Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-02-18 | Skaitymo trukmė 2 min.
Iki ir po „Brexito“ iš JK įsigytos prekės ir maržos schema

Nuo 2021-01-01 Didžioji Britanija nėra ES valstybė narė. Įsigyjant iš jos bet kokias prekes, taip pat ir naudotus mobilius namelius, įforminamas importas ir skaičiuojamas importo PVM. Tokioms prekėms maržos schema netaikoma ir parduodant skaičiuojamas 21 proc. PVM. Jeigu įmonė iki „Brexito“ įsigaliojimo iš Didžiosios Britanijos įsigijo naudotų prekių, kurioms buvo taikoma maržos schema, parduodama šias prekes ES teritorijoje įmonė turės teisę PVM skaičiuoti nuo maržos.

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Kol pastato dalis bus rekonstruojama, NTM už tą pastato dalį mokėti nereikės. Kai gamybinis pastatas rekonstruojamas ir jame įrengiami butai, tokie darbai laikomi esminiu pagerinimu. Parduodant butus ...
2021-02-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Pagal PMĮ sumokėtos baudos yra priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams ir apmokestinamojo pelno nemažina. Investicijų projekto išlaidomis gali būti mažinamas visas apmokestinamasis pelnas, net jeigu ...
2021-02-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
0 proc. PM tarifas gali būti taikomas tik pirmąjį mokestinį laikotarpį, kuris prasideda tą dieną, kada įregistruojama įmonė, ir baigiasi, kai pasibaigia kalendoriniai metai. Jeigu įmonės mokestinis la ...
2021-02-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos finansavimas teikiamas kompensavimo pagrindu – kompensuojama dalis patirtų išlaidų. Tokiu atveju gautos finansavimo lėšos nėra priskiriamos apmokestinamo ...
2021-02-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai Vokietijos pirkėjo grąžinamos prekės nėra atsigabenamos atgal į Lietuvą, bet fiziškai būdamos Vokietijoje ir priklausančios LT įmonei yra parduodamos kitam Vokietijos pirkėjui, laikoma, kad įvyko ...
2021-02-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai įmonė dėl sudarytų sandorių atleidžiama nuo dalies skolos mokėjimo, ji nurašo tą skolos dalį, kurios nebereikės grąžinti, ir pripažįsta apmokestinamąsias pajamas. Naujasis kreditorius, kuris, tikė ...
2021-02-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Nors broliai valdo skirtingas įmones, jos bus laikomos susijusiomis ir asocijuotosiomis įmonėmis pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, todėl šių įmonių sandorius reikia pagrįsti ir, kai sandoriai per ...
2021-02-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai užsienio neapmokestinamajam asmeniui teikiamos prekių vežimo ne tarp valstybių narių paslaugos, LT PVM objektu bus laikoma tik maršruto dalis LT teritorijoje. Eksportuojamų prekių vežimo paslaugom ...
2021-02-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Taikant atvirkštinį PVM statybos darbams, svarbu nustatyti, kas yra užsakovas. Atvirkštinis PVM skaičiuojamas tik tuo atveju, jeigu užsakovas yra ir PVM mokėtojas, ir apmokestinamasis asmuo, kaip jis ...
2021-02-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais nusidėvėjimo normatyvas, nurodytas PMĮ 1 priedėlyje, netrumpinamas, net jeigu iki įsigijimo automobilis buvo naudotas. Nesvarbu, ar įmonė perka nauja krovininį au ...
2021-02-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Nuo 2021-01-01 Didžioji Britanija nėra ES valstybė narė. Įsigyjant iš jos bet kokias prekes, taip pat ir naudotus mobilius namelius, įforminamas importas ir skaičiuojamas importo PVM. Tokioms prekėms ...
2021-02-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
PVM mokėtojas neturi teisės į PVM atskaitą įtraukti prekių, kurių jis nenaudoja ir nenaudos PVM apmokestinamojoje veikloje, pirkimo PVM sumų. Todėl kai žinoma, kad medicininė įranga bus skirta išimtin ...
2021-02-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Atidėta „Sodros“ įmokų skolos dalis, kurios kitais metais mokėti nereikės, apskaitoje ir 2020 metų balanse turėtų būti parodyta kaip ilgalaikis įsipareigojimas.
2021-02-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Jeigu darbuotoja sirgo, nedirbo ir nedarbo išmoka jai nebuvo mokama tik todėl, kad „Sodra“ neturėjo duomenų apie ligos socialinio draudimo stažą, vėliau, kai paaiškėjo, kad buvusi darbuotoja tokį staž ...
2021-02-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai prekės iš Estijos gabenamos į Latviją, prekių tiekimas neturėtų būti apmokestinamas 21 proc. lietuvišku PVM, o jeigu toks PVM būtų apskaičiuotas, LT įmonė pirkėja jo neturėtų teisės atskaityti.
2021-02-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
PMĮ nekelia reikalavimų dokumentams, gautiems iš užsienio. Svarbu, kad iš turimų dokumentų būtų galima nustatyti ūkinės operacijos turinį ir prekių tiekėją. Kai iš kitų ES valstybių įsigytų prekių ver ...
2021-02-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Perėmusi nekilnojamąjį turtą įmonė, kuri nesiverčia NT prekyba, tokį turtą galėtų priskirti ilgalaikiam investiciniam turtui. Jo apskaita galėtų būti tvarkoma dviem būdais – įsigijimo verte arba tikrą ...
2021-02-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Darbuotojo, kuriam išduotas nedarbingumo pažymėjimas ir kuris turėjo nedirbti, siųsti į komandiruotę įmonė negalėjo. Jeigu darbuotojas išvyko savavališkai, jam dienpinigių įmonė mokėti neprivalo. Tači ...
2021-02-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Suma, kurią įmonė turės sumokėti per atidėjimo laikotarpį, apskaitoje turės būti registruojama kaip kitos mokėtinos sumos ir mažinama kas mėnesį, kai įmonė šias įmokas mokės pardavėjui.
2021-02-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nors universitetas už paslaugas sumoka UAB iš ES struktūrinių fondų gautais pinigais, suteikus paslaugas universitetui turėtų būti rašoma paslaugų PVM sąskaita faktūra ir tokios pajamos priskiriamos a ...
2021-02-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Terasos montavimo darbų pripažinimas ir registravimas apskaitoje priklausys nuo to, kaip terasa bus naudojama – kartu su paviljonu ar atskirai, kiek laiko planuojama ją naudoti ir kiek ji kainuos. Jei ...
2021-02-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos