Mokesčių SUFLERIS | Žinių patikrinimo testas

Komandiruotės

PUBLIKUOTAS 2023-03-31

Kviečiame Jus pasitikrinti savo žinias - be įtampos, su arbatos ar kavos puodeliu. Šis testas skirtas Jūsų tobulėjimui ir savarankiškam žinių įsivertinimui.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
1. Įmonė komandiruoja darbuotoją į užsienį. Už jo maitinimą komandiruotės metu sumokės priimančioji šalis. Ar gali įmonė nemokėti darbuotojui dienpinigių?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
2. Ar toliau nurodytoje situacijoje darbuotojų kelionių išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

SITUACIJA: transporto paslaugų įmonė siunčia darbuotojus dirbti į ES valstybes nares. Iš anksto nėra žinomos visos valstybės, į kurias vyks darbuotojas, ir kiek tiksliai dienų jose praleis, todėl komandiruotės įsakymuose tiesiog nurodoma „komandiruotė į ES šalis“.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
3. Ar toliau nurodytoje situacijoje visa dienpinigių suma gali būti neapmokestinama GPM ir „Sodros“ įmokomis?

SITUACIJA: transporto įmonėje dirbančio vairuotojo darbo užmokestis, nustatytas darbo sutartyje – 1 400 Eur. Kelias dienas kovo mėnesį jis buvo išleistas nemokamų atostogų ir už kovą buvo apskaičiuotas 1 107,85 Eur atlyginimas. Už kovo mėnesio komandiruotes į užsienį apskaičiuota dienpinigių suma – 750 Eur.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
4. Įmonė vykdo statybų veiklą. Darbuotojai yra siunčiami į kitus Lietuvos miestus atlikti statybos darbų. Ryte jie išvažiuoja į nurodytą objektą, vakare po darbo grįžta. Ar tai laikoma komandiruotėmis?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
5. Kurių toliau nurodytų asmenų kelionės išlaidos ir dienpinigiai pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais gali būti priskiriami komandiruočių sąnaudoms?

SITUACIJA: įmonės valdybos nariai, keli darbuotojai ir įmonėje praktiką pagal trišalę sutartį su universitetu atliekantis asmuo vyksta į parodą, susijusią su įmonės veikla, užsienyje. Įmonė apmoka visų šių asmenų kelionės išlaidas ir išmoka jiems dienpinigius.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
6. Ar toliau nurodytos išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

SITUACIJA: laikinojo įdarbinimo įmonė komandiruoja darbuotojus į ES valstybes nares. Mokėjimo už komandiruotes tvarkoje įmonė yra nustačiusi, kad nuvykti į komandiruotės vietą ir grįžti iš jos kiekvienam darbuotojui skiriama 250 Eur suma. Kelione pasirūpina patys darbuotojai, įmonė išlaidų dokumentų nerenka.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
7. Kaip toliau nurodytoje situacijoje dienpinigiai turėtų būti vertinami pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais Lietuvoje?

SITUACIJA: įmonė siunčia darbuotojus į Suomijoje esančią jos nuolatinę buveinę atlikti statybos darbų. Darbuotojų su darbo santykiais susijusios pajamos už darbą nuolatinėje buveinėje yra apmokestinamos GPM Suomijoje. Komandiruojamiems darbuotojams yra mokami dienpinigiai.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
8. Ar, mokesčių administratoriaus vertinimu, toliau nurodytoje situacijoje buto nuomos išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

SITUACIJA: įmonės darbuotojai dažnai vyksta į komandiruotes Lenkijoje, todėl ten įmonė yra išsinuomojusi butą, kuriame apsistoja komandiruoti darbuotojai. Įmonės skaičiavimais, buto nuomos išlaidos yra mažesnės negu galimos komandiruotų darbuotojų nakvynių viešbučiuose išlaidos. Komandiruoti darbuotojai naudojasi butu 10–20 dienų kas mėnesį, kitu laiku jokie asmenys butu nesinaudoja. Nuolatinės buveinės Lenkijoje įmonė neturi.