Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-10-12 | Skaitymo trukmė 5 min.
Į ES ir trečiąsias šalis partneriams perduoda kompiuterinę techniką

Turto perdavimas partneriams naudotis neatlygintinai savaime nėra laikomas turto naudojimu įmonės ekonominėje veikloje ir tokio turto nusidėvėjimo sąnaudos turėtų būti priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams. Tačiau jeigu įmonei pavyktų pademonstruoti, kad toks turto perdavimas yra ekonomiškai naudingas, uždirba įmonei pajamų ir yra numatytas sutartyje, tokiu atveju leidžiamais atskaitymais būtų pripažįstamos tokio turto nusidėvėjimo sąnaudos ir turto pirkimo PVM. PVM apskaičiavimo tikslais, kai turtas laikinai išvežamas į ES, turėtų būti pildomas išvežamų prekių laisvos formos žurnalas. Išgabenant turtą iš ES, turėtų būti įforminamos muitinės procedūros.

Klausimas

Įmonė teikia programinės įrangos kūrimo paslaugas ir turi partnerius (subrangovus) Lietuvoje ir užsienyje. Saugumo ir kontrolės tikslais, vykdant tam tikrus projektus, LT partnerių darbuotojams išduodama naudotis įmonės kompiuterinė technika (ilgalaikis turtas). Projektui pasibaigus, partneriai šią techniką mums grąžina. Ar turės mokestinių pasekmių toks laikinas technikos suteikimas partneriams Latvijoje, Lenkijoje, Ukrainoje? Įmonė nėra įsiregistravusi kaip PVM mokėtoja šiose šalyse ir neturi jose filialų.

MERITS atsakymas

Iš klausimo nėra aišku, kokiu tikslu yra perduodamas ilgalaikis turtas verslo partneriams, koks yra projekto vykdymo mechanizmas, ar toks perdavimas yra susijęs su įmonės pajamų uždirbimu ar ekonominės naudos gavimu ir kaip LT įmonei tai pavyktų įrodyti. 

Įprastai ilgalaikio turto perdavimas verslo partneriams naudotis neatlygintinai nėra laikomas naudojimu įmonės ekonominėje veikloje ir tokio turto nusidėvėjimo sąnaudos PM apskaičiavimo tikslais turėtų būti priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams (PMĮ 31 str. 1 d. 13 p.). Kitaip tariant, įmonės ilgalaikis turtas turi uždirbti įmonei pajamų tiesioginiu ar netiesioginiu būdu ir nešti įmonei naudą. Mūsų vertinimu, argumentas, kad ilgalaikis turtas perduodamas neatlygintinai naudotis verslo partneriui saugumo ir kontrolės tikslais, neįtikins mokesčių administratoriaus.

Tačiau jeigu įmonei pavyktų pademonstruoti, kad toks turto perdavimas yra ekonomiškai naudingas įmonei, uždirba jai pajamų, mažina patiriamas sąnaudas ir yra numatytas su verslo partneriu sudarytoje sutartyje, tokiu atveju mokestinių rizikų būtų mažiau – leidžiamais atskaitymais galėtų būti pripažįstamos tokio turto nusidėvėjimo sąnaudų sumos ir tokio turto pirkimo PVM būtų atskaitomas (PMĮ 17 str. 1 d.).

PVM apskaičiavimo tikslais, kai turtu disponuojantis asmuo perveža tą turtą į kitą ES šalį priežiūros darbams atlikti ar paslaugoms teikti, o vėliau grąžina į Lietuvą, toks pervežimas nėra laikomas tiekimu į kitą ES šalį (PVMĮ 5-1 str. 2 d. 5 ir 6 p.). Tačiau Lietuvos įmonė, į kitą valstybę narę laikinai pervežanti turtą priežiūros darbams atlikti ar paslaugoms teikti, turėtų surašyti laisvos formos dokumentą, turintį visus privalomus apskaitos dokumento rekvizitus, ir laisvos formos žurnale ar kompiuterinėse laikmenose deklaruoti tokį turtą ne vėliau kaip per 2 dienas po išgabenimo iš Lietuvos (VMI prie FM 2004-03-01 įsakymo Nr. VA-27 4 p.). Žurnale Lietuvos įmonė turėtų nurodyti išgabenimo važtaraščių duomenis, turto pavadinimą bei turto išvežimo tikslus, kur bus naudojamas tas turtas, kokios paslaugos bus teikiamos tuo turtu, turto pristatymo datą, asmenų,  kurie naudosis pervežtu turtu, pavadinimus ir kodus (Įsakymo VA-27 6 p.).

Jeigu turtas nebūtų atsigabentas atgal į Lietuvą, toks turto pervežimas į ES valstybę narę būtų laikomas prekių pervežimu verslo tikslais. Dėl tokio turto pervežimo verslo tikslais įmonei gali atsirasti prievolė registruotis ES valstybėje kaip PVM mokėtojai.

Kai turtas laikinai pervežamas į trečiąsias šalis ir bus susigrąžintas atgal į Lietuvą, tokiu atveju reikia pildyti laisvos formos dokumentą, iš kurio būtų galima spręsti, kur išvežtas turtas, kokiu tikslu išvežtas, kaip jis naudojamas ir pan., ir turėti tokio turto išgabenimo ir atsigabenimo dokumentus. Atskirai rekomenduotume įvertinti, ar dėl tokio turto pervežimo (jeigu turtas nebūtų susigrąžinamas atgal į Lietuvą) neatsiranda kokių nors mokestinių prievolių trečiojoje šalyje. Taip pat rekomenduotume pasitarti su muitinės specialistais, kaip tokį turto išgabenimą, o vėliau - grąžinimą į ES, teisingai įforminti muitinės procedūromis.

Komentarai

Rūta Zaikauskienė
2021-10-12 09:57
Sveiki, jeigu ši įranga naudojama LT įmonės veikloje (pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti), tai muitas galėtų būti leidžiami atskaitymai. Importo PVM, jeigu įmonė turtą naudoja PVM apmokestinamoje veikloje, būtų atskaitomas.
Inga Stakauskienė
2021-10-12 08:59
Gal galėtumėte pakomentuoti ir priešingą variantą - kai turtas (IT technika) yra gaunamas iš trečiųjų šalių neatlygintinai naudotis Lietuvos įmonės veikloje. Turtas nebus grąžinamas atgal. Įvežant turtą muitinės procedūrai pateikiama Proforma (tik muitinės vertei nustatyti), kurios pagrindu įmonė įformina importo procedūrą, apskaičiuojamas muitas ir PVM. Ar muitas būtų leidžiami atskaityma, o PVM sumos atskaitomos? Ačiū
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Jeigu gyventojui už faktiškai suteiktas paslaugas kasos aparato kvitas nėra išduodamas, įmonė turėtų išrašyti sąskaitą faktūrą. Išimčių, leidžiančių gyventojams, kurie sumoka avansą arba atsiskaito pe ...
2021-10-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Advokatui, kuris perka statybos darbus savo asmeninėms reikmėms, atvirkštinis PVM netaikomas, net jeigu advokatas yra PVM mokėtojas.
2021-10-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kadangi švietimo veikla yra specifinė, vertinant leidžiamų atskaitymų sąnaudas, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kokiomis lėšomis yra finansuojama įmonės veikla. Jeigu švietimo veiklą vykdanti įmonė v ...
2021-10-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Pinigų priėmimo kvitus ūkininkas turėtų rašyti tais atvejais, kai nėra privaloma naudoti kasos aparato ir klientai atsiskaito ne kasoje. Kasos pajamų orderis paprastai naudojamas tik tada, kai pinigai ...
2021-10-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu darbuotojui išmokamos bendros sumos, už kurias jis turi atsiskaityti ir iš kurių dalį gali pasiimti kaip dienpinigius, tuomet ir dienpinigių sumos būtų įrašomos į avanso apyskaitą. Kai įmonė die ...
2021-10-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Dviejų mėnesių apsisprendimo laikotarpis, per kurį klientui yra suteikiama teisė neatlygintinai naudotis automobiliu, bandyti jį, praktikoje nėra įprastas. Todėl didelė tikimybė, kad tokio automobilio ...
2021-10-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Atsižvelgiant į tai, kad ūkininkas, įsigijęs traktorių, pasinaudojo pirkimo PVM atskaita, jis neturi galimybės pasinaudoti PVM lengvata ir PVM neskaičiuoti. Jeigu ūkininkas traktorių naudojo išimtinai ...
2021-10-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Sprendžiant dėl 0 proc. PVM taikymo pagrįstumo, paprastai vertinama įrodymų visuma, todėl dažnai reikia turėti ne vieną pagrindžiantį dokumentą, o keletą jų. Kai prekės siunčiamos per kurjerių tarnybą ...
2021-10-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Visos išlaidos, patirtos darbuotojų naudai, bus laikomos jų pajamomis ir apmokestinamos kaip darbo užmokestis. Iki 200 Eur vertės išlaidų dalis, jeigu darbdavys įformintų kelionę kaip dovaną, galėtų b ...
2021-10-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Priekabos, kuri buvo naudojama PVM apmokestinamoje veikloje ir kurios pirkimo PVM buvo atskaitytas, pardavimas, net jeigu ji yra visiškai nudėvėta, turi būti apmokestinamas 21 proc. PVM.
2021-10-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Turto perdavimas partneriams naudotis neatlygintinai savaime nėra laikomas turto naudojimu įmonės ekonominėje veikloje ir tokio turto nusidėvėjimo sąnaudos turėtų būti priskiriamos neleidžiamiems atsk ...
2021-10-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Jeigu LT įmonei pavyktų surinkti visus reikalingus prekių tiekimo ES PVM mokėtojui įrodymus, toks tiekimas formaliai galėtų atitikti PVMĮ 49 str. 1 dalies reikalavimus dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo, ...
2021-10-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Drausdama automobilį, kurio nebeturi, įmonė patiria sąnaudų, kurios nėra būtinos jos pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti, todėl jos turėtų būti neleidžiami atskaitymai.
2021-10-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Teikiant paslaugas, kai paslaugų suteikimo vietoje yra atsiskaitoma grynaisiais pinigais ir banko kortelėmis, privaloma įsirengti kasos aparatą. Kai įmokos iš gyventojų yra registruojamos kasos aparat ...
2021-10-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Su MB nariu sudaryta civilinė sutartis dėl vadovavimo įmonei tvirtinama MB narių susirinkimo įgalioto asmens. MBĮ nėra reikalavimo, kad ši sutartis būtų patvirtinta notariškai. Ji gali būti paprastos ...
2021-10-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Nėra draudžiama nuomotis turtą iš savo steigėjų. Tačiau nuo to, kaip tas sodo sklypas naudojamas veikloje ir kaip asociacijai pavyks tai pademonstruoti (pateikti įrodymus), priklausys, ar tokios nuomo ...
2021-10-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
GPM ir VSD įmokomis neapmokestinamos tik tokios papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo įmokos, kurios skirtos mokėti už sveikatos priežiūros paslaugas. Buhalterinėje apskaitoje sumokėtos sumos pri ...
2021-10-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
VšĮ, kuri vykdo visuomenei naudingą veiklą ir jai vykdyti naudoja gautą paramą, leidžiamų atskaitymų apskritai neturi, nes ji negauna ūkinės komercinės veiklos pajamų, kurias būtų galima mažinti leidž ...
2021-10-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
IĮ savininko iš savo įmonės gaunamos pajamos gali būti dviejų rūšių: susijusios su darbo santykiais arba kaip pelno iš įmonės paėmimas (dividendai). Vienai iš šių rūšių reikės priskirti ir IĮ savinink ...
2021-10-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Reorganizuojama įmonė, išmokėjusi išmokas, iki veiklos vykdymo pabaigos turi pateikti mėnesinę pajamų mokesčio deklaraciją (GPM313) ir Metinę gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės paj ...
2021-10-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Tik todėl, kad konkursą laimės darbuotojas, jam išmokėtos sumos nebus laikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis. Reikės vertinti, kaip gauta išmoka susijusi su darbuotojo įmonėje atliekamu d ...
2021-10-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos