Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-10-06 | Skaitymo trukmė 1 min.
Tiekia prekes Šiaurės Airijos gyventojui

Įsiregistravus OSS sistemoje ir siunčiant prekes į Šiaurės Airiją paprastiems vartotojams, norint įvykdyti PVM prievoles, tokie tiekimai turės būti deklaruojami specialiose ketvirtinėse OSS PVM deklaracijose, prisijungus prie OSS sistemos, ir prekių tiekimui turės būti taikomas tos šalies PVM tarifas.

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
GPM ir VSD įmokomis neapmokestinamos tik tokios papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo įmokos, kurios skirtos mokėti už sveikatos priežiūros paslaugas. Buhalterinėje apskaitoje sumokėtos sumos pri ...
2021-10-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
VšĮ, kuri vykdo visuomenei naudingą veiklą ir jai vykdyti naudoja gautą paramą, leidžiamų atskaitymų apskritai neturi, nes ji negauna ūkinės komercinės veiklos pajamų, kurias būtų galima mažinti leidž ...
2021-10-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
IĮ savininko iš savo įmonės gaunamos pajamos gali būti dviejų rūšių: susijusios su darbo santykiais arba kaip pelno iš įmonės paėmimas (dividendai). Vienai iš šių rūšių reikės priskirti ir IĮ savinink ...
2021-10-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Reorganizuojama įmonė, išmokėjusi išmokas, iki veiklos vykdymo pabaigos turi pateikti mėnesinę pajamų mokesčio deklaraciją (GPM313) ir Metinę gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės paj ...
2021-10-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Tik todėl, kad konkursą laimės darbuotojas, jam išmokėtos sumos nebus laikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis. Reikės vertinti, kaip gauta išmoka susijusi su darbuotojo įmonėje atliekamu d ...
2021-10-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai įmonė įsigyja pastatą turėdama tikslą jį rekonstruoti ir parduoti butus, visos išlaidos, patirtos nuo jo įsigijimo iki pardavimo, turėtų būti įtraukiamos į šio pastato (prekės) pasigaminimo savika ...
2021-10-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Užsienio valstybėje uždirbtas ir apmokestintas pelnas, kuris išmokamas Lietuvos nuolatiniam gyventojui kaip dividendai, turėtų būti apmokestinamas GPM Lietuvoje. Tačiau jeigu dividendus gauna gyventoj ...
2021-10-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai asociacija nevykdo ekonominės PVM apmokestinamos veiklos, neuždirba PVM apmokestinamų pajamų, įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM nebus siejamas su PVM apmokestinamų pajamų uždirbimu, todėl to ...
2021-10-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Skolos išieškojimo iš skolininko išlaidos turėtų būti laikomos įprastinėmis įmonės sąnaudomis, nes versle tokios išlaidos yra įprastos, net jeigu vykstant išieškojimo procesui skolininkas grąžina skol ...
2021-10-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Abi įmonės gali mokėti dienpinigius, bet VMI nori, kad bendra dienpinigių suma neviršytų dienpinigių normos. Mokėti dvigubų dienpinigių darbo teisės aktai nedraudžia, tačiau pusė jų būtų apmokestinama ...
2021-10-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Įsiregistravus OSS sistemoje ir siunčiant prekes į Šiaurės Airiją paprastiems vartotojams, norint įvykdyti PVM prievoles, tokie tiekimai turės būti deklaruojami specialiose ketvirtinėse OSS PVM deklar ...
2021-10-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Kai UAB akcininkas negyvena su tėvais ir neturi bendro ūkio, tėvų IĮ pajamos bei darbuotojų skaičius nėra vertinami bendrai. Kai UAB akcininko žmona valdo IĮ, šių dviejų įmonių pajamos ir darbuotojų s ...
2021-10-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai įmonė gyventojui įteikia savo išleistą dovanų kuponą, tuo momentu ji jokių išlaidų nepatiria, pinigų nemoka ir darbų neatlieka, todėl nėra ūkinio įvykio ar ūkinės operacijos, kurią būtų galima užr ...
2021-10-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nors prekių atgabenimo į LT metu nebuvo įforminta standartinė importo procedūra, gali būti, kad importo PVM sumokėjo tiekėjas, naudodamas importo OSS schemą, nes LT įmonė netinkamai vykdė savo prievol ...
2021-10-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Akcijos kaip finansinis turtas apskaitoje paprastai registruojamas tuo momentu, kai viešajame registre įregistruojamas padidintas patronuojamosios įmonės įstatinis kapitalas. Iki tol už akcijas sumokė ...
2021-10-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Nors Nekilnojamojo turto registro išraše yra nurodyta daržinės atkuriamoji ir rinkos vertės, ūkininko apskaitoje pastatas turi būti įvertintas įsigijimo savikaina, todėl reikės nustatyti pastatui įsig ...
2021-10-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Infrastruktūros plėtros mokestis, mokamas savivaldybei už statomus objektus, laikomas tiesiogiai susijusiu su turto įsigijimu (pasistatymu), todėl tiek apskaitos, tiek pelno mokesčio apskaičiavimo tik ...
2021-10-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Mokesčių apskaičiavimo tikslais dirbti su kompiuteriu skirti akiniai kaip spec. priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ar sveikatos prevenciją, nėra numatytos. Taigi, jeigu įmonė kompensuotų akini ...
2021-10-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai LT įmonė, PVM mokėtoja, įsigyja prekių iš Latvijos įmonės su latvišku PVM ir jas atsigabena į LT, toks PVM Lietuvoje nebus atskaitomas ir negalės būti susigrąžinamas per EPRIS sistemą. Jį susigrąž ...
2021-10-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Mokymų veikla, jeigu iš jos uždirbama pajamų, nėra laikoma viešuosius interesus tenkinančia veikla. Tai komercinė veikla ir pajamos iš tokios veiklos yra komercinės veiklos pajamos, net jeigu veiklą v ...
2021-10-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai vyksta tik verslo pietūs, kurių metu yra sprendžiami verslo klausimai, vedamos derybos, aptariami bendradarbiavimo būdai, sudaromos ar pratęsiamos sutartys ir pan., tokios pietų išlaidos gali būti ...
2021-10-01 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos