Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-02-22 | Skaitymo trukmė 2 min.
Neleidžiami atskaitymai ir investicijų projekto lengvata

Pagal PMĮ sumokėtos baudos yra priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams ir apmokestinamojo pelno nemažina. Investicijų projekto išlaidomis gali būti mažinamas visas apmokestinamasis pelnas, net jeigu jis buvo padidintas dėl įmonei skirtos baudos.

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Tais atvejais, kai prekės pirkėjo nurodymu yra gabenamos kitam asmeniui ir yra perduodamos ne pirkėjui, kuris įrašytas PVM sąskaitoje faktūroje, 0 proc. PVM tarifas tiekiamoms prekėms gali būti taikom ...
2021-02-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
DNSB yra pelno nesiekiantis vienetas ir gauto pelno neturi teisės skirstyti savo steigėjams arba dalyviams. DNSB steigėjams pinigais ar natūra išmokėtos pelno sumos apmokestinamos GPM kaip pajamos ir ...
2021-02-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Kai įmonė pasirenka atostogas darbuotojams suteikti ir sumokėti už jas kitaip, nei nustato Darbo kodeksas ir Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo taisyklės, ji turėtų nustatyti savo taisykles, kai ...
2021-02-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu 2019 metais gauta draudimo išmoka buvo sumažintos sąnaudos, 2020 metais pasikeitus situacijai ir grąžinus pinigus draudimo bendrovei, sąnaudos vėl turėtų būti padidintos. Apskaičiuojant 2020 met ...
2021-02-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Pakuočių apskaita nuo į rinką tiekiamo kiekio nepriklauso. Įmonės, PVM mokėtojos, privalo užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade ir tvarkyti pakuočių apskaitą aplinkos ministro nustatyta tva ...
2021-02-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
PVMĮ nustato du tarpininko veikimo būdus: kaip atsiskleidęs ir kaip neatsiskleidęs tarpininkas. Atsiskleidusio tarpininko pajamas sudaro tik jo gaunamas komisinis atlyginimas ir tokiam atlygiui pagrįs ...
2021-02-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Buteliai, kamšteliai, etiketės, sunaudoti prekėms, kurios nebus parduotos, būtų neleidžiami atskaitymai, o tokių prekių PVM atskaita turėtų būti tikslinama. Kai pagamintai prekei reikia pakartotinai p ...
2021-02-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kai MB taikos sutartimi atleidžia gyventoją nuo skolos mokėjimo, laikoma, kad gyventojas gavo nepiniginę dovaną, kurios vertė yra gyventojo faktinė skola – 450 000 Eur. Jeigu gyventojas nėra MB narys, ...
2021-02-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Sklypas nėra išlaikytas nuosavybėje 10 metų, todėl nuo gauto pelno bus skaičiuojamas 15 proc. GPM. Kai parduodamas turtas, kuris buvo gautas dovanų, pelnas yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp turt ...
2021-02-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kol pastato dalis bus rekonstruojama, NTM už tą pastato dalį mokėti nereikės. Kai gamybinis pastatas rekonstruojamas ir jame įrengiami butai, tokie darbai laikomi esminiu pagerinimu. Parduodant butus ...
2021-02-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Pagal PMĮ sumokėtos baudos yra priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams ir apmokestinamojo pelno nemažina. Investicijų projekto išlaidomis gali būti mažinamas visas apmokestinamasis pelnas, net jeigu ...
2021-02-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
0 proc. PM tarifas gali būti taikomas tik pirmąjį mokestinį laikotarpį, kuris prasideda tą dieną, kada įregistruojama įmonė, ir baigiasi, kai pasibaigia kalendoriniai metai. Jeigu įmonės mokestinis la ...
2021-02-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos finansavimas teikiamas kompensavimo pagrindu – kompensuojama dalis patirtų išlaidų. Tokiu atveju gautos finansavimo lėšos nėra priskiriamos apmokestinamo ...
2021-02-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai Vokietijos pirkėjo grąžinamos prekės nėra atsigabenamos atgal į Lietuvą, bet fiziškai būdamos Vokietijoje ir priklausančios LT įmonei yra parduodamos kitam Vokietijos pirkėjui, laikoma, kad įvyko ...
2021-02-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai įmonė dėl sudarytų sandorių atleidžiama nuo dalies skolos mokėjimo, ji nurašo tą skolos dalį, kurios nebereikės grąžinti, ir pripažįsta apmokestinamąsias pajamas. Naujasis kreditorius, kuris, tikė ...
2021-02-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Nors broliai valdo skirtingas įmones, jos bus laikomos susijusiomis ir asocijuotosiomis įmonėmis pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, todėl šių įmonių sandorius reikia pagrįsti ir, kai sandoriai per ...
2021-02-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai užsienio neapmokestinamajam asmeniui teikiamos prekių vežimo ne tarp valstybių narių paslaugos, LT PVM objektu bus laikoma tik maršruto dalis LT teritorijoje. Eksportuojamų prekių vežimo paslaugom ...
2021-02-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Taikant atvirkštinį PVM statybos darbams, svarbu nustatyti, kas yra užsakovas. Atvirkštinis PVM skaičiuojamas tik tuo atveju, jeigu užsakovas yra ir PVM mokėtojas, ir apmokestinamasis asmuo, kaip jis ...
2021-02-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais nusidėvėjimo normatyvas, nurodytas PMĮ 1 priedėlyje, netrumpinamas, net jeigu iki įsigijimo automobilis buvo naudotas. Nesvarbu, ar įmonė perka nauja krovininį au ...
2021-02-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Nuo 2021-01-01 Didžioji Britanija nėra ES valstybė narė. Įsigyjant iš jos bet kokias prekes, taip pat ir naudotus mobilius namelius, įforminamas importas ir skaičiuojamas importo PVM. Tokioms prekėms ...
2021-02-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Pagal PMĮ draudimo išmoka yra neapmokestinamosios pajamoms, o apskaitoje – nuostolių atlyginimas. Jeigu įmonė 2019 metais gautina draudimo išmokos suma nuostolių nesumažino, tai reikės padaryti šiemet ...
2021-02-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos