Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Praktinės situacijos

Pajamos natūra turėtų būti pripažįstamos tada, kai jos gaunamos, o nagrinėjamu atveju – kai darbuotojas paslaugas užsisako, tačiau tokiu būdu nustatyti pajamų natūra gavimo momentą gali būti sudėtinga ...
2023-09-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 8 min.
Nenaudojamo IT nusidėvėjimas nėra skaičiuojamas, o jeigu skaičiuojamas, PM apskaičiavimo tikslais pripažįstamas neleidžiamais atskaitymais. Kai IT, naudotas PVM apmokestinamoje veikloje, laikinai nena ...
2023-09-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Atostogų metu darbuotojas turėtų gauti vidutinį atlyginimą, todėl, kai kyla abejonių, ar atostoginiai yra apskaičiuoti teisingai (arba jų pagal nustatytas taisykles neįmanoma apskaičiuoti, nes nėra du ...
2023-09-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Dovanojimo būdu iš tėvų, sutuoktinių, brolių, seserų, vaikų gautoms pajamoms taikoma GPM lengvata – jos nėra apmokestinamos GPM, neatsižvelgiant į gautos dovanos sumą ar vertę. Kai notarinėje sutartyj ...
2023-09-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Komandiruotės metu apmokėtos maitinimo išlaidos būtų laikomos darbuotojo gauta nauda – pajamomis natūra, apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos – 20 proc. GPM ir „Sodros“ įmokomis ...
2023-09-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai įmonė nėra pateikusi pranešimo apie pasirinkimą nuomos sandorius apmokestinti PVM, tačiau jau 13 metų tokius sandorius apmokestina PVM, bus laikoma, kad įmonė jau yra pasirinkusi skaičiuoti PVM pr ...
2023-09-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Tiekiant trečiosios valstybės pirkėjui prekę, kurios tiekimo metu nėra LT, toks tiekimas nelaikomas įvykusiu LT ir nėra LT PVM objektas. Šiuo atveju LT tiekėjas turėtų pasidomėti, ar pagal užsienio ša ...
2023-09-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
LT įmonės prekių išgabenimas iš ES pagal PVMĮ nėra laikomas prekių tiekimu. Vėlesnis jų pardavimas užsienyje – ne PVM objektas Lietuvoje. Pagal konsignacijos sutartį parduotų prekių pajamos pripažįsta ...
2023-09-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kai darbdavys negali suteikti darbo visą darbo sutartyje sulygtą darbo laiką ir darbuotojas dirba mažiau darbo dienų ar valandų per savaitę, nei nurodyta jo darbo sutartyje, dėl nedirbtų darbo valandų ...
2023-09-27 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Darbo teisės normos nereikalauja mokėti dienpinigių už vienos dienos komandiruotę Lietuvoje. Tačiau tokius dienpinigius (jų dydžius ir mokėjimo taisykles) įmonės gali nusistatyti pačios, ir, jeigu jie ...
2023-09-27 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.