Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2024-02-13 | Skaitymo trukmė 3 min.
Perparduoda komunalines išlaidas nuomininkams

PVM apskaičiavimo tikslais komunalinės paslaugos skirstomos į savarankiškas ir nesavarankiškas ir nuomininkams gali būti perparduodamos skirtingai. Kai nuomojamose patalpose yra įrengti individualūs v...

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Nupirktus skrydžių, kurie įvyks kitą mėnesį ar kitais metais, bilietus teisingiausia būtų parodyti balanso atsargų grupės B.1.7 eilutėje „Sumokėti avansai“.
2024-02-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Mokėtinos baudos rangovo apskaitoje registruojamos pripažįstant įsipareigojimą klientui ir bendrąsias bei administracines sąnaudas. Jeigu subrangovas kompensuos rangovo patirtas baudų išlaidas, iš sub ...
2024-02-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai LT įmonė neturi nuolatinio padalinio kitoje ES valstybėje narėje ir deklaracijų teikimo paslaugas perka LT įsisteigusi įmonė savo poreikiams, tuomet šalys susitaria, kad pirkėjas yra LT PVM mokėto ...
2024-02-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Suteikus beprocentę paskolą akcininko tėvui skaičiuojamos pajamos natūra. Tai nėra palūkanų pajamos, bet nauda, kurią jis gauna nemokėdamas palūkanų. Jeigu gyventojas su įmone neturi darbo santykių, p ...
2024-02-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose grupės viduje perleisto ilgalaikio turto įsigijimo savikaina ir toliau laikoma suma, už kurią turtas buvo įsigytas iš tiekėjo. Jeigu perleidus turtą uždirbama ...
2024-02-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Jeigu darbuotojas įmonėje dirbo mažiau kaip 3 mėnesius, jo vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas iš darbo užmokesčio, apskaičiuoto už faktiškai įmonėje dirbtą laiką iki darbuotojo atleidimo, atos ...
2024-02-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kaip PVM mokėtoja įsiregistravusi įmonė, planuojanti pradėti vykdyti PVM apmokestinamą veiklą, gali atskaityti pirkimo PVM, taip pat ir iki įsiregistravimo nesunaudotų prekių ir paslaugų bei ilgalaiki ...
2024-02-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
PVM mokėtojui įsigijus elektromobilį iš ES bei atsigabenus jį į LT, atsiranda prievolė apskaičiuoti elektromobilio įsigijimo PVM. Kai tokio elektromobilio vertė su PVM nėra didesnė kaip 50 000 Eur, to ...
2024-02-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Už tą dieną, kai darbuotojas iš užsienio atvyksta į Lietuvą, turėtų būti mokami užsienio valstybės, iš kurios atvykstama, dienpinigiai, nors darbuotojo komandiruotė tęsiasi Lietuvoje.
2024-02-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
PVM apskaičiavimo tikslais komunalinės paslaugos skirstomos į savarankiškas ir nesavarankiškas ir nuomininkams gali būti perparduodamos skirtingai. Kai nuomojamose patalpose yra įrengti individualūs v ...
2024-02-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
MB nariui savanoriškai pasitraukus iš MB, jam grąžinamas įnašas laikomas turto – finansinių priemonių – pardavimu MB. MB nariui grąžinamas piniginis įnašas deklaruojamas Metinėje gyventojams išmokėtų ...
2024-02-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nenuolatinio LT gyventojo pajamos, gautos už nekilnojamojo turto, esančio LT, perleidimą, kai toks turtas yra išlaikytas nuosavybėje 10 metų, priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms. Gavus tokių ne ...
2024-02-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu LT įmonė nelaikoma turinčia veiklos vykdymo vietą ar nuolatinį padalinį PL, kitoje ES valstybėje narėje (PL) sumokėtas PVM gali būti grąžinamas LT per EPRIS sistemą, pateikiant prašymą VMI, arba ...
2024-02-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
NTM objektu yra laikomas visas nekilnojamasis turtas, kuris yra įregistruotas NT registre, ne išimtis ir gamybiniai ar technologiniai pastatai. Viešai RC tinklalapyje yra skelbiama tik tokio NT mokest ...
2024-02-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai yra priimamas sprendimas likviduoti bendrovę, vadovas netenka savo įgaliojimų, nes paskirtasis likvidatorius įgyja bendrovės vadovo teises ir pareigas. Darbo sutartis su juridinio asmens vadovu pa ...
2024-02-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Tais atvejais, kai MB apskaičiuoja MB nariui 10 000 Eur dividendų, tačiau faktiškai išmoka 8 500 Eur ir skirtumą – 1 500 Eur – padengia iš PVM permokos kaip gyventojo 15 proc. GPM, nebūtų laikoma, kad ...
2024-02-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai apmokestinamasis asmuo gauna atlygį už pinigų turėjimą sąskaitoje ar indėlį banke, toks atlygis nėra laikomas gautu iš vykdomos ekonominės veiklos, kaip ji suprantama PVM apskaičiavimo tikslais. T ...
2024-02-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kadangi darbuotojas darbo sutartį nutraukia vasario mėnesį, jam darbdavys 2024 metais gali pritaikyti du 2024 metų NPD. Kai pirmasis NPD yra panaudotas sausio mėnesio atlyginimui, antrasis NPD taikoma ...
2024-02-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Reorganizuojama įmonė moka NTM iki turto perdavimo atskirtai įmonei, o anksčiau sumokėtas avansinis mokestis įskaitomas kaip šios įmonės sumokėtas NTM. Toks avansinis NTM atskirtai įmonei neperduodama ...
2024-02-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nors įmonė ir jos akcininkas laikomi asocijuotais asmenimis, o superkamų akcijų vertė didesnė kaip 90 000 Eur, jeigu iš akcininko superkamos nuosavos akcijos yra susijusios su nuosavo kapitalo mažinim ...
2024-02-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >