Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2022-11-21 | Skaitymo trukmė 3 min.
SF prekiaujant knygomis elektroniniu būdu

Prekiaujant knygomis elektroniniu būdu, kai įmokos iš gyventojų už jiems parduotas knygas yra priimamos į banko sąskaitą, kiekvienam gyventojui privaloma išrašyti sąskaitą faktūrą, neatsižvelgiant į tai, nori gyventojas ją gauti ar ne. Tačiau kai knygas parduoda ne PVM mokėtojas ir rašo paprastas sąskaitas faktūras, pirkėjo duomenys neįrašomi, jeigu taip pageidauja pirkėjas.

Klausimas

Įmonė pardavinėja knygas elektroniniu būdu. Į banką įplaukia lėšos pagal užsakymą iš fizinių asmenų. Ar reikia išrašyti sąskaitą faktūrą (įmonė nėra PVM mokėtoja), ar užtenka tik padaryti įrašą apskaitoje, pripažįstant pajamas?

MERITS atsakymas

Atsakydami į klausimą darome prielaidą, kad elektroniniu būdu parduodamų knygų pirkėjai yra Lietuvos gyventojai.

LRV nutarimu Nr. 780 patvirtintų Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių 3 punkte yra nustatyta: „Ūkio subjektai ne PVM mokėtojai, išskyrus fizinius asmenis, prekių tiekimui (paslaugų teikimui), kaip tai suprantama pagal LR PVM įstatymą, įforminti privalo naudoti sąskaitas faktūras. Šiame punkte nurodyti ūkio subjektai gali nenaudoti sąskaitos faktūros (išskyrus šių Taisyklių 28 punkte nustatytą atvejį), kai prekės tiekiamos (paslaugos teikiamos) ekonominės veiklos nevykdančiam fiziniam asmeniui ir jam išduodamas kasos aparato kvitas arba kai vadovaujantis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nereikalaujama naudoti kasos aparatų.“

Taigi, kai vykdoma elektroninė prekyba ir įmokos iš gyventojų už jiems parduotas elektronines knygas yra priimamos į banko sąskaitą, t. y. šiuo atveju kasos aparato neprivaloma naudoti, kiekvienam gyventojui privaloma išrašyti sąskaitą faktūrą, neatsižvelgiant į tai, nori gyventojas ją gauti ar ne.

Gyventojui išrašomoje sąskaitoje faktūroje, be privalomos tokio apskaitos dokumento informacijos, turi būti nurodyta pirkėjo pavadinimas (vardas ir pavardė), asmens kodas, prekės (paslaugos) pavadinimas, prekės (paslaugos) kaina. Kai pirkėjas yra ekonominės veiklos nevykdantis fizinis asmuo, pirkėjo vardas, pavardė, asmens kodas sąskaitoje faktūroje nurodomi pirkėjo pageidavimu (LRV nutarimo Nr. 780 5 p.). Jeigu pirkėjas nepageidauja, kad sąskaitoje būtų nurodyti jo duomenys, įmonė gali jų neįrašyti.

Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Praktinė situacija
2022-11-23 | TRUMPAI
| 1 min.
Kai akcininkas akcijas dovanoja UAB darbuotojui, tokia dovana yra laikoma su darbo santykiais susijusiomis pajamomis ir apmokestinama 20 proc. GPM. Jeigu dovaną gauna anūkas, šios dovanos apmokestinti ...
2022-11-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Įmonė, atsižvelgdama į kriterijus, apskaitoje gali pripažinti ilgalaikį nematerialųjį turtą, jį amortizuoti, o gauta dotacija mažinti šias amortizacijos sąnaudas. Gauta dotacija bus laikoma susijusia ...
2022-11-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Įmonių grupėje dalis funkcijų, tokios kaip strateginis valdymas, marketingas, buhalterija, IT, personalo valdymas, dažnai centralizuojama kontroliuojančiojoje bendrovėje arba kitoje grupės įmonėje. At ...
2022-11-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Dažniausiai tiesioginės išmokos už pasėlius ir naudmenų plotus yra skirtos pajamų lygiui palaikyti ir apskaitoje pripažįstamos pajamomis. Tokia išmoka yra priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms. Je ...
2022-11-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Praktinė situacija
2022-11-22 | TRUMPAI
| 2 min.
Praktinė situacija
2022-11-22 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-11-22 | TRUMPAI
| 2 min.
Leidžiamais atskaitymais gali būti pripažįstamos tik beviltiškos skolos. Kai užsienio pirkėjas skolos nesugrąžina dėl to, kad bankams yra taikomos tarptautinės sankcijos, tokia skola neatitiks bevilti ...
2022-11-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Prekiaujant knygomis elektroniniu būdu, kai įmokos iš gyventojų už jiems parduotas knygas yra priimamos į banko sąskaitą, kiekvienam gyventojui privaloma išrašyti sąskaitą faktūrą, neatsižvelgiant į t ...
2022-11-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Teisės aktai nedraudžia už gyventoją jo mokestines prievoles įvykdyti kitam asmeniui, jeigu tarp šalių yra toks susitarimas. Tačiau už gyventoją sumokėtas GPM gali tapti jo pajamomis, jeigu tokiu sand ...
2022-11-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Praktinė situacija
2022-11-21 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-11-21 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-11-21 | TRUMPAI
| 1 min.
Įmonė registruoja ilgalaikį turtą apskaitoje tada, kai įgyja į jį nuosavybės teisę. Kol įranga įmonei nepriklauso, atidavimo eksploatuoti aktai nerašomi ir nusidėvėjimas neskaičiuojamas.
2022-11-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu LT gyventojas gauna pajamų, išskyrus dividendus, palūkanas, honorarą, iš užsienio valstybės, su kuria LT yra sudariusi DAIS, GPM LT neturėtų būti mokamas, jeigu nuo tokių pajamų mokestis yra sum ...
2022-11-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Ar verslo partneriams organizuota kelionė į užsienį ir ten vykę mokymai galėtų būti laikomi reprezentaciniu renginiu, priklausytų nuo to, ar įmonė surinktų tokią aplinkybę patvirtinančius įrodymus. Re ...
2022-11-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Praktinė situacija
2022-11-18 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-11-18 | TRUMPAI
| 2 min.
Praktinė situacija
2022-11-18 | TRUMPAI
| 1 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >