Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Atostoginių kaupiniai


Įmonė nustatys naujas atostoginių ir jų kaupinių apskaičiavimo taisykles

2023-07-31

Nusprendus už atostogas mokėti daugiau nei VDU, tokiu būdu turėtų būti apskaičiuojami ir atostoginių kaupiniai. Priešingu atveju jie pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais gali būti laikomi...

Perkelia darbuotoją į kitą grupės įmonę, bet neperkelia jo sukauptų atostoginių

2023-06-20

Jeigu su darbuotoju jo nepanaudotų atostoginių kaupiniai į kitą įmonių grupę nėra perkeliami, tuomet jie nurašomi. Ankstesniais laikotarpiais leidžiamais atskaitymais pripažinti kaupiniai mažinami,...

Nurašys seniau kaip prieš 3 metus uždirbtas atostogas ir tikslins kaupinius

2023-03-15

Kai nuspręsite, kiek atostogų dienų ir kokiems darbuotojams pagal DK nuostatas galite nurašyti, sumažinsite iki 2022-12-31 darbuotojo uždirbtų ir nepanaudotų atostogų dienų likutį, apskaičiuosite...

Nubraukė daugiau kaip prieš 3 metus darbuotojų uždirbtas ir nepanaudotas atostogas, bet sudaro jų kaupinius

2022-10-05

Jeigu yra priimtas įmonės sprendimas nesuteikti darbuotojams daugiau kaip prieš trejus metus uždirbtų atostogų ir nemokėti už jas kompensacijų, tuomet apskaitoje tokių kaupinių neturėtų likti...

Registruoja 1994–2020 metų atostogų kaupinius ir taiso finansines ataskaitas retrospektyviai

2022-03-18

Taisyti klaidą retrospektyviai ir tikslinti finansines ataskaitas nėra sudėtinga. Reikia tik įsivaizduoti, kaip atrodytų praėjusių metų balansas, pelno (nuostolių) ataskaita ir nuosavo kapitalo...

Pirmą kartą sudaro atostoginių kaupinius ir visus pripažįsta neleidžiamais atskaitymais

2022-03-15

Sprendimas ankstesniais nei 2021 metais uždirbtų atostoginių kaupinius registruoti 34 buhalterinėje sąskaitoje, kaip esminių klaidų taisymą, priklauso nuo to, ar tokia klaida iš tiesų yra esminė....

Vadovas kategoriškai atsisako nepanaudotų atostogų ir kaupinių

2022-03-02

Iš esmės toks sprendimas, net jeigu jis būtų suformuluotas vadovo įsakyme, situacijos nekeičia, nes Darbo kodeksas nesuteikia galimybės atsisakyti atostogų, o VAS nenumato išimties, leidžiančios...

Atostogų kaupiniai vieną valandą per savaitę dirbančiam darbuotojui

2021-12-31

Jeigu įmonė ketina darbo užmokesčio dalį pripažinti leidžiamais atskaitymais, kaupinius nepanaudotoms atostogoms reikėtų skaičiuoti lygiai taip pat, kai kompensaciją už nepanaudotas atostogas,...

Pamiršo vienam darbuotojui apskaičiuoti atostoginių kaupinius

2021-05-27

Kai apskaičiuota suma nėra itin didelė ir klaida nebus laikoma esmine, apskaitoje kaupinių sąnaudos už visą laikotarpį registruojamos tada, kai buhalteris klaidą nustatė, o už praėjusius metus...

Apskaičiavo atostoginių kaupinius už trejus metus

2021-05-20

Tik paskutiniųjų – 2020 – metų atostoginių kaupiniai ir vėlesni jų tikslinimai bus pripažįstami leidžiamais atskaitymais. Kaupinių dalis, kuri tenka 2018–2019 metams, leidžiamais atskaitymais...

VšĮ mažina atostoginių kaupinius

2021-04-19

Kaupinių mažinimas pelno nesiekiančių asmenų apskaitoje turi būti laikomas apskaitinio įvertinimo keitimu ir registruojamas mažinant ankstesniais metais pripažintas sąnaudas. Sumažinus ankstesniais...

Atostoginių kaupiniai balanse

2021-03-03

Kaupiniai darbuotojų nepanaudotoms kasmetinėms atostogoms apskaitoje pripažįstami trumpalaikiu atlygiu ir balanse parodomi toje pačioje eilutėje, kurioje įrašomas darbuotojams mokėtinas darbo...

Kaupiniai 2020 m. balanse, kai nuo 2021-01-01 darbuotojai praras dalį atostogų

2020-12-30

Atostoginių kaupiniai – tai įsipareigojimas darbuotojams kitais ar vėlesniais metais išmokėti atostoginius. Jeigu nuo 2021-01-01 darbuotojai dalį atostogų praranda ir įmonė nebemokės atostoginių,...

Nurašys akcininko seniau nei prie 3 metus uždirbtas ir nepanaudotas atostogas

2020-09-16

Jeigu akcininkui atostogos nebus suteikiamos, dalis nepanaudotų atostogų dienų ir jai tenkantys kaupiniai bus nurašomi. Nurašant kaupinius mažinamos ataskaitinių metų sąnaudos. Jeigu įmonė kaupinius...

Atostoginių, uždirbtų daugiau nei prieš trejus metus, pripažinimas leidžiamais atskaitymais

2020-08-24

Leidžiami atskaitymai pagal PMĮ 17 str. 1 dalį yra bet kokios išmokos darbuotojų naudai, kurios yra GPM objektas, net jeigu tokių išmokų nėra numatyta Darbo kodekse. Atostoginiai pagal PMĮ leidžiamais...

Įmonė planuoja nutraukti veiklą ir nesudaro atostoginių kaupinių

2020-05-21

Kaupiniai metų pabaigoje turėtų būti sudaromi net ir tuo atveju, jeigu įmonę planuojama likviduoti. Kaupiniai – tai skola darbuotojams, kurią reikės mokėti, ir ji turi būti įtraukta į apskaitą...

Sąnaudomis pripažįsta kaupinius, o suteikusi atostogas tuos kaupinius mažina

2020-05-20

Toks registravimo būdas gana plačiai taikomas, ypač tų įmonių, kurios turi sudaryti tarpines finansines ataskaitas. Kad taikant šį būdą darbo užmokesčio dalies kaupinių sąnaudos būtų leidžiami...

Sumažėjo atostoginių kaupiniai

2020-05-19

Kartą per metus registruojant kaupinius, apskaitoje užregistruojamas tik kaupinių likučio pokytis – padidėjimas arba sumažėjimas. Kai kaupiniai sumažėja, taisymai pelno mokesčio deklaracijoje...

Abejoja dėl atostoginių kaupinių pripažinimo leidžiamais atskaitymais

2020-05-11

Tikslių kaupinių sąnaudos gali būti leidžiami atskaitymai. Kai kaupiniai skaičiuojami netiksliai, leidžiami atskaitymai nepripažįstami. Apskaičiuojant pelno mokestį svarbu, kaip įmonė apskaičiuoja...

2019 m. apskaitoje sumažėjo atostoginių kaupiniai

2020-03-26

Atostoginių kaupinių sumažėjimas 2019 m. apskaitoje registruojamas mažinant sąnaudas. Sąnaudos turėtų būti mažinamos neatsižvelgiant į tai, kaip įmonė praėjusias metais pripažino kaupinius...

Atostogų kaupiniai 2019 m. balanse

2020-03-16

Iki 2020-07-01 darbuotojai turi teisę panaudoti visas savo uždirbtas atostogas, net ir tas, kurios uždirbtos seniau nei prieš trejus metus. Jeigu darbdaviai atostogų nesuteiks dabar, gali būti, kad...

Padidėjo atostoginių kaupinių, pripažintų neleidžiamais atskaitymais, likutis

2020-02-27

Kaupinių neleidžiamų atskaitymų padidėjimas yra neleidžiami atskaitymai ir pelno mokesčio deklaracijoje (PLN204) kaip neleidžiami atskaitymai deklaruojami nurodant tik 2019 metais apskaitoje užregistruotą...

Pirmą kartą skaičiuos atostoginių kaupinius, o kitais metais nurašinės

2020-01-16

Kai pirmą kartą kaupiniai skaičiuojami už keletą metų, leidžiamais atskaitymais gali būti pripažįstami tik per paskutinius metus uždirbtų atostogų dienų kaupiniai. Todėl tokiais atvejais...

Direktorė ir vyr. buhalterė atsisako atostogų

2019-05-17

Kai kreditorius, šiuo atveju – direktorė ir vyr. buhalterė, atsisako reikalavimo teisės, skola pripažįstama įmonės pajamomis. Nurašant skolą – atostoginių kaupinius, taip pat būtų pripažįstamos...

PLN204 deklaracijos taisymai, kai atostoginių kaupiniai pripažįstami neleidžiamais atskaitymais

2019-04-04

Kai įmonė atostoginių kaupinius skaičiuoja netiksliai ir dėl to visas sumas (ir darbo užmokesčio, ir „Sodros“ įmokų dalį) pripažįsta neleidžiamais atskaitymais, pelno mokesčio deklaracijoje...

2018 m. balanse registruoja „Sodros“ kaupinių sumažėjimą

2019-02-11

Jeigu mažinant ankstesniųjų – 2016 ar 2017 – metų neleidžiamus atskaitymus sumažėjo 2018 metų leidžiami atskaitymai, juos reikia pataisyti ir ta suma, kuria buvo sumažintos normalios įmonės...

Kaupinių sumažėjimas registravimas 2018-12-31

2019-02-07

Dienos VDU – 62,37 € (3 867 €/62 d. d.) DU kaupiniai: 8 d. d. x 62,37 € = 498,96 € (B likutis) „Sodros“ kaupiniai: 498,96 € x 1,77% =8,83 € (B likutis) 3 situacija „Kaupiniai sumažėjo“ 2017-12-31...

Atostoginių kaupinių sudarymas naujoje įmonėje

2019-02-07

Dėl kaupinių apskaičiavimo „Įmonė gali priskirti leidžiamiems atskaitymams įsipareigojimų darbuotojams sumas apskaičiuotas tiek kiekvieną mėnesį, tiek kalendorinių metų pabaigai tuo atveju, kai...

Leidžiamų atskaitymų pripažinimo taisyklės

2019-02-07

Dėl leidžiamų atskaitymų „Jeigu įmonė tiksliai apskaičiuoja darbuotojų uždirbtą atostogų laiką ir darbo užmokesčio sumą, kuri bus išmokėta, kai darbuotojui bus suteiktos atostogos, tai...

Atostoginių kaupinių apskaičiavimas sudarant 2018 m. finansines ataskaitas

2019-02-07

[VIDEO] 2019 m. vasario 4 d. seminaro „SUPERBUHALTERIS XXIII" vaizdo įrašas

Kaupinių padidėjimo registravimas 2018-12-31

2019-02-07

2 situacija „Kaupiniai padidėjo“ 2017-12-31 - 10 d. d. nepanaudotų atostogų. DU kaupiniai: 483,90 € (LA). „Sodros“ kaupiniai (31,98%): 154,75 € (NA). 2018-12-31 – 12 d. d. (10 d. d. +...

Kompensacija už atostogas ir kaupiniai, kai darbuotojas pusę metų nedirbo

2019-02-07

Jeigu darbuotojas pusę metų nedirbo ir negavo darbo užmokesčio, jo vidutinis atlyginimas apskaičiuojamas skaičiuojamuoju laikotarpiu darbo sutartyje nurodytą dydį dalijant iš darbo dienų skaičiaus...

Perėmė darbuotojus ir jų atostoginių kaupinius ir gavo kompensaciją

2019-02-06

Darbuotojus ir jų nepanaudotas atostogas bei atostoginių kaupinius perėmusi ir už tai gavusi kompensaciją įmonė apskaitoje registruoja gautus pinigus ir skolą darbuotojams – darbo užmokesčio...

Neigiamų atostogų kaupiniai ir atidėtasis pelno mokestis dėl „Sodros“ kaupinių

2018-09-18

Jeigu įmonė kaupinius sudaro tiksliai, neigiami atostogų kaupiniai (iš anksto sumokėti atostoginiai) apskaitoje turėtų būti parodyti kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos. Atidėtąjį pelno...

Atostoginių kaupiniai ir vidutinis atlyginimas

2018-04-04

Jeigu įmonė neketina pripažinti leidžiamų atskaitymų, kaupinius ji gali skaičiuoti įvairiais būdais: vidutinį atlyginimą skaičiuoti darbo sutartyje nustatytą dydį dalydama iš vidutinio metinio...

Skaičiuoja atostoginių kaupinius ir atidėtąjį pelno mokestį

2018-02-02

Atidėtasis pelno mokesčio turtas gali susidaryti, kai apskaitoje užregistruotos sąnaudos yra neleidžiami atskaitymai, tačiau ateityje mažins apmokestinamąjį pelną ir kitais mokestiniais laikotarpiais...

Atostoginių kaupiniai lenkiškiems mokesčiams sumokėti

2017-09-04

Kai įmonė pajamų mokesčio iš darbo užmokesčio neišskaičiuoja, nors pagal Lenkijos mokesčių teisės aktus tai turėtų daryti, tokie mokesčiai yra neleidžiami atskaitymai. Jeigu įmonė, sudarydama...

Atostoginių kaupiniai Lenkijoje dirbančiam darbuotojui

2017-05-26

Vidutinis darbo užmokestis ir atostoginių kaupiniai skaičiuojami nuo per paskutinius tris mėnesius apskaičiuoto darbo užmokesčio, neatskaičius mokesčių. Koks tai dydis, įmonė žino, net jeigu...

Nenori skaičiuoti atostoginių kaupinių

2017-05-18

Jokių išimčių, leidžiančių UAB neskaičiuoti atostoginių kaupinių, nėra. Kai įmonė jų neskaičiuoja, jos finansinės ataskaitos paprastai laikomos neteisingomis ir sprendžiama tik dėl klaidos...

Praėjusių laikotarpių atostoginių kaupinių sudarymas ir tikslinimas

2017-05-04

Kai įmonė nusprendžia pradėti sudarinėti atostoginių kaupinius ir juos tenka skaičiuoti už praėjusius laikotarpius, ankstesniųjų metų kaupiniai yra neleidžiami atskaitymai. VMI neleidžia...

Darbuotojas serga pusę metų, o atostogos kaupiasi

2017-04-26

Kol darbuotojas serga ir gauna ligos ar kitas išmokas, jis užsidirba atostogas, todėl darbdavys turėtų kaupti jo atostogas ir atostoginius.

Mažina neleidžiamais atskaitymais pripažintus atostoginių kaupinius

2017-03-13

Jeigu įmonė atostoginių kaupinius sudaro kartą per metus ir apskaičiuojant pelno mokestį laiko juos neleidžiamais atskaitymais, tai sumažėjus kaupiniams ir sumažinus sąnaudas, jas reikia pataisyti...

Darbuotojo atostogos prasidėjo gruodžio ir baigėsi sausio mėnesį

2017-02-14

Kaupiniai atostoginiams skaičiuojami už tiek dienų, kiek jų buvo nepanaudota 2016-12-31 duomenimis, nesvarbu, kad tuo metu, kai buhalteris skaičiuoja kaupinių suma, pavyzdžiui, vasario mėnesį,...

Atostoginių ir pensijų kaupiniai už 2016 metus

2017-01-06

Kaupinius darbuotų atostogoms ar pensijoms turėtume skaičiuoti taip pat, kaip ir anksčiau. Reikalavimai apskaitai ir mokesčiams nesikeitė, o naujas „Sodros“ tarifas ir naujas Darbo kodeksas su...

Atostoginių kaupiniai 2016-12-31, kai atostogos suteikiamos savaitėmis

2016-11-03

Pagal suminę darbo laiko apskaitą dirbantiems darbuotojams atostoginių kaupiniai 2016 m. gruodžio 31 d. galėtų būti apskaičiuojami savaičių skaičių dauginant iš savaitės darbo laiko normos...

Nenori 2016-12-31 perskaičiuoti atostogų

2016-10-28

Jeigu darbdavys kalendorinių atostogų dienų neperskaičiuos ir jas prilygins darbo dienoms, atostoginiai, kompensacijos ir kaupiniai turėtų būti leidžiami atskaitymai.

Seniai uždirbtų ir nepanaudotų atostogų kaupiniai

2016-08-26

Kadangi pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus darbuotojas prieš 3 metus uždirbtomis atostogomis gali pasinaudoti arba gauti kompensaciją, atostoginių kaupiniai turėtų būti leidžiami atskaitymai....

Papildomos atostogos už ilgametį darbą

2016-06-29

Papildomos atostogos, kai darbuotojas įmonėje išdirba 10 metų ir ilgiau, suteikiamos visiems darbuotojams, net ir tiems, kurie sulaukė pensinio amžiaus. Šios atostogos išliks ir naujajame Darbo...

Papildomos atostogų dienos ir atostoginių kaupiniai

2016-06-17

Už ilgą darbo stažą darbuotojui suteiktos papildomos atostogų dienos yra įprastų kasmetinių atostogų dalis, todėl ir joms turėtų būti sudaromi atostoginių kaupiniai.

Sumažėjo beviltiškų skolų suma

2016-03-15

Jeigu apskaitoje mažėja beviltiškų skolų, kurios ankstesniais laikotarpiais buvo pripažintos neleidžiamais atskaitymais, suma, pelno mokesčio deklaracijoje reikia pataisyti sąnaudas ir padidinti...

Pirmą kartą sudarys atostoginių kaupinius

2016-02-26

Pirmą kartą sudarant kaupinius, jie apskaičiuojami už visus metus, per kuriuos darbuotojai atostogas užsidirbo, tačiau leidžiamais atskaitymais pripažįstami tik paskutiniųjų metų kaupiniai....

Didėja atostoginių kaupiniai

2016-01-26

Jeigu įmonė ankstesniais laikotarpiais kaupinius priskirdavo prie neleidžiamų atskaitymų, pradėti juos priskirti prie leidžiamų atskaitymų gali nepavykti. Tam įmonė turi aiškiai atskirti per...

Ar reikia skaičiuoti tik trejų metų atostoginių kaupinius

2016-01-13

Darbo kodeksas nustato apribojimus atleidžiant darbuotoją iš darbo, bet nedraudžia pasinaudoti visomis sukauptomis atostogomis. Be to, darbdaviui nėra draudžiama ir atleidimo metu suteikti atostogas...

Atostoginių kaupinių perskaičiavimas metų pabaigoje

2016-01-05

Atskirų metų atostoginių kaupinių sumos nesudedamos, jos turi būti perskaičiuojamos remiantis paskutiniųjų metų spalio–gruodžio mėnesių VDU. Nepanaudotų atostogų dienų skaičius kiekvienų...

Atostoginių kaupinių sudarymas ir tikslinimas

2015-11-25

[VIDEO] 2015 m. lapkričio 23 d. seminaro „SUPERBUHALTERIS X“ vaizdo įrašas

Skaidrės [PDF]

2015-11-24

2015 m. lapkričio mėnesį įvykusio Mokesčių SUFLERIO seminaro SUPERBUHALTERIS X skaidrės.

„Atostoginių kaupimai“

2015-04-07

Elektroninis seminaras apie atostoginių kaupimų skaičiavimą ir deklaravimą.
2013-05-23

Atostoginių kaupiniai daugiau kaip už 3 metus

2015-03-04

Darbuotojai pagal DK nuostatas iki 2015-12-01 turi panaudoti savo susikaupusias atostogas, nes darbdavys galės nesuteikti atostogų, jeigu jos bus uždirbtos daugiau kaip prieš trejus metus. Tačiau...

Sutrumpinta darbo diena ir atostoginių kaupiniai

2015-03-03

Atostoginių kaupinių darbo užmokesčio dalį galima priskirti leidžiamiems atskaitymams, jeigu jie tiksliai apskaičiuoti. Kai darbuotojas dirba ne visą darbo dieną, turėtų būti skaičiuojamas...

Sumažėjo atostoginių kaupiniai

2015-02-27

Kaip pelno mokesčio deklaracijoje parodyti kaupinių VSD įmokoms sumažėjimą

Atostoginių kaupiniai PLN204 deklaracijoje

2015-02-19

Kaip deklaruoti kaupinius darbuotojų nepanaudotoms atostogoms

Netikslūs atostoginių kaupiniai

2015-01-21

Ar kaupiniai gali būti pripažinti leidžiamais atskaitymais, jeigu darbuotojo, kuriam turėtų būti skaičiuojamas valandos VDU, atostoginių kaupiniams apskaičiuoti naudojamas dienos VDU

Ar mažinant kaupinius mažėja leidžiami atskaitymai

2014-12-01

Jeigu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaičiuota atostoginių kaupinių suma yra mažesnė nei užregistruota apskaitoje (4 klasės sąskaitos likutis), apskaitoje mažinami įsipareigojimai, atitinkamai...

Ar kaupinių padidėjimas yra leidžiami atskaitymai

2014-08-21

Jeigu įmonė kiekvieno ataskaitinio laikotarpio (mėnesio, ketvirčio ar metų) pabaigoje tiksliai apskaičiuoja atostoginių kaupinių sumą, tai kaupinių padidėjimas, kai apskaitoje registruojamos...

Kaip tiksliai apskaičiuoti atostoginių kaupinius

2014-08-21

Mokesčių administratorius reikalauja tiksliai apskaičiuoti uždirbtą atostogų laiką ir darbo užmokesčio sumą, kuri bus išmokėta, kai darbuotojas atostogaus. Tiksliai apskaičiuoti kiekvieno...

Kodėl reikia sudarinėti atostoginių kaupinius

2014-08-21

Apskaitoje sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu: tuomet, kai susidaro, bet ne tuomet, kai išleidžiami pinigai. Todėl atostoginių sąnaudos turi būti pripažintos, kai darbuotojas atostogas užsidirba,...

Kokie atostoginių kaupiniai gali būti priskirti leidžiamiems atskaitymams

2014-08-21

Pelno mokesčio įstatyme nėra nuostatų, tiesiogiai reglamentuojančių atostoginių kaupinius. Vadovaujamasi bendrosiomis taisyklėmis: pelno mokesčiui apskaičiuoti taikomi visuotinai pripažinti...

Ar verta atostoginių kaupinius skaičiuoti tiksliai

2014-08-21

Tiksliai apskaičiuoti kaupiniai – darbo užmokesčio dalis – gali būti priskirti leidžiamiems atskaitymams, t. y. mažintų apmokestinamąjį pelną ir mokėtiną pelno mokestį.

2013 m. išmokėti atostoginiai už 2014 m. sausį

2014-01-28

Kokį taikyti NPD ir kaip deklaruoti?

Atostoginių kaupimų skaičiavimas kartą metuose

2013-06-20

Ar skaičiuojant kaupimus, o vėliau atostoginių sąnaudas, nebus du kartus pripažintos sąnaudos?

Sumažėjo atostoginių kaupimai

2013-05-16

Kaip deklaruoti atostoginių kaupimų (darbo užmokesčio dalies ir Sodros įmokų) sumažėjimą pelno mokesčio deklaracijoje?

Padidėjo atostoginių kaupimų likutis

2013-05-07

Ar atostoginių kaupimų už ankstesnius laikotarpius likučio padidėjimas gali būti pripažįstamas leidžiamais atskaitymais?

Atostoginių kaupimai: perėjimas prie leidžiamų atskaitymų

2013-02-28

Pradėjus atostoginių kaupimus skaičiuoti tiksliai, leidžiamais atskaitymais gali būti pripažįstami tik einamųjų metų atostoginių kaupimai.

Atostoginių kaupimai padidėjus MMA

2013-02-26

Dėl padidėjuosios MMA, mūsų nuomone, nėra verta perskaičiuoti atostoginių kaupimus.

Netikslūs kaupimai nepanaudotoms atostogoms

2013-01-18

Leidžiami atskaitymai - tiksliai kiekvienam darbuotojui apskaičiuoti atostoginių kaupimai. Sodros ir Garantinio fondo įmokų kaupimai - visada neleidžiami atskaitymai.

Kaupimai sodros įmokoms

2012-01-18

VMI kaupimų Sodros įmokoms sąnaudų nepripažįsta leidžiamais atskaitymais.