Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:


Beviltiškos skolos: pelno mokesčio apskaičiavimo aspektai


Dingęs pirkėjas ir teisme nutraukta byla

2019-06-26

Skolų pripažinimo beviltiškomis taisyklės leidžia, nurašant mažesnes (iki 3 000 Eur ) skolas, pačiam mokesčių mokėtojui pasirinkti, kokiais dokumentais jis įrodinės skolos beviltiškumą....

Nurašo neegzistuojančio pirkėjo beviltišką skolą

2019-06-25

Kai įmonė negali tiksliai nustatyti pirkėjo (tokia įmonė neegzistuoja, pateikti Švedijos įmonės duomenys neteisingi arba LT įmonė net nežino, kas jai yra skolingas), pirkėjo skola bus nurašoma,...

Abejotinos ir beviltiškos skolos

2019-05-13

Pelno mokesčio įstatyme nurodytos tik beviltiškos skolos. Tokių skolų atgauti nebeįmanoma ir įmonė turi turėti tai patvirtinančius dokumentus. Jas galima nurašyti kaip leidžiamus atskaitymus....

Nurašo 2018 metais dėl bankroto likviduotos įmonės skolą

2019-03-25

Įmonė neturėtų leidžiamų atskaitymų pripažinti 2018 metais, o PVM tikslinti 2019 metais. Pelno mokesčio ir PVM apskaičiavimo tikslais taikomos tos pačios taisyklės ir skolos turėtų būti...

Skolos, kai klientai nepriima sąskaitų, atsisako mokėti visą kainą arba apskritai nesutinka mokėti

2019-03-20

Skolos, kurių pirkėjai nepripažįsta, nėra laikomos beviltiškomis skolomis pagal PMĮ. Jų niekada nebus galima nurašyti kaip leidžiamų atskaitymų, nes nėra aišku, ar jos apskritai egzistuoja....

Pirkėjo skolą perleido įmonei, kuri pati netrukus bankrutavo

2019-02-27

Jeigu skola buvo perleista, tai vėliau, kai bankrutuoja skolą įsigijusi ir už ją nesumokėjusi įmonė, skola nurašoma kaip neleidžiami atskaitymai. Jeigu skolos perleidimo nebuvo, o pirkėjo skola...

Perleido skolą, susigrąžino ir nori nurašyti kaip leidžiamus atskaitymus

2019-02-20

Norint pripažinti skolą beviltiška, įmonei teks įrodyti, kad ji tebeturi skolą. Jeigu vykstant bankroto procesui teismas pripažins įmonės reikalavimo teisę ir nuspręs skolininką likviduoti...

Pirkėjui iškelta bankroto byla

2019-01-24

Jeigu tikimybė susigrąžinti skolą nedidelė, ją apskaitoje reikia nurašyti, bet ji nebus laikoma beviltiška pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, kol nesibaigs bankroto procesas ir neįsiteisės...

Sukčiai išviliojo pinigus

2018-12-20

Įmonės prarasti pinigai yra nuostoliai, kurie apskaičiuojant pelno mokestį laikomi neleidžiamais atskaitymais kaip neįprastos įmonės veiklai ir nebūtinos pajamoms uždirbti sąnaudos.

Smulkių pirkėjų skolų nurašymas

2018-11-02

Jeigu pirkėjai nesumokės, tokių skolų įmonės balanse neturi likti. Balanse parodomos tikros skolos, kurias įmonė ketina atgauti. Nesvarbu, kokio dydžio skolos yra, jos nurašomos įmonėje nustatyta...

Veiklos nevykdanti įmonė nurašo skolas

2018-10-29

Pirkėjo skolos nurašymas, nesurinkus visų pagal mokesčių teisės aktus reikalingų dokumentų, būtų neleidžiamai atskaitymai. Jeigu įmonė nevykdo veiklos ir neuždirba pajamų, šie nuostoliai...

Nurašo senas skolas

2018-10-09

Nurašant daugiau kaip prieš penkerius metus susidariusias pirkėjų skolas ar iš pirkėjų gautis avansus, ankstesniųjų laikotarpių mokesčiai neperskaičiuojami. Tuomet įvykę prekių ar paslaugų...

Nurašo seną skolą tiekėjui ir bankrutavusiam tiekėjui sumokėtą avansą

2018-09-21

Nurašyta skola tiekėjui apskaitoje bus registruojama kaip kitõs veiklos pajamos, o apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną bus priskiriama apmokestinamosioms pajamoms. Tiekėjui už prekes ar paslaugas,...

Reikalavimo teisės įsigijimas ir perleidimas

2018-07-24

Įsigyta reikalavimo teisė apskaitoje registruojama faktine įsigijimo savikaina. Išieškojus iš skolininko daugiau turto nei reikalavimo teisės savikaina, pripažįstamas pelnas, kuris apmokestinamas...

Beviltiška skola susidarė dėl delspinigių

2018-07-10

Beviltiškos skolos gali būti pripažintos leidžiamais atskaitymais, jeigu susidarė dėl apmokestinamųjų pajamų. Kadangi delspinigiai priskiriami neapmokestinamosioms pajamoms, dėl jų susidariusios...

Dokumento dėl bankrutavusio pirkėjo skolos PVM tikslinimo išrašymo terminai

2018-06-22

Bankrutavusio pirkėjo skola yra laikoma beviltiška, kai įsiteisėja teismo sprendimas likviduoti skolininką dėl bankroto. Po to, kai skola pripažįstama beviltiška, dokumentas dėl pardavimo PVM...

Beviltiška skola, leidžiami atskaitymai ir PVM

2018-05-17

Pagal PMĮ leidžiami atskaitymai pripažįstami tada, kai įmonė surenka pakankamai įrodymų, o PVM pagal PVMĮ tikslinamas tuomet, kai išrašomas specialus dokumentas. Jis gali būti išrašomas iki...

Pirkėjas pabėgo nesusimokėjęs

2018-05-11

Pirkėjo, kuris kavinėje pateikė negaliojantį ar ne tos kavinės kuponą, skola nebus laikoma beviltiška apskaičiuojant mokesčius. Net jeigu laikytume tokį kliento elgesį klaida, abejojame, ar...

Nurašo skolą, su kuria pirkėjas nesutinka

2018-05-02

Skolos, dėl kurių ginčijamasi arba kurių pirkėjas nepripažįsta, apskaičiuojant pelno mokestį nelaikomos beviltiškomis. Leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos ir tokio pirkėjo skolos, su kuriuo,...

Bankrutavo pirkėjas, kurio skolą įmonė perleido

2018-04-23

Kai pirkėjas už perleistą skolą sumoka daug mažesnę kainą nei pati skolos vertė, vis dėlto laikoma, kad yra perleista visa skola. Tokiais atvejais įmonė netenka reikalavimo teisės į visą...

Atgavo apskaitoje nurašytas pirkėjų skolas

2018-03-06

Kai įmonė taiko netiesioginį skolų nurašymo būdą ir kasmet nurašinėja tam tikrą pirkėjų skolų sumą, kurią vėliau atgauna, apskaitoje registruojamos skolų nurašymo sąnaudos, o vėliau...

2017 m. leidžiamais atskaitymais pripažino 2013 metais nurašytą skolą

2018-02-28

Surinkus įrodymus, pirkėjo skolą galima pripažinti leidžiamais atskaitymais ir PLN204 deklaracijoje deklaruoti specialioje eilutėje, kuri didina leidžiamus atskaitymus. Jeigu pardavimo PVM buvo...

Susijusi įmonė negrąžina paskolos

2017-12-12

Paskola susijusiai įmonei pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais gali būti tik su palūkanomis. Todėl jeigu paskolą suteikusi įmonė nuspręstų neskaičiuoti tikrų palūkanų, teks skaičiuoti...

Beviltiškos skolos ir pastangos jas susigrąžinti

2017-10-27

Norint skolą pripažinti leidžiamais atskaitymais ir susigrąžinti į biudžetą sumokėtą pardavimo PVM, reikėtų turėti įrodymus, kad skola gali būti laikoma beviltiška, ir įrodymus, kad...

Atgavo nurašytą pirkėjo skolą

2017-09-18

Kai įmonė atgauna skolą, kurią ankstesniais metais priskyrė neleidžiamiems atskaitymams, apskaitoje dėl apskaitinio įvertinimo pasikeitimo registruojamas sąnaudų sumažėjimas, o pelno mokesčio...

Parduotos skolos registravimas apskaitoje ir mokestinės pasekmės

2017-07-12

Įmonė, pardavusi pirkėjo skolą už mažesnę kainą, susidariusius nuostolius turės pripažinti neleidžiamais atskaitymais. Skolą nusipirkusi įmonė mokės pelno mokestį, jeigu iš pirkėjo atgaus...

Nurašo bankrutavusių pirkėjų skolas

2017-06-08

Jeigu skola susidarė 2012 ar vėlesniais metais, pirkėjas yra bankrutavęs taip, kaip nustatyta Bankroto įstatyme, įmonė turi teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimą paskelbti įmonę likviduojama...

Nurašo pirkėjų skolų likučius

2017-05-23

Kai pirkėjams paslaugas teikiantys bankai iš pirkėjų mokamų sumų išskaičiuoja pervedimų mokesčius ir todėl LT įmonė gauna mažesnę suma, leidžiamų atskaitymų nebus, nes LT įmonė jokių...

Dingo konsultantas

2017-01-31

Jeigu teismas nustatė, kad pagal išrašytas sąskaitas konsultavimo paslaugos nebuvo suteiktos, įmonė praranda teisę į PVM atskaitą, o sąnaudas turi pripažinti neleidžiamais atskaitymais.

Iš skolininko išieško skolą su delspinigiais

2017-01-12

Išieškoti delspinigiai laikomi vieneto pelno mokesčiu neapmokestinamomis pajamomis. Delspinigiai nelaikomi PVM objektu ir PVM sąskaita faktūra nerašoma. Apskaitoje delspinigių pajamos paprastai...

Bankrutuojanti IĮ negrąžino paskolos ir palūkanų

2017-01-10

Nesumokėtos palūkanos gali būti leidžiami atskaitymai kaip beviltiška skola, jeigu įmonė turės teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimą likviduoti IĮ dėl bankroto. Teismo dėl bankroto likviduotos...

Bankrutavusio pirkėjo skolos nurašymas

2016-12-20

Jeigu įmonė turi įsiteisėjusį teismo sprendimą likviduoti pirkėją dėl bankroto, apskaičiuojant mokesčius skola gali būti laikoma beviltiška ir pripažįstama leidžiamais atskaitymais, o PVM...

Nurašyta likviduoto skolininko skola

2016-08-16

Leidžiamiems atskaitymams pagrįsti reikia turėti ne tik dokumentą, patvirtinantį skolininko likvidavimą, bet ir teismo sprendimą, patvirtinantį, kad įmonė turi teisę atgauti skolą, bei antstolio...

Sumokėjo teisininkams už akcininko sprendimą dėl beviltiškų skolų nurašymo

2016-03-31

Manome, kad teisininkų sąnaudos parengiant akcininkų sprendimą, kuriuo yra pritariama beviltiškų skolų nurašymui, turėtų būti laikomos ne įmonės, bet akcininko įprastinėmis sąnaudomis....

Sumažėjo beviltiškų skolų suma

2016-03-15

Jeigu apskaitoje mažėja beviltiškų skolų, kurios ankstesniais laikotarpiais buvo pripažintos neleidžiamais atskaitymais, suma, pelno mokesčio deklaracijoje reikia pataisyti sąnaudas ir padidinti...

IĮ nurašo beviltišką skolą

2016-01-26

Dėl nurašytų skolų, net jeigu nėra surinkti visi reikalingi įrodymai ir jos pripažįstamos neleidžiamais atskaitymais, savininkų įnašai į įmonę nemažėja. Nurašytos pirkėjų skolos laikomos...

Pardavė pernai nurašytą skolą

2015-12-08

Praėjusiais metais nurašytos ir neleidžiamiems atskaitymams priskirtos skolos perleidimas neturi turėti įtakos apmokestinant šių metų pelną, jeigu skola buvo perleista už mažesnę kainą nei...

Bankrutuoja dukterinė įmonė

2015-11-19

Nurašyta dukterinei (patronuojamajai) įmonei suteikta paskola bus neleidžiami atskaitymai, nes ši suma nebuvo įtraukta į patronuojančiosios įmonės pajamas. Skola už dukterinei įmonei suteiktas...

Akcininkai nori apmokėti bankrutavusio skolininko skolą

2015-08-06

Apmokėti kitų asmenų skolas nedraudžiama ir gyventojams papildomų mokesčių dėl to neturėtų atsirasti. Tačiau nurašytas skolas, net jeigu jos yra neleidžiami atskaitymai, galima padengti iš...

Nurašo perkeltą skolą

2015-07-01

Ar nurašyta skola gali būti leidžiami atskaitymai, jeigu ji trišaliu susitarimu buvo perkelta kitai įmonei

Likviduojama įmonė iš tiekėjo gavo kreditinę sąskaitą

2015-06-30

Likviduojama įmonė apskaitoje pagal gautą kreditinę PVM sąskaitą faktūrą registruoja pelno padidėjimą. Pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, kai įmonė ataskaitinį laikotarpį neturi sąnaudų,...

Pirkėjas nepripažįsta skolos, nes asmuo, kuris užsakė paslaugą, įmonėje nedirba

2015-05-15

Ar galima skolą nurašyti į leidžiamus atskaitymus

Perleido 2014 metais nurašytą skolą

2015-04-09

Kaip pripažinti skolos nurašymą ir perleidimo rezultatą

Nurašyta ginčijama skola

2015-04-07

Apibendrinimas apie ginčijamas skolas ir jų santykį su beviltiškomis skolomis.
2013-03-02 

„Beviltiškų skolų PVM“

2015-04-07

Dalomoji renginio “SUPER BUHALTERIS III“ [2013 m. balandis] medžiaga.

Pirkėjas grąžina beviltišką skolą

2015-02-24

Kokius įrašus daryti apskaitoje ir kaip pildyti mokesčių deklaracijas

Negrąžina paskolos

2015-02-03

Paskola niekuomet nebus priskiriama leidžiamiems atskaitymams, net jeigu skolininkas bankrutuos ir bus likviduotas. Nurašytos skolos gali būti leidžiami atskaitymai tik tuomet, jeigu jos susidarė...

Perimtos skolos nurašymas [+]

2014-05-05

Ar pelno mokesčio tikslais perimta skola gali būti nurašoma kaip beviltiška?

Beviltiškos skolos iki 5000 Lt įrodymai [+]

2013-11-18

Ar pakanka skolų suderinimo akto ir susirašinėjimo su skolininku, norint pripažinti skolą beviltiška?

Didelė bankrutavusio pirkėjo skola

2013-10-24

Ar galima pirkėjo skolą nurašyti dalimis per keletą metų?

Likviduojama įmonė turi beviltišką pirkėją [+]

2013-10-04

Ar galima nurašyti pirkėjo skolą, jeigu antstolis surašo dokumentą, kad skolos neįmanoma atgauti?

Nuomininkas nemoka už nuomą

2013-09-12

Kokios gali būti pasekmės, jeigu nuomotojas ir nuomininkas yra asocijuoti asmenys?

Gavęs avansą statytojas bankrutavo [+]

2013-09-10

Ar nurašyta skola, jeigu įmonė surinks visus būtinus įrodymus, galės būti leidžiamais atskaitymais?

Perkeltos skolos pripažinimas beviltiška [+]

2013-08-05

Ar galima pripažinti skolą beviltiška pelno mokesčio tikslais, jeigu skolos perėmėjas skolos negrąžina?

Skolininkai bankrutavo prieš porą metų

2013-07-04

Kada nurašyti beviltiškas skolas? Ar reikia tikslinti pelno mokesčio deklaracijas?

Nuostolinga įmonė nurašo beviltišką skolą [+]

2013-06-11

Ar įmonė gali nurašyti beviltišką skolą, jeigu jos veikla nuostolinga? Ar palaukti kitų metų?

Pirkėjo bankroto įrodymai ir pardavimo PVM tikslinimas

2013-05-16

Kokio teismo sprendimo reikia, kad skolą pripažinti beviltiška? Ar galima tikslinti 2008 metais susidariusios skolos pardavimo PVM?

Skolos virš 100000 Lt nurašymas

2013-05-09

Ar galima nurašyti skolą į leidžiamus atskaitymus, jeigu pirkėjas yra bankrutavusi įmonė?

Beviltiškos skolos teikiant greituosius kreditus

2013-02-13

Nurašyta paskolos suma negali būti priskiriama leidžiamiems atskaitymams, nes ji nebuvo įtraukta į įmonės pajamas.

Nurašyta gyventojo skola įmonei

2013-02-13

Jeigu įmonė nurašo fizinio asmens skolą ir jeigu toks veiksmas gali būti traktuojamas kaip fizinio asmens atleidimas nuo prievolės grąžinti skolą, GPM kontekste turėtų būti laikoma, kad fizinis...

Įmonė atgavo 2010 m. nurašytą skolą

2013-01-30

Susigrąžinta pirkėjo skola, kuri ankstesniais laikotarpiais buvo nurašyta į leidžiamus atskaitymus, tampa apmokestinamosiomis pajamomis apskaičiuojant pelno mokestį, o finansinėje apskaitoje mažina...

Pinigų principas beviltiškoms skoloms nurašyti

2013-01-14

Jeigu įmonė pajamas pripažįsta pinigų principu, beviltiškų skolų sąnaudomis gali būti pripažįstama parduotų prekių savikaina.

Smulkių skolų nurašymas

2012-12-28

Skolos iki 1000 Lt, susidariusios daugiau kaip prieš metus, gali būti laikomos beviltiškomis apskaičiuojant pelno mokestį. Nurašant tokias skolas įmonei nereikia turėti jokių papildomų įrodymų.

Skolos iki 1000 Lt nurašymas

2012-11-21

Skola iki 1000 Lt gali būti pripažįstama leidžiamais atskaitymais be įrodymų.

Beviltiška skola su laiduotoju

2012-11-21

Jeigu už bankrutavusio pirkėjo skolą atsako laiduotojas ir įmonė neturi įrodymų, kad laiduotojas neatsiskaitys, pirkėjo skola neturėtų būti laikoma beviltiška apskaičiuojant pelno mokestį.

Bankrutavusio skolininko skola

2012-07-23

Neturint įrodymų, kad įmonė "norėjo" susigrąžinti skolą, vien faktas, kad skolininkas yra bankrutavęs, nėra pagrindas skolą laikyti beviltiška mokesčių tikslais.

Neatgauta skola iš fiktyvaus pirkėjo

2011-12-21

Neatgauta skola iš fiktyvaus pirkėjo nemažins pelno mokesčio.

Beviltiškos skolos

2011-10-14

Beviltiškomis pripažįstamos skolos, kurios buvo įtrauktos į vieneto pajamas ir kurioms pagrįsti mokesčių mokėtojas turi skolų beviltiškumo ir pastangų jas susigrąžinti įrodymų.


Mokesčių SUFLERIS – tai MERITS mokesčių patarėjų komandos sukurta žinių naujinimo paslauga buhalteriams bei finansų vadovams. Šios paslaugos abonentai turi pastovią prieigą prie daugiau nei 6000 mokesčių konsultacijų, seminarų transliacijų internetu, vaizdo įrašų, žinių testų ir kitos profesinės medžiagos. Mokesčių SUFLERIS – lengvas būdas sužinoti. Daugiau informacijos - www.sufleris.lt.