Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Praktinės situacijos

Taisant praėjusių metų esminę (reikšmingą) klaidą, įrašai daromi einamųjų metų datą, tačiau naudojama ne pajamų ir sąnaudų, o nepaskirstytojo pelno (nuostolių) sąskaita. Einamųjų metų finansinėse atas ...
2024-06-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 8 min.
Už darbuotojų poilsį sumokėtos sumos bus laikomos jų pajamomis natūra ir apmokestinamos GPM ir „Sodros“ įmokomis. Tai nebus laikoma dovana, nes kelialapių išlaidos apmokamos tik tiems darbuotojams, ku ...
2024-06-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Patronuojančiosios įmonės vadovas atsako už įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada Juridinių asmenų registro tvarkytojui. To nepadarius, g ...
2024-06-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Jeigu sportininkas vykdo veiklą ne darbo sutarties pagrindu, laikoma, kad jis vykdo ekonominę veiklą. Tokiu atveju atlygis, gaunamas iš tokios ekonominės sportininko veiklos, turėtų būti įskaičiuojama ...
2024-06-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Dingusios prekės nėra parduotos ir pardavimo PVM neturėtų būti skaičiuojamas, tačiau kils klausimas dėl jų pirkimo PVM atskaitos tikslinimo. Jeigu įmonei pavyks įrodyti, kad prekės prarastos dėl nuo į ...
2024-06-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Suteikus teisę darbuotojui neatlygintinai naudotis įmonei priklausančiu ilgalaikiu turtu, darbuotojo pajamų natūra dydis būtų įvertinamas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną, atsižvelgiant į tokio turto ...
2024-06-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Ilgalaikė gyvenamųjų patalpų nuoma fiziniam asmeniui būtų skaičiuojama be PVM, todėl reikėtų tikslinti buto pirkimo PVM atskaitą (ar jo dalį). Naujas butas (pastatytas ar rekonstruotas per paskutinius ...
2024-06-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Fizinio asmens reikalavimo teisių į skolą įsigijimo apmokestinimo praktika nėra suformuota. Kai sandoriai sudaromi tarp nesusijusių asmenų ir nėra piktnaudžiaujama, gyventojo pajamos ir GPM atsiranda ...
2024-06-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 11 min.
Nurašyta dotacijos suma mažina nuostolius iš ilgalaikio turto perleidimo arba didina perleidimo pelną ir toks pelnas nėra atleidžiamas nuo pelno mokesčio.
2024-06-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Tik važiavimai komandiruotės metu ir komandiruotės tikslais, įskaitant važiavimus viešuoju transportu, taksi, „Bolt“ ar įmonės automobiliu, gali būti laikomi leidžiamais atskaitymais kaip komandiruotė ...
2024-06-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.