Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2023-08-09 | Skaitymo trukmė 3 min.
VšĮ sudaro sutartį su muzikos kūrinių atlikėju

Atlikėjo pajamos, gautos už viešą kūrinio atlikimą, laikomos atlikėjo veiklos pajamomis, kurios yra priskiriamos A klasei. Tokiu atveju VšĮ, išmokėdama tokias išmokas gyventojui, privalo išskaičiuoti ...

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Nuomininkas gali parduoti remontą ir įskaityti kaip mokėjimus už nuomą, tačiau abi šalys turi rašyti PVM sąskaitas faktūras ir skaičiuoti PVM. Įmonė - patalpų savininkas pats sprendžia, kaip vertinti ...
2023-08-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Jeigu įsigyjamas IT – krovininiai automobiliai ar priekabos – yra skirtas naujoms, papildomoms paslaugoms teikti, tokio IT išlaidoms gali būti taikoma IP lengvata, neatsižvelgiant į tai, kad tokie nau ...
2023-08-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Nuo 2023-07-01 prekybos įmonės privalo už labai lengvus plastikinius maišelius iš pirkėjų imti atlygį. Maitinimo paslaugas teikiančioms, patiekalų gamyba užsiimančioms įmonėms reikalavimas parduoti pl ...
2023-08-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
VMI, konsultuodama mokesčių mokėtojus, laikosi nuomonės, jog GPM apmokestinimo tikslais nėra reikšmės, kas yra transporto priemonės savininkas. Nuomojantis automobilį iš gyventojo, nuomos išmokos moka ...
2023-08-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Tik todėl, kad įmonė, perparduodama elektros energiją, pagal PVMĮ taisykles turi išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, apskaitoje pajamos neturėtų būti pripažįstamos, jeigu šie perpardavimai iš esmės yra įmo ...
2023-08-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Verslo partnerių kelionės išlaidų dalis, kurią įmonė savo lėšomis išmokės kiekvienam asmeniui, bus laikoma gyventojo pajamomis – dovana. Piniginė dovana yra laikoma A klasės pajamomis. Kai dovana įtei ...
2023-08-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Parduodant paveldėtas akcijas, iš pardavimo pajamų yra atimama jų įsigijimo vertė ir su pardavimu susiję privalomieji mokėjimai. Paveldėto turto įsigijimo verte yra laikoma paveldėjimo teisės liudijim ...
2023-08-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Tais atvejais, kai iš anksto susitariama, pirkėjams pardavėjo vardu PVM sąskaitą faktūrą gali išrašyti trečiasis asmuo – tarpininkas. Prekių pirkėjas tokias pardavėjo vardu tarpininko išrašytas PVM są ...
2023-08-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Sveikatos draudimo paslauga nereprezentuoja kosmetika prekiaujančios įmonės, todėl tokios sąnaudos būtų neleidžiami atskaitymai. Tokios dovanos bus laikomos gyventojų gauta nauda ir bus apmokestinamos ...
2023-08-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Atlikėjo pajamos, gautos už viešą kūrinio atlikimą, laikomos atlikėjo veiklos pajamomis, kurios yra priskiriamos A klasei. Tokiu atveju VšĮ, išmokėdama tokias išmokas gyventojui, privalo išskaičiuoti ...
2023-08-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai LT įmonė įsigyja ir parduoda prekes už LT ribų, prekių pardavimui PVM Lietuvoje netaikomas (tai ne PVM objektas Lietuvoje). Tačiau dėl prekių pervežimo į kitą valstybę narę, kurioje toks prekių at ...
2023-08-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nuo 2022-05-01 nėra teisės aktu patvirtintos ir visuotinai taikomos prarastų dokumentų atkūrimo tvarkos. Naujasis Finansinės apskaitos įstatymas įpareigoja įmonės vadovą užtikrinti vidaus kontrolę ir ...
2023-08-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai PVM mokėtojas prekiauja savo gamybos prekėmis, kurių kokybė turi būti ištirta, šiam tikslui reikalingas prekių kiekis gali būti nemokamai perduodamas tyrimui, analizei atlikti arba pačios įmonės l ...
2023-08-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu VšĮ teikia socialines paslaugas, detalizuotas Socialinių paslaugų kataloge, tokių paslaugų gavėjai atitinka kataloge išvardytus tokių paslaugų gavėjus, tokiems vartotojams teikiamos socialinės p ...
2023-08-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
GPM apskaičiavimo tikslais, sprendžiant dėl gyventojo gautų pajamų priskyrimo pajamoms iš žemės ūkio veiklos, nėra atsižvelgiama į tai, ar toks gyventojas deklaravo pasėlius išmokai gauti, ar jų nedek ...
2023-08-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Nutraukiant darbo sutartį su darbuotoju ne paskutinę jo darbo mėnesio dieną, į skaičiuojamąjį laikotarpį paskutinis darbo mėnuo neįtraukiamas. Pravaikštos, net jeigu jos buvo skaičiuojamuoju laikotarp ...
2023-08-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Gyventojo gautas atlygis už teisių suteikimą (sutikimą) statyti vėjo jėgainę ir tiesti kelią arčiau jo namų būtų apmokestinamas GPM. Tai būtų A klasės pajamos ir taikomas 15 proc. GPM tarifas.
2023-08-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
UAB „C“, kurios 33 proc. akcijų turi žmona, nėra laikoma kontroliuojama įmone, todėl į jos pajamas nėra atsižvelgiama. Nors UAB „A“ ir UAB „B“ bus laikomos kontroliuojamomis įmonėmis, tačiau jeigu tok ...
2023-08-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Pasirinkimas skaičiuoti PVM galioja tuomet, kai pirkėjas yra PVM mokėtojas. Kai įmonė, pasirinkusi skaičiuoti PVM parduoda seną pastatą fiziniam asmeniui, ne PVM mokėtojui, tiekimas negali būti apmoke ...
2023-08-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Parama teikiama ilgalaikiu materialiuoju turtu, paramos vertė yra to turto likutinė vertė – 32 Eur. Tokiu atveju apmokestinamąjį pelną bus galima sumažinti 64 Eur.
2023-08-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >