Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-11-23 | Skaitymo trukmė 2 min.
Sąskaita faktūra gyventojui be pirkėjo duomenų

Išimčių sąskaitoje faktūroje nenurodyti pirkėjo vardo ir pavardės teisės aktai nenustato. Tačiau pirkėjas atsisakymas pateikti savo duomenis ir jų neįrašymas į sąskaitą faktūrą paprastai nėra laikomas pažeidimu.

Klausimas

Pardavėjas yra ne PVM mokėtojas. Išrašydami sąskaitas už paslaugas fiziniams asmenims nenurodome pirkėjo rekvizitų, tik „fizinis asmuo“. Ar teisingai rašome? Internete radau atsakymą tik dėl PVM sąskaitų faktūrų rašymo, bet ir tuo atveju pirkėjo rekvizitai neprivalomi, tik nuo sumos priklauso, ar sąskaita įtraukiama į registrą ar ne. Jei teisingai suprantu, kalbant apie sąskaitų faktūrų rekvizitus reikia vadovautis BAĮ 13 straipsniu, pagal kurį pirkėjo duomenys neprivalomi. Pirkėjai atsiskaito įvairiai: pervedimu į banką ir kortele.

MERITS atsakymas

Sąskaitų faktūrų naudojimas bei išrašymas reglamentuotas LRV nutarimu Nr. 780 patvirtintose Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklėse, kurių 5 punkte yra nurodyta:

„Sąskaitoje faktūroje, be LR BAĮ nustatytų privalomų apskaitos dokumento rekvizitų ir šių Taisyklių 6 punkte nurodytų rekvizitų, turi būti nurodyta:

5.1. pirkėjo pavadinimas (vardas ir pavardė), kodas (jeigu jis fizinis asmuo, – PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, – asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris), prekės (paslaugos) pavadinimas, prekės (paslaugos) kaina.“

Taigi, išimčių, leidžiančių nenurodyti sąskaitose faktūrose pirkėjo vardo ir pavardės teisės aktas nenustato. Ir jeigu vadovautumės teisės aktų reikalavimais, sąskaitose visuomet reikėtų nurodyti pirkėjo rekvizitus. Visgi, reikėtų pažymėti, kad tais atvejais, kai gyventojas savo duomenų nenurodo, pirkėjo duomenų neįrašymas sąskaitoje pagal susiklosčiusią praktiką nėra laikomas pažeidimu. 

PVM mokėtojams rašant PVM sąskaitas faktūras gyventojams pirkėjo duomenų galima nenurodyti remiantis Taisyklių 20 punktu. PVM sąskaitoje faktūroje pakanka BAĮ nustatytų rekvizitų, tarp kurių pirkėjo vardo ir pavardės nėra.

Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Mūsų vertinimu, B kategorijos (lengvojo automobilio) vairuotojo pažymėjimo išdavimas ir praktinių transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimas (praktikos egzaminas), susigrąžinant tei ...
2021-11-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
LT įmonei nėra prievolės GPM313 deklaracijoje deklaruoti duomenis apie atitinkamą mėnesį Švedijoje dirbantiems savo darbuotojams išmokėtas darbo išmokas ir Švedijoje sumokėtą GPM, jeigu turi dokumentą ...
2021-11-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Pastatų pakėlimo darbai EE nėra laikomi PVM objektu Lietuvoje. Tokios paslaugos, kaip susijusios su NT, turėtų būti apmokestinamos EE, t. y. ten, kur tas NT yra. Deklaruojama FR0600 deklaracijos 20 la ...
2021-11-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Iš principo saulės elektrinei su baterija investicijų projekto lengvata galėtų būti taikoma, nes toks turtas patenka į PMĮ 1 priedėlyje pateiktą ilgalaikio turto grupę „Įrenginiai (statiniai, gręžinia ...
2021-11-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai komandiruoti darbuotojai savaitgaliui sugrįžta į namus aplankyti namiškių ir tokia kelionė nėra susijusi su komandiruotės pabaiga, dienpinigiai, apskaičiuoti už darbuotojų kelionės į namus ir grįž ...
2021-11-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Parduodant NT praėjus 24 mėn. nuo pastato ar jo dalies statybos užbaigimo ar esminio pagerinimo, toks NT PVM neapmokestinamas. Tačiau įmonė gali pasirinkti pardavimą apmokestinti PVM, jeigu pirkėjas b ...
2021-11-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai nuolatinis LT gyventojas darbą atlieka LT, už šį darbą gaunamos pajamos apmokestinamos GPM tik LT, nesvarbu, kad šias pajamas išmoka Rusijoje esantis darbdavys. Prievolė nuo tokių pajamų sumokėti ...
2021-11-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Arbatpinigių išlaidas, kaip maitinimo išlaidų dalį, galima priskirti reprezentacinėms sąnaudos, tačiau reikia turėti apskaitos dokumentą, kuriame tokios išlaidos yra nurodytos.
2021-11-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Dažniausiai suma dėl sutarties nutraukimo, ją sumokėjusiai įmonei tampa neleidžiamais atskaitymais kaip neįprastos ir nebūtinos sąnaudos, net jeigu baudos dydis apskaičiuojamas kaip anksčiau suteiktų ...
2021-11-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Sąskaitos paprastai išrašomos už tą laikotarpį, kurį dar nėra suėjusi mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatis. Bendroji senatis – einamieji ir treji parėję metai. Jeigu pajamos, PVM ir pelno ...
2021-11-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Išimčių sąskaitoje faktūroje nenurodyti pirkėjo vardo ir pavardės teisės aktai nenustato. Tačiau pirkėjas atsisakymas pateikti savo duomenis ir jų neįrašymas į sąskaitą faktūrą paprastai nėra laikomas ...
2021-11-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai individuali mokymo paslauga teikiama automatizuotai internete ir nereikalauja didelio žmogaus įsikišimo, tokia paslauga laikoma elektronine ir jos suteikimas ES gyventojams apmokestinamas PVM paga ...
2021-11-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Įmonė turi teisę nesutikti su mokestinio tyrimo išvadomis. Tačiau tai gali būti viena iš priežasčių mokesčių administratoriui pereiti prie įmonės mokestinio patikrinimo. Aplinkybė, kad paslaugų teikėj ...
2021-11-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai gyventojui įteikiamos dvi dovanos, nurodant skirtingas progas, bet akivaizdu, kad toks įtiekimo būdas pasirinktas vieninteliu tikslu - išvengti GPM, gali būti laikoma, kad įteikta viena dovana - v ...
2021-11-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Palūkanų PVM sąskaita faktūra turi būti rašoma, kai paskola suteikiama juridiniam asmeniui, nesvarbu, ar bus skaičiuojamas PVM. Kai paskola suteikiama fiziniam asmeniui, kuris laikomas neapmokestinamu ...
2021-11-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Individualiąją veiklą vykdantiems asmenims nuomoti darbuotojus galima tik prieš tai informavus VDI apie pradėtą vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, sudarius su darbuotoju laikinojo darbo sutartį ir p ...
2021-11-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Buto nuoma nėra draudžiama, tačiau kai įmonė turi patalpas, kuriose vykdo veiklą, ir išsinuomoja gyvenamąsias patalpas, mokesčių administratorius visuomet aiškinasi, ką tose patalpose įmonė veikia, ko ...
2021-11-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Neatsiskleidęs tarpininkas savo vardu perka ir perparduoda paslaugas galutiniam pirkėjui, apmokestindamas tokias paslaugas pagal bendrąsias PVM įstatymo nuostatas. t. y. skaičiuoja PVM, jeigu įstatyma ...
2021-11-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Darbo kodekso pakeitimas nurodo visas vairuotojų komandiruočių išlaidas, apmokamas ne grynaisiais pinigais, įskaitant ir sumas už degalus, nakvynę ar kelius. Išlaidų sąrašo Darbo kodeksas nepateikia, ...
2021-11-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Kai gyventojas pajamas uždirba organizuodamas renginius, leidžiami atskaitymai, skirti šiam renginiui organizuoti, pripažįstami tada, kai uždirbama apmokestinamųjų pajamų. Pajamas gyventojas gali prip ...
2021-11-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Perkainojimas apskaitoje atliekamas ne todėl, kad turtas nusidėvėjo, o todėl, kad neperkainojus turto įmonės balansas – finansinės būklės ataskaita – būtų iš principo neteisingas. Perkainojamas visas, ...
2021-11-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos