Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Beviltiškos skolos: pelno mokesčio apskaičiavimo aspektai


Draudimo išmoka padengė dalį nemokaus pirkėjo skolos

2023-08-24

Nėra svarbu, dėl kokių priežasčių draudimo suma nepadengė visų pirkėjo skolos nuostolių. Ir franšizės suma, ir skolos dalis, kuri buvo pripažinta nedrausta, bus neleidžiami atskaitymai apskaičiuojant...

Skolininkas, įmonei skolingas daugiau nei 30 000 Eur, likviduojamas RC iniciatyva

2023-07-10

Norint skolą pripažinti leidžiamais atskaitymais, iš RC tinklalapio atspausdinto dokumento, patvirtinančio, kad skolininkas yra likviduotas, nepakanka. Reikia įsiteisėjusio teismo sprendimo pripažinti...

Prisiteisė iš rangovo sumokėtą avansą, bet neatgaus

2023-06-22

Jeigu įmonė sumokėto avanso nesusigrąžins, jis bus nurašomas pripažįstant bendrąsias administracines sąnaudas, tačiau jos bus neleidžiami atskaitymai, nes skola susidarė ne parduodant prekes...

2022 m. įmonė leidžiamais atskaitymais pripažįsta 2021 m. nurašytą skolą ir susigrąžintą PVM

2023-04-21

Pildant 2022 metų pelno mokesčio deklaraciją (PLN204) nurašyta pirkėjo skola (be PVM) bus įrašoma į specialų deklaracijos laukelį, skirtą beviltiškoms skoloms, o PVM suma, kuria buvo sumažinti...

Vyksta skolininko bankroto procedūra

2023-02-02

Apskaitoje skolą reikėtų nurašyti jau dabar. Mokesčių apskaičiavimo tikslais nurašyti galėsite, kai gausite dokumentą, patvirtinantį spendimą likviduoti skolininką dėl bankroto. Taip pat...

Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos pirkėjų skolų nurašymas

2023-01-31

Jeigu dėl objektyvių aplinkybių nėra galimybės surinkti Rusijos, Baltarusijos ar Ukrainos įmonių skolų beviltiškumo ir pastangų jas susigrąžinti įrodymų, skolos gali būti pripažįstamos...

Pamiršo nurašyti beviltišką skolą

2023-01-30

Praktinė situacija

Reorganizavimo būdu perimtą rangovo skolą pripažins beviltiška

2022-12-28

Jeigu reorganizuojamoje įmonėje susidarė pirkėjo skola, ji atitinka beviltiškų skolų reikalavimus ir yra užfiksuota prijungimo būdu įsigyjančiai įmonei perduodamuose dokumentuose, tai tokią...

Užsakovas nepriėmė PVM SF ir laimėjo bylą

2022-12-19

Vien dėl to, kad užsakovas rangovo išrašytos PVM sąskaitos faktūros nepripažįsta ir nepriima, skola nebus laikoma beviltiška. Jeigu darbai laikomi neatliktais ar netinkamai atliktais ir klientas...

Skolininkas negali atsiskaityti dėl tarptautinių sankcijų

2022-11-21

Leidžiamais atskaitymais gali būti pripažįstamos tik beviltiškos skolos. Kai užsienio pirkėjas skolos nesugrąžina dėl to, kad bankams yra taikomos tarptautinės sankcijos, tokia skola neatitiks...

Pripažįsta 2013 metų skolą beviltiška

2022-10-24

PM apskaičiavimo tikslais mokesčių administratorius senaties netaiko. Todėl dėl bankroto likviduotos įmonės skola gali būti pripažinta leidžiamais atskaitymais tą mokestinį laikotarpį, kurį...

Fizinis asmuo įmonei skolingas nuo 2017 metų

2022-05-03

Skola, kurios pirkėjas nemoka penkerius metus, nėra ilgalaikė ir į balanso ilgalaikio turto dalį neturėtų būti perkeliama. Greičiausiai ši skola yra beviltiška ir ją reikėtų nurašyti. Jeigu...

Beviltiškos skolos, susidariusios nuo 2002 metų

2022-03-25

Įmonė gali be įrodymų nurašyti ir leidžiamiems atskaitymams priskirti nedidelės vertės (iki 300 Eur) pirkėjų skolas, jeigu nėra suėjusi bendroji civilinėje teisėje nustatytas ieškinio senatis...

Perleistos skolos apskaita skolininko įmonėje

2022-03-14

Įmonės, kuri yra skolinga, apskaitoje pasikeičia tik kreditorius. Skolos suma nesikeičia. Įmonė turės grąžinti visą skolą, nesvarbu, už kokią kainą ją įsigijo naujasis kreditorius. Nurašyti...

Atgavo dalį nurašytos beviltiškos skolos

2022-02-03

Tikslinti ankstesniųjų metų pelno mokesčio deklaracijos dėl to, kad buvo susigrąžinta dalis leidžiamais atskaitymais pripažintos beviltiškos skolos, nereikia. Pagal PMĮ gauta suma pripažįstama...

Beviltiška skola – 2020 m., skolos nurašymas ir PVM susigrąžinimas – 2021 m.

2022-02-01

PM ir PVM apskaičiavimo tikslais beviltiškų skolų įforminimo reikalavimai skiriasi: pagal PMĮ skola gali būti leidžiami atskaitymai tada, kai yra surinkti įrodymai, o pagal PVMĮ tikslinti pardavimo...

