Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-10-12 | Skaitymo trukmė 4 min.
Pramoginė darbuotojų kelionė į užsienį mokant dienpinigius

Visos išlaidos, patirtos darbuotojų naudai, bus laikomos jų pajamomis ir apmokestinamos kaip darbo užmokestis. Iki 200 Eur vertės išlaidų dalis, jeigu darbdavys įformintų kelionę kaip dovaną, galėtų būti atleista nuo mokesčių. Net jeigu kelionė būtų įforminta kaip komandiruotė, neturint įrodymų, kad kelionės metu darbuotojai dirbo, išlaidos nuo mokesčių nebus atleistos. Dienpinigius pramoginių kelionių metu mokėti galima, tik nuo jų bus mokami visi mokesčiai kaip nuo darbo užmokesčio. Mokėti už pramoginėje kelionėje praleistą laiką kaip už darbą poilsio dieną įmonė gali, bet neprivalo.

Klausimas

Darbuotojai vyksta į kelionę į kitą ES šalį. Visas išlaidas apmoka įmonė (lėktuvo bilietai, nakvynė viešbutyje, maitinimas, gido paslaugos, bilietai į įvairias lankytinas vietas ir t. t.). Kelionės trukmė – 3 dienos, iš jų – 2 poilsio dienos. Direktorius nurodė pagal įsakymą išmokėti darbuotojams dienpinigius už visas dienas. Kaip įtraukti į apskaitą tokias išlaidas? Ar tai leidžiami atskaitymai? Ar reikia kiekvienam darbuotojui skaičiuoti pajamas natūra, kai įmanoma įvertinti išlaidų sumą? Ar reikia mokėti už darbą poilsio dieną komandiruotės metu taikant dvigubą tarifą?

MERITS atsakymas

Iš klausime pateiktos informacijos supratome, kad kelionė buvo pramoginė ir į ją vyko tik įmonės darbuotojai. Tokiu atveju visos kelionės išlaidos, įskaitant dienpinigius, bus leidžiami atskaitymai, nes jos laikomos darbuotojų pajamomis – GPM objektu ir apmokestinamos kaip darbo užmokestis – GPM ir „Sodros“ įmokomis. 

Išlaidos, kurias už darbuotojus apmoka darbdavys (lėktuvo bilietai, nakvynė viešbutyje, maitinimas, gido paslaugos, bilietai į įvairias lankytinas vietas ir kitos panašios išlaidos), turi būti paskirstytos darbuotojams ir laikomos jų pajamomis natūra. Kadangi žinomas į kelionę išvykusių darbuotojų skaičius (žinomi ir vardai bei pavardės), nėra pagrindo teigti, kad nėra žinoma, kas gavo naudos arba kaip paskirstyti išlaidas. Pinigais išmokėti dienpinigiai turi būti laikomi darbuotojų pajamomis, gautomis pinigais.

Tiek pajamos natūra, tiek pinigais gauti dienpinigiai būtų laikomi su darbo santykiais susijusiomis pajamomis. Jeigu darbdavys tokią kelionę įformintų kaip dovaną darbuotojams, dalis išlaidų galėtų būti neapmokestinama GPM ir „Sodros“ įmokomis. Per metus iki 200 Eur dovanų ir prizų, įteiktų darbuotojui, vertė gali būti neapmokestinama GPM, ir jeigu tokia dovana įteikiama natūra (sumokėta už kelionę, nakvynę, maitinimą ir pan.), neskaičiuojamos ir „Sodros“ įmokos (GPMĮ 17 str. 1 d. 39 p., VSDĮ 11 str. 1 d. 19 p.).  

Visa dovanų darbuotojams vertė (natūra, pinigais, apmokestinama ir neapmokestinama GPM) kaip išlaidos darbuotojų naudai, kurios laikomos GPM objektu (pajamomis), gali būti leidžiami atskaitymai (PMĮ 17 str. 1 d.).

Tokia kelionė, kuri skirta pramogoms, nėra laikoma komandiruote. Ji neatitinka PMĮ 21 str. 1 dalyje pateikto komandiruotės apibrėžimo. Pagal PMĮ, komandiruotė yra „darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijų, tarnybinio pavedimo ar kelti kvalifikacijos“. Todėl darbuotojų kelionė bent jau mokesčių apskaičiavimo tikslais nebus laikoma komandiruote. Jeigu kelionėje darbuotojai nedirbo, pagrindo mokėti atlyginimą už nedirbtą laiką (ne komandiruotę), mūsų vertinimu, nėra.

Jeigu įmonė kelionę įformintų kaip komandiruotę (parašytų įsakymą, kad darbuotojai buvo siunčiami į komandiruotę), apmokestinimas nesikeistų ir nuo mokesčių kelionės išlaidos nebūtų atleistos, tačiau vertinant iš darbo teisės pozicijų, darbuotojai turėtų galimybę reikalauti sumokėti už kelionėje praleistą laiką kaip už dirbtą laiką arba bent pradėti ginčą. Mokėjimas už komandiruotės laiką priklauso nuo to, kiek valandų darbuotojas faktiškai dirbo ir kiek laiko praleido kelionėje ne darbo laiku. Jeigu darbuotojas faktiškai dirbo, už darbą poilsio dieną mokama ne mažiau kaip dvigubai. Kelionėje praleistas laikas atlyginamas DK 107 str. 4 dalyje nustatyta tvarka.  

Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
PVMĮ 49 straipsnyje yra nustatyta, kad tiekiamoms prekėms 0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas tik tais atvejais, kai prekių išgabenimą į kitą valstybę narę organizuoja ir gabenimo išlaidų patiria p ...
2021-10-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Civilinės sutartys gali būti sudaromos tarp MB nario ir MB dėl vadovavimo paslaugų arba darbų atlikimo ir paslaugų teikimo bendrijai. Apie tokių sutarčių sudarymą pranešti VMI, „Sodrai“ ir kitoms inst ...
2021-10-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Jeigu gyventojui už faktiškai suteiktas paslaugas kasos aparato kvitas nėra išduodamas, įmonė turėtų išrašyti sąskaitą faktūrą. Išimčių, leidžiančių gyventojams, kurie sumoka avansą arba atsiskaito pe ...
2021-10-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Advokatui, kuris perka statybos darbus savo asmeninėms reikmėms, atvirkštinis PVM netaikomas, net jeigu advokatas yra PVM mokėtojas.
2021-10-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kadangi švietimo veikla yra specifinė, vertinant leidžiamų atskaitymų sąnaudas, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kokiomis lėšomis yra finansuojama įmonės veikla. Jeigu švietimo veiklą vykdanti įmonė v ...
2021-10-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Pinigų priėmimo kvitus ūkininkas turėtų rašyti tais atvejais, kai nėra privaloma naudoti kasos aparato ir klientai atsiskaito ne kasoje. Kasos pajamų orderis paprastai naudojamas tik tada, kai pinigai ...
2021-10-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu darbuotojui išmokamos bendros sumos, už kurias jis turi atsiskaityti ir iš kurių dalį gali pasiimti kaip dienpinigius, tuomet ir dienpinigių sumos būtų įrašomos į avanso apyskaitą. Kai įmonė die ...
2021-10-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Dviejų mėnesių apsisprendimo laikotarpis, per kurį klientui yra suteikiama teisė neatlygintinai naudotis automobiliu, bandyti jį, praktikoje nėra įprastas. Todėl didelė tikimybė, kad tokio automobilio ...
2021-10-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Atsižvelgiant į tai, kad ūkininkas, įsigijęs traktorių, pasinaudojo pirkimo PVM atskaita, jis neturi galimybės pasinaudoti PVM lengvata ir PVM neskaičiuoti. Jeigu ūkininkas traktorių naudojo išimtinai ...
2021-10-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Sprendžiant dėl 0 proc. PVM taikymo pagrįstumo, paprastai vertinama įrodymų visuma, todėl dažnai reikia turėti ne vieną pagrindžiantį dokumentą, o keletą jų. Kai prekės siunčiamos per kurjerių tarnybą ...
2021-10-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Visos išlaidos, patirtos darbuotojų naudai, bus laikomos jų pajamomis ir apmokestinamos kaip darbo užmokestis. Iki 200 Eur vertės išlaidų dalis, jeigu darbdavys įformintų kelionę kaip dovaną, galėtų b ...
2021-10-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Priekabos, kuri buvo naudojama PVM apmokestinamoje veikloje ir kurios pirkimo PVM buvo atskaitytas, pardavimas, net jeigu ji yra visiškai nudėvėta, turi būti apmokestinamas 21 proc. PVM.
2021-10-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Turto perdavimas partneriams naudotis neatlygintinai savaime nėra laikomas turto naudojimu įmonės ekonominėje veikloje ir tokio turto nusidėvėjimo sąnaudos turėtų būti priskiriamos neleidžiamiems atsk ...
2021-10-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Jeigu LT įmonei pavyktų surinkti visus reikalingus prekių tiekimo ES PVM mokėtojui įrodymus, toks tiekimas formaliai galėtų atitikti PVMĮ 49 str. 1 dalies reikalavimus dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo, ...
2021-10-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Drausdama automobilį, kurio nebeturi, įmonė patiria sąnaudų, kurios nėra būtinos jos pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti, todėl jos turėtų būti neleidžiami atskaitymai.
2021-10-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Teikiant paslaugas, kai paslaugų suteikimo vietoje yra atsiskaitoma grynaisiais pinigais ir banko kortelėmis, privaloma įsirengti kasos aparatą. Kai įmokos iš gyventojų yra registruojamos kasos aparat ...
2021-10-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Su MB nariu sudaryta civilinė sutartis dėl vadovavimo įmonei tvirtinama MB narių susirinkimo įgalioto asmens. MBĮ nėra reikalavimo, kad ši sutartis būtų patvirtinta notariškai. Ji gali būti paprastos ...
2021-10-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Nėra draudžiama nuomotis turtą iš savo steigėjų. Tačiau nuo to, kaip tas sodo sklypas naudojamas veikloje ir kaip asociacijai pavyks tai pademonstruoti (pateikti įrodymus), priklausys, ar tokios nuomo ...
2021-10-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
GPM ir VSD įmokomis neapmokestinamos tik tokios papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo įmokos, kurios skirtos mokėti už sveikatos priežiūros paslaugas. Buhalterinėje apskaitoje sumokėtos sumos pri ...
2021-10-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
VšĮ, kuri vykdo visuomenei naudingą veiklą ir jai vykdyti naudoja gautą paramą, leidžiamų atskaitymų apskritai neturi, nes ji negauna ūkinės komercinės veiklos pajamų, kurias būtų galima mažinti leidž ...
2021-10-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
IĮ savininko iš savo įmonės gaunamos pajamos gali būti dviejų rūšių: susijusios su darbo santykiais arba kaip pelno iš įmonės paėmimas (dividendai). Vienai iš šių rūšių reikės priskirti ir IĮ savinink ...
2021-10-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos