Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Užsienyje sumokėtas PVM


Vokietijoje įsigytas kompiuteris į Lietuvą neatgabenamas

2022-05-02

Kai DE įsigytas kompiuteris nėra atgabenamas į LT, toks įsigijimas nebus laikomas prekių įsigijimu iš ES ir prievolės Lietuvoje skaičiuoti PVM atvirkštiniu būdu bei deklaruoti FR0600 deklaracijoje...

LT įmonė įsigijo sandėliavimo ir krovos paslaugas pritaikius vokišką PVM

2021-08-30

Jeigu LT įmonė turi padalinį DE ir šioje valstybėje vykdo veiklą, tikėtina, kad už suteiktas sandėliavimo paslaugas ir krovos darbus DE įmonė apskaičiavo vokišką PVM teisėtai ir tokį PVM...

Moka PVM Norvegijoje

2021-08-16

LT įmonės apskaitoje norvegiško PVM apskaitai turėtų būti naudojamos papildomos PVM apskaitai skirtos subsąskaitos. LT įmonė savo apskaitoje turi registruoti ne tik Lietuvoje, bet ir Norvegijoje...

Įsteigė įmonę Ispanijoje ir pirko konsultavimo paslaugas su ispanišku PVM

2021-07-27

Jeigu Ispanijos konsultantai, rašydami LT įmonei PVM sąskaitą faktūrą, tokią paslaugą apmokestino PVM pagal Ispanijos teisės aktų reikalavimus, galima bandyti tokį Ispanijoje sumokėtą PVM...

Lenkijos VMI negrąžino apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų PVM

2021-05-05

Pagal Lenkijos PVM įstatymo nuostatas apgyvendinimo ir maitinimo išlaidų PVM neatskaitomas ir per EPRIS sistemą negrąžinamas. Jeigu LT įmonė už viešbutį ir maitinimą sumokėtas sumas gali pripažinti...

Ne PVM mokėtojai moka EE įmonei už naudojimąsi buhalterine programa

2021-01-19

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos, kai jas perka apmokestinamasis asmuo, laikomos suteiktomis ten, kur įsikūrę jų pirkėjai, šiuo atveju tai būtų Lietuva. Tokiu atveju VšĮ ir UAB turėtų...

Užsienyje sumokėtas PVM už viešbučio pasaugas

2021-01-15

Trečiųjų šalių valstybėse sumokėtas PVM gali būti priskiriamas leidžiamiems atskaitymams, jeigu LT įmonė negali šio PVM susigrąžinti, t. y. kai trečiųjų šalių teisės aktai nenustato...

DE sumokėtas PVM už trumpalaikę transporto nuomą

2020-12-04

Kai trumpalaikės transporto nuomos paslauga yra suteikiama kartu su vairuotoju, vairuotojo paslauga laikoma transporto priemonės nuomos paslaugos dalimi ir paprastai apmokestinama PVM kaip automobilio...

Gamintojas trūkstamas gaminio detales pirko ir pirkėjui perdavė Didžiojoje Britanijoje

2019-09-27

Jeigu šios detalės, kurias LT įmonė pirko Didžioje Britanijoje, yra įtrauktos į pagrindinio gaminio, kuris buvo atgabentas iš LT, kainą, tai detalių pirkimo išlaidos apskaitoje ir pelno mokesčio...

PVM sąnaudos. Praktinė situacija (14) - neatskaitomas LV sumokėtas PVM

2019-06-26

LT Bendrovės A veikla apsaugos sistemų statiniuose įrengimas. Bendrovė A įrengė pastato, esančio LV, apsaugos sistemą. Bendrovė A, jai reikalingą paslaugą sutartiems darbams atlikti, įsigijo...

Švedijos filialui skirtų sąnaudų PVM atskaita

2019-06-06

Kai LT PVM mokėtojas patiria išlaidų, kurios skirtos veiklai užsienyje per nuolatinę buveinę vykdyti, tokios sąnaudos Lietuvoje yra neleidžiami atskaitymai, tačiau jų pirkimo PVM gali būti atskaitomas,...

Pakeistas PMĮ 24 str. komentaras dėl PVM sąnaudų

2018-09-20

PMĮ 24 str. 2 dalies komentare VMI priminė, kad nuo 2018 metų keitėsi reprezentacinių sąnaudų pripažinimas ir jų PVM atskaita. Iš komentaro išbrauktos užsienio valstybės, kurios LT įmonėms...

Nepavyksta susigrąžinti PVM iš ES

2018-02-19

[VIDEO] Atsakymas į klausimą. 2018 m. vasario 14 d. seminaro „2017 m. pelno mokesčio deklaravimas“  vaizdo įrašas.

Čekis su ES PVM

2018-02-19

[VIDEO] Atsakymas į klausimą. 2018 m. vasario 14 d. seminaro „2017 m. pelno mokesčio deklaravimas“  vaizdo įrašas.

Iš ES dėl valiutų kursų skirtumo nesusigrąžintas PVM

2018-02-19

[VIDEO] Atsakymas į klausimą. 2018 m. vasario 14 d. seminaro „2017 m. pelno mokesčio deklaravimas“  vaizdo įrašas.

Iš ES sugrąžintas PVM

2018-02-19

[VIDEO] Atsakymas į klausimą. 2018 m. vasario 14 d. seminaro „2017 m. pelno mokesčio deklaravimas“  vaizdo įrašas.

Užsienio PVM pagal stovėjimo aikštelių kvitus

2018-02-19

[VIDEO] Atsakymas į klausimą. 2018 m. vasario 14 d. seminaro „2017 m. pelno mokesčio deklaravimas“  vaizdo įrašas.

Pavėlavo pateikti prašymą susigrąžinti ES sumokėtą PVM

2017-12-01

Prašymus grąžinti ES valstybėje narėje sumokėtą PVM galima pateikti iki kitų kalendorinių metų rugsėjo 30 dienos. Toks terminas nustatytas ES direktyvoje, tokį terminą taiko ir mūsų VMI,...

Gavo sąskaitą už degalus su latvišku PVM

2017-10-12

Už degalus gautų užsienietiškų PVM sąskaitų faktūrų su užsienietišku PVM registruoti Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre neprivaloma, nes Lietuvos įmonė neturi skaičiuoti PVM atvirkštiniu...

Nori susigrąžinti Lenkijoje pirktų prekių PVM

2017-10-10

Lietuvos įmonė, ne PVM mokėtoja, iš Lenkijos susigrąžinti PVM negali. Jeigu LT įmonė yra įsiregistravusi Lietuvoje kaip PVM mokėtoja, lenkiško PVM neturėjo būti, todėl Lenkijos VMI jo negrąžins....

Iš ES nesusigrąžintas PVM

2017-09-06

Iki 50 Eur PVM sumų per metus, sumokėtų už pirktas prekes ir paslaugas, LT įmonės negali susigrąžinti, nes tai yra minimali grąžintina riba, todėl sąnaudos ir leidžiami atskaitymai turėtų...

Tiekėjas PVM sąskaitoje faktūroje nurodė ne tos valstybės PVM mokėtojo kodą

2017-08-09

Kai LT įmonė, įsiregistravusi kaip PVM mokėtoja kitoje valstybėje narėje, toje valstybėje narėje įsigyja prekių (vietinis tiekimas), tiekėjas turi išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, nurodydamas...

Įsigyja prekių iš LV tiekėjo ir į DE nugabentas prekes perparduoda šios šalies pirkėjui

2017-07-21

Kai LT įmonė Latvijoje (LV) įsigyja prekių iš šios šalies tiekėjo, įsigytas prekes nugabena į Vokietiją (DE) ir perparduoda šios šalies pirkėjui, Vokietijoje registruotam PVM mokėtojui,...

Du tų pačių prekių tiekimai Vokietijoje ir vienas prekių gabenimas iš Vokietijos į Lietuvą

2017-07-07

Kai prekių tiekimo grandinėje DE-->LT A -->LT C prekes iš Vokietijos į Lietuvą išgabena LT C, tik antrasis prekių tiekimo sandoris (LT A -->LT C) laikomas prekių tiekimu į kitą valstybę narę....

Statybos darbus perka kitos ES valstybės gyventojas

2017-07-03

Kai nekilnojamasis daiktas yra ar bus kitoje ES valstybėje narė, PVM Lietuvoje neskaičiuojamas, nesvarbu, kas perka statybos darbus, tačiau LT įmonė turi sumokėti PVM toje valstybėje, kurioje...

Su PVM įsigytą automobilį ketina perparduoti be PVM

2017-06-16

Su PVM įsigytą automobilį, skirtą perparduoti, įmonė turėtų parduoti taikydama 21 proc. PVM, net jeigu pirkimo PVM neatskaitytų. Tokiam automobiliui netaikoma PVMĮ 33 straipsnyje nustatyta lengvata,...

Ne PVM mokėtoja įsigijo automobilį su švedišku PVM

2017-05-26

Jeigu iš Švedijos įsigyto automobilio vertė didesnė kaip 14 000 eurų (be švediško PVM), įmonė turėtų registruotis kaip PVM mokėtoja, apskaičiuoti ir deklaruoti iš ES įsigytų prekių PVM....

Gavo sąskaitą už automobilio nuomą Italijoje

2017-05-02

PVM sąskaitų faktūrų už trumpalaikę (iki 30 dienų) automobilio nuomą užsienyje į Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą įtraukti nereikia, o jeigu įmonė nori tai padaryti, turės nurodyti...

Iš DE tiekėjo įsigytas prekes LT įmonė perparduoda Lietuvos tarpininkui, prekės eksportuojamos iš Vokietijos

2017-04-13

Prekių tiekimo schema DE --> LT1 --> LT2 --> galutinis ne ES pirkėjas, kai tiekiamos prekės iš Vokietijos yra eksportuojamos į trečiąsias valstybes, gali kelti PVM rizikų LT1 įmonei. Paaiškėjus,...

Perka „Google drive“ virtualios saugyklos paslaugas

2017-03-17

Kai LT įmonė paslaugas perka iš JAV įmonės, ji turi skaičiuoti „atvirkštinį“ PVM, nepaisant to, kad JAV įmonė skaičiavo savo PVM. Užsienietiškas PVM – neleidžiami atskaitymai, o lietuviškas...

LT įmonė remontuoja įrangą EE ir šiam tikslui iš BE tiekėjo įsigyja detales

2017-03-10

Kai LT įmonė EE užsakovui teikia įrangos remonto paslaugą, o paslaugai teikti reikalingas detales įsigyja iš BE tiekėjo ir atgabena jas tiesiai iš Belgijos į Estiją, būtina vertinti, ar PVM...

Vokietijos užsakovui suteikta darbuotojų atrankos paslauga

2017-03-06

Vokietijos įmonei teikiama darbuotojų atrankos paslauga PVM apskaičiavimo tikslais bus laikoma suteikta Vokietijoje ir atitinkamai nelaikoma PVM objektu Lietuvoje. PVM skaičiuos paslaugos pirkėjas.

LT įmonė Lenkijoje įsigytas prekes parduoda RU pirkėjui

2017-01-25

Kai LT įmonė Lenkijoje įsigytas prekes parduoda RU pirkėjui ir iš Lenkijos prekės yra eksportuojamos, prekių tiekimas RU pirkėjui nelaikomas PVM objektu Lietuvoje.

Vokietijos įmonė pardavė prekes taikydama vokišką PVM

2016-12-27

Jeigu Lietuvos įmonė, įsigydama prekes iš ES įmonės, sumokėjo sąskaitoje faktūroje klaidingai nurodytą užsienio valstybės PVM, šio PVM išlaidos laikytinos neleidžiamais atskaitymais. Nepaisant...

Nedidelių PVM sumų susigrąžinimas iš ES

2016-12-12

Jeigu įmonės norimas susigrąžinti PVM iš ES per ketvirtį nesudaro 400 eurų, ji gali susigrąžinti PVM už kalendorinius metus, jei norima susigrąžinti suma yra ne mažesnė kaip 50 eurų.

Iš LV įmonės įsigytų patalpų nuomos, ryšių ir apgyvendinimo paslaugų registravimas

2016-10-26

Iš LV įmonės įsigytų paslaugų PVM sąskaitų faktūrų registravimas registruose, PVM klasifikatoriaus kodai ir deklaravimas PVM deklaracijoje priklauso nuo to, ar LT įmonė turi skaičiuoti PVM...

LT įmonė perparduoda PL pirkėjui iš DE įsigytas prekes ir PL pirkėjas jas išsigabena

2016-10-20

Tokia prekybos schema, kai LT tarpininkas perka prekes iš DE tiekėjo ir perparduoda jas PL PVM mokėtojui, o prekių išgabenimą iš Vokietijos į Lenkiją organizuoja PL įmonė, nėra laikoma trikampės...

Estijos VMI negrąžino estiško pirkimo PVM už viešbučio paslaugas

2016-10-20

Jeigu LT įmonė sugebėtų pagrįsti, kad pirkimo PVM negalėjo būti atskaitytas teikiant estišką PVM deklaraciją, nes susijęs su LT įmonės pagrindinio padalinio ekonomine veikla, tokiu atveju...

Viršijo nuotolinės prekybos ribą kitoje ES valstybėje

2016-10-14

Viršijus nuotolinės prekybos kitoje ES valstybėje narėje ribą, registruotis kaip PVM mokėtoja ir mokėti PVM toje valstybėje reikia tiesiogiai. MOSS sistema naudojama tik teikiant elektronines paslaugas,...

Pirko iš ES mokymo paslaugas su PVM

2016-09-15

Kai LT įmonė perka renginio lankymo paslaugą iš kitos ES valstybės su PVM, jį reikėtų susigrąžinti pateikiant prašymą per EPRIS sistemą. Nurašyti į sąnaudas tokio PVM iš karto nereikėtų,...

LT įmonė įsigyja ir perparduoda prekes JAV

2016-08-10

Kai LT įmonė įsigyja prekes iš CZ įmonės „FCA Florida“ INCOTERMS sąlygomis ir tomis pačiomis sąlygomis jas perparduoda LV įmonei, toks sandoris nelaikomas PVM objektu Lietuvoje.

Užsienietiški kvitai be rekvizitų

2016-08-05

Iš užsienio įmonių gauti kasos aparatų kvitai neturi turėti LT įmonės rekvizitų ir jiems netaikomi sumos apribojimai. Svarbu, kad būtų aišku, kada, ką, už kiek ir iš ko įmonė pirko.

Mokesčių už kelius deklaravimas PVM deklaracijoje

2016-07-29

Už važiavimą keliais užsienio valstybėse sumokėtos sumos neturėtų būti deklaruojamos PVM deklaracijoje (FR0600), nes jos neturi būti apmokestinamos atvirkštiniu PVM Lietuvoje.

Importuoja iš Latvijos įmonės įsigytas prekes

2016-07-18

Iki 2016-09-30 į PVM sąskaitų faktūrų registrą reikėtų įtraukti visas iš užsienio gautas PVM sąskaitas faktūras. Nuo 2016-10-01 į registrą bus galima neįtraukti sąskaitų, gautų už importuotas...

Prekių įsigijimas iš ES pagal kvitą

2016-07-18

Kai LT įmonė ES valstybėje įsigyja prekių, skirtų perparduoti, ir gauna kvitą, kuriame nėra pirkėjo rekvizitų, leidžiamus atskaitymus galima pripažinti, o toks įsigijimas laikomas įsigijimu...

ES valstybėse įsigytų degalų deklaravimas PVM deklaracijoje ir PVM SF registre

2016-07-08

ES valstybėse įsigyti degalai ir nuo jų apskaičiuota PVM suma PVM deklaracijoje nedeklaruojami, tačiau tokia PVM sąskaita faktūra turėtų būti įtraukiama į Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų...

Išleistos naujos redakcijos EPRIS taisyklės

2016-07-06

VMI pakeitė taisykles, pagal kurias įmonės gali tapti EPRIS vartotojomis ir teikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš kitų valstybių narių.

ES šalyse perka smulkias prekes

2016-06-22

Kitose ES valstybėse įsigytų smulkių prekių ir detalių, kai jos sunaudojamos (pradedamos naudoti) užsienyje, apmokestinti atvirkštiniu PVM Lietuvoje nereikia.

Ukrainietiškas PVM

2016-06-15

LT įmonė už dalyvavimą konferencijoje Ukrainoje sumokėto PVM nesusigrąžins, nes tokia procedūra, kiek mums žinoma, LT įmonėms netaikoma. Ukrainietiškas PVM bus leidžiami atskaitymai, jeigu...

LT įmonė perka prekes Estijoje ir ten pat jas parduota kitai LT įmonei

2016-06-08

Jeigu prekės nebuvo išgabentos iš Estijos, PVM skaičiuoti Lietuvoje nereikės. FR0600 deklaracijoje reikės deklaruoti tik tiekimą, kuris nelaikomas PVM objektu Lietuvoje, tačiau įmonei gali tekti...

Užsienietiški kvitai be LT įmonės rekvizitų

2016-06-07

Pagal užsienio įmonių išduotus kasos aparatų kvitus sąnaudos gali būti pripažįstamos ir be LT įmonės rekvizitų. PVM bus leidžiami atskaitymai, jeigu įmonė negalės jo susigrąžinti.

Į Latviją ir Estiją nuvežtos, sumontuotos ir Norvegijos įmonei parduotos prekės

2016-05-25

Kai tiekiamos prekės PVM apskaičiavimo tikslais yra laikomos surenkamomis, instaliuojamomis prekėmis ir kai jas įsigyja Norvegijos įmonė, kuri nėra registruota Latvijoje ir Estijoje kaip PVM mokėtoja,...

Nenori susigrąžinti PVM iš kitos ES valstybės

2016-05-19

Ar dokumentai, kuriuos turi LT įmonė, tinka norint susigrąžinti PVM iš kitos ES valstybės, žino tik tos valstybės VMI. Todėl reikėtų kreiptis dėl PVM susigrąžinimo. Lietuvoje ES valstybei...

Iš Latvijos įmonės išsinuomojo stendą

2016-05-09

Jeigu stendo nuoma bus laikoma su nekilnojamuoju turtu susijusia paslauga, Latvijos paslaugos teikėjas LT įmonei turėtų išrašyti PVM sąskaitą faktūrą su latvišku PVM. Jeigu paslauga nelaikoma...

Latvijoje įsigijo prekių, dalį eksportavo į Kiniją, kitas pardavė Latvijoje

2016-04-21

LT įmonei, tiekiančiai prekes Latvijoje, gali tekti registruotis toje šalyje kaip PVM mokėtojai nuo pirmojo euro. Tačiau Latvijos nacionaliniuose teisės aktuose gali būti specialių išminčių....

Lenkijos įmonė nenori taikyti 0 proc. PVM

2016-02-04

Jeigu LT įmonė nepateikia prekių išgabenimo iš Lenkijos įrodymų ir Lenkijos įmonė atsisako taikyti 0 proc. PVM tarifą, LT įmonė PVM sumokės du kartus. Lenkiškas PVM bus sąnaudos ir neleidžiami...

Vokietijos įmonė skaičiavo vokišką PVM

2016-01-07

Vokiškas PVM, kuris neturėjo būti taikomas, neatskaitomas ir negrąžinamas. Jis tampa įmonės sąnaudomis ir neleidžiamais atskaitymais.

DE vežėjas išrašo sąskaitas su vokišku PVM

2015-12-30

Kai DE vežėjas teikia paslaugas LT įmonei, jas LT įmonė turėtų apmokestinti atvirkštiniu PVM. Jeigu LT įmonė turi nuolatinį padalinį Vokietijoje, paslaugos turėtų būti parduodamos taikant...

Perparduoda apgyvendinimo Vokietijoje paslaugą

2015-10-20

Apgyvendinimo kitoje valstybėje narėje paslauga turėtų būti laikoma kelionių organizavimo paslauga, kuriai turėtų būti taikoma maržos schema. Jeigu LT įmonė teiktų (perparduotų) viešbučio...

Nuo paslaugų, gautų iš užsienio, apskaičiuoto PVM registravimas PVM SF registruose

2015-10-16

Iš užsienio įmonių gautos PVM sąskaitos faktūros registruojamos Gautų PVM sąskaitų faktūrų registre. Tačiau atvirkštiniu būdu apskaičiuoto pardavimo PVM registruoti jame nereikia.

Teikdama paslaugas užsienio įmonei viršijo 45 000 Eur ribą

2015-09-29

LT įmonė, kuri teikia paslaugas tik užsienio įmonėms, o paslaugų apmokestinimo vieta nustatoma pagal užsienio įmonės įsikūrimo vietą, neturi mokėti PVM Lietuvoje, net jeigu viršija 45 000...

Prancūziškas PVM

2015-09-18

LT įmonė, PVM mokėtoja, gali prašyti sugrąžinti visose ES valstybėse narėse sumokėtą PVM. Jeigu įmonė gali, bet nesusigrąžina PVM, jis tampa neleidžiamais atskaitymais.

Veža krovinius ES ir ten perka vilkikų detales

2015-07-23

Kitoje valstybėje pirktos detalės, kurios sunaudojamos automobiliams remontuoti toje kitoje valstybėje, lietuviškoje PVM deklaracijoje nedeklaruojamos, nes nėra įsigijimo iš ES. Kartu su remonto...

Italijos gamintojas pardavė įrenginius, bet iš šios šalies neišgabeno

2015-05-22

Jeigu Lietuvos įmonės įsigyja įrenginius iš Italijos, iš karto jų neatsigabena ir perduoda kitai Italijos įmonei, kad būtų atlikti suderinimo ir pritaikymo darbai, įrenginių pardavimas bus...

Nuomojo automobilį Austrijoje ir gavo dvi sąskaitas: iš kelionių agentūros ir nuomos kompanijos

2015-04-07

Pagal kurią sąskaitą pripažinti leidžiamus atskaitymas

Į Vokietiją nugabentas ir ten parduotas įrenginys

2015-01-26

Įmonė, jeigu ji nėra PVM mokėtoja Vokietijoje, nugabenusi prekę į Vokietiją ir ten pardavusi, tokią prekę turi apmokestinti 21 proc. PVM. Taip pat tikėtina, kad įmonė privalės registruotis...

Austriškas viešbučio paslaugų PVM

2015-01-23

Ar austriškas viešbučio paslaugų PVM turėjo būti apskaičiuotas, ar jis gali būti laikomas leidžiamais atskaitymais, ar skaičiuoti atvirkštinį PVM

Komandiruotėje įsigytos knygos su ES valstybės narės PVM

2015-01-02

Ar galima šį PVM laikyti leidžiamais atskaitymais

Vykdo veiklą tik Suomijoje

2014-12-11

Ar suomiškas PVM gali būti laikomas leidžiamais atskaitymais Lietuvoje

Sandėliuoja prekes Vokietijoje ir parduoda Vokietijos įmonėms

2014-09-26

Kaip deklaruoti PVM deklaracijoje taikant vokišką PVM parduotas prekes

Vokietijos įmonė grąžina pirkėjui PVM

2014-09-16

Kaip registruoti apskaitoje gavus sąskaitą su vokišku PVM, kuris vėliau tiekėjo grąžinamas?

Vokietijos tiekėjas priskaičiuoja vokišką PVM, o vėliau jį grąžina

2014-09-12

Kada skaičiuoti lietuvišką PVM, kai įmonė gauna sąskaitą su vokišku PVM ar tada,kai Vokietijos įmonė PVM grąžina?

Ar kitos ES valstybės PVM, kurio įmonė neketina nesusigrąžinti, yra leidžiami atskaitymai?

2014-08-26

Nesusigrąžintas PVM įmonei yra sąnaudos. Iki 2010 metų tokios sąnaudos pelno mokesčio tikslais beveik visuomet būdavo leidžiamais atskaitymais.

Kaip apskaitoje registruoti užsienietišką PVM?

2014-08-26

Sumos, kurias įmonė planuoja atgauti, registruojamos turto - gautinų sumų sąskaitoje. Jeigu įmonė neketina PVM susigrąžinti ar mano, kad susigrąžinti nepavyks, užsienietiškas PVM pripažįstamas...

Kaip taisyti, jeigu apskaitoje buvo registruotos PVM sąnaudos, bet PVM grąžino?

2014-08-26

Jeigu įmonė nesitikėjo susigrąžinti PVM ir registravo sąnaudas, kitais metais, kai užsienio valstybė PVM grąžina, apskaitoje turėtų būti mažinamos sąnaudos.

Ar kitos valstybės narės mokesčių inspekcija PVM gali negrąžinti?

2014-08-26

Kitos valstybės mokesčių administratorius Lietuvos įmonei PVM gali negrąžinti vadovaudamasis ES ir savo valstybės teisės aktais. PVM gali būti negrąžinamas dėl įvairių priežasčių.

Kaip susigrąžinti užsienio valstybėse sumokėtą PVM?

2014-08-26

Užsienio valstybėse PVM mokėtojomis įsiregistravusios Lietuvos įmonės tose valstybėse sumokėtą PVM gali susigrąžinti pateikdamos tų valstybių PVM deklaracijas.

Kokia minimali iš ES grąžintina PVM suma?

2014-08-26

PVM negrąžinamas, jeigu bendra iš vienos ES valstybės grąžintino PVM suma per metus yra mažesnė kaip 50 Eur ar atitinkama suma nacionaline valiuta.

Ar kitoje ES valstybėje įsigytų ir į Lietuvą atgabentų prekių pirkimo PVM galima susigrąžinti?

2014-08-26

Neretai Lietuvos įmonės perka prekes kitų ES valstybių mažmeninės prekybos tiksluose ir atsigabena jas į Lietuvą. Parduodami prekes užsienio prekybos tinklai skaičiuoja savo valstybės PVM....

Ar trečiojoje valstybėje sumokėtas PVM gali būti leidžiamais atskaitymais?

2014-08-26

Užsienio valstybės, kuri nėra ES valstybė narė, PVM gali būti leidžiamais atskaitymais, jeigu ta užsienio valstybė PVM negrąžina, o prekės ir paslaugos, nuo kurių PVM buvo apskaičiuotas yra...

Ar nesusigrąžintas automobilio remonto PVM gali būti leidžiamais atskaitymais?

2014-08-26

Automobilio remonto paslauga turėtų būti apmokestinama toje valstybėje, kurioje įsikūręs paslaugos pirkėjas (PVMĮ 13 str. 2 d. 1 p.). Lietuvos įmonė remonto paslaugą turėtų apmokestinti...

Ar nesusigrąžintas viešbučio paslaugų PVM gali būti leidžiamais atskaitymais?

2014-08-26

Kitoje ES valstybėje nuo viešbučio paslaugų sumokėtą PVM Lietuvos įmonė turi galimybę susigrąžinti. Tokių paslaugų suteikimo vietą - valstybė, kurioje yra viešbutis.

Kaip taisyti, jeigu apskaitoje buvo registruotas gautinas PVM, bet PVM įmonė neatgavo?

2014-08-26

Jeigu įmonė kitos ES valstybės pirkimo PVM apskaitoje registravo gautinų sumų (turto sąskaitoje) ir tikėjosi jį susigrąžinti, tačiau vėliau paaiškėjo, kad PVM ar jo dalies neatgaus, PVM sąnaudos...

Trys sąlygos, kad kitos ES valstybės PVM būtų leidžiamais atskaitymais

2014-08-26

Jeigu tenkinamos visos sąlygos, nesusigrąžintas PVM galėtų būti leidžiamais atskaitymais. Įrodyti, kad šios trys sąlygos įvykdytos, turėtų įmonė.

Užsienietiškas kuro kvitas [+]

2014-06-16

Ar galima susigrąžinti PVM?

Reprezentacija užsienio komandiruotės metu [+]

2014-01-23

Ar tokia reprezentacija galima ir kur dėti užsienietišką PVM?

Kitose valstybėse už kurą sumokėtas PVM

2014-01-09

Kaip susigrąžinti, deklaruoti ir apskaityti kitų valstybių PVM?

Ne PVM mokėtojas perka naudotą krovininį automobilį iš ES

2014-01-03

Ar LT įmonė turės skaičiuoti PVM, ar reikės registruotis PVM mokėtoja?

Ne PVM mokėtojas pirko paslaugą su vokišku PVM

2013-10-29

Ar vokiškas PVM leidžiami atskaitymai?

Skype paslauga su užsienietišku PVM

2013-09-20

Ar skaičiuoti PVM Lietuvoje? Ar bandyti susigrąžinti PVM iš kitos valstybės narės?

LT įmonė pirko automobilį su vokišku PVM

2013-09-19

Į sąnaudas įtrauktas vokiškas PVM apskaičiuojant LT įmonės pelno mokestį turi būti priskiriamas neleidžiamiems atskaitymams, kaip neįprastos įmonės vykdomai veiklai sąnaudos ir nebūtinos...

Į parduotų prekių savikainą įtrauktas austriškas PVM

2013-08-26

Kaip elgtis, jeigu vėliau LT įmonė šį austrišką PVM susigrąžina iš Austrijos biudžeto?

"ES sumokėto PVM sąnaudos"

2013-03-17

e.seminaras| dalomoji auditorinio seminaro “SUPER BUHALTERIS II” medžiaga

Su vokišku PVM įsigytas autobusiukas

2013-02-19

Iš Vokietijos tiekėjo įsigytai prekei be pagrindo pritaikytas vokiškas PVM, jeigu Vokietijos įmonė jo negrąžins, priskiriamas neleidžiamiems atskaitymams.

Įsigyta programinė įranga su vokišku PVM

2013-02-15

Užsienietiškas PVM nedeklaruojamas lietuviškoje PVM deklaracijoje.

Suomiškas PVM nuo taksi paslaugų

2013-01-10

Nuo taksi paslaugų apskaičiuotas ir iš kitos valstybės narės nesusigrąžintas PVM, jeigu įmonė neturi galimybių jį atgauti, galėtų būti laikomas leidžiamais atskaitymais.

Ar iš ES įsigytų prekių PVM registruoti apskaitoje?

2012-11-29

PVM priskaičiavimas ir atskaita keičia turto ir įsipareigojimų struktūrą, todėl šie įrašai turėtų būti registruojami.

Lenkiško PVM susigrąžinimas

2012-11-26

Kitoje valstybėje sumokėtą PVM naudinga susigrąžinti, nes priešingu atveju, jis gali tapti neleidžiamais atskaitymais.

Komandiruotėje nupirktos prekės su vokišku PVM

2012-10-22

Iš ES į Lietuvą atgabentas prekes Lietuvos įmonė turėtų apmokestinti PVM.

PVM susigrąžinimas pagal abejotinus dokumentus

2012-10-18

Ar dokumentai, kuriuos darbuotojai parveža iš komandiruočių, tinka susigrąžinti PVM, galima sužinoti, tik pateikus prašymą kitai valstybei narei grąžinti PVM, arba patiems išsiaiškinus tos...

Iš Vokietijos įsigytas automoblis su 0% PVM

2012-10-17

Parduodant lengvąjį automobilį, kuris išgabenamas į ES ar į trečiąsias valstybes, jeigu tokio automobilio pirkimo PVM atskaita buvo negalima pagal PVMĮ 62 str., tokiam prekių tiekimui galima...

Trečiosiose valstybėse įsigyto kuro PVM

2012-08-21

Pirkto kuro PVM leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamas, jeigu Lietuvos įmonė to PVM negali susigrąžinti.

Norvegijoje įsigytas kuras, nurodytas LR degalinės sąskaitoje

2012-08-03

Nurašant sunaudotą kurą į leidžiamus atskaitymus, įtraukiama kuro vertė be užsienietiško PVM.

Prancūziškas PVM nuo atsigabentų prekių

2012-07-09

Kai pirktos iš Prancūzijos įmonės prekės prieš jas išgabenant buvo pristatytos į tarpinį logistikos tašką, o po to konsolidavus krovinį atskiru gabenimu išgabentos iš Prancūzijos, LT įmonei...

Klaidingai nurodytas užsienietiškas PVM

2012-03-01

Klaidingai išskirtas užsienietiškas PVM nelaikomas leidžiamais atskaitymais

Užsienyje sumokėtas PVM

2012-02-10

Užsienio valstybių PVM gali būti priskriamas leidžiamiems atskaitymams, jeigu buvo apskaičiuotas nuo leidžiamų atskaitymų, ir jeigu šių PVM sumų užsienio valstybių mokesčių administratoriai...

Klaidingai apskaičiuoto PVM susigrąžinimas iš užsienio

2012-01-17

ES valstybė narė PVM negrąžina, jeigu PVM sąskaitoje faktūroje PVM apskaičiuotas neteisingai.

Norvegiškas PVM už atsarginę detalę

2012-01-09

Leidžiamais atskaitymais pripažįstamos tos "užsienietiško" PVM sąnaudos, kurių įmonė negali susigrąžinti iš užsienio valstybės.

Iš užsienio grąžintinas PVM už pirktą kurą

2011-11-28

Iš užsienio valstybės grąžintinas PVM laikomas gautina suma. Jeigu įmonė abejoja PVM grąžinimo galimybe, šios sumos gali būti pripažintos leidžiamais atskaitymais. Tačiau užsienio valstybei...