Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Paslaugos iš užsienio ir į užsienį


Teikia apsaugos paslaugas PL įmonei

2023-08-24

Jeigu LT įmonė saugo NT objektą, esantį Lietuvoje, tuomet tokia paslauga turėtų būti apmokestinama PVM Lietuvoje, o PL įmonė jį galėtų susigrąžinti per EPRIS sistemą, jeigu ji pati Lietuvoje...

VšĮ įsigijo aktorių atrankos paslaugą iš JAV

2023-06-16

Atsižvelgiant į tai, kad VšĮ leidžia knygas, kuria filmus, rengia seminarus už atlygį, bus laikoma, kad VšĮ vykdo ekonominę veiklą, nepaisant to, kad gautos komercinės veiklos pajamos naudojamos...

LT įmonė organizuoja įrangos gabenimą remontuoti iš UA į CZ

2023-06-01

Paprastai, kai prekės įvežamos iš trečiųjų šalių į kitą ES valstybę remonto tikslais ir po remonto yra sugrąžinamos atgal jų savininkui, yra forminama muitinės laikinojo įvežimo procedūra...

Gavo SF iš Italijos varžybų organizatoriaus už startinį mokestį

2023-05-26

Iš užsienio šalies varžybų organizatoriaus gavus sąskaitą už startinį mokestį, kuris pagal LT PVMĮ nuostatas nebūtų LT apmokestinamas PVM, neatsiranda prievolės skaičiuoti PVM atvirkštiniu...

Iš ES įsigijo sveikatos priežiūros paslaugą

2023-05-24

Paslaugų įsigijimas iš ES nėra apmokestinamas PVM atvirkštiniu būdu, jeigu tokios paslaugos pagal PVMĮ nėra apmokestinamos PVM. Toks PVM neapmokestinamų paslaugų įsigijimas iš ES tiekėjo nėra...

LT įmonė gauna iš „Bolt“ kompensaciją už jų lipdukus

2023-04-03

Kai įmonė leidžia ant nuosavų automobilių, naudojamų nuomos tikslais, klijuoti kitos įmonės logotipus, tai laikoma reklama. O sąskaitos, kurias rašo „Bolt“ už LT įmonę, yra išrašomos...

Elektroniniu būdu pirko „Affinity V2 Universal License“ ir gavo sąskaitą vadovo vardu

2023-03-16

Bendruoju atveju, apmokestinamajam asmeniui įsigijus elektroniniu būdu teikiamą paslaugą iš užsienio asmens, tokių paslaugų PVM privalo apskaičiuoti ir sumokėti LT pirkėjas. Jeigu PVM skaičiavo...

Perka paslaugas iš JK ir JAV ir skaičiuoja atvirkštinį PVM

2023-03-15

Kai LT įmonė perka elektroninę paslaugą, atsiranda prievolė taikyti atvirkštinį PVM Lietuvoje. Įsigyjant renginio stebėjimo paslaugą, kuri teikiama internetu, ši paslauga nelaikoma elektronine...

Ukrainos įmonė suteikė tarpininkavimo paslaugą su įskaičiuotu PVM

2023-03-01

Tarpininkavimo paslaugą iš užsienio šalies įsigijo įmonė – apmokestinamasis asmuo, todėl tokios paslaugos suteikimo vieta bus laikoma Lietuva ir prievolė nuo tokių paslaugų atvirkštiniu būdu...

Užsienio įmonės filialas LT įsigijo ryšio paslaugas iš LV

2023-02-20

Kai iš LV tiekėjo ryšio paslaugas įsigyja užsienio įmonės filialas LT, kuris pagal paslaugų pirkimo sutartį yra minėtų paslaugų pirkėjas, ir faktiškai naudosis šiomis paslaugomis, tai tokios...

Internetinių seminarų apmokestinimas PVM

2023-01-26

PVM apskaičiavimo tikslais internetu organizuojami mokymai, kai tokių mokymų esminis elementas – gyvas žmonių dalyvavimas ir bendravimas, ir jie transliuojami realiu laiku, nėra laikomi elektroniniu...

Vykdo IV ir perka elektronines paslaugas iš užsienio

2023-01-20

Bendruoju atveju, apmokestinamajam asmeniui įsigijus paslaugą iš užsienio apmokestinamojo asmens, atsiranda prievolė nuo tokių paslaugų atvirkštiniu būdu apskaičiuoti PVM LT ir jį deklaruoti...

Iš LV įmonės perka pašto adreso LV nuomos paslaugą

2023-01-16

Latvijos įmonės suteikta pašto adreso nuomos paslauga yra laikoma tiesiogiai susijusia su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais, esančiais Latvijoje, ir laikoma PVM objektu Latvijoje. Todėl tokia...

Iš Airijos paslaugų teikėjo negauta PVM SF

2022-11-08

Perkant paslaugas iš užsienio įmonės, išlaidos gali būti pripažįstamos sąnaudomis pagal kitokius dokumentus nei PVM sąskaita faktūra, jeigu iš jų galima spręsti, kad LT įmonei yra suteikta...

Ne PVM mokėtojas programas ir vaizdo įrašus parduoda per „Google“

2022-09-27

Norint pripažinti pajamas ir užregistruoti jas apskaitoje, nebūtina turėti sąskaitas. Pakaks pardavimo suvestinių, ataskaitų ir mokėjimo dokumentų. Tačiau PVM apskaičiavimo tikslais reikia žinoti,...

Deklaruos ir registruos i.SAF iš Norvegijos įsigytą automobilio remonto paslaugą

2022-09-23

Kai automobilio remonto paslaugos teikėjas ir pirkėjas yra įsikūrę skirtingose valstybėse, paslauga persikelia į pirkėjo valstybę, jeigu pirkėjas yra apmokestinamasis asmuo. Prievolė apskaičiuoti...

Iš Belgijos įmonės pirko remonto darbus ir detales

2022-09-19

Kai šalys susitaria dėl automobilio remonto darbų atlikimo ir pirkėjas neketina sudaryti dviejų sandorių – įsigyti automobilio remonto paslaugų ir pirkti automobilio detalių, tokiu atveju remontui...

Ukrainos gyventojui sumokėjo už vežimo paslaugas

2022-05-27

Nenuolatiniam LT gyventojui išmokėtos sumos už suteiktas vežimo paslaugas nėra LT GPM objektas, tačiau tokios išmokos turėtų būti deklaruojamos GPM312 deklaracijos U priede. LT įmonė iš užsienio...

Veiklos nevykdanti UAB, ne PVM mokėtoja, perka paslaugas iš užsienio

2022-05-19

Paslaugas iš užsienio perkantis ne PVM mokėtojas paprastai turi apskaičiuoti ir sumokėti tokių paslaugų PVM Lietuvoje, net jeigu LT įmonė realios ekonominės veiklos nevykdo, nes LT VMI ją laiko...

LT įmonė nuomoja prekes LV įmonėms

2022-05-10

Kai LT įmonė nuomoja prekes LV įmonei, nėra svarbu, ar paslaugų pirkėjas yra PVM mokėtojais. Visais atvejais PVM neskaičiuojamas, nes paslaugos suteikimo vieta persikelia į LV ir už PVM atsakinga...

LT įmonė perpardavė dalį draudimo sumos LV įmonei

2022-05-09

LV įmonės draudimo išlaidos galėtų būti laikomos kompensacija, jeigu tokios išlaidos būtų perleidžiamos tomis pačiomis sąlygomis – be antkainio. Kai draudimo išlaidos perparduodamos taikant...

Teikia LT esančių įmonių valdymo paslaugą Dubajuje gyvenančiam LT piliečiui

2022-05-04

Jeigu paslaugos yra teikiamos gyventojui, kuris nuolat gyvena už ES ribų, jam suteiktos paslaugos turėtų būti laikomos ne PVM objektu LT ir PVM neskaičiuojamas. Tačiau šiuo atveju būtina turėti...

LT įmonė gavo sąskaitą iš „Booking.com“

2021-11-15

Jeigu sąskaita gauta už tarpininkavimo paslaugas, t. y. užsienio įmonė LT įmonei suteikė galimybę per jos svetainę parduoti apgyvendinimo paslaugas klientams, tuomet LT įmonė skaičiuos PVM...

Ukrainietiškas PVM, taikomas reklamos ir kompiuterių remonto paslaugoms

2021-11-05

Kompiuterių, kurie yra Ukrainoje, remonto darbų PVM Lietuvoje neturėtų būti skaičiuojamas, jeigu būtų laikoma, kad paslaugas pirko ir savo reikmėms naudojo Ukrainoje esantis LT įmonės nuolatinis...

Įsigijo tarpininkavimo, rinkotyros, konsultavimo paslaugų...

2021-09-23

EE, LV ĮMONĖS > LT ĮMONĖ. Konsultavimo, tarpininkavimo, naujų pirkėjų paieškos paslaugos o Sąnaudos pripažintos leidžiamais atskaitymais

LT MAŽOJI BENDRIJA > LT...

Savęs mokesčių mokėtoju nelaikantis juridinis asmuo perka paslaugą iš Vokietijos gyventojo

2021-09-13

Kiekvienas juridinis ar fizinis asmuo PVM apskaičiavimo tikslais gali tapti apmokestinamuoju asmeniu ir jam gali atsirasti prievolė skaičiuoti PVM, kai susiklosto tam tikros aplinkybės, pavyzdžiui,...

LT įmonė, ne PVM mokėtoja, įsigijo prekių sandėliavimo paslaugą iš JAV įmonės

2021-08-26

Jeigu LT įmonė neturi nuolatinio padalinio JAV, tuomet PVM nuo prekių sandėliavimo paslaugos, suteiktos JAV, vertės reikės mokėti Lietuvoje – įmonės įsikūrimo valstybėje. Pirkėjui, Lietuvos...

Futbolo klubas perleidžia žaidėją kitos ES valstybės klubui

2021-08-23

Kai perleidžiamos teisės į sportininko teikiamas paslaugas, tokių teisių perleidimas laikomas paslauga. Kai tokia paslauga teikiama ES apmokestinamajam asmeniui, ji laikoma suteikta toje valstybėje,...

Pirko finansų valdymo mokymo paslaugą iš Ukrainos gyventojo

2021-08-06

Kai LT įmonė įsigyja finansų valdymo mokymo paslaugas iš Ukrainos gyventojo, tokių paslaugų suteikimo vieta laikoma Lietuva. Tokiu atveju LT įmonei atsiranda prievolė nuo tokių paslaugų atvirkštiniu...

Nusipirko paslaugą iš Jungtinės Karalystės įmonės

2021-08-02

Jeigu iš JK gauta PVM sąskaita faktūra išrašyta už suteiktas viešbučio paslaugas, tokį PVM reikėtų susigrąžinti iš JK VMI. Jeigu iš JK buvo įsigyta kitokia, pavyzdžiui, elektroniniu būdu...

Teikia paslaugas Anglijos įmonei kitoje ES valstybėje ir įsigyja prekių kitoje ES valstybėje narėje

2021-05-31

Kai LT įmonė perka prekes iš ES valstybės narės, nurodo LT PVM kodą, bet prekės nugabenamos į kitą ES valstybę narę, skaičiuojamas LT PVM dėl prekių įsigijimo, bet jis neatskaitomas –...

Perka tarpininkavimo paslaugas iš Monake apsigyvenusio lietuvio

2021-05-04

Išmokos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, kai jų tokį statusą patvirtina dabartinės jų rezidavimo valstybės mokesčių inspekcijos administratorius, Lietuvoje neapmokestinamos. Pajamas išmokėjusi...

Perka automobilių statymo ir ID kortelių tvarkymo paslaugą Švedijoje

2021-04-19

Kai Lietuvos nuolatinis padalinys Švedijoje perka paslaugas iš Švedijos įmonės ir tas paslaugas sunaudoja Švedijoje, tokių paslaugų suteikimo vieta bus laikoma Švedija. Tokios paslaugos nėra...

Iš „Google“ įsigytos el. pašto dėžučių paslaugos PVM deklaravimas

2021-04-01

LT įmonė įsigytas elektronines „Google“ pašto dėžučių paslaugas turi apmokestinti atvirkštiniu būdu ir apskaičiuoti 21 proc. PVM Lietuvoje. Kai tokios paslaugos yra skirtos PVM apmokestinamai...

Ispanijos gyventojo užsakymu prekes iš LT gabena į ES

2021-03-29

Ispanijos gyventojui, neapmokestinamajam asmeniui, suteikta prekių gabenimo paslauga, kai prekės gabenamos tarp valstybių narių ir gabenimas prasideda Lietuvoje, apmokestinama 21 proc. LT PVM.

Įsigijo paslaugas iš PL ne PVM mokėtojo

2021-03-24

Kai paslaugos teikėjas ir pirkėjas yra įsikūrę skirtingose valstybėse, pagal pagrindinę paslaugų suteikimo apmokestinamajam asmeniui vietos nustatymo taisyklę, paslauga persikelia į pirkėjo...

LT įmonė turi LV PVM kodą ir gauna sąskaitą už pakuotės tvarkymo paslaugą su latvišku PVM

2021-03-02

Jeigu LT įmonė neturi Latvijoje nuolatinio padalinio, kuris pirktų ir naudotų paslaugą savo reikmėms, tuomet pakuočių tvarkymo paslauga LT įmonei turėtų būti parduota taikant atvirkštinį...

Iš ES gyventojų perka konsultavimo, vertimo, teksto redagavimo paslaugas

2020-12-29

Atvirkštiniam PVM apskaičiuoti nereikia jokių specialių įrodymų. Pakanka to fakto, kad LT įmonė perka paslaugą iš užsienyje gyvenančio asmens. Toks asmuo bus laikomas vykdančiu ekonominę...

Veža į Rygą kremuoti palaikus

2020-12-15

Kai iš LV įmonės kremavimo paslaugą įsigyja LT apmokestinamasis asmuo, tai prievolė atvirkštiniu būdu apskaičiuoti PVM tenka pirkėjui – LT įmonei. Darbuotojo siuntimas iš nuolatinės darbo...

Išsinuomotas N1 kategorijos automobilis naudojamas Vokietijoje

2020-10-30

Krovininio automobilio nuomos kitai LT įmonei paslauga bus apmokestinama PVM, nebent nuomininkas būtų LT įmonės nuolatinis padalinys užsienyje. Jeigu nuomojasi užsienyje esantis LT įmonės padalinys,...

LT įmonė, ne PVM mokėtoja, sąskaitas už reklamą iš Danijos įmonės gauna su PVM

2020-09-08

Paslaugų teikėjas pats sprendžia, ar surinko pakankamai įrodymų, kad kitoje valstybėje narėje įsikūręs pirkėjas yra apmokestinamasis asmuo. Jeigu mano, kad vienintelis tikras įrodymas yra pirkėjo...

Kam suteikta paslauga: užsienio įmonei ar jos LT filialui?

2019-12-05

LT įmonė suteikia paslaugas užsienio įmonei, turinčiai Lietuvoje filialą. Kaip nustatyti, kas įsigijo paslaugą? Jeigu paslaugos pirkėju laikyti užsienio įmonę, tuomet suteiktos paslaugos...

LT įmonė iš užsienio banko perka faktoringo paslaugas

2019-11-28

Sąnaudos dėl faktoringo paslaugų gali būti leidžiami atskaitymai. Iš užsienio banko perkamos paslaugos bus apmokestinamos atvirkštiniu PVM. Pirkėjo skola dėl faktoringo nemažėja ir kreditinės...

Teikia paslaugas užsienyje ir nori tapti PVM mokėtoja Lietuvoje

2019-11-15

Paslaugų teikimas užsienio įmonei, kai paslaugų suteikimo vieta laikoma ne Lietuva, PVM neapmokestinamas, nes laikomas ne PVM objektu, tačiau tokia veikla suteikia teisę šioms paslaugoms teikti...

Iš PL įmonės išsinuomojo statybinį vagonėlį

2019-11-14

Iš Lenkijos įmonės išsinuomoto statybinio namelio – kilnojamojo daikto – nuoma būtų apmokestinama atvirkštiniu PVM Lietuvoje, jeigu LT įmonė tą namelį atsigabentų ir naudotų Lietuvoje....

ES pirkėjo PVM kodas ir paslaugų teikimas nuo 2020-01-01

2019-11-13

Reikalavimas, kad ES pirkėjas turėtų kitos nei Lietuva PVM mokėtojo kodą, būtinas tiekiant prekes į ES, nes tik tokiu atveju gali būti taikomas 0 proc. PVM. Teikiant paslaugas šis reikalavimas...

Remontuoja užsienio įmonės mobilųjį ir kompiuterį

2019-11-07

Kilnojamųjų daiktų remonto ir priežiūros paslauga PVM apmokestinama ten, kur yra įsikūręs pirkėjas. Pirmiausia nustatoma, kas yra pirkėjas – užsienio įmonė ar Lietuvoje esantis jos padalinys...

LT įmonė Vokietijoje tiesia telekomunikacijų tinklus

2019-10-30

Telekomunikacijų tinklų tiesimas žemės sklype, kuris yra Vokietijoje, turėtų būti laikomas su nekilnojamuoju daiktu Vokietijoje susijusia paslauga, kuri turėtų būti apmokestinama PVM Vokietijoje...

Likvidavo LV įmonės patronuojamąją įmonę Lietuvoje

2019-10-24

LT įmonės likvidavimo paslaugą užsakė ir savo reikmėms pirko LV įmonė. Tokios paslaugos suteikimo vieta turėtų persikelti į Latviją, kur LV įmonė skaičiuotų atvirkštinį PVM. Lietuvoje...

Ne PVM mokėtojas nori atskaityti iš užsienio įmonių įsigytų paslaugų PVM

2019-10-04

Iš užsienio įmonės įsigijusi reklamos paslaugas („Google“ ar „Facebook“), įmonė, ne PVM mokėtoja, apskaičiuoja pardavimo PVM, bet neturi teisės į PVM atskaitą, todėl PVM moka į biudžetą....

Organizuoja mokymus Latvijoje

2019-09-10

Mokymo renginių lankymas laikomas įvykusiu ten, kur renginys vyksta, ir tokia paslauga yra tos valstybės narės PVM objektas. Todėl visos prievolės, susijusios su PVM – tiek paslaugų apmokestinimu...

Pirko darbuotojų instruktavimo paslaugą iš Lenkijos gyventojo

2019-05-23

Iš Lenkijos gyventojo įsigytos darbuotojų instruktavimo ir mokymo naudotis įranga paslaugos apmokestinamos PVM Lietuvoje, nes paslaugos pirkėja yra LT įmonė. Atvirkštiniu būdu apskaičiuotą PVM...

VšĮ perka paslaugas iš užsienio

2019-02-12

VšĮ, kuri yra PVM mokėtoja arba pagal PVMĮ laikoma apmokestinamuoju asmeniu, nuo iš užsienio įsigytų paslaugų vertės skaičiuoja PVM atvirkštiniu būdu, net jeigu tos paslaugos skirtos ne ekonominei...

Įsigyta dalyvavimo konferencijoje Estijoje paslauga

2019-01-02

LT įmonės įsigyta renginio lankymo paslauga laikoma suteikta Estijoje, todėl apmokestinama estišku PVM.

LT UAB kitos LT įmonės užsakymu projektuoja pastatą užsienyje

2018-09-25

Kai yra konkretus pastatas ir žinoma, kur jis statomas, visos jo projektavimo, konsultavimo ar tarpininkavimo paslaugos apmokestinamos PVM toje ES valstybėje, kurioje pastatas bus, net jeigu sandoris...

Teikia prekių gabenimo ES teritorijoje paslaugas Šveicarijos įmonei

2018-07-26

Užsienio įmonėms teikiamos prekių vežimo paslaugos – ne PVM objektas Lietuvoje, nepriklausomai nuo to, kur faktiškai prekės gabentos (ES, LT teritorijoje ar už ES ribų). Išrašant PVM sąskaitą...

Iš PL įmonės pirko ir kitai PL įmonei perpardavė teisines paslaugas

2018-07-12

Teisinėms paslaugoms paprastai taikoma bendroji paslaugų vietos nustatymo taisyklė – PVM skaičiuojamas pirkėjo šalyje. Kai LT įmonė įsigyja tokias paslaugas iš PL įmonės, pareiga apskaičiuoti...

LT įmonė parduoda užsienio įmonėms oro uosto privilegijų korteles

2018-07-04

Kortelių, suteikiančių teisę nemokamai ar lengvatine kaina naudotis konkretaus oro uosto infrastruktūra (automobilių stovėjimo aikštele, laukiamosiomis salėmis ir pan.), pardavimas apmokestinamas...

Iš JAV įmonės įsigijo interneto svetainę

2018-06-20

Interneto svetainės sukūrimas ir pardavimas laikomas elektronine paslauga. Kai tokias paslaugas iš užsienio įmonės įsigyja LT apmokestinamasis asmuo, taikoma bendroji paslaugų vietos nustatymo...

Įmonė iš Makedonijos perka į Olandiją importuojamų prekių pakavimo paslaugas

2018-05-18

Paprastai pakavimo paslaugos įtraukiamos į importuojamų prekių vertę, nuo kurios skaičiuojamas importo PVM, todėl įsigyjant jas iš trečiųjų šalių atskirai PVM apmokestinti nereikia. Kai perkamos...

Gavo sąskaitą su ES šalies PVM už stendo ir ploto nuomą parodoje

2018-05-17

Už salės ploto nuomą, stendo įrengimą ir nuomą bei kitas panašias paslaugas PVM skaičiuoja kitoje ES valstybėje įsikūręs pirkėjas. Tokios paslaugos nelaikomos susijusiomis su nekilnojamaisiais...

Atliks statybos darbus ne ES šalyje

2018-05-02

Statybos darbai užsienyje – ne PVM objektas Lietuvoje, todėl tik dėl šių paslaugų įmonei neatsiras prievolės registruotis kaip PVM mokėtojai Lietuvoje net ir tuo atveju, kai atlygis už paslaugas...

Tarpininkauja parduodant DHL siuntimo paslaugas

2018-04-24

Prekių vežimo sandoriuose tarpininkavimo paslaugoms taikoma bendroji apmokestinimo PVM taisyklė, kai pirkėjas yra apmokestinamasis asmuo. Jei paslaugos teikiamos Lietuvos įmonėms, laikoma, kad paslaugos...

VšĮ muzikiniams pasirodymams samdė Latvijos atlikėją

2018-04-03

Latvijos atlikėjo gautas atlygis už muzikinius pasirodymus Lietuvoje laikomas pajamomis, uždirbtomis Lietuvoje, todėl yra lietuviško GPM objektas. Atlikėjo veiklos pajamos priskiriamos A klasės...

Tarpininkauja perkant galvijus

2018-02-06

LT įmonės suteiktos tarpininkavimo paslaugos, kai ši įmonė jas teikia kaip atsiskleidęs tarpininkas, PVM turėtų būti apmokestinamos pirkėjo valstybėje. LT įmonei toks paslaugų teikimas nebūtų...

Iš Estijos įmonės įsigytos projekto koordinavimo, reklamos ir interneto svetainės administravimo paslaugos

2018-01-30

LT įmonės iš Estijos įmonės įsigytos projekto koordinavimo, reklamos ir interneto svetainės administravimo paslaugos apmokestinamos PVM taikant PVMĮ 95 str. 2 dalyje įtvirtintą PVM apskaičiavimo...

Ne PVM mokėtoja pirko internetinius mokymus iš Čekijos

2018-01-12

Mokantis internetu svarbu nustatyti, ar įsigytos paslaugos laikomos elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis, ar įprastomis mokymo paslaugomis. Tai nustatant atsižvelgiama į faktines aplinkybes –...

Rusijos įmonei teikia dispečerio paslaugas ir nuomoja aikštelę Lietuvoje

2017-12-12

Rusijos įmonei teikiamos vairuotojų darbo koordinavimo paslaugos – ne PVM objektas Lietuvoje, joms taikoma bendroji paslaugų vietos nustatymo taisyklė, kuomet PVM skaičiavimas perkeliamas į pirkėjo...

Teikia aprūpinimo personalu paslaugas užsienčiams

2017-11-30

Užsienio įmonėms teikiamos aprūpinimo personalu paslaugos nelaikomos PVM objektu Lietuvoje ir netaikomas joks PVM tarifas. Kai šios paslaugos teikiamos ES PVM mokėtojams, jos deklaruojamos FR0564...

Teikia generalinės rangos paslaugas Lenkijos įmonei

2017-11-16

Kai generalinės rangos paslaugos teikiamos dėl tam tikro statybų objekto, jeigu atliekama konkretaus objekto statybos darbų priežiūra ir kontrolė, turėtų būti laikoma, kad teikiamos su nekilnojamaisiais...

Lietuvos įmonė pirks franšizę iš Lenkijos įmonės

2017-11-10

Teisių naudotis franšize suteikimas turėtų būti laikomas paslaugų teikimu ir joms turėtų būti taikoma bendroji vietos nustatymo taisyklė, kai PVM skaičiuojamas ir mokamas pirkėjo šalyje. Pagal...

LT įmonė gavo sąskaitą iš JK įmonės už vertimo paslaugas

2017-11-08

Tam, kad LT vienetas galėtų iš JK vieneto įsigytų vertimo paslaugų savikainą laikyti leidžiamais atskaitymais, vien užsienio vieneto išrašytos sąskaitos nepakanka. LT vienetas turi sugebėti...

Prekių pergabenimas į Čekiją apdirbti

2017-11-07

Prekių pergabenimas į Čekiją apdirbimo paslaugai suteikti LT įmonei nekels PVM rizikų, jeigu LT įmonė turės įrodymus, kad suteikus paslaugą visos prekės sugrįžo atgal į Lietuvą.

Iš Latvijos įmonės perka rinkos tyrimus

2017-11-06

Kai paslaugas teikia LV įmonė, LT įmonė apskaičiuoja „atvirkštinį“ PVM. Jeigu paslaugos buvo faktiškai teikiamos Lietuvoje (LV įmonės darbuotojai buvo atvykę į Lietuvą atlikti tyrimus...

Samdys individualiąją veiklą vykdančius gyventojus atlikti darbus Lenkijoje

2017-10-20

Pajamos už darbus, kurie atliekami užsienyje, gali būti apmokestinamos užsienyje, jeigu gyventojas ten turi vietą, kurioje vykdo veiklą, arba užsienyje išbūna ilgiau nei 183 dienas per bet kuriuos...

Perka statybos darbus iš gyventojų ir LV įmonės

2017-10-19

Perkant statybos darbus iš gyventojų, kurie nėra PVM mokėtojai, PVM atvirkštiniu būdu neturi būti skaičiuojamas. Įmonė neturi jo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą. Kai statybos darbus...

Registruoja iš ES gautas sąskaitas už prekes ir paslaugas, kurioms taikoma maržos schema

2017-10-16

Prekių ir paslaugų, kurioms taikyta maržos apmokestinimo schema, įsigijimas – ne PVM objektas Lietuvoje. Todėl dėl tokių pirkimų Lietuvos įmonei neatsiranda prievolės atvirkštiniu būdu skaičiuoti...

Moko gyventojus, o egzaminavimo paslaugas perka iš Nyderlandų

2017-10-11

Egzaminavimo paslaugos nelaikomos profesinio mokymo paslaugomis ir joms PVM lengvata neturėtų būti taikoma. Įsigijusi tokias paslaugas iš užsienio įmonių, Lietuvos įmonė turėtų skaičiuoti...

Lenkijos įmonei ieško klientų

2017-10-04

Kai LT įmonė veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas ir už savo paslaugas Lenkijos įmonei išrašo PVM sąskaitą faktūrą, paslaugoms turėtų būti taikoma bendroji taisyklė – PVM skaičiuojamas...

Ne PVM mokėtoja pirko konsultavimo paslaugas iš Vokietijos

2017-09-29

Iš užsienio įsigytas konsultavimo paslaugas paprastai reikia apmokestinti PVM atvirkštiniu būdu, tačiau dėl to nereikia registruotis kaip PVM mokėtojui. Ateityje, kai įmonė įsiregistruos kaip...

LV įmonei teikiamos siuvimo paslaugos

2017-09-27

Latvijos įmonei teikiama gaminių siuvimo paslauga apmokestinama PVM taikant PVMĮ 13 str. 2 dalyje nustatytas taisykles. Atsižvelgiant į tai, kad paslaugą įsigyja Latvijos įmonė, tokia paslauga...

DK įmonė atgabena prekes į Lietuvą ir EXW sąlygomis jas patiekia RU įmonei

2017-09-19

Prekių atgabenimas iš kitos valstybės narės į Lietuvą laikomas PVM objektu Lietuvoje. Viršijus 14 000 Eur iš kitos valstybės narės įsigyjamų prekių vertės ribą, toks prekių atsigabenimas...

LT įmonė užsakė atgabenti iš Rusijos į Lietuvą sugedusį sunkvežimį

2017-09-14

Jeigu LT užsakovui suteikta sugedusio sunkvežimio atgabenimo iš Rusijos į Lietuvą paslauga laikytina prekių vežimo paslauga, 0 proc. PVM tarifas šiai paslaugai taikytinas tik tuomet, jeigu į ES...

SE įmonei teikia personalo nuomos paslaugas

2017-09-11

Personalo nuomos paslaugų suteikimo vieta yra ten, kur įsikūręs pirkėjas – apmokestinamasis asmuo. Kadangi šią paslaugą įsigyja Švedijos apmokestinamasis asmuo, tokia paslauga nelaikoma suteikta...

Nuomoja butą iš Danijos gyventojo

2017-09-01

Danijos gyventojui už Danijoje nuomojamą butą išmokėtas sumas reikės deklaruoti metinėje GPM deklaracijoje (FR0573), bet pajamų mokestį danas mokės pats ir savo valstybėje. LT įmonei nereikės...

Gavo sąskaitą JAV doleriais, o sumokėjo eurais

2017-08-30

Nors banko išraše yra nurodyta suma eurais, „Facebook“ reklamos sąskaitą, kuri išrašyta JAV doleriais, teks perskaičiuoti į eurus pagal visas apskaitos ir PVM įstatymo nustatytas taisykles:...

SE įmonei teikiamos programavimo paslaugos

2017-08-28

LT įmonės SE įmonei suteiktos programavimo paslaugos nelaikomos PVM objektu Lietuvoje.

Parduoda baldus su sumontavimo paslauga

2017-08-24

Jeigu LT įmonė A į trečiąją valstybę nugabentus baldus sumontuoja ir perleidžia disponavimo preke (baldais) teisę pirkėjui, LT įmonei B, tik tada, kai yra baigti montavimo darbai, tokiu atveju...

Sumontuojamos įrangos tiekimas už ES ribų

2017-08-22

Kai LT įmonė tiekia įrangą, kuri bus sumontuota JAV, toks tiekimas nelaikomas PVM objektu Lietuvoje. LT įmonės iš AT paslaugų teikėjo įsigyta įrangos sumontavimo paslauga Lietuvoje apmokestinama...

Ne PVM mokėtoja atlieka darbus ES ir nori atskaityti PVM

2017-08-21

Kaip PVM mokėtoja neįsiregistravusi įmonė turi teisę atskaityti Lietuvoje įsigytų prekių ir paslaugų PVM, kai tos prekės ir paslaugos yra sunaudotos atliekant darbus užsienyje. Tačiau daug...

Perka papildomą automobilio garantiją iš ES įmonės

2017-08-10

Papildomos garantijos paslauga laikoma draudimo paslauga, kuri neapmokestinama PVM. Kai tokias paslaugas LT įmonė perka iš užsienio, nuo įsigytų paslaugų vertės „atvirkštinis“ PVM neskaičiuojamas.

Iš Olandijos įsigytos žaliavos nugabentos apdirbti į Vokietiją ir galutinis gaminys atgabentas į Lietuvą

2017-08-10

Dėl to, kad iš NL tiekėjo įsigytos žaliavos nebuvo atgabentos tiesiogiai į Lietuvą, o buvo nugabentos į Vokietiją, siekiant iš DE subjekto įsigyti žaliavų apdirbimo paslaugą, LT įmonei...

Ekspedijavimo paslaugų iš Rusijos įmonės registravimas FR0600 ir i.SAF

2017-08-10

Už ekspedijavimo paslaugas iš Rusijos įmonės gautos PVM sąskaitos faktūros, kai šioms paslaugoms pagal PVMĮ taikomas 0 proc. PVM tarifas, nei į PVM deklaraciją, nei į Gaunamų PVM sąskaitų...

ES esančio įrenginio priežiūra neišvykstant iš Lietuvos

2017-07-27

Kai LT įmonė konsultuoja ES įmonę dėl įrenginio, kuris yra kilnojamasis daiktas, ir jį prižiūri, PVM Lietuvoje skaičiuoti nereikia, net jeigu darbuotojai iš Lietuvoje neišvyksta. Jeigu ES valstybėje...

Gyventojas pirko advokato paslaugas iš DE

2017-07-25

Kai LT gyventojas vykdo individualiąją veiklą ir perka iš vokiečių advokato paslaugas, kurios skirtos jo veiklai vykdyti, jis turi skaičiuoti „atvirkštinį“ PVM, pateikti VMI FR0608 formą...

PL įmonei suteiktos rinkodaros paslaugos

2017-07-17

LT įmonės PL įmonei suteiktos rinkodaros (klientų suradimo) paslaugos pagal PVMĮ 13 str. 2 d. 1 punktą nelaikomos suteiktomis Lietuvoje.

Statybos darbus perka kitos ES valstybės gyventojas

2017-07-03

Kai nekilnojamasis daiktas yra ar bus kitoje ES valstybėje narė, PVM Lietuvoje neskaičiuojamas, nesvarbu, kas perka statybos darbus, tačiau LT įmonė turi sumokėti PVM toje valstybėje, kurioje...

Reprezentuoja patronuojančiąją įmonę

2017-06-30

Kai LT įmonė patiria reprezentacijos ar reklamos paslaugų išlaidų, tačiau ne savo, bet kitos įmonės naudai, ir vėliau tas paslaugas perparduoda, ji veikia kaip paslaugų teikėja ir patirtos išlaidos...

Iš LV tiekėjo įsigytos programinės įrangos licencijos

2017-06-14

Skaitmeninių produktų tiekimas, įskaitant programinę įrangą ir jos dalinį keitimą ar atnaujinimą, PVM apskaičiavimo tikslais laikomas elektroninėmis priemonėmis teikiamomis paslaugomis. Todėl...

Teikia paslaugas PSO regioniniam Europos biurui

2017-06-13

Paslaugų teikimas tarptautinėms organizacijoms, kurias tokiomis pripažino bet kuri kita valstybė narė, gali būti apmokestinamas 0 proc. PVM. Lengvata taikoma, kai paslaugos pirkėjas pateikia Atleidimo...

Už programinę įrangą bankas nuskaito kas mėnesį po 10 Eur

2017-05-29

Kai LT įmonė perka paslaugas iš užsienio įmonės, ji turi gauti užsienio įmonės išrašytą bet kokį dokumentą, iš kurio būtų aišku, ką įmonė nusipirko. Vien banko išrašo, kuriame matyti,...

Pirko iš JK įmonės paslaugas, kurios nesusijusios su įmonės veikla

2017-05-25

Kai LT įmonė perka paslaugas iš ES įmonės, paprašo PVM sąskaitos faktūros ir nurodo savo PVM kodą, ji turėtų PVM apskaičiuoti Lietuvoje. Jeigu paaiškėtų, kad paslaugos nebuvo skirtos įmonei,...

Italijos ne PVM mokėtojas suteikė paslaugą LT įmonei, ne PVM mokėtojai

2017-05-25

IT apmokestinamojo asmens LT įmonei, ne PVM mokėtojai, suteikta bandomojo filmavimo paslauga Lietuvoje turi būti atvirkštiniu principu apmokestinta PVM. LT įmonė atvirkštiniu principu apskaičiuotą...

Gavo sąskaitą už automobilio nuomą Italijoje

2017-05-02

PVM sąskaitų faktūrų už trumpalaikę (iki 30 dienų) automobilio nuomą užsienyje į Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą įtraukti nereikia, o jeigu įmonė nori tai padaryti, turės nurodyti...

Iš EE įmonės įsigytos programavimo paslaugos skirtos Ukrainoje vykdomam projektui

2017-04-27

Kai LT įmonė iš EE įmonės įsigyja programavimo paslaugas, kurios skirtos projektui vykdyti Ukrainoje, LT įmonė turi teisę atskaityti iš EE įmonės įsigytų programavimo darbų pirkimo PVM,...

Vokiškos sąskaitos su vokišku PVM deklaravimas

2017-04-26

Jeigu LT įmonė perka kilnojamųjų daiktų priežiūros ir konsultavimo paslaugas, ji turi skaičiuoti „atvirkštinį“ PVM neatsižvelgdama į tai, ką sąskaitoje parašė vokiečių įmonė. Tokia...

BY įmonei suteikta finansinė paslauga

2017-04-20

Kai finansinės paslaugos pirkėja yra BY įmonė, tokia paslauga nelaikoma suteikta Lietuvoje (ne PVM objektas).

LT filialas rašo sąskaitą už paslaugas LV filialui

2017-04-13

PVM sąskaitos faktūros už paslaugas tarp įmonės filialų neturėtų būti rašomos, bet jeigu bus išrašytos, jas reikės įtraukti į i.,SAF, tačiau jų negalima bus deklaruoti PVM deklaracijoje...

Paslaugos iš užsieniečių ir pelno mokestis prie pajamų šaltinio

2017-04-07

Reklama „Google“, „Microsoft“ programinės įrangos paketas metams ar užsienio įmonei už dalyvavimą seminare sumokėtas mokestis neturėtų būti apmokestinami pelno mokesčiu prie pajamų...

Perka konsultavimo paslaugas iš užsienio gyventojo

2017-04-04

Pagal metinę sutartį konsultavimo paslaugas teikiantis užsienietis vykdo ekonominę veiklą, todėl teikiamoms paslaugoms turėtų būti taikoma bendroji paslaugų vietos nustatymo taisyklė – paslaugos...

Vokietijos PVM mokėtojas grąžino PVM, bet neišrašė kreditinės sąskaitos

2017-04-03

Nors vokiškoje PVM sąskaitoje faktūroje yra nurodytas vokiškas PVM ir standartinis PVM tarifas, LT įmonė turi deklaruoti prekių įsigijimą iš ES ir skaičiuoti „atvirkštinį“ PVM. PVM sąskaitų...

Užsakė viešbutį per hotels.com

2017-03-30

Jeigu įmonė gavo dokumentą, iš kurio matyti, kad apgyvendinimo paslaugas pirko ji, kada ir kuriame viešbutyje darbuotojai apsistojo ir kiek už tai sumokėjo, tokio dokumento turėtų pakakti leidžiamiems...

Perka „Google drive“ virtualios saugyklos paslaugas

2017-03-17

Kai LT įmonė paslaugas perka iš JAV įmonės, ji turi skaičiuoti „atvirkštinį“ PVM, nepaisant to, kad JAV įmonė skaičiavo savo PVM. Užsienietiškas PVM – neleidžiami atskaitymai, o lietuviškas...

Krovinių gabenimo paslaugos FR0711 pažymoje

2017-03-14

Jeigu LT įmonė perka vežimo paslaugas iš užsienio įmonių ir krovinių gabenimo maršrutai prasideda ar baigiasi Lietuvoje, VMI apie tokias paslaugas norėtų žinoti. Kai tokių paslaugų, perkamų...

LT įmonė remontuoja įrangą EE ir šiam tikslui iš BE tiekėjo įsigyja detales

2017-03-10

Kai LT įmonė EE užsakovui teikia įrangos remonto paslaugą, o paslaugai teikti reikalingas detales įsigyja iš BE tiekėjo ir atgabena jas tiesiai iš Belgijos į Estiją, būtina vertinti, ar PVM...

VMI paskelbė leidinį apie iš užsienio įsigytų prekių ir paslaugų „atvirkštinį“ PVM

2017-03-07

VMI leidinyje pateikė pavyzdžių ir paaiškino, kaip taikomos „atvirkštinio“ PVM skaičiavimo taisyklės, kai LT įmonė perka prekes iš ES arba paslaugas iš užsienio įmonių, kaip veikia...

Vokietijos užsakovui suteikta darbuotojų atrankos paslauga

2017-03-06

Vokietijos įmonei teikiama darbuotojų atrankos paslauga PVM apskaičiavimo tikslais bus laikoma suteikta Vokietijoje ir atitinkamai nelaikoma PVM objektu Lietuvoje. PVM skaičiuos paslaugos pirkėjas.

Prekiauja žaidimo taškais ir bitkoinais

2017-02-24

Parduodant žaidimo taškus uždirbama pajamų iš taškų, o parduodant bitkoinus gaunama pelno arba patiriama nuostolių perleidžiant valiutą. Ir vienos, ir kitos pajamos yra apmokestinamos pelno mokesčiu...

Paslaugos iš užsienio ir „atvirkštinis“ PVM

2017-02-10

PVM įstatyme nėra baigtinio paslaugų, kurioms taikomas „atvirkštinis“ PVM, sąrašo. Yra nustatyta bendroji taisyklė ir daugybė išimčių. Įsiminti jų visų nebūtina, pakanka žinoti, kad...

Perka paslaugas iš lietuvišką PVM kodą turinčio užsieniečio

2017-01-31

Kai LT įmonė perka paslaugas iš Lietuvoje neįsikūrusio asmens, jai tenka skaičiuoti „atvirkštinį“ PVM, net jeigu tiekėjas turi lietuvišką PVM kodą ir apskaičiuoja lietuvišką PVM. Tiekėjo...

Perka draudimo žalos reguliavimo paslaugas iš užsienio

2017-01-27

Draudimo žalos reguliavimo paslaugos nelaikomos su draudimu ir perdraudimu susijusiomis paslaugomis, kurios neapmokestinamos PVM pagal PVMĮ 27 straipsnį. Todėl įmonė, įsigijusi tokias paslaugas...

Perka iš užsieniečių tarpininkavimo vykdant prekybos sandorius paslaugas

2017-01-17

Jeigu įmonė dėl prekių pardavimo į užsienį perka užsieniečio, atsiskleidusio tarpininko, paslaugas, tai tokių paslaugų įsigijimo apmokestinimas PVM ir prievolė sąskaitas registruoti Gaunamų...

Įsigijo programinę įrangą iš Izraelio

2017-01-16

Iš užsienio įsigytų elektroninių paslaugų suteikimo vieta pagal PVMĮ nuostatas yra laikoma Lietuva, todėl atsiranda prievolė skaičiuoti ir deklaruoti „atvirkštinį“ PVM. Jeigu paslaugos...

Naudojosi „Uber“ paslaugomis ir gavo sąskaitą iš Olandijos įmonės

2017-01-12

Naudodamiesi „Uber“ programėle vežimo paslaugas teikia Lietuvos gyventojai, tik sąskaitas už juos išrašo Olandijos įmonė. Pagal tokias sąskaitas LT įmonė neturi skaičiuoti atvirkštinio...

LT vežėjas samdo kitą LT įmonę, kuri veža DE užsakovo prekes

2017-01-11

Kai LT vežėjas teikia prekių vežimo paslaugą LT įmonei, kuri šią paslaugą savo vardu perparduoda DE užsakovui, LT vežėjo paslauga paprastai laikoma suteikta Lietuvoje. Tokiai paslaugai galima...

LT įmonė EE užsakovui teikia automatinio krano modernizavimo paslaugą

2017-01-04

Kai EE užsakovas siekia iš LT įmonės įsigyti kompleksinę paslaugą (automatinio krano modernizavimo darbus), o atskirų paslaugą sudarančių elementų (automatikos valdymo skydo ir kitų medžiagų)...

Pirko Švedijoje padangas su montavimo paslauga

2017-01-03

Jeigu įmonė Švedijoje įsigijo autovežiui skirtas padangas su montavimo paslauga ir ten jas pradėjo naudoti, toks prekių pirkimas neturėtų būti laikomas PVM objektu Lietuvoje. Švedijos tiekėjas...

Ne PVM mokėtoja vykdo tarpininkavimo veiklą ir perka iš „Facebooko“ ir „Google“ reklamą

2016-12-21

LT įmonė, ne PVM mokėtoja, savo vardu iš „Facebooko“ ir „Google“ įsigijusi reklamos paslaugų, nuo jų vertės atvirkštiniu būdu privalo skaičiuoti pardavimo PVM, tačiau tą PVM ji gali...

LT įmonė perka iš užsienio ir teikia užsieniečiams prekių vežimo paslaugas

2016-12-08

Tuo atveju, kai LT įmonė iš užsienio subjektų įsigyja prekių vežimo paslaugų, kurios susijusios su prekių eksportu, tokioms paslaugoms atvirkštinio apmokestinimo PVM taisyklė netaikoma. Kai...

Maržos schema perparduodant turizmo paslaugą

2016-12-06

Pagal PVMĮ 101 straipsnio nuostatas kelionės organizatoriumi laikomas bet koks apmokestinamas asmuo (nesvarbu, ar jo veikla yra (nėra) reguliuojama pagal Turizmo įstatymą), kuris iš trečiųjų...

LT įmonė, ne PVM mokėtoja, iš ES tiekėjo įsigijo reklamos paslaugą

2016-11-28

LT įmonei, ne PVM mokėtojai, įsigyjant reklaminės kampanijos organizavimo paslaugą iš ES tiekėjų, nusipirktą paslaugą būtina atvirkštiniu principu apmokestinti PVM, šį PVM deklaruoti ir sumokėti...

Remontuoja Rusijos įmonės automobilį

2016-11-25

Automobilio remonto paslaugai, kurią įmonė suteikė Rusijos apmokestinamajam asmeniui, turėtų būti taikomas atvirkštinis PVM. Remontuojant panaudotų detalių kaina turėtų būti laikoma remonto...

Įmonė naudojasi „Bloomberg“ terminalu

2016-11-24

„Bloomberg“ terminalo paslauga – teisė naudotis informacija ir programine įranga – turėtų būti apmokestinama ir pelno mokesčiu prie pajamų šaltinio, ir atvirkštiniu PVM.

VšĮ perka reklamos paslaugas iš Facebooko ir Google

2016-11-23

Ekonominę veiklą vykdanti VšĮ turėtų apskaičiuoti atvirkštinį PVM, sumokėti jį į biudžetą, užpildyti ir pateikti deklaracijos FR0608 formą.

Iš BY įmonės įsigyta įrangos remonto paslauga

2016-11-17

Remonto paslaugų įsigijimas iš Baltarusijos (BY) įmonės turėtų būti apmokestinamas atvirkštiniu PVM ir PVM sąskaitų faktūrų registre deklaruojamas nurodant PVM20 klasifikatoriaus kodą.

Sąskaitos iš užsienio už viešbutį, prekybą internete ir sąskaitos iš gyventojų

2016-11-16

Iš užsienio įmonių gautos sąskaitos už apgyvendinimo paslaugas PVM sąskaitų faktūrų registre gali būti neregistruojamos, už prekybą internete – turi būti registruojamos, iš gyventojų...

Estijos įmonei teikia įrangos garantinio remonto ir priežiūros paslaugą

2016-11-14

Jeigu EE įmonei suteikta įrangos garantinio remonto ir priežiūros paslauga PVM apskaičiavimo tikslais bus laikoma su nekilnojamaisiais daiktais susijusia paslauga, o nekilnojamasis daiktas yra Lietuvoje,...

Patronuojančiajai Norvegijos įmonei perparduoda jos darbuotojo kelionės išlaidas

2016-11-14

Lietuvos įmonė, kuri apmoka visas Norvegijos įmonės į Lietuvą atvykusio darbuotojo kelionės, apgyvendinimo, maitinimo ir kitas išlaidas, PVM apskaičiavimo tikslais bus laikoma teikiančia kelionių...

Ekspeditorius naudojasi užsienio įmonės gabenimų valdymo programa

2016-11-10

Užsienio įmonės elektroniniu būdu teikiamos paslaugos, susijusios su vežimo paslaugų apskaita ar informavimu neturėtų būti laikomos papildomomis vežimo paslaugomis, todėl jos turi būti apmokestinamos...

PVM sąskaitų už automobilių remontą registravimas

2016-11-09

Už remonto paslaugas, suteiktas užsienio įmonėms, išrašytoms sąskaitoms turėtų būti priskiriamas PVM15 klasifikatoriaus kodas. Šis kodas naudojamas rašant sąskaitas ES valstybių įmonėms...

LT įmonė Vokietijos įmonei perparduoda prekių pristatymo paslaugą

2016-10-28

Perparduodama prekių pristatymo paslaugą užsienio įmonei, LT įmonė neturėtų skaičiuoti PVM, nes paslauga bus laikoma suteikta ten, kur įsikūręs pirkėjas. PVM nuo tokios paslaugos vertės skaičiuoja...

Perka elektrą biržoje

2016-10-27

Iš užsienio įmonės gauta PVM sąskaita, kai LT pirkėjas įsigytą elektrą pagal PVM įstatymo nuostatas turi apmokestinti atvirkštiniu PVM, turi būti įtraukta į Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų...

Importuojamų prekių vežimo paslaugų PVM SF registravimas ir PVM klasifikatoriaus kodai

2016-10-25

Į Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą privaloma įtraukti tik iš Lietuvos įmonių gautas PVM sąskaitas faktūras, tačiau nereikia nurodyti PVM klasifikatoriaus kodo. Jeigu importuojamų prekių...

Užsienio įmonė tiekia ir montuoja įrangą Lietuvoje

2016-10-24

Kai ES įmonė patiekia įrangą ir suteikia montavimo paslaugą, tokios įrangos tiekimo vieta laikoma Lietuva ir įsigijimo iš ES LT įmonė neturėtų deklaruoti. Jai tektų skaičiuoti atvirkštinį...

Perka prekes Baltarusijoje, nugabena į Lenkiją ir ten parduoda

2016-10-17

Tiekdama už Lietuvos ribų prekes, kurios Lietuvoje apmokestinamos PVM, LT įmonė turi teisė į PVM atskaitą Lietuvoje ir PVM sąskaitų faktūrų registre tokiam tiekimui turėtų priskirti PVM15...

Viršijo nuotolinės prekybos ribą kitoje ES valstybėje

2016-10-14

Viršijus nuotolinės prekybos kitoje ES valstybėje narėje ribą, registruotis kaip PVM mokėtoja ir mokėti PVM toje valstybėje reikia tiesiogiai. MOSS sistema naudojama tik teikiant elektronines paslaugas,...

LT teikia produkto gamybos paslaugą ir jam pagaminti naudoja savo bei užsakovo medžiagas

2016-10-06

Kai LT įmonė, teikdama produkto gamybos paslaugą, jam pagaminti naudoja ir savo, ir užsakovo medžiagas ir kai gamybos paslaugų vertė yra lygi gamintojo sunaudotų medžiagų vertei, neaišku, ar...

Baltarusijos įmonė šešis mėnesius Lietuvoje teiks statybos subrangovo paslaugas

2016-10-04

Remiantis Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sudaryta pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartimi, Baltarusijos įmonė bus laikoma turinčia nuolatinę buveinę Lietuvoje ir privalės...

Prekių tiekimas į kitą valstybę narę, pristatant prekes pirkėjui

2016-09-26

Kai prekių pirkėjas atskirai neužsako transportavimo paslaugos, o prekės yra tiekiamos pristatant jas iki pirkėjo nurodytos vietos, prekių transportavimo išlaidos pirkėjui neturi savarankiško...

Pirko iš ES mokymo paslaugas su PVM

2016-09-15

Kai LT įmonė perka renginio lankymo paslaugą iš kitos ES valstybės su PVM, jį reikėtų susigrąžinti pateikiant prašymą per EPRIS sistemą. Nurašyti į sąnaudas tokio PVM iš karto nereikėtų,...

LT įmonė perpardavė ES įmonei prekių gabenimo į kitą valstybę narę paslaugą

2016-08-02

Kadangi paslaugos pirkėjas neįsikūręs Lietuvoje, perparduota paslauga nelaikoma PVM objektu Lietuvoje.

Teikia automobilio remonto paslaugas DE įmonei

2016-07-26

Kai LT įmonė teikia paslaugas Vokietijos įmonei, PVM skaičiuoti nereikia, bet paaiškėjus, kad Vokietijos įmonė turi padalinį Lietuvoje, PVM turi būti skaičiuojamas. Lietuviškai bendraujantis...

Perka reklamos paslaugas iš Indijos įmonės

2016-07-07

Išmokant sumas už reklamą Indijos įmonei pelno mokesčio prie pajamų šaltinio skaičiuoti nereikės, tačiau reikės atvirkštiniu būdu skaičiuoti pardavimo PVM.

Iš užsienio įsigytų paslaugų registravimas PVM SF registre

2016-07-01

Iš užsienio įsigytų paslaugų PVM sąskaitoms faktūroms nustatytas ne vienas PVM klasifikatoriaus kodas, todėl reikia tiksliai žinoti, iš kokios šalies ir kokios paslaugos buvo pirktos. Registruojant...

Paslaugas suteikia vieną mėnesį, o sąskaitą išrašo – kitą

2016-06-15

Kai LT įmonė teikia paslaugas ES įmonei, PVM sąskaitą faktūrą galima išrašyti iki kito mėnesio 15 dienos. Paslaugų pardavimas PVM deklaracijoje taip pat bus deklaruojamas kitą mėnesį, nesvarbu,...

VšĮ pirko spaudos darbus iš Lenkijos įmonės

2016-06-02

Kai VšĮ, ne PVM mokėtoja, perka prekes (leidinius), jai nereikia skaičiuoti PVM, jeigu neviršijama 14 000 Eur riba. Kai VšĮ perka spaudos paslaugas, gali tekti skaičiuoti 21 proc. PVM, jeigu ji...

Gyventojas teikia tarpininkavimo paslaugas Čekijos įmonei

2016-05-20

Gyventojas turi registruotis kaip PVM mokėtojas, jeigu gautų pajamų suma viršija 45 000 Eur ribą, tačiau į šią sumą neįskaitomos pajamos, gautos teikiant paslaugas užsieniečiams. Užsienio...

Iš Airijos įmonės pirko Lietuvoje statomo pastato projektavimo paslaugą

2016-05-13

Jeigu projektuojamas pastatas bus statomas Lietuvoje, tokia paslauga laikoma suteikta Lietuvoje. Užsieniečiui kyla prievolė nuo pirmojo euro registruotis Lietuvoje kaip PVM mokėtojui ir paslaugą apmokestinti...

LT įmonė teikia rinkodaros paslaugas LV gyventojui

2016-05-12

Kai pirkėjas yra užsienio valstybėje gyvenantis ekonominę veiklą vykdantis gyventojas ir įmonė turi tai patvirtinančius įrodymus, PVM skaičiuoti nereikia. Šias paslaugas atvirkštiniu būdu...

Ne PVM mokėtojas pirko reklamos paslaugas iš užsienio

2016-05-05

Kaip PVM mokėtoja neįsiregistravusi įmonė turi skaičiuoti atvirkštinį PVM, deklaruoti jį specialioje deklaracijoje ir sumokėti į biudžetą. Nuo reklamos paslaugų kainos apskaičiuotas PVM gali...

Užsienio įmonė filialui perparduoda paslaugas

2016-04-28

Kai užsienio įmonė viešbučio išlaidas paskirsto ir dalį jų priskiria savo nuolatinei buveinei Lietuvoje, PVM sąskaita faktūra neturėtų būti rašoma, o jeigu būtų išrašyta, Lietuvoje įsteigtas...

VMI paaiškino, kaip reikės deklaruoti iš užsienio įsigytas paslaugas

2016-04-28

Pakeistos FR0711 pranešimo, kuriame deklaruojamos paskolos, savininkų įmokos, atskaitingų asmenų skolos ir išmokos užsieniečiams už jų suteiktas paslaugas, formos pildymo taisyklės.

Iš Ukrainos vežėjo įsigyta į ES importuojamų prekių gabenimo paslauga

2016-04-15

Kadangi įsigytai prekių gabenimo paslaugai taikomas 0 proc. PVM tarifas, paslaugą įsigijusiai LT įmonei nereikia šios paslaugos atvirkštiniu principu apmokestinti PVM.

Užsienietiška PVM SF, pagal kurią nereikia skaičiuoti atvirkštinio PVM

2016-04-11

Iš užsienio gautų PVM SF, kuriose nurodytų paslaugų nereikia apmokestinti atvirkštiniu PVM (kai PVM SF išrašyta ne PVM objektui, kai Lietuvoje tokios paslaugos PVM neapmokestinamos arba apmokestinamos...

Laivo įgulos nario nuvežimo į ligoninę paslaugos

2016-04-04

Laivo įgulos nario nuvežimo į ligoninę paslaugos, kai jos teikiamos laivo savininkui, kuris yra užsienio kompanija, nelaikomos PVM objektu Lietuvoje.

VšĮ perka paslaugas iš užsienio

2016-02-01

Jeigu VšĮ bent retkarčiais vykdo ekonominę veiklą, ji bus laikoma apmokestinamuoju asmeniu, todėl iš užsienio įsigytas elektronines paslaugas teks apmokestinti PVM Lietuvoje, net jeigu jas suteiks...

Pirko prekes iš gyventojo per „PayPal“

2016-01-15

Užsienio fiziniam asmeniui išmokėtos išmokos už parduotas prekes privalo būti deklaruojamos B klasės pajamų deklaracijoje (FR0471 forma). Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos išmokos...

LT įmonė iš patronuojančiosios IT įmonės įsigyja konsultavimo ir agento paslaugas

2016-01-06

Dėl sandorių su užsienio susijusiais asmenimis įmonei gali atsirasti prievolė registruoti nuolatinę buveinę, ji taip pat gali prarasti dalį sąnaudų. VMI, tirdama LT įmonių sandorius su susijusiais...

VMI paskelbė atskaitingų asmenų skolų, akcininkų įmokų ir iš užsienio įsigytų paslaugų deklaravimo taisykles

2015-12-31

Nuo 2016 metų įmonės turės pranešti apie atskaitingų asmenų skolas įmonei ir įmonės skolas atskaitingiems asmenims, apie akcininkų ir savininkų bet kokias įmokas į įmonę, taip pat apie...

Iš ofšorinės įmonės įsigijo paslaugas

2015-12-03

Tam, kad iš ofšorinės įmonės įsigytų paslaugų sąnaudas būtų galima laikyti leidžiamais atskaitymais, Lietuvos vienetas turi įrodyti, kad: 1) šios išmokos yra susijusios su jas išmokančio...

LT įmonė nuomoja įrangą LV įmonei

2015-12-03

Jeigu LV įmonė bus laikoma turinčia Lietuvoje nuolatinį padalinį, kuris įsigyja įrangos nuomos paslaugas, LT įmonės teikiama įrangos nuomos paslauga turės būti apmokestinta lietuvišku PVM.

Iš užsienio gyventojų perka paslaugas

2015-11-20

Iš nenuolatinių Lietuvos gyventojų įsigytos paslaugos turi būti apmokestinamos PVM Lietuvoje, tačiau GPM nuo gautų pajamų turi sumokėti patys gyventojai savo rezidavimo valstybėje.

Užsienio įmonei grąžino avansą grynaisiais

2015-11-12

Kai užsienio įmonė perveda LT įmonei avansą už paslaugas, o vėliau jį atsiima grynaisiais iš LT įmonės kasos, LT įmonė gali būti įtariama dalyvaujanti plaunant pinigus.

Užsienio valstybėje agentas ieško klientų LT įmonei

2015-11-09

Kai LT įmonė samdo kitoje valstybėje veikiantį pardavimo agentą, kuris dirba išskirtinai LT įmonės naudai ir turi teisę LT įmonės vardu sudaryti sandorius su prekių (paslaugų) pirkėjais,...

Bagažo mokestis ir automobilio saugojimas užsienyje

2015-11-04

Registruoto bagažo mokestis turėtų būti laikomas lėktuvo bilieto kainos dalimi. Automobilio saugojimo užsienyje išlaidos, kai jos susijusios su komandiruotės tikslais, o ne darbuotojo laisvalaikiu,...

Ne PVM mokėtojas atskaito ilgalaikio turto PVM

2015-11-04

Kaip PVM mokėtoja neįsiregistravusi LT įmonė, kuri teikia programavimo paslaugas užsienio įmonėms, gali atskaityti ne tik prekių ir paslaugų, bet ir ilgalaikio turto pirkimo PVM.

Suteikta sporto stovyklų organizavimo paslauga užsienio įmonei

2015-11-02

Kai LT įmonė įsigyja iš trečiųjų asmenų Lietuvoje apgyvendinimo viešbutyje, maitinimo, autobusų nuomos, salių, arenų nuomos paslaugas ir visą šį paslaugų paketą parduoda užsienio apmokestinamajam...

Agentui už surastą pirkėją mokamų komisinių sąnaudos

2015-10-28

Komisinių sąnaudos turėtų būti pripažįstamos to mokestinio laikotarpio, kurio pajamoms uždirbti šios sąnaudos buvo patirtos, leidžiamais atskaitymais, nepriklausomai nuo to, kada agentas išrašė...

Nuo paslaugų, gautų iš užsienio, apskaičiuoto PVM registravimas PVM SF registruose

2015-10-16

Iš užsienio įmonių gautos PVM sąskaitos faktūros registruojamos Gautų PVM sąskaitų faktūrų registre. Tačiau atvirkštiniu būdu apskaičiuoto pardavimo PVM registruoti jame nereikia.

LT įmonė teikia elektronines paslaugas užsienio įmonėms ir fiziniams asmenims

2015-10-09

Užsienio įmonėms ir ne Lietuvoje įsikūrusiems gyventojams teikiamos elektroninės paslaugos nelaikomos PVM objektu Lietuvoje ir dėl to paslaugas teikiančiai LT įmonei nėra prievolės Lietuvoje...

Pirko su eksportu iš ES susijusią vežimo paslaugą iš EE įmonės

2015-10-02

Nors paslauga įsigyta iš kitoje ES valstybėje narėje įsikūrusios įmonės, atvirkštinio PVM Lietuvos įmonė neskaičiuoja. PVM įstatyme nustatyta speciali išimtis, kuri leidžia iš užsienio...

Danijos įmonė teiks paslaugas Lietuvoje

2015-09-30

Jeigu užsienio įmonė pradeda vykdyti komercinę veiklą Lietuvoje, ji turi registruotis kaip PVM mokėtoja nuo pirmo euro.

Pranešimai apie užsienio įmonių suteiktas paslaugas

2015-09-29

Kokius duomenis reikia teikti apie užsieniečių Lietuvos įmonėms suteiktas paslaugas, nustatys VMI. Tai ji turi padaryti iki metų pabaigos.

Teikdama paslaugas užsienio įmonei viršijo 45 000 Eur ribą

2015-09-29

LT įmonė, kuri teikia paslaugas tik užsienio įmonėms, o paslaugų apmokestinimo vieta nustatoma pagal užsienio įmonės įsikūrimo vietą, neturi mokėti PVM Lietuvoje, net jeigu viršija 45 000...

Veža krovinius Švedijoje

2015-09-22

Jeigu LT įmonė bus laikoma vykdančia veiklą per nuolatinį padalinį, šiai įmonei gali tekti registruotis kaip PVM mokėtojai Švedijoje ir mokėti PVM į Švedijoje biudžetą.

Darbuotojui perparduota užsienio kalbos mokymo paslauga

2015-09-16

Kai mokėti užsienio kalbą būtina norint atlikti darbuotojo darbo funkcijas, užsienio kalbos kursai gali būti laikomi tęstinio profesinio mokymo paslauga. Todėl perparduodant tokią paslaugą darbuotojui...

Iš Lenkijos vežėjo įsigijo prekių gabenimo į kitą valstybę narę paslaugas

2015-09-10

Kadangi paslaugos pirkėjas yra Lietuvos įmonė, įsigyta paslauga laikoma PVM objektu Lietuvoje. Pirkėjui (LT įmonei) kyla prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM už įsigytas paslaugas pagal PVM įstatymo...

Nuolatinė buveinė neturi savarankiškų pajamų ir finansuojama pagrindinės įmonės

2015-09-09

Nuolatinei buveinei tenkančios veiklos sąnaudos bus laikomos pagrindinės įmonės neleidžiamais atskaitymais.

Už „Facebook“ ir „Amazon“ paslaugas sąskaitos išrašytos direktoriaus vardu

2015-08-28

VMI reikalauja, kad užsienio įmonių dokumentuose būtų nurodytas pirkėjas, tačiau PMĮ to tiesiogiai nenurodo. Jeigu įmonė turėtų įrodymus, kad paslaugos buvo suteiktos įmonei, kad jos būtinos...

Užsienio įmonė apmoka LT įmonės darbuotojo atlyginimo išlaidas

2015-08-20

Kai LT įmonė teikia ES įmonei darbuotojo nuomos paslaugą, ji deklaruojama ir PVM deklaracijoje, ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo į ES ataskaitoje.

Neatskaitomas atvirkštinis PVM

2015-08-20

Iš užsienio įsigyta paslauga ir nuo jos vertės apskaičiuotas PVM deklaracijoje deklaruojamas ir tais atvejais, kai įmonė neturi teisės jo atskaityti. Toks PVM neįtraukiamas tik į atskaitą. Apskaitoje...

Kipro įmonei teikia logistikos paslaugas

2015-08-19

LT įmonės užsienio įmonei suteiktos logistikos paslaugos nelaikomos PVM objektu Lietuvoje, nesvarbu, kur paslaugos faktiškai buvo atliktos - Lietuvoje, ES ar trečiosiose valstybėse. Tačiau kai...

Pradės teikti vežimo paslaugas užsieniečiams

2015-08-06

Užsienio įmonėms teikiamos vežimo paslaugos nėra PVM objektas Lietuvoje ir joks PVM neskaičiuojamas ir nemokamas. Tačiau dėl to, kad vežimo paslaugos Lietuvoje įprastai apmokestinamos taikant...

PVM sąskaitas faktūras už elektronines paslaugas reikia rašyti pagal kitų ES valstybių PVMĮ reikalavimus

2015-07-30

Teikiant elektronines paslaugas ES gyventojams ir kitiems neapmokestinamiesiems asmenims, PVM sąskaitos faktūros turėtų būti rašomos taikant tų ES valstybių PVM ir pagal jų reikalavimus. Lietuviškas...

Organizuoja prekių gabenimą iš ES į Lietuvą

2015-07-28

Prekių gabenimo tarp valstybių narių paslauga, kai tai nėra eksporto ar importo maršruto dalis, suteikta Lietuvos įmonei, apmokestinama 21 proc. PVM. Jeigu tokią paslaugą perka užsienio įmonė,...

Veža krovinius ES ir ten perka vilkikų detales

2015-07-23

Kitoje valstybėje pirktos detalės, kurios sunaudojamos automobiliams remontuoti toje kitoje valstybėje, lietuviškoje PVM deklaracijoje nedeklaruojamos, nes nėra įsigijimo iš ES. Kartu su remonto...

Įrangos nuoma užsieniečiams

2015-06-18

Kilnojamųjų daiktų nuoma PVM neapmokestinama, jeigu paslaugas perka už Lietuvos ribų įsikūrę apmokestinamieji ir trečiosiose valstybėse įsikūrę neapmokestinamieji asmenys. Tačiau kai įrangą...

Užsienio įmonė perka kelionių organizavimo paslaugą

2015-06-03

Ar taikyti maržos schema, ar neskaičiuoti PVM?

Ekspeditorius su PVM įsigytas vežimo paslaugas parduoda užsienio įmonei

2015-05-25

Ekspeditoriui, kuris teikia paslaugas užsienio klientams, dėl paslaugų tekimo be PVM ir pirkimo PVM atskaitos Lietuvoje susidaręs skirtumas turėtų būti grąžinamas bendra Mokesčių administravimo...

Paslaugas perkanti Latvijos įmonė turi lietuvišką PVM kodą

2015-05-19

Paslaugos būtų apmokestinamos taikant lietuvišką PVM tarifą, jeigu Latvijos įmonė turėtų Lietuvoje nuolatinį padalinį arba jeigu įsigydama paslaugas nurodytų savo lietuvišką PVM kodą.

LT įmonė samdo tarpininką, kuris Vokietijoje LT įmonei ieško klientų

2015-04-24

Ar tarpininkas, kuris Vokietijoje ieško klientų, gali būti laikomas priklausomu agentu ir ar kyla rizika LT įmonei registruoti Vokietijoje nuolatinę buveinę?

Nuomojasi darbuotoją iš užsienio

2015-04-07

Kaip apmokestinti nuomos paslaugą

Pirko paslaugas iš užsienio už JAV dolerius

2015-03-24

Kokios dienos valiutos kursą taikyti registruojant pirktą paslaugą

Teikia programavimo paslaugas UK pirkėjui

2015-03-20

Kaip skaičiuoti PVM nuo 2015-01-01 ir kaip deklaruoti PVM deklaracijoje

LT įmonė teikia apskaitos paslaugas užsienio įmonėms

2015-03-19

Apmokestinti PVM ar ne, jeigu vedama Lietuvoje esančio filialo apskaita arba atlyginimai pervedami Lietuvoje dirbantiems darbuotojams

LT įmonė nuomos Danijos įmonei įrangą, kad ši galėtų teikti paslaugas

2015-03-17

Ar įrangos, kuri yra Lietuvoje, nuomos pajamos bus apmokestinamos PVM

Asociacija pirko elektronines paslaugas iš užsienio

2015-03-05

Ar reikia skaičiuoti PVM, jeigu asociacija neturi PVM kodo

Elektroninės paslaugos užsienio fiziniams asmenims

2015-03-03

Kaip deklaruoti šias paslaugas PVM deklaracijoje, ar reikia užsienyje registruotis PVM mokėtoja

Projektavimo paslauga Belgijos įmonei

2015-02-20

Ar reikia tokią paslaugą apmokestinti belgišku PVM

Latviai už suteiktas paslaugas išrašo vieną PVM SF už visus metus

2014-12-23

Jeigu užsieniečiai teikia ilgalaikes paslaugas, PVM gali būti apskaičiuojamas vieną kartą metuose.

Ne PVM mokėtoja teikia paslaugas užsienio įmonei

2014-11-26

Kokios PVM mokėjimo prievolės gali atsirasti

LT įmonė Moldovoje teikia su NT susijusias paslaugas

2014-11-17

Jeigu užsienio šalyje paslaugas teikia Lietuvos įmonė, ji turi nurodyti Lietuvos PVM mokėtojo kodą. Paslaugos, suteiktos ne Lietuvoje, nebus laikomos PVM objektu Lietuvoje.

Konsultuoja Didžiosios Britanijos įmonę, ne PVM mokėtoją

2014-11-05

Ką reikia įrodyti, kad paslaugos nebūtų apmokestintos Lietuvoje

Pirko navigacijos atnaujinimą

2014-10-20

Ar reikia skaičiuoti PVM, jeigu iš dokumentų yra tik užsakymo lapas, o už paslaugą sumokėta įmonės kortele, ir ar tai galima priskirti leidžiamiems atskaitymams

LT filialas perka automobilio nuomos paslaugas iš savo pagrindinės įmonės

2014-10-16

Ar skaičiuoti atvirkštinį PVM, kaip apmokestinti ir deklaruoti papildomas - draudimo ir gesintuvo patikros – paslaugas

LT įmonė teikia pakavimo paslaugas užsienio įmonei

2014-10-13

PVM apskaičiavimo tikslais, pakavimo paslaugų suteikimo vieta, laikoma ten, kur įsikūręs pirkėjas. Kai pirkėjas įsikūręs kitoje ES valstybėje narėje, pakavimo paslauga nelaikoma suteikta Lietuvoje....

LV įmonė Lietuvoje statė pastatą

2014-10-08

Latvijos įmonė, suteikusi statybos darbų paslaugas Lietuvoje, privalo registruotis kaip PVM mokėtoja Lietuvoje ir skaičiuoti lietuvišką PVM. Dėl to, kad LV įmonė neįsiregistravo kaip PVM mokėtoja...

Elektroninės paslaugos teikiamos ES įmonei, Lietuvoje turinčiai nuolatinę buveinę

2014-10-01

Kas įsigijo paslaugą – užsienio įmonė ar jos nuolatinė buveinė Lietuvoje, turinti LT PVM kodą

Reklamuoja produktą socialiniame tinkle

2014-09-29

Ar galima pripažinti reklamos sąnaudas, kaip įforminti reklamos tikslais įteiktus prizus

Latvijos ir Rusijos įmonės tarpininkavo parduodant prekes

2014-08-21

Kaip deklaruoti PVM deklaracijoje tarpininkų suteiktas paslaugas?

Prancūzijos įmonė Lietuvoje diegia programinę įrangą

2014-08-19

Ar egzistuoja nuolatinės buveinės rizika?

Su importuojamomis prekėmis susijusi vežimo paslauga

2014-07-30

Ar vežėjas, norėdamas taikyti 0 proc. PVM tarifą vežimo paslaugai, privalo įsitikinti, kad vežimo paslaugos vertė buvo faktiškai importuotojo įtraukta į importuotų prekių apmokestinamąją...

Valo vamzdynus Estijoje ir Latvijoje

2014-07-15

Kokios PVM rizikos kyla LT įmonei?

Ekspedijavimo įmonė padėjo utilizuoti prekes

2014-07-14

Kokios rizikos kyla ekspedijavimo įmonei, kuri užsienio kliento prašymu, savo vardu nuperka Lietuvoje esančių prekių utilizavimo paslaugą ir ją perparduoda užsienio įmonei?

Tarpininkavo, skolino darbuotoją ir naudojosi apskaitos programa [+]

2014-06-12

Kaip deklaruoti užsieniečiams suteiktas ir iš užsienio pirktas paslaugas?

Užsienio įmonė Lietuvoje teikia su NT susijusias paslaugas

2014-04-10

Kaip šias paslaugas apmokestinti PVM? Ar reikia registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje?

Statybos paslauga Latvijoje

2014-02-12

LT įmonė Lietuvoje įsigytas medžiagas sunaudoja teikdama statybos paslaugą Latvijoje. Kokios PVM prievolės kyla įmonei?

Užsienio įmonei perparduota reklamos paslauga

2013-12-11

Ar galima perparduotos reklamos paslaugos pirkimo PVM atskaityti?

Skype paslauga su užsienietišku PVM

2013-09-20

Ar skaičiuoti PVM Lietuvoje? Ar bandyti susigrąžinti PVM iš kitos valstybės narės?

Keleivių vežimo paslauga Latvijos įmonei

2013-09-12

Ar reikia suteiktą paslaugą nurodyti FR0564 ataskaitoje?

Transporto paslaugą suteikė užsienio fizinis asmuo

2013-08-08

Ar LT įmonė turi deklaruoti ir apmokestinti įsigytą paslaugą?

Pirko paslaugas iš užsieniečio ir apmokėjo kelionės išlaidas

2013-06-25

Ar kelionės išlaidos įtraukiamos į paslaugos apmokestinamąją vertę, nuo kurios skaičuojamas PVM?

LT įmonė nuomoja patalpas užsienio įmonėms

2013-06-14

Ar patalpų nuoma apmokestinama PVM, jeigu ES ir kitų užsienio valstybių įmonės Lietuvoje nėra įsiregistravusios PVM mokėtojomis?

"Paslaugos iš užsienio ir į užsienį"

2013-03-20

Dalomoji auditorinio seminaro "SUPER BUHALTERIS" [2012 m. balandis] medžiaga

Paslaugų teikimo vietos nustatymo problematika

2013-02-10

Auditorinio seminaro “PVM apskaičiavimo klaidos teikiant ir perkant paslaugas“ [2012 m. lapkričio mėn.] dalomoji medžiaga.

Valiutos kursas apskaičuojant "atvirkštinį" PVM

2012-11-06

Skaičiuojant pardavimo PVM dėl paslaugų įsigijimo iš užsienio, apmokestinamajai vertei apskaičiuoti turėtų būti naudojamas valiutos kursas, galiojęs apmokestinimo momentu.

Iš užsienio įsigyta mokymo paslauga

2012-08-31

Jeigu Lietuvos įmonė iš užsienio juridinio asmens įsigijo profesinio mokymo paslaugą, PVM nuo įsigytos paslaugos neskaičiuojamas.

Ne PVM mokėtojas iš užsienio įsigijo konsultacijų

2012-06-29

LT įmonė, ne PVM mokėtoja, iš užsienio įmonės įsigytas konsultacines paslaugas privalo apmokestinti PVM.

Registravimasis PVM mokėtoju dėl užsieniečiams teikiamų paslaugų

2012-04-27

Užsienio įmonėms suteiktų paslaugų, kurių suteikimo vieta nustatoma pagal pirkėjo įsikūrimo vietą, vertė į 155 000 Lt sumą neįskaičiuojama.

Verslo partnerių paieškos paslaugos

2012-04-17

Iš Latvijos įmonės įsigytos verslo partnerių paieškos paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje - pirkėjo valstybėje. Atitikus reikiamas sąlygas, PVM priskaičiuojamas ir atskaitomas Lietuvoje....

Registravimas PVM mokėtoju užsienyje dėl paslaugų, susijusių su NT

2012-04-13

Kada apmokestinamajam asmeniui, teikiančiam kitoje valstybėje narėje su nekilnojamaisiais daiktais susijusias paslaugas, kyla prievolė registruotis PVM mokėtoju, nustato tos valstybės narės teisės...

Iš užsieniečio fizinio asmens įsigytos paslaugos

2012-02-15

Iš užsieniečio įsigytos rinkos tyrimo, pirkėjų paieškos ir pan. paslaugos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jeigu jos yra įprastinės, faktiškai patirtos sąnaudos ir uždirba pajamų ar...

Užsienio įmonei, ne PVM mokėtojai, suteikta paslauga

2012-01-30

Kai teisines paslaugas įsigijo užsienio įmonė, teisinė paslauga laikoma suteikta ne Lietuvoje.

Stendo nuoma užsienio parodoje

2011-12-19

LT įmonė, iš užsienio įmonės įsigijusi stendo nuomos paslaugą, atvirkštiniu principu šią paslaugą apmokestina PVM.

Užsienio įmonei teikiamos kompiuterinės technikos priežiūros paslaugos

2011-10-21

Kompiuterinės technikos priežiūros paslaugos, teikiamos užsienio įmonei, laikomos ne PVM objektu Lietuvoje net ir tais atvejais, kai paslaugos faktiškai suteiktos Lietuvoje.

Tarpininkavimo paslaugos užsienio įmonei

2011-10-12

Užsienio įmonei suteiktos tarpininkavimo paslaugos nelaikomos PVM objektu.