Rengiame 2019 m. finansines ataskaitas: kaip pagerinti veiklos rezultatus ir susitvarkyti ilgalaikio materialiojo turto apskaitą

ĮŽANGA

ĮŽANGA

PUBLIKUOTA: 2020-02-03

LEKTORĖ : Rita Zakalskienė, MERITS mokesčių patarėja.