Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Praktinės situacijos

Komandiruotės metu apmokėtos maitinimo išlaidos būtų laikomos darbuotojo gauta nauda – pajamomis natūra, apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos – 20 proc. GPM ir „Sodros“ įmokomis ...
2023-09-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai įmonė nėra pateikusi pranešimo apie pasirinkimą nuomos sandorius apmokestinti PVM, tačiau jau 13 metų tokius sandorius apmokestina PVM, bus laikoma, kad įmonė jau yra pasirinkusi skaičiuoti PVM pr ...
2023-09-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Tiekiant trečiosios valstybės pirkėjui prekę, kurios tiekimo metu nėra LT, toks tiekimas nelaikomas įvykusiu LT ir nėra LT PVM objektas. Šiuo atveju LT tiekėjas turėtų pasidomėti, ar pagal užsienio ša ...
2023-09-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
LT įmonės prekių išgabenimas iš ES pagal PVMĮ nėra laikomas prekių tiekimu. Vėlesnis jų pardavimas užsienyje – ne PVM objektas Lietuvoje. Pagal konsignacijos sutartį parduotų prekių pajamos pripažįsta ...
2023-09-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Darbo teisės normos nereikalauja mokėti dienpinigių už vienos dienos komandiruotę Lietuvoje. Tačiau tokius dienpinigius (jų dydžius ir mokėjimo taisykles) įmonės gali nusistatyti pačios, ir, jeigu jie ...
2023-09-27 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai darbdavys negali suteikti darbo visą darbo sutartyje sulygtą darbo laiką ir darbuotojas dirba mažiau darbo dienų ar valandų per savaitę, nei nurodyta jo darbo sutartyje, dėl nedirbtų darbo valandų ...
2023-09-27 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Už atliekų priėmimą ir sutvarkymą gautas atlygis gali būti laikomas atliekų tvarkymo paslaugų pajamomis, net jeigu gautos atliekos jas sutvarkius panaudojamos gaminant įmonės produkciją. Atliekų tvark ...
2023-09-27 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kai nuomos laikotarpio pabaigoje nuosavybės teisė į saulės elektrinę pereina nuomininkui, apskaitoje turėtų būti registruojamas lizingas, t. y. saulės elektrinė pripažįstama nuomininko turtu. Elektrin ...
2023-09-27 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 9 min.
Kai ginami įmonės interesai, įmonė turi teisę siekti teisingumo iki pat pabaigos. Kai skundui peržiūrėti bylą kasacine tvarka parengti yra samdomas advokatas, tokios advokato išlaidos turėtų būti laik ...
2023-09-26 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Visos įmonės bus laikomos susijusiais asmeninis, nes tas pats akcininkas tiesiogiai ar netiesiogiai valdo 100 proc. jų akcijų.
2023-09-26 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.