Dėl bankroto likviduoto pirkėjo skola

2022-01-21

Turint įrodymus, kad pirkėjo skolos susigrąžinti neįmanoma, nes teismas nusprendė ją likviduoti dėl bankroto, ir pastangų skolą susigrąžinti įrodymus, įskaitant ir įrodymus, kad įmonė...

Teismas patvirtino taikos sutartį, kurioje šalys susitarė dėl mažesnės skolos

2022-01-17

Jeigu skola buvo sumažinta tik todėl, kad skolininkui būtų sudėtinga sumokėti visą sumą ir kreditorius sutiko atgauti tik dalį skolos, tuomet nurašyta suma kreditoriui bus neleidžiami atskaitymai,...

Akcininkas nori savo lėšomis padengti bankrutuojančio skolininko negrąžintą paskolą

2022-01-14

Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, susitarimai dėl skolų yra teismo ir bankroto administratoriaus žinioje, todėl be jų sandoris neįvyks. Įmonės akcininkas galėtų savo asmeninėmis...

Iš „Creditinfo“ sužinojo, kad skolingi klientai yra nemokūs

2021-11-17

Kliento nemokumo įrodymai yra tik pusė įrodymų, kurie leis skolas nurašyti kaip beviltiškas. Kita pusė – tai įrodymai, kurie patvirtina įmonės pastangas skolą atgauti (nuo suderinimo aktų...

Klientas atsiskaitė kortele, bet įmonė pinigų negavo

2021-07-27

Suma, kurios įmonė negavo, kaip nesumokėta pirkėjo skola, būtų pripažįstama sąnaudomis. Jeigu įmonė pirkėjo negali identifikuoti arba šis skolos nepripažįsta, ji bus neleidžiami atskaitymai,...

Nurašo skolos likutį, kurį pirkėjas atsisako sumokėti

2021-05-17

Jeigu įmonė iš pirkėjo skolos nereikalaus, nurašyta skolos dalis bus neleidžiami atskaitymai, o PVM netikslinamas. Tokių sąnaudų pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais įrodinėti nereikia ir...

Perleido nurašytą ir neleidžiamais atskaitymais pripažintą bankrutuojančio pirkėjo skolą

2021-05-06

Nuostoliai dėl skolos perleidimo bus neleidžiami atskaitymai, net jeigu perleidžiama bankrutavusio pirkėjo skola. Tokios skolos pardavimo PVM taip pat netikslinamas ir iš biudžeto negrąžinamas....

Susitarė perimti grąžintiną PVM mainais į skolą, bet visos sumos neatgavo

2021-04-02

Norint nurašyti skolą, reikia įrodymų, kad įmonė turi teisę ją atgauti. Jeigu bankroto procese buvo pripažinta visa įmones negauta suma - negrąžinta skolos dalis ir iš VMI neatgautas PVM,...

Nurašo susijusios įmonės skolą

2021-03-30

Kadangi skola bus nurašoma kaip neleidžiami atskaitymai, įrodymų, kurie būtini mokesčių apskaičiavimo tikslais, rinkti nereikalaujama. Apskaitoje skola gali būti nuvertinama (nurašoma) be jokių...

Nurašė dalį restruktūrizuojamo kliento skolos

2021-03-03

Nurašyta skolos dalis, kurios įmonė atsisakė ir nebereikalaus grąžinti, turi būti registruojama pripažįstant bendrąsias administracines sąnaudas ir neleidžiamus atskaitymus.

Grąžino bankrutavusiai įmonei įskaitytas skolas

2021-02-12

Pagal taikos sutartį mokamos sumos, kurios susidarė dėl neteisėtų veiksmų (skolų užskaitų), apskaičiuojant pelno mokestį paprastai yra laikomos neleidžiamais atskaitymais kaip neįprastinės...

Nurašo pirkėjo skolą, kurios neatgaus

2021-02-04

Jeigu akivaizdu, kad pirkėjas skolos negrąžins, skola iš karto gali būti pripažįstama sąnaudomis, nedarant papildomų įrašų ir nesaugant informacijos apie šią skolą apskaitoje. Ji nurašoma...

Nurašo 2013 metų skolą dėl 2020 metais bankrutavusio pirkėjo

2021-01-06

Net jeigu įmonė turi visus įrodymus, kurie leidžia skolą pripažinti beviltiška, ji turėtų kreiptis į mokesčių administratorių individualaus išaiškinimo dėl senaties taikymo apskaičiuojant...

Likviduoto pirkėjo skola

2020-12-17

2.3. Likviduoto pirkėjo skola Pirkėjas dingo, vėliau nustatyta, kad jis likviduotas be bankroto procedūros. Kokių įrodymų reikia? 1. RC pažymos apie išregistravimą iš JAR. 2....

Ką reikia įrodinėti, norint pripažinti skolą beviltiška, apskaičiuojant mokesčius

2020-12-17

1. Ką reikia įrodinėti norint pripažinti skolą beviltiška apskaičiuojant mokesčius Skolų beviltiškumas Pastangos skolą atgauti Leidžiamų atskaitymų įrodinėjimas Įmonė aktyviai...

Įžanga. Beviltiškų skolų nurašymo PM ir PVM apskaičiavimo tikslais ypatumai

2020-12-17

Įžanga. Beviltiškų skolų nurašymo PM ir PVM apskaičiavimo tikslais ypatumai 1. Ką reikia įrodinėti norint pripažinti skolą beviltiška apskaičiuojant mokesčius 2. Praktinės...

Maža beviltiška skola

2020-12-17

2.1. Maža beviltiška skola (iki 300 €/metus su PVM) Pirkėjas skolingas 242 € (su PVM). Kokių įrodymų reikia? Teisės aktai įrodymų nereikalauja. Būkite atidūs! ! Pirkėjas...

Bankrutuojančio kliento skola

2020-12-17

2.2. Bankrutuojančio kliento skola Pirkėjui iškelta bankroto byla, įmonė nurašys skolą dėl pirkėjo bankroto. Kokių įrodymų reikia? Įsiteisėjusio teismo sprendimo likviduoti...

Beviltiškų skolų nurašymo įforminimas pelno mokesčio ir PVM apskaičiavimo tikslais

2020-12-17

Ką reikia žinoti apie skolų naršymo dokumentą 1. Tokio dokumento PMĮ nereikalauja. 2. Dokumentas rašomas pagal PVMĮ 89-1 str. 2 dalį. 3. Išrašomas ne anksčiau, nei...

Mokesčių senaties taikymas įrodinėjant skolų beviltiškumą

2020-12-17

Nuo 2020-01-01 MAĮ 68 str. 4 d. 5 p. „Apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas, bet ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius...

Kreditinė sąskaita vietoje skolos nurašymo

2020-12-17

2.4. Kreditinė sąskaita vietoje skolos nurašymo Suteiktos paslaugos. Pirkėjas skolos nemoka. Pardavėjas nusprendė išrašyti kreditinę sąskaitą. Būkite atidūs! ! Šalys...

Nurašytų skolų deklaravimas FR0600 ir PLN204

2020-12-17

FR0600 Skola 10 000 € PVM 2 100 € 2020.12.31 Nurašyta 2020.12 mėn. Įrodymai (dokumentai) 29 laukelis -2100 € Mokestinio laikotarpio mokėtino PVM tikslinimas dėl beviltiškų...

Už skolą gavo žemės sklypus, kuriuose leidžiama statyba

2020-11-16

Tada, kai už skolą perduoti sklypai tampa įmonės nuosavybe, laikoma, kad skolininkas atsiskaitė, jeigu šalys nesusitarė kitaip. Parduodama tokius sklypus įmonė uždirbs pajamų, o šių sklypų...

Nurašo dalį skolos pagal taikos sutartį

2020-10-21

Tik žinant ginčo priežastį ir taikos sutarties turinį būtų galima vertinti skolos dalies nurašymą mokesčių apskaičiavimo tikslais. Tam tikrais atvejais mažinant skolą gali būti mažinamos...

Restruktūrizuojamos įmonės skola

2020-08-07

Kai kreditorius praranda teisę atgauti skolą, kaip šiuo atveju, kai pagal restruktūrizavimo planą įmonė atgauna tik dalį skolos ir nebeturi reikalavimo teisės į likusią skolos dalį, nesusigrąžinta...

Likviduojama įmonė nurašinėja iš JAR išregistruotų pirkėjų ir tiekėjų skolas

2020-06-25

Pirkėjų ir tiekėjų skolos, kurių įmonė nebegali atgauti, nurašomos pripažįstant sąnaudas: sudaromi sąrašai, priimamas sprendimas ir tai registruojama apskaitoje. Nurašytos tiekėjų skolos...

Perleido skolą už sėkmės mokestį, bet neatgaus nei skolos, nei sėkmės mokesčio

2020-06-04

Jeigu įmonė perleido pirkėjo skolą, tai apskaitoje perleidimas ir nuostoliai dėl perleidimo turėjo būti užregistruoti perleidimo momentu. Nuostoliai bus neleidžiami atskaitymai, kaip ir už perleistą...

Skolos perleidimas ar išieškojimo paslauga

2020-05-18

Perleidus skolą už mažesnę sumą nei jos nominalioji vertė, įmonė patiria nuostolių ir jie yra neleidžiami atskaitymai. Jeigu įmonė atgauna ne visą skolą, nes dalis iš pirkėjo išieškotos...

2020 metais gavo 2016 m. teismo nutartį dėl pirkėjo pripažinimo bankrutavusiu

2020-05-06

Jeigu įmonė dalyvavo bankroto procese kaip kreditorius ir įsiteisėjusią teismo nutartį dėl skolininko pripažinimo bankrutavusiu ir likvidavimo dėl bankroto gavo tik 2020 metais, t. y. įrodymus...

Gavo teismo sprendimo pripažinti pirkėją bankrutavusiu kopiją

2020-04-22

Patvirtintos teismo sprendimų kopijos gali būti siunčiamos ne tik paprastu, bet ir elektroniniu paštu, kaip tai nustato Civilinio proceso kodeksas. Elektroniniu paštu gauta teismo nutarties kopija...

Grąžino skolą už susijusią įmonę, nes ši bankrutavo

2020-03-24

Grąžinus svetimą skolą, atsiranda reikalavimo teisė ir gautina suma, kurią tenka nurašyti, jeigu skolininkas bankrutuoja, tačiau tokia skola negali būti laikoma beviltiška apskaičiuojant pelno...

Įžanga.

2020-02-28

Neberanda Latvijos pirkėjų ir nesusigrąžina skolų

2020-01-23

Lietuviškos ir latviškos skolos beviltiškomis pripažįstamos pagal tas pačias taisykles. Jeigu įmonė neturi dokumentų, patvirtinančių, kad skola yra beviltiška, ir negali pademonstruoti, kokių...

Nurašo skolą, kuri seniai tapo beviltiška

2019-11-12

Nurašyti skolą ir patikslinti pardavimo PVM įmonė galėjo prieš dvejus metus, kai teismas priėmė spendimą likviduoti įmonę skolininkę dėl bankroto, arba pernai, kai Juridinių asmenų registras...

Namo administratorius nurašinės gyventojų skolas

2019-11-08

Kaip leidžiami atskaitymai gali būti nurašomos pirkėjų skolos, kurios buvo įtrauktos į įmonės pajamas, kai jų nėra galimybės susigrąžinti, skolos atitinka finansų ministro įsakymu nustatytus...

Apskaitoje registruoja pernai nurašytų skolų pripažinimą leidžiamais atskaitymais

2019-10-31

Čia tas atvejis, kai apskaita ir Pelno mokesčio įstatymas skiriasi taip, kad šiemet apskaitoje užregistruoti skolos nuvertėjimą kaip leidžiamus atskaitymus taip, kad skolos suma iš pelno (nuostolių)...

2019 metais surinko skolos, kurią nurašė 2017 m., beviltiškumo įrodymus

2019-08-30

Apskaitoje pripažįstant leidžiamus atskaitymus įrašai neregistruojami, nebent reikia nurašyti atidėtojo pelno mokesčio turtą. Norint 2017 metais nurašytą skolą laikyti 2019 metų leidžiamais...

Dingęs pirkėjas ir teisme nutraukta byla

2019-06-26

Skolų pripažinimo beviltiškomis taisyklės leidžia, nurašant mažesnes (iki 3 000 Eur ) skolas, pačiam mokesčių mokėtojui pasirinkti, kokiais dokumentais jis įrodinės skolos beviltiškumą....

Nurašo neegzistuojančio pirkėjo beviltišką skolą

2019-06-25

Kai įmonė negali tiksliai nustatyti pirkėjo (tokia įmonė neegzistuoja, pateikti Švedijos įmonės duomenys neteisingi arba LT įmonė net nežino, kas jai yra skolingas), pirkėjo skola bus nurašoma,...

Abejotinos ir beviltiškos skolos

2019-05-13

Pelno mokesčio įstatyme nurodytos tik beviltiškos skolos. Tokių skolų atgauti nebeįmanoma ir įmonė turi turėti tai patvirtinančius dokumentus. Jas galima nurašyti kaip leidžiamus atskaitymus....

Nurašo 2018 metais dėl bankroto likviduotos įmonės skolą

2019-03-25

Įmonė neturėtų leidžiamų atskaitymų pripažinti 2018 metais, o PVM tikslinti 2019 metais. Pelno mokesčio ir PVM apskaičiavimo tikslais taikomos tos pačios taisyklės ir skolos turėtų būti...

Skolos, kai klientai nepriima sąskaitų, atsisako mokėti visą kainą arba apskritai nesutinka mokėti

2019-03-20

Skolos, kurių pirkėjai nepripažįsta, nėra laikomos beviltiškomis skolomis pagal PMĮ. Jų niekada nebus galima nurašyti kaip leidžiamų atskaitymų, nes nėra aišku, ar jos apskritai egzistuoja....

Pirkėjo skolą perleido įmonei, kuri pati netrukus bankrutavo

2019-02-27

Jeigu skola buvo perleista, tai vėliau, kai bankrutuoja skolą įsigijusi ir už ją nesumokėjusi įmonė, skola nurašoma kaip neleidžiami atskaitymai. Jeigu skolos perleidimo nebuvo, o pirkėjo skola...

Perleido skolą, susigrąžino ir nori nurašyti kaip leidžiamus atskaitymus

2019-02-20

Norint pripažinti skolą beviltiška, įmonei teks įrodyti, kad ji tebeturi skolą. Jeigu vykstant bankroto procesui teismas pripažins įmonės reikalavimo teisę ir nuspręs skolininką likviduoti...

Pirkėjui iškelta bankroto byla

2019-01-24

Jeigu tikimybė susigrąžinti skolą nedidelė, ją apskaitoje reikia nurašyti, bet ji nebus laikoma beviltiška pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, kol nesibaigs bankroto procesas ir neįsiteisės...

Sukčiai išviliojo pinigus

2018-12-20

Įmonės prarasti pinigai yra nuostoliai, kurie apskaičiuojant pelno mokestį laikomi neleidžiamais atskaitymais kaip neįprastos įmonės veiklai ir nebūtinos pajamoms uždirbti sąnaudos.

Smulkių pirkėjų skolų nurašymas

2018-11-02

Jeigu pirkėjai nesumokės, tokių skolų įmonės balanse neturi likti. Balanse parodomos tikros skolos, kurias įmonė ketina atgauti. Nesvarbu, kokio dydžio skolos yra, jos nurašomos įmonėje nustatyta...

Veiklos nevykdanti įmonė nurašo skolas

2018-10-29

Pirkėjo skolos nurašymas, nesurinkus visų pagal mokesčių teisės aktus reikalingų dokumentų, būtų neleidžiamai atskaitymai. Jeigu įmonė nevykdo veiklos ir neuždirba pajamų, šie nuostoliai...

Nurašo senas skolas

2018-10-09

Nurašant daugiau kaip prieš penkerius metus susidariusias pirkėjų skolas ar iš pirkėjų gautis avansus, ankstesniųjų laikotarpių mokesčiai neperskaičiuojami. Tuomet įvykę prekių ar paslaugų...

Nurašo seną skolą tiekėjui ir bankrutavusiam tiekėjui sumokėtą avansą

2018-09-21

Nurašyta skola tiekėjui apskaitoje bus registruojama kaip kitõs veiklos pajamos, o apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną bus priskiriama apmokestinamosioms pajamoms. Tiekėjui už prekes ar paslaugas,...

Reikalavimo teisės įsigijimas ir perleidimas

2018-07-24

Įsigyta reikalavimo teisė apskaitoje registruojama faktine įsigijimo savikaina. Išieškojus iš skolininko daugiau turto nei reikalavimo teisės savikaina, pripažįstamas pelnas, kuris apmokestinamas...

Beviltiška skola susidarė dėl delspinigių

2018-07-10

Beviltiškos skolos gali būti pripažintos leidžiamais atskaitymais, jeigu susidarė dėl apmokestinamųjų pajamų. Kadangi delspinigiai priskiriami neapmokestinamosioms pajamoms, dėl jų susidariusios...

Dokumento dėl bankrutavusio pirkėjo skolos PVM tikslinimo išrašymo terminai

2018-06-22

Bankrutavusio pirkėjo skola yra laikoma beviltiška, kai įsiteisėja teismo sprendimas likviduoti skolininką dėl bankroto. Po to, kai skola pripažįstama beviltiška, dokumentas dėl pardavimo PVM...

Beviltiška skola, leidžiami atskaitymai ir PVM

2018-05-17

Pagal PMĮ leidžiami atskaitymai pripažįstami tada, kai įmonė surenka pakankamai įrodymų, o PVM pagal PVMĮ tikslinamas tuomet, kai išrašomas specialus dokumentas. Jis gali būti išrašomas iki...

Pirkėjas pabėgo nesusimokėjęs

2018-05-11

Pirkėjo, kuris kavinėje pateikė negaliojantį ar ne tos kavinės kuponą, skola nebus laikoma beviltiška apskaičiuojant mokesčius. Net jeigu laikytume tokį kliento elgesį klaida, abejojame, ar...

Nurašo skolą, su kuria pirkėjas nesutinka

2018-05-02

Skolos, dėl kurių ginčijamasi arba kurių pirkėjas nepripažįsta, apskaičiuojant pelno mokestį nelaikomos beviltiškomis. Leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos ir tokio pirkėjo skolos, su kuriuo,...

Bankrutavo pirkėjas, kurio skolą įmonė perleido

2018-04-23

Kai pirkėjas už perleistą skolą sumoka daug mažesnę kainą nei pati skolos vertė, vis dėlto laikoma, kad yra perleista visa skola. Tokiais atvejais įmonė netenka reikalavimo teisės į visą...

Atgavo apskaitoje nurašytas pirkėjų skolas

2018-03-06

Kai įmonė taiko netiesioginį skolų nurašymo būdą ir kasmet nurašinėja tam tikrą pirkėjų skolų sumą, kurią vėliau atgauna, apskaitoje registruojamos skolų nurašymo sąnaudos, o vėliau...

2017 m. leidžiamais atskaitymais pripažino 2013 metais nurašytą skolą

2018-02-28

Surinkus įrodymus, pirkėjo skolą galima pripažinti leidžiamais atskaitymais ir PLN204 deklaracijoje deklaruoti specialioje eilutėje, kuri didina leidžiamus atskaitymus. Jeigu pardavimo PVM buvo...

Susijusi įmonė negrąžina paskolos

2017-12-12

Paskola susijusiai įmonei pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais gali būti tik su palūkanomis. Todėl jeigu paskolą suteikusi įmonė nuspręstų neskaičiuoti tikrų palūkanų, teks skaičiuoti...

Beviltiškos skolos ir pastangos jas susigrąžinti

2017-10-27

Norint skolą pripažinti leidžiamais atskaitymais ir susigrąžinti į biudžetą sumokėtą pardavimo PVM, reikėtų turėti įrodymus, kad skola gali būti laikoma beviltiška, ir įrodymus, kad...

Atgavo nurašytą pirkėjo skolą

2017-09-18

Kai įmonė atgauna skolą, kurią ankstesniais metais priskyrė neleidžiamiems atskaitymams, apskaitoje dėl apskaitinio įvertinimo pasikeitimo registruojamas sąnaudų sumažėjimas, o pelno mokesčio...

Parduotos skolos registravimas apskaitoje ir mokestinės pasekmės

2017-07-12

Įmonė, pardavusi pirkėjo skolą už mažesnę kainą, susidariusius nuostolius turės pripažinti neleidžiamais atskaitymais. Skolą nusipirkusi įmonė mokės pelno mokestį, jeigu iš pirkėjo atgaus...

Nurašo bankrutavusių pirkėjų skolas

2017-06-08

Jeigu skola susidarė 2012 ar vėlesniais metais, pirkėjas yra bankrutavęs taip, kaip nustatyta Bankroto įstatyme, įmonė turi teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimą paskelbti įmonę likviduojama...

Nurašo pirkėjų skolų likučius

2017-05-23

Kai pirkėjams paslaugas teikiantys bankai iš pirkėjų mokamų sumų išskaičiuoja pervedimų mokesčius ir todėl LT įmonė gauna mažesnę suma, leidžiamų atskaitymų nebus, nes LT įmonė jokių...

Dingo konsultantas

2017-01-31

Jeigu teismas nustatė, kad pagal išrašytas sąskaitas konsultavimo paslaugos nebuvo suteiktos, įmonė praranda teisę į PVM atskaitą, o sąnaudas turi pripažinti neleidžiamais atskaitymais.

Iš skolininko išieško skolą su delspinigiais

2017-01-12

Išieškoti delspinigiai laikomi vieneto pelno mokesčiu neapmokestinamomis pajamomis. Delspinigiai nelaikomi PVM objektu ir PVM sąskaita faktūra nerašoma. Apskaitoje delspinigių pajamos paprastai...

Bankrutuojanti IĮ negrąžino paskolos ir palūkanų

2017-01-10

Nesumokėtos palūkanos gali būti leidžiami atskaitymai kaip beviltiška skola, jeigu įmonė turės teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimą likviduoti IĮ dėl bankroto. Teismo dėl bankroto likviduotos...

Bankrutavusio pirkėjo skolos nurašymas

2016-12-20

Jeigu įmonė turi įsiteisėjusį teismo sprendimą likviduoti pirkėją dėl bankroto, apskaičiuojant mokesčius skola gali būti laikoma beviltiška ir pripažįstama leidžiamais atskaitymais, o PVM...

Nurašyta likviduoto skolininko skola

2016-08-16

Leidžiamiems atskaitymams pagrįsti reikia turėti ne tik dokumentą, patvirtinantį skolininko likvidavimą, bet ir teismo sprendimą, patvirtinantį, kad įmonė turi teisę atgauti skolą, bei antstolio...

Sumokėjo teisininkams už akcininko sprendimą dėl beviltiškų skolų nurašymo

2016-03-31

Manome, kad teisininkų sąnaudos parengiant akcininkų sprendimą, kuriuo yra pritariama beviltiškų skolų nurašymui, turėtų būti laikomos ne įmonės, bet akcininko įprastinėmis sąnaudomis....

Sumažėjo beviltiškų skolų suma

2016-03-15

Jeigu apskaitoje mažėja beviltiškų skolų, kurios ankstesniais laikotarpiais buvo pripažintos neleidžiamais atskaitymais, suma, pelno mokesčio deklaracijoje reikia pataisyti sąnaudas ir padidinti...

IĮ nurašo beviltišką skolą

2016-01-26

Dėl nurašytų skolų, net jeigu nėra surinkti visi reikalingi įrodymai ir jos pripažįstamos neleidžiamais atskaitymais, savininkų įnašai į įmonę nemažėja. Nurašytos pirkėjų skolos laikomos...

Pardavė pernai nurašytą skolą

2015-12-08

Praėjusiais metais nurašytos ir neleidžiamiems atskaitymams priskirtos skolos perleidimas neturi turėti įtakos apmokestinant šių metų pelną, jeigu skola buvo perleista už mažesnę kainą nei...

Bankrutuoja dukterinė įmonė

2015-11-19

Nurašyta dukterinei (patronuojamajai) įmonei suteikta paskola bus neleidžiami atskaitymai, nes ši suma nebuvo įtraukta į patronuojančiosios įmonės pajamas. Skola už dukterinei įmonei suteiktas...

Akcininkai nori apmokėti bankrutavusio skolininko skolą

2015-08-06

Apmokėti kitų asmenų skolas nedraudžiama ir gyventojams papildomų mokesčių dėl to neturėtų atsirasti. Tačiau nurašytas skolas, net jeigu jos yra neleidžiami atskaitymai, galima padengti iš...

Nurašo perkeltą skolą

2015-07-01

Ar nurašyta skola gali būti leidžiami atskaitymai, jeigu ji trišaliu susitarimu buvo perkelta kitai įmonei

Likviduojama įmonė iš tiekėjo gavo kreditinę sąskaitą

2015-06-30

Likviduojama įmonė apskaitoje pagal gautą kreditinę PVM sąskaitą faktūrą registruoja pelno padidėjimą. Pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, kai įmonė ataskaitinį laikotarpį neturi sąnaudų,...

Perleido 2014 metais nurašytą skolą

2015-04-09

Kaip pripažinti skolos nurašymą ir perleidimo rezultatą

Nurašyta ginčijama skola

2015-04-07

Apibendrinimas apie ginčijamas skolas ir jų santykį su beviltiškomis skolomis.
2013-03-02 

„Beviltiškų skolų PVM“

2015-04-07

Dalomoji renginio “SUPER BUHALTERIS III“ [2013 m. balandis] medžiaga.

Pirkėjas grąžina beviltišką skolą

2015-02-24

Kokius įrašus daryti apskaitoje ir kaip pildyti mokesčių deklaracijas

Ar reikia įrodinėti ne didesnes kaip 1 000 Lt (300 Eur) skolas

2015-02-09

Ne didesnė kaip 1 000 Lt (300 Eur) vieno pirkėjo skola, susidariusi per vieną mokestinį laikotarpį, gali būti priskirta leidžiamiems atskaitymams be įrodymų.

Kaip apskaičiuojama 1 000 Lt (300 Eur) suma

2015-02-09

1 000 Lt (300 Eur) suma skaičiuojama su PVM. Nors nuo 2012 metų susidariusių skolų pardavimo PVM galima susigrąžinti iš biudžeto, sprendžiant, ar reikia skolos beviltiškumo ir pastangų ją...

Kaip įrodinėti skolos nuo 10 000 iki 100 000 Lt (nuo 3000 iki 30 000 Eur) beviltiškumą ir pastangas ją atgauti

2015-02-09

Jeigu pirkėjo skola viršija 10 000 Lt (3000 Eur), bet nėra didesnė kaip 100 000 Lt (30 000 Eur), Taisyklių 29 p. sako, kad nebūtina turėti teismo sprendimą, kuriuo skola būtų pripažinta, bet...

Kaip įrodinėti ne didesnės kaip 10 000 Lt (3000 Eur) skolos beviltiškumą ir pastangas ją atgauti

2015-02-09

Jeigu skolos suma neviršija 10 000 Lt (3000 Eur), mokesčių mokėtojai taip pat gali turėti teismo sprendimą ir antstolio išduotus dokumentus. Jų pakaks skolai pripažinti leidžiamais atskaitymais.

Negrąžina paskolos

2015-02-03

Paskola niekuomet nebus priskiriama leidžiamiems atskaitymams, net jeigu skolininkas bankrutuos ir bus likviduotas. Nurašytos skolos gali būti leidžiami atskaitymai tik tuomet, jeigu jos susidarė...

Ar dėl praleistų terminų nesusigrąžinta skola gali būti laikoma beviltiška

2014-06-10

Jeigu kreditorius praleidžia senaties terminus, dėl to skolininkas skolos negrąžina ir reikalavimas atmetamas, skola negali būti laikoma beviltiška.

Kokia skola laikoma beviltiška PM apskaičiavimo tikslais

2014-06-10

Kokia skola laikoma beviltiška PM apskaičiavimo tikslais

Ką reikia įrodyti, jeigu pirkėjas bankrutavo

2014-06-10

Pirkėjas laikomas bankrutavusiu, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis likviduoti įmonę dėl bankroto arba kreditorių susirinkimo nutarimas paskelbti įmonę likviduojama dėl bankroto.

Ką reikia įrodyti, jeigu skolininkas miręs ar paskelbtas mirusiu

2014-06-10

Jeigu įmonei skolingas pirkėjas mirė, pirmiausia reikėtų įrodyti patį mirties faktą. Kad skolininkas miręs, patvirtins mirties liudijimas ar teismo, notaro ar civilinės metrikacijos išduotas...

Kaip įrodinėti skolos nuo 10 000 iki 100 000 Lt (nuo 3000 iki 30 000 Eur) beviltiškumą ir pastangas ją atgauti

2014-06-10

Jeigu pirkėjo skola viršija 10 000 Lt (3000 Eur), bet nėra didesnė kaip 100 000 Lt (30 000 Eur), nebūtina turėti teismo sprendimą, kuriuo skola būtų pripažinta, bet reikia turėti dokumentus,...

Ką reikia įrodyti, jeigu pirkėjas likviduotas

2014-06-10

Jeigu pirkėjas likviduotas be bankroto procedūros ir nėra visiškai atsiskaitęs, skolos beviltiškumo ir pastangų jas susigrąžinti įrodinėjimas tampa kiek komplikuotas.

Ar išankstinis apmokėjimas tiekėjui gali tapti beviltiška skola

2014-06-10

Apskaitoje išankstinis apmokėjimas tiekėjui tampa beviltiškas, kai įmonė iš tiekėjo negauna prekių ir negali atgauti pinigų.

Kaip įrodinėti didesnės kaip 100 000 Lt (30 000 Eur) skolos beviltiškumą ir pastangas ją atgauti

2014-06-10

Jeigu pirkėjo skola, susidariusi per vieną mokestinį laikotarpį, viršija 100 000 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. - 30 000 Eur), būtinas teismo sprendimas, kuriuo būtų pripažinta teisė į skolą.

Ką reiškia terminas „beviltiška skola“

2014-06-10

Tai skola, kurios įmonė negali atgauti.

Ar skola turi būti įtraukta į pajamas

2014-06-10

Beviltiška skola pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais gali būti tik tokia skola, kuri buvo įtraukta į mokesčio mokėtojo pajamas.

Ar nurašyta atskaitingo asmens skola gali būti beviltiška

2014-06-10

Atskaitingo asmens skola susidaro išmokėjus darbuotojui pinigų sumą, už kurią darbuotojas turi nupirkti prekių ar iš kurios sumokėti už paslaugas.

Ar nurašomos susijusių asmenų skolos

2014-06-10

Susijusių asmenų skolos pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais leidžiamais atskaitymais nepripažįstamos.

Ar perleista skola ar jos dalis gali būti beviltiška

2014-06-10

Kai kreditorius perleidžia reikalavimo teisę, skolininkas skolą turi grąžinti naujajam kreditoriui.

Ar reikia tikslinti leidžiamus atskaitymus, jeigu skolininkas skolą grąžina

2014-06-10

Jeigu skolą pripažinus leidžiamais atskaitymais pirkėjas ją vis dėlto grąžina, leidžiami atskaitymai netikslinami.

Koks dokumentas naudojamas beviltiškai skolai nurašyti

2014-06-10

Beviltiškoms skoloms nurašyti paprastai naudojami pačių įmonių nustatyti dokumentai: pažymos, aktai, įsakymai ir panašiai.

Ar permokėta suma gali būti beviltiška skola

2014-06-10

Už pirktas prekes ar paslaugas permokėta ir nesusigrąžinta suma apskaitoje pripažįstama beviltiška skola ir nurašoma į sąnaudas.

Kaip įrodinėjamos pastangos skolą atgauti

2014-06-10

Paprastai norintys skolą atgauti kreditoriai primena pirkėjams apie nesumokėtas sumas, reikalauja patvirtinti skolos sumą suderinimo aktu, ir pan.

Ar perimta skola gali būti beviltiška

2014-06-10

Kai įmonė iš kito asmens perima (nusiperka) skolą, o vėliau negali iš skolininko jos išsireikalauti, nurašyta skola apskaičiuojant pelno mokestį yra neleidžiami atskaitymai.

Ar banke prarasti pinigai gali būti priskirti leidžiamiems atskaitymams

2014-06-10

„Snoro“, Ūkio ar kitame banke prarasti pinigai nėra leidžiami atskaitymai.

Beviltiškos skolos iki 5000 Lt įrodymai [+]

2013-11-18

Ar pakanka skolų suderinimo akto ir susirašinėjimo su skolininku, norint pripažinti skolą beviltiška?

Didelė bankrutavusio pirkėjo skola

2013-10-24

Ar galima pirkėjo skolą nurašyti dalimis per keletą metų?

Nuomininkas nemoka už nuomą

2013-09-12

Kokios gali būti pasekmės, jeigu nuomotojas ir nuomininkas yra asocijuoti asmenys?

Skolininkai bankrutavo prieš porą metų

2013-07-04

Kada nurašyti beviltiškas skolas? Ar reikia tikslinti pelno mokesčio deklaracijas?

Pirkėjo bankroto įrodymai ir pardavimo PVM tikslinimas

2013-05-16

Kokio teismo sprendimo reikia, kad skolą pripažinti beviltiška? Ar galima tikslinti 2008 metais susidariusios skolos pardavimo PVM?

Skolos virš 100000 Lt nurašymas

2013-05-09

Ar galima nurašyti skolą į leidžiamus atskaitymus, jeigu pirkėjas yra bankrutavusi įmonė?

Beviltiškos skolos teikiant greituosius kreditus

2013-02-13

Nurašyta paskolos suma negali būti priskiriama leidžiamiems atskaitymams, nes ji nebuvo įtraukta į įmonės pajamas.

Nurašyta gyventojo skola įmonei

2013-02-13

Jeigu įmonė nurašo fizinio asmens skolą ir jeigu toks veiksmas gali būti traktuojamas kaip fizinio asmens atleidimas nuo prievolės grąžinti skolą, GPM kontekste turėtų būti laikoma, kad fizinis...

Įmonė atgavo 2010 m. nurašytą skolą

2013-01-30

Susigrąžinta pirkėjo skola, kuri ankstesniais laikotarpiais buvo nurašyta į leidžiamus atskaitymus, tampa apmokestinamosiomis pajamomis apskaičiuojant pelno mokestį, o finansinėje apskaitoje mažina...

Pinigų principas beviltiškoms skoloms nurašyti

2013-01-14

Jeigu įmonė pajamas pripažįsta pinigų principu, beviltiškų skolų sąnaudomis gali būti pripažįstama parduotų prekių savikaina.

Smulkių skolų nurašymas

2012-12-28

Skolos iki 1000 Lt, susidariusios daugiau kaip prieš metus, gali būti laikomos beviltiškomis apskaičiuojant pelno mokestį. Nurašant tokias skolas įmonei nereikia turėti jokių papildomų įrodymų.

Skolos iki 1000 Lt nurašymas

2012-11-21

Skola iki 1000 Lt gali būti pripažįstama leidžiamais atskaitymais be įrodymų.

Beviltiška skola su laiduotoju

2012-11-21

Jeigu už bankrutavusio pirkėjo skolą atsako laiduotojas ir įmonė neturi įrodymų, kad laiduotojas neatsiskaitys, pirkėjo skola neturėtų būti laikoma beviltiška apskaičiuojant pelno mokestį.

Bankrutavusio skolininko skola

2012-07-23

Neturint įrodymų, kad įmonė "norėjo" susigrąžinti skolą, vien faktas, kad skolininkas yra bankrutavęs, nėra pagrindas skolą laikyti beviltiška mokesčių tikslais.

Neatgauta skola iš fiktyvaus pirkėjo

2011-12-21

Neatgauta skola iš fiktyvaus pirkėjo nemažins pelno mokesčio.

Beviltiškos skolos

2011-10-14

Beviltiškomis pripažįstamos skolos, kurios buvo įtrauktos į vieneto pajamas ir kurioms pagrįsti mokesčių mokėtojas turi skolų beviltiškumo ir pastangų jas susigrąžinti įrodymų.