Mokesčių SUFLERIS | Mokesčių naujienų testas
Mokesčių naujienų testas

Mokestinių nuostolių perdavimas tarp grupės įmonių

PUBLIKUOTAS 2024-02-09

Kviečiame Jus pasitikrinti savo žinias - be įtampos, su arbatos ar kavos puodeliu. Šis testas skirtas Jūsų tobulėjimui ir savarankiškam žinių įsivertinimui.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
1. Ar toliau nurodytoje situacijoje įmonė B gali perimti įmonės A, vykdančios kitokią ekonominę veiklą, mokestinius nuostolius?

Situacija: įmonės A ir B priklauso įmonių grupei ilgiau kaip dvejus metus be pertraukų, 100 proc. jų akcijų valdo patronuojančioji įmonė. Įmonės A veikla – didmeninė prekyba maisto produktais, o įmonės B – restorano veikla. Įmonė A 2022 metais patyrė mokestinių nuostolių, o įmonė B uždirbo apmokestinamąjį pelną.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
2. Ar įmonė, uždirbusi apmokestinamąjį pelną iš savo įprastinės veiklos, gali perimti mokestinius nuostolius, kurie susidarė kitoje grupės įmonėje dėl VP perleidimo?

Situacija: dvi įmonės priklauso įmonių grupei ilgiau kaip dvejus metus be pertraukų, 100 proc. jų akcijų valdo patronuojančioji įmonė. Viena įmonė uždirbo apmokestinamąjį pelną iš savo įprastinės veiklos (projektavimo paslaugų teikimas), kita patyrė mokestinių nuostolių dėl VP perleidimo.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
3. Kuris iš toliau nurodytų teiginių apie mokestinių nuostolių perėmimą iš kitos grupės įmonės yra teisingas?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
4. Patronuojančioji įmonė tiesiogiai valdo 34 proc. įmonės A akcijų, 67 proc. įmonės B akcijų ir 100 proc. įmonės C akcijų bei netiesiogiai (per įmonę C) valdo 80 proc. įmonės D akcijų. Tarp kurių vienetų galėtų būti perduodami mokestiniai nuostoliai?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
5. LT įmonė A nori perimti mokestinius nuostolius iš LT įmonės B, 2023 metais patyrusios tokių nuostolių parduodant įrenginius, sukurtus vykdant MTEP veiklą. Ar LT įmonė A gali perimti tokius mokestinius nuostolius?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
6. Kuriai įmonei kils pelno mokesčio pasekmių toliau nurodytoje situacijoje?

Situacija: įmonė A 2021 m. apskaičiavo 10 000 Eur mokestinių nuostolių, iš jų 6 000 Eur perdavė kitai grupės įmonei B, o likusius nuostolius įmonė A vėliau panaudojo savo 2022 m. apmokestinamajam pelnui sumažinti. 2023 m. paaiškėjo, kad įmonė A neteisingai apskaičiavo 2021 m. mokestinius nuostolius: jų suma buvo ne 10 000 Eur, bet 8 000 Eur.