Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2024-07-08 | Skaitymo trukmė 3 min.
Įmonė su neigiamu nuosavu kapitalu šiemet uždirbo pelno

Akcinių bendrovių įstatyme nėra išimties, leidžiančios akcininkams, tvirtinant praėjusių metų finansines ataskaitas, nepriimti sprendimų dėl nuostolių dengimo ir nuosavo kapitalo atkūrimo, net jeigu š...

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Papildomų produktų, kurie panaudojami reklamuojant užsakovo produkciją, išlaidos galėtų būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jeigu įmonė pademonstruotų, kur ir kaip juos sunaudoja, t. y. kad p ...
2024-07-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Įstatinio kapitalo padidėjimas pripažįstamas tik ta suma, kuri lygi išleistų akcijų nominaliajai vertei. Akcijų emisijos (pardavimo) kainos ir akcijų nominaliosios vertės skirtumas registruojamas nuos ...
2024-07-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai įmonė nesiekia duoti naudos konkrečiam asmeniui, kai nėra įmanoma nustatyti kiekvieno grupinės naudos dalyvio (gyventojo) gautos individualios naudos, pajamų natūra neatsiranda. Jeigu įmonės įsigy ...
2024-07-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
PVM sąskaitos faktūros išrašymas priklausys nuo to, kaip yra organizuojami mokymai, kaip pati įmonė skaido mokymų paslaugą į dalis ir kaip tas dalis įvertina sutartyse su klientais. Kai klientui pardu ...
2024-07-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nustatydama perkainoto turto naudojimo laiką (nusidėvėjimo normatyvą), įmonė vadovaujasi bendrosiomis taisyklėmis dėl ilgalaikio turto naudojimo laikotarpio nustatymo. Atsižvelgiama į turto būklę ir l ...
2024-07-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Gaminant kubilus patirtos išlaidos, kurių neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečiu kubilu, gali būti užregistruojamos bendrai kaip netiesioginės išlaidos. Vėliau, pasirinkus tinkamą paskirstymo krite ...
2024-07-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Kadangi krovinio vežimo paslaugos faktiškai suteiktos už ES teritorijos ribų, šių paslaugų suteikimo vieta nelaikoma Lietuva ir jos nėra LT PVM objektas. Tokios už ES ribų įsigytos vežimo paslaugos LT ...
2024-07-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai asociacija patiria išlaidų savo vardu, savo vardu gauna sąskaitas, išlaidų atlyginimas nebus laikomas kompensavimu. PVM aspektu toks išlaidų atlyginimas būtų laikomas paslaugų perpardavimu. Neatsi ...
2024-07-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kadangi pagal maržos schemą įsigytas lengvasis automobilis nebuvo naudojamas įmonės ekonominėje veikloje ir įmonė nesiverčia naudotų automobilių prekyba, parduodant tokį automobilį, taikyti maržos sch ...
2024-07-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Akcinių bendrovių įstatyme nėra išimties, leidžiančios akcininkams, tvirtinant praėjusių metų finansines ataskaitas, nepriimti sprendimų dėl nuostolių dengimo ir nuosavo kapitalo atkūrimo, net jeigu š ...
2024-07-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Pagal PMĮ neapmokestinamosioms pajamoms yra priskiriamas gautas nuostolių atlyginimas ir procesinės palūkanos, tačiau pačius nuostolius, kurie buvo atlyginti, įmonė turės pripažinti neleidžiamais atsk ...
2024-07-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
MB nariui už vadovavimą sumokėtos sumos nėra su darbo santykiais susijusios pajamos ir „Sodros“ įmokos nuo MB nario pajamų, kurios mokamas už vadovavimą mažajai bendrijai, nemokamos. Todėl MB narys, g ...
2024-07-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kainodaros dokumentacijos parengimo paslaugų sąnaudos bus pripažįstamos leidžiamais atskaitymais apskaičiuojant pelno mokestį tą laikotarpį, kai paslauga bus suteikta, t. y. 2024 metais, neatsižvelgia ...
2024-07-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
MB nario dalies įnašo susigrąžinimas MBĮ nenumatytas. Įnašo grąžinimas, MB nariui neišstojus iš bendrijos, GPM apskaičiavimo tikslais būtų laikomas MB nario dividendais. Įmonė, nemokamai atidavusi aut ...
2024-07-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
VMI tokią schemą laiko degalų perpardavimo sandoriu. Toks sandoris turėtų būti įforminamas tiekimo PVM sąskaita faktūra. Nerašyti degalų PVM sąskaitos faktūros ir ta suma mažinti vežimo paslaugų vertę ...
2024-07-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Įmonės vidaus reikmėms naudojamo lengvojo automobilio (ne elektromobilio) nuomos pirkimo PVM neatskaitomas, nesvarbu, į kiek dalių nuomos paslauga yra išskaidyta ir kaip nuoma pripažįstama apskaitoje. ...
2024-07-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai įmonė savo lėšomis sumoka už vadovų civilinės atsakomybės draudimą, laikoma, kad vadovai gavo pajamų natūra, net jeigu yra draudžiami ne konkretūs asmenys, o vadovų pareigybės. Kaip paskirstyti ir ...
2024-07-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kai dėl kliento kaltės sugadinama įranga, įmonė ją remontuoja, o klientas atlygina nuostolius, pagrindo remonto sąnaudas laikyti leidžiamais atskaitymais nėra. Apskaitoje užregistruotas sąnaudų sumaži ...
2024-07-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Nuolatinio LT gyventojo pajamos, gautos už įmonei parduotą turtą, pripažįstamos faktinio jų gavimo momentu ir yra B klasės pajamos. Įmonė faktiškai per metus išmokėtas sumas turi parodyti GPM312 dekla ...
2024-07-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Teisės aktai nedraudžia privačioms įmonėms padengti viena kitos išlaidų, jeigu yra tokie susitarimai, tačiau, kai viena įmonė į savo apskaitą įtraukia kitos įmonės sąnaudas, tokios sąnaudos nebus laik ...
2024-07-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >