Atskaitomybės rengimas: COVID-19 įtaka apskaitiniams vertinimams

ĮŽANGA

Bendrieji reikalvimai finansinėms ataskaitoms

PUBLIKUOTA: 2020-03-26

LEKTORĖ : Rita Zakalskienė, MERITS mokesčių patarėja.

Dokumentai atsisiuntimui