Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

  Prastovos karantino metu

Darbuotojui įteiktas kvietimas į SPA

2016-08-11

Darbuotojui įteikta dovana apmokestinama GPM ir VSD įmokomis tą mėnesį, kurį ji buvo įteikta, neatsižvelgiant į tai, kada darbuotojas ja pasinaudos. Įmonės lėšomis sumokėtas GPM mėnesio deklaracijoje deklaruojamas kartu su kitomis GPM sumomis ir tik metinėje FR0573 nurodomas atskirame laukelyje.

Klausimas

Sėkmingam įmonės vadybininkui įteikta dovana – kvietimas, suteikiantis teisę apsigyventi viešbutyje, naudotis SPA paslaugomis. Tomis paslaugomis darbuotojas pasinaudos 2016 m. rugpjūčio 19–21 d. Už dovaną įmonė sumokėjo 268 Eur pagal išankstinę sąskaitą. Kaip reikia apmokestinti darbuotojui įteiktą dovaną? Kaip teisingai parodyti apskaitoje ir deklaruoti darbuotojo mokestines prievoles, jei mokesčius (GPM) įmonė sumokės už darbuotoją? Ar nuo tokios dovanos, gavus PVM sąskaitą faktūrą, PVM galima atskaityti? Kokios įmonės išlaidos bus neleidžiami atskaitymai? 

MERITS atsakymas

Darbuotojams įteiktos dovanos laikomos jų pajamomis natūra. GPMĮ 17 str. 1 dalyje nenustatyta dovanų, gautų iš darbdavio, apmokestinimo lengvatų, todėl jos bus apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos. 15 proc. GPM ir 9 proc. „Sodros“ įmokos tenka darbuotojui, 30,98 proc. „Sodros“ įmokų turi sumokėti darbdavys. Dažniausiai įmonė pasirenka sumokėti visus mokesčius, skirtus ir įmonei, ir darbuotojui. Tokiu atveju 30,98 proc. „Sodros“ įmokų pripažįstama leidžiamais atskaitymais, o 15 proc. GPM ir 9 proc. „Sodros“ įmokos yra neleidžiami atskaitymai, kaip neįprastos ir nebūtinos įmonės veiklai sąnaudos (PMĮ 31str. 1 d. 13 p.). Dovanos vertė, kaip išlaidos darbuotojo naudai, laikoma leidžiamais atskaitymais (PMĮ 17 str. 1 d.).

Jeigu darbuotojui būtų įteiktas prizas, kaip geriausiam vadybininkui, apmokestinama būtų tik 68 Eur suma, nes iki 200 Eur iš darbdavio gautų prizų vertė per metus GPM ir VSD įmokomis neapmokestinama (GPMĮ 17 str. 1 d.39 p. VSDĮ 8 str. 1 d. 22 p.).

Dovana ir nuo jos apskaičiuoti mokesčiai deklaruojami kartu su darbo užmokesčiu. Jeigu darbuotojui dovana buvo įteikta liepos mėnesį, ji turėtų būti deklaruojama liepos mėnesio FR0572 deklaracijoje (18 laukelyje) kartu su kitomis per liepos mėnesį išmokėtomis su darbo santykiais susijusiomis pajamomis. GPM turėtų būti deklaruojamas GPMĮ 23 straipsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į kitų su darbo santykiais susijusių pajamų išmokėjimo terminus.

Metinėje FR0573 deklaracijoje nurodant darbuotojo pajamas ir išskaičiuotus bei sumokėtus mokesčius, įmonės lėšomis sumokėtas GPM įrašomas atskirai į A17 laukelį (FR0573 pildymo taisyklių 40 p.). 

Dovana į „Sodrai“ teikiamą SAM pranešimą įtraukiama kartu su darbo užmokesčiu tą mėnesį, kurį buvo įteikta. 

Net jeigu įmonė gautų PVM sąskaitą faktūrą už SPA paslaugas, šių paslaugų PVM atskaita negalima, nes paslaugos nebūtų skirtos įmonės PVM apmokestinamai veiklai vykdyti (PVMĮ 62 str. 1 d.). Tačiau šią PVM sąskaitą faktūrą reikėtų įtraukti į Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą.

Sąskaitų korespondencijų registravimo apskaitoje pavyzdžių galite rasti konsultacijoje „Pajamų natūra registravimas apskaitoje“. 

 


Susijusios konsultacijos

Dovana darbuotojo sutuoktuvių proga

2019-10-28

Nors dovana įteikta abiem sutuoktiniams, ji per pusę nedalijama. Darbuotojo sutuoktinės dalis bus laikoma darbuotojo pajamomis natūra. Tuomet 200 Eur dovanų vertė (darbuotojo gauta per metus) būtų...

Dovanų kuponas su perdavimo aktu ir aptarnavimo mokesčiu

2018-02-19

Perdavimo aktas patvirtina, kad įmonė dovanų kuponą gavo, tačiau jis nebūtinai įtraukiamas į apskaitą kaip apskaitos dokumentas. Įrašai apskaitoje gali būti daromi ir pagal banko išrašą,...

Šventė darbuotojams ir jų šeimos nariams

2015-12-18

Bendros išlaidos, kurių neįmanoma priskirti konkretiems darbuotojams ar jų šeimos nariams, gali būti leidžiami atskaitymai, jeigu įmonėje yra kolektyvinė sutartis. Dovanų darbuotojams, jų sutuoktiniams...

Atleido gyventoją nuo dalies skolos grąžinimo

2012-11-15

Nurašant fizinio asmens skolą, nurašyta skola leidžiamiems atskaitymams nepriskiriama. Padovanota skola turėtų būti laikoma fizinio asmens pajamomis natūra, nuo kurių GPM turėtų sumokėti įmonė.

Mokesčių SUFLERIS – tai MERITS mokesčių patarėjų komandos sukurta žinių naujinimo paslauga buhalteriams bei finansų vadovams. Šios paslaugos abonentai turi pastovią prieigą prie daugiau nei 7000 mokesčių konsultacijų, seminarų transliacijų internetu, vaizdo įrašų, žinių testų ir kitos profesinės medžiagos. Mokesčių SUFLERIS – lengvas būdas sužinoti. Daugiau informacijos - www.sufleris.lt.