Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2023-11-14 | Skaitymo trukmė 3 min.
Kinijos įmonė išrašė sąskaitą už gamybos linijos sukūrimą

Gamybos paslaugas teikiančiai įmonei sumokėtos sumos laikytinos gamybos paslaugos kainos dedamąja dalimi. Su produktų gamyba susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tada, kai produktai parduodami...

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Liftas paprastai priskiriamas ilgalaikiam turtui, o jeigu jis įrengiamas patalpų kapitalinio remonto metu (yra patalpų projektinė dokumentacija, leidimai atlikti darbus), tuomet jo įrengimo darbai lai ...
2023-11-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Darbuotojų nuoma būtų laikoma LT įmonės PVM objektu LT ir apmokestinama 21 proc. PVM. Kitos LT įmonės gabenimo paslaugos, teikiamos DE užsakovui, būtų ne PVM objektas LT. PVM atvirkštiniu būdu turėtų ...
2023-11-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Dalyvavimas parodose yra reklama ar reprezentacija. Reklamos ir reprezentacinės išlaidos yra laikomos nematerialiojo turto apibrėžimo neatitinkančiomis išlaidomis, kurios turi būti pripažįstamos sąnau ...
2023-11-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Degalai, kuriais įmonės sumoka už darbuotojo atvykimą į darbą, bus laikomi darbuotojo darbo užmokesčio dalimi, kuri yra išmokėta natūra. Tokios pajamos natūra bus apmokestinamos GPM ir „Sodros“ įmokom ...
2023-11-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Sprendžiant, kaip apskaitoje registruoti turimas kitos įmonės akcijas, atsižvelgiama ne į turimų akcijų skaičių, o į galimybę kontroliuoti įsigytąją įmonę. Pagal jungtinės veiklos sutartį valdoma įmon ...
2023-11-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
IĮ išlaidos, patirtos įrengiant vandens gręžinį, kuris nuosavybės teise priklauso IĮ savininkui ir jo žmonai, nebus laikomos IĮ turto įsigijimu. IĮ gali nudėvėti tik tokį ilgalaikį turtą, kuris prikla ...
2023-11-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kai darbuotojas po kiekvienos įsakyme nurodytos komandiruotės negrįžta į nuolatinę savo darbo vietą Klaipėdoje, o toliau tęsia komandiruotę kitoje šalyje ar Vilniuje, tai laikoma viena komandiruote. U ...
2023-11-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Patikslinus turto naudingo tarnavimo laiką ir likvidacinę vertę, apskaitoje perskaičiuojamos naujos mėnesinės nusidėvėjimo sumos. Praėjusių metų duomenys nekoreguojami. Apskaičiuojant pelno mokestį nu ...
2023-11-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Kai įmonė sumoka tikslinį įnašą pagal nominacijos nuostatus, tokios išlaidos gali būti pripažįstamos ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais taikant PMĮ nustatytus apribojimus. Jeigu mokama už vakarė ...
2023-11-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Gamybos paslaugas teikiančiai įmonei sumokėtos sumos laikytinos gamybos paslaugos kainos dedamąja dalimi. Su produktų gamyba susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tada, kai produktai parduodami ...
2023-11-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Skolininkas gali nurašyti jam suteiktą paskolą tik tada, kai kreditorius pateikia skolininkui atleidimą nuo paskolos grąžinimo patvirtinantį dokumentą. Šio dokumento pagrindu jo išrašymo dienos datą s ...
2023-11-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Veikloje naudotas IMT, kurį galima greitai parduoti ir kurio pardavimas yra labai tikėtinas, gali būti perkeliamas į atsargų sąskaitas. Turtas perkeliamas, įvertinus likutine verte, o jo nusidėvėjimas ...
2023-11-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Medžiagų, kurios iš LT pervežamos į GB paslaugoms teikti (išvežamos iš ES), pergabenimas nelaikomas prekių tiekimu ir PVM sąskaita faktūra nerašoma. Toks medžiagų pergabenimas įforminamas laisvos form ...
2023-11-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Tais atvejais, kai tarpininkas savo komisinio atlyginimo sąskaita suteikia nuolaidą draudimo kompanijos klientui, nėra rašomos nei PVM sąskaitos faktūros, nei kreditinės PVM sąskaitos faktūros. Tokia ...
2023-11-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Tikėtina, kad JAV paslaugų teikėjas LT įmonę palaikė paprastu vartotoju, neapmokestinamuoju asmeniu, ir apskaičiuodamas PVM kaip OSS sistemos dalyvis apmokestino teikiamas paslaugas lietuvišku 21 pro ...
2023-11-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Dotacijos ir subsidijos gali turėti ir nuosavo kapitalo, ir įsipareigojimų požymių, todėl joms balanse yra skirtas atskiras E straipsnis „Dotacijos, subsidijos“. Verslo apskaitos standartai dotacijas ...
2023-11-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Jeigu įmonė planuoja greitai atlikti pastato pertvarkymo į butus statybos darbus ir jau planuoja ar vykdo pardavimo sandorius, tokiu atveju pastato likutinė vertė galėtų būti perkelta į atsargų sąskai ...
2023-11-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu IĮ nėra likviduojama ar reorganizuojama, IĮ savininko per kalendorinius metus pasiimtos lėšos, priskirtos su darbo santykiais susijusioms pajamoms, kaip B klasės pajamos turėtų būti deklaruojamo ...
2023-11-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai prizo vertė didesnė kaip 200 Eur, nuo visos vertės, kuri įvertinama rinkos kaina, skaičiuojamas 15 proc. GPM. Kai prizas įteikiamas organizuojant reklaminę akciją, kurioje gali dalyvauti neapibrėž ...
2023-11-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Jeigu žemės sklypo savininkas yra įgaliojęs kitą asmenį atlikti notarinius veiksmus perleidžiant jam priklausantį žemės sklypą ar įgaliojęs išnuomoti žemę juridiniam asmeniui, jam priklausančias pinig ...
2023-11-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >