ĮŽANGA

Sveiki atvykę į seminarą SUPERBUHALTERIS 2020/01

PUBLIKUOTA: 2020-01-23

LEKTORĖ : Rūta Zaikauskienė, MERITS mokesčių patarėja.

Dokumentai atsisiuntimui

ĮŽANGA

some_text 2:13

ĮŽANGA

Sveiki atvykę į seminarą SUPERBUHALTERIS 2020/01

some_text 1:58

ĮŽANGA

Kaip veikia Mokesčių SUFLERIS


TEMA 1

2020/01 Apskaitos, mokesčių ir teisės naujienos

some_text 7:26

VAIZDO ĮRAŠAS 1.1

Darbo užmokesčio apmokestinimas GPM nuo 2020 m.

some_text 7:49

VAIZDO ĮRAŠAS 1.2

„Darbo užmokesčio „Sodros“ įmokos 2020 m.

some_text 2:56

VAIZDO ĮRAŠAS 1.3

Tantjemų apmokestinimas 2020 m.

some_text 6:52

VAIZDO ĮRAŠAS 1.4

„Kitų gyventojų pajamų apmokestinimas 2020 m.

some_text 5:21

VAIZDO ĮRAŠAS 1.5

„Nekilnojamojo turto mokestis gyventojams 2020 m.

some_text 2:26

VAIZDO ĮRAŠAS 1.6

„Didėja savivaldybės įmonių, pelno nesiekiančių asmenų ir komercines patalpas turinčių gyventojų NTM

some_text 5:00

VAIZDO ĮRAŠAS 1.7

„Nuo 2020-07-01 bus taikomas automobilių registracijos mokestis

some_text 3:24

VAIZDO ĮRAŠAS 1.8

„Nuo 2020 m. bankams ir kredito unijoms įvedamas papildomas pelno mokestis

some_text 4:38

VAIZDO ĮRAŠAS 1.9

„Nuo 2020 m. leidžiama perimti nuolatinių buveinių nuostolius

some_text 2:29

VAIZDO ĮRAŠAS 1.10

„Tėvystės atostogų suteikimo tvarka nuo 2020 m.

some_text 11:55

VAIZDO ĮRAŠAS 1.11

„Prekių tiekimo į ES ataskaitos FR0564 pakeitimai

some_text 2:29

VAIZDO ĮRAŠAS 1.12

„Laikinai į ES išsiųstų ir iš ES gautų prekių (įrangos) registravimas nuo 2020 m.

some_text 3:32

VAIZDO ĮRAŠAS 1.13

„PVM deklaracijos (FR0600) pakeitimai nuo 2020-01-01

some_text 4:35

VAIZDO ĮRAŠAS 1.14

„Prekių ir paslaugų pardavimas nuo 2020 m. diplomatinėms atstovybėms, ES ir tarptautinėms organizacijoms

some_text 4:53

VAIZDO ĮRAŠAS 1.15

„Kitos 2020/01 apskaitos, mokesčių ir teisės naujienos


TEMA 2

Turto perkėlimo apmokestinimas pelno mokesčiu nuo 2020 m.

some_text 12:28

VAIZDO ĮRAŠAS 2.1

Turto perkėlimo apmokestinimas pelno mokesčiu nuo 2020 m.


TEMA 3

Mokestinės tvarkos neatitikimai pagal PMĮ

some_text 12:48

VAIZDO ĮRAŠAS 3.1

Mokestinės tvarkos neatitikimai pagal PMĮ


TEMA 4

Atsakymai į klausimus.

some_text 56:24

VAIZDO ĮRAŠAS 4.1

Atsakymai į klausimus.