Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Beviltiškos skolos: pelno mokesčio apskaičiavimo aspektai


Likviduojama įmonė nurašinėja iš JAR išregistruotų pirkėjų ir tiekėjų skolas

2020-06-25

Pirkėjų ir tiekėjų skolos, kurių įmonė nebegali atgauti, nurašomos pripažįstant sąnaudas: sudaromi sąrašai, priimamas sprendimas ir tai registruojama apskaitoje. Nurašytos tiekėjų skolos...

Perleido skolą už sėkmės mokestį, bet neatgaus nei skolos, nei sėkmės mokesčio

2020-06-04

Jeigu įmonė perleido pirkėjo skolą, tai apskaitoje perleidimas ir nuostoliai dėl perleidimo turėjo būti užregistruoti perleidimo momentu. Nuostoliai bus neleidžiami atskaitymai, kaip ir už perleistą...

Skolos perleidimas ar išieškojimo paslauga

2020-05-18

Perleidus skolą už mažesnę sumą nei jos nominalioji vertė, įmonė patiria nuostolių ir jie yra neleidžiami atskaitymai. Jeigu įmonė atgauna ne visą skolą, nes dalis iš pirkėjo išieškotos...

2020 metais gavo 2016 m. teismo nutartį dėl pirkėjo pripažinimo bankrutavusiu

2020-05-06

Jeigu įmonė dalyvavo bankroto procese kaip kreditorius ir įsiteisėjusią teismo nutartį dėl skolininko pripažinimo bankrutavusiu ir likvidavimo dėl bankroto gavo tik 2020 metais, t. y. įrodymus...

Gavo teismo sprendimo pripažinti pirkėją bankrutavusiu kopiją

2020-04-22

Patvirtintos teismo sprendimų kopijos gali būti siunčiamos ne tik paprastu, bet ir elektroniniu paštu, kaip tai nustato Civilinio proceso kodeksas. Elektroniniu paštu gauta teismo nutarties kopija...

Grąžino skolą už susijusią įmonę, nes ši bankrutavo

2020-03-24

Grąžinus svetimą skolą, atsiranda reikalavimo teisė ir gautina suma, kurią tenka nurašyti, jeigu skolininkas bankrutuoja, tačiau tokia skola negali būti laikoma beviltiška apskaičiuojant pelno...

Neberanda Latvijos pirkėjų ir nesusigrąžina skolų

2020-01-23

Lietuviškos ir latviškos skolos beviltiškomis pripažįstamos pagal tas pačias taisykles. Jeigu įmonė neturi dokumentų, patvirtinančių, kad skola yra beviltiška, ir negali pademonstruoti, kokių...

Nurašo skolą, kuri seniai tapo beviltiška

2019-11-12

Nurašyti skolą ir patikslinti pardavimo PVM įmonė galėjo prieš dvejus metus, kai teismas priėmė spendimą likviduoti įmonę skolininkę dėl bankroto, arba pernai, kai Juridinių asmenų registras...

Namo administratorius nurašinės gyventojų skolas

2019-11-08

Kaip leidžiami atskaitymai gali būti nurašomos pirkėjų skolos, kurios buvo įtrauktos į įmonės pajamas, kai jų nėra galimybės susigrąžinti, skolos atitinka finansų ministro įsakymu nustatytus...

Apskaitoje registruoja pernai nurašytų skolų pripažinimą leidžiamais atskaitymais

2019-10-31

Čia tas atvejis, kai apskaita ir Pelno mokesčio įstatymas skiriasi taip, kad šiemet apskaitoje užregistruoti skolos nuvertėjimą kaip leidžiamus atskaitymus taip, kad skolos suma iš pelno (nuostolių)...

2019 metais surinko skolos, kurią nurašė 2017 m., beviltiškumo įrodymus

2019-08-30

Apskaitoje pripažįstant leidžiamus atskaitymus įrašai neregistruojami, nebent reikia nurašyti atidėtojo pelno mokesčio turtą. Norint 2017 metais nurašytą skolą laikyti 2019 metų leidžiamais...

Dingęs pirkėjas ir teisme nutraukta byla

2019-06-26

Skolų pripažinimo beviltiškomis taisyklės leidžia, nurašant mažesnes (iki 3 000 Eur ) skolas, pačiam mokesčių mokėtojui pasirinkti, kokiais dokumentais jis įrodinės skolos beviltiškumą....

Nurašo neegzistuojančio pirkėjo beviltišką skolą

2019-06-25

Kai įmonė negali tiksliai nustatyti pirkėjo (tokia įmonė neegzistuoja, pateikti Švedijos įmonės duomenys neteisingi arba LT įmonė net nežino, kas jai yra skolingas), pirkėjo skola bus nurašoma,...

Abejotinos ir beviltiškos skolos

2019-05-13

Pelno mokesčio įstatyme nurodytos tik beviltiškos skolos. Tokių skolų atgauti nebeįmanoma ir įmonė turi turėti tai patvirtinančius dokumentus. Jas galima nurašyti kaip leidžiamus atskaitymus....

Nurašo 2018 metais dėl bankroto likviduotos įmonės skolą

2019-03-25

Įmonė neturėtų leidžiamų atskaitymų pripažinti 2018 metais, o PVM tikslinti 2019 metais. Pelno mokesčio ir PVM apskaičiavimo tikslais taikomos tos pačios taisyklės ir skolos turėtų būti...

Skolos, kai klientai nepriima sąskaitų, atsisako mokėti visą kainą arba apskritai nesutinka mokėti

2019-03-20

Skolos, kurių pirkėjai nepripažįsta, nėra laikomos beviltiškomis skolomis pagal PMĮ. Jų niekada nebus galima nurašyti kaip leidžiamų atskaitymų, nes nėra aišku, ar jos apskritai egzistuoja....

Pirkėjo skolą perleido įmonei, kuri pati netrukus bankrutavo

2019-02-27

Jeigu skola buvo perleista, tai vėliau, kai bankrutuoja skolą įsigijusi ir už ją nesumokėjusi įmonė, skola nurašoma kaip neleidžiami atskaitymai. Jeigu skolos perleidimo nebuvo, o pirkėjo skola...

Perleido skolą, susigrąžino ir nori nurašyti kaip leidžiamus atskaitymus

2019-02-20

Norint pripažinti skolą beviltiška, įmonei teks įrodyti, kad ji tebeturi skolą. Jeigu vykstant bankroto procesui teismas pripažins įmonės reikalavimo teisę ir nuspręs skolininką likviduoti...

Pirkėjui iškelta bankroto byla

2019-01-24

Jeigu tikimybė susigrąžinti skolą nedidelė, ją apskaitoje reikia nurašyti, bet ji nebus laikoma beviltiška pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, kol nesibaigs bankroto procesas ir neįsiteisės...

Sukčiai išviliojo pinigus

2018-12-20

Įmonės prarasti pinigai yra nuostoliai, kurie apskaičiuojant pelno mokestį laikomi neleidžiamais atskaitymais kaip neįprastos įmonės veiklai ir nebūtinos pajamoms uždirbti sąnaudos.

Smulkių pirkėjų skolų nurašymas

2018-11-02

Jeigu pirkėjai nesumokės, tokių skolų įmonės balanse neturi likti. Balanse parodomos tikros skolos, kurias įmonė ketina atgauti. Nesvarbu, kokio dydžio skolos yra, jos nurašomos įmonėje nustatyta...

Veiklos nevykdanti įmonė nurašo skolas

2018-10-29

Pirkėjo skolos nurašymas, nesurinkus visų pagal mokesčių teisės aktus reikalingų dokumentų, būtų neleidžiamai atskaitymai. Jeigu įmonė nevykdo veiklos ir neuždirba pajamų, šie nuostoliai...

Nurašo senas skolas

2018-10-09

Nurašant daugiau kaip prieš penkerius metus susidariusias pirkėjų skolas ar iš pirkėjų gautis avansus, ankstesniųjų laikotarpių mokesčiai neperskaičiuojami. Tuomet įvykę prekių ar paslaugų...

Nurašo seną skolą tiekėjui ir bankrutavusiam tiekėjui sumokėtą avansą

2018-09-21

Nurašyta skola tiekėjui apskaitoje bus registruojama kaip kitõs veiklos pajamos, o apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną bus priskiriama apmokestinamosioms pajamoms. Tiekėjui už prekes ar paslaugas,...

Reikalavimo teisės įsigijimas ir perleidimas

2018-07-24

Įsigyta reikalavimo teisė apskaitoje registruojama faktine įsigijimo savikaina. Išieškojus iš skolininko daugiau turto nei reikalavimo teisės savikaina, pripažįstamas pelnas, kuris apmokestinamas...

Beviltiška skola susidarė dėl delspinigių

2018-07-10

Beviltiškos skolos gali būti pripažintos leidžiamais atskaitymais, jeigu susidarė dėl apmokestinamųjų pajamų. Kadangi delspinigiai priskiriami neapmokestinamosioms pajamoms, dėl jų susidariusios...

Dokumento dėl bankrutavusio pirkėjo skolos PVM tikslinimo išrašymo terminai

2018-06-22

Bankrutavusio pirkėjo skola yra laikoma beviltiška, kai įsiteisėja teismo sprendimas likviduoti skolininką dėl bankroto. Po to, kai skola pripažįstama beviltiška, dokumentas dėl pardavimo PVM...

Beviltiška skola, leidžiami atskaitymai ir PVM

2018-05-17

Pagal PMĮ leidžiami atskaitymai pripažįstami tada, kai įmonė surenka pakankamai įrodymų, o PVM pagal PVMĮ tikslinamas tuomet, kai išrašomas specialus dokumentas. Jis gali būti išrašomas iki...

Pirkėjas pabėgo nesusimokėjęs

2018-05-11

Pirkėjo, kuris kavinėje pateikė negaliojantį ar ne tos kavinės kuponą, skola nebus laikoma beviltiška apskaičiuojant mokesčius. Net jeigu laikytume tokį kliento elgesį klaida, abejojame, ar...

Nurašo skolą, su kuria pirkėjas nesutinka

2018-05-02

Skolos, dėl kurių ginčijamasi arba kurių pirkėjas nepripažįsta, apskaičiuojant pelno mokestį nelaikomos beviltiškomis. Leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos ir tokio pirkėjo skolos, su kuriuo,...

Bankrutavo pirkėjas, kurio skolą įmonė perleido

2018-04-23

Kai pirkėjas už perleistą skolą sumoka daug mažesnę kainą nei pati skolos vertė, vis dėlto laikoma, kad yra perleista visa skola. Tokiais atvejais įmonė netenka reikalavimo teisės į visą...

Atgavo apskaitoje nurašytas pirkėjų skolas

2018-03-06

Kai įmonė taiko netiesioginį skolų nurašymo būdą ir kasmet nurašinėja tam tikrą pirkėjų skolų sumą, kurią vėliau atgauna, apskaitoje registruojamos skolų nurašymo sąnaudos, o vėliau...

2017 m. leidžiamais atskaitymais pripažino 2013 metais nurašytą skolą

2018-02-28

Surinkus įrodymus, pirkėjo skolą galima pripažinti leidžiamais atskaitymais ir PLN204 deklaracijoje deklaruoti specialioje eilutėje, kuri didina leidžiamus atskaitymus. Jeigu pardavimo PVM buvo...

Susijusi įmonė negrąžina paskolos

2017-12-12

Paskola susijusiai įmonei pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais gali būti tik su palūkanomis. Todėl jeigu paskolą suteikusi įmonė nuspręstų neskaičiuoti tikrų palūkanų, teks skaičiuoti...

Beviltiškos skolos ir pastangos jas susigrąžinti

2017-10-27

Norint skolą pripažinti leidžiamais atskaitymais ir susigrąžinti į biudžetą sumokėtą pardavimo PVM, reikėtų turėti įrodymus, kad skola gali būti laikoma beviltiška, ir įrodymus, kad...

Atgavo nurašytą pirkėjo skolą

2017-09-18

Kai įmonė atgauna skolą, kurią ankstesniais metais priskyrė neleidžiamiems atskaitymams, apskaitoje dėl apskaitinio įvertinimo pasikeitimo registruojamas sąnaudų sumažėjimas, o pelno mokesčio...

Parduotos skolos registravimas apskaitoje ir mokestinės pasekmės

2017-07-12

Įmonė, pardavusi pirkėjo skolą už mažesnę kainą, susidariusius nuostolius turės pripažinti neleidžiamais atskaitymais. Skolą nusipirkusi įmonė mokės pelno mokestį, jeigu iš pirkėjo atgaus...

Nurašo bankrutavusių pirkėjų skolas

2017-06-08

Jeigu skola susidarė 2012 ar vėlesniais metais, pirkėjas yra bankrutavęs taip, kaip nustatyta Bankroto įstatyme, įmonė turi teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimą paskelbti įmonę likviduojama...

Nurašo pirkėjų skolų likučius

2017-05-23

Kai pirkėjams paslaugas teikiantys bankai iš pirkėjų mokamų sumų išskaičiuoja pervedimų mokesčius ir todėl LT įmonė gauna mažesnę suma, leidžiamų atskaitymų nebus, nes LT įmonė jokių...

Dingo konsultantas

2017-01-31

Jeigu teismas nustatė, kad pagal išrašytas sąskaitas konsultavimo paslaugos nebuvo suteiktos, įmonė praranda teisę į PVM atskaitą, o sąnaudas turi pripažinti neleidžiamais atskaitymais.

Iš skolininko išieško skolą su delspinigiais

2017-01-12

Išieškoti delspinigiai laikomi vieneto pelno mokesčiu neapmokestinamomis pajamomis. Delspinigiai nelaikomi PVM objektu ir PVM sąskaita faktūra nerašoma. Apskaitoje delspinigių pajamos paprastai...

Bankrutuojanti IĮ negrąžino paskolos ir palūkanų

2017-01-10

Nesumokėtos palūkanos gali būti leidžiami atskaitymai kaip beviltiška skola, jeigu įmonė turės teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimą likviduoti IĮ dėl bankroto. Teismo dėl bankroto likviduotos...

Bankrutavusio pirkėjo skolos nurašymas

2016-12-20

Jeigu įmonė turi įsiteisėjusį teismo sprendimą likviduoti pirkėją dėl bankroto, apskaičiuojant mokesčius skola gali būti laikoma beviltiška ir pripažįstama leidžiamais atskaitymais, o PVM...

Nurašyta likviduoto skolininko skola

2016-08-16

Leidžiamiems atskaitymams pagrįsti reikia turėti ne tik dokumentą, patvirtinantį skolininko likvidavimą, bet ir teismo sprendimą, patvirtinantį, kad įmonė turi teisę atgauti skolą, bei antstolio...

Sumokėjo teisininkams už akcininko sprendimą dėl beviltiškų skolų nurašymo

2016-03-31

Manome, kad teisininkų sąnaudos parengiant akcininkų sprendimą, kuriuo yra pritariama beviltiškų skolų nurašymui, turėtų būti laikomos ne įmonės, bet akcininko įprastinėmis sąnaudomis....

Sumažėjo beviltiškų skolų suma

2016-03-15

Jeigu apskaitoje mažėja beviltiškų skolų, kurios ankstesniais laikotarpiais buvo pripažintos neleidžiamais atskaitymais, suma, pelno mokesčio deklaracijoje reikia pataisyti sąnaudas ir padidinti...

IĮ nurašo beviltišką skolą

2016-01-26

Dėl nurašytų skolų, net jeigu nėra surinkti visi reikalingi įrodymai ir jos pripažįstamos neleidžiamais atskaitymais, savininkų įnašai į įmonę nemažėja. Nurašytos pirkėjų skolos laikomos...

Pardavė pernai nurašytą skolą

2015-12-08

Praėjusiais metais nurašytos ir neleidžiamiems atskaitymams priskirtos skolos perleidimas neturi turėti įtakos apmokestinant šių metų pelną, jeigu skola buvo perleista už mažesnę kainą nei...

Bankrutuoja dukterinė įmonė

2015-11-19

Nurašyta dukterinei (patronuojamajai) įmonei suteikta paskola bus neleidžiami atskaitymai, nes ši suma nebuvo įtraukta į patronuojančiosios įmonės pajamas. Skola už dukterinei įmonei suteiktas...

Akcininkai nori apmokėti bankrutavusio skolininko skolą

2015-08-06

Apmokėti kitų asmenų skolas nedraudžiama ir gyventojams papildomų mokesčių dėl to neturėtų atsirasti. Tačiau nurašytas skolas, net jeigu jos yra neleidžiami atskaitymai, galima padengti iš...

Nurašo perkeltą skolą

2015-07-01

Ar nurašyta skola gali būti leidžiami atskaitymai, jeigu ji trišaliu susitarimu buvo perkelta kitai įmonei

Likviduojama įmonė iš tiekėjo gavo kreditinę sąskaitą

2015-06-30

Likviduojama įmonė apskaitoje pagal gautą kreditinę PVM sąskaitą faktūrą registruoja pelno padidėjimą. Pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, kai įmonė ataskaitinį laikotarpį neturi sąnaudų,...

Perleido 2014 metais nurašytą skolą

2015-04-09

Kaip pripažinti skolos nurašymą ir perleidimo rezultatą

Nurašyta ginčijama skola

2015-04-07

Apibendrinimas apie ginčijamas skolas ir jų santykį su beviltiškomis skolomis.
2013-03-02 

„Beviltiškų skolų PVM“

2015-04-07

Dalomoji renginio “SUPER BUHALTERIS III“ [2013 m. balandis] medžiaga.

Pirkėjas grąžina beviltišką skolą

2015-02-24

Kokius įrašus daryti apskaitoje ir kaip pildyti mokesčių deklaracijas

Kaip įrodinėti skolos nuo 10 000 iki 100 000 Lt (nuo 3000 iki 30 000 Eur) beviltiškumą ir pastangas ją atgauti

2015-02-09

Jeigu pirkėjo skola viršija 10 000 Lt (3000 Eur), bet nėra didesnė kaip 100 000 Lt (30 000 Eur), Taisyklių 29 p. sako, kad nebūtina turėti teismo sprendimą, kuriuo skola būtų pripažinta, bet...

Kaip įrodinėti ne didesnės kaip 10 000 Lt (3000 Eur) skolos beviltiškumą ir pastangas ją atgauti

2015-02-09

Jeigu skolos suma neviršija 10 000 Lt (3000 Eur), mokesčių mokėtojai taip pat gali turėti teismo sprendimą ir antstolio išduotus dokumentus. Jų pakaks skolai pripažinti leidžiamais atskaitymais.

Ar reikia įrodinėti ne didesnes kaip 1 000 Lt (300 Eur) skolas

2015-02-09

Ne didesnė kaip 1 000 Lt (300 Eur) vieno pirkėjo skola, susidariusi per vieną mokestinį laikotarpį, gali būti priskirta leidžiamiems atskaitymams be įrodymų.

Kaip apskaičiuojama 1 000 Lt (300 Eur) suma

2015-02-09

1 000 Lt (300 Eur) suma skaičiuojama su PVM. Nors nuo 2012 metų susidariusių skolų pardavimo PVM galima susigrąžinti iš biudžeto, sprendžiant, ar reikia skolos beviltiškumo ir pastangų ją...

Negrąžina paskolos

2015-02-03

Paskola niekuomet nebus priskiriama leidžiamiems atskaitymams, net jeigu skolininkas bankrutuos ir bus likviduotas. Nurašytos skolos gali būti leidžiami atskaitymai tik tuomet, jeigu jos susidarė...

Ar banke prarasti pinigai gali būti priskirti leidžiamiems atskaitymams

2014-06-10

„Snoro“, Ūkio ar kitame banke prarasti pinigai nėra leidžiami atskaitymai.

Ar nurašyta atskaitingo asmens skola gali būti beviltiška

2014-06-10

Atskaitingo asmens skola susidaro išmokėjus darbuotojui pinigų sumą, už kurią darbuotojas turi nupirkti prekių ar iš kurios sumokėti už paslaugas.

Ar skola turi būti įtraukta į pajamas

2014-06-10

Beviltiška skola pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais gali būti tik tokia skola, kuri buvo įtraukta į mokesčio mokėtojo pajamas.

Ar išankstinis apmokėjimas tiekėjui gali tapti beviltiška skola

2014-06-10

Apskaitoje išankstinis apmokėjimas tiekėjui tampa beviltiškas, kai įmonė iš tiekėjo negauna prekių ir negali atgauti pinigų.

Ką reiškia terminas „beviltiška skola“

2014-06-10

Tai skola, kurios įmonė negali atgauti.

Kaip įrodinėjamos pastangos skolą atgauti

2014-06-10

Paprastai norintys skolą atgauti kreditoriai primena pirkėjams apie nesumokėtas sumas, reikalauja patvirtinti skolos sumą suderinimo aktu, ir pan.

Kokia skola laikoma beviltiška PM apskaičiavimo tikslais

2014-06-10

Kokia skola laikoma beviltiška PM apskaičiavimo tikslais

Ar reikia tikslinti leidžiamus atskaitymus, jeigu skolininkas skolą grąžina

2014-06-10

Jeigu skolą pripažinus leidžiamais atskaitymais pirkėjas ją vis dėlto grąžina, leidžiami atskaitymai netikslinami.

Koks dokumentas naudojamas beviltiškai skolai nurašyti

2014-06-10

Beviltiškoms skoloms nurašyti paprastai naudojami pačių įmonių nustatyti dokumentai: pažymos, aktai, įsakymai ir panašiai.

Ar perimta skola gali būti beviltiška

2014-06-10

Kai įmonė iš kito asmens perima (nusiperka) skolą, o vėliau negali iš skolininko jos išsireikalauti, nurašyta skola apskaičiuojant pelno mokestį yra neleidžiami atskaitymai.

Ar perleista skola ar jos dalis gali būti beviltiška

2014-06-10

Kai kreditorius perleidžia reikalavimo teisę, skolininkas skolą turi grąžinti naujajam kreditoriui.

Ką reikia įrodyti, jeigu pirkėjas likviduotas

2014-06-10

Jeigu pirkėjas likviduotas be bankroto procedūros ir nėra visiškai atsiskaitęs, skolos beviltiškumo ir pastangų jas susigrąžinti įrodinėjimas tampa kiek komplikuotas.

Kaip įrodinėti skolos nuo 10 000 iki 100 000 Lt (nuo 3000 iki 30 000 Eur) beviltiškumą ir pastangas ją atgauti

2014-06-10

Jeigu pirkėjo skola viršija 10 000 Lt (3000 Eur), bet nėra didesnė kaip 100 000 Lt (30 000 Eur), Taisyklių 29 p. sako, kad nebūtina turėti teismo sprendimą, kuriuo skola būtų pripažinta, bet...

Kaip įrodinėti didesnės kaip 100 000 Lt (30 000 Eur) skolos beviltiškumą ir pastangas ją atgauti

2014-06-10

Jeigu pirkėjo skola, susidariusi per vieną mokestinį laikotarpį, viršija 100 000 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. - 30 000 Eur), būtinas teismo sprendimas, kuriuo būtų pripažinta teisė į skolą.

Ką reikia įrodyti, jeigu pirkėjas bankrutavo

2014-06-10

Pirkėjas laikomas bankrutavusiu, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis likviduoti įmonę dėl bankroto arba kreditorių susirinkimo nutarimas paskelbti įmonę likviduojama dėl bankroto.

Ką reikia įrodyti, jeigu skolininkas miręs ar paskelbtas mirusiu

2014-06-10

Jeigu įmonei skolingas pirkėjas mirė, pirmiausia reikėtų įrodyti patį mirties faktą. Kad skolininkas miręs, patvirtins mirties liudijimas ar teismo, notaro ar civilinės metrikacijos išduotas...

Ar dėl praleistų terminų nesusigrąžinta skola gali būti laikoma beviltiška

2014-06-10

Jeigu kreditorius praleidžia senaties terminus, dėl to skolininkas skolos negrąžina ir reikalavimas atmetamas, skola negali būti laikoma beviltiška.

Ar nurašomos susijusių asmenų skolos

2014-06-10

Susijusių asmenų skolos pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais leidžiamais atskaitymais nepripažįstamos.

Ar permokėta suma gali būti beviltiška skola

2014-06-10

Už pirktas prekes ar paslaugas permokėta ir nesusigrąžinta suma apskaitoje pripažįstama beviltiška skola ir nurašoma į sąnaudas.

Beviltiškos skolos iki 5000 Lt įrodymai [+]

2013-11-18

Ar pakanka skolų suderinimo akto ir susirašinėjimo su skolininku, norint pripažinti skolą beviltiška?

Didelė bankrutavusio pirkėjo skola

2013-10-24

Ar galima pirkėjo skolą nurašyti dalimis per keletą metų?

Nuomininkas nemoka už nuomą

2013-09-12

Kokios gali būti pasekmės, jeigu nuomotojas ir nuomininkas yra asocijuoti asmenys?

Skolininkai bankrutavo prieš porą metų

2013-07-04

Kada nurašyti beviltiškas skolas? Ar reikia tikslinti pelno mokesčio deklaracijas?

Pirkėjo bankroto įrodymai ir pardavimo PVM tikslinimas

2013-05-16

Kokio teismo sprendimo reikia, kad skolą pripažinti beviltiška? Ar galima tikslinti 2008 metais susidariusios skolos pardavimo PVM?

Skolos virš 100000 Lt nurašymas

2013-05-09

Ar galima nurašyti skolą į leidžiamus atskaitymus, jeigu pirkėjas yra bankrutavusi įmonė?

Beviltiškos skolos teikiant greituosius kreditus

2013-02-13

Nurašyta paskolos suma negali būti priskiriama leidžiamiems atskaitymams, nes ji nebuvo įtraukta į įmonės pajamas.

Nurašyta gyventojo skola įmonei

2013-02-13

Jeigu įmonė nurašo fizinio asmens skolą ir jeigu toks veiksmas gali būti traktuojamas kaip fizinio asmens atleidimas nuo prievolės grąžinti skolą, GPM kontekste turėtų būti laikoma, kad fizinis...

Įmonė atgavo 2010 m. nurašytą skolą

2013-01-30

Susigrąžinta pirkėjo skola, kuri ankstesniais laikotarpiais buvo nurašyta į leidžiamus atskaitymus, tampa apmokestinamosiomis pajamomis apskaičiuojant pelno mokestį, o finansinėje apskaitoje mažina...

Pinigų principas beviltiškoms skoloms nurašyti

2013-01-14

Jeigu įmonė pajamas pripažįsta pinigų principu, beviltiškų skolų sąnaudomis gali būti pripažįstama parduotų prekių savikaina.

Smulkių skolų nurašymas

2012-12-28

Skolos iki 1000 Lt, susidariusios daugiau kaip prieš metus, gali būti laikomos beviltiškomis apskaičiuojant pelno mokestį. Nurašant tokias skolas įmonei nereikia turėti jokių papildomų įrodymų.

Skolos iki 1000 Lt nurašymas

2012-11-21

Skola iki 1000 Lt gali būti pripažįstama leidžiamais atskaitymais be įrodymų.

Beviltiška skola su laiduotoju

2012-11-21

Jeigu už bankrutavusio pirkėjo skolą atsako laiduotojas ir įmonė neturi įrodymų, kad laiduotojas neatsiskaitys, pirkėjo skola neturėtų būti laikoma beviltiška apskaičiuojant pelno mokestį.

Bankrutavusio skolininko skola

2012-07-23

Neturint įrodymų, kad įmonė "norėjo" susigrąžinti skolą, vien faktas, kad skolininkas yra bankrutavęs, nėra pagrindas skolą laikyti beviltiška mokesčių tikslais.

Neatgauta skola iš fiktyvaus pirkėjo

2011-12-21

Neatgauta skola iš fiktyvaus pirkėjo nemažins pelno mokesčio.

Beviltiškos skolos

2011-10-14

Beviltiškomis pripažįstamos skolos, kurios buvo įtrauktos į vieneto pajamas ir kurioms pagrįsti mokesčių mokėtojas turi skolų beviltiškumo ir pastangų jas susigrąžinti įrodymų.

Mokesčių SUFLERIS – tai MERITS mokesčių patarėjų komandos sukurta žinių naujinimo paslauga buhalteriams bei finansų vadovams. Šios paslaugos abonentai turi pastovią prieigą prie daugiau nei 8000 mokesčių konsultacijų, seminarų transliacijų internetu, vaizdo įrašų, žinių testų ir kitos profesinės medžiagos. Mokesčių SUFLERIS – lengvas būdas sužinoti. Daugiau informacijos - www.sufleris.lt.