Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-02-19 | Skaitymo trukmė 2 min.
Broliai valdo dvi UAB

Nors broliai valdo skirtingas įmones, jos bus laikomos susijusiomis ir asocijuotosiomis įmonėmis pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, todėl šių įmonių sandorius reikia pagrįsti ir, kai sandoriai per metus viršys 90 000 Eur, deklaruoti asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių ataskaitoje (FR0528).

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
PVMĮ nustato du tarpininko veikimo būdus: kaip atsiskleidęs ir kaip neatsiskleidęs tarpininkas. Atsiskleidusio tarpininko pajamas sudaro tik jo gaunamas komisinis atlyginimas ir tokiam atlygiui pagrįs ...
2021-02-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Buteliai, kamšteliai, etiketės, sunaudoti prekėms, kurios nebus parduotos, būtų neleidžiami atskaitymai, o tokių prekių PVM atskaita turėtų būti tikslinama. Kai pagamintai prekei reikia pakartotinai p ...
2021-02-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kai MB taikos sutartimi atleidžia gyventoją nuo skolos mokėjimo, laikoma, kad gyventojas gavo nepiniginę dovaną, kurios vertė yra gyventojo faktinė skola – 450 000 Eur. Jeigu gyventojas nėra MB narys, ...
2021-02-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Sklypas nėra išlaikytas nuosavybėje 10 metų, todėl nuo gauto pelno bus skaičiuojamas 15 proc. GPM. Kai parduodamas turtas, kuris buvo gautas dovanų, pelnas yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp turt ...
2021-02-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kol pastato dalis bus rekonstruojama, NTM už tą pastato dalį mokėti nereikės. Kai gamybinis pastatas rekonstruojamas ir jame įrengiami butai, tokie darbai laikomi esminiu pagerinimu. Parduodant butus ...
2021-02-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Pagal PMĮ sumokėtos baudos yra priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams ir apmokestinamojo pelno nemažina. Investicijų projekto išlaidomis gali būti mažinamas visas apmokestinamasis pelnas, net jeigu ...
2021-02-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
0 proc. PM tarifas gali būti taikomas tik pirmąjį mokestinį laikotarpį, kuris prasideda tą dieną, kada įregistruojama įmonė, ir baigiasi, kai pasibaigia kalendoriniai metai. Jeigu įmonės mokestinis la ...
2021-02-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos finansavimas teikiamas kompensavimo pagrindu – kompensuojama dalis patirtų išlaidų. Tokiu atveju gautos finansavimo lėšos nėra priskiriamos apmokestinamo ...
2021-02-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai Vokietijos pirkėjo grąžinamos prekės nėra atsigabenamos atgal į Lietuvą, bet fiziškai būdamos Vokietijoje ir priklausančios LT įmonei yra parduodamos kitam Vokietijos pirkėjui, laikoma, kad įvyko ...
2021-02-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai įmonė dėl sudarytų sandorių atleidžiama nuo dalies skolos mokėjimo, ji nurašo tą skolos dalį, kurios nebereikės grąžinti, ir pripažįsta apmokestinamąsias pajamas. Naujasis kreditorius, kuris, tikė ...
2021-02-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Nors broliai valdo skirtingas įmones, jos bus laikomos susijusiomis ir asocijuotosiomis įmonėmis pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, todėl šių įmonių sandorius reikia pagrįsti ir, kai sandoriai per ...
2021-02-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai užsienio neapmokestinamajam asmeniui teikiamos prekių vežimo ne tarp valstybių narių paslaugos, LT PVM objektu bus laikoma tik maršruto dalis LT teritorijoje. Eksportuojamų prekių vežimo paslaugom ...
2021-02-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Taikant atvirkštinį PVM statybos darbams, svarbu nustatyti, kas yra užsakovas. Atvirkštinis PVM skaičiuojamas tik tuo atveju, jeigu užsakovas yra ir PVM mokėtojas, ir apmokestinamasis asmuo, kaip jis ...
2021-02-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais nusidėvėjimo normatyvas, nurodytas PMĮ 1 priedėlyje, netrumpinamas, net jeigu iki įsigijimo automobilis buvo naudotas. Nesvarbu, ar įmonė perka nauja krovininį au ...
2021-02-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Nuo 2021-01-01 Didžioji Britanija nėra ES valstybė narė. Įsigyjant iš jos bet kokias prekes, taip pat ir naudotus mobilius namelius, įforminamas importas ir skaičiuojamas importo PVM. Tokioms prekėms ...
2021-02-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Pagal PMĮ draudimo išmoka yra neapmokestinamosios pajamoms, o apskaitoje – nuostolių atlyginimas. Jeigu įmonė 2019 metais gautina draudimo išmokos suma nuostolių nesumažino, tai reikės padaryti šiemet ...
2021-02-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
PVM mokėtojas neturi teisės į PVM atskaitą įtraukti prekių, kurių jis nenaudoja ir nenaudos PVM apmokestinamojoje veikloje, pirkimo PVM sumų. Todėl kai žinoma, kad medicininė įranga bus skirta išimtin ...
2021-02-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Atidėta „Sodros“ įmokų skolos dalis, kurios kitais metais mokėti nereikės, apskaitoje ir 2020 metų balanse turėtų būti parodyta kaip ilgalaikis įsipareigojimas.
2021-02-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Jeigu darbuotoja sirgo, nedirbo ir nedarbo išmoka jai nebuvo mokama tik todėl, kad „Sodra“ neturėjo duomenų apie ligos socialinio draudimo stažą, vėliau, kai paaiškėjo, kad buvusi darbuotoja tokį staž ...
2021-02-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai prekės iš Estijos gabenamos į Latviją, prekių tiekimas neturėtų būti apmokestinamas 21 proc. lietuvišku PVM, o jeigu toks PVM būtų apskaičiuotas, LT įmonė pirkėja jo neturėtų teisės atskaityti.
2021-02-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
PMĮ nekelia reikalavimų dokumentams, gautiems iš užsienio. Svarbu, kad iš turimų dokumentų būtų galima nustatyti ūkinės operacijos turinį ir prekių tiekėją. Kai iš kitų ES valstybių įsigytų prekių ver ...
2021-02-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos