Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-02-26 | Skaitymo trukmė 2 min.
Prieš 3 metus pasidalijo pastatą ir dalį pardavė

Kai pasidalijamas bendrosios dalinės nuosavybės teise gyventojų turimas nekilnojamasis turtas, to turto įsigijimo data laikoma notarinėje turto pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta turto įsigijimo data, t. y. 2008 m., bet ne to turto pasidalijimo data. Todėl savininkui parduodant savo turto dalį, skaičiuoti GPM nuo to turto pardavimo kainos nereikės, nes turtas bus išlaikytas nuosavybėje daugiau kaip 10 metų.

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Naujas pastatas, net jeigu neturės unikalaus numerio, apskaitoje gali būti laikomas atskiru ir savarankišku turto vienetu, jeigu naudojamas atskirai, ir jam gali būti nustatomas naujas nusidėvėjimo te ...
2021-03-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu įmonės apskaitoje mokėtino PVM suma yra mažesnė nei VMI apskaitoje ir nustatyti klaidų neįmanoma, PVM teks sumokėti į biudžetą, o apskaitoje registruoti sąnaudas – neleidžiamus atskaitymus.
2021-03-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Jeigu LT įmonė neturi Latvijoje nuolatinio padalinio, kuris pirktų ir naudotų paslaugą savo reikmėms, tuomet pakuočių tvarkymo paslauga LT įmonei turėtų būti parduota taikant atvirkštinį PVM. Tačiau t ...
2021-03-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai prekės parduodamos už eurus, atsiskaitoma JAV doleriais, o vėliau skolų sumos derinamos eurais, skolų sumos pardavėjo ir pirkėjo apskaitoje dažnai nesutampa. Sutartyje šalys turėjo susitarti, kaip ...
2021-03-01 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Apskaitoje nėra senaties, todėl reikia taisyti bet kokias klaidas ir mažinti sąnaudas, jeigu jų neturėjo būti. Apskaičiuojant pelno mokestį taikoma bendroji trejų metų senatis, ir jeigu įmonė mažina d ...
2021-03-01 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai kooperatinės bendrovės su kitu asocijuotuoju asmeniu – nariu per mokestinį laikotarpį sudarytų vienarūšių ar nevienarūšių sandorių ar ūkinių operacijų bendra vertė yra lygi arba didesnė kaip 90 00 ...
2021-03-01 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Nuostolių kompensavimas nėra laikomas prekių tiekimu, todėl PVM sąskaita faktūra nėra rašoma. Toks nuostolių atlyginimas turėtų būti įforminamas laisvos formos dokumentu. Kai paaiškėja, kad prekės, ku ...
2021-03-01 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai iš pradžių NT buvo naudotas išimtinai PVM apmokestinamoje veikloje, o vėliau pradėtas naudoti išimtinai PVM neapmokestinamoje veikloje, tokio turto PVM atskaita turėtų būti tikslinama to mokestini ...
2021-02-26 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Paslaugų apmokestinamoji vertė visais atvejais yra suma be PVM. Pajamos už paslaugas laikomos uždirbtomis tuomet, kai paslaugos yra atliktos. Todėl nesvarbu, kaip fiziniai asmenys atsiskaitinės už pas ...
2021-02-26 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai sandoryje dalyvauja trijų ES valstybių narių PVM mokėtojai ir LT įmonė kaip tarpininkė gabena prekes iš vienos valstybės narės į kitą, kurioje prekės tiekiamos galutiniam toje ES valstybėje PVM mo ...
2021-02-26 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai pasidalijamas bendrosios dalinės nuosavybės teise gyventojų turimas nekilnojamasis turtas, to turto įsigijimo data laikoma notarinėje turto pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta turto įsigijimo dat ...
2021-02-26 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu įmonė turi dokumentus, patvirtinančius, kad direktorius degalus sunaudojo važiuodamas įmonės tikslais, tokiu atveju pajamų natūra neatsiras. Pametus degalų įsigijimo kvitus, kai už degalus buvo ...
2021-02-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nuo COVID-19 nukentėjusių įmonių gautos subsidijos, skirtos įmonių likvidumui išsaugoti, pagal bendras subsidijų apskaitos nuostatas yra laikomos subsidijomis negautoms pajamoms kompensuoti ir PM apsk ...
2021-02-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Tais atvejais, kai prekės pirkėjo nurodymu yra gabenamos kitam asmeniui ir yra perduodamos ne pirkėjui, kuris įrašytas PVM sąskaitoje faktūroje, 0 proc. PVM tarifas tiekiamoms prekėms gali būti taikom ...
2021-02-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
DNSB yra pelno nesiekiantis vienetas ir gauto pelno neturi teisės skirstyti savo steigėjams arba dalyviams. DNSB steigėjams pinigais ar natūra išmokėtos pelno sumos apmokestinamos GPM kaip pajamos ir ...
2021-02-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Kai įmonė pasirenka atostogas darbuotojams suteikti ir sumokėti už jas kitaip, nei nustato Darbo kodeksas ir Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo taisyklės, ji turėtų nustatyti savo taisykles, kai ...
2021-02-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu 2019 metais gauta draudimo išmoka buvo sumažintos sąnaudos, 2020 metais pasikeitus situacijai ir grąžinus pinigus draudimo bendrovei, sąnaudos vėl turėtų būti padidintos. Apskaičiuojant 2020 met ...
2021-02-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Pakuočių apskaita nuo į rinką tiekiamo kiekio nepriklauso. Įmonės, PVM mokėtojos, privalo užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade ir tvarkyti pakuočių apskaitą aplinkos ministro nustatyta tva ...
2021-02-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
PVMĮ nustato du tarpininko veikimo būdus: kaip atsiskleidęs ir kaip neatsiskleidęs tarpininkas. Atsiskleidusio tarpininko pajamas sudaro tik jo gaunamas komisinis atlyginimas ir tokiam atlygiui pagrįs ...
2021-02-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Buteliai, kamšteliai, etiketės, sunaudoti prekėms, kurios nebus parduotos, būtų neleidžiami atskaitymai, o tokių prekių PVM atskaita turėtų būti tikslinama. Kai pagamintai prekei reikia pakartotinai p ...
2021-02-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kai MB taikos sutartimi atleidžia gyventoją nuo skolos mokėjimo, laikoma, kad gyventojas gavo nepiniginę dovaną, kurios vertė yra gyventojo faktinė skola – 450 000 Eur. Jeigu gyventojas nėra MB narys, ...
2021-02-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos