Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2024-02-08 | Skaitymo trukmė 3 min.
Skaičiuoja nenaudojamo turto likutinę vertę

Dėl to, kad apskaitoje nenaudojamo turto nusidėvėjimas tebeskaičiuojamas, o PMĮ neleidžia skaičiuoti tokio turto nusidėvėjimo, apskaitoje ir pagal PMĮ turto likutinės vertės bus skirtingos....

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Jeigu LT įmonė nelaikoma turinčia veiklos vykdymo vietą ar nuolatinį padalinį PL, kitoje ES valstybėje narėje (PL) sumokėtas PVM gali būti grąžinamas LT per EPRIS sistemą, pateikiant prašymą VMI, arba ...
2024-02-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
NTM objektu yra laikomas visas nekilnojamasis turtas, kuris yra įregistruotas NT registre, ne išimtis ir gamybiniai ar technologiniai pastatai. Viešai RC tinklalapyje yra skelbiama tik tokio NT mokest ...
2024-02-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai yra priimamas sprendimas likviduoti bendrovę, vadovas netenka savo įgaliojimų, nes paskirtasis likvidatorius įgyja bendrovės vadovo teises ir pareigas. Darbo sutartis su juridinio asmens vadovu pa ...
2024-02-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Tais atvejais, kai MB apskaičiuoja MB nariui 10 000 Eur dividendų, tačiau faktiškai išmoka 8 500 Eur ir skirtumą – 1 500 Eur – padengia iš PVM permokos kaip gyventojo 15 proc. GPM, nebūtų laikoma, kad ...
2024-02-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai apmokestinamasis asmuo gauna atlygį už pinigų turėjimą sąskaitoje ar indėlį banke, toks atlygis nėra laikomas gautu iš vykdomos ekonominės veiklos, kaip ji suprantama PVM apskaičiavimo tikslais. T ...
2024-02-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kadangi darbuotojas darbo sutartį nutraukia vasario mėnesį, jam darbdavys 2024 metais gali pritaikyti du 2024 metų NPD. Kai pirmasis NPD yra panaudotas sausio mėnesio atlyginimui, antrasis NPD taikoma ...
2024-02-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Reorganizuojama įmonė moka NTM iki turto perdavimo atskirtai įmonei, o anksčiau sumokėtas avansinis mokestis įskaitomas kaip šios įmonės sumokėtas NTM. Toks avansinis NTM atskirtai įmonei neperduodama ...
2024-02-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nors įmonė ir jos akcininkas laikomi asocijuotais asmenimis, o superkamų akcijų vertė didesnė kaip 90 000 Eur, jeigu iš akcininko superkamos nuosavos akcijos yra susijusios su nuosavo kapitalo mažinim ...
2024-02-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Pasikeitus juridinio asmens teisinei formai, įsipareigojimai išlieka. Iki pertvarkymo susidariusią darbo užmokesčio skolą MB nariui turėtų išmokėti įsipareigojimus perėmusi MB. Tačiau pagal šiuo metu ...
2024-02-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Dėl to, kad apskaitoje nenaudojamo turto nusidėvėjimas tebeskaičiuojamas, o PMĮ neleidžia skaičiuoti tokio turto nusidėvėjimo, apskaitoje ir pagal PMĮ turto likutinės vertės bus skirtingos.
2024-02-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
GPM312 deklaracijos priedai L ar U pasirenkami atsižvelgiant į tai, ar 2023 metais LT įmonėje dirbantis Baltarusijos pilietis GPM apskaičiavimo tikslais yra laikomas nuolatiniu ar nenuolatiniu LT gyve ...
2024-02-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai pirmą kartą pildant metinę NTM deklaraciją yra pritaikoma lengvata, apskaitoje registruojama galutinė mokėtina NTM suma, nes tai yra realus įsipareigojimas valstybės biudžetui. Tačiau nėra draudži ...
2024-02-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Akcininko juridinio asmens lėšų pasiėmimas likviduojant vienetą prilyginamas VP pardavimui jas išleidusiam vienetui. Danijos vieneto gautos LT vieneto VP pardavimo pajamos nėra laikomos Lietuvos pelno ...
2024-02-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Neatsižvelgiant į tai, kad sąskaita yra išrašyta 2024 metais, perleidus autoriaus teises 2023 metais, pajamas pripažinti ir pardavimo PVM apskaičiuoti reikės 2023 m. gruodžio mėnesį. PVM sąskaitoje fa ...
2024-02-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nėra svarbu, kaip sumokami pinigai – iš įmonės banko sąskaitos, kasos ar per atskaitingą asmenį, jeigu paslaugą pirko įmonė, ji turi metinėje GPM312 deklaracijoje deklaruoti gyventojui išmokėtas indiv ...
2024-02-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai darbuotojui taikomas valandinis atlygis ir jis yra mažesnis nei MVA, padaugintas iš koeficiento 1,65, dienpinigiai yra lyginami su apskaičiuotu atlyginimu. Atlyginimas apskaičiuojamas pagal darbo ...
2024-02-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 8 min.
Jeigu gyventojas mokestiniu laikotarpiu iš darbdavio gavo GPM neapmokestinamų dovanų, kurių bendra su prizais vertė ne didesnė kaip 200 Eur, ir iš kito gyventojo gavo dovanų 100 Eur, tai yra sumą, kur ...
2024-02-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Vidutinės įmonės aiškinamajame rašte apie valdybos narius turi būti atskleista informacija, susijusi su valdybos nariams išmokėtomis sumomis, suteiktomis paskolomis, sudarytais kitais tarpusavio sando ...
2024-02-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Lietuvoje praleistų dienų skaičius ukrainiečiams neskaičiuojamas. Toks skaičiavimas sustabdytas, kol Ukrainoje vyksta karas. Darbuotojai patys turi nuspręsti, ar jų socialiniai ir ekonominiai interes ...
2024-02-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Bendruoju atveju darbuotojas nėra laikomas asocijuotu asmeniu pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais. Todėl įmonei pagal pasirinkimo sandorį neatlygintinai suteikus darbuotojui (neasocijuotam asmeniui) ...
2024-02-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >