyks pagrįsti, kad tokios išlaidos buvo būtinos jos veiklai vykdyti.

Pastato ir remonto nusidėvėjimas

2015-08-12
| 3 min.

Pastatas ir jo remontas visuomet dėvisi kartu. Jeigu dėl atliktų darbų pailgėja pastato naudingo tarnavimo laikas, tai per naujai nustatytą laikotarpį turi nusidėvėti ir pastatas, ir jo remontas....

Ne gaminių gamybos išlaidos į gamybos savikainą paprastai neįskaitomos. Jeigu pastatą remontuojant gaminiai negaminami, pastato ir įrenginių nusidėvėjimas bei elektros, vandens ir kitos išlaidos...

Išasfaltavo kiemą

2015-08-03
| 4 min.

Kelių, gatvių, stovėjimo aikštelių įrengimo darbai turėtų būti laikomi statybos darbais ir apmokestinami atvirkštiniu PVM. Kiemo (stovėjimo aikštelės) asfaltavimo išlaidos paprastai pripažįstamos...

Prijungė prie elektros tinklų

2015-06-01
| 2 min.

Norint sužinoti, kaip prisijungimo prie elektros tinklų išlaidas pripažinti apskaitoje ir apskaičiuojant pelno mokestį, reikia žinoti visas faktines aplinkybes, susijusias su naujo vartotojo prijungimu.

Sporto klubas susiremontavo automobilį Latvijoje

2015-05-20
| 1 min.

Ar įsigytą paslaugą reikia apmokestinti Lietuvoje PVM atvirkštiniu principu?

Perka medžiagas remontui

2015-05-08
| 3 min.

Įmonė, prieš pradėdama remonto darbus, turėtų nuspręstį, kas tai bus: rekonstrukcija, kapitalinis remontas ar einamasis remontas, kokie darbai bus atliekami, kokio rezultato tikimasi. Atliekant...

Remontuoja dar nenupirktą pastatą

2015-04-28
| 2 min.

Turto (tiek nuosavo, tiek svetimo) remonto išlaidos gali būti kaupiamos turto sąskaitoje. PVM atskaita turėtų būti galima net tokiu atveju, jeigu pradėjus remonto darbus galutinė pirkimo–pardavimo...

Draudimo išmoka 2014, remonto sąnaudos – 2015 metais

2015-04-01
| 1 min.

Draudimo išmoka, net jeigu įmonė automobilio neremontuotų, būtų laikoma neapmokestinamosiomis pajamomis. Remonto sąnaudos, kurias įmonė patyrė, apskaičiuojant pelno mokestį bus laikomos neleidžiamais...

Suteikta įrenginių remonto paslauga

2015-03-30
| 1 min.

Kaip apmokestinti PVM

Kaimynai užliejo biurą

2015-03-03
| 1 min.

Ar reikia draudimo įmonei išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, jeigu biurą įmonė suremontavo savo jėgomis

Rekonstravo pastatą

2015-03-03
| 2 min.

Įmonei įsigijus pastatą ir jį rekonstravus, jo įsigijimo savikaina į esminio pagerinimo apmokestinamąją vertę neįtraukiama. Į šią vertę įtraukiamos visos medžiagos ir paslaugos, pirktos...

Gavo draudimo išmoką ir neremontavo automobilio

2015-03-02
| 1 min.

Draudimo išmoka, net jeigu įmonė automobilio neremontuoja, laikoma neapmokestinamosiomis pajamos. Vėliau, kai įmonė automobilį remontuos, remonto išlaidos ar jų dalis bus neleidžiami atskaitymai.

Jeigu įmonė nepatiria papildomų automobilio remonto sąnaudų ir vilkiką remontuoja pati, visa gauta draudimo išmoka bus priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms. Tačiau įmonė turėtų apskaičiuoti...

Iš esmės pagerintas pastatas išnuomotas 3 metams be PVM

2015-01-26
| 4 min.

Įmonė, baigusi esminio pagerinimo darbus ir išnuomojusi patalpas ne PVM mokėtojui, turėtų arba neatskaityti visos esminio pagerinimo darbų PVM sumos, arba galėtų atskaityti visą esminio pagerinimo...

Kokios mokestinės rizikos kyla pastatą perdavusiai ir pastatą perėmusiai įmonėms

Įsigytos patalpos, pirkimo PVM atskaitytas

2014-12-29
| 2 min.

Jei keletą mėnesių patalpos remontuojamos, ar reikia dėl to tikslinti pastato pirkimo PVM atskaitą

Kelis kartus pasikeitė pastato mokestinė vertė

2014-12-19
| 3 min.

NT mokestinė vertė perskaičiuojama ir NTM nuo naujosios (perskaičiuotos) vertės skaičiuojamas pradedant nuo mokestinio laikotarpio, einančio po to mokestinio laikotarpio, kurį įregistruoti atitinkami...

Sudarius nuomos sutartį ir nurodžius joje remonto darbus, kurių vertė bus išskaičiuota iš nuomos mokesčio, apskaitoje turėtų mažėti remonto sąnaudos ir atsirasti gautina suma (išankstinė...

Pakeitė langus

2014-12-03
| 2 min.

Langai gali būti įtraukti į apskaitą kaip atskira turto dalis. Kadangi jie yra sudedamoji pastato dalis, turėtų būti priskirti pastatų grupei. Langų nusidėvėjimo laikotarpis turėtų būti siejamas...

Remontuoja namą, kurį nuomoja be PVM

2014-11-11
| 3 min.

Ar galima atskaityti remonto medžiagų ir paslaugų pirkimo PVM

Nuomininkas atliko pastato rekonstrukciją

2014-11-04
| 3 min.

Nuomininkui atlikus pastato rekonstrukciją, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais rekonstrukcijos verte didinama turto įsigijimo vertė ir pripažįstamos apmokestinamosios pajamos, tačiau tik tokiu...

Apšiltino pastatą

2014-11-03
| 2 min.

Įmonė gali pasirinkti, ar patalpų nuomą apmokestinti PVM ar ne, nors apmokestinti galima tik tokiu atveju, jeigu nuomininkas yra PVM mokėtojas ir apmokestinamasis asmuo. Parduodama patalpas, įmonė...

Nupirko sudaužytą automobilį

2014-10-08
| 1 min.

Ar automobilio remonto darbų pirkimo PVM atskaitomas

Parduoda nebaigtą pagerinti pastatą

2014-10-03
| 4 min.

Ar pastatą parduoti su PVM ar be jo ir kaip išrašyti sąskaitą

Nebaigė statyti pastato, bet dalį patalpų išnuomojo

2014-09-26
| 2 min.

PVM dėl pastato pasigaminimo turėtų būti skaičiuojamas, kai pastatas pradedamas naudoti. Pasigaminto IMT naudojimo pradžia nėra siejama su naujo pastato įteisinimu ir įregistravimu Nekilnojamojo...

Remontavo tik ką įsigytą automobilį

2014-09-05
| 2 min.

Ilgalaikio turto įsigijimo kaina yra visos įmonės išlaidos, patirtos įsigyjant ilgalaikį turtą, įskaitant iki naudojimo pradžios patirtas montavimo, derinimo, patikrinimo, instaliavimo ir kitas...

Moka už nuomą ir remontą

2014-08-26
| 4 min.

PVM sąskaitoje faktūroje už nuomą atskira eilute nurodyta "Remonto kompensavimo išlaidos". Ar jos - leidžiami atskaitymai ir ar galima PVM atskaita?

Pakeitė automobilio variklį

2014-08-19
| 2 min.

Ar keitimo išlaidos - leidžiami atskaitymai? Kiek pailgėjo automobilio naudingo tarnavimo laikas?

Kada galima neskaičiuoti PVM

2014-08-14
| 2 min.

PVM dėl pastatų esminio pagerinimo neskaičiuojamas, jeigu jokių medžiagų, statybos darbų ir kitokių paslaugų ar įrangos, naudotos remontuojant pastatą, pirkimo PVM nebuvo įtrauktas į PVM atskaitą.

Kaip deklaruoti esminio pagerinimo darbų PVM

2014-08-14
| 1 min.

Esminis pagerinimas deklaruojamas to mėnesio, kurį darbai buvo užbaigti, PVM deklaracijoje.  Jeigu įmonė vykdo mišrią veiklą, PVM į atskaitą įtraukiamas pagal įmonėje nustatytą proporciją.

Ar galima be PVM nuomoti iš esmės pagerintą pastatą

2014-08-14
| 1 min.

Kai iš esmės pagerintą pastatą įmonė išnuomoja be PVM, atsiranda prievolė tikslinti esminio pagerinimo pirkimo PVM atskaitą.

Pastato esminis pagerinimas PVM apskaičiavimo tikslais laikomas prekių tiekimu už atlygį, todėl turi būti įforminamas PVM sąskaita faktūra.

Nuo kokios vertės ir kada reikia skaičiuoti PVM

2014-08-14
| 1 min.

Esminio pagerinimo apmokestinamoji vertė – atliktų darbų vertė, išskyrus PVM.

Ar iš esmės pagerintą pastatą galima parduoti be PVM

2014-08-14
| 1 min.

24 mėnesius po esminio pagerinimo pastatas laikomas nauju, todėl jo pardavimas, nepraėjus 24 mėnesiams po esminio pagerinimo, visada apmokestinamas PVM.

Pastatų esminis pagerinimas

2014-08-14
| 2 min.

Pagal PVM įstatymą esminiu pagerinimu laikomi statybos darbai, kurie pailgina pastato ar statinio naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes. Rekonstravimas – taip pat, pagal...

Ilgalaikio turto likvidacinės vertės ribos

2014-08-11
| 2 min.

Verslo apskaitos standartai nenurodo, kokia turėtų būti ilgalaikio materialiojo turto minimali ar maksimali likvidacinė vertė. Įvertinant nematerialiojo turto likvidacinę vertę, paprastai laikomasi...

Ar svarbi atliktų remonto ar rekonstravimo darbų vertė

2014-08-08
| 1 min.

Rekonstruojant pastatus atliktų darbų vertė nėra svarbi. Visais atvejais rekonstrukcijos išlaidomis turėtų būti didinama pastato vertė, o atskaičius pirkimo PVM skaičiuojamas pardavimo PVM dėl...

Kaip nudėvėti remontą

2014-08-08
| 1 min.

Jeigu įmonės nusprendžia, kad remonto darbai pagerino turto naudingąsias savybes, bet nepailgino jo naudingo tarnavimo laiko, remonto išlaidos turi nusidėvėti per likusį turto nusidėvėjimo laikotarpį. Kai...

Tokio turto remontas taip pat gali pagerinti jo naudingąsias savybes ar pailginti naudingo tarnavimo laiką. Nuomininkas, atlikęs rekonstrukciją ar remontą, dėl kurio turtas pagerėjo ar pailgėjo...

Jeigu remonto sąnaudos turi būti paskirstytos per nuomos laikotarpį, o kai sutartis neterminuota – per PMĮ 1 priedėlyje nustatytą laikotarpį, bet šiam terminui nesuėjus sutartis nutraukiama,...

Jeigu turto nuomos sutartyje nėra nustatytas terminas, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais reikia vadovautis PMĮ 1 priedėliu.

Mokesčių teisės aktai nurodo vienintelį kriterijų – turto būklę po remonto, t. y. ar pagerėjo turto naudingosios savybės, ar pailgėjo jo naudingo tarnavimo laikas, ar ne. Praktikoje nustatyti...

Kaip didinama turto vertė

2014-08-08
| 2 min.

Atliktų remonto ar rekonstrukcijos išlaidų suma kaupiama ruošiamo naudoti ilgalaikio turto sąskaitoje. Kai turto remontas baigtas, sukaupta suma perkeliama į atitinkamo turto įsigijimo savikainos...

Kas vertina atlikto remonto rezultatus

2014-08-08
| 1 min.

Ar atlikus remontą pagerėjo turto naudingosios savybės, ar pailgėjo jo naudingo tarnavimo laikas, vertina pati įmonė. Paprastai sudaroma įmonės specialistų komisija, kuri nusprendžia, koks yra...

Kokį turtą galima remontuoti

2014-08-08
| 2 min.

Remontuoti galima bet kokį materialųjį turtą, išskyrus žemę, t. y. pastatus, automobilius, įrangą, kompiuterius, baldus ir t. t. Nematerialusis turtas – programinė įranga, įvairios įsigytos...

Rekonstruojami gali būti tik pastatai ar statiniai. Joks kitas turtas, pavyzdžiui: automobiliai, baldai, kompiuteriai ar gamybinė įranga, nerekonstruojamas – tai gali būti tik remontuojama.

VMI leidimas tikslinti nusidėvėjimo normatyvus dėl rekonstrukcijos ar remonto nereikalingas. Tokį sprendimą įmonė priima pati ir informuoti apie tai VMI nereikia.

Pelno mokesčio įstatymas nurodo tik dvi situacijas: 1) rekonstrukcijos ar remonto, kuris pagerino turto naudingąsias savybes ar pailgino jo naudingo tarnavimo laiką, sąnaudos paskirstomos per nuomos...

Įvedė vandentiekį nuomojamose patalpose

2014-08-06
| 3 min.

Ar vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas gali būti leidžiami atskaitymai?

Kokios mokestinės prievolės kyla įmonei ir savininkams, kai po 5 metų suremontuotos patalpos grąžinamos savininkams?

Parduoto įrankio remontas

2014-04-08
| 3 min.

LT įmonė įsigijo iš DE įmonės įrankį ir pardavė LV įmonei. Įrankis sugedo, DE įmonė jį suremontavo. Ar remonto paslauga yra PVM objektas?

Atstato sudegusį pastatą

2014-03-20
| 2 min.

Paprastai pastato atstatymo darbų išlaidomis didinama turto įsigijimo savikaina (prieš tai nuvertinus per gaisrą sudegusį pastatą). Apskaitoje dėl atliktų atstatymo darbų naujo pastato neatsiranda....

Papildomos išlaidos po rekonstrukcijos

2014-03-18
| 3 min.

Jeigu įmonė pradėjo naudoti pastatą, kurio rekonstrukcija dar nebuvo tinkamai įteisinta ir dėl to atsiranda papildomų išlaidų, kurios įprastai turėtų būti įtraukiamos į turto vertę, turto...

Remontas - 2013 m., o draudimo išmoka - 2014 m.

2014-03-17
| 1 min.

Kaip registruoti apskaitoje ir deklaruoti?

Automobilio remontas po draudiminio įvykio

2014-02-27
| 2 min.

Kuriuose deklaracijos PLN204 laukeliuose deklaruoti gautą draudimo išmoką ir remonto sąnaudas?

Remontas po gaisro

2014-02-26
| 1 min.

Ar remonto išlaidos - leidžiami atskaitymai, o pirkimo PVM - atskaitomas?

Remonto darbų įvertinimo aktas

2014-01-12
| 11 min.

Apibendrinimas apie remonto darbų įvertinimo aktus. Dalomoji seminaro "SUPER BUHALTERIS III" [2013 m. balandis] medžiaga.

Draudimo bendrovė apmokėjo automobilio remontą

2014-01-08
| 2 min.

Kaip užregistruoti apskaitoje, jeigu remonto sumą be PVM draudimo bendrovė apmokėjo tiesiogiai autoservisui?

"Išsinuomoto turto pagerinimas"

2013-06-27
| 1 min.

Seminaro "Ilgalaikio turto mokestinės apskaitos problematika" [2013 birželio mėn.] dalomoji medžiaga.

Drausto automobilio remonto darbų PVM atskaita

2013-05-27
| 1 min.

Ar galima atskaityti pirkimo PVM, jeigu remonto išlaidas padengė draudimo bendrovė?

Be PVM parduodamas pastatas ir nebaigti remonto darbai

2013-05-24
| 3 min.

Be PVM parduodamas pastatas ir nebaigti remonto darbai. Ar reikia tikslinti PVM atskaitą?

Įmonė įrengė dirbtuves

2013-05-13
| 4 min.

Pastato remonto darbai, kurie pagerina pastato naudingąsias savybes ar pailgina jo naudingo tarnavimo laiką, didina jo įsigijimo vertę. Įranga, net jeigu ji pastate montuojama stacionariai, gali būti...

Automobilio esminis pagerinimas

2013-05-07
| 1 min.

Ar dėl remonto, kuris pailgino automobilio naudingo tarnavimo laiką, automobilio pardavimas bus apmokestinamas PVM?

Remontuojamų patalpų nuomos sąnaudos

2013-01-21
| 1 min.

Patalpų, kurios remontuojamos, ruošiamos gamybos paleidimui, nuomos išlaidos, paprastai nekaupiamos ir nelaikomos ateinančių laikotarpių sąnaudomis, jos pripažįstamos laikotarpio sąnaudomis iš...

Remonto išlaidų dalis, tenkanti automobilio savininkui, turėtų būti parduota išrašant PVM sąskaitą faktūrą. Jeigu gyventojas įmonei neatlygina jam tenkančios remonto išlaidų dalies, įmonė...

Pastato esminis pagerinimas

2012-10-23
| 1 min.

Ar darbų vertei neviršijant 50 proc. įsigijimo kainos šie darbai laikomi esminiu pagerinimu?

Remonto suma padidinta pastato vertė

2012-09-24
| 3 min.

Remonto, kuris pagerino naudingąsias savybes ar pailgino naudingo tarnavimo laiką, darbų verte didinama pastato įsigijimo vertė, kuri vėliau nudėvima ir pripažįstama leidžiamais atskaitymais

Laivo remonto paslaugai reikalingų medžiagų persigabenimas į kitą valstybę narę PVM tikslais laikomas prekių pervežimu verslo tikslais.

Atliktas automobilio variklio kapitalinis remontas

2012-06-15
| 1 min.

Remonto, kuris tik atkuria turto savybes ir nepailgina įprastinio to turto naudojimo laiko, išlaidos gali būti pripažįstamos leidžiamais atskaitymais iš karto, kai jos patiriamos.

Nepradėto naudoti automobilio remontas ir draudimas

2012-04-25
| 2 min.

Automobilio remonto išlaidos, patirtos iki jo naudojimo pradžios, įskaitomos į turto įsigijimo vertę. Nepradėto naudoti automobilio draudimo išlaidos į turto įsigijimo kainą neįskaitomos ir...

Rekonstruotos patalpos išnuomotos be PVM

2011-12-19
| 1 min.

Be PVM išnuomavus patalpas, kurių esminio pagerinimo darbų PVM buvo įtrauktas į atskaitą, atsiranda prievolė tikslinti pirkimo PVM atskaitą. PVM atskaita tikslinama 10 metų, kasmet grąžinant...

Draudimo išmoka didesnė nei turto remonto išlaidos

2011-12-07
| 2 min.

Draudimo išmoka, išmokėta ne pagal remonto darbų PVM sąskaitą faktūrą, o pagal žalos įvertinimą, priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms, neatsižvelgiant į faktiškai patirtas remonto išlaidas.

Rekonstruoto pastato nusidėvėjimas

2011-10-21
| 2 min.

Rekonstruoto pastato nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti užbaigus statybos darbus ir pradėjus naudoti pastatą įmonės veikloje. Ilgalaikio turto naudojimo faktą paprastai patvirtina įvedimo į...Šis specialus sąvadų rinkinys yra skirtas Ilgalaikio turto klausimams. Rinkinyje – MERITS mokesčių konsultantų įžvalgos, elektroniniai seminarai, konsultacijos. Į visus šiuos klausimus Jums atsako MERITS mokesčių patarėjų komanda. Pasirinkite Jus dominančią temą.

Mokesčių SUFLERIS – tai MERITS mokesčių patarėjų komandos sukurta žinių naujinimo paslauga buhalteriams bei finansų vadovams. Šios paslaugos abonentai turi pastovią prieigą prie daugiau nei 8000 mokesčių konsultacijų, seminarų transliacijų internetu, vaizdo įrašų, žinių testų ir kitos profesinės medžiagos. Mokesčių SUFLERIS – lengvas būdas sužinoti. Daugiau informacijos - www.sufleris.lt.