Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2023-11-20 | Skaitymo trukmė 6 min.
Kiekvieną dieną inkasuoja EKA, nerašo dokumentų ir vieną kartą per mėnesį pinigus įmoka į kasą

Teisės aktai nenustato, kur turi būti įmokami iš EKA inkasuoti pinigai, nenurodo, kaip juos panaudoti ir kur saugoti. Tačiau FAĮ reikalauja ūkines operacijas pagrįsti apskaitos dokumentais, operacijas...

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Bankrutavusio pirkėjo skolos pardavimo PVM negali būti tikslinamas ir nebus grąžinamas iš biudžeto, nes pats pardavimas įvyko dar iki PVMĮ, kuris leidžia tokį PVM susigrąžinti, pakeitimo.
2023-11-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Išmokėto avanso registravimas apskaitoje priklausys nuo to, už kurio mėnesio darbą jis yra išmokėtas. Jeigu avansas išmokamas už einamąjį mėnesį, jis gali būti pripažįstamas to mėnesio sąnaudomis ir l ...
2023-11-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
MB nariui, ketinančiam teikti MB transporto vadybininko paslaugas reikės registruoti IV, vykdomą pagal pažymą. MB nario perduotas įnašas – automobilis – tampa MB nuosavybe, todėl toks MB nario turto p ...
2023-11-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai gabenamas konsoliduotas krovinys, kiekvienas prekių tiekėjas turi turėti pakankamus įrodymus, patvirtinančius, kad kiekvienas jų organizavo tiekiamų prekių išgabenimą. Tiekėjas turi turėti jam išr ...
2023-11-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Komandiruotė – darbuotojo išsiuntimas į konkrečią vietą atlikti darbo funkcijų ar tarnybinio pavedimo, todėl įsakyme tokios vietos nurodomos, o jeigu pasikeičia, įsakymas tikslinamas. Kai nėra nurodom ...
2023-11-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Finansinės apskaitos įstatyme tiesiogiai įvardyta vos keletas tvarkų: Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka, Apskaitos dokumentų ir registrų saugojimo tvarka, Apskaitos paslaugų teikimo or ...
2023-11-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 11 min.
Nutraukus lizingo sutartį, pardavėjas išrašo kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodo grąžinamo turto vertę. Lizingo davėjo apskaitoje grąžintas turtas užregistruojamas nesumokėta turto vertės d ...
2023-11-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kai finansinės paslaugos, nurodytos PVMĮ 28 str. 1–5 dalyse, suteikiamos už ES teritorijos ribų įsikūrusiems asmenims (trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims), tai šios paslaugos nėra Lietu ...
2023-11-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Visa draudimo liudijime nurodyta vertė turėtų būti laikoma darbuotojo pajamomis tą laikotarpį, kai įsigalioja draudimo liudijimas, ir visa suma pripažįstama įmonės sąnaudomis ir leidžiamais atskaityma ...
2023-11-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Teisės aktai nenustato, kur turi būti įmokami iš EKA inkasuoti pinigai, nenurodo, kaip juos panaudoti ir kur saugoti. Tačiau FAĮ reikalauja ūkines operacijas pagrįsti apskaitos dokumentais, operacijas ...
2023-11-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Jeigu paaiškėtų, kad permoką VMI nurašė ar įskaitė ir šios sumos negrąžins ir neįskaitys, tokia įmonės apskaitoje esanti mokesčio permoka, kaip valstybės skola įmonei, turėtų būti nurašyta. Apskaitoje ...
2023-11-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Namo administratorius neteikia paslaugų rangovui, todėl rašyti PVM sąskaitos faktūros nėra pagrindo. Jeigu šalys susitarė, kad dalį žyminio mokesčio sumokės rangovas, tokiu atveju toks lėšų gavimas tu ...
2023-11-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
N1 klasės automobilis priskiriamas krovininių automobilių kategorijai, jo pirkimo ar nuomos PVM atskaita nėra ribojama. Jeigu toks išsinuomotas automobilis yra naudojamas įmonėje pagal paskirtį PVM ap ...
2023-11-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Jeigu šalys susitaria, kad 10 proc. sandorio sumos sulaikoma, rangovo apskaitoje registruojama užsakovo skola. Ji neturėtų daryti įtakos mokestinėms prievolėms. Kai statybos darbai yra atlikti, jų pri ...
2023-11-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Tikėtina, kad LT įmonė buvo palaikyta neapmokestinamuoju asmeniu ir jai neteisingai pritaikytas PVM tarifas. Toks neteisingai išskirtas PVM gali būti susigrąžinamas tik kreipiantis į PL įmonę ir jai r ...
2023-11-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
PVMĮ renginių organizavimo paslaugoms Lietuvoje PVM lengvatų nenumato. Todėl tokios paslaugos turėtų būti apmokestinamos PVM taikant 21 proc. tarifą.
2023-11-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Aptarnavimo išlaidų pripažinimas apskaičiuojant pelno mokestį ir PVM atskaita priklausys nuo to, ar tokias išlaidas įmonė patiria vykdydama savo įsipareigojimus darbuotojams, kaip tokie įsipareigojima ...
2023-11-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nepriklausomo turto vertintojo atliekamas vertinimas reikalingas norint parengti reorganizavimo projektą. Jo nustatytos įmonės turto ir įsipareigojimų tikrosios vertės apskaitoje bus užregistruotos ti ...
2023-11-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Liftas paprastai priskiriamas ilgalaikiam turtui, o jeigu jis įrengiamas patalpų kapitalinio remonto metu (yra patalpų projektinė dokumentacija, leidimai atlikti darbus), tuomet jo įrengimo darbai lai ...
2023-11-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Darbuotojų nuoma būtų laikoma LT įmonės PVM objektu LT ir apmokestinama 21 proc. PVM. Kitos LT įmonės gabenimo paslaugos, teikiamos DE užsakovui, būtų ne PVM objektas LT. PVM atvirkštiniu būdu turėtų ...
2023-11-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >