Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-04-08 | Skaitymo trukmė 3 min.
Sumokėjo DE įmonei avansą, gavo sąskaitą, o vėliau sutartį nutraukė

Avansas apmokestinamas PVM tuo momentu, kai yra gaunamas / mokamas už konkrečią prekę ar paslaugą. Kai pagal sutarties sąlygas sumokėtas avansas lieka prekių tiekėjui, nes atsisakoma pirkti prekę ir ta prekė nebus patiekta, toks mokėjimas gali būti laikomas kompensacija už neįvykdytą sutartinį įsipareigojimą. Kompensacijos už sutartinių įsipareigojimų nesilaikymą nėra PVM objektas ir PVM sąskaita faktūra nėra rašoma. Vokietijos įmonės išrašyta PVM sąskaita faktūra ir kreditinė PVM sąskaita faktūra turėtų būti registruojamos i.SAF nurodant PVM16 kodą ir deklaruojamos FR0600 deklaracijoje kaip prekių įsigijimai iš ES.

Klausimas

Lietuvos įmonė Vokietijos kompanijai sumokėjo 20 proc. avansą (10 000 Eur) už įrangą, tačiau likus dienai iki pristatymo užsakymą atšaukė. Vokiečių kompanija buvo išrašiusi visos sumos sąskaitą už prekę, o užsakymą atšaukus išrašė kreditinę visos sumos sąskaitą ir naują sąskaitą už avansą, kuris pagal sutartį lieka pardavėjui, jeigu atsisakoma įrangą pirkti. Kokį klasifikatoriaus kodą taikyti sąskaitoms ir kaip deklaruoti menamą PVM, jeigu įrangos negavome, o avansas lieka Vokietijos įmonei? Ar deklaruoti kaip paslaugą?

MERITS atsakymas

Kai avansą apmokestinti privaloma arba kai taip pasirenka tiekėjas, jis apmokestinamas tuomet, kai yra gaunamas / mokamas už konkrečią prekę ar paslaugą (PVMĮ 14 str. 4 d.). Tuomet išrašoma PVM sąskaita faktūra.

Kai pagal sutarties sąlygas sumokėtą avansą turi teisę pasilikti prekių tiekėjas, nes atsisakoma pirkti prekę ir ta prekė nebus patiekta, toks mokėjimas turi būti laikomas sankcija už neįvykdytą sutartinį įsipareigojimą. Tokiu atveju tiekėjui liekantis avansas laikomas kompensacija už pardavėjo patirtas išlaidas pradėjus vykdyti sutartį ir nelaikomas PVM objektu, todėl prievolės apmokestinti PVM arba skaičiuoti PVM atvirkštiniu būdu nėra (PVMĮ 3 str.).

Kompensacijoms įforminti PVM sąskaitos faktūros nerašomos. Tokiais atvejais pakanka surašyti laisvos formos dokumentą, kuris nėra registruojamas i.SAF ir nėra deklaruojamas.

Neatsižvelgiant į tai, kad Lietuvos įmonei įranga nebuvo patiekta, jai yra prievolė deklaruoti Vokietijos įmonės išrašytą įrangos PVM sąskaitą faktūrą PVM deklaracijoje (FR0600) kaip įsigijimą iš ES ir su minuso ženklu deklaruoti Vokietijos įmonės išrašytą kreditinę PVM sąskaitą faktūrą. Iš Vokietijos tiekėjo gauta PVM sąskaita faktūra ir kreditinė PVM sąskaita faktūra turėtų būti registruojamos i.SAF nurodant PVM16 kodą (PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių 10 p.).

Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
ESTT yra nustačiusi taisyklę, pagal kurią gautas atlygis iš pirkėjo apima ir PVM, jeigu papildomos PVM sumos iš pirkėjo tiekėjas atgauti negali. Tokia pati praktika taikoma ir sprendžiant bylas Lietuv ...
2021-04-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai vienas gyventojas suteikia beprocentę paskolą kitam ir tai nėra susiję su sudarytais sandoriais (nebus laikoma atlygiu už parduotą turtą, atliktus darbus ar suteiktas paslaugas), pajamų natūra nea ...
2021-04-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Sprendžiant, kokį VDU – dienos ar valandos – skaičiuoti, svarbu žinoti, kokiu režimu darbuotojas dirbo skaičiuojamuoju laikotarpiu, t. y. paskutinius tris mėnesius. Jeigu tuo laikotarpiu darbuotojas d ...
2021-04-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Išmoka užsienio vienetui už jo teikiamą mokymo paslaugą pelno mokesčiu prie pajamų šaltinio paprastai neapmokestinama.
2021-04-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Gauta kreditinė PVM sąskaita faktūra, kuria yra įforminama nuolaida ar pasikeitusi paslaugų vertė, deklaruojama PVM deklaracijoje (FR0600) tą mėnesį, kurį ir buvo gauta, t. y. 2021 m. sausio mėn. PM a ...
2021-04-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Lietuvos įmonės elektroninių paslaugų teikimas JAV neapmokestinamiesiems asmenims (gyventojams, nevykdantiems ekonominės veiklos) nėra laikomos PVM objektu Lietuvoje, tokia paslauga PVM neapmokestinam ...
2021-04-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai LT įmonė parduoda turtą, fiziškai esantį Vokietijoje, toks tiekimas nėra laikomas PVM objektu Lietuvoje. Tiekimas, kai Vokietijos pirkėjui parduodamas LT įmonės turtas, fiziškai esantis Vokietijoj ...
2021-04-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Net ir tuomet, kai dėl teisės aktų pasikeitimo įmonė patiria nuostolių, mokesčių administratorius laikosi pozicijos, kad gaminiai, kurie nebebus naudojami įmonės pajamoms uždirbti, turėtų būti laikomi ...
2021-04-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Grąžintinas PVM, kurį įmonė turi balanse 2020-12-31, neturėtų padengti už 2020 metus mokėtino pelno mokesčio sumos, nors abu šie mokesčiai mokami VMI, nurodant vieną įmokos kodą. Pelno mokesčio mokėji ...
2021-04-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Gyventojo apmokestinamosioms pajamoms priskiriamas pelnas, gautas pardavus nekilnojamąjį turtą, kuris nėra išlaikytas nuosavybėje 10 metų, pardavus kilnojamąjį registruotiną turtą, kuris nėra išlaikyt ...
2021-04-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Avansas apmokestinamas PVM tuo momentu, kai yra gaunamas / mokamas už konkrečią prekę ar paslaugą. Kai pagal sutarties sąlygas sumokėtas avansas lieka prekių tiekėjui, nes atsisakoma pirkti prekę ir t ...
2021-04-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Darbo užmokesčio sąnaudos, kurias kompensuoja gauta subsidija, bus neleidžiami atskaitymai 2020 metais, net jeigu VšĮ gautą subsidiją pripažintų finansavimo pajamomis 2020 metais.
2021-04-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Tarpiniai dividendai, kuriuos akcininkas paskyrė 2020 metais už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį, apskaitoje registruojami taip pat, kaip metiniai dividendai – mažinant nepaskirstytojo pelno ...
2021-04-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Tarpininkavimo paslaugos perkant lengvąjį automobilį būtų įskaičiuojamos į automobilio įsigijimo savikainą. Įmonės vidinėms reikmėms naudojamo automobilio PVM būtų neatskaitomas. Jeigu būtų nustatyta, ...
2021-04-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu įmonė savo vardu pirks prekes PL ir jas atgabenusi į LT parduos LT pirkėjams, bus laikoma, kad įmonė teikia ne gabenimo paslaugas, o vykdo prekybinę veiklą. Jeigu prekės iš PL įmonių bus perkamo ...
2021-04-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus sodininkų bendrijos neprivalo teikti finansinių ataskaitų. Sodininkų bendrija turi prievolę teikti pelno mokesčio deklaraciją (PLN204N). Nuo prievolės teikti ...
2021-04-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Įgyvendinti ketinimą atostoginių kaupinius, kuriuos įmonė skaičiuoja kas mėnesį, mokėti su atlyginimu, o vėliau atostogas suteikti nemokant atostoginių, greičiausiai nepavyks. Tai, ką įmonė skaičiuoja ...
2021-04-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Jeigu NT turtas nebuvo naudojamas įmonės veikloje, bus laikoma, kad tiekiama prekė, o ne ilgalaikis turtas. Jeigu įmonė turės įrodymus, patvirtinančius, kad toks NT tiekimas gali būti laikomas atsitik ...
2021-04-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Iki 2020 m. pabaigos galiojusio PMĮ redakcijoje buvo spraga, leidžianti tokiais atvejais, kai sudėjus kelių šeimos narių valdomų įmonių pajamas ir darbuotojų skaičių buvo viršytas tik vienas dydis, ta ...
2021-04-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Pirmieji finansiniai metai, už kuriuos reikia teikti finansines ataskaitas ir deklaracijas, prasideda nuo įsteigimo dienos ir baigiasi 2020-12-31. Net jeigu VšĮ nevykdė veiklos, ji privalo sudaryti 20 ...
2021-04-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Baudų ar kokių nors tiesiogiai teisės aktuose nustatytų sankcijų įmonėms, kurios moka dividendus, nėra. Joms tiesiog atsisakoma mokėti kai kurias subsidijas, nesudaromos naujos mokestinės paskolos sut ...
2021-04-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos