Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2024-07-10 | Skaitymo trukmė 4 min.
Didinant įstatinį kapitalą, akcijų emisijos kaina viršijo nominaliąją vertę

Įstatinio kapitalo padidėjimas pripažįstamas tik ta suma, kuri lygi išleistų akcijų nominaliajai vertei. Akcijų emisijos (pardavimo) kainos ir akcijų nominaliosios vertės skirtumas registruojamas nuos...

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Parduodant mobilųjį telefoną darbuotojui, turės būti skaičiuojamas 21 proc. PVM įprastu būdu, nes darbuotojas nėra PVM mokėtojas. Perpardavus telefoną, jo savikaina būtų pripažįstama leidžiamais atska ...
2024-07-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nors akcijų perleidimas nėra apmokestinamas PVM, tačiau PVM mokėtojas tokį sandorį turi įforminti PVM sąskaita faktūra. Išimtis, leidžianti vietoje PVM sąskaitos faktūros rašyti laisvos formos dokumen ...
2024-07-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Draudimo bendrovės mokėjimai gydymo įstaigai nėra atlygis už gydymo įstaigos draudimo bendrovei suteiktas paslaugas ir tokiam mokėjimui įforminti gydymo įstaiga neturėtų rašyti PVM sąskaitos faktūros. ...
2024-07-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
MB turint vadovavimo paslaugas teikiantį MB narį ir direktorių, bus svarbu pagrįsti MB vadovo (nario) teikiamų paslaugų faktiškumą ir įrodyti, kad jo teikiamos vadovavimo paslaugos yra būtinos, nesidu ...
2024-07-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kol paskolos sutartis galioja, nėra pakeista ir paskola nėra grąžinta, paskolą suteikusi įmonė turi rašyti palūkanų PVM sąskaitą faktūrą. Skolininko veiklos sustabdymas neatleidžia nuo PVM įstatyme nu ...
2024-07-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu elektros įkrovimo stotelės atitinka IP tikslus – yra susijusios su inovacijų kūrimu, sunaudojamų resursų mažinimu, papildomų paslaugų teikimu ar esminiu paslaugų proceso pakeitimu, toks turtas t ...
2024-07-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Jeigu pardavus automobilį toliau buvo skaičiuojamas jo nusidėvėjimas ir šiuo metu automobilis yra visiškai nudėvėtas (apskaitoje jo jau nebėra), o klaidų sumos nėra reikšmingos, tuomet kokių nors tais ...
2024-07-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Jeigu trečios įmonės veikla bus tokia pati, kaip vienos iš anksčiau įsteigtų to paties akcininko įmonių, tuomet nauja įmonė turės registruotis kaip PVM mokėtoja, jeigu tą pačią veiklą vykdanti senoji ...
2024-07-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Papildomų produktų, kurie panaudojami reklamuojant užsakovo produkciją, išlaidos galėtų būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jeigu įmonė pademonstruotų, kur ir kaip juos sunaudoja, t. y. kad p ...
2024-07-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Įstatinio kapitalo padidėjimas pripažįstamas tik ta suma, kuri lygi išleistų akcijų nominaliajai vertei. Akcijų emisijos (pardavimo) kainos ir akcijų nominaliosios vertės skirtumas registruojamas nuos ...
2024-07-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai įmonė nesiekia duoti naudos konkrečiam asmeniui, kai nėra įmanoma nustatyti kiekvieno grupinės naudos dalyvio (gyventojo) gautos individualios naudos, pajamų natūra neatsiranda. Jeigu įmonės įsigy ...
2024-07-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
PVM sąskaitos faktūros išrašymas priklausys nuo to, kaip yra organizuojami mokymai, kaip pati įmonė skaido mokymų paslaugą į dalis ir kaip tas dalis įvertina sutartyse su klientais. Kai klientui pardu ...
2024-07-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nustatydama perkainoto turto naudojimo laiką (nusidėvėjimo normatyvą), įmonė vadovaujasi bendrosiomis taisyklėmis dėl ilgalaikio turto naudojimo laikotarpio nustatymo. Atsižvelgiama į turto būklę ir l ...
2024-07-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Gaminant kubilus patirtos išlaidos, kurių neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečiu kubilu, gali būti užregistruojamos bendrai kaip netiesioginės išlaidos. Vėliau, pasirinkus tinkamą paskirstymo krite ...
2024-07-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Kadangi krovinio vežimo paslaugos faktiškai suteiktos už ES teritorijos ribų, šių paslaugų suteikimo vieta nelaikoma Lietuva ir jos nėra LT PVM objektas. Tokios už ES ribų įsigytos vežimo paslaugos LT ...
2024-07-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai asociacija patiria išlaidų savo vardu, savo vardu gauna sąskaitas, išlaidų atlyginimas nebus laikomas kompensavimu. PVM aspektu toks išlaidų atlyginimas būtų laikomas paslaugų perpardavimu. Neatsi ...
2024-07-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kadangi pagal maržos schemą įsigytas lengvasis automobilis nebuvo naudojamas įmonės ekonominėje veikloje ir įmonė nesiverčia naudotų automobilių prekyba, parduodant tokį automobilį, taikyti maržos sch ...
2024-07-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Akcinių bendrovių įstatyme nėra išimties, leidžiančios akcininkams, tvirtinant praėjusių metų finansines ataskaitas, nepriimti sprendimų dėl nuostolių dengimo ir nuosavo kapitalo atkūrimo, net jeigu š ...
2024-07-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Pagal PMĮ neapmokestinamosioms pajamoms yra priskiriamas gautas nuostolių atlyginimas ir procesinės palūkanos, tačiau pačius nuostolius, kurie buvo atlyginti, įmonė turės pripažinti neleidžiamais atsk ...
2024-07-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
MB nariui už vadovavimą sumokėtos sumos nėra su darbo santykiais susijusios pajamos ir „Sodros“ įmokos nuo MB nario pajamų, kurios mokamas už vadovavimą mažajai bendrijai, nemokamos. Todėl MB narys, g ...
2024-07-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >