PERSIŲSTI BUHALTEREI (-IUI) >
some_text 1:39

Įžanga [ATRAKINTA]

Sveiki atvykę į seminarą 2017 m. Pelno mokesčio deklaravimas


Tema 1. Pelno mokesčio deklaracijos PLN204 formos

some_text 10:53

Tema 1 .1 [ATRAKINTA]

Pelno mokesčio deklaracijos PLN204 formos


Tema 2. Kontroliuojamųjų ir kontroliuojančiųjų asmenų ataskaita FR0438

some_text 4:13

Tema 2 .1 [ATRAKINTA]

Kontroliuojamųjų ir kontroliuojančiųjų asmenų ataskaita FR0438


Tema 3. Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių ataskaita FR0528

some_text 9:42

Tema 3 .1 [ATRAKINTA]

Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių ataskaita FR0528


Tema 4. 2017m. pelno mokesčio tarifai

some_text 7:37

Tema 4 .1

2017m. pelno mokesčio tarifai


Tema 5. 2017 m. pelno mokesčio lengvatos

some_text 10:20

Tema 5 .1

2017 m. pelno mokesčio lengvatos


Tema 6. Pajamos ir sąnaudos pagal PMĮ

some_text 11:15

Tema 6 .1

Pajamos ir sąnaudos pagal PMĮ


Tema 7. Atsakymai į klausimus: Metinių deklaracijų PLN204, FR0438 ir FR0528 teikimas

some_text 0:26

Tema 7 .1

FR0438 teikiama kasmet

some_text 0:44

Tema 7 .2

2017 metais įsteigtos įmonės pirmoji PLN204 deklaracija

some_text 1:30

Tema 7 .3

Dingę ir mirę akcininkai FR0438 formoje

some_text 1:05

Tema 7 .4

FR0528 ataskaitos pildymas ir 90 000 € skaičiavimas be PVM

some_text 1:10

Tema 7 .5

Įmonės akcininkai turi kitų įmonių akcijų

some_text 1:37

Tema 7 .6

Pirkimai iš motininės įmonės ir kiti sandoriai iki 90 000 € ir FR0528


Tema 8. Atsakymai į klausimus: PVM sąnaudos ir užsienietiškas PVM

some_text 0:37

Tema 8 .1

Neatskaitomas automobilio nuomos PVM

some_text 2:29

Tema 8 .2

Užsienio PVM pagal stovėjimo aikštelių kvitus

some_text 2:21

Tema 8 .3

Iš ES sugrąžintas PVM

some_text 1:10

Tema 8 .4

Iš ES dėl valiutų kursų skirtumo nesusigrąžintas PVM

some_text 1:09

Tema 8 .5

Čekis su ES PVM

some_text 4:29

Tema 8 .6

Nepavyksta susigrąžinti PVM iš ES


Tema 9. Atsakymai į klausimus: Pavėluotai gautos sąskaitos

some_text 2:12

Tema 9 .1

2018 metais gavo sąskaitą už 2017 metų paslaugas

some_text 1:05

Tema 9 .2

2017 metų sąnaudos ir 2018 metais išrašyta sąskaita

some_text 1:03

Tema 9 .3

Gavo sąskaitą už praėjusius 12 mėnesių


Tema 10. Atsakymai į klausimus: Investicinis projektas

some_text 1:08

Tema 10 .1

Dividendai gyventojams iš investicinio pelno

some_text 4:41

Tema 10 .2

Investicinio projekto pagrindimas

some_text 2:14

Tema 10 .3

Pirko kompiuterius

some_text 0:35

Tema 10 .4

Transporto įmonė ketina vykdyti investicinį projektą


Tema 11. Atsakymai į klausimus: Beviltiškos skolos

some_text 2:34

Tema 11 .1

Pardavimo PVM tikslinimas dėl skolininko bankroto

some_text 2:08

Tema 11 .2

Likviduotos įmonės skola

some_text 3:09

Tema 11 .3

Skolą nurašė 2013 metais, įrodymus surinko 2017 metais

some_text 2:56

Tema 11 .4

Dokumentai skolų nurašymui

some_text 1:10

Tema 11 .5

Smulkios beviltiškos skolos


Tema 12. Atsakymai į klausimus: Mokestiniai nuostoliai

some_text 1:22

Tema 12 .1

2017 metų pelno mažinimas praėjusių laikotarpių nuostoliais

some_text 2:00

Tema 12 .2

70 proc. pelno mažinimas mokestiniais nuostoliais

some_text 0:44

Tema 12 .3

2017 m. pelną mažins 2009 metų nuostoliais


Tema 13. Atsakymai į klausimus: Parama

some_text 0:55

Tema 13 .1

Paramos deklaravimas PLN204 deklaracijoje

some_text 3:07

Tema 13 .2

Suteikė paramą išduodami degalų kortelę


Tema 14. Atsakymai į klausimus: Klaidų taisymas

some_text 3:38

Tema 14 .1

Deklaravo per daug pajamų

some_text 1:22

Tema 14 .2

Į apskaitą neįtraukė nusidėvėjimo

some_text 1:48

Tema 14 .3

Apskaičiavo per mažą atlyginimą


Tema 15. Atsakymai į klausimus: Komandiruotės

some_text 1:33

Tema 15 .1

2017 metais išmokėjo dienpinigių avansą

some_text 2:38

Tema 15 .2

Nakvynė LT po komandiruotės užsienyje ir dienpinigiai

some_text 1:13

Tema 15 .3

Skenuoti komandiruotės dokumentai

some_text 2:16

Tema 15 .4

LT įmonė vadovas vyksta į savo įmonę Švedijoje


Tema 16. Atsakymai į klausimus: Nuostoliai ir žalos atlyginimas

some_text 2:40

Tema 16 .1

Draudimo išmoka PLN204 deklaracijoje

some_text 2:26

Tema 16 .2

Grąžino prekę tiekėjui ir patyrė nuostolių

some_text 3:52

Tema 16 .3

Gavo žalos atlyginimą dėl nutrauktos nuomos sutarties

some_text 1:33

Tema 16 .4

Pirkėjas padarė žalos

some_text 3:02

Tema 16 .5

Sudaužė automobilį, pardavė ir gavo draudimo išmoką


Tema 17. Atsakymai į klausimus: IMT ir nusidėvėjimas

some_text 1:00

Tema 17 .1

Nugriauti pastatai ir NTM

some_text 2:33

Tema 17 .2

Neatskaitomą automobilio PVM įtraukė į įsigijimo vertę

some_text 1:40

Tema 17 .3

Automobilių, kurių pirkimo PVM įtrauktas į savikainą, pardavimas

some_text 2:02

Tema 17 .4

Parduodamo automobilio nusidėvėjimas

some_text 1:54

Tema 17 .5

NT veikla ir nuostoliai dėl nusidėvėjimo

some_text 0:40

Tema 17 .6

Statybvietės tvarkymo išlaidos

some_text 1:48

Tema 17 .7

Labai svarbus neilgalaikis turtas


Tema 18. Atsakymai į klausimus: Išlaidos darbuotojams

some_text 1:52

Tema 18 .1

Premijos darbuotojams iš pelno

some_text 1:15

Tema 18 .2

Darbo birža kompensuoja 2017 metų DU

some_text 0:39

Tema 18 .3

Užsienyje dirbančio darbuotojo darbo užmokestis

some_text 0:40

Tema 18 .4

Laidojimo pašalpa darbuotojui

some_text 0:40

Tema 18 .5

Už darbuotojus sumokėtos gyvybės draudimo įmokos

some_text 2:7

Tema 18 .6

Nemokamos akcijos įmonės vadovui

some_text 1:41

Tema 18 .7

Įmokos į pensijų fondą

some_text 1:55

Tema 18 .8

Bauda administracijos vadovui


Tema 19. Atsakymai į klausimus: Paskolos ir deklaravimas

some_text 1:00

Tema 19 .1

Paskolos FR0528 ir nemokėtos palūkanos

some_text 0:36

Tema 19 .2

Paskola iš akcininko FR0528

some_text 1:05

Tema 19 .3

Paskolos iš akcininkų po 2000 €

some_text 0:58

Tema 19 .4

Didesnė kaip 90 000 € paskola FR0528 ir FR0411 deklaracijose

some_text 0:50

Tema 19 .5

Menamos palūkanos už paskolą

some_text 3:28

Tema 19 .6

Skola pagal vekselį


Tema 20. Atsakymai į klausimus: Netesybos

some_text 0:20

Tema 20 .1

Netesybos atsisakius laimėto pirkimo

some_text 2:17

Tema 20 .2

Kompensacija už nutrauktą nuomos sutartį


Tema 21. Atsakymai į klausimus: Kitos temos

some_text 1:23

Tema 21 .1

Derino likučius su VMI ir nurašė permoką

some_text 2:14

Tema 21 .2

Dovanos sportininkams ir GPM

some_text 0:51

Tema 21 .3

5 % PM, kai MB narys vykdo veiklą su verslo liudijimu

some_text 1:39

Tema 21 .4

Biologinio turto nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės

some_text 0:35

Tema 21 .5

Avansinio PM apskaičiavimo būdo keitimas

some_text 0:44

Tema 21 .6

FR0640 dividendų PM deklaracijos teikimas 2018 metais

some_text 0:54

Tema 21 .7

Sekmės mokestis už skolos išieškojimą

some_text 2:01

Tema 21 .8

PM ir PVM tikslinimas dėl gražintų prekių

some_text 0:43

Tema 21 .9

Nurašo nepanaudotus dovanų kuponus

some_text 1:20

Tema 21 .10

Avansų pripažinimas pajamomis

some_text 2:58

Tema 21 .11

Lankstinukų sąnaudos - reklama ar reprezentacija

some_text 1:55

Tema 21 .12

Sąskaita už 2018 metų prenumeratą

some_text 1:20

Tema 21 .13

Užskaito skolas be dokumentų

some_text 1:15

Tema 21 .14

Įmonė apgyvendina tiekėjo atstovus

some_text 1:05

Tema 21 .15

Gavo nuolaidą iš tiekėjo

some_text 1:45

Tema 21 .16

Akcininkai didina įstatinį kapitalą

some_text 1:38

Tema 21 .17

Sąskaitos už stovėjimo aikštelės nuomą kas ketvirtį

some_text 3:36

Tema 21 .18

VšĮ sumokėjo už tėvų kelionę