Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Valdymo paslaugos


LT įmonei vidaus audito paslaugą suteikė asocijuota Kipro ar Ukrainos įmonė

2020-11-24

Lietuvos įmonė, norėdama tokias audito paslaugų sąnaudas priskirti leidžiamiems atskaitymams, turėtų turėti įrodymus, patvirtinančius, kad tokios paslaugos faktiškai buvo suteiktos (kas konkrečiai...

Fiksuotos valdymo paslaugų sąskaitos ir vienas metinis aktas

2020-04-21

Fiksuotos sąskaitos kas mėnesį už valdymo paslaugas galėtų būti išrašomas, o faktiškai suteiktų paslaugų ar atliktų darbų aktas galėtų būti parengiamas metams pasibaigus, jeigu įmonė...

Įmonės gauna sąskaitas už valdymo paslaugas iš Suomijos

2020-04-15

Valdymo paslaugos apmokestinamos pagal bendrąją PVM taisyklę, taikomą paslaugoms: atvirkštinį PVM skaičiuoja pirkėjas. Toks PVM atskaitomas, jeigu įmonė vykdo PVM apmokestinamąją veiklą, o...

LT įmonės vadovas ir darbuotojai vyksta į LV patronuojamąją įmonę organizuoti veiklos

2019-10-31

Prekybos vietų ir darbuotojų paieška, jų mokymas ir veiklos organizavimas Latvijos įmonėje nėra darbas LT įmonėje, todėl, jeigu bus tokie komandiruotės tikslai, kelionės, nakvynės ir dienpinigių...

Valdymo mokesčių paskirstymas įmonių grupėje

2019-08-14

Paskirstant kaštus įmonių grupėje svarbu atsižvelgti ne tik į kainodaros ekonominę dalį (maržą, pelningumą), bet ir į teisingą paskirstymo metodiką. Čia rasite trumpą komentarą...

Valdymo paslaugų ir „back office“ paslaugų kainodaros povandeniai akmenys. Klaidos dokumentuojant prekių tiekimo ir įsigijimo sandorių kainodarą.

2019-07-11

[VIDEO] 2019 m. birželio 19 d. PRO laidos „Sandoriai per ištiestą ranką: kas tai ir kaip nepadaryti klaidų?" vaizdo įrašas

Filmukas "Zita gavo iš motininės įmonės sąskaitą už valdymo paslaugas"

2019-07-11

[VIDEO] 2019 m. birželio 19 d. PRO laidos „Sandoriai per ištiestą ranką: kas tai ir kaip nepadaryti klaidų?" vaizdo įrašas

Apskaitos, teisines ir finansų paslaugas asocijuotųjų asmenų kainodaros tikslais nori laikyti mažos pridėtinės vertės paslaugomis

2018-11-20

Grupės įmonių viena kitai teikiamos kai kurios apskaitos ir teisinės paslaugos nustatant kainodarą tarp asocijuotųjų asmenų galėtų būti priskiriamos mažos pridėtinės vertės paslaugomis taip...

LT įmonė mokės už patronuojančiosios įmonės atstovo apgyvendinimą ir automobilį

2018-06-28

Iš užsienio atvykusio svečio apgyvendinimo ir automobilio nuomos bei degalų išlaidos turėtų būti laikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis ir apmokestinamos GPM Lietuvoje kaip gautos...

LT įmonė neišrašo sąskaitos faktūros už suteiktas valdymo paslaugas

2018-06-14

Jeigu LT įmonės darbuotojai už suteiktas valdymo paslaugas neišrašė sąskaitos faktūros susijusiai įmonei, tokiai situacijai mokesčių administratorius pritaikytų PMĮ  40 str. 2 dalies nuostatą...

LT vieneto vadovas vyksta į dukterinę įmonę kontroliuoti šios įmonės veiklos

2018-03-09

LT vienetas patronuojamajai (dukterinei) įmonei gali teikti valdymo paslaugas. LT vienetas gali būti ir pasyvusis akcininkas, kuris pasyviai kontroliuoja ir valdo savo investiciją. Mūsų manymu, tiek...

Valdymo ataskaitoje – sandoriai su susijusiomis šalimis ir akcininkų susitarimai

2017-12-06

Įmonės, kurių VP prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, rengia ne tik metinį pranešimą, bet ir valdymo ataskaitą. Sudarant 2018 ir vėlesnių metų finansines ataskaitas, reikės pateikti informaciją...

Įmonės darbuotojai atliko darbo funkcijas kitoje įmonėje

2017-04-27

Jeigu vienos įmonės darbuotojai veikė kitos įmonės naudai, reikėtų laikyti, kad įmonė teikė paslaugas. Reikėtų ne kompensuoti išlaidas (darbo užmokesčio, ryšių ar degalų ), bet nustatyti,...

Pasyvi kontroliuojančioji bendrovė patiria sąnaudų įsigydama akcijų paketą

2016-11-28

Mūsų manymu, pasyvios kontroliuojančiosios bendrovės patirtos su akcijų įsigijimu susijusios sąnaudos (notaro, teisinių paslaugų, paskolos palūkanų) turėtų būti laikomos leidžiamais atskaitymais,...

Patronuojančioji įmonė išrašo sąskaitą už valdymo paslaugas

2016-10-27

Paaiškėjus, kad patronuojančioji įmonė yra „tuščia“, mokesčių administratorius galėtų pagrįstai teigti, kad ši įmonė faktiškai nesuteikė jokių valdymo paslaugų patronuojamajai įmonei....

LT įmonė CY patronuojančiajai įmonei moka dividendus

2016-07-21

Atsižvelgiant į nuo 2016-03-26 įsigaliojusias PMĮ 32 str. 6 dalies pataisas, pasyviajai CY kontroliuojančiajai bendrovei išmokamiems dividendams gali būti netaikoma dividendų neapmokestinimo lengvata.

Su valdybos nariu sudaroma civilinė sutartis

2016-06-16

Valdybos nario teikiamos paslaugos GPM apskaičiavimo tikslais turėtų būti laikomos individualiąja veikla ir pajamos turėtų būti apmokestinamos kaip profesinės veiklos pajamos. Tačiau VMI valdybos...

Lengvatinio PM tarifo taikymas įmonėse, kurių akcijas valdo tas pats akcininkas

2016-05-17

Kai tas pats akcininkas valdo 100 proc. UAB „A“ akcijų ir 50 proc. UAB „B“ akcijų ir kai abi įmonės atitinka PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytus kriterijus, abi įmonės gali taikyti lengvatinį...

Rusijos įmonė įsteigė atstovybę Lietuvoje

2016-03-25

Atstovybės savo finansinių ataskaitų nesudaro. Užsienio įmonės neteikia finansinių ataskaitų Juridinių asmenų registrui, tačiau turi teikti visas mokesčių, kuriuos privalo sumokėti, deklaracijas...

Turi IĮ, ūkininko ūkį ir kartu su tėvu valdo UAB akcijas

2016-02-25

Jeigu tėvas nebus laikomas šeimos nariu, kaip tai suprantama pagal PMĮ, UAB galės taikyti lengvatinį 5 proc. pelno mokesčio tarifą.

LT įmonė iš patronuojančiosios IT įmonės įsigyja konsultavimo ir agento paslaugas

2016-01-06

Dėl sandorių su užsienio susijusiais asmenimis įmonei gali atsirasti prievolė registruoti nuolatinę buveinę, ji taip pat gali prarasti dalį sąnaudų. VMI, tirdama LT įmonių sandorius su susijusiais...

Fizinis asmuo perleidžia kito vieneto akcijas savo 100 proc. valdomai įmonei

2015-11-03

Kai fizinis asmuo perleidžia kito vieneto akcijas savo 100 proc. valdomai įmonei, toks sandoris laikomas sandoriu tarp susijusių asmenų ir jam turi būti taikoma „ištiestosios rankos“ principo...

Patronuojančioji įmonė uždirba palūkanų ir obligacijų pardavimo pajamų

2015-09-24

Paskolų sandoriai, iš kurių uždirbama palūkanų, vertybinių popierių perleidimo sandoriai apskaičiuojant PVM gali būti laikomi atsitiktiniais sandoriais (neekonomine veikla) arba PVM neapmokestinamais...

Valdybos nariui, kuris yra ir darbuotojas, ketinama mokėti atlygį už valdymo paslaugas

2015-07-15

Valdybos nario, kuris dirba įmonėje pagal darbo sutartį, gautas atlyginimas už valdymo paslaugas paprastai perkvalifikuojamas į darbo užmokestį, nes įmonėms nepavyksta atskirti darbuotojo ir valdybos...

Valdybos nariams skiriamos tantjemos

2015-04-14

Kaip išvengti mokesčių mokėjimo rizikų

„Transakcijų kainodaros pagrindai“

2015-04-07

Elektroninis seminaras apie asocijuotų asmenų transakcijų kainodaros pagrindus.
2002-06-01

Patronuojančioji įmonė išrašo sąskaitą LT įmonei už valdybos nario keliones

2015-02-09

Ar šios sąnaudos laikomos leidžiamais atskaitymais

Fizinis asmuo tiesiogiai valdo 55 proc. vienos įmonės akcijų ir netiesiogiai – 54 proc. kitos įmonės akcijų

2014-11-03

Ar gali jo valdomos įmonės taikyti lengvatinį 5 % pelno mokesčio tarifą

Gyventojo kontroliuojama įmonė turės kitos įmonės kontrolinį akcijų paketą

2014-08-13

Ar bus taikomas 5 proc. PM tarifas, jei 60 proc. akcijų įsigys UAB, kurios vienintelis akcininkas turi 40 proc. akcijų?

Dividendai juridiniam asmeniui

2014-06-04

Kokios mokestinės prievolės tenka dividendus išmokančiai ir gaunančiai įmonei?

Valdymo paslaugų sąnaudos

2014-04-14

Elektroninis seminaras apie akcininkų dukterinėms bendrovėms teikiamas valdymo paslaugas ir su jomis susijusią pelno mokesčio problematiką.

Atsiskaičius su MB vadovu, nebelieka pelno

2014-04-03

Kokią sumą MB vadovui bendrovė gali mokėti pagal paslaugų sutartį?

UAB akcininko žmona turi individualią įmonę

2013-05-13

Ar dėl tokio šeimos verslo atsiranda mokestinių pasekmių?

Sutuoktiniai įsteigė po UAB

2013-05-10

Ar atsiranda prievolė ir kada abiem įmonėm registruotis PVM mokėtojomis?

Išlaidos dėl dukterinės bendrovės kapitalo didinimo

2013-04-26

Ar išlaidos, patirtos įsigyjant dukterinės įmonės naują akcijų emisiją, yra leidžiami atskaitymai? Ar motininė įmonė gali atskaityti tokių išlaidų pirkimo PVM?

4 leidžiamų atskaitymų sąlygos

2013-02-24

Šis elektroninis seminaras yra renginio "PM leidžiamų atskaitymų problematika [2013 m. vasaris] dalomoji medžiaga.

Komandiruotė į dukterinę įmonę

2013-01-23

Darbuotojo siuntimas į dukterinę įmonę pelno mokesčio tikslais dažniausiai nelaikomas komandiruote, kai darbuotojas siunčiamas vadovauti dukterinei įmonei.

Valdymo paslaugų pirkimas iš juridinio asmens

2012-05-02

Iš juridinio asmens įsigytos valdymo paslaugos laikomos leidžiamais atskaitymais tik tada, jeigu paslaugas įsigijusi įmonė gali pagrįsti, kad sąnaudos buvo faktiškai patirtos, įprastinės ir...

MERITS: valdymo mokesčiai ne visada leidžiami atskaitymai

2012-04-02

Motininių bendrovių renkami valdymo mokesčiai gali būti neleidžiami atskaitymai net ir tais atvejais, jei marža pagrįsta taip vadinama "transfer pricing" dokumentacija.

Automobiliu naudojasi valdybos narys

2012-03-21

Išlaidos valdybos nario, kuris nėra darbuotojas, automobiliui priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams, jeigu įmonė negali pademonstruoti, kad tai yra valdybos nario atlygio paketo dalis už teikiamas...

5% pelno mokesčio lengvata

2012-02-24

5% pelno mokesčio tarifas gali būti taikomas, jeigu vienintelis įmonės akcininkas nevaldo daugiau kaip 50% kitos įmonės akcijų. Apribojimas dėl lengvatinio mokesčio tarifo taikymo siejamas su...

Akcininkas kontroliuoja keletą bendrovių

2012-01-12

Jeigu akcininkas kontroliuoja keletą bendrovių ir pats vykdo ekonominę veiklą, 155 000 Lt per paskutinius 12 mėnesių PVM mokėtojo ribai skaičiuoti sumuojamos visų kontroliuojamų bendrovių ir...

“Išorinių” valdybos narių išlaidų apmokėjimas

2011-10-28

Valdybos narys į teikiamų valdymo paslaugų apmokestinamąją vertę turėtų įtraukti visas sanaudas, kurios patirtos teikiant valdymo paslaugą ir kurios neturi savarankiško tikslo.