Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Beviltiškos skolos: PVM apskaičiavimo aspektai


Bankrutavo pirkėjas, kuris neapmokėjo 2011 metų sąskaitos

2023-11-22

Bankrutavusio pirkėjo skolos pardavimo PVM negali būti tikslinamas ir nebus grąžinamas iš biudžeto, nes pats pardavimas įvyko dar iki PVMĮ, kuris leidžia tokį PVM susigrąžinti, pakeitimo.

Iškredituota beviltiška pirkėjo skola

2023-08-23

Įmonė pardavė pirkėjui įrangą, išrašė PVM SF su PVM. Pirkėjas sumokėjo dalį skolos už pirktą įrangą. Po tam tikro laiko įmonė sužino, kad pirkėjas turi rimtų finansinių...

Senaties taikymas nurašant 2019 m. skolą, kai 2021 metais teismas nusprendė likviduoti skolininką dėl bankroto

2023-04-27

Pelno mokesčio ir PVM apskaičiavimo tikslais beviltiškų skolų pripažinimo 5 metų senaties terminas turėtų būti skaičiuojamas ne nuo skolos susidarymo, o nuo to momento, kai skola galėjo būti...

Pripažįsta 2013 metų skolą beviltiška

2022-10-24

PM apskaičiavimo tikslais mokesčių administratorius senaties netaiko. Todėl dėl bankroto likviduotos įmonės skola gali būti pripažinta leidžiamais atskaitymais tą mokestinį laikotarpį, kurį...

Beviltiška skola – 2020 m., skolos nurašymas ir PVM susigrąžinimas – 2021 m.

2022-02-01

PM ir PVM apskaičiavimo tikslais beviltiškų skolų įforminimo reikalavimai skiriasi: pagal PMĮ skola gali būti leidžiami atskaitymai tada, kai yra surinkti įrodymai, o pagal PVMĮ tikslinti pardavimo...

Skolos, kuri susidarė pagal kreditinę sąskaitą, nurašymas

2021-12-08

Kai skola įmonei susidaro ne todėl, kad ji pardavė prekių ar paslaugų, o todėl, kad tiekėjas sumažino savo parduotų prekių ar paslaugų kainą ir susidarė permoka, nurašyta skola yra neleidžiami...

Nurašo 2013 metų skolą dėl 2020 metais bankrutavusio pirkėjo

2021-01-06

Net jeigu įmonė turi visus įrodymus, kurie leidžia skolą pripažinti beviltiška, ji turėtų kreiptis į mokesčių administratorių individualaus išaiškinimo dėl senaties taikymo apskaičiuojant...

Įžanga. Beviltiškų skolų nurašymo PM ir PVM apskaičiavimo tikslais ypatumai

2020-12-17

Įžanga. Beviltiškų skolų nurašymo PM ir PVM apskaičiavimo tikslais ypatumai 1. Ką reikia įrodinėti norint pripažinti skolą beviltiška apskaičiuojant mokesčius 2. Praktinės...

Beviltiškų skolų nurašymo įforminimas pelno mokesčio ir PVM apskaičiavimo tikslais

2020-12-17

Ką reikia žinoti apie skolų naršymo dokumentą 1. Tokio dokumento PMĮ nereikalauja. 2. Dokumentas rašomas pagal PVMĮ 89-1 str. 2 dalį. 3. Išrašomas ne anksčiau, nei...

Mokesčių senaties taikymas įrodinėjant skolų beviltiškumą

2020-12-17

Nuo 2020-01-01 MAĮ 68 str. 4 d. 5 p. „Apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas, bet ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius...

Kreditinė sąskaita vietoje skolos nurašymo

2020-12-17

2.4. Kreditinė sąskaita vietoje skolos nurašymo Suteiktos paslaugos. Pirkėjas skolos nemoka. Pardavėjas nusprendė išrašyti kreditinę sąskaitą. Būkite atidūs! ! Šalys...

Likviduoto pirkėjo skola

2020-12-17

2.3. Likviduoto pirkėjo skola Pirkėjas dingo, vėliau nustatyta, kad jis likviduotas be bankroto procedūros. Kokių įrodymų reikia? 1. RC pažymos apie išregistravimą iš JAR. 2....

Bankrutuojančio kliento skola

2020-12-17

2.2. Bankrutuojančio kliento skola Pirkėjui iškelta bankroto byla, įmonė nurašys skolą dėl pirkėjo bankroto. Kokių įrodymų reikia? Įsiteisėjusio teismo sprendimo likviduoti...

Maža beviltiška skola

2020-12-17

2.1. Maža beviltiška skola (iki 300 €/metus su PVM) Pirkėjas skolingas 242 € (su PVM). Kokių įrodymų reikia? Teisės aktai įrodymų nereikalauja. Būkite atidūs! ! Pirkėjas...

Ką reikia įrodinėti, norint pripažinti skolą beviltiška, apskaičiuojant mokesčius

2020-12-17

1. Ką reikia įrodinėti norint pripažinti skolą beviltiška apskaičiuojant mokesčius Skolų beviltiškumas Pastangos skolą atgauti Leidžiamų atskaitymų įrodinėjimas Įmonė aktyviai...

Nurašytų skolų deklaravimas FR0600 ir PLN204

2020-12-17

FR0600 Skola 10 000 € PVM 2 100 € 2020.12.31 Nurašyta 2020.12 mėn. Įrodymai (dokumentai) 29 laukelis -2100 € Mokestinio laikotarpio mokėtino PVM tikslinimas dėl beviltiškų...

2020 metais gavo 2016 m. teismo nutartį dėl pirkėjo pripažinimo bankrutavusiu

2020-05-06

Jeigu įmonė dalyvavo bankroto procese kaip kreditorius ir įsiteisėjusią teismo nutartį dėl skolininko pripažinimo bankrutavusiu ir likvidavimo dėl bankroto gavo tik 2020 metais, t. y. įrodymus...

PVM

2020-02-28

Nurašo skolą, kuri seniai tapo beviltiška

2019-11-12

Nurašyti skolą ir patikslinti pardavimo PVM įmonė galėjo prieš dvejus metus, kai teismas priėmė spendimą likviduoti įmonę skolininkę dėl bankroto, arba pernai, kai Juridinių asmenų registras...

Pirkėjas bankrutavo, nesumokėjęs PVM sumos

2019-04-12

Nors pirkėjas įmonei nesumokėjo tik pardavimo PVM, vargu ar mokesčių administratorius įmonei grąžins visą pirkėjo skolą. Labai tikėtina, kad iš valstybės biudžeto bus sugrąžinta tik dalis...

Nurašo 2018 metais dėl bankroto likviduotos įmonės skolą

2019-03-25

Įmonė neturėtų leidžiamų atskaitymų pripažinti 2018 metais, o PVM tikslinti 2019 metais. Pelno mokesčio ir PVM apskaičiavimo tikslais taikomos tos pačios taisyklės ir skolos turėtų būti...

Nurašo seną skolą tiekėjui ir bankrutavusiam tiekėjui sumokėtą avansą

2018-09-21

Nurašyta skola tiekėjui apskaitoje bus registruojama kaip kitõs veiklos pajamos, o apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną bus priskiriama apmokestinamosioms pajamoms. Tiekėjui už prekes ar paslaugas,...

Beviltiškos skolos nurašymas: su PVM ar be PVM

2018-07-04

Sąnaudomis pripažįstamos sumos dydis priklauso nuo to, kada beviltiška skola susidarė. Jeigu įmonė prekes ar paslaugas pardavė 2012 metais ar vėliau, ji gali iš biudžeto susigrąžinti pardavimo...

Dokumento dėl bankrutavusio pirkėjo skolos PVM tikslinimo išrašymo terminai

2018-06-22

Bankrutavusio pirkėjo skola yra laikoma beviltiška, kai įsiteisėja teismo sprendimas likviduoti skolininką dėl bankroto. Po to, kai skola pripažįstama beviltiška, dokumentas dėl pardavimo PVM...

Beviltiška skola, leidžiami atskaitymai ir PVM

2018-05-17

Pagal PMĮ leidžiami atskaitymai pripažįstami tada, kai įmonė surenka pakankamai įrodymų, o PVM pagal PVMĮ tikslinamas tuomet, kai išrašomas specialus dokumentas. Jis gali būti išrašomas iki...

Pirkėjas pabėgo nesusimokėjęs

2018-05-11

Pirkėjo, kuris kavinėje pateikė negaliojantį ar ne tos kavinės kuponą, skola nebus laikoma beviltiška apskaičiuojant mokesčius. Net jeigu laikytume tokį kliento elgesį klaida, abejojame, ar...

Tikslina beviltiškos skolos pardavimo PVM

2018-04-25

Nurašant pirkėjo skolą, ne visa suma pripažįstama sąnaudomis. PVM suma, kurią įmonė atgaus iš valstybės, mažina pardavimo PVM, o sąnaudomis pripažįstama pirkėjo skolos dalis be PVM. Toks...

Nurašė beviltišką skolą ir tikslins PVM

2018-01-19

Nurašant 2012 ar vėlesniais metais susidariusią pirkėjo skolą galima tikslinti pardavimo PVM ir susigrąžinti jį iš biudžeto. Tam reikia išrašyti specialų dokumentą ir nusiųsti pirkėjui....

Nori susigrąžinti į biudžetą sumokėtą PVM, nes skolininkas bankrutuoja

2017-10-13

Į biudžetą sumokėtą PVM leidžiama susigrąžinti, jeigu pirkėjo skola yra pripažinta beviltiška: praėjo ne mažiau nei vieneri metai nuo skolų įtraukimo į pajamas; skolininkas yra miręs arba...

Nurašo bankrutavusių pirkėjų skolas

2017-06-08

Jeigu skola susidarė 2012 ar vėlesniais metais, pirkėjas yra bankrutavęs taip, kaip nustatyta Bankroto įstatyme, įmonė turi teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimą paskelbti įmonę likviduojama...

Nurašo pirkėjų skolų likučius

2017-05-23

Kai pirkėjams paslaugas teikiantys bankai iš pirkėjų mokamų sumų išskaičiuoja pervedimų mokesčius ir todėl LT įmonė gauna mažesnę suma, leidžiamų atskaitymų nebus, nes LT įmonė jokių...

Pardavimo PVM su minuso ženklu

2017-02-22

Tikslinant beviltiškų skolų PVM, jeigu tai didelė suma, deklaracijoje pardavimo PVM gali būti neigiamas. Nors tai nėra įprasta, tačiau tokia situacija galima.

Dingo konsultantas

2017-01-31

Jeigu teismas nustatė, kad pagal išrašytas sąskaitas konsultavimo paslaugos nebuvo suteiktos, įmonė praranda teisę į PVM atskaitą, o sąnaudas turi pripažinti neleidžiamais atskaitymais.

Iš skolininko išieško skolą su delspinigiais

2017-01-12

Išieškoti delspinigiai laikomi vieneto pelno mokesčiu neapmokestinamomis pajamomis. Delspinigiai nelaikomi PVM objektu ir PVM sąskaita faktūra nerašoma. Apskaitoje delspinigių pajamos paprastai...

Nurašo bankrutavusio ir likviduojamo pirkėjo skolą

2016-07-07

Nors įmonė kreipėsi į teismą ir reikalavo skolos atlyginimo, be to, ji dar turėtų turėti įsiteisėjusią teismo nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto ir išrašyti laisvos formos dokumentą...

Nurašo bankrutavusios įmonė skolą

2016-02-02

Jeigu pirkėjo skola susidarė po 2012-01-01 ir pirkėjas likviduotas, reikėtų surašyti vieną beviltiškos skolos pardavimo PVM tikslinimo dokumento egzempliorių ir jį pasilikti sau.

Neranda pirkėjo

2016-01-29

PVM įstatymas nereikalauja, kad pardavėjas, kuris nori susigrąžinti iš biudžeto PVM, turėtų įrodymų, kad pirkėjas pirkimo PVM grąžino į biudžetą. Pardavėjas turi įrodyti skolos beviltiškumą...

Nurašo 121 Eur pirkėjo skolą

2016-01-27

Jeigu apskaičiuojant pelno mokestį skola laikoma beviltiška ir susidarė po 2012-01-01, jos pardavimo PVM reikėtų patikslinti ir susigrąžinti iš biudžeto. Jeigu įmonė PVM nurašytų, PVM sąnaudos,...

Perleido skolą už sėkmės mokestį

2015-08-05

Skola, kurią įmonė pardavė, negali būti laikoma beviltiška, net jeigu įmonė turi visus skolos beviltiškumo įrodymus. Kai nėra žinoma, ar įmonė gaus atlygį už skolos perleidimą, apskaitoje...

Draudimo bendrovė apmokėjo pirkėjo skolą

2015-03-27

Ar galima susigrąžinti beviltiškos skolos PVM

Pirkėjas grąžina beviltišką skolą

2015-02-24

Kokius įrašus daryti apskaitoje ir kaip pildyti mokesčių deklaracijas

Ar reikia surašyti patikslinamąjį dokumentą, jeigu pirkėjas skolą grąžina

2014-07-29

Jeigu pardavėjas pirkėjo skolą pripažįsta beviltiška ir pirkėjui išsiunčia dokumentą, patvirtinantį beviltiškos skolos PVM tikslinimą, bet pirkėjas skolą vėliau grąžina, patikslinamasis...

Ar reikia rašyti PVM tikslinimo dokumentą, jeigu pirkėjas bankrutavo, likviduotas ar miręs

2014-07-29

Jeigu pirkėjas bankrutavo, likviduotas arba miręs fizinis asmuo, vykdęs individualiąją veiklą, beviltiškų skolų PVM tikslinimo dokumentas rašomas vienu egzemplioriumi ir lieka tiekėjui.

Ar patikslinus pardavimo PVM mažėja pirkėjo skola

2014-07-29

Beviltiškų skolų PVM tikslinimo dokumentas rašomas mokesčių apskaičiavimo tikslais. Jis nemažina pirkėjo skolos ir juo labiau neatleidžia nuo dalies skolos grąžinimo.

Kada beviltiškų skolų PVM tikslinimo dokumentas gali būti nerašomas

2014-07-29

Dokumentas gali būti nerašomas, jeigu pirkėjas yra fizinis asmuo, nevykdantis ekonominės veiklos. Tačiau jeigu įmonė pati nusprendžia tokiam asmeniui parduotų prekių ar suteiktų paslaugų pardavimo...

Beviltiškų skolų PVM tikslinimo dokumentas

2014-07-29

Tokio dokumento reikalauja PVM įstatymas, jeigu tiekėjas nori susigrąžinti iš biudžeto beviltiškai skolai tenkantį pardavimo PVM (PVMĮ 89-1 str. 2 d.).

PVM nuo beviltiškų skolų [+]

2014-07-25

Ar būtina tikslinti pardavimo PVM, jei nurašomos nereikšmingos beviltiškos skolos?

PVM sumos tikslinimas dėl beviltiškų skolų [+]

2014-01-15

Kam išsiųsti laisvos formos dokumentą, jei pirkėjas - bankrutavęs